Hae tästä blogista

tiistai 6. joulukuuta 2022

Jägersro 29.11.

Murray Boko v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Spring Legend v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Red Mile Brodde v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Bottom Line v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Victory v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Cassandra Ferm v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Whothehillareyou v. 700 14.6, v. 1000 14.0

Staro Peanut v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Rapid Pal v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Jyväskylä 29.11.

Ranch Rocky Road v. 700 14.2, v. 1000 15.4

I.P. Vapari v. 700 26.8, v. 1000 28.1

William Way v. 700 17.5, v. 1000 18.4

Lex Legacy v. 700 15.2, v. 1000 16.8

T.Rex v. 700 14.1, v. 1000 15.1

Halmstad 28.11.

Pure Joy v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Windmill Jam v. 700 11.2 ,v. 1000 12.7

Loveley Lasse v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Cassiopeia Font v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Pam Trot v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Prutti di Mare v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Hattusa v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Husse Boko v. 700 10.3, v. 1000  11.1

Teivo 28.11.

Ceisariina v. 700 30.4, v. 1000 31.8

Westside Barn v. 700 16.2, v. 1000 18.3

Ohikiitävä v. 700 26.3, v. 1000 27.5

Swanandonly v. 700 14.6, v. 1000 18.5

Got To Goo v. 700 14.5, v. 1000 15.6

Hades v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Kiikku's Trooper v. 700 12.6, v. 1000 14.5

Arnie's Emilie v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Joensuu 28.11.

Club Nord Love v. 70016.4, v. 1000 17.9

Honey Trix v. 700 17.8, v. 1000 17.8

Exuberance v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Noumani v. 700 26.3, v. 1000 28.7

Downshifter v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Al's Sweet Svea v. 700 16.6, v. 1000 17.4

Färjestad 27.11.

Nettan Sånna v. 700 12.3, v. 1000 1.32

Vasco v. 700 10.7, v. 1000 12.8

Brambling v. 700 10.0, v .1000 12.3

Vivacious v. 700 11.9, v. 1000 14.2

Hustle Rain v. 700 8.8, v. 1000 10.6

Dats Pepito v. 700 10.6, v. 1000 11.8

Seinäjoki 27.11.

Salatiel v. 700 16.4, v. 1000 17.1

Taigo Blessed v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Caviarinho v. 700 17.3, v. 1000 18.7

Taj One v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Trouble Leader v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Uhmapeli v. 700 29.7, v. 1000 29.5

Mythical Ray v. 700 17.2, v. 1000 19.0