Hae tästä blogista

keskiviikko 30. joulukuuta 2020

Axevalla 15.12.

 Jury M.L. v. 700 15.8, v. 1000 16.8

M.T.Nosler v. 700 13.1, v. 1000 15.4

Julia af Solnäs v. 700 14.4, v. 1000 14.4

First In Line E.P. v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Glorious U.M. v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Firstclass U.M. v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Gullabo Däck Bling v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Milord v. 700 10.5, v. 1000 12.6

Enjoy Banker v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Teivo 15.12.

 Zest Boy v. 700 18.6, v. 1000 18.7

Kulta Into Pii v. 700 30.6, v. 1000 32.0

Bobby Blue Frido v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Sorretun Voima v. 700 25.7, v. 1000 26.0

Heat Of Dynamite v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Teppo Tuisku v. 700 28.6, v. 1000 28.7

Por Nie Rock v. 700 16.0, v. 1000 15.6

Shackhills Flash v. 700 16.8, v. 1000 16.5

Certo Cito v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Färjestad 14.12.

 Zeta Kronos v. 700 9.9, v. 1000 11.4

B.G.Arne v. 700 12.8, v.1000 13.7

C.M.T.Queen Bee v. 700 14.1, v. 1000 14.7

No Limit Queen v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Uncle Töll v. 700 10.3, v. 1000 12.0

Nisse Roc v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Forssa 14.12.

 Le Mirage v. 700 15.1, v. 1000 16.6

Ray Boy v. 700 13.7, v. 1000 16.4

Ilo Hangover v. 700 12.7, v. 1000 14.1

Overdose v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Sultan Journey v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Kuopio 14.12.

 Bijoun Santeri v. 700 16.6, v. 1000 18.0

Alice Sutton v. 700 13.9, v. 1000 17.1

Handsome Sam v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Asterisque v. 700 11.3, v. 1000 12.6

Sisu-Syke v. 700 26.1, v. 1000 27.7

Eskilstuna 13.12.

 Rihanna W.I. v. 700 12.8, v. 1000 14.3

This Is Alex v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Hindenburg Am v. 700 11.7, v. 1000 13.6

Esther Cheri v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Global Bienvenue v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Eldorado v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Edler v. 700 17.2, v. 1000 17.5

Balto d'Huon v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Kouvola 13.12.

 The Rector v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Eli Wallach v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Tähtisekki v. 700 27.0, v. 1000 27.6

Street Dance v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Ashley Face v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Dzingel v. 700 23.8, v. 1000 25.5

On The Beach v. 700 15.9, v. 1000 16.2

tiistai 29. joulukuuta 2020

Bergsåker 12.12.

Storm Rider v. 700 15.1, v. 1000 15.5

Heading Reference v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Ella Pace v. 70013.4, v.1000 13.9

Charles du Sud v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Danilo Brick v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Algot Zonett v. 700 10.4, v. 1000 11.9

Ants In The Pants v. 700 14.5, v. 1000 14.5

Turku 12.12.

 Steely Stride v. 700 15.2, v. 1000 15.0

Taigo Blessed v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Clay Brick v. 700 14.1, v. 100015.0

Don Williams v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Grace Pezzo v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Tahtova v. 700 24.8, v. 1000 26.5

Selene Lune v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Bansky v. 700 12.7, v.1000 13.9

Morison v. 700 25.7, v. 1000 26.3


Solvalla 11.12.

 Louise M.M. v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Bridge Maid v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Amazing Moment v. 70014.8, v. 1000 15.8

Red Hot Roadster v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Classic Sparkle v. 700 14.6, v. 1000 15.3

Big Shot v. 700 11.7, v.1000 12.9

Destiny Laughed v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Electrical Storm v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Blaze Kronos v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Kaptah v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Joensuu 11.12.

 Mr Jones v. 700 18.0, v. 1000 17.9

Absolut Arctica v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Jontte Junior v. 700 17.0, v. 1000 17.3

Hard Chip v. 700 13.5, v. 1000 15.5

Big Headache v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Vilju v. 700 25.7, v. 1000 26.5

Jet Setter v. 700 14.4, v. 1000 16.6

Pink Dynamite v. 700 14.5, v. 1000 16.6

Pori 11.12.

 Moonlight Magical v. 700 16.8, v. 1000 18.0

Donna Leonora v. 700 13.8, v. 1000 13.9

Ypäjä Luotsi v. 700 25.8, v. 1000 26.3

North Lexus v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Hola Alejandro v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Verbier v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Maryland v. 700 16.1, v. 1000 17.1

Mantorp 10.12.

 The Real Star v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Fajm Composite v. 700 15.0, v. 1000 16.1

Smaragd Norrgård v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Digital Globe v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Felix Am v. 700 13.7, v. 1000 13.9

G.R.J.'s Wolverine v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Oulu 10.12.

 Tinderi v. 700 26.2, v. 1000 27.3

Torrent d'Inverne v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Exploding Anna v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Surprise Leader v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Leader Brodde v. 700 10.7, v. 1000 12.5

Lex Legacy v. 700 14.8, v. 1000 15.3

Jägersro 9.12.

 Breidabliks Kahlua v. 700 16.3, v. 1000 17.3

Fortune Mearas v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Amore Passo V.W. v. 700 12.9, v. 1000 14.9

Zoe Grif Italia v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Felix Orlando v. 700 12.0, v. 1000 13.6

Önas Prince v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Eight Hour v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Catch Me A Winner v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Dominic Wibb v. 700 11.6, v. 1000 11.8

Solvalla 9.12.

 Daven Port v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Amalencius B.B. v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Helios di Quattro v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Karisma Boko v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Digital Literacy v. 1000 15.4

Trix For Free v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Digital Class v. 70010.1, v. 1000 12.0

Hawk Cliff v. 700 9.8, v. 1000 11.2

Vermo 9.12.

 Tohtori v. 700 23.8, v. 1000 25.1

Mainio v. 700 9.6, v. 1000 11.7

Varsova v. 700 21.6, v. 1000 22.9

Rysky v. 70024.7, v. 1000 26.9

Wild Action v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Thai Profit v. 700 9.1, v. 1000 10.3

Runaway Nina v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Seinäjoki 8.12.

 Light Up v. 700 15.5, v. 1000 17.5

Marvel Neat v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Aatsi v. 700 27.7, v. 1000 28.0

Freddy K. v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Mattilan Touho v. 700 26.5, v. 1000 27.1

Pajas Face v. 700 1.7, v. 1000 12.6

Garriella v. 700 15.0, v. 1000 1.3

Halmstad 7.12.

 Marys Overandout v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Namaste v. 70011.2, v. 1000 12.4

Floalts Cesna v. 70013.3, v. 1000 13.9

Vikens Generate v. 70015.0, v. 1000 15.5

Irruta Boko v. 70015.2, v. 1000 15.0

Enjoy Banker v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Vermo 7.12.

 Callela Socrates v. 700 13.4, v. 1000 15.9

Friivir v. 700 30.2, v. 1000 31.2

Stonecapes Tiffany v. 700 13.8, v. 1000 16.1

Vietävän Patukka v. 700 25.8, v. 1000 27.6

Raven v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Truedream A.F. v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Jyväskylä 7.12.

 Wide Game v. 700 11.7, v. 1000 13.3

New Grove Waylon v. 700 13.2, v. 1000 15.8

Sly Queen v. 700 16.5, v. 1000 16.3

Certo Cito v. 700 14.8, v. 1000 15.9

Torpparin Sisu v. 700 24.2, v. 1000 27.4

lauantai 26. joulukuuta 2020

Teivo 6.12.

 Pate Pollea v. 700 30.3, v. 1000 31.2

Robert v. 700 18.6, v. 1000 19.5

Jetset Vice v. 700 14.7, v. 1000 16.8

Mattilan Miina v. 700 24.8, v. 1000 26.0

Mickan v. 700 19.3, v. 1000 18.9

Langen's Airborne v. 700 13.2, v. 1000 15.3

Janis Joplin Boko v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Rehulan Huvi v. 700 30.0, v. 1000 30.5

Åby 5.12.

 Global Unspoked v. 700 14.6, v. 1000 13.9

Quantum Roc v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Bacchus L.I. v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Laleh Pellini v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Beauty Wind v. 700 13.2, v. 1000 12.8

Behind Bars v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Nadal Broline v. 700 9.2, v. 1000 10.4

Kick The Dust Ås v. 700 9.8, v. 1000 12.3

Zio Tom Jet v. 700 10.3, v. 1000 11.8

Kandor Dream v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Rovaniemi 5.12.

 Unplugged Face v. 700 17.0, v. 1000 18.0

Flex To Wheels v. 700 15.7, v. 1000 16.8

Midleton v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Kartier v. 700 23.8, v. 1000 25.7

No Limit Star v. 700 13.9

Koveri v. 700 22.1, v. 1000 23.6

Surprise Leader v. 700 12.3

Kitzune G.G. v. 700 12.5

Farzad Boko v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Lappeenranta 5.12.

 Finest Chocolate v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Sorretun Voima v. 700 23.1, v. 1000 25.6

Veloce Wald v. 700 13.0, v. 1000 15.0

Wiipuri v. 700 15.5, v. 1000 17.2

Kiss of Judas v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Kalmar 4.12.

 Master Crowe v. 700 11.1, v. 1000 13.1

Gigantic Star v. 1000 12.9

Dontlooseallmoney v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Artemide Zack v. 700 10.7, v. 1000 13.3

Hillbilly Woodland v. 700 11.6, v. 1000 14.1

Mr Mah Can v. 700 10.6, v. 1000 12.6

Solvalla 4.12.

 Legendaria Zon v. 700 15.7, v. 1000 16.6

Matamoros v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Bara Du Chene v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Ladybug Lara v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Helluva Am v. 700 11.1, v. 1000 13.1

Joe Frazier Boko v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Qvidja's First v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Dream E.G. v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Kouvola 4.12.

 Stick Match v. 700 16.2, v. 1000 15.7

Västerbo Highball v. 700 15.2, v. 1000 14.9

Extrem Brodde v. 700 14.0, v. 1000 14.3

El Houdini v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Knocking Match v. 700 14.0, v. 1000 13.7

Pica-Pica Oak v. 700 11.8, v. 1000 13.1

Pyörylän Paroni v. 700 24.0, v. 1000 24.1

Seinäjoki 4.12.

 Kwakiuti Boko v. 700 15.6, v. 1000 16.8

Makeadreamcometrue v. 700 14.8, v. 1000 15.0

Salaliitto v. 700 30.5, v. 1000 29.5

Artico Zack v. 700 12.1, v. 1000 14.2

Brand New Key v. 700 12.2, v. 1000 13.2

I.P. Vapari v. 700 27.1, v. 1000 27.4

Gävle 3.12.

 Selma Töll v. 700 11.8, v. 1000 13.1

Höwings Yki v. 700 11.4, v. 1000 13.5

Carisma Sisu v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Eddy West v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Ole v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Lahti 3.12.

 What The Hell v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Street Dance v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Kalle Kalas v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Dzingel v. 700 28.4, v. 1000 28.7

Newport Brodde v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Vietävän Patukka v. 700 25.7, v. 1000 26.4

Perchpond v. 700 11.5, v. 1000 13.6

Arnie's Emilie v. 700 13.2, v. 1000 14.8

sunnuntai 20. joulukuuta 2020

Bergåker 2.12.

 Timber v. 700 12.7, v. 1000 14.2

Magic From Hill v. 700 16.8, v. 1000 17.6

Heavenly May v. 700 14.2, v. 1000 15.6

Amour Amour v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Nicho Sånna v. 700 15.7, v. 1000 15.4

Dusktodawn Sisu v. 700 13.5, v. 1000 14.7

Heading Reference v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Balotelli Crown v. 700 14.3, v. 1000 13.7

Solvalla 2.12.

 Bonnie Pearl v. 700 17.2, v. 1000 17.6

Muzzle The Yakker v. 700 12.7, v.1000 13.8

Platinum Tile v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Coucher du Soleil v. 700 15.1, v. 1000 14.8

Max Håleryd v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Don't Be Weak v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Win B.Hill v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Llana Tooma v. 700 10.3, v. 1000 11.8

Havana Boko v. 700 10.9, v. 1000 11.9


Vermo 2.12.

 Moonlight Master v. 700 17.5, v. 1000 17.7

Laurenz Von Bentz v. 700 15.6

Pate Pollea v. 700 29.6, v. 1000 29.9

Morison v. 700 21.6, v. 1000 23.6

Master As v. 700 13.6, v.1000 14.1

Handsome Sam v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Perfect Rainmaker v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Ricocone v. 700 10.4, v. 1000 12.1

Jägersro 1.12.

 Run For Sebastian v. 700 15.6, v. 1000 16.3

Power Lane v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Hurricane River v. 700 10.7, v. 1000 12.5

Huis Clos v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Speed Vici v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Nothinglike Malena v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Hierro Boko v. 700 10.7, v. 1000 12.8

Digital Crunch v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Kuopio 1.12.

 Grove's Kajsa v. 700 16.0

Pitska v. 700 26.3

Vilma Lyydia v. 700 25.0, v. 1000 24.8

Let's Go Legacy v. 700 14.7, v. 1000 14.0

Hard To Trick v. 700 11.3, v. 1000 13.2

Ville Kalle v. 700 27.7, v. 1000 27.6

BWT Bayern v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Certo Cito v. 700 14.8, v.1000 15.4

Big Bowl v. 700 20.2, v. 1000 19.7

Färjestad 30.11.

 Silver Bulllit v. 700 19.4, v. 1000 19.4

Janai v. 700 15.0, v. 1000 16.4

Call The Bar v. 700 16.9, v. 1000 17.6

Global Weather v. 700 13.5, v. 1000 14.7

Zizou v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Turku 30.11.

