Hae tästä blogista

keskiviikko 30. joulukuuta 2009

Vermo 30.12.

El Flora v. 700 18.0
Sirinän Valo v. 700 26.7, v. 1000 27.7
Agamemnon It v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Sydney's Duke v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Sea Victory v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Moussaka v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Albino Star v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Jim Småbo v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Classy Looking v. 700 15.7, v. 1000 18.1
Freshman Lee v. 700 15.5, v. 1000 17.1

Teivo 29.12.

Dumbledore v. 700 18.4, v. 1000 18.3
Selman Sirpa v. 700 32.2, v. 1000 31.9
Timjan U.S. v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Rain May v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Chipleader S v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Mönster v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Kanter Besp v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Jet Mario v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Victory Beat v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Stoneisle Flame v. 700 12.6, v. 1000 15.0
Southwind Vennae v. 700 15.9, v. 1000 15.1
Salomiinari v. 700 29.0, v. 1000 27.7
EL James v. 700 14.5, v. 1000 15.7

lauantai 26. joulukuuta 2009

Kuopio 26.12.

Jaanen Peli v. 600 27.7, v. 1000 28.2
Ekebo Isabell v. 700 24.7, v. 1000 26.3
Grammy Brodda v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Sing Time v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Mystery Velvet v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Rocky Prince v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Einomies v. 700 25.0,v. 1000 25.2
Rydens Wesper v. 700 12.1, v. 1000 13.5
Batman Blues v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Orlando Croft v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Vermo 23.12.

Callela Boulevard v. 700 16.2, v. 1000 18.5
Hålebo v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Art Moderne v. 700 12.7
Rehn Sisu v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Antonio Duo v. 700 13.8, v. 1000 13.9
Saruman Taika v. 600 27.4, v. 1000 28.1
Lista Topgun v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Starlight Azeem v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Texas Mixx v. 700 14.0, v. 1000 16.2
Star Catch v. 700 12.7, v. 1000 15.6

Teivo 22.12.

EL James v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Suleman v. 700 32.7, v. 1000 34.4
Lemon Cocktail v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Ablaze Jam v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Kokeva v. 700 24.4, v. 1000 26.6
Marimin v. 700 24.5, v. 1000 26.4
Lex Madonna v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Ricardo v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Havanna's Beth v. 700 12.9, v. 1000 15.1
Sydney's Duke v. 700 16.4, v. 1000 16.4
Saanan Poika v. 700 28.6, v. 1000 30.3
Allstar Birdland v. 700 15.2, v. 1000 17.2

Lahti 19.12.

Weimar v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Rico Kemp v. 700 14.2
Tananaa v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Hovimäki v. 700 26.2, v. 1000 26.2
Rififi Annie v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Lars v. 700 25.0, v. 1000 25.7
Kuba Silas v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Keystone Detail v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Arbok v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Je t'Aime v. 700 12.4
Köppinen v. 700 26.1, v. 1000 26.9
Elven Shadow v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Incredible Dream D v. 700 18.0, v. 1000 18.4

Turku 18.12.

Sirinän Valo v. 700 25.8, v. 1000 26.2
Jumble Girl v. 70016.9, v. 1000 17.8
Serenade Sound v. 700 17.8, v. 1000 18.2
Sea Victory v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Geronimo v. 700 29.1, v. 1000 29.7

Kouvola 17.12.

Voittotili v. 700 27.3, v. 1000 28.3
Vivaldi Flevo v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Cranberry Pellini v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Lenox Leomon v. 700 15.6, v. 1000 17.2

torstai 17. joulukuuta 2009

Vermo 16.12.

Angeles Stara v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Laaka v. 700 26.3, v. 1000 27.0
Real Match v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Terrori v. 700 11.5, v. 1000 15.3
Moussaka v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Lex Madonna v. 700 11.9, v. 1000 14.3
Quizzical Kemp v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Special Edition v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Juliviri v. 700 25.4, v. 1000 27.6

keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Teivo 15.12.

Twister Savage v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Hildegard v. 700 28.1, v. 1000 29.1
Niiskun Muisto v. 700 30.4, v. 1000 30.4
Tags Secret v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Little Tröjborg v. 700 14.9, v. 1000 14.9
Oaklea Quail v. 700 17.7, v. 1000 17.3
Lindy's Quick Dame v. 700 16.0, v. 1000 17.0
Askö Spirit v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Wantmore v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Son Of Zoogin v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Carlos Da Capo v. 700 13.1, v. 1000 15.6

Joensuu 14.12.

Vihnu v. 700 26.9, v. 1000 26.7
Blitz Freak v. 700 13.9, v. 1000 17.4
Mutrin-Poju v. 700 29.2, v. 1000 29.2
Rico Kemp v. 700 16.4, v. 1000 18.7
Simb Cinderella v. 700 13.8, v. 1000 16.6

Pori 13.12.

Feelque v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Havanna's Beth v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Lista Topgun v. 700 14.9, v. 1000 17.2
La Rite Linai v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Lpr: Darlene v. 700 16.1, v. 1000 16.6

Turku 11.12.

Niksari v. 700 27.8, v. 1000 28.0
Little Tröjborg v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Hålebo v. 700 13.0, v. 1000 15.8
Rydens Cremona v. 700 15.2, v. 1000 15.3
William Step v. 700 14.6, v. 1000 15.8

lauantai 12. joulukuuta 2009

Seinäjoki 12.12.

Irina Outlaw v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Sirun Valpuriina v. 700 26.5, v. 1000 27.0
Tananaa v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Turon Loisto v. 700 24.3, v. 1000 25.0
Amazing Sunrise v. 70012.9, v. 1000 14.2
Hey Cisco v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Grove's Ben v. 700 13.8
Elvin Jones v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Sundsvik Saigon v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Agostinisin v. 700 14.8
Tuulten Poika v. 700 26.7, v. 1000 27.0

Lahti 10.12.

Öty v. 700 25.7, v. 1000 26.1
Bambina B.R. v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Askö Spirit v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Andover Mark v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Scarlett Scoop v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Prime Suspect v. 700 13.4, v. 1000 14.0

keskiviikko 9. joulukuuta 2009

Vermo 9.12.

High Hopes v. 700 18.9, v. 1000 18.6
Turbo-Urpo v. 1000 29.9
Unique Groenhof v. 700 11.8, v. 1000 13.5
Vir Hardrew v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Fakir Style v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Tiinan Vili v. 700 25.2, v. 1000 26.4
Montalbano v. 70013.6, v. 1000 14.8
Classy Looking v. 700 15.1, v. 1000 16.4

Teivo 8.12.

Effective Ride v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Cento Fulmini v. 700 17.9, v. 1000 18.4
Trimmi v. 700 29.8, v. 1000 29.7
Juanna Iron v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Jolie Fille v. 700 16.2, v. 1000 16.0
Paramaraibo v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Cindicilious v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Atlantic Avenue v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Jumble Girl v. 700 17.1, v. 1000 17.0

Kuopio 8.12.

Grimaldi v. 700 15.4
Piirron Tapi v. 700 25.8, v. 1000 26.0
Red Dragon v. 700 13.1, v. 1000 16.0
Spider Lady v. 700 13.8, v. 1000 16.0
Blue Jacket v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Oulu 7.12.

Rocket Queen v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Fighting Kemp v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Grammy Brodda v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Satin De Satellite v. 700 13.6, v. 1000 13.5
Night Love v. 700 16.1, v. 1000 16.1

sunnuntai 6. joulukuuta 2009

Teivo 5.12.

Kimadan v. 700 35.3, v. 1000 35.1
Jorken Loisto v. 700 31.1, v. 1000 31.3
Addictive Tomspn v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Alice Laukko v. 700 16.5, v. 1000 15.7
Mr Juantorena v. 700 16.6, v. 1000 15.7
Bosse v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Vörkkeli v. 700 29.1, v. 1000 29.4
Julia Savoy v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Siena v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Biance Journey v. 700 11.5
Express Merett v. 700 12.5
Little Sealord v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Einomies v. 700 25.7, v. 1000 25.8
Fear Factor v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Barracuda Bob v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Masto v. 700 29.3, v. 1000 30.1
Santeriina v. 700 30.4, v. 1000 30.9
William Step v. 700 16.3, v. 1000 16.4

Pori 4.12.

