Hae tästä blogista

torstai 25. helmikuuta 2010

Vermo 24.2.

Joiviri v. 700 25.5, v. 1000 26.8
Les Croisos v. 700 11.5, v. 1000 13.7
Toukkolan Touho v. 700 22.5, v. 1000 24.2
Magical Queen v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Smashing Suit v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Havanna Jesse v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Kriisi v. 700 24.8, v. 1000 27.1
Chocolat Kiss v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Late Night Games v. 700 14.2, v. 1000 14.6

Helsinki 24.2.

Teivo 23.2.

Victor Kemp v. 700 19.3, v. 1000 19.7
Hazard Hill v. 700 18.6, v. 1000 19.0
Maxpress Li v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Wilma Savage v. 700 16.6, v. 1000 17.4
Uljas Waltter v. 700 32.7, v. 1000 32.6
Mickey Atlanta v. 700 17.7, v. 1000 17.3
Viriaaroni v. 700 28.1, v. 1000 28.4
Havanna's Beth v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Acceleration v. 700 14.5, v. 1000 15.8
El Mikko v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Dundee v. 400 10.4
Kobber Dust v. 700 16.7, v. 1000 16.4
Little Cone v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Vision Ås v. 700 19.5, v. 1000 19.4

Turku 22.2.

Mystic Gate v. 700 20.1, v. 1000 19.3
Belmonte v. 700 16.9, v. 1000 17.4
Exdream v. 700 16.3
Isebel v. 700 15.6, v. 1000 16.0
King Reinhold v. 700 17.2, v. 1000 17.3

Jyväskylä 22.2.

Salamari v. 700 32.0, v. 1000 32.3
Gillpori v. 700 28.0, v. 1000 28.5
Lass Indus v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Texas Mixx v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Pretty Sunshine v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Poppuli v. 700 27.6, v. 1000 28.1
Harbor Boy v. 700 14.2, v. 1000 16.7
Herald Point v. 700 15.1, v. 1000 16.9

Kouvola 21.2.

Dust to Dust v. 700 19.3, v. 1000 18.2
Stonelake v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Wauda v. 700 31.7, v. 1000 31.8
Keep The Toll v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Daily Express v. 700 17.0, v. 1000 16.7
Rainbow Unit v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Sarah Cloud v. 700 15.2, v. 1000 18.0
Rite Boy v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Tähti-Lorvi v. 700 32.9, v. 1000 31.7

lauantai 20. helmikuuta 2010

Kuopio 20.2.

Figaro v. 700 28.6, v. 1000 29.9
Hallo Pamela v. 700 17.9, v. 1000 17.8
Express Ernest v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Swedpac F.H. v. 700 12.1, v. 1000 15.0
Sennin Suvi v. 700 28.9, v. 1000 28.8
Duran Power v. 700 13.5, v. 1000 16.3
Rento-Reiska v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Vetur v. 700 28.7, v. 1000 29.8
Joe's Foto Model v. 700 15.9, v. 1000 18.4
Roughenough Kemp v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Pori 19.2.

Pyrypoju v. 700 34.0, v. 1000 34.0
Arnie's Dart v. 700 17.5, v .1000 19.0
Santalan Aamu v. 700 33.1, v. 1000 32.9
Rocking Angus v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Super Tuting v. 700 18.2 ,v. 1000 18.2
Nahkaparturi v. 700 30.2, v. 1000 29.7
Ranch Get On v. 700 14.5, v .1000 15.6
Favorit v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Everthrust v. 700 15.3 , v. 1000 16.2
Velteeni v. 700 27.4, v. 1000 29.3
Lemon Cocktail v. 700 15.8, v. 1000 18.4

Lahti 18.2.

My Sweetheart v. 700 14.1, v. 1000 16.6
Kundi v. 700 31.0, v. 1000 31.5
Mellby Success v. 700 16.8, v. 1000 18.4
Riisik v. 700 27.8, v. 1000 28.5
Savage's Thunder v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Alice Laukko v. 700 16.2, v. 1000 17.3
We Want More v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Ilo-Viltsu v. 700 31.7, v. 1000 31.4
Ice Hook v. 700 14.5, v. 1000 16.4

torstai 18. helmikuuta 2010

Vermo 17.2.