 Mustamani v. 700 22.2, v. 1000 24.0

Maze Match v. 700 14.7, v. 1000 15.8

BWT Ellospank v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Aika-Valtti v. 700 25.6, v. 1000 27.0

Mr Big Star v. 700 12.9, v. 1000 13.7

He Is In v. 700 11.7, v. 1000 14.0

Joensuu 30.11.

 Funcio v. 700 17.6, v. 1000 18.1

Virin Urho v. 700 27.0, v. 1000 29.3

Lewis Li v. 700 15.3, v. 1000 15.0

Kaappi v. 700 24.3, v. 1000 26.0

Capo v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Al' Sweet Svea v. 700 13.0, v. 1000 15.0

lauantai 19. joulukuuta 2020

Eskilstuna 29.11.

 Kapten Brodde v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Mellby Interest v. 700 17.5, v. 1000 17.3

Cruise v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Silver Load v. 700 12.1, v. 1000 15.6

Kocsis Boko v. 700 15.1, v. 1000 16.3

Dark Roadster v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Volare Gar v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Lovely O.O. v. 700 12.9, v.1000 13.3

Alone v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Oulu 29.11.

 MAS Ella v. 700 17.5, v. 1000 17.3

Boulder Predator v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Duke Of Mine v. 700 16.0, v. 1000 16.8

Quick Right v. 700 14.3 ,v. 1000 15.6

Issaquah Sund v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Valroti v. 700 27.5, v. 1000 29.1

Listas Hector v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Mikkeli 29.11.

 Long Leg Lizzy v. 700 14.1, v. 1000 14.8 

Royal Date v. 700 13.7, v. 1000 15.8

Runaway Nina v. 700 14.9, v. 1000 16.8

Makemake v. 700 16.9, v. 1000 16.2

Veeran Poika v. 700 23.9, v. 1000 26.1

Damiano v. 700 17.2 ,v. 1000 17.9

tiistai 15. joulukuuta 2020

Solvalla 28.11.

 Vanja v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Generator v. 700 9.3, v. 1000 12.0

D.Day Zet v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Wild Love v. 700 9.5, v. 1000 11.0

Cargo Door v. 700 12.1, v. 1000 11.7

Activated v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Seismic Wave v. 700 8.3, v. 1000 11.0

Antonio Trot v. 700 8.4, v. 1000 9.7

Algot Zonett v. 700 9.7, v. 1000 10.2

Mellby Illusion v. 700 9.6, v. 1000 11.2

Seinäjoki 28.11.

 Hipatsu v. 700 24.3, v. 1000 24.9

Universe Leader v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Taksvenla v. 700 14.9

Slippery Runway v. 700 11.4, v. 1000 12.8

Callela Kickoff v. 700 14.1

An-Dorra v. 700 12.7, v. 1000 12.3

Arctic Lover v. 700 12.5

Välähdys v. 700 21.3, v. 1000 13.0

Hujake v. 700 25.8

Lovestory v. 700 12.7

Lexus Dream v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Solvalla 27.11.

 Karisma Boko v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Ribot v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Danilo Brick v. 700 12.2, v. 1000 12.1

Rio Alta Wine v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Betting Rebel v. 700 9.4, v. 1000 110.9

Uakari v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Aetos Kronos v. 700 8.7, v. 1000 10.0

Hossiana Boko v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Digital Pen v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Lahti 27.11.

 Tallukka v. 700 16.7, v. 1000 18.4

He Is Felix v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Annan v. 700 27.2, v. 1000 28.0

Ankle Socks v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Jugador v. 700 13.1, v. 1000 13.0

One Point v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Rahajamatch v. 700 16.7, v. 1000 17.0

Bollnäs 26.11.

 Carry Cash v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Bottnas Highlight v. 700 13.8, v. 1000 15.1

Iceland Falls v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Kouvola 26.11.

 Metsärinteen Valta v. 700 24.2, v. 1000 26.6

No Limit Star v. 700 14.5, v. 1000 13.9

Dartagnan Sisu v. 700 12.9, v. 1000 13.5

Maisteri Jutila v. 700 27.8, v. 1000 28.7

Special Point v. 700 15.9, v. 1000 17.3

My Radio Gaga v. 700 18.6, v. 1000 17.7

tiistai 8. joulukuuta 2020

Åby 25.11.

 Larry Wood v. 700 14.3, v. 1000 13.9

Versace Broline v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Special Broadway v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Namaste v. 700 12.1, v. 1000 13.9

Cassius Ima v. 700 12.8, v. 1000 13.2

Quantum Roc v. 700 13.1, v. 1000 12.5

Echelon v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Alhambra Mail v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Global Unspoked v. 700 12.3, v. 1000 12.3

Solvalla 25.11.

 Kennedy Boko v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Keystone Bullseye v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Bridge Commander v. 700 18.8, v. 1000 18.3

Glorious U.M. v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Digital Class v. 700 10.0, v. 1000 11.0

Marion Fouty Bon v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Fuel Burn v. 700 10.7, v. 1000 12.0

Samaritana v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Riptide R.D. v. 700 16.6, v. 1000 15.4

Chiru v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Vermo 25.11.

 Time Match v. 700 13.5, v. 1000 15.0

Shackhill's Flash v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Tähtituula v. 700 21.7, v.1000 23.9

Rhapsody Point v. 700 13.7, v. 1000 13.4

Rallin Muisto v. 700 26.3, v. 1000 27.0

Joseph Boko v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Quick Vald v. 700 10.8, v.1000 12.1

Stonecapes Queila v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Pori 24.11.

 Highlove Tech v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Gyro Gearloose v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Bismarck Comery v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Chestnut Sala v. 700 15.4, v. 1000 16.1

He Is In v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Flashdance Sisu v. 700 15.9, v. 1000 16.2

Satah v. 700 13.4, v. 1000 14.8


sunnuntai 6. joulukuuta 2020

Teivo 23.11.

 Erkkaus v. 700 29.7, v. 1000 30.8

Nazareth v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Birthday Cloud v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Mustamani v. 700 25.9, v. 1000 26.4

The Breeze v. 700 13.4, .v 1000 14.7

In Royalty Boko v. 700 16.8, v. 1000 16.2

Halmstad 23.11.

 Digital Crunch v. 700 14.4, v. 1000 13.7

Flying Bolt v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Appaloosa v. 700 13.2, v. 1000 13.6

Posh Shopping v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Cheri De Vie v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Vikens Fingerprint v. 700 11.6, v. 1000 11.7

Oulu 23.11.

 Draken v. 700 24.4, v. 1000 26.3

Quick Right v. 700 17.6, v. 1000 18.0

Torrent d'Inverne v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Enge Barack v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Lakori v. 700 26.3, v. 1000 27.5

Kaustinen 22.11.

 Allyhills' Dream v. 700 17.6, v. 1000 18.4

Fazad Boko v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Ranch Rocky Road v. 700 16.6, v. 100 17.9


perjantai 4. joulukuuta 2020

Jägersro 21.11.

 Trix For Free v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Conrad Silk v. 700 16.8, v. 1000 18.0

Dreamstone v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Ubiquarian Face v. 700 14.3, v. 1000 14.4

Nero Maximus v. 700 13.3, v. 1000 13.1

Devs Daffodil v. 700 12.2, v. 1000 12.3

Jeans'n Passion v. 700 13.2, v. 1000 13.2

Felix Orlando v. 700 13.2, v. 1000 15.0

First One In v. 700 11.8, v. 1000 12.0

Staro Leonardo v. 700  14.1, v. 1000 12.3

Time To Love v. 700 14.9, v. 1000 16.1

Jyväskylä 21.11.

 Siirin Valtsu v. 700 28.5, v. 1000 31.4

Por Nie Blues v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Quite A Rock v. 700 13.3, v. 1000 15.3

Lennon Rapina v. 700 25.1, v. 1000 25.4

Moonlight Velvet v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Selah v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Grainfield Aiden v. 700 9.2, v. 1000 11.9

Varsova v. 700 24.9, v. 1000 25.3

Raskolnikov Frido v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Suven Sametti v. 700 29.0, v. 1000 30.1

Morison v. 700 26.5, v. 1000 26.5

keskiviikko 2. joulukuuta 2020

Kalmar 20.11.

 Au Pair Girl v. 700 10.2 ,v. 1000 12.9

Glimma Blixten v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Romero v. 700 10.3, v. 1000 11.5

Oscar L.A. v. 700 9.8, v. 1000 10.5

Ready Tonight v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Solvalla 20.11.

 Llama Tooma v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Estelle Nordique v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Illfindmywayhome v. 15.9, v.1000 16.1

Lennart Sjöhammar v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Fade To Black Ås v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Vien Ici v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Certainly v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Blaze Kronos v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Uakari v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Forssa 20.11.

 Midnight Prince v. 700 13.3, v. 1000 16.4

Ilo Hangover v. 700 13.3, v. 1000 15.5

North Lexus v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Knowwhentohold'em v. 700 14.8, v. 1000 17.7

Le Mirage v. 700 14.2, v. 1000 16.4

Kuopio 20.11.

 MAS Ella v. 700 17.2, v. 1000 17.3

Suvelan Rinssi v. 700 27.3, v. 1000 28.2

Margarida v. 700 26.6, v. 1000 27.3

Starlight S.W. v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Perchpond v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Ashley Face v. 700 14.9, v. 1000 15.0

Herrera Boko v. 700 15.1, v. 1000 14.6

Certo Cito v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Asterisque v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Åby 19.11.

 Beauty Wind v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Imani v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Stepping Photo v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Jori Boko v. 700 12.7, v. 1000 12.6

Uncle Töll v. 700 10.4, v. 1000 1.2

Vikens High Yield v. 700 9.6, v. 1000 10.9

Tim Frontline v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Lappeenranta 19.11.

Kihisee v. 700 26.5, v. 1000 27.8

Piedmont v. 700 15.6, v. 1000 18.1

Special Point v. 700 16.0, v. 1000 17.5

sunnuntai 29. marraskuuta 2020

Bergsåker 18.11.

 Idomenio Sisu v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Global Adventure v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Unarmed Face v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Holdfast Am v. 700 13.5, v. 1000 13.1

Global U.S.A. v.  700 11.1, v. 1000 12.6

Shocking Superman v. 700 8.3, v. 1000 9.7

Solvalla 18.11.

 Daylight v. 700 20.5, v. 1000 19.5

Cab Lane v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Axel Combo v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Cactus v. 700 18.4, v. 1000 15.2

Bolt Kronos v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Erin Zet v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Nika v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Iceland Radio v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Vixus v. 700 20.2 ,v. 1000 20.7

Behind Bars v. 700 9.9, v. 1000 11.4

Vermo 18.11.

 Run And Repeat v. 700 13.6

Vietävän Patukka v. 700 25.7, v. 1000 27.3

Stormy Vice v. 700 19.8, v. 1000 18.5

Kaappi v. 700 24.4, v. 1000 24.6

Indyana Joness v. 700 14.9

Fuscus H.L. v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Santo Grial v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Eskilstuna 17.11.

 Bridge Maid v. 700 14.5, v. 1000 15.7

Brasco Boko v. 700 18.1, v. 1000 17.6

Västerbo All In v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Carat du Goutier v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Mr Julian v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Maja Tooma v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Echo Gamble v. 700 16.1, v. 1000 16.4

Annie Flame v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Teivo 17.11.

 Metku Maikki v. 600 29.0

Lara Boko v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Jantter v. 700 27.4, v. 1000 29.1

No Limit Star v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Nefernefernefer v. 700 14.5, v. 1000 15.2

BWT Bayern v. 700 16.0, v. 1000 16.4

Mark More v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Selene Lune v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Love You Desiree v. 700 14.4, v. 1000 16.5

Mantorp 16.11.

 M.T.Magic Dream v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Gitane d'Inverne v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Goodlookin' Pepper v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Omega Superstar v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Fabio de Pervenche v. 700 11.2, v. 1000 12.0

Gullabo Däck Bling v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Lahti 16.11.

 Maze Match v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Meninkö v. 700 30.1, v. 1000 30.3

El Houdini v. 700 17.4, v. 1000 17.1

Galapagos Sisu v. 700 17.6, v. 1000 17.3

Vuaran Suvetar v. 700 25.7, v. 1000 26.9

Piteraq v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Seinäjoki 16.11.

 Kevinin Tähti v. 700 25.9, v. 1000 27.0

Star Town Kemp v. 700 15.7, v. 1000 15.0

Teppo Tuisku v. 700 27.0, v. 1000 27.2

Lovestory v. 700 13.0, v. 1000 12.6

Magical Princess v. 700 10.9, v. 1000 12.3

An-Dorra v. 700 13.0, v. 1000 13.6

keskiviikko 25. marraskuuta 2020

Joensuu 15.11.

 Murder Mike v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Rysky v. 700 27.6, v. 1000 28.1

Hard To Trick v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Daddy Boy v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Myrskyri v. 700 30.2, v. 1000 30.3

Big Bowl v. 700 16.8, v. 1000 17.4

Instatag v. 700 15.6, v. 1000 17.1

Romme 14.11.

 Victory Dreams v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Cuenca v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Kryptonite Hanover v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Laleh Pellini v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Milligan's School v. 700 15.0, v. 1000 13.5

He's Marvelous v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Overtimeosåfin v. 700 12.6, v. 1000 11.9

Oxidizer v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Global Winner v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Vermo 14.11.

 Vonkari v. 700 28.4, v. 1000 29.2

Rowhill's Killer v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Sorretun Voima v. 700 28.7, v. 1000 28.7

Deangelo v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Again Kronos v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Anything For You v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Mellun Myrsky v. 700 24.5, v. 1000 25.6

Joriini v. 700 25.6, v. 1000 25.1

Lexus Dream v. 700 10.7, v. 1000 11.8

Club Nord Elit v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Solvalla 13.11.

