Hae tästä blogista

keskiviikko 30. joulukuuta 2009

Vermo 30.12.

El Flora v. 700 18.0
Sirinän Valo v. 700 26.7, v. 1000 27.7
Agamemnon It v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Sydney's Duke v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Sea Victory v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Moussaka v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Albino Star v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Jim Småbo v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Classy Looking v. 700 15.7, v. 1000 18.1
Freshman Lee v. 700 15.5, v. 1000 17.1

Teivo 29.12.

Dumbledore v. 700 18.4, v. 1000 18.3
Selman Sirpa v. 700 32.2, v. 1000 31.9
Timjan U.S. v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Rain May v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Chipleader S v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Mönster v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Kanter Besp v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Jet Mario v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Victory Beat v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Stoneisle Flame v. 700 12.6, v. 1000 15.0
Southwind Vennae v. 700 15.9, v. 1000 15.1
Salomiinari v. 700 29.0, v. 1000 27.7
EL James v. 700 14.5, v. 1000 15.7

lauantai 26. joulukuuta 2009

Kuopio 26.12.

Jaanen Peli v. 600 27.7, v. 1000 28.2
Ekebo Isabell v. 700 24.7, v. 1000 26.3
Grammy Brodda v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Sing Time v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Mystery Velvet v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Rocky Prince v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Einomies v. 700 25.0,v. 1000 25.2
Rydens Wesper v. 700 12.1, v. 1000 13.5
Batman Blues v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Orlando Croft v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Vermo 23.12.

Callela Boulevard v. 700 16.2, v. 1000 18.5
Hålebo v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Art Moderne v. 700 12.7
Rehn Sisu v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Antonio Duo v. 700 13.8, v. 1000 13.9
Saruman Taika v. 600 27.4, v. 1000 28.1
Lista Topgun v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Starlight Azeem v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Texas Mixx v. 700 14.0, v. 1000 16.2
Star Catch v. 700 12.7, v. 1000 15.6

Teivo 22.12.

EL James v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Suleman v. 700 32.7, v. 1000 34.4
Lemon Cocktail v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Ablaze Jam v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Kokeva v. 700 24.4, v. 1000 26.6
Marimin v. 700 24.5, v. 1000 26.4
Lex Madonna v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Ricardo v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Havanna's Beth v. 700 12.9, v. 1000 15.1
Sydney's Duke v. 700 16.4, v. 1000 16.4
Saanan Poika v. 700 28.6, v. 1000 30.3
Allstar Birdland v. 700 15.2, v. 1000 17.2

Lahti 19.12.

Weimar v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Rico Kemp v. 700 14.2
Tananaa v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Hovimäki v. 700 26.2, v. 1000 26.2
Rififi Annie v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Lars v. 700 25.0, v. 1000 25.7
Kuba Silas v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Keystone Detail v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Arbok v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Je t'Aime v. 700 12.4
Köppinen v. 700 26.1, v. 1000 26.9
Elven Shadow v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Incredible Dream D v. 700 18.0, v. 1000 18.4

Turku 18.12.

Sirinän Valo v. 700 25.8, v. 1000 26.2
Jumble Girl v. 70016.9, v. 1000 17.8
Serenade Sound v. 700 17.8, v. 1000 18.2
Sea Victory v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Geronimo v. 700 29.1, v. 1000 29.7

Kouvola 17.12.

Voittotili v. 700 27.3, v. 1000 28.3
Vivaldi Flevo v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Cranberry Pellini v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Lenox Leomon v. 700 15.6, v. 1000 17.2

torstai 17. joulukuuta 2009

Vermo 16.12.

Angeles Stara v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Laaka v. 700 26.3, v. 1000 27.0
Real Match v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Terrori v. 700 11.5, v. 1000 15.3
Moussaka v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Lex Madonna v. 700 11.9, v. 1000 14.3
Quizzical Kemp v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Special Edition v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Juliviri v. 700 25.4, v. 1000 27.6

keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Teivo 15.12.

Twister Savage v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Hildegard v. 700 28.1, v. 1000 29.1
Niiskun Muisto v. 700 30.4, v. 1000 30.4
Tags Secret v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Little Tröjborg v. 700 14.9, v. 1000 14.9
Oaklea Quail v. 700 17.7, v. 1000 17.3
Lindy's Quick Dame v. 700 16.0, v. 1000 17.0
Askö Spirit v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Wantmore v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Son Of Zoogin v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Carlos Da Capo v. 700 13.1, v. 1000 15.6

Joensuu 14.12.

Vihnu v. 700 26.9, v. 1000 26.7
Blitz Freak v. 700 13.9, v. 1000 17.4
Mutrin-Poju v. 700 29.2, v. 1000 29.2
Rico Kemp v. 700 16.4, v. 1000 18.7
Simb Cinderella v. 700 13.8, v. 1000 16.6

Pori 13.12.

Feelque v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Havanna's Beth v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Lista Topgun v. 700 14.9, v. 1000 17.2
La Rite Linai v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Lpr: Darlene v. 700 16.1, v. 1000 16.6

Turku 11.12.

Niksari v. 700 27.8, v. 1000 28.0
Little Tröjborg v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Hålebo v. 700 13.0, v. 1000 15.8
Rydens Cremona v. 700 15.2, v. 1000 15.3
William Step v. 700 14.6, v. 1000 15.8

lauantai 12. joulukuuta 2009

Seinäjoki 12.12.