Callela Voodoo v. 700 14.4, v. 1000 17.2
Transformer v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Extas Sugar v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Take My Way v. 700 11.8, v. 1000 13.8
Frost Officer v. 700 13.4
Zazak Betzei v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.7, v. 1000 26.8
Troy Kemp v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Mountain Chief v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Ice Cube v. 700 12.9, v. 1000 15.8
Stoneisle Get On v. 700 14.1, v. 1000 15.9
Kriisi v. 700 26.7, v. 1000 28.2

Teivo 16.2.

Kylmä Kalle v. 700 35.7, v. 1000 36.2
Microphone v. 700 17.3, v. 1000 17.4
T.M. Pelimerkki v. 700 29.3, v. 1000 28.9
Maiskaus v. 700 28.1, v. 1000 27.4
Tough Kemp v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Timot Gillroy v. 700 15.0, v. 1000 16.2
Stag Arch v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Bogart Nass v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Havanna's Beth v. 700 11.9, v. 1000 15.1
Askö Corina v. 700 13.4, v. 1000 16.3
Rissen Muisto v. 700 29.8, v. 1000 31.5
Vetkale v. 700 29.4, v. 1000 31.5
Victory Beat v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Atlas Girl v. 700 16.7, v. 1000 17.2

Oulu 15.2,

Justine's Power v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Naglog v. 700 18.2, v. 1000 17.9
Kreivaus v. 700 25.5, v. 1000 25.2
Willroy v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Rim Bay Duval v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Empire Tilly v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Dragon's Ride v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Gillpori v. 700 27.6, v. 1000 28.6

Joensuu 14.2.

Muiston Jussi v. 800 32.4
Blue Jewel v. 700 15.8, v. 1000 17.3
Termeli v. 800 29.6
Ann Laukko v. 700 17.6, v. 1000 19.1
F.L. Robert v. 700 16.0, v. 1000 17.6
Just A Gigolo v. 700 16.0, v. 1000 17.7

Pori 14.2.

Arnie's Dart v. 700 14.0, v. 1000 16.9
Lavinia v. 700 29.5, v. 1000 28.9
Lingerie v. 700 17.0, v. 1000 17.2
Poppuli v. 700 26.9, v. 1000 27.0
Madeleine Key v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Atlantic Avenue v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Montalbano v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Chocolat Kiss v. 700 15.9, v. 1000 17.5
Kuminova v. 700 29.8, v. 1000 31.4
Megafone v. 700 17.1, v. 1000 18.3

sunnuntai 14. helmikuuta 2010

Kouvola 13.2.

Il Padrone v. 700 17.2, v. 100017.6
Merkki-Leevi v. 700 34.9, v. 1000 34.1
Ilo-Viltsu v. 700 29.6, v. 1000 30.3
Forest Wine v. 700 16.1, v. 1000 16.9
Dazzling Sunrise v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Lily Hooligan v. 700 14.8, v. 1000 15.4
El Mr Spur v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Maxpress Li v. 700 15.4, v. 1000 16.7

Seinäjoki 13.2.

Kilun Peedro v. 700 22.6, v. 1000 23.9
Larry Spike v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Courtney Belle v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Sirun Valpuriina v. 700 24.8, v. 1000 25.9
Roberto Luca v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Tähtijokke v. 700 27.4, v. 1000 28.3
Stonehead's Keep v. 700 15.3, v. 1000 16.9
Rainbow Flash v. 700 16.3

Turku 12.2.

Ekulius v. 700 29.1, v. 1000 29.5
Eagles's Arrow v. 700 16.0, v. 1000 17.0
La Rite Linai v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Allyhills Ulrika v. 700 14.4
Gösta v. 700 28.6, v. 1000 28.1
Photocopy Jerk v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Hot Male v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Vision Ås v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Keitaan Passi v. 600 27.7, v. 1000 30.4

Lahti 12.2.

Real Match v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Prime Suspect v. 700 13.4, v. 1000 15.6

Kuopio 11.2.

Massimo v. 700 33.8, v. 1000 33.1
Markus Must v. 700 18.4, v. 1000 18.1
Rosario v. 700 13.4, v. 1000 15.9
Rico Kemp v. 700 13.8, v. 1000 16.7
Zimbad Babar v. 700 12.4, v. 1000 15.7
Sennin Suvi v. 700 26.7, v. 1000 27.7
Purje-Santtu v. 700 28.6, v. 1000 29.6
Espinoza v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Harmidas Tinker v. 700 14.8, v. 1000 17.2

keskiviikko 10. helmikuuta 2010

Vermo 10.2.

