Hae tästä blogista

perjantai 24. toukokuuta 2024

Kokemäki 18.5.

Mr New Generation v. 1000 18.2

Ready For Tomorrow v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Kerry's Power v. 700 16.0, v. 1000 17.2

Zara Josefina v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Hurman Visekr v. 700 22.4, v. 1000 22.9

Gävle 18.5.

Isavelle Sisu v. 700 10.7, v. 1000 11.7

Marseille v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Grand Ready Cash v. 700 11.1, v. 12.4

Florence Ima v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Queen of the Night v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Staro Mack Crowe v. 700 8.2, v. 1000 9.5

Joe Dalton v. 700 9.1, v. 1000 10.6

Diamond of Joy v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Kuopio 18.5.

Magical Prince v. 700 9.8, v. 1000 11.7

Surprise Cosmos v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Kojolan Costi v. 500 25.5, v. 1000 27.7

Helmi-Huki v. 700 27.2, v. 1000 25.8

Endurance Boy v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Giant Brodde v. 700 14.7

Christine L Garden v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Evartti v. 700 20.9, v. 1000 21.4

Ohiheittäjä v. 700 25.8, v. 1000 24.8

Rivercapes Way v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Marlon Boko v. 600 10.5

Romme 17.5.

Kurtz v. 700 12.4, v. 1000 13.2

O.P.'s  Flawless v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Country Home v. 700 11.4, v. 1000 12.1

Coolman Evo v. 700 11.4, v. 1000 13.3

Kalmar 17.5.

Zuccezz Zack v. 700 9.4, v. 1000 11.2

Northstream Cash v. 700 12.6, v. 1000 13.1

Springdayfree v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Amazing Haze v. 700 11.5, v. 1000 13.7

See You Mcallan v. 700 12.6, v. 1000 12.9

Stens Rebell v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Global Difference v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Vieremä 17.5.

Nobodydancelikeme v. 700 14.9, v. 1000 16.0

Muscle Mike v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Ilos Sansibar v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Rauha Dahlia v. 700 28.7, v. 1000 29.2

Stormi v. 700 28.1, v. 1000 28.7

Turku 17.5.

Evert Knows v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Champagne Campaign v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Suvelan Roihu v. 700 26.3, v. 1000 25.8

Dramaqueen Garden v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Gareth Boko v. 700 11.2, v. 1000 11.6

Amazing Ironman v. 700 16.8, v. 1000 15.9

Lockdown Lady v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Coktail Cake v. 700 14.4, v. 1000 13.9

Donna Arioso v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Xrai C.D. v. 700 13.0, v. 1000 13.8