Suikun Syke v. 700 32.0, v. 1000 31.4
Triumf Sund v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Niksari v. 700 28.2, v. 1000 28.3
Montalbano v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Turbo-Urpo v. 700 30.4, v. 1000 30.8
Incredible Dream D v. 700 14.5, v. 1000 15.8

torstai 3. joulukuuta 2009

Lahti 3.12.

Hopihopi v. 700 30.4, v. 1000 31.1
Flying Check v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Julia Cloud v. 700 16.6, v. 1000 16.8
Luck Smith v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Zazak Betzei v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Ruusasine v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Seinäjoki 30.11.

Nobodypaymybills v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Ekebo Isabell v. 700 30.4, v. 1000 30.6
Sudden Sunrise v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Cassoulet v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Pretty One v. 700 17.1, v. 1000 17.2

keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Vermo 2.12.

Cherie Poppet v. 700 16.1, v. 1000 18.1
Antonio Duo v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Amanda Duo v. 700 15.7, v. 1000 15.7
B. Turolii v. 700 20.4, v. 1000 22.9
Feeling Strong v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Sea Victory v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Fanny Southwind v. 700 14.9, v. 1000 15.0
Sir Nile v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Troy Kemp v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Tilde Småbo v. 700 15.6, v. 1000 17.7

Teivo 1.12.

Anders Palema v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Selman Sirpa v. 700 32.9, v. 1000 32.8
EL Miss Decadent v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Nellie Nun v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Sarin Toivo v. 700 27.8, v. 1000 28.8
Lista Topgun v. 700 14.1, v. 1000 16.0
William Step v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Vilkun Poika v. 700 30.2, v. 1000 31.0
Southeast Earl v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Perfect Day v. 700 17.5, v. 1000 17.9

tiistai 1. joulukuuta 2009

Oulu 28.11.

Arsti v. 700 32.5, v. 1000 32.6
Simb Kindly v. 700 13.4, v. 1000 14.6
N.P. Ilopoika v. 700 26.5, v. 1000 26.7
Charmantsin v. 700 13.6, v. 1000 15.9
Dino Dahlia v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Pine Wing v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Born To Dance v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Jonsker v. 700 24.9, v. 1000 26.1
Jackson Prize v. 1000 17.3
Gasetta du Ling v. 700 17.5, v. 1000 18.6
Galasin v. 700 17.9, v. 1000 17.9

Lahti 27.11

Multi Marigold v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Vision Ås v. 700 16.3, v. 1000 16.9
Rambo Rollax v. 16.8, v. 1000 16.4
Rocky Prince v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Thunder Island v. 700 17.0, v. 1000 18.7
Tamilphoto v. 700 16.2, v. 1000 18.2

Kouvola 26.11.

Orlando Croft v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Splashing Mermaid v. 700 15.3, v.1000 16.2

keskiviikko 25. marraskuuta 2009

Vermo 25.11.

Savage Thunder v. 700 14.7, v. 1000 16.8
Leevi Lounatuuli v. 700 29.5, v. 1000 30.7
Simb Cinderella v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Quest For Fire v. 700 15.6, v. 1000 16.9
Cacce Shot v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Montalbano v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Fast Toy v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Navarron Bertha v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Quiberon v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Incredible Dream D v. 700 14.4
Real Match v. 700 14.8, v. 1000 16.8
Classy Looking v. 700 15.3, v. 1000 17.4

Kuopio 24.11.

Vihnu v. 700 27.9, v. 1000 28.8
Mutrin Poju v. 700 27 8.4, v. 1000 28.9
Addictive Tomson v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Cover Capital v. 700 15.2, v. 1000 16.7
Novia v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Turku 23.11.

Tananaa v. 700 14.5, v. 1000 15.8
Alice Laukko v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Dundee v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Luck Smith v. 1000 16.7
Day Cruise v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Vivacious Wendy v. 700 15.6, v. 1000 17.0

sunnuntai 22. marraskuuta 2009

Pori 20.11.

Tuiskun Ilo v. 700 32.3, v. 1000 32.4
Dandridge Hall, v. 700, v. 1000 18.2
Kilun Peedro v. 700 25.7, v. 1000 27.1
King Cobra v. 700 17.9, v. 1000 18.2
Quiberon v. 700 19.5, v. 1000 20.1

Teivo 21.11.

Queen Streamline v. 700 16.4, v. 1000 117.3
Haveagoodsummer v. 700 17.5, v. 1000 18.2
Sekottaja v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Sirun Valpuriina v. 700 27.9, v. 1000 27.8
Courtney Belle v. 700 18.1, v. 1000 17.9
Feelque v. 700 16.0, v. 1000 16.0
Quick Bein v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Frans v. 700 24.7, v. 1000 25.5
Einomies v. 700 24.1, v. 1000 25.3
French Express v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Takina Silvio v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Felix Pro v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Daniel Palema v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Fortune Access v. 700 13.4, v. 1000 13.7
Elegance Kemp v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Turon Valo v. 700 25.9, v. 1000 26.4
Lista Topgun v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Lass Indus v. 700 14.9, v. 1000 15.7

torstai 19. marraskuuta 2009

Turku 16.11.

Rissen Muisto v. 700 30.8
Alex Von Bentz v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Serenade Sound v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Allyhills Ulrika v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Peacecastle Eve v. 700 16.7, v. 1000 17.2
Expressive Sala v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Nina Jar v. 700 16.6, v. 1000 16.8
Last Child v. 700 14.6, v. 1000 15.8

Lahti 19.11.

Jorken Loisto v. 700 35.9, v. 1000 36.6
Sarah Cloud v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Quito Warrior v. 700 18.3, v. 1000 18.1
Velvet Boko v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Sir Nile v. 500 11.2, v. 1000 15.3
Pyrypolun Dumdum v. 700 26.3, v. 1000 26.9
Dino Dahlia v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Prime Suspect v. 700 12.3, v. 1000 14.0

Seinäjoki 15.11.

Sophielli v. 700 18.4, v. 1000 18.4
Stoneisle Elvis v. 700 17.0, v. 1000 17.6
Pretty Sunshine v. 700 16.3, v. 1000 15.6
Cacce Shot v. 700 17.0, v. 1000 16.6
Kaleva v. 700 27.2, v. 1000 26.8
Feeling Strong v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Metkutus v. 700 32.5, v. 1000 32.5
Jackson Prize v. 700 16.7, v. 1000 16.9
Faithful Night v. 700 15.4, v. 1000 16.0

keskiviikko 18. marraskuuta 2009

Vermo 18.11.

Aki-Vei v. 700 28.9, v. 1000 29.2
Bambina B.R. v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Tough Kemp v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Ride Out Well v. 500 13.8, v. 1000 14.6
Je T'aime v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Turon Piina v. 700 29.5, v. 1000 30.5
Little Cone v. 700 15.7, v. 1000 17.5

Mikkeli 15.11.

Wisler v. 700 28.2, v. 1000 28.3
Heavenly Hannah v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Tupla-Roope v. 700 29.1, v. 1000 28.5
Carltoy v. 700 17.9, v. 1000 18.6
Casino Dahlia v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Gold Wing Check v. 1000 14.5
Power Cake v. 1000 15.9
Nomen Est Omen v. 1000 16.1
Morny Mayground v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Russian Caribou v. 700 15.9, v. 1000 17.4

tiistai 17. marraskuuta 2009

Oulu 14.11.

Swing King v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Jonsker v. 700 27.1, v. 1000 27.6
Dream of Rose v. 700 17.0, v. 1000 16.6
Callela Benefit v. 700 15.9, v. 1000 15.5
Pine Wing v. 700 15.3, v. 1000 15.7

Teivo 17.11.

Leopardi v. 700 32.8, v. 1000 33.3
Tilde Småbo v. 700 17.0, v. 1000 17.2
Claudia Laukko v. 700 21.2, v. 1000 19.9
Diplom Brodde v. 700 17.3, v. 1000 17.2
Little Needle v. 500 13.5
Action Express v. 700 14.9, v. 1000 16.9
Arbok v. 700 12.9
Lars v. 700 27.6, v. 1000 28.4
Askö Corina v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Hilan Taika v. 700 30.9, v. 1000 31.8
Barley's Star v. 700 17.2, v. 1000 17.5

Pori 13.11.