Kriisi v. 700 28.8, v. 1000 29.7
Fiery Sid v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Ridgehead Damon v. 700 16.3, v. 1000 16.6
BP's Perfect v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Packham v. 700 11.6, v. 1000 13.5
EL Mikey v. 700 10.8, v. 1000 12.9
Oliver Jar v. 700 13.6
Fighting Kemp v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Muksanteli v. 700 26.4, v. 1000 27.2
Fortune Access v. 300 9.6, v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Capehill's Tiny v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Reality Pellini v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Teivo 9.2.

Otto Milleri v. 700 29.2, v. 1000 29.6
Lass Merci v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Jester Bowl v. 700 13.9, v. 1000 17.4
Tilia's Bijou v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Bambina B.R. v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Savage's Thunder v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Tuokkolan Touho v. 700 23.5, v. 1000 24.6
Vickwire v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Riisik v. 700 27.9, v. 1000 29.2
Trinity Kemp v. 700 15.7, v. 1000 16.3

Jyväskylä 8.2.

Hepcat v. 70013.9, v. 1000 16.3
Maihari v. 700 29.3, v. 1000 28.9
El Bowgrace v. 700 14.2, v. 1000 16.1
Maistro v. 700 24.0, v. 1000 25.9
Express Ernest v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Roughenough Kemp v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Lass Indus v. 700 14.0, v. 1000 15.8
My Shamrock v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Making Taking v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Livian v. 700 30.8, v. 1000 31.7

Lappeenranta 7.2.

Tähti-Lorvi v. 700 30.6, v. 1000 31.6
Sarah Cloud v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Stone Capes Ian v. 700 16.8, v. 1000 18.0
EL Mr Spur v. 700 14.2, v. 1000 16.5
Southeast Governor v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Stunning Kemp v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Otteen Oskari v. 700 28.7, v. 1000 28.6
Lord Stanley v. 700 16.3, v. 1000 16.9
Ilo-Viltsu v. 700 28.6, v. 1000 29.9
Maxpress Li v. 700 14.2, v. 1000 17.6

Kaustinen 7.2.

Poika-Mi v. 700 35.8, v. 1000 35.6
Hayard Ås v. 700 15.4, v. 1000 17.1
Totemi Lin v. 700 30.1, v. 1000 29.6
Eveliina Kemp v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Mary Hill v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Lass Heathrow v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Ellan Kymppi v. 700 27.5, v. 1000 26.9
Balls On Fire v. 700 13.7, v. 1000 17.0
Jet Lee v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Pelarin Tähti v. 600 31.3, v. 1000 30.8

Ylivieska 6.2.

Kaliyah Diamant v. 700 17.8, v. 1000 19.1
Värkin Tähti v. 700 34.0, v. 1000 35.0
Kenraali v. 700 31.0, v. 1000 32.0
Arsti v. 700 28.6, v. 1000 30.3
Flying Downhill v. 700 15.5, v. 1000 17.3
Rim Bay Duval v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Dotto Nilema v. 700 12.4, v. 1000 14.3
Piriac v. 700 15.7, v. 1000 17.5
Milord Follo v. 700 17.4, v. 1000 18.2
Night Fire v. 700 17.4, v. 1000 19.8

Vermo 6.2.

BWT Holydiver v. 700 12.8, v. 1000 15.3
Quick Enough v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Manaman v. 700 25.7, v. 1000 26.1
Luiskeri v. 700 25.4, v. 1000 25.2
Feelque v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Acceleration v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Erikasson v. 700 20.6, v. 1000 21.6
Jussin Vappu v. 700 23.2, v. 1000 23.5
Sydney's Duke v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Venture Windboy v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Visul v. 700 23.5, v. 1000 23.6
Viskurilla v. 700 23.5, v. 1000 23.8
Present S v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Star Catch v. 700 14.6, v. 1000 14.5
Hakuna Matata v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Courtney Belle v. 700 11.5, v. 1000 13.6
Bosse v. 700 11.9, v. 1000 15.1

Turku 5.2.

Hillomunkki v. 700 32.1, v. 1000 33.0
Fatal Fantasy v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Rissen Muisto v. 700 27.7, v. 1000 28.5
Alice Laukko v. 700 11.4, v. 1000 14.7
Margerita Ås v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Allyhills Ulrika v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Little Cone v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Muksanteli v. 700 26.1, v. 1000 27.1
Sahara Twilight v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Romeo Kähö v. 700 13.9, v. 1000 15.9

Pori 5.2.

