Hae tästä blogista

keskiviikko 24. marraskuuta 2021

Vermo 13.11.

Mr Reddington v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Kilun Poika v. 700 29.2, v. 1000 32.4

Youyou v,. 700 14.8, v. 1000 15.8

Truly Easy v. 700 12.9, v. 1000 15.0

BWT Divine v. 700 9.8, v. 1000 11.2

Hilding v. 700 26.0, v. 1000 27.2

Nenuphar Noir v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Morison v. 700 24.1, v. 1000 24.6

Lumi-Oosa v. 700 23.1, v. 1000 24.1

Coogal v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Unique Creation v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Bollnäs 12.11.

Bältra Selene v. 700 11.6, v. 1000 13.8

Shehuntyoudown v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Solvalla 12.11.

Fade Into Darkness v. 700 15.4, v. 1000 16.7

Best In Show As v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Freddy W.E. v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Eddy West v. 700 9.9, v. 1000 11.5

Biscaia v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Beckham v. 700 11.4, v. 1000 11.9

Önas Power v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Kuopio 12.11.

Spritesine v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Erik Flash v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Rivercapes Way v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Siirin Valtsu v. 700 28.0, v. 1000 29.3

Julianne Dahlia v. 700 25.4, v. 1000 25.7

Elliot Web v. 700 15.9, v. 1000 16.0

Profiili v. 700 28.0, v. 1000 28.2

Wat Arun Ax v. 700 15.7, v. 1000 17.4

Enjoy's Leon v. 700 16.4, v. 1000 16.6

tiistai 23. marraskuuta 2021

Åby 11.11.

La Sassicaia v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Prosecco v. 700 8.6, v. 1000 10.3

Oracle Tile v. 700 9.8, v. 1000 10.5

Lozano Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.4

Unacerveza Broline v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Imperias Juliette v. 700 10.6, v. 1000 12.1

Jyväskylä 11.11.

Villihaave v. 700 25.9, v. 1000 26.6

Margarida v. 700 28.2, v. 1000 29.4

Luck's Equ v. 700 13.5, v. 1000 15.8

Rocktown Inspector v. 700 15.4, v. 1000 16.3

Xanthus Wapid v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Piece of Hero v. 700 10.9, v. 1000 13.9

Forssa 10.11.

MAS Flash v. 700 14.9, v. 1000 16.8

Sarikan v. 700 31.3, v. 1000 34.2

Piece of Glory v. 700 26.9, v. 1000 27.8

Feels Like Flying v. 70015.5, v. 1000 17.2

Minecraft v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Virin Vihtori v. 700 24.6, v. 1000 26.5

Way To Go v 700 12.7, v.1000 14.7

Lapland Royal v. 700 13.2, v. 1000 15.3