Mountain Cindy v. 700 15.7
Kihhauksen Poju v. 700 34.3, v. 1000 33.3
Photocopy Jerk v. 700 15.1, v. 1000 16.6
Lista Topgun v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Twister Eddie v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Luxus Lloyd v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Tuula Salama v. 700 30.4, v. 1000 30.9
Wasa Monsterman v. 700 16.0, v. 1000 17.8

Vermo 14.11.

Hard Game v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Betty Rose v. 70014.7, v. 1000 15.5
Montalbano v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Hissun Viku v. 700 22.3, v. 1000 25.5
Tannerman Can v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Express Type v. 700 13.4, v. 1000 13.2
Helka-Liina v. 700 25.1, v. 1000 25.0
Sirun Valpuriina v. 700 25.3, v. 1000 26.0
Ladakh Jiel v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Cold Hard Wind v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Kilun Peedro v. 700 23.5, v. 1000 24.0
Il Divo v. 700 13.5
Uncle Kemp v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Saint Salomon v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Jim Småbo v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Addictive Tomson v. 700 14.9, v. 1000 16.8
Splashing Mermaid v. 700 15.1, v. 1000 16.9

Lahti 13.11.

Niiskun Muisto v. 700 30.2, v. 1000 30.4
Thunder Island v. 700 14.9, v. 1000 17.1
Nio Bella v. 700 18.1, v. 1000 18.1
Rydens Cremona v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Pokali v. 1000 30.6
Arizona's Gold v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Kamikaze Comery v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Da Core Laukko v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Cindicillious v. 700 17.2, v. 1000 16.8
Orlando Croft v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Kouvola 12.11.

Hela Vekkuli v. 700 32.6, v. 1000 31.8
Irresistable Shine v. 700 16.1, v. 1000 16.9
Eddy Cool v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Je T'aime v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Alice Laukko v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Dreams Come Trus v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Iron Chef Haim v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Herbie v. 700 15.5, v. 1000 16.4

keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Vermo 11.11.

Kansas Rock v. 700 13.4, v. 1000 14.2
French Express v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Elegance Kemp v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Emilio Jet v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Manimic v. 700 17.0, v. 1000 16.8
Kingdom v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Filho v. 700 28.7, v. 1000 28.6

tiistai 10. marraskuuta 2009

Teivo 10.11.

Cim Aria v. 700 31.2, v. 1000 32.8
Perfect Day v. 700 18.0, v. 1000 18.4
Frost Lady v. 700 17.9, v. 1000 18.8
Saint Herman v. 700 18.5, v. 1000 17.8
Nobodypaymybills v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Viskurilla v. 700 24.8, v. 1000 26.0
Kilun Peedro v. 700 22.9, v. 1000 24.6
Keystone Detail v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Roi d'Inverne v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Allyhills Ulrika v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Maistro v. 700 27.0, v. 1000 27.5

Turku 9.11.

Digikuva v. 700 32.9, v. 1000 32.9
Powiew K.A. v. 700 16.8, v. 1000 16.2
Arbok v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Splashing Mermaid v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Callela Brisbane v. 700 14.8, v. 1000 15.3

sunnuntai 8. marraskuuta 2009

Lahti 7.11.

Jedidja v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Purjeen Jeku v. 700 27.6, v. 1000 29.8
Rififi Annie v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Quick Enough v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Marimin v. 600 21.5, v. 1000 23.4
Express Merett v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Caro Velvet v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Bean Princess v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Amanda Duo v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Laaka v. 1000 26.2
Gold Victory v. 1000 14.1

Joensuu 6.11.

Rico Kemp v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Vipanteri v. 700 29.5, v. 1000 29.5
Cover Capital v. 700 13.5, v. 1000 15.0

Kuopio 5.11.

Dino Dahlia v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Matti Vakaa v. 700 28.1, v. 1000 28.9
Ann Laukko V. 700 11.6, v. 1000 15.1
Bizon Bac v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Mickey Dean v. 700 16.5, v. 1000 17.7
Zoltan v. 700 15.6, v. 1000 17.0

keskiviikko 4. marraskuuta 2009

Vermo 4.11.

Dusty Nose v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Turon Piina v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Kansas Rock v. 700 12.9, v. 1000 15.5
Extreme Energy v. 700 11.5, v. 1000 13.9
Takina Silvio v. 700 11.5, v. 1000 12.7
Aces Makarov v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Daniel Palema v. 700 13.8, v. 1000 16.6
Tiinan Vili v. 700 26.7, v. 1000 26.0
Maguro v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Tananaa v. 700 14.0, v. 1000 15.6

Teivo 3.11.

Jorken Loisto v. 700 33.0, v. 1000 34.8
Roosan Onni v. 700 37.6, v. 1000 38.8
Levis Lewee v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Hildegard v. 700 27.3, v. 1000 28.7
King Arnie v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Nobodypaymybills v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Hundredntenpercent v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Jolie Fille v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Vickwire v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.3, v. 1000 26.1
Purjeen Jeku v. 700 27.7, v. 1000 27.8
Commanding View v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Perceval v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Sigge Bus v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Freshman Lee v. 700 12.7, v. 1000 15.7

Oulu 2.11.

Julia's Secret v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Velin Vinke v. 700 25.2, v. 1000 25.5
Saturnus Hoss v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Lukas Lupin v. 700 13.7, v. 1000 13.6
Rocket Queen v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Turku 30.10.

Tiinan Vili v. 700 24.4, v . 1000 26.4
Mirella del Oro v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Victor Fog v. 700 11.8, v. 1000 13.2
King Waldemar v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Exdream v. 700 13.1, v. 1000 15.9

lauantai 31. lokakuuta 2009

Kouvola 31.10.

Archie Ride v. 700 17.7, v. 1000 17.1
Topin Tohina v. 700 25.4, v. 1000 26.3
Maijuli v. 600 23.1, v. 1000 25.9
A.L. Viku v. 700 27.3, v. 1000 26.9
Betty Rose v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Express Type v. 700 14.8, v. 1000 14.1
Feelque v. 700 12.1, v. 1000 13.8
Koh Samui v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Stonelake v. 700 15.7, v. 1000 18.0
Uncle Kemp v. 1000 16.0

Lahti 29.10.

In This Corner v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Amazing Sunrise v. 700 12.4, v. 1000 14.5
Rim Bay Fay v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Havanna's Beth v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Neville High v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Flying Jesse v. 700 14.1, v. 1000 14.6

torstai 29. lokakuuta 2009

Seinäjoki 26.10.

Nobodypaymybills v. 700 13.4, v. 1000 15.3
Cousin Fibber v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Cacce Shot v. 700 19.4, v. 1000 19.0
Special Zone v. 1000 18.6

keskiviikko 28. lokakuuta 2009

Vermo 28.10.

Aiming Beam v. 700 16.5, v. 1000 18.4
C'mon Laukko v. 700 16.1
Fakir Style v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Brien Blend v. 700 14.3, v. 1000 14.3
Divine Avenger v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Filho v. 700 26.9, v. 1000 27.1
Juvel Brodda v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Wanna Be More v. 700 16.3, v. 1000 17.3

Teivo 27.10.

R.R. Seila v. 700 30.7, v. 1000 29.6
Alluring Will v. 700 19.5, v. 1000 19.5
Multi Lisa v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Frost Lady v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Vihnu v. 700 25.3, v. 1000 26.0
Sekottaja v. 700 26.4, v. 1000 26.9
Montalbano v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Rydens Cremona v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Kilun Peedro v. 700 26.2, v. 1000 25.4
Siro-Prinssi v. 700 28.5, v. 1000 27.5
Takina Silvio v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Vickwire v. 700 13.0, v. 1000 13.1
Biker Hall v. 700 16.3, v. 1000 16.3
Gamble Game v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Sydney's Duke v. 700 14.1, v. 1000 16.3
BWT Sanny v. 700 18.9, v. 1000 18.7
Zoggie v. 700 16.1, v. 1000 16.2

Pori 24.10.