 Cheek To Cheek v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Rocky Rauk v. 700 3.6, v. 1000 14.1

Devs Definitif v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Commander Victory v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Eddy West v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Victory Topline v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Illfindmywayhome v. 700 12.5, v. 1000 15.3

Forssa 13.11.

 Voice Of Reason v. 700 13.5, v. 1000 16.4

Highlove Tech v. 700 15.7, v. 1000 17-2

Ray Boy v. 700 13.5, v. 1000 15.7

Verbier v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Eetu Rols v. 700 24.4, v. 1000 26.9

Vikens Energy v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Ilo Hangover v. 700 13.8, v. 1000 16.0

Devil Step v. 700 14.3, v. 1000 16.9

Kalmar 12.11.

 Toddler v. 700 10.0, v. 1000 12.2

Västerbo Lexington v. 700 12.2, v. 1000 12.4

Aloha Zip v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Samson v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Bring Me Bajern v. 700 10.7, v. 1000 11.8

Global Workaholic v. 700 10.8, v.1000 11.8

Oulu 12.11.

 Langen's Hound Dog v. 700 17.0, v. 1000 17.7

Kivarin Merengue v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Pikku-Ryti v. 700 26.0, v. 1000 26.7

Easy Vacation v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Julienne Cne v. 700 15.8, v. 1000 16.8

Harjujen Roomeo v. 700 28.5, v. 1000 28.2

Midleton v. 700 14.0, v. 1000 15.3

tiistai 24. marraskuuta 2020

Åby 11.11.

 Borups Victory v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Woudstra v. 700 13.3, v. 1000 15.0

That's It v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Husse Boko v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Miss Silver v. 700 9.4, v. 1000 11.9

Vikens Ferdinand v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Radio Gaagaa v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Nanetta Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Solvalla 11.11.

 Mellby Interest v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Lee Harvey Bros v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Digital Lucky v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Charles Du Sud v. 700 11.9, v. 1000 11.9

Ivanka Amok v. 700 10.6, v. 1000 12.0

Global Bienvenue v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Young King v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Mellby Illusion v. 700 10.5, v. 1000 11.7

Galileo Journey v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Super Nice v. 700 9.8, v. 1000 11.2

Vermo 11.11.

 Uljas Suomalainen v. 700 23.7, v. 1000 24.9

Shackhills Flash v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Naputus v. 700 25.1, v. 1000 26.7

Willw Wind v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Nashville Nancy v. 700 14.1, v. 1000 15.9

Runaway Nina v. 700 11.8, v. 1000 14.1

Q-Rex Oak v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Noble Boy S v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Kwakiuti Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Gävle 10.11.

 Kona Boko v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Chopin Gar v. 700 11.5, v. 1000 14.1

Made Of Stars v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Double Formula v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Kiara C.Boko v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Linus Boy v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Legendary Zon v. 700 13.9, v. 1000 13.4

Jyväskylä 10.11.

 Hazella v. 1000 16.4

Moonlight Velvet v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Yanru v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Imakeituptothesky v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Birthday Cloud v. 1000 12.7

Raskolnikov Frido v. 700 11.0, v. 1000 12.0

BWT Echo v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Coldspring v. 1000 15.4

Färjestad 9.11.

 Hazard Boko v. 700 11.1, v. 1000 11.7

Bara Du Chene v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Hopeusteponalego v. 700 10.3, v. 1000 11.9

Dusktodawn Sisu v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Witty v. 700 11.8, v. 1000 11.6

Kouvola 9.11.

 Varoitus v. 700 25.3, v. 1000 25.5

Callela Kickoff v. 700 13.7, v. 1000 15.8

Knowwhentohold'em v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Santo Grial v. 700 12.2, v. 1000 14.6

Look Complete v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Kaustinen 9.11.

 Sly Queen v. 700 17.2, v. 1000 17.5

Gitano Thieben v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Pärttyl v. 700 25.2, v. 1000 25.1

Twinquit v. 700 11.4, v. 1000 12.8

Kitzune G.G. v. 700 10.3, v. 1000 12.1

Eskilstuna 8.11.

 Zeolit v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Brother Bill v. 700 8.2, v. 1000 10.0

Unica Vega v. 700 16.3, v. 1000 15.8

Mellby Helios v. 700 12.0, v. 1000 13.1

MAS Capacity v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Chicharita v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Milady Grace v. 700 8.5, v. 1000 10.0

Vulcano O.P. v. 700 11.6, v. 1000 11.4

Loaded Maria v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Mellby Hurricane v. 700 8.7, v. 1000 11.2

Power v. 700 8.0, v. 1000 9.5

Manny Muscle v. 700 10.1 ,v. 1000 11.1

Mikkeli 8.11.

 Starry v. 700 14.7, v. 1000 16.5

Viesmanni v. 700 28.9, v. 1000 28.2

Makemake v. 700 13.4, v. 1000 15.7

Eli Wallach v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Camri v. 700 26.9, v. 1000 26.4

Rebel Rapid v. 700 11.3, v. 1000 13.4

Winds of Change v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Surprise Daisy v. 700 15.6, v. 1000 16.3

Pink Pine v. 700 14.2, v. 1000 15.9

Tiitukka v. 700 26.3, v. 1000 29.6

Pori 8.11.

 Shackhill's Thunder v. 700 14.3, v. 1000 16.6

Ypäjä Luotsi v. 700 23.9, v. 1000 25.1

Feels Like Flying v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Catahecassa Zest v. 700 12.9, v. 1000 14.0

The Revenant v. 700 13.1, v. 1000 15.2

Marigold With Love v. 700 13.8, v. 1000 15.7


Eskilstuna 7.11.

 James Gonzales v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Helios Di Quattro v. 700 11.3, v. 1000 11.8

Laleh Pellini v. 700 12.1, v. 1000 12.3

Dream Creation v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Strong Lover v. 700 12.1, v. 1000 13.9

Devs Daffodil v. 700 8.0, v. 1000 9.3

Carat Du Goutier v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Rally Hans v. 700 9.3, v. 1000 10.0

Ubiquarian Face v. 700 8.6, v. 1000 10.0

Zarenne Fas v. 700 10.5, v. 1000 10.9

Cargo Door v. 700 8.3, v. 1000 9.4

Lahti 7.11.

 Proud Angelique v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Maisteri Jutila v. 700 29.9

Quite A Lover v. 700 11.3

Cameleo Press v. 700 16.0

Tuviker v. 700 24.0, v. 1000 24.5

Stratton v. 700 15.1

Magical Princess v. 700 11.8, v.1000 12.9

Stonecapes Quiela v. 700 9.7

H.V. Tuuri v. 700 25.2

MAS Champ v. 700 8.5

Tzubodai v. 700 12.4

keskiviikko 18. marraskuuta 2020

Romme 6.11.

 Coin Perdu v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Rudisha v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Jacoby Keeper v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Fläsk Ken v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Moon Zappa v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Ylivieska 6.11.

 Mr Jones v. 700 15.8, v. 1000 16.4

Spectre v. 700 15.5, v. 1000 16.8

Fan d'Ep v. 700 17.5, v. 1000 18.5

Surprise Leader v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Absolut America v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Father Christmas v. 700 17.1, v. 1000 17.3


Turku 6.11.

 King Cole v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Finance Hoss v. 700 10.6, v. 1000 13.1

Dickson Shadow v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Hollaus v. 700 24.9, v. 1000 25.4

BWT Ellospank v. 700 11.8, v. 1000 13.1

True Noice v. 700 17.2, v. 1000 17.7

Magic Gas v. 700 17.3, v. 1000 16.7

Åby 5.11.

Global Benchmark v. 700 12.5, v. 1000 12.7

Jeppas Tarpon v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Booze v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Nero Maximus v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Bordeaux S. v. 700 9.8, v. 1000 10.9

Lappeenranta 5.11.

 Stargazing v. 700 15. ,v. 1000 17.2

The Big Dipper v. 700 16.7 v. 1000 18.0

Royal Date v. 700 14.6, v. 1000 16.1

Fabrice Web v. 700 15.0, v. 1000 17.1

Othellos Magi v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Tähtituula v. 700 22.1, v. 1000 23.0

Nope's Dynamite v. 700 16.1, v. 1000 17.2


Seinäjoki 5.11.

 Valorous Leader v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Fayette Sisu v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Hotlinki v. 700 25.5, v. 1000 26.7

Gambino Degato v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Tuulian Sälli v. 700 27.8, v. 1000 27.3

Säihkeen Säväys v. 700 25.9, v. 1000 27.1

Boss Birdland v. 700 13.1, v. 1000 14.3

 

tiistai 17. marraskuuta 2020

Jägersro 4.11.

 Jakob K.Boko v. 700 14.4, v. 1000 14.1

Tidore Degato v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Firecrest v. 700 16.6, v. 1000 16.0

Frost Tabac v. 700 14.3, v. 1000 14.0

Globalizer v. 700 10.5, v. 1000 12.4

Daytona v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Mellby Jinx v. 700 15.7, v. 1000 14.5

Sobel Nils v. 700 16.8, v. 1000 16.0

Solvalla 4.11.

 Love Eagle v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Boston Wise L v. 700 9.7, v. 1000 11.6

Eruption v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Digital Eye v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Dynamit Raptor v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Listas Terminator v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Chiru v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Västerbo Highscore v. 700 10.6, v. 1000 11.0

Staro Mojito v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Alien Hill v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Vermo 4.11.

 My Radio Gaga v. 700 15.1, v. 1000 15.5

Amour Mirage v. 700 17.1, v. 1000 16.8

Don Williams v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Again Kronos v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Stonecapes Tricky v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Velaks v. 700 25.9, v. 1000 27.0

Sorretun Voima v. 700 26.5, v. 1000 28.0

Imakeituptothesky v. 700 12.5, v. 1000 14.1

sunnuntai 15. marraskuuta 2020

Axevalla 3.11.

 One In A Million v. 700 16.6, v. 1000 15.9

Supermarket v. 700 15.1, v. 1000 16.1

T.N.T.Dynamite v. 700 13.3, v. 1000 15.5

Samson v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Blue Frontline v. 700 13.9, v.1000 15.5

Alexi Quick v. 700 11.6, v. 1000 12.2

Profit Tile v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Eldorado Mearas v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Sergie Phefirst v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Teivo 3.11.

 Tuutinki v. 700 28.0, v. 1000 29.2

Kwakiuti Boko v. 700 17.4, v. 1000 18.8

Siirin Valtsu v. 700 31.8, v. 1000 33.9

Rokin Maxi v. 700 23.2, v. 1000 23.9

Amazing Tycoon v. 700 12.2, v. 1000 13.9

High Sky Jet v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Perfect Rainmaker v. 700 9.4, v. 1000 11.1

Donna Leonora v. 700 10.8, v. 1000 13.3

Maloney v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Halmstad 2.11.

 Gusto v. 700 11.0, v. 1000 12.6

Looks Likeaqueen v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Xet Diablo v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Quantum Roc v. 700 16.0, v. 1000 14.5

Spickleback Face v. 700 14.3, v. 1000 14.1

Durello v. 700 13.6, v. 1000 13.2

Jyväskylä 2.11.

 Vietävän Patukka v. 700 27.2, v. 1000 28.1

Ywonne Croft v. 700 16.2, v. 1000 16.5

The Breeze v. 700 15.2, v. 1000 16.1

Hotlinki v. 700 26.0, v. 1000 26.4

Santo Grial v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Ridgehead Laurette v. 700 12.7, v. 1000 14.8

Oulu 2.11.

 Tarun Tuhkimo v. 700 27.6, v. 1000 28.2

Torrent d'Inverne v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Ariston v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Listas Hector v. 700 15.6, v. 1000 15.6

Stay Alert v. 700 14.3, v. 1000 15.9

Oulu 1.11.

 Roughenough Vice v. 700 15.3, v. 1000 16.8

Carmelt Mustang v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Cover Prince v. 700 14.9, v .1000 16.0

Giro Sting v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Enge Barack v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Thirst For Life v. 700 18.0, v. 1000 18.6


lauantai 14. marraskuuta 2020

Jägersro 31.10.

 Blue Max Inn v. 700 13.6, v. 1000 13.4

Bandit v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Shapes v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Oscar L.A. v. 700 10.1, v. 1000 9.9

Darah Bibo v. 700 15.1, v. 1000 14.2

Franklin Face v. 700 13.0, v. 1000 12.9

Baron Frontline v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Kennedy v. 700 14.7, v. 1000 14.2

Very Kronos v. 700 9.3, v. 1000 10.8

Backer T.R. v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Kouvola 31.10.

 Paakkarin Into v. 700 27.9, v. 1000 28.1

Hazelhen Hermes v. 700 12.7, v. 1000 12.5

Sahara Kellyanne v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Bourbon Shark v. 700 17.3, v. 1000 16.6

Effronte Photo v. 700 11.6, v. 1000 11.5

Vaellus v. 700 22.3, v. 1000 23.1

Jamir v. 700 24.3, v. 1000 25.0

Lovestory v. 700 14.9, v. 1000 14.7

T.Rex v. 700 11.5, v. 1000 12.3

Solvalla 30.10.

 Oxidizer v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Iceland Radio v. 700 10.6, v. 1000 13.1

Whelk v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Love No Pain v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Amorcer Levallo v. 700 13.7, v. 1000 13.6

Matamoros v. 700 12.4, v. 1000 13.1

keskiviikko 11. marraskuuta 2020

Kuopio 30.10.

