Hae tästä blogista

keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Seinäjoki 12.11.

Helen Is Her Name v. 700 16.7, v. 1000 17.2
Zelda Gowan v. 700 18.5, v. 1000 19.3
Manionni v. 700 24.6, v. 1000 26.8
Always To Excel v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Usko Eevertti v. 700 32.2, v. 1000 32.3
Proserpine v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Liinan Liekki v. 700 29.7, v. 1000 29.9
Angle of Nazareth v. 700 17.6, v. 1000 17.8

tiistai 21. marraskuuta 2017

Joensuu 12.11.

Ain't She Sweet v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Sirkan Samu v. 700 28.9, v. 1000 28.5
Gollum v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Earp Boko v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Eskilstuna 11.11.

Julia af Solnäs v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Tornado Jet v. 700 18.9, v. 1000 18.4
Remember Rivner v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Supr Nice v. 700 12.3, v. 1000 12.1
Very Kronos v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Nadal Broline v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Glenn Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Eelis v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Staro Ivy League v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Track Angle v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Enzo Boe v. 700 17.6, v. 1000 16.8

lauantai 18. marraskuuta 2017

Vermo 11.11.

MAS Bella v. 700 15.6, v. 1000 17.3
Tementikko v. 700 26.4, v. 1000 26.4
Merit v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Valppaus v. 700 27.8, v. 1000 27.7
Carleman v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Callaway Scoop v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Twist Of Fate v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Köppinen v. 700 23.8, v. 1000 24.9
Herman Halm v. 700 14.6, v. 1000 16.9
Rafa Parera v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Tir Du Caux v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Solvalla 10.11.

Qahar Q.C. v. 700 13.4, v. 1000 13.0
Son Of Triton v. 600 14.3, v. 1000 14.1
Undulat v. 700 14.3, v. 1000 13.9
Digital Furcola v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Fairplay Pellini v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Hawk Cliff v. 700 11.7, v. 1000 12.0

Ylivieska 10.11.

Atupem v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Archie Dream v. 700 13.5, v. 1000 15.9
Vilma Lyydia v. 700 24.9, v. 1000 26.3
Last Finn v. 700 15.9, v. 1000 17.3
Disco Diandra v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Metkutus v. 700 25.8, v. 1000 27.1
She Is Frida v. 700 17.9, v. 1000 18.8

Pori 10.11.

Chloe Hoo v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Hotheaded v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Say It v. 700 12.9, v. 1000 14.2
El Pat v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Suomipoika v. 700 25.9, v. 1000 26.8
Black Ice Boost v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Champagne Bath v. 700 16.2, v. 1000 16.7