Luonnon Lapsi v. 700 28.8, v. 1000 29.4
Aino-Ilona v. 700 25.7, v. 1000 26.7
River Tempest v. 700 14.4, v. 1000 15.5
R.R. Ruskariina v. 700 27.3, v. 1000 27.5
Virijori v. 700 26.1, v. 1000 26.8
Meadow Fox v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Veeran Turo v. 700 22.8, v. 1000 23.2
Feeling Strong v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Cajun Galax v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Sahara Twilight v. 700 19.5, v. 1000 18.7
Tirmari v. 700 30.7, v. 1000 29.4
Raku's Dream v. 700 16.4, v. 1000 16.5

Lahti 22.10.

Favourite Storm v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Mack Pinnacle v. 700 17.3, v. 1000 16.9
Allyhills Ulrika v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Sir Nile v. 700 16.0, v. 1000 16.7

keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Teivo 20.10.

Turasel v. 700 34.9, v. 1000 35.8
La Liga v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Laaka v. 700 30.0, v. 1000 30.0
Allyhills Ulrika v. 700 19.0, v. 1000 19.0
Velvet Boko v. 700 17.3, v. 1000 17.9
Beauty Concrete v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Vickwire v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Pokali v. 500 29.0, v. 1000 29.6
Simo's Shade v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Pine K.A. v. 700 16.0, v. 1000 17.1

Vermo 21.10.

Keystone Detail v. 700 14.0, v. 1000 15.3
B. Turolii v. 700 23.4, v. 1000 25.2
V.G. Enterprise v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Little Sealord v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Rydens Wesper v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Aamun Aria v. 700 24.6, v. 1000 25.3
Marie Laveau v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Havanna's Beth v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Friendly Wizard v. 700 13.3, v. 1000 14.9

tiistai 20. lokakuuta 2009

Oulu 19.10.

Magical Blend v. 700 20.3, v. 1000 19.6
Goody Brodda v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Utter Hornline v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Bizon Bac v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Quisling v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Keycard Hanover v. 700 17.2, v. 1000 16.9

Vermo 17.10.

In This Corner v. 700 15.1
Boker v. 700 24.1, v. 1000 23.4
Cashmere v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Bianca Journey v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Ranch Get On v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Elegance Kemp v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Photon v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Tementeri v. 700 23.1, v. 1000 25.6
Rosi's Victor v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Queen Streamline v. 700 13.9, v. 1000 15.8
June v. 700 27.6

Seinäjoki 16.10.

Ellan Kymppi v. 500 26.8, v. 1000 25.7
Nobodypaymybills v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Grammy Brodda v. 700 18.3, v. 1000 18.0
Victor Match v.700 14.4, v. 1000 15.1


maanantai 19. lokakuuta 2009

Teivo 16.10.

Harriet Frido v. 700 18.5, v. 1000 20.1
Night Stella v. 700 17.1, v. 1000 18.9
Marilyn Hac v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Lingerie v. 700 17.3, v. 1000 17.7
Mimosa Thumper v. 700 17.6, v. 1000 19.3

Kouvola 15.10.

Express Type v. 700 16.6, v. 1000 16.1
U-Turn Hoss v. 700 17.0, v. 1000 17.3
Gulahar v. 700 14.8
Arctic Love v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Daniellesine v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Antonio Duo v. 700 14.7, v. 1000 15.1

keskiviikko 14. lokakuuta 2009

Teivo 13.10.

Forever Yours D v. 700 14.4, v. 1000 17.1
Sensuelli v. 700 33.1, v. 1000 34.4
King David v. 700 16.6, v. 1000 17.9
Achilles Heel v. 700 17.2, v. 1000 17.9
Chipleader S v. 700 15.3, v. 1000 16.3
One For The Road v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Wilma Filur v. 700 16.2, v. 1000 16.0
Coktail Star v. 700 16.7, v. 1000 17.0
Brown Arrow v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Child of Nature v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Trispatti v. 700 26.4, v. 1000 27.2
Favourite Storm v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Emilio Jet v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Ula Belle Hoss v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Vermo 14.10.

Jubilee Face v. 700 20.0, v. 1000 20.1
Mountain Chief v. 700 18.2, v. 1000 19.4
Swedpac. F.H. v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Splashing Mermaid v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Monte Georgio v. 700 17.3, v. 1000 17.6
Sir Nile v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Zante Laukko v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Grateful Kemp v. 700 17.1, v. 1000 18.6

Pori 12.10.

Allyhills Ulrika v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Estragone v. 700 14.0, v. 1000 14.9
I.P Vipotiina v. 700 26.4, v. 1000 27.3
Favorit v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Jyväskylä 10.10.

Taikahilu v. 700 32.5, v. 1000 32.7
Saint Salomon v. 700 17.2, v. 1000 19.2
Man On The Moon v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Jonkkari v. 700 28.1, v. 1000 28.0
Maijuli v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Aslak v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Purjeen Jeku v. 700 28,3, v. 1000 28.2
Ruletto v. 700 24.8, v. 1000 25.5
Blookstock Mike v. 700 14.3, v. 1000 17.4
Panter H v. 700 15.6, v. 1000 17.7

Seinäjöki 9.10.

Divine Avenger v. 700 16.9, v. 1000 18.2
Matti Vakaa v. 700 29.8, v. 1000 30.2
Cousin Fibber v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Rokin Vire v. 700 27.8, v. 1000 29.3
Hole In The Wall v. 700 14.7, v. 1000 15.3

lauantai 10. lokakuuta 2009

Lahti 8.10.

H.V. Turina v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Hot Male v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Mr Moment v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Thunder Harbor v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Coktail Star v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Vermo 7.10.

Chiara v. 700 17.4, v. 1000 17.4
Tirmari v. 700 24.6, v. 1000 25.8
Ride Out Well v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Köppinen v. 700 26.0, v. 1000 26.0
Bisquito v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Lex Madonna v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Daniel Palema v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Evert Kyu v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Ölve v. 700 27.0, v. 1000 27.5
Purjeen Jeku v. 700 25.0, v. 1000 25.9
Zoogin's Day v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Best Laukko v. 700 14.7, v. 1000 14.8

tiistai 6. lokakuuta 2009

Oulu 5.10.

Striking Ås v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Turon Ajatus v. 700 28.5, v. 1000 28.0
Rocket Queen v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Dream of Rose v. 700 17.0, v. 1000 17.5
Saturnus Hoss v. 700 17.2, v. 1000 16.8

Teivo 3.10.

Luck Smith v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Uncle Kemp v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Viksanteri v. 700 25.8, v. 1000 25.9
Vauhtelin Lento v. 700 26.4, v. 1000 26.0
Little Sealord v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Express Merett v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Boker v. 700 22.2, v. 1000 23.0
Velin Vinke v. 700 v. 21.7, 1000 22.7
Bob Heyden v. 700 15.3, v. 1000 15.0
Prick du Ling v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Photon v. 700 14.8, v. 1000 13.8
Bokalle v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Diktaattori v. 700 27.9, v. 1000 28.0
Lisa's Big Boy v. 700 15.9, v. 1000 17.0
Antonio Duo v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Malabar Ross v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Maharajah v. 700 11.3, v. 1000 11.2
Redlight Jet v. 700 13.2, v. 1000 12.9
White Cross Hope v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Topin Tohina v. 700 26.1, v. 1000 26.7

Kuopio 2.10.

Jylhätar v. 700 30.1, v. 1000 29.7
Night Chip v. 700 14.3, v. 1000 16.7
Saint Salomon v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Tilde Silvio v. 700 11.6, v. 1000 14.5
Real Deal v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Southeast Governor v. 700 16.2, v. 1000 16.5

Teivo 2.10.

Dumbledore v. 700 15.8, v. 1000 16.6
Grandosa v. 700 16.2, v. 1000 17.3
Perfect Day v. 700 17.0, v. 1000 18.0
Badditch Wonder v. 700 15.1, v. 1000 17.4
EL Kevin v. 700 15.2, v. 1000 14.8
Lötens Frenchkiss v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Mr Ride v. 700 16.4, v. 1000 16.4

Lahti 1.10.

Midsommarflickan v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Srun Valpuriina v. 700 27.0, v. 1000 27.5
Biance Journey v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Emma Rose v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Grimaldi v. 700 13.5, v. 1000 15.0

keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Vermo 30.9.