 MAS Felipe v. 700 16.0, v. 1000 15.9

Farnorth Chap v. 700 15.0, v. 1000 17.2

Fernando Vixi v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Niceman Windcape v. 700 16.4, v. 1000 16.6

Margarida v. 700 28.1, v. 1000 28.2

Sahara True Lies v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Surprise Lily v. 700 15.2, v. 1000 17.5

Aamos Hem v. 700 27.1, v. 1000 28.1

Seinäjoki 30.10.

 Indigo Star v. 700 15.5, v. 1000 16.4

Siron Peli v. 700 30.8, v. 1000 30.3

Cheri Sane v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Bond Eagle v. 700 13.9, v. 1000 16.1

Gävle 29.10.

 Elian Web v. 700 9.3, v. 1000 10.5

Luna Nera Doc v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Galileo Journey v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Lahti 29.10.

 Por Nie BLues v. 700 14.6, v. 1000 15.8

Stratton v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Time Match v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Cpmway Cotter v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Truedream A.F. v. 700 12.7, v. 1000 12.8

Tzubodai v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Blade Runner D.K. v. 700 15.6, v. 1000 16.6

Redemption v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Night Guard v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Åby 28.10.

 Gloria Wee v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Bluewave v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Global Billboard v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Habit Silvio v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Twigs Got U. v. 700 11.7

Romantico v. 700 11.3, v. 1000 11.9

Joule V.S. v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Beauty Wind v. 700 10.1, v. 1000 12.3

Solvalla 28.10.

 Lee Harvey Bros v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Ivanka Amok v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Cavatappi v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Cheek To Cheek v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Mellby Good v. 700 13.3, v. 1000 13.8

Keepsake Boko v. 700 11.1, v. 1000 13.2

Zoccoloduro O.P. v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Xanthis Brazil v. 700 18.1, v. 1000 16.7

Vichy Grif v. 700 10.2 ,v. 1000 11.5

Vermo 28.10.

 Mellun Myrsky v. 700 24.8, v. 1000 24.9

Usko Eevertti v. 700 27.0, v. 1000 26.7

 Stallone v. 700 23.3, v. 1000 23.9

Handsome Sam v. 700 12.4, v.1000 13.9

Prodigy Shark v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Knows Best v. 700 12.7, v. 1000 13.0

Matter of Fact v. 700 11.7, v.1000 13.7

Piteraq v. 700 11.4, v. 1000 11.7

Eskilstuna 27.10.

 Global Celebrity v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Brasco Boko v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Remus Eck v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Emma Rae v. 700 11.3, v. 1000 13.7

Vega Face v. 700 14.4, v. 1000 15.4

No Replica v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Hazard Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.0

McGarrett v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Dark Roadster v. 700 10.0, v. 1000 12.0

Joensuu 27.10.

 Cape's Primadonna v. 700 14.9, v. 1000 16.9

Rallston v. 700 13.0, v.1000 14.9

Tähtisekki v. 700 25.2, v. 1000 26.0

Nope's Dynamite v. 700 12.4, v. 1000 13.7

She Is Cecilia v. 700 9.7, v. 1000 11.7

Murder Mike v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Mantorp 26.10.

 Radel Attack v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Powerbank v. 700 11.4, v. 1000 12.7

G.R.J.'s Wolverine v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Bria Hagh v. 700 12.8, v. 1000 14.0

He's Marvelous v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Zizou v. 700 10.9, v. 1000 11.9

tiistai 10. marraskuuta 2020

Oulu 26.10.

 Tarun Tuhkimo v. 700 26.5, v. 1000 26.5

Vernanto v. 700 26.7, v. 1000 27.4

MAS Commander v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Hillbilly Bruce v. 700 15.3, v. 1000 15.4

Trouble Leader v. 700 12.3, v. 1000 15.1

One Memphis v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Teivo 26.10.

 Metsärinteen Rambo v. 700 31.1, v. 1000 33.0

Shackhill's Thunder v. 700 16.0, v. 1000 17.9

Tinten v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Matter of Fact v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Solvalla 25.10.

 Hill's Angel v. 700 11.9, v. 1000 12.1

Orlando v. 700 9.0, v. 1000 10.7

Power v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Sayonara v. 700 10.8, v. 1000 11.2

Rally Hans v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Selected News v. 700 11.4, v. 1000 10.7

Mascate Match v. 700 8.6, v. 1000 10.0

Manny Muscle v. 700 9.3, v. 1000 10.0

Barbro Kronos v. 700 9.9, v. 1000 12.2

Golden Tricks v. 700 10.6, v. 1000 11.6

San Moteur v. 700 11.3, v. 1000 11.5

Global Adventure v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Lappeenranta 25.10.

 Montsan Vippi v. 700 26.9, v. 1000 28.4

Orzo v. 700 14.6, v. 1000 17.5

Rapsodi v. 700 29.0, v. 1000 30.4

Turmalin v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Empire Shark v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Intuto v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Pegasos Evo v. 700 12.4, v. 1000 15.9

Örebro 24.10.

 Uto Broline v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Vasco v. 600 13.9, v. 1000 14.5

Mi Ma Ohtus v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Cab Lane v. 700 11.6, v. 1000 12.0

Kantens Rose v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Dixie Brick v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Opulent Tile v. 700 12.0, v. 1000 14.5

Seismic Wave v. 700 8.2, v. 1000 9.8

Frozen Queen v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Zarenne Fas v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Kim Di Quattro v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Pori 24.10.

Verbier v. 700 16.3, v. 1000 166.

Sanahelinä v. 700 24.2, v. 1000 27.6

Maria Sånna v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Hotlinki v. 700 24.8, v. 1000 25.0

Malfoy v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Stonecapes Poe v. 700 11.9, v.1000 13.2

Mellun Myrsky v. 700 25.8, v. 1000 26.8

Morison v. 700 22.0, v. 1000 22.7

Ville Kalle v. 700 24.4, v. 1000 24.6

MAS Champ v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Troopers v. 700 9.7, v. 1000 13.1

Kalmar 23.10.

 Xanthis De Roi v. 700 12.4, v. 1000 12.8

Japiro Star v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Dixie Dick v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Benjamin S.H. v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Jeans'n Passion v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Dev's Daffodil v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Jyväskylä 23.10.

 Tulipallo v. 700 27.2, v. 1000 27.4

Certo Cito v. 700 15.1, v. 1000 16.4

Federal Death c. 700 16.1, v. 1000 16.8

Arroyo Grande v. 700 13.1, v. 1000 17.0

Turku 23.10.

 Eddie Miller v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Dickson Shadow v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Heely's Andorra v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Vinci Power v. 700 13.2, v.1000 14.0

Sapphira v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Finest Class v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Kaustinen 23.10.

 Satah v. 700 15.7, v. 1000 16.4

Caramania v. 700 14.6, v. 1000 15.4

Little Boy Away v. 700 14.6, v. 1000 16.0

Moonlight Velvet v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Åby 22.10.

 Iwan Boko v. 700 10.1, v. 1000 12.0

Horizon Du Gers v. 700 14.9, v. 1000 14.7

Lovely O.O. v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Kick The Dust Ås v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Leon Zon v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Kouvola 22.10.

 Moose On The Loose v. 700 14.4, v. 1000 15.5

MAS Bella v. 700 15.8, v. 1000 15.5

Betty Roof v. 700 15.6, v. 1000 15.4

Perfect Rainmaker v. 700 14.4, v. 1000 14.1

Arcie's Arsenal v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Quite A Lover v. 700 13.4, v. 1000 13.4

Core Catcher v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Magical Princess v. 700 14.3, v. 1000 14.0

Extrem Brodde v. 700 16.9, v. 1000 16.8


Jägersro 21.10.

 Spring One v. 700 14.6, v. 1000 15.4

Arquana As v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Seventh Heaven v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Digital Races v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Best Occasion v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Armour As v. 700 12.6, v. 1000 12.5

Tidore Degato v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Panamera v. 700 14.3, v. 1000 14.3

Zio Tom Jet v. 700 12.6, v. 1000 12.5

Solvalla 21.10.

 New York Subway v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Arpasso v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Modern Times v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Souzy v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Erin Zet v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Cactus v. 700 8.2, v. 1000 10.5

C.R.Nobless v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Tullibardine Boe v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Alone v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Illfindmywayhome v. 700 10.3, v.1000 12.2

Vermo 21.10.

 Hannah Hoss v. 700 16.9, v. 1000 17.6

Easy Come Easy Go v. 700 14.6, v. 1000 17.1

Vappujätkä v. 70025.7, v. 1000 28.0

Deangelo v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Rowhill's Killer v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Holy Jack v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Ilos Sansibar v. 700 12.6, v. 1000 14.8

Trot Kronos v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Liisan Tulilintu v. 700 22.2, v. 1000 23.2

Romme 20.10.

 Oneiric Ocelto v. 700 15.4, v. 1000 16.1

James Gonzales v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Global Black Money v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Love No Pain v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Juvelens Miss F. v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Dark Roadster v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Ottens Dibaba v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Brandy Flame v. 700 12.3, v. 1000 14.3

Teivo 20.10.

 Meno-Wilho v. 700 29.5, v. 1000 31.1

High Sky Jet v. 700 15.2, v. 1000 16.1

Kromaus v. 700 26.1, v. 1000 28.2

Volume Ace v. 700 14.2 ,v. 1000 14.5

Tuulensuvi v. 700 28.6, v. 1000 28.0

Callela Socrates v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Por Nie Rock v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Knocking Match v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Hazella v. 700 12.1, v. 1000 14.3

Halmstad 19.10.

 Ol Don Legai v. 70012.9, v. 1000 13.5

Henri Sisu v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Ovation L.A. v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Verona Brodda v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Princess S.W. v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Isco Boko v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Joyride Cane v. 700 10.0, v. 1000 10.1

lauantai 7. marraskuuta 2020

Forssa 19.10.

 Vonkari v. 700 27.1, v. 1000 29.6

Galileo Way v. 700 14.5, v. 1000 16.7

Zebe Von Bentz v. 700 15.4, v. 1000 16.0

Rallin Muisto v. 700 27.1, v. 1000 28.5

Selene Lune v. 700 13.1, v. 1000 14.7

BWT Ellospank v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Kuopio 19.10.

Call It Fighter v. 700 16.8, v. 1000 18.3

Fight Back v. 700 16.3, v. 1000 17.1

Elaiza Camto v. 700 16.1, v. 1000 15.8

Piedmont v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Valtori v. 700 26.1, v. 1000 26.2

Axevalla 18.10.

 Mahara Gutha v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Keylor Navas v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Air Space v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Arc En Ciel v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Valhorna Face v. 700 14.8, v. 1000 15.0

Sato v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Eldorado B. v. 700 10.1, v. 1000 10.9

Lahti 18.10.

 Rising Thunder v. 700 18.3, v. 1000 18.8

Sorretun Voima v. 700 26.0, v. 1000 26.4

T.Rex v. 700 9.0, v. 1000 11.1

Vietävän Patukka v. 700 26.4, v. 1000 27.5

Ihagua F.Boko v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Truedream A.F. v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Lotus One v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Max Mili v. 700 18.7, v. 1000 19.3

Carls Santana v. 700 14.1, v. 1000 16.0

Gävle 17.10.

 Hombre D v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Radetzky v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Speedy Tilly v. 700 9.4, v. 1000 11.4

Millie Millionaire v. 700 9.6, v. 1000 10.8

Global Agreement v. 700 8.2, v. 1000 9.9

Heavy Sound v. 700 8.3, v. 1000 10.2

Indra's Secret v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Heading Referece v. 700 9.8, v. 1000 10.4

Jaguar C.Boko v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Vermo 17.10.

 Julmin v. 700 22.5, v. 1000 24.6

Hollaus v. 700 24.8, v. 1000 26.0

Mascate Match v. 700 10.5, v. 1000 12.0

He Is Felix v. 700 12.5, v. 1000 13.3

MAS Bella v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Malkkin v. 700 24.5, v. 1000 25.1

Com Milton v. 700 9.2, v. 1000 11.7

Lexus Dream v. 700 9.7, v. 1000 11.1

Seinäjoki 17.10.

 Want To Wheels v. 700 14.2, v. 1000 14.2

Pofori v. 700 26.9, v. 1000 28.0

Poulter v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Matteus Kevätön v. 700 29.1, v. 1000 29.6

Säihkeen Sähinä v. 700 24.7, v. 1000 24.5

Fast Time v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Jamir v. 700 25.0, v. 1000 25.7

Troopers v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Oulu 16.10.

 Mick Windcape v. 700 16.3, v. 1000 17.2

Hard To Trick v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Boogiewoogie Laday v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Stargazer Lily v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Tarun Tuhkimo v. 700 25.4, v. 1000 25.9

Mountain St Leo v. 700 16.4, v. 1000 16.2

Solvalla 16.10.

 Admiral As v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Alet It GO v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Kantens Rose v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Madronjo v. 700 15.4 ,v. 1000 15.3

Dearest v. 700 15.2, v. 1000 15.1

Raja Knight v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Pori 16.10.

 Talisman Avenger v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Ville Kalle v. 700 24.3

Huisi Hemmo v. 700 25.8, v. 1000 26.0

Hope Sunrise v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Eetu Rols v. 700 28.2, v. 1000 28.5

In Royalty Boko v. 700 9.7, v. 1000 11.1

He Is In v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Maze Match v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Chestnut Sala v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Mikkeli 16.10.

 Gianna Sisu v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Valkia v. 700 26.2

Zamantha Knick v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Spunky Girl v. 700 13.1, v. 1000 13.3

Nuga Rols v. 700 25.9, v. 1000 25.5

Delightful Moment v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Ashley Face v. 700 15.4, v. 1000 16.5

lauantai 31. lokakuuta 2020

Jyväskylä 15.10.