Irina Outlaw v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Sirun Valpuriina v. 700 26.5, v. 1000 27.0
Tananaa v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Turon Loisto v. 700 24.3, v. 1000 25.0
Amazing Sunrise v. 70012.9, v. 1000 14.2
Hey Cisco v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Grove's Ben v. 700 13.8
Elvin Jones v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Sundsvik Saigon v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Agostinisin v. 700 14.8
Tuulten Poika v. 700 26.7, v. 1000 27.0

Lahti 10.12.

Öty v. 700 25.7, v. 1000 26.1
Bambina B.R. v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Askö Spirit v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Andover Mark v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Scarlett Scoop v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Prime Suspect v. 700 13.4, v. 1000 14.0

keskiviikko 9. joulukuuta 2009

Vermo 9.12.

High Hopes v. 700 18.9, v. 1000 18.6
Turbo-Urpo v. 1000 29.9
Unique Groenhof v. 700 11.8, v. 1000 13.5
Vir Hardrew v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Fakir Style v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Tiinan Vili v. 700 25.2, v. 1000 26.4
Montalbano v. 70013.6, v. 1000 14.8
Classy Looking v. 700 15.1, v. 1000 16.4

Teivo 8.12.

Effective Ride v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Cento Fulmini v. 700 17.9, v. 1000 18.4
Trimmi v. 700 29.8, v. 1000 29.7
Juanna Iron v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Jolie Fille v. 700 16.2, v. 1000 16.0
Paramaraibo v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Cindicilious v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Atlantic Avenue v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Jumble Girl v. 700 17.1, v. 1000 17.0

Kuopio 8.12.

Grimaldi v. 700 15.4
Piirron Tapi v. 700 25.8, v. 1000 26.0
Red Dragon v. 700 13.1, v. 1000 16.0
Spider Lady v. 700 13.8, v. 1000 16.0
Blue Jacket v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Oulu 7.12.

Rocket Queen v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Fighting Kemp v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Grammy Brodda v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Satin De Satellite v. 700 13.6, v. 1000 13.5
Night Love v. 700 16.1, v. 1000 16.1

sunnuntai 6. joulukuuta 2009

Teivo 5.12.

Kimadan v. 700 35.3, v. 1000 35.1
Jorken Loisto v. 700 31.1, v. 1000 31.3
Addictive Tomspn v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Alice Laukko v. 700 16.5, v. 1000 15.7
Mr Juantorena v. 700 16.6, v. 1000 15.7
Bosse v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Vörkkeli v. 700 29.1, v. 1000 29.4
Julia Savoy v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Siena v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Biance Journey v. 700 11.5
Express Merett v. 700 12.5
Little Sealord v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Einomies v. 700 25.7, v. 1000 25.8
Fear Factor v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Barracuda Bob v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Masto v. 700 29.3, v. 1000 30.1
Santeriina v. 700 30.4, v. 1000 30.9
William Step v. 700 16.3, v. 1000 16.4

Pori 4.12.

Suikun Syke v. 700 32.0, v. 1000 31.4
Triumf Sund v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Niksari v. 700 28.2, v. 1000 28.3
Montalbano v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Turbo-Urpo v. 700 30.4, v. 1000 30.8
Incredible Dream D v. 700 14.5, v. 1000 15.8

torstai 3. joulukuuta 2009

Lahti 3.12.

Hopihopi v. 700 30.4, v. 1000 31.1
Flying Check v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Julia Cloud v. 700 16.6, v. 1000 16.8
Luck Smith v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Zazak Betzei v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Ruusasine v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Seinäjoki 30.11.

Nobodypaymybills v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Ekebo Isabell v. 700 30.4, v. 1000 30.6
Sudden Sunrise v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Cassoulet v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Pretty One v. 700 17.1, v. 1000 17.2

keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Vermo 2.12.

Cherie Poppet v. 700 16.1, v. 1000 18.1
Antonio Duo v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Amanda Duo v. 700 15.7, v. 1000 15.7
B. Turolii v. 700 20.4, v. 1000 22.9
Feeling Strong v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Sea Victory v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Fanny Southwind v. 700 14.9, v. 1000 15.0
Sir Nile v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Troy Kemp v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Tilde Småbo v. 700 15.6, v. 1000 17.7

Teivo 1.12.

Anders Palema v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Selman Sirpa v. 700 32.9, v. 1000 32.8
EL Miss Decadent v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Nellie Nun v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Sarin Toivo v. 700 27.8, v. 1000 28.8
Lista Topgun v. 700 14.1, v. 1000 16.0
William Step v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Vilkun Poika v. 700 30.2, v. 1000 31.0
Southeast Earl v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Perfect Day v. 700 17.5, v. 1000 17.9

tiistai 1. joulukuuta 2009

Oulu 28.11.

Arsti v. 700 32.5, v. 1000 32.6
Simb Kindly v. 700 13.4, v. 1000 14.6
N.P. Ilopoika v. 700 26.5, v. 1000 26.7
Charmantsin v. 700 13.6, v. 1000 15.9
Dino Dahlia v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Pine Wing v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Born To Dance v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Jonsker v. 700 24.9, v. 1000 26.1
Jackson Prize v. 1000 17.3
Gasetta du Ling v. 700 17.5, v. 1000 18.6
Galasin v. 700 17.9, v. 1000 17.9

Lahti 27.11

Multi Marigold v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Vision Ås v. 700 16.3, v. 1000 16.9
Rambo Rollax v. 16.8, v. 1000 16.4
Rocky Prince v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Thunder Island v. 700 17.0, v. 1000 18.7
Tamilphoto v. 700 16.2, v. 1000 18.2

Kouvola 26.11.

Orlando Croft v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Splashing Mermaid v. 700 15.3, v.1000 16.2