Aaron de Veluwe v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Archie Ride v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Britelite Ice v. 700 18.1, v. 1000 17.9
Ceasar Goldland v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Jooseppisin v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Elora Hanover v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Unique Groenhof v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Suomitar v. 700 22.3, v. 1000 23.1
Vienna v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Ånia K v. 700 12.5
Kopper v. 700 26.6
Special Juliano v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Ridewest v. 700 18.0, v. 1000 18.9

Teivo 29.9

R.R. Seila v. 700 27.5, v. 1000 29.3
Emmerline v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Arctic Amigo v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Voksimo v. 700 27.2, v. 1000 27.6
Hästhagens Hugo v. 700 26.3, v. 1000 26.7
Cindy Charmant v. 700 17.3, v. 1000 18.4
I.P. Vipotiina v. 700 24.0, v. 1000 24.7
Maijuli v. 700 24.7, v. 1000 25.2
Cissy Katcord v. 1000 15.2
Yellowsky v. 700 16.8, v. 1000 16.2
Grand Warrior v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Promissory v. 700 16.4, v. 1000 16.2
Hekate Broline v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Oaklea Quail v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Tsingiska v. 700 29.2, v. 1000 29.8
BWT Sanny v. 700 16.5, v. 1000 17.1

Seinäjoki 28.9.

Murron Mortti v. 700 29.7, v. 1000 31.0
Angel of Ara v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Terrori v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Vickwire v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Demon's Play v. 700 16.2, v. 1000 17.3

Ylivieska 26.9.

Pauskeri v. 700 27.7, v. 1000 27.6
Gasoline Trader v. 700 17.5, v. 1000 16.2
Nobodypaymybills v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Murron Titaani v. 700 24.6, v. 1000 24.4
Demon's Play v. 1000 18.4

Turku 26.9.

Ravi de France v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Joker Leader v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Siena v. 700 14.5, v. 1000 14.4
Takina Silvio v. 700 13.6, v. 1000 13.3
A.T. Veli v. 700 23.7, v. 1000 24.8
Ranch Get On v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Ribaude v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Åsajärven v. 700 20.7, v. 1000 21.1
Zoogin's Day v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Splashing Mermaid v. 700 15.7, v. 1000 18.4
June v. 700 28.6, v. 1000 27.6

Turku 25.9.

Upset Waltter v. 500 13.3,v. 1000 15.9
Tuulen Ilo v. 700 24.5, v. 1000 24.9
Evert Kyu v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Atlantic Avenue v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Kouvola 24.9.

Tementeri v. 700 23.3, v. 1000 23.2
Gamble Game v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Road Meester v. 700 12.7, v. 1000 15.0
Maiskaus v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Neville High v. 700 14.8, v. 1000 15.6

keskiviikko 23. syyskuuta 2009

Vermo 23.9.

Hustling Comery v. 700 17.1, v. 1000 17.9
Con Affetto v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Gallit Raj v. 700 14.0
Ellan Kymppi v. 700 26.9, v. 1000 26.3
Midsommarflickan v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Flying Check v. 700 13.7, v. 1000 13.2
Wiona v. 700 13.5, v. 1000 13.6
B. Turolii v. 700 22.6, v. 1000 23.1
Fakir Style v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Pokali v. 700 28.3, v. 1000 29.8

Teivo 22.9.

Turokai v. 700 32.6, v. 1000 33.3
Vibella v. 700 31.5, v. 1000 32.5
Bokalle v. 700 27.5, v. 1000 28.4
Virijori v. 700 28.3, v. 1000 28.9
Pihlajan Aaroni v. 700 29.0, v. 1000 29.3
Hilpetööri v. 700 29.9, v. 1000 30.0
Antonio Duo v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Ula Laa Hoss v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Mix Lex Pepper v. 700 17.4, v. 1000 17.7
Dream Director v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Daytona Demon v. 700 17.5, v. 1000 17.1
Aston Martin v. 700 12.7, v. 1000 12.8
Yarrah Boko v. 700 12.9, v. 100013.0
Daniellesine v. 700 16.9, v. 1000 17.4
Stone Capes Idol v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Boulder Classico v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Yield Boko v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Absolute Tomson v. 500 12.5, v. 1000 15.0
Keen Leader v. 700 17.5, v. 1000 16.8
Bank Laukko v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Lappeenranta 19.9.

Tofastandtofurious v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Viper Acktion v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Red Dragon v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Daniel Palema v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Huiman Pyste v. 700 19.9, v. 1000 21.3
B. Helmiina v. 700 21.0, v. 1000 22.1
Uno's Girl v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Calimero v. 700 24.9, v. 1000 25.6
Hissun Virva v. 700 27.3, v. 1000 27.3
Dazzling Mare v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Rififi Annie v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Mutrin Jehu v. 700 25.0, v. 1000 26.6

Seinäjoki 18.9.

Flying Pirot v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Vilkun Poika v. 700 30.9, v. 1000 31.4
Meadow Fox v. 700 12.8, v. 1000 15.5
Bizon Bac v. 700 16.3, v. 1000 15.4
Najz Athena v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Lahti 17.9.

Turon Valo v. 700 25.9, v. 1000 26.0
Coktail Star v. 700 10.8, v. 1000 13.0
Montalbano v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Thunder Harbor v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Favourite Storm v. 1000 15.1

keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Vermo 13.9.

Chiara v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Luck Smith v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Tiinan Vili v. 700 23.4, v. 1000 24.5
Midsommarflickan v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Con Affetto v. 700 16.7, v. 1000 17.5
Tornado Joe v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Grand Warrior v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Fuuga v. 700 28.9, v. 1000 28.3

Vermo 16.9.

Abigail Duo v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Filho v. 700 25.8, v. 1000 25.5
Muscles Darling v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Oona Hassan v. 700 25.6, v. 1000 26.7
Tirmari v. 700 24.8, v. 1000 26.3
Special Juliano v. 700 17.6, v. 1000 16.2
Photon v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Rydens Wesper v. 700 11.3, v. 1000 14.2
Special Zone v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Sundsvik Saigon v. 700 15.1, v. 1000 16.1
That's My Girl v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Borderline Blues v. 700 14.7, v. 1000 15.4

Teivo 15.9.

Samurai Rok v. 700 32.5, v. 1000 33.0
Vette v. 700 32.1, v. 1000 33.5
Gunrunner v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Woestenbergse v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Bete Saknussen v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Speedspider v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Adsila Careliano v. 700 12.8, v. 1000 14.7
Unrequested v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Dottie D. Kemp v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Cranberry Pellini v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Giant Mick v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Veeran Turo v. 700 25.9, v. 1000 25.6
Tuulen Ilo v. 700 24.1, v. 1000 25.0
Wiona v. 700 10.2, v. 1000 12.5
Il Divo v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Celebrity Flame v. 700 17.7, v. 1000 18.5

tiistai 15. syyskuuta 2009

Jyväskylä 14.9.

My Cup of Tea v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Rokin Vire v. 700 23.6, v. 1000 25.2
Gamble Game v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Biker Hall v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Mikkeli 12.9.

Lokson Lipper v. 700 27.8, v. 1000 28.0
Keisar v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Lady Affa Rollax v. 500 13.5, v. 1000 15.1
Siirius v. 500 23.6, v. 1000 23.7
Vivaldi Flevo v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Glenwood v. 700 12.9, v. 1000 12.6
Persos Yankee v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Karkkipäivä v. 700 22.9, v. 1000 23.6
Solid Kemp v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Hovantas v. 700 27.1, v. 1000 27.9
Bravoure v. 700 14.5, v. 1000 14.6

sunnuntai 6. syyskuuta 2009

Lappeenranta 4.9.

Expressionless v. 700 13.3, v. 1000 16.4
In Love Again v. 700 11.7, v. 1000 14.2
Flash Hooligan v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Flax du Ling v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Oulu 5.9.

Tilun Veto v. 1000 30.6
Giant Mick v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Huiman Pyste v. 400 22.4, v. 1000 25.1
Pyrypolun Mig v. 700 25.1, v. 1000 26.4
Fortune Access v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Bizon Bac v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Antonio Duo v. 1000 14.6
Dream Director v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Virijori v. 700 27.6, v. 1000 27.5
Wiona v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Antonio My Mate v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Lahti 4.9.