Flash of Genius v. 700 18.2, v. 1000 18.3
Starchip E.K. v. 700 13.6, v. 1000 16.3
Stag Arch v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Navarron Bertha v. 700 16.7, v. 1000 17.7

Lahti 4.2.

Hovin Hohto v. 700 32.6, v. 1000 32.8
Ice Cube v. 700 16.7, v. 1000 17.6
One Wild Night v. 700 13.2, v. 1000 16.0
Lanelli v. 700 28.2, v. 1000 29.3
Packham v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Network Dude v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Unlimited Kemp v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Athena Queen v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Ulrikin Muisto v. 700 29.8, v. 100030.8

perjantai 5. helmikuuta 2010

Vermo 3.2.

Hard Rock Buke v. 700 12.7, v. 1000 14.9
Ollin Myrsky v. 700 25.1, v. 1000 25.2
Bambina B.R. v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Kriisi v. 700 29.5, v. 1000 30.6
Cassoulet v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Tough Kemp v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Troy Kemp v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Mystic Midnight v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Faihful Night v. 700 11.9, v. 1000 14.6
Vintage Lady v. 700 15.8, v. 1000 17.0

Seinäjoki 3.2.

Tino Kustaa v. 700 28.5, v. 1000 29.0
Jetta Lady v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Utryandbeatme v. 700 17.1, v. 1000 17.7
Larry Spike v. 800 15.2

torstai 4. helmikuuta 2010

Kuopio 2.2.

Kenraali v. 1000 29.7
Huivin Helmi v. 700 32.4, v. 1000 32.1
Swing King v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Fighter Tilly v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Wired Explosion v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Piirron Tapi v. 700 27.6, v. 1000 27.7
Roughenough Kemp v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Termeli v. 700 31.2, v. 1000 30.9
Callela Benefit v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Hibotan v. 700 16.8, v. 1000 18.1

Oulu 1.2.

Tähti Kepu v. 700 30.0, v. 1000 31.3
Golden Toy v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Hose Lee v. 700 16.7, v. 1000 16.7
Vets Thunderking v. 700 13.4, v. 1000 14,2
Rento-Reiska v. 700 25.3, v. 1000 26.1
Wasa Speedy v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Favorit v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Gillpori v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Edi v. 700 19.9, v. 1000 18.7
Special Zone v. 700 17.3, v. 1000 17.3

Forssa 31.1.

Ice Cube v. 700 18.0, v. 1000 19.2
Siru Lotto v. 700 28.9, v. 1000 30.6
Photocopy Jerk v. 700 14.1, v. 1000 17.6
Tom Sunrise v. 700 14.5, v. 1000 16.8
Hästhagens Hugo v. 700 27.2, v. 1000 28.3
Montalbano v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Oliver Jar v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Trouble Lady v. 700 13.5, v. 1000 17.5
Summer Power v. 700 15.0, v. 1000 17.6

Mikkeli 31.1.

Maihari v. 700 32.6, v. 1000 33.0
Poetic Pine v. 700 19.0, v. 1000 19.9
Susan Sade v. 700 18.0, v. 1000 18.7
Sennin Suvi v. 700 27.8, v. 1000 27.5
Unexpected D v. 700 17.4, v. 1000 19.0
BWT Wilhelm v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Athena Queen v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Livian v. 700 31.3, v. 1000 31.1
Windhoek v. 700 16.3

tiistai 2. helmikuuta 2010

Teivo 30.1.

Rocky Avenger v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Sweet As Dream v. 700 14.1
Tähtijokke v. 700 27.4, v. 1000 27.8
Lars v. 700 25.0, v. 1000 28.3
Bequest v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Acceleration v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Sydney's Duke v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Fortune Access v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Rydens Cindy v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Little Sealord v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Visul v. 700 23.9, v. 1000 26.0
Marimin v. 700 23.9, v. 1000 25.9
Moussaka v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Courtney Belle v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Faithful Night v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Jubilation v. 700 13.8, v. 1000 16.0

Pori 29.1.

Pransi v. 700 31.4, v. 1000 32.0
True Angry v. 700 17.3, v. 1000 18.5
Multi Live v. 700 17.2, v. 1000 17.9
Allyhills Ulrika v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Ranch Gin Gin v. 700 16.0, v. 1000 19.0