 Emmanuel de Gigue v. 700 13.5, v. 1000 15.4

Full Picture v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Countess Chiara v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Classic Primavera v. 700 12.5, v. 1000 15.4

Stonecapes Respect v. 700 12.3, v. 1000 14.7

Tuulensuvi v. 700 25.2, v. 1000 27.0

Volsuma v. 700 26.7, v. 1000 27.4

Bergsåker 14.10.

 Zätas Forever Star v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Gitan de Touchyvon v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Crevisse v. 700 13.3

Wind of Victory v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Lady Zappa v. 700 10.3, v. 1000 11.8

Elche v. 700 15.4, v. 1000 15.9

Solvalla 14.10.

 Adam Orden v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Ribot v. 700 13.6, v. 1000 13.9

Wish Me Magic v. 700 15.8, v. 1000 16.5

The Bald Eagle v. 700 8.7, v. 1000 11.0

Palm Cay v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Kalas v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Dixie Brick v. 700 9.0, v. 1000 9.7

Global Weather v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Jaques Noir v. 700 10.4, v. 1000 10.9

Hemisphere v. 700 10.4, v. 1000 11.7

Vermo 14.10.

Mahatma Gee v. 700 14.9, v. 1000 15.7

Helmin Hermanni v. 700 27.4, v. 1000 28.3

Callela Kickoff v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Savon Kingi v. 700 25.6, v. 1000 27.0

No Limit Star v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Fixit v. 700 13.2, v. 1000 15.7

Night Guard v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Dark Defender v. 700 15.4, v. 1000 15.2

Sorretun Voima v. 700 23.5, v. 1000 24.5

Jägersro 13.10.

 Gin Flame v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Nibeli v. 700 14.4, v. 1000 14.3

Luke Diablo v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Ritz Guinness v. 700 12.2, v. 1000 12.5

Frodo Cash v. 700 11.8, v.1000 13.3

Eye On The Hill v. 700 10.7, v. 1000 11.8

Nadal Coger v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Randemar R.D. v. 700 10.2, v. 1000 11.7

Catch Me A Winner v. 700 10.1, v. 1000 11.6

Barnacle v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Teivo 13.10.

 Veemax v. 700 32.1, v. 1000 31.5

High Sky Jet v. 700 15.2, v. 1000 15.5

BWT Dictator v. 700 15.8, v. 1000 17.4

Stonecapes Topgun v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Ypäjä Luotsi v. 700 25.3, v. 1000 16.7

Flashdance Sisu v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Marcos Gallon v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Roofer v. 700 14.9, v. 1000 17.7

Tuulian Sälli v. 700 25.4, v. 1000 26.1

Färjestad 12.10.

 Chantal Jet v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Anthara Bi v. 700 10.4, v. 1000 12.1

Chef M.M. v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Havanna Boko v. 700 14.4, v. 1000 13.8

Livi Oboy v. 700 11.8, v.1000 13.5

Riptide R.D: v. 700 13.4, v. 1000 13.3

Amigo Racer v. 700 12.1, v. 1000 12.6

Kouvola 12.10.

 Tiitukka v. 700 26.2, v. 1000 27.3

Cazimier v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Handsome Sam v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Zoom Zoom v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Virel v. 700 27.9, v. 1000 28.2

One Who Run v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Kaustinen 12.10.

 Twinvil v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Excel Porsche v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Special Present v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Helun Kuva v. 700 25.6, v. 1000 26.4

Zultanio v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Rättvik 11.10.

 Match'em v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Winner's Lane v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Global Attention v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Digital Pen v. 700 13.3, v. 1000 13.6

Easy Pace v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Coin Perdu v. 700 10.3, v. 1000 11.6

Turku 11.10.

 Erkkaus v. 700 27.8, v. 1000 27.6

Capercaillie Cock v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Time Match v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Galway Girl v. 700 12.3, v. 1000 13.3

Naputus v. 700 23.4, v. 1000 24.3

American Hero v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Pixie Dust v. 700 15.4, v. 1000 16.6

Smiley Match v. 700 10.4, v. 1000 13.2

sunnuntai 25. lokakuuta 2020

Åby 10.10.

 Unoicsdue Gnafa v. 700 9.6, v. 1000 11.7

Amour A Belle v. 700 10.2, v. 1000 11.7

Wild Love v. 700 8.8, v. 1000 9.5

Pastore Bob v. 700 14.9, v. 1000 14.4

Global Viscount v. 700 11.9, v. 1000 13.1

First One In v. 700 10.7, v. 1000 12.4

Infinitus v. 700 12.5, v.1000 12.8

Cyber Lane v. 700 8.9, v. 1000 10.9

Dark Angel Avenue v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Turku 10.10.

 Siiri Vei v. 700 29.0, v. 1000 29.5

Making Match v. 700 11.7, v. 1000 13.5

Emil Von Bentz v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Gainfield Aiden v. 700 9.1, v. 1000 11.1

Kilan Velperi v. 700 22.8, v. 1000 23.2

MAS Champ v. 700 9.6, v. 1000 10.4

Night Guard v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Pitch Perfect v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Evartti v. 700 21.4, v. 1000 21.1

Fast Time v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Romme 9.10.

 Boston Wise L. v. 700 8.8, v. 1000 10.8

Alone v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Bone Hard Flash v. 700 15.1, v. 1000 15.1

Simb Murdoch v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Payet D.E. v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Solvalla 9.10.

 Violette Face v. 700 15.7, v. 1000 16.6

Hocus Pocus v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Art Brown v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Ready Doc v. 700 12.0, v. 1000 12.2

Bunch of Budgies v. 700 12.4, v. 1000 13.6

Vine Vision v. 700 9.6, v. 1000 10.1

Eddy West v. 700 10.1, v. 1000 10.8

 Uakari v. 700 13.8,  v. 1000 14.6

Kouvola 9.10.

 Vilox v. 600 22.3

Anything Goes v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Sergio Leone v. 700 16.4, v. 1000 15.7

Selah v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Gunvald v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Celebrity Lane v. 700 12.7, v. 1000 12.5

Sahara Sandstorm v. 700 15.4, v. 1000 14.0

Kuopio 9.10.

 Le Diamant v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Valtori v. 700 28.2, v. 1000 28.7

Benobi Zet v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Maccabi Yosef v. 700 14.9, v.1000 15.7

Tähdenteli v. 700 26.8, v. 1000 27.9

Ranch Rocky Road v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Murder Mike v. 700 12.7, v. 1000 15.0

Bergsåker 8.10.

 Unlimited Face v. 700 10.1, v. 1000 12.4

Recall Rivner v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Spartan Cougar v. 700 15.7, v. 1000 16.0

Vulcano O.P. v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Hard Times v. 700 9.9, v. 1000 10.5

Lahti 8.10.

 Ray Boy v. 70012.2, v. 1000 14.4

Villi Viekkaus v. 700 28.1, v. 1000 29.1

Cold Player v. 700 14.7, v. 1000 15.8

 Morison v. 700 24.0, v. 1000 24.4

Tanpopo v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Poetry In Motion v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Por Nie Rock v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Turmalin v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Åby 7.10.

 Valrhona Face v. 700 15.3, v. 1000 15.5

M.T.Oberon v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Igor Sisu v. 700 11.4, v. 1000 12.8

Horizon du Gers v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Go Peppergirl v. 700 12.0, v. 1000 14.2

Sandersson v. 700 13.4, v. 1000 13.1

Durello v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Power v. 700 10.0, v.1000 10.3

lauantai 24. lokakuuta 2020

Solvalla 7.10.

 Modern Times v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Zio Paperone Jet v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Mi Ma Ohrtus v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Kirsi Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.2

James Gonzalez v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Global Black Money v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Union Forces v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Alien Hill v. 700 11.5, v. 1000 13.7

Rally Hans v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Gloria Sisu v. 700  13.3, v. 1000 14.1

New York Subway v. 700 15.5, v. 1000 16.1


keskiviikko 21. lokakuuta 2020

Vermo 7.10.

 Qiulius On Stage v. 700 12.2

Galileo Way v. 700 11.9

Aging Well v. 700 15.6, v. 1000 16.5

Muscleman v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Blade Runner D.K. v. 700 10.4, v. 1000 12.0

Rallin Muisto v. 700 25.7, v. 1000 27.9

Varsova v. 700 23.8, v. 1000 24.0

Willow Pride v. 700 8.9, v. 1000 10.8

Redemption v. 700 11.0, v. 1000 13.7

Örebro 6.10.

 Icicle v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Blue Frontline v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Call To The Bar v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Brother Bill v. 700 8.4, v. 1000 10.5

Kantens Rose v. 700 10.3, v. 1000 13.1

Ghostintheshell v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Click Bait v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Honey Mearas v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Henry Flyer Sisu v. 700 10.3, v. 1000 11.9

Vincent As v. 700 15.8, v. 1000 15.4

Mikkeli 6.10.

 Black Vanity v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Siirin Valtsu v. 700 28.6, v. 1000 29.8

Viksun Lilja v. 700 28.7, v. 1000 31.0

Tähtituula v. 700 22.1, v. 1000 23.1

Jetman Luxi v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Xanthus Wapid v. 700 14.8, v. 1000 14.2

Erik Flash v. 700 14.0, v. 1000 15.2

The Queen Sylvie v. 700 15.0, v. 1000 14.3

Savon Kingi v. 700 26.7, v. 1000 26.6

Sara Hall v. 700 12.4, v. 1000 12.5

Mantorp 5.10.

Man Of Steel v. 700 12.0, v. 1000 13.8

Whistler Broline v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Shutupandscratchme v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Betting Rebel v. 700 9.5, v. 1000 12.0

Aroseforyou v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Princess Carmody v. 700 12.4, v. 1000 13.4

tiistai 20. lokakuuta 2020

Pori 5.10.

 Kipinä Rols v. 700 28.4, v. 1000 27.5

Grainfield Boss v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Minecraft v. 700 12.8, v. 1000 13.1

He Is Felix v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Hamis Fameraiser v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Heporix v. 700 22.8, v. 1000 24.0

Årjäng 4.10.

Athos Race v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Edler v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Paramount Tile v. 700 13.8, v. 1000 14.1

 Monfalcone v. 700 13.5, v. 1000 12.7

Bransbys Juke BOx v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Oulu 4.10.

 Perfect Lane v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Hillbully Bruce v. 700 15.4, v. 1000 14.5

Pitch Perfect v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Callela Leonard v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Hurjaharja v. 700 27.1, v. 1000 27.2

Poulter v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Jullen Hermanni v. 700 28.9, v. 1000 29.2

Goncourt Dairpet v. 700 17.3, v. 1000 17.0

Massive Mistress v. 700 15.5, v. 1000 15.7

maanantai 19. lokakuuta 2020

Skellefteå 3.10.

 Xanthis Excalibur v. 600 12.0, v. 1000 13.6

Swagger v. 600 11.4, v. 1000 11.4

Golden Boy Sisu v. 600 16.9, v. 1000 14.6

Ellieeann v. 600 12.0, v. 1000 12.1

Seismic Wave v. 700 8.8, v. 1000 10.6

Apollon de Kacy v. 600 10.8, v. 1000 10.9

Cab Lane v. 600 8.8, v.1000 10.8

Teivo 3.10.

 Full Picture v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Aging Well v. 700 3.2, v. 1000 14.2

Com Tuff v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Arctic Dessert v. 700 11.9

Vappuäijä v. 700 25.0, v. 1000 24.5

MAS Champ v. 700 9.2, v. 1000 10.9

Arctic Lover v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Ville Kalle v. 700 24.9, v. 1000 26.0

Grainfield Aiden v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Tähen Toivomus v. 700 22.2, v. 1000 23.5

An-Dorra v. 700 13.3, v. 1000 12.6

Kalmar 2.10.

 Stern v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Despot Power v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Wild Love v. 700 8.4, v. 1000 9.8

Kick The Dust Ås v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Sashay My Way v. 700 9.6, v. 1000 11.0

Sevilla v. 700 10.0, v. 1000 11.4

Staro Leonardo v. 700 10.3, v. 1000 10.8

Seinäjoki 2.10.

 Hypnotique v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Liinan Liekki v. 700 23.3, v. 1000 24.3

Stonecapes Topgun v. 700 16.6, v. 1000 18.4

Mr Noon v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Menolexa Rols v. 700 26.5, v. 1000 25.1

Don Pescador v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Makeadreamcometrue v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Caldera Amour v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Turku 2.10.

 Birgit Combo v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Stratton v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Smiley Match v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Bosses Lady v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Making Match v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Samurai Comery v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Truedream A.F. v. 700 11.5, v. 1000 14.4

Erkkaus v. 700 27.4, v. 1000 27.7

Lake's Cerafina v. 700 16.3, v. 1000 17.4


Lappeenranta 2.10.

 Pretty Fly v. 700 14.7, v. 1000 15.1

The Big Dipper v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Handsome Sam v. 700 13.9, v. 1000 15.2

Einstein Sisu v. 700 9.4, v. 1000 11.5

Quite So Yanky v. 700 11.8, v. 1000 13.6

Amour Amiko v. 70012.4, v. 1000 14.5

Hymeri v. 700 27.2, v. 1000 28.1

Bollnäs 1.10.

 Love No Pain v. 600 14.8, v. 1000 14.9

Berra Steel v. 600 12.1, v. 1000 12.3

From The Mine v. 600 6.5, v. 1000 10.1

Lahti 1.10.

 General Moneymaker v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Vieskerin Ritari v. 700 27.1, v. 1000 27.5

Angel Raziel v. 700 13.5, v. 1000 13.6

Sorretun Voima v. 700 23.7, v. 1000 24.2

 Nazareth v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Wingman v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Quite A Rock v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Salpaus Inside-Out v. 700 16.0, v. 1000 17.3

keskiviikko 14. lokakuuta 2020

Jägersro 30.9.