Tornado Joe v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Swedpac F.H. v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Emma Rose v. 700 12.6, v. 1000 13.7
I.P. Vipotiina v. 700 22.4, v. 1000 23.6
Man On The Moon v. 700 12.3, v. 1000 13.0

keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Vermo 2.9.

Alberto Luca v. 700 14.4, v. 1000 16.7
Forest Wine v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Daniel Palema v. 700 13.8, v. 1000 13.5
Brisco Rodeo v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Tuulten Poika v. 700 25.0, v. 1000 25.7
In Smooth Action v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Rydens Wesper v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Royal Ripple v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Lieron Poju v. 700 26.5, v. 1000 25.5
Art Moderne v. 1000 16.3
Pilgrim's Slider v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Up-Date Hoss v. 70014.7, v. 1000 14.5
Afrodite Vice v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Teivo 1.9.

Ray LLoyd v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Irwin v. 700 28.9, v. 1000 30.0
Zimbad Babar v. 700 15.2, v. 1000 15.1
Chastity v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Aino-Ilona v. 700 25.9, v. 1000 25.6
That's My Girl v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Siena v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Stoneisle Elvis v. 700 13.2, v. 1000 14.6
King Waldemar v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Motivated Hanover v. 700 12.3, v. 1000 13.3

Mikkeli 30.8.

Sorvan Susette v. 700 31.7, v. 1000 30.8
Hot Boy Go v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Tähti-Heppu v. 700 30.6, v. 1000 31.5
Cuzco v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Stoneisle Flame v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Dolly Kane v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Pirtamo v. 700 24.4, v. 1000 24.9
Keitaan Passi v. 700 32.0, v. 1000 33.1
Athena Queen v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Haily Firmament v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Express Ernest v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Kaustinen 30.8.

Ekebo Isabell v. 700 28.9, v. 1000 28.1
Faithful Night v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Männistön Arvo v. 700 30.5, v. 1000 31.1
Pohjan Pate v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Tähti-Tino v. 700 24.6, v. 1000 24.6
Meadow Fox v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Risteri v. 700 26.8, v. 1000 26.5
Nilas Gene v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Saint Salomon v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Ruletto v. 700 26.5, v. 1000 26.5
Björkhaga Bertha v. 700 16.3, v. 1000 16.8

sunnuntai 30. elokuuta 2009

Vermo 29.8.

Commanding View v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Juliana Hope v. 700 13.1
Nesmile Will v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Arctic Dream v. 700 11.1, v. 1000 12.4
B. Helmiina v. 700 22.4, v. 1000 23.3
Owen Kemp v. 700 14.7, v. 1000 14.1
Lindy's Quick Dame v. 700 11.0, v. 1000 11.3
Photon v. 700 9.4, v. 1000 11.0
Willy Birdland v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Malabar Ross v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Boker v. 700 22.1, v. 1000 22.4
Keystone Detail v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Viva Arrow v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Vermo 28.8.

Con Affetto v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Midsommarflickan v. 700 13.1, v.1000 14.0
Zimbad Babar v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Atlantic Avenue v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Turon Piina v. 700 27.6, v. 1000 27.8
Child of Nature v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Perfect Pilot v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Il Divo v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Lord's Prayer v. 700 10.5, v. 1000 12.0

Kouvola 27.8.

B. Turolii v. 700 22.1, v. 1000 22.8
Dreams Come True v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Millstone's Gainer v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Ultimo Håleryd v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Cashmere v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Vermo 26.8.

Hilight Kemp v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Vito Andolino v. 700 13.5, v. 1000 16.0
Montalbano v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Eekker v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Juvel Brodda v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Antonio Duo v. 700 12.2, v. 1000 13.8
B. Helmiina v. 700 20.3, v. 1000 21.9
Garnet Game v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Tags Secret v. 700 13.9, v. 1000 15.5

Teivo 25.8.

Sakustian v. 700 28.0, v. 1000 28.3
Splashing Mermaid v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Afrodite Vice v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ula Laa Hoss v. 400 13.4, v. 1000 16.5
Tähti-Optio v. 700 25.4, v. 1000 24.9
Hissun Virva v. 700 25.5, v. 1000 25.5
Wiplem Li v. 700 13.5, v. 1000 14.8
That's My Girl v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Speedspider v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Demon Kemp v. 700 14.4, v. 1000 14.9
I.P. Viikari v. 700 20.2, v. 1000 23.1
Tuulen Ilo v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Vekuttimen Ossi v. 700 23.5, v. 1000 25.0
Siena v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Kansas Rock v. 700 14.2, v. 1000 15.1

perjantai 28. elokuuta 2009

Oulu 24.8.

Uno's Girl v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Rossinanto v. 700 11.5, v. 1000 14.2

lauantai 22. elokuuta 2009

Jyväskylä 22.8.

Anemone Love v. 700 12.6, v. 1000 15.0
Viksanteri v. 700 21.4, v. 1000 24.4
Stone Capes Gun v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Yellowsky v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Huiman-Pyste v. 700 23.1, v. 1000 23.1
Victor Fog v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Jonkkari v. 700 22.3, v. 1000 24.1
Aamos Paukku v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Helmin Roosa v. 700 25.7, v. 1000 26.2
Line Legacy v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Malabar Ross v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Lahti 20.8.

Keystone Detail v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Artsy Hanover v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Rydens Wesper v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Ravi De France v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Action Blend v. 700 13.0, v. 1000 15.0

keskiviikko 19. elokuuta 2009

Vermo 19.8.

Navarron Nevill v. 700 18.2, v. 1000 18.3
Lover Shade v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Lindy's Quick Dame v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Stensro Ivar v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Jetstream v. 70012.5, v. 1000 13.9
Cannon Flame v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Lonestar Kosmos v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Vihte v. 700 23.4, v. 1000 24.5
Oona Hassan v. 700 24.6, v. 1000 25.7
Viva Arrow v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Provinssi v. 700 23.4, v. 1000 23.5

Teivo 18.8.

Golda Justice v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Moutain Magic v. 700 16.9, v. 1000 18.2
Najz Athena v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Joystick Leader v. 700 15.0, v. 1000 17.2
Mr Nice Guy v. 700 10.8, v. 1000 14.5
Elizabeth v. 700 10.8, v. 1000 14.6
Joy Boy v. 700 12.1, v. 1000 15.0
Star Tarey v. 700 13.0, v. 1000 15.7
Geena Dahlia v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Staro Face v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Married Man v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Pokali v. 700 27.6, v. 1000 28.3

Oulu 17.8.

Rocket Queen v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Grammy Brodda v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Pine Wing v. 700 15.6, v. 1000 15.6

Jyväskylä 13.8.

Linkori v. 700 24.2, v. 1000 25.0
Hissun Virva v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Livi Blaze v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Farming Way v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Petros v. 700 24.3, v. 1000 25.5

lauantai 15. elokuuta 2009

Forssa 15.8.

Vampyr Hornline v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Siena v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Tuulten Poika v. 700 22.4, v. 1000 24.6
Royal Ripple v. 700 10.7, v. 1000 13.6
Boker v. 700 21.9, v. 1000 23.7
Express Merett v. 700 10.2, v. 1000 12.0
V.G. Mandy Action v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Romeo Kähö v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Hustling Comery v. 700 17.0, v. 1000 18.3

Kaustinen 14.8.

Fernando Kane v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Cousin Fibber v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Rocket Queen v. 700 13.0, v. 1000 14.1

keskiviikko 12. elokuuta 2009

Vermo 12.8.

Jedidja v. 700 17.1, v. 1000 17.4
Juppe Hoo v. 700 24.8, v. 1000 25.9
Perceval v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Vanquish v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Nobodypaymybill v. 700 14.9, v. 1000 16.9
Dundee v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Gunrunner v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Oliver Twist v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Prick du Ling v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Tiinan Vili v. 700 25.6, v. 1000 27.7

Teivo 11.8.