 Follow Me Now v. 700 13.7, v. 1000 15.6

Zachary Font v. 700 10.7, v. 1000 11.2

Titan Face v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Digital Races v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Veravia As v. 700 11.2, v. 1000 12.8

American Hill v. 700 9.0, v. 1000 10.2

Chipper Kronos v. 700 12.7, v. 1000 13.7

The Gambler v. 700 12.8, v. 1000 12.4

Bandit Brick v. 700 9.9, v. 1000 12.6

Solvalla 30.9.

 Cheek To Cheek v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Picasso v. 700 10.6, v. 1000 11.1

Jacoby Keeper v. 700 11.2, v. 1000 13.6

Babsan Kronos v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Mellby Hurricane v. 700 11.5, v. 1000 11.9

Global Bootleg v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Otroligosåfin v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Global U.S.A. v. 700 11.6

Vine Vision v. 700 9.7, v. 1000 10.2

Queen Ratzeputz v. 700 9.4, v. 1000 10.8

Vermo 30.9.

 Vuaran Suvetar v. 700 25.6, v. 1000 27.2

Matter Of Fact v. 700 10.8, v. 1000 12.2

MAS Evelyn v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Pöylefanten v. 700 27.2, v. 1000 27.1

Fandango Brick v. 700 10.8, v. 1000 12.9

Combatant Motion v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Capercaillie Cock v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Quite A Boy v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Veeran Poika v. 700 22.1, v. 1000 23.3

Eskilstuna 29.9.

 Come On Eileen v. 700 15.5, v. 1000 16.9

Gasette v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Kora Boko v. 700 14.4, v. 1000 16.0

Hazad Boko v. 700 8.9, v. 1000 9.8

Esther Rich v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Crevisse v. 700 11.0, v. 1000 13.7

D.Day Zet v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Fonda Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Fast Food Hanover v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Yankee La Vie v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Global Weather v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Jyväskylä 29.9.

 Make A Wish H.C. v. 700 14.4, v. 1000 16.0

Ypäjä Jallu v. 700 23.1, v. 1000 24.3

Callela Socrates v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Rehulan Hovi v. 700 24.6, v. 1000 27.1

Malecon v. 700 13.8, v. 1000 15.2

American Hero v. 700 10.3, v. 1000 12.5


Halmstad 28.9.

 Verdetto R.L. v. 700 15.2, v. 1000 14.7

Au Revoire Font v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Rosie Access v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Gambit Brodde v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Eye On The Hill v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Kick Off Classic v. 700 9.2, v. 1000 9.8

Oulu 28.9.

 Roughenough Vice v. 700 117.3, v. 1000 16.9

Koskelan Helemi v. 700 26.0, v. 1000 26.7

Frozen A.F. v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Giro Sting v. 700 15.5, v. 1000 16.2

Fade To Jam v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Hercules Star v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Solvalla 27.9.

 James Gonzales v. 600 13.0, v. 1000 13.0

Kirsi Boko v. 700 11.2, v. 1000 12.3

A Cash Machine v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Brenda Grif v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Une Etoile Gar v. 600 10.5, v. 1000 11.1

Ecurie D. v. 700 9.7, v. 1000 10.6

Aetos Kronos v. 700 8.9, v. 1000 9.8

Aura S.L. v. 600  8.9, v. 1000 9.7

Milliondollarrhyme v. 700 10.0, v. 1000 11.0

Ble Du Gers v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Joensuu 27.9.

 Ride v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Rapsodi v. 700 27.6, v. 1000 28.3

MAS Dominant v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Off Course v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Murder Mike v. 700 15.7, v. 1000 17.1

Kaustinen 27.9.

 Jennifer Web v. 700 17.7, v. 1000 17.8

High Sky Jet v. 700 16.4, v. 1000 17.4

Vikkeer v. 700 24.3, v. 1000 25.6

Amiraal Victor v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Säihkeen Säpinä v. 700 26.7, v. 1000 28.2

Fixit v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Special Present v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Sambuca Knight v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Solvalla 26.9.

 Myse d'Erpion v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Gooner v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Global Agreement v. 700 12.0, v. 1000 13.7

Cactus v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Sir Henry P.Hill v. 600 13.0, v. 1000 11.8

Oracle Tile v. 600 12.5, v. 1000 12.5

Unique Juni v. 600 12.9, v. 1000 12.2

Barbro Kronos v. 600 11.1, v. 1000 12.2

Exclusive Matter v. 600 12.5, v. 1000 12.2

Manny Muscle v. 700 10.7, v. 1000 11.0

Mr Clayton J.F. v. 600 9.7, v. 1000 9.8

Thebankonbroadway v. 700 14.1

Lappeenranta 26.9.

 Gambler Hoss v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Heart Of Dynamite v. 700 11.9, v. 1000 133.

Proud Ms Cantab v. 700 12.8, v. 1000 14.9

Kastehelmi v. 700 27.8, v. 1000 28.2

Quick Diablo v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Selah v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Lissun Eerikki v. 700 22.1, v. 1000 22.3

Riksun Tähti v. 700 27.5, v. 1000 28.4

Mascate Match v. 600 12.0, v. 1000 13.0

Justice Ås v. 700 8.7, v. 1000 11.7

Uljas Suomalainen v. 700 23.0

lauantai 10. lokakuuta 2020

Kuopio 25.9.

 Nerja v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Spritesine v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Fast TIme v. 700 12.6, v. 1000 13.2

I.P. Vapari v. 700 25.9, v. 1000 26.2

Was Vegaz v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Fight Back v. 700 15.8, v. 1000 16.4

Teivo 25.9.

 Mega-Kulta v. 700 28.5, v. 1000 30.4

Mr Reddington v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Laval Rols v. 700 25.8, v. 1000 29.2

Stardust Comery v. 700 12.5, v. 1000 14.3

Brainfield Boss v. 700 15.1, v. 1000 14.9

Delightful Moment v. 700 12.0, v. 1000 14.0

Langen's Airborne v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Seinäjoki 24.9.

 Hypnotique v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Hipatsu v. 700 26.0, v. 1000 25.6

M.T.Master Don v. 700 12.9, v. 1000 12.8

Twinquit v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Skyfall Shine v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Troopers v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Exit Fastbck v. 700 15.8, v. 1000 15.4

Vermo 23.9.

 Suviruusuli v. 700 23.6, v. 1000 25.2

Arctic Lover v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Favör Då v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Mr Big Money v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Makemake v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Pica-Pica Oak v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Liisan Tulilintu v. 700 22.3, v. 1000 22.5

torstai 8. lokakuuta 2020

Åby 23.9.

 It's Girl v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Global Benchmark v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Conrads Kingfisher v. 700 13.4, v.1000 14.6

Global Unknown v. 600 12.0, v. 1000 13.9

Twigs Got U. v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Golden Guard v. 700 10.1, v. 1000 11.4

Unoicsdue Gnaffa v. 700 9.8, v. 1000 11.9

Sharp Dream v. 700 9.6, v. 1000 10.8


Solvalla 23.9.

 Bästa Sebbe v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Epimetheus v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Miss Honolulu v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Al's Starlicious v. 700 13.0, v.1000 14.9

Igor Sisu v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Zenone Bar v. 700 14.1, v. 1000 14.0

Speedy Tilly v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Fuel Burn v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Hachiko De Veluwe v. 700 9.9, v. 1000 10.7


Axevalla 22.9.

 Mario Andretti v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Fighter Simoni v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Simb Landlord v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Wingait Erik v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Lucky Wind v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Go All Night v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Zoccoloduro O.P. v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Ritz Guinness v. 700 12.8, v. 1000 1.5

Joule V.S. v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Teivo 22.9.

 Hymynkare v. 700 24.0, v. 1000 23.9

Huisi Hemmo v. 700 25.6, v. 1000 27.0

Ville Kalle v. 700 24.4

Sahara Jaeburn v. 700 1.4, v. 1000 13.4

Betty Roof v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Star Town Kemp v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Consalvo v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Road To Hill v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Tito C.A. v. 700 10.6

Maria Sånna v. 700 12.0

Quick Vald v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Mantorp 21.9.

 Pacific Face v. 700 13.5, v. 1000 15.9

Hillbilly Woodland v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Devs Definitif v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Divane Godiva v. 700 12.1, v. 1000 12.5

Ural v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Balsaine Font v. 700 10.3, v. 1000 11.1

Oulu 21.9.

 Cape's Captain v. 700 16.0, v. 1000 17.2

Smiley Match v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Enter Mayweather v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Kivarin Merengue v. 700 14.7, v. 1000 17.4

Turku 21.9.

 Picardie v. 700 16.9, v. 1000 16.6

Steinmetz Punk v. 700 12.7, v. 1000 14.3

He Is Felix v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Stonecapes Respect v. 700 15.4, v. 1000 14.7

Hollaus v. 700 27.8, v. 1000 27.4

Hilarious Hangover v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Gillian Comery v. 700 14.5, v. 1000 15.1

I Keep My Word v. 700 12.1, v. 1000 14.2

keskiviikko 7. lokakuuta 2020

Kouvola 20.9.

 Cygne Noire Boogie v. 700 14.6, v. 1000 15.0

Celebrity Lane v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Jetman Luxi v. 700 17.2, v. 1000 16.8

Metsärinteen Valta v. 700 28.6, v. 1000 29.2

Sergio Leone v. 700 14.8, v. 1000 15.0

Argenteuil v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Max Mili v. 700 13.5, v. 1000 15.9

Special Point v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Ylivieska 20.9.

 Aparis v. 700 28.0, v. 1000 27.9

In Dix Fire v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Fade To Jam v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Glen Amore v. 700 14.0, v. 1000 15.4

To The Beginning v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Gaius Star v. 700 15.4, v. 1000 16.7

Masterstroke Aria v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Färjestad 19.9.

 Eye For Showtime v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Bandido Gar v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Mahjong v. 700 10.3, v. 1000 12.3

Mr Rapide v. 600 11.0, v. 1000 11.9

Victory's Club v. 600 12.4, v. 1000 12.9

Odd Herakles v. 600 19.6

Jaxon V.S. v. 600 11.8, v. 1000 12.8

Heavy Sound v. 600 8.5, v. 1000 10.4

My Dream Art v. 600 9.2, v. 1000 9.7

Farlander Am v. 600 9.0, v. 1000 11.1

Mikkeli 19.9.

 Vilivillis v. 700 21.3, v. 1000 21.1

Imakeituptothesky v.. 700 12.1, v. 1000 12.7

Bansky v. 700 10.7, v.1000 12.1

Viliviima v. 700 24.5, v. 1000 24.6

Whogonow v. 700 12.1, v. 1000 12.5

Vaellus v. 700 21.4, v. 1000 22.3

Tanpopo v. 700 10.3, v. 1000 11.4

Arctic Lover v. 700 10.1, v. 1000 10.7

Pori 19.9.

 Spike's Star v. 700 14.9, v. 1000 16.5

Merran Jyske v. 700 19.7, v. 1000 21.1

Petersin v. 700 11.7, v. 1000 13.7

Julmin v. 700 21.4, v. 1000 23.2

Parvelan Retu v. 700 23.6, v. 1000 24.3, v. 1500 24.4

MAS Champ v. 700 9.3, v. 1000 11.0

Pitch Perfect v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Mr Hot Shot v. 700 9.1, v. 1000 10.8

maanantai 5. lokakuuta 2020

Jyväskylä 18.9.

Cover Prince v. 700 15.6, v. 1000 16.6

Valtroks v. 700 27.4, v. 1000 27.6

Piteraq v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Elliot Web v. 700 12.4, v. 1000 13.8

Hallan Poika v. 700 26.3, v. 1000 27.8

Capercaillie Cock v. 700 17.8, v. 1000 17.2

Härmä 18.9.

 She Is Cecilia v. 700 14.2, v. 1000 14.2

Indyana Joness v. 00 14.4, v. 1000 15.3

Hallan Ruusu v. 700 26.2, v. 1000 27.1

Taj One v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Spectre v. 700 15.0, v. 1000 16.0


Forssa 18.9.

 Stratton v. 700 14.9, v. 1000 16.6

Ray Boy v. 700 14.2, v. 1000 16.5

Leemark's Gideon v. 700 13.8, v. 1000 16.2

So Long Losers v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Rallin Muisto v. 700 25.1, v. 1000 26.2

Emil Von Bentz v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Queen Of The World v. 700 13.3, v. 1000 15.4


Örebro 17.9.

 Midas Mirakel v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Ultion Face v. 700 9.4, v. 1000 9.8

Västerbo Highscore v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Holdfast Am v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Rally Gunnar v. 700 12.3, v. 1000 13.4

The Trick Vick v. 700 12.9, v. 1000 13.1

Hefner Am v. 700 13.5, v. 1000 13.6

sunnuntai 27. syyskuuta 2020

Lappeenranta 17.9.

 Sorretun Voima v. 700 28.1, v. 1000 27.7

Riksun Tähti v. 700 26.7, v. 1000 28.3

Suven Sametti v. 700 27.6, v. 1000 28.8

Finsweden v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Roseland v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Mascate Match v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Monlight Velvet v. 700 14.8, v. 1000 15.2

She Rains v. 700 15.9, v. 1000 17.5

Tom Boy Poof v. 700 16.6

Jägersro 16.9.

 Felix Orlando v. 700 16.1, v. 1000 15.2

Tycoon Conway Hall v. 700 8.3

Forever Shadow v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Wild Nature v. 700 14.0, v. 1000 14.0

Chumani v. 700 13.7, v. 1000 13.6

Honeybee Frö v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Rackham v. 700 10.8, v. 1000 11.8

Durello v. 700 10.3, v. 1000 12.7

Solvalla 16.9.

 Mogas Ballerina v. 700 17.5, v. 1000 18.7

Hilltop Hawk v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Global Appearance v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Ideås Make It B.S. v. 700 15.8, v. 1000 15.3

Digital Indy v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Cab Lane v. 700 11.0, v. 1000 11.7

Keegan Trot v. 700 17.6, v. 1000 15.7

Estelle Nordique v. 700 10.5, v. 1000 12.3

Wild Love v. 700 7.8, v. 1000 9.2

Vermo 16.9.

 True Noice v. 700 14.0

Runoneito v. 700 25.3, v. 1000 25.0

Fernando Vixi v. 700 11.8, v. 1000 13.9

Selene Lune v. 700 12.6

Mr Big Money v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Briljantti Buugi v. 700 25.9, v. 1000 27.4

Diesel Degato v. 700 14.6, v. 1000 14.3

Time Match v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Julmin v. 700 22.9, v. 1000 23.8

Bollnäs 15.9.

 Axel Combo v. 700 12.9, v. 1000 14.9

Perfect Dynamite v. 700 14.2, v. 1000 14.1

Arctic Don v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Global U.S.A. v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Gianna Am v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Kaustinen 15.9.

 Belluka v. 700 16.0, v. 1000 16.9

Zulamit v. 700 12.8, v. 1000 14.6

Salaliitto v. 700 27.4, v. 1000 29.0

Amorcito v. 700 11.0, v. 1000 12.6

M.T.Master Don v. 700 11.8, v. 1000 11.9

Nalli Napero v. 700 26.9, v. 1000 27.5

Perfect Lane v. 700 12.7, v. 1000 14.6

Fiiling v. 700 22.9, v. 1000 24.4

Kuopio 14.9.

 Viliviima v. 700 26.0, v. 1000 27.3

Vaellus v. 700 20.9, v. 1000 22.0

Vilma Lyydia v. 700 24.1, v. 1000 24.5

Iinan Prinssi v. 700 26.6, v. 1000 26.6

Qepe Pointti v. 700 29.3, v. 1000 29.0

Turku 13.9.

 New Grove United v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Sahara Sandstorm v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Varjonova v. 700 23.3, v. 1000 23.3

Night Guard v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Beach Girl v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Stardust Comery v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Eetu Rols v. 700 26.0, v. 1000 25.8

Verbier v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Hagmyren 12.9.

 Västerbo Vixen v. 700 11.7, v. 1000 13.5

Matter Håleryd v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Aunique Juni v. 700 12.6, v. 1000 12.5

La Donna Future v. 700 15.3, v. 1000 14.5

Anything For You v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Milligan's School v. 700 8.0, v. 1000 10.0

Sir Henry P.Hill v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Oulu 12.9.

 Quantum Of Dream v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Farther Christmas v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Kitzune G.G. v. 700 12.0, v.1000 13.9

Vilahus v. 700 29.6, v. 1000 30.8

Taksvenla v. 700 21.4, v. 1000 23.7

Enigma Sisu v. 700 14.5, v. 1000 15.9

MAS Champ v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Tähen Toivomus v. 700 24.2, v. 1000 24.7

Don Williams v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Ville Kalle v. 700 26.2, v. 1000 26.0

An-Doora v. 700 14.0, v. 1000 14.1

Hallan Ruusu v. 700 27.6, v. 1000 26.9

Solvalla 11.9.

 Chablis Ribb v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Eagle Eye Sherry v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Marre's Dreamboy v. 700 12.8, v.1000 12.7

Heloise Am v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Black And Quick v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Twigs Honor v. 700 14.4, v. 1000 14.1

Beauty Kronos v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Henry Flyer Sisu v. 700 9.0, v. 1000 10.8

Barbro Kronos v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Many Muscle v. 700 8.3, v. 1000 10.5

Comes With Age v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Krashed Eggs v. 700 10.7, v.1000 11.7

Jyväskylä 11.9.

 Rainbow Giant v. 700 15.9, v. 1000 16.4

Beast Mode v. 700 16.7, v. 1000 17.4

I.P. Vapari v. 700 24.1, v. 1000 15.0

Nope's Dynamite v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Quick Vald v. 700 12.8, v.1000 14.0

Werner Ors v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Oulu 11.9.

 Macchiat v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Moonlight Awsome v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Hannalore v. 700 17.5, v. 1000 18.9


Gävle 10.9.

 Overtimeosåfin v. 70010.2, v. 1000 10.6

Christer v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Union Forces v. 700 8.8, v. 1000 10.9

Down And Dirty v. 700 10.4, v. 1000 12.5

perjantai 25. syyskuuta 2020

Lahti 10.9.

 Adven Ture v. 700 25.6, v. 1000 26.4

Sahara Sandstorm v. 700 12.5, v. 1000 12.6

The Queen Sylvie v. 700 15.5, v. 1000 16.2

Wilds Diamond v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Tinten v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Ilos Sansibar v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Åby 9.9.

 Zenato v. 700 12.0, v. 1000 14.4

Karfens Cash v. 700 14.6, v. 1000 14.1

Victory of Life v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Omega Superstar v. 700 11.0, v. 1000 13.9

Spartak Face v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Eicas v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Eros Zola v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Princess Kloster v. 700 11.7, v. 1000 12.6

Hierro Boko v. 700 9.6, v. 1000 11.4

Solvalla 9.9.

 Versace Face v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Dr Byfuglien v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Thai Brooklyn v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Queen Ratzeputz v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Keegan Trot v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Global Bienvenue v. 700 12.2, v. 1000 14.8

Argbiggan v. 700 12.1, v. 1000 12.1

Juvelens Miss F. v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Vine Vision v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Big Shot v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Sidney Celeber v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Vermo 9.9.

 Angela Matter v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Orvar Iver v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Sitku v. 700 28.7, v. 1000 29.5

BWT Caesar v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Road TO Hill v. 700 11.9, v. 1000 13.2

The Breeze v. 700 11.7, v. 1000 15.0

Kastehelmi v. 700 26.0, v. 1000 26.8

Kiss Of Judas v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Eskilstuna 8.9.

 Marion Fouty Bon v. 70011.0, v. 1000 12.5

Habrik Am v. 700 13.7, v. 1000 14.4

P.S.Felix v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Tullibardine Boe v. 700 10.6, v. 1000 11.3

Börje Kosing v. 700 15.5, v. 1000 15.3

Big Farmer v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Self Explosive v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Payet D.E. v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Viscount v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Teivo 8.9.

 Siirin Santtu v. 700 26.5, v. 1000 27.9

Rainbow Highlight v. 700 17.1, v. 1000 17.0

Humu-Liisa v. 700 26.5, v. 1000 27.3

Overdose v. 700 17.7, v. 1000 17.9

Rehulan Huvi v. 700 27.0, v. 1000 29.5

Hades v. 700 14.4, v. 1000 16.8

Prodigy Shark v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Madrid v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Will Daisy Beat v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Färjestad 7.9.

 Mahara Gutha v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Bransbys Juke Box v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Gigant Invalley v. 700 9.2, v. 1000 10.4

Wir Ideal v. 700 16.8, v. 1000 16.0

torstai 24. syyskuuta 2020

Seinäjoki 7.9.

 Taigo Blessed v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Time Match v. 700 14.4, v. 1000 16.2

BWT Dallas v. 700 13.1,v. 1000 15.2

Por Nie Rock v. 700 11.8, v. 1000 11.8

First Class Lady v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Troopers v. 700 12.9, v. 1000 13.0

Sjö Kongen v. 700 21.9, v. 1000 23.3

Wera Winner v. 700 14.7, v. 1000 14.8

Jägersro 6.9.

 Icelander v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Kali Smart v. 700 15.8, v. 1000 15.3

Fewofakind v. 700 13.6, v. 1000 13.9

Opulent Tile v. 700 11.7, v. 1000 13.7

Panamera v. 700 12.6, v. 1000 12.4

Au Gratin v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Grande Diva Sisu v. 700 9.2, v. 1000 10.4

Aura S.L. v. 700 10.3, v. 1000 10.9

Farlander Am v. 700 10.0, v. 1000 10.5

Aetos Kronos v. 700 9.3, v. 1000 9.9

Night Brodde v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Kuopio 6.9.

 Rallston v. 700 10.4, v. 1000 13.5

Decadent Desire v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Roiheir v. 700 28.6, v. 1000 29.9

Al's Sweet Svea v. 700 13.5, v. 1000 16.4

Perusliksa v. 700 25.1, v. 1000 25.9

Big Headache v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Phantom Smith v. 700 12.8, v. 1000 15.2

Ninth Nobleman v. 700 14.8, v. 1000 16.6

Jägersro 5.9.

 Brilliant Smile v. 700 16.8, v. 1000 15.9

Cleopatra Mystique v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Gulfstream Am v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Lucky Base v. 700 10.2 ,v. 1000 10.7

Upper Face v. 700 10.1, v. 1000 13.2

Rackham v. 700 9.9, v. 1000 11.0

Valborg Marje v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Pastore Bob v. 700 10.1, v. 1000 10.5

Southwind Hydro v. 700 9.6, v. 1000 10.4

T.Rex Face v. 700 10.6, .v 1000 11.1

Vikens Ferdinand v. 700 13.1, v. 1000 13.6

Vermo 5.9.

 Beach Girl v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Club Nord Elit v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Meren Maininki v. 700 26.0, v. 1000 26.1

Haltija v. 700 24.2, v. 1000 25.1

Poetry In Motion v. 700 12.8, v. 1000 12.9

Ricocone v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Evartti v. 700 18.0, v. 1000 20.0

Samvais v. 700 14.1, v. 1000 13.7

Peanuts v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Always Ready v. 700 0.1, v. 1000 12.0

Härmä 5.9.

 Money Vice v. 700 14.4, v. 1000 16.3

Maria Sånna v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Wanttera v. 700 26.9, v. 1000 27.7

The Swede v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Castor Troy v. 700 13.5, v. 1000 15.6

The Battle v. 700 17.1, v. 1000 16.7

Liinan Liekki v. 700 25.1, v. 1000 23.8

Bollnäs 4.9.

 Hevin BOko v. 700 10.1, v. 1000 10.7

Calla Frontline v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Bandido Gar v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Jacqueline Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Vermo 4.9.

Marcos Gallon v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Quite Special v. 700 11.2

Parvelan Retu v. 700 20.2, v. 1000 21.3, v. 1700 21.2, v. 2000 21.9

Quantum De Victor v. 700 12.6, v. 1000 12.8

Social Network v. 700 14.2, v. 1000 14.2

One Direction v. 700 11.4, v. 1000 12.2

I.P. Riimi v. 700 25., v. 1000 25.0

Tähen Toivomus v. 700 21.2, v. 1000 21.4

Next Direction v. 700 11.3, v. 1000 11.8

Zarenne Fas v. 700 9.8

Örebro 3.9.

 C.R.Nobless v. 700 12.1, v. 1000 12.2

Curie v. 700 14.2, v. 1000 14.6

Jullan Palema v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Veams Up And Run v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Önas Nougat v. 700 10.4, v. 1000 12.4

Young King v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Lahti 3.9.

 Wizard Wayne v. 700 18.9, v. 1000 17.8

Sahara Kellyanne v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Ivan Grain v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Maurizo v. 700 24.0, v. 1000 25.3

BWT Caesar v. 700 9.5, v. 1000 12.4

Proud Angelique v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Hurry Sundown v. 700 13.4, v. 1000 14.4

keskiviikko 16. syyskuuta 2020

Åby 2.9.

 Mr Brilliant v. 700 12.2, v. 1000 14.6

Begum Kronos v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Chipper Kronos v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Global Beware v. 700 11.7, v. 1000 13.6

Viking's Topline v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Gomez v. 700 10.0, v. 1000 11.9

Erik Youknow v. 700 13.7, v.1000 15.0

Pique v. 700 14.8, v.1000 15.3

Don't Be Shy v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Solvalla 2.9.

 Gitan de Touchyvoen v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Cab Lane v. 700 12.0, v. 1000 10.8

Beauty Kronos v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Jaxon V.S. v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Dior Ima v. 700 10.9, .v 1000 11.7

Fuel Burn v. 700 11.2, v. 1000 11.9

Hoboken Am v. 700 10.6, v. 1000 12.0

Ecurie D. v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Dark Roadster v. 700 12.0, v. 1000 12.8

Henry Flyer Sisu v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Vermo 2.9.

Making Match v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Beach Girl v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Julmin v. 700 23.7, v. 1000 23.6

Mr Big Money v. 700 11.0, v. 1000 13.3

Eetu Rols v. 700 25.8, v. 1000 26.9

Fox Lover v. 700 1.9, v.1000 15.5

An-Dorra v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Petersin v. 700 11.9, v. 100012.6

Solänget 1.9.

 Haitkin Am v. 600 13.6, v. 1000 14.8

Vicomte d'Inverne v. 600 13.5, v. 1000 14.5

J.H.Manneheim v. 600 8.9, v. 1000 11.3

Buzzer Beater v. 600 10.2, v. 1000 12.4

Zolly v. 600 10.1, v. 1000 12.5

Marre's Dreamboy v. 600 11.6, v. 1000 13.0

Admiral As v. 600 9.7, v. 1000 12.4

Fabulous Pellini v. 500 9.4, v. 1000 11.9

Axevalla 1.9.

 Hanila Fayline v. 700 16.2, v. 1000 16.5

Calypso Coffee v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Calgary Games v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Hall Of Rings v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Matilda Cash v. 700 10.6, v. 1000 13.9

Vikens High Yield v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Tiger Face v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Zanbesia Dany v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Panther Face v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Räser Ulla v. 600 16.3, v. 1000 16.2

Seinäjoki 1.9.