Emma Donna v. 700 32.0, v. 1000 32.2
Poika Hermo v. 700 30.4, v. 1000 30.0
Öty v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Annie Outlaw v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Multi Joy v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Geena Dahlia v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Above Ace Tomson v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Ulla Kemp v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Daniellesine v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Irene Sox v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Joy Boy v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Quick Enough v. 700 10.3, v. 1000 12.9
Siena v. 700 9.7
Rich Kemp v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Dream Night v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Turku 10.8.

Dottie D.Kemp v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Touche du Gull v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Express Type v. 700 12.4, v. 1000 14.3
Allyhill's Ulrika v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Tags Secret v. 700 13.1, v. 1000 15.6

Lahti 7.8.

Courtney Belle v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Kiikku's Lordi v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Ouray v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Promissory v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Je t'Aime v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Freixenet Rose v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Joensuu 6.8.

Spring Förbi v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Red Dragon v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Solid Kemp v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Queen Arioso v. 700 12.4, v. 1000 15.5
Baltic Blend v. 700 16.6, v. 1000 17.3

Lappeenranta 9.8.

Frosts Officer v. 700 13.0, v. 1000 13.4
B. Helmiina v. 700 23.4, v. 1000 24.1
Oktaavia v. 700 20.4, v. 1000 22.3
Frans v. 700 20.7, v. 1000 21.7
Vokkerin Lupaus v. 700 22.1, v. 1000 24.5
Proudest Jake v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Nahkaparturi v. 700 27.2, v. 1000 28.1
Ugo v. 700 11.0, v. 1000 13.5
I.P. Vipotiina v. 700 27.4
Kromi v. 700 28.7, v. 1000 28.0
Frans v. 700 22.6, v. 1000 23.1
Mutrin Jehu v. 700 26.2, v. 1000 27.0
Chastity v. 700 17.5, v. 1000 17.5

lauantai 8. elokuuta 2009

Lappeenranta 8.8.

Huituli v. 700 25.6, v. 1000 26.3
Katydid v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Bokalle v. 700 30.2, v. 1000 30.7
Korven Voitto v. 700 24.2, v. 100024.7
Rowhill's Queen v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Wait Lifting v. 700 11.6, v. 1000 12.3
B.Helmiina v. 700 22.0, v. 1000 23.0
Oktaavia v. 700 23.4, v. 1000 24.1
Huiman Pyste v. 700 23.3, v. 1000 24.0
Frans v. 500 20.4, v. 1000 23.1
Lindy's Quick Dame v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Sunrise Enigma v. 700 14.5, v. 1000 14.7

keskiviikko 5. elokuuta 2009

Vermo 5.8.

Arizona Baby v. 700 16.9, v. 1000 17.9
Hurmuri-Humu v. 700 28.5, v. 1000 28.8
Victor Match v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Boker v. 700 21.9, v. 1000 22.8
Enducement v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Sydney's Duke v. 700 16.8, v. 1000 15.4
V.G. Manyd Action v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.1, v. 1000 25.6
Viksanteri v. 500 22.5, v. 1000 23.4
Silent Gold v. 700 14.2, v. 1000 15.7
BWT Driver v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Golda Jewel v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Teivo 4.8.

Hard Rock Cafe v. 700 17.9, v. 1000 18.7
Goldshoe Elina v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Tupla-Prinsessa v. 700 31.6, v. 1000 32.2
Hissun Virva v. 700 25.5
Voksimo v. 700 24.6, v. 1000 26.2
Up-Date Hoss v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Fanilla v. 700 27.8, v. 1000 27.2
Keisar v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Mandy Gran v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Dundee v. 700 14.5, v. 1000 14.6
Tough Kemp v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Stensro Ivar v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Bianca Journey v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Fernando Kane v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Robbie v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Emilio Jet v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Oulu 3.8.

Secret Flash v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Jonsker v. 700 25.1, v. 1000 26.5

Vaasa 2.8.

Via Quick Jobie v. 700 12.3
Fortune Access v. 700 8.8, v. 1000 10.9

Vieremä 31.7.

One Mile Away v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Gibson du Ling v. 700 14.5, v. 1000 15.5
A.T. Eko v. 700 22.3, v. 1000 23.0
Minoque v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Waltter Conductor v. 700 13.0, v. 1000 15.6
Red Wind v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Vaasa 30.7.

Perfect Pilot v. 700 11.8, v. 1000 14.6
Simb Chester v. 1000 13.9
Quick Enough v. 700 12.6, v. 1000 13.1

tiistai 28. heinäkuuta 2009

Teivo 28.7.

Lindan Tyttö v. 700 30.9, v. 1000 30.4
Arizona Baby v. 700 14.0, v. 1000 16.2
Ula Laa Hoss v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Lutin de la Besvre v. 700 16.7, v. 1000 16.4
Nolte v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Papa's Dream v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Bam Victoria v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Robbie v. 700 14.5, v. 1000 15.2
EL Miss Uptown v. 400 11.6, v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Chilly Pearl v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Frans v. 700 25.6, v. 1000 26.9
Petros v. 700 27.5, v. 1000 27.4
Allyhills Ulrika v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Baron Ses v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Vilskin Loisto v. 700 26.5, v. 1000 27.9
Myrskyn Kreivi v. 700 25.4, v. 1000 26.8
Splashing Mermaid v. 700 11.4, v. 1000 15.3
Zimbad Babar v. 700 16.0, v. 1000 16.5

lauantai 25. heinäkuuta 2009

Kaustinen 25.7.

Janus Avenger v. 700 12.0, v. 1000 13.8
V.G. Vihtori v. 700 22.1, v. 1000 22.8
Peakhill's Max v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Rocket Queen v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Maijuli v. 700 20.8, v. 1000 22.0
Massimo Fling v. 700 16.8, v. 1000 18.1
Photon v. 700 9.2, v. 1000 11.5
Erikasson v. 700 22.2, v. 1000 22.3
Boulder Pine v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Kaustinen 24.7.

Star Tarey v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Cassy v. 700 11.3, v. 1000 14.0
Ribaude v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Le Canibale v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Angel of Ara v. 700 12.4, v. 1000 15.3

tiistai 14. heinäkuuta 2009

Teivo 14.7.

Gunrunner v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Fear Factor v. 700 14.1, v. 1000 15.9
Nobodypaymybills v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Veeran Turo v. 500 22.0, v. 1000 22.6
Take My Way v. 700 14.2, v. 100015.2
Speedspider v. 700 14.4, v. 1000 14.4
Golda Hurricane v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Kingdom v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Fanilla v. 700 27.2, v. 1000 28.6

Lappeenranta 13.7.

Mutrin Poju v. 700 24.2, v. 1000 24.8
Fab Ditto v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Biance Journey v. 700 14.9, v. 1000 14.7
Vivaldi Flevo v. 700 14.4, v. 1000 16.7
Roberto Luca v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Luiskeri v. 700 30.6, v. 1000 29.5

Kaustinen 12.7.

Bokalle v. 700 25.4
Fernando Kane v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Casper Cross v. 700 15.0, v. 1000 16.7
Quite A Luck v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Hero Leader v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Pori 10.7.

Robbie v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Voksimo v. 700 26.5, v. 1000 27.1
Raj to Remain v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Tuulen Ilo v. 700 23.6, v. 1000 24.4
Multi Joy v. 700 17.9, v. 1000 18.4

Seinäjoki 9.7.

Tokiotti v. 700 26.4, v. 1000 28.8
Joker Leader v. 700 14.3, v. 1000 16.2
R.R. Panu v. 700 28.8, v. 1000 29.8
Present S v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Gibson du Ling v. 700 16.9, v. 1000 17.8

keskiviikko 8. heinäkuuta 2009

Oulu 6.7.

Malabar Ross v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Fabulous Dream v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Lisas Firebird v. 700 14.8
Frosts Oilbaron v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Violetta Limburgia v. 700 13.3, v. 1000 15.6

Vermo 8.7.

Yerro Lin v. 700 14.5
Silent Gold v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Villihotti v. 700 20.5, v. 1000 20.8
Little Sealord v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Jigsaw v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Alice Laukko v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Speedspider v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Nobodypaymybills v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Iron Chef Haim v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Golden Unicorn v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Teivo 7.7.