 Satah v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Viedkoff v. 700 30.5, v. 1000 30.4

Hillbilly Pete v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Zulamit v. 700 12.9, v. 1000 15.9

Werner Ors v. 700 12.5, v. 1000 14.6

M.T.Lara Croft v. 700 10.7, v. 1000 12.6

Aparis v. 700 24.5, v. 1000 25.3

Halmstad 31.8.

 Bull's Eyes v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Caramelle T.T. v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Merzan v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Comes With Age v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Battle Ship v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Hasty Helene v. 700 12.6, v. 1000 13.3

First One In v. 700 14.0, v. 1000 13.9

Il Duce Boko v. 700 10.7, v. 1000 11.2

Niky Flax v. 700 10.1, v. 1000 10.9

Romme 31.8.

 Queen Ratzeputz v. 700 11.7, v. 1000 14.4

Flacco v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Chapuy v. 700 10.1, v. 1000 11.9

Titania I.S. v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Danilo Brick v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Hands Down D.E. v. 700 120.7, v. 1000 10.9


Oulu 31.8.

 MAS Commander v. 700 15.2, v. 1000 15.5

Erehys v. 700 27.1, v. 1000 27.0

Virin Camilla v. 700 27.6, v. 1000 27.0

Poulter v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Ville Kalle v. 700 24.3, v. 1000 25.4

Lara Luca v. 700 12.4, v. 1000 13.2

MAS Champ v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Twinquit v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Lahti 30.8.

Muscle Beach v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Zeus Kemp v. 700 14.2, v. 1000 15.7

The Breeze v. 700 15.9, v. 1000 17.3

Fullhand Comery v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Runoneito v. 700 26.2, v. 1000 26.8

Bartholomew v. 70015.9, v. 1000 18.7

sunnuntai 13. syyskuuta 2020

Bergsåker 29.8.

 Pontiac S.W. v. 700 15.2, v. 1000 15.1

Sweet Eddie v. 700 9.3, v. 1000 10.7

Ribaude v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Borups Tornado v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Mel Odin v. 700 24.6, v. 1000 23.4

Activated v. 700 9.1, v. 1000 9.5

Jackpot Tooma v. 700 13.5, v. 1000 13.3

Merritt v. 1000 10.4

Moni Viking v. 700 10.9, v. 1000 19.6

Unlimited Face v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Forssa 29.8.

 Essi Fastback v. 700 15.0, v. 1000 17.0

Paakarin Myrsky v. 700 23.7, v. 1000 26.0

Bella Boom v. 700 12.3, v. 1000 14.8

Com Milton v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Kaappi v. 700 23.9, v. 1000 25.3

Quite Special v. 700 0.7, v. 1000 13.0

Arctic Lover v. 700 10.7, v. 1000 13.0

I.P. Vapari v. 700 27.7, v. 1000 28.2

Willow Pride v. 700 15.9

Night Guard v. 700 13.1, v. 1000 13.5

lauantai 12. syyskuuta 2020

Bergsåker 28.8.

 Trumpie v. 700 11.4, v. 1000 13.4

B.W.T.Devil v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Global Welcome v. 700 11.9, v.1000 13.9

Queer Fish v. 700 7.8, v. 1000 11.3

Iceland Falls v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Shapes v. 600 9.7, v. 1000 11.7

Forssa 28.8.

 Jet Ami v. 700 15.6, v. 1000 17.6

Aika-Valtti v. 700 28.2, v. 1000 28.6

Marcos Gallon v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Dream Girl v. 700 8.7, v. 1000 11.1

Briljantti Buugi v. 700 29.7, v. 1000 30.1

Diesel Degato v. 700 14.7, v. 1000 15.1

Hipatsu v. 700 20.2, v. 1000 24.0'

Proud Angelique v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Tonnere d'Inverne v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Joensuu 28.8.

 Golda Qruiser v. 700 16.1, v. 1000 16.7

Savon Kingi v. 700 27.5, v. 1000 27.8

Fernando Vixi v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Wonder Of You v. 700 15.7, v. 1000 15.7

Rebel Rapid v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Jolene v. 700 15.0, v. 1000 16.6


Örebro 27.8.

 Foreign Rain v. 700 15.0, v. 1000 14.9

Circus v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Valetta v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Golden Boy Sisu v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Gretzky Boko v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Victory Topline v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Bollnäs 27.8.

 Brambling v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Art Brown v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Barley Sugar v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Lisa S.E. v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Alcala v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Vine Vision v. 700 10.6, v. 1000 12.8


Kouvola 27.8.

 Alfred De Luze v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Bitch Of Spades v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Ballerina Fastback v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Proud Match v. 700 19.5, v. 1000 18.4

Jack Vader v. 700 12.0, v. 1000 12.3

Zirkonia Comery v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Lulun Taika v. 700 29.6, v. 1000 29.5

tiistai 8. syyskuuta 2020

Åby 26.8.

 Stepping Spacegirl v. 700 13.7, v.1000 15.8

Staro On The Rocks v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Unarmed Face v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Gangster v. 600 11.5, v. 1000 12.9

Appaloosa v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Southwind Queen v. 600 9.6, v. 1000 10.9

Eclipse Am v. 600 10.8, v. 1000 12.4

Florist v. 600 14.2, v. 1000 14.5

Zio Tom Jet v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Solvalla 26.8.

 Blossom Kronos v. 700 13.4, v.1000 15.3

Ural v. 700 9.0, v. 1000 10.0

Launch'em v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Västerbo Pokerface v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Cargo Door v. 700 11.0, v. 1000 11.6

Global Badman v. 700 9.9, v. 1000 10.8

Torrent d'Inverne v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Arizona Dream v. 700 11.8, v. 100012.3

Samaritana v. 700 9.8, v. 1000 13.2

Vermo 26.8.

 Smiley Match v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Peanuts v. 700 9.6, v. 1000 11.3

Tähen Toivomus v. 700 18.8, v. 1000 21.6

Raskolnikov Frido v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Q-Rex Oak v. 700 10.7, v.1000 11.6

 Samvais v. 700 10.5, v. 1000 13.3

BWT Echo v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Always Ready v. 700 10.4, v. 1000 10.6

Consalvo v. 700 12.2, v. 1000 14.7

Borgmester v. 700 12.8

Jägersro 25.8.

 Residual Thrust v. 600 13.5, v. 1000 12.9

Award Kronos v. 600 10.1, v. 1000 12.0

Tonique v. 600 13.4, v. 1000 12.3

American Hill v. 600 10.1, v. 1000 12.6

Aetos Kronos v. 600 9.4, v. 1000 10.5

Brother Bill v. 600 13.5, v. 1000 12.2

Don Fanucci Zet v. 600 10.8, v. 1000 11.5

Bansky v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Power v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Hail Mary v. 600 9.3, v. 1000 10.2

Bythebook v. 600 9.3, v. 1000 11.4

No Limit Queen v. 600 11.4, v. 1000 12.7

Teivo 25.8.

 Viirun Veikee v. 700 32.7

Zolamani v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Fia Finesse v. 700 15.0, v.1000 16.0

Sintukka v. 700 28.2, v. 1000 28.9

Ilos Sansibar v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Bismarck Comery v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Quartam De Victor v. 700 12.9, v.1000 14.6

Jugador v. 700 10.2

Viliviima v. 600 25.2

Halmstad 24.8.

 Padron Kloster v. 700 14.5, v. 1000 14.2

Namaste v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Pastore Bob v. 700 10.3, v. 1000 11.2

Almond Paste v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Global Annuity v. 700 12.8, v.1000 12.6

Velegance v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Oulu 24.8.

 Perfect Star v. 700 15.8, v. 1000 18.4

Stargazer Lily v. 700 13.8, v.1000 15.5

Four On The Floor v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Hilma Hilpeämieli v. 700 29.3, v. 1000 30.0

Erehys v. 700 25.4, v. 1000 27.1

Electric Eye Am v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Elliot Web v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Fifth Avenue Vice v. 700 14.7, v.1000 15.6

Univese Leader v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Solvalla 23.8.

 Afish v. 700 15.3, v. 1000 15.6

Sahara Jaeburn v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Bonkers v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Shapes v. 700 12.6, v. 1000 12.6

Iggy Boko v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Night Brodde v. 700 9.7, v. 1000 11.5

Quarcia v. 700 9.8, v. 1000 10.2

Hunt Am v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Royce Rolls v. 700 11.6, v.1000 11.7

Heavy Sound v. 700 10.6, v. 1000 10.9

Riihimäki 23.8.

 Funderbar v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Adorable Princess v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Ballerina Fastback v. 700 12.2, v. 1000 14.5

Zumu De La Vega v. 700 13.5, v. 1000 15.4

Enjoy Pepper v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Tito C.A. v. 700 9.7, v. 1000 12.2

Montsan Vippi v. 700 25.0, v.1000 26.9

Arnie's Emilie v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Pori 22.8.

 Unbridled Stride v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Maria Sånna v. 700 15.3, v. 1000 16.2

Here Comes The Sun v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Cheri Sane v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Joriini v. 700 25.7, v. 1000 25.2

Steinmetz Pink v. 700 16.9, v. 1000 17.3

Verbier v. 700 13.9

lauantai 5. syyskuuta 2020

Solänget 22.8.

Blue Bell v. 600 12.7, v. 1000 14.5

Kalashnikov v. 600 13.8, v. 1000 14.3

Lipstick Tooma v. 600 12.4, v. 1000 14.4

Don't Be Weak v. 600 15.2, v. 1000 14.4

Moses v. 600 11.7, v. 1000 12.4

Stay Alert v. 600 11.1, v. 1000 12.3

Everest Sisu v. 600 11.4, v. 1000 12.4

Esprit Sisu v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Florianne v. 600 14.0, v. 1000 14.5

Jyväskylä 22.8.

 Issakan Valo v. 700 26.1, v. 1000 26.9

Benjamin Song v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Just A Flirt v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Myrskyri v. 700 22.6, v. 1000 24.7

Amazing Warrior v. 700 10.2, v. 1000 11.8

Ilos Silmarillion v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Vixeli v. 700 21.8, v. 1000 22.2

Poetry In Motion v. 700 12.9, v. 1000 13.5

Parvelan Retu v. 700 22.1, v. 1000 23.4

Lakan Leija v. 700 22.2, v. 1000 23.7

Kalmar 21.8.

 Usain Henna v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Newlight Coger v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Aragorn As v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Bellzap v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Wild Love v. 700 8.9, v. 1000 10.8

Spartak Face v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Turku 21.8.

 Believe In Dream v. 700 14.4, v. 1000 16.1

North Lexus v. 700 10.5, v. 1000 11.3

Amoriini v. 700 24.0, v. 1000 25.1

Briljantti Buugi v. 700 26.8, v. 1000 27.6

Fox Lover v. 700 10.4, v. 1000 12.4

Quite Special v. 700 12.3, v. 1000 12.2

Nashville Nancy v. 700 12.5, v. 1000 14.8

Justine Case v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Kuopio 21.8.

 Fernando Vixi v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Al's Swt Svea v. 700 12.2, v. 1000 14.5

Elliot Web v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Viliviima v. 700 25.2, v. 1000 26.7

Bongo v. 700 17.1, v. 1000 17.7

Vilikin Varma v. 700 27.2, v. 1000 27.8

Gakariini v. 700 15.5, v. 1000 15.8

Grove's Apple Poof v. 700 15.0, v. 1000 16.4

Kaustinen 21.8.

 Gitano Thieben v. 700 15.4, v. 1000 16.9

Perfect Lane v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Nice My Sin v. 700 15.2, v. 1000 ,3

Seekerin Sara v. 700 27.9, v. 1000 28.1

Callela Kassius v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Åby 20.8.

 Zelante C.R. v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Take It Easy Tour v. 700 12.8, v. 1000 12.8

Estreet Simoni v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Jaxon V.S. v. 700 12.3, v. 1000 12.7

Iwan Boko v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Little Brigadoon v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Kouvola 20.8.

 Siirin Valtsu v. 700 33.6, v. 1000 33.9

Runaway Nina v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Fullhand Comery v. 700 15.1 ,v. 1000 15.1

King Of Alabama v. 700 15.3, v. 1000 16.5

Revenestor v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Hymeri v. 70026., v. 1000 26.7

Puketorps Julius v. 700 13.2, v. 1000 14.0

El Houdini v. 700 15.4, v. 1000 16.4

keskiviikko 2. syyskuuta 2020

Solvalla 19.8.

 Arctic Don v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Kryptonite Hanover v. 600 15.9, v. 1000 13.8

Iceland Falls v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Ble Du Gers v. 600 10.8, v. 1000 12.3

Mellby Free v. 600 9.7, v. 1000 9.3

Aperfecttric v. 600 7.3, v. 1000 9.9

Sashay My Way v. 600 10.3, v. 1000 10.8

Sesimic Wave v. 600 12.0, v. 1000 12.3

Missle Hill v. 600 8.8, v. 1000 10.4

Click Bait v. 600 9.5, v. 1000 9.9

Romanesque v. 600 10.4, v. 1000 10.9

Vermo 19.8.

 Bee Combo v. 700 16.4, v. 1000 17.1

Piece Of Hero v. 700 13.3, v. 1000 14.7

Tuviker v. 700 22.5, v. 1000 24.6

Piteraq v. 700 10.7, v. 1000 12.1

Safööri v. 700 28.9, v. 1000 28.6

Redemption v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Mask Off v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Better Boss v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Justice Ås v. 700 10.4, v. 1000 12.4

Essie Gonzales v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Gävle 18.8.

 Powerbank v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Alcala v. 700 11.5, v. 1000 14.1

Balotelli Crown v. 700 10.3, v. 1000 12.5

Chestnut v. 600  13.4, v. 1000 14.1

Västerbo Grosbois v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Jasmine de Veluwe v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Haitkin Am v. 700 14.4, v. 1000 14.8