Catwalk Lin v. 700 14.3, v. 1000 16.6
Electus v. 700 14.2, v. 1000 16.5
Eyewitness v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Daphne v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Racing Lady v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Jandia Ås v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Sydney's Duke v. 700 15.0, v. 1000 16.2
In Smooth Action v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Rififi Annie v. 700 14.9, v. 1000 16.0

sunnuntai 5. heinäkuuta 2009

Kaustinen 3.7.

Kung Adolf v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Sukina v. 700 28.3, v. 1000 29.2
Hero Leader v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Jalabert v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Yashin Boko v. 700 15.1, v. 1000 17.1

Lahti 5.7.

Briso Emma v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Take My Way v. 700 11.9, v. 1000 14.5
Mutrin Poju v. 700 25.6, v. 1000 26.1
Tapsan Tahti v. 700 26.5, v. 1000 28.1
Ribaude v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Arctic Hope v. 700 11.0
Golda History v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Cannon Flame v. 500 10.9, v. 1000 12.4
Target Hoss v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Callela Chelsea v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Feeling Strong v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Future Treasure v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Daniellesine v. 700 13.6, v. 1000 15.7
Dream Director v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Ud-Date Hoss v. 500 13.5, v. 1000 13.7
Ribaude v.700 11.8, v. 1000 12.2
Effective Kemp v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Mikkeli 2.7.

Maahinen v. 700 24.3, v. 1000 25.5
Caijus Fortis v. 700 17.3, v. 1000 16.7
Hiskappi v. 700 13.0, v. 1000 24.9
Arnold Mustand v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Rydens Cindy v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Elegant Express v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Deimos Hill v. 700 11.6, v. 1000 14.5

lauantai 4. heinäkuuta 2009

Lahti 4.7.

Albert Sundance v. 700 12.2, v. 1000 13.7
William Step v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Nesmile Will v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Brisco Rodeo v. 700 12.3, v. 1000 12.4
Korven Voitto v. 700 22.8
Manuel Jet v. 700 10.0, v. 1000 11.1
Vihjeen Varma v. 700 20.7, v. 1000 22.7
Ride Out Well v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Erikasson v. 700 23.6, v. 1000 24.0
Huiman-Pyste v. 700 21.7, v. 1000 22.5
Callela Brisbane v. 700 13.4, v. 1000 15.9
Diktator Fortis v. 700 13.9, v. 1000 15.7
La Miss v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Ranch Get On v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Flying Dutchman v. 500 12.8, v. 1000 13.5
Sir Sound v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Vermo 1.7.

Vito Andolino v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Calimero v. 700 23.2, v. 1000 24.5
Umbra Houberg v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Maijuli v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Golda Ivory v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Lemon Avenger v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Rim Bay Fay v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Unique Groenhof v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Reality Pellini v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Barbara's Priha v. 700 14.1

Teivo 30.6.

Sahara Showtime v. 700 20.0, v. 1000 19.3
Hot Male v. 700 12.1, v. 1000 14.8
Nepal Rose Nova v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Joy Boy v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Sydney's Duke v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Eclair Rapide v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Havanna's Beth v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Mountain Magic v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Jyväskylä 29.6.

Kasmilaaro v. 700 28.8, v. 1000 28.0
Grader Sara v. 700 13.1
Villex v. 700 25.5, v. 1000 25.6
Courtney Belle v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Baby Baker v. 700 16.7, v. 1000 17.7

lauantai 27. kesäkuuta 2009

Seinäjoki 27.6.

Magical Queen v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Minoque v. 400 11.0, v. 1000 11.9
Nesmile Will v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Norman Mailer v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Ramiini v. 700 21.0, v. 1000 22.9
Wait Lifting v. 700 9.6, v. 1000 10.8
Tutun Taika v. 700 21.0, v. 1000 23.5
Helun Hurma v. 700 23.8, v. 1000 24.9
Magical Blend v. 600 9.9, v. 1000 13.2

Pori 26.6.

Rain Rogue v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Miss Barbenette v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Stone Capes Gun v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Arctic Hope v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Rain May v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Hullumies v. 700 22.6, v. 1000 24.0

Mikkeli 25.6.

Hard As Iron v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Rapid Deal v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Pirtamo v. 700 21.6, v. 1000 21.4
Golda History v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Tujaus v. 700 25.2, v. 1000 25.0
Lord Stanley v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Vermo 24.6.

Callela Brisbane v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Trophy Kemp v. 700 12.9, v. 1000 13.0
Gold Victory v. 700 13.5, v. 1000 14.1
B. Vilunki v. 700 21.5, v. 1000 22.8
Paladin November v. 700 9.9, v. 1000 11.9

Teivo 23.6.

Korven Voitto v. 700 25.4, v. 1000 16.1
Amazonas v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Lindy's First Love v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Ribaude v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Carmen Sund v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Kuopio 22.6.

Tuiska v. 700 27.9, v. 1000 25.7
Trick v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Ruuvari v. 700 25.8, v. 1000 27.1
Tom Factor v. 700 11.7, v. 1000 14.2
Regent Bar v. 700 v. 1000 17.2

Mikkeli 18.6.

Dundee v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Willy Birdland v. 700 10.7, v. 1000 12.8
Night Porter v. 700 13.7, v. 1000 13.9
Bob Heyden v. 700 10.3, v. 1000 13.0
Tessiina v. 700 23.1, v. 1000 23.2
Windflower v. 700 13.1, v. 1000 14.2

lauantai 13. kesäkuuta 2009

Kouvola 13.6.

Tannerman Can v. 700 14.6, v. 1000 14.5
Gallant Effort v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Villipappa v. 700 23.2, v. 1000 23.3
Winnietatsch v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Cannon Flame v. 700 13.5
Villihotti v. 700 23.5, v. 1000 24.4
Tiptopper v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Oliver Twist v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Ranch Get On v. 1000 14.7
Marathon Man v. 700 10.5, v. 1000 12.2
E L Mikko v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Hiskappi v. 700 25.2, v. 1000 25.2
Mokomani v. 700 25.4, v. 1000 24.6

perjantai 12. kesäkuuta 2009

Vermo 10.6.

Merloni v. 700 17.2, v. 1000 17.7
Manoretta v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Ride Out Well v. 700 11.2, v. 1000 11.6
The Hunk v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Santa Zidane v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Velin Vinke v. 700 20.9, v. 1000 22.7
Pretender v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Geisha's Boy v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Golda Immortal v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Teivo 9.6.

Myrskyn Kreivi v. 700 27.8, v. 1000 29.3
Kung Adolf v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Winter Kiss v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Joy Boy v. 700 10.9, v. 1000 12.8
Day Cruise v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Proudest Jake v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Köppinen v. 700 22.8, v. 1000 23.7
Primus Pride v. 700 13.7, v. 1000 16.8
Tiger Wood v. 700 11.5, v. 1000 13.2
Tiinan Vili v. 700 23.7, v. 1000 24.0

Turku 8.6.

Jannu-Tonni v. 700 26.3, v. 1000 27.4
Sunrise Enigma v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Razorblade Kiss v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Black Deep Sea v. 700 13.3, v. 1000 14.1
BWT Driver v. 700 13.8, v. 1000 13.6
BWT Envy v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Present S v. 700 10.6, v. 1000 11.2
Kosken Kaiku v. 700 28.7, v. 1000 29.5
Callela Brisbane v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Quattro Cross v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Riihimäki 7.6.

Kiikku's Lordi v. 700 18.1, v. 1000 18.5
Fight to Win v. 700 15.6, v. 1000 16.3
That's My Girl v. 700 12.2, v. 1000 14.5
One Wild Night v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Tapsan Tahti v. 700 26.7, v. 1000 27.0
Gold Victory v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Siron Veijari v. 700 29.8, v. 1000 29.8
Afrodite Vice v. 700 14.9, v. 1000 15.2

keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

Kaustinen 7.6.

Hovin Heikki v. 700 25.9, v. 1000 28.4
Will Be Win v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Riddle Nibs v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Pelarin Tähti v. 700 30.3, v. 1000 30.6
Hero Leader v. 100016.3
Hiskappi v. 700 24.6, v. 1000 25.4
Unafaria v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Elegance Kemp v. 700 10.9, v. 1000 12.9
Nektari v. 700 26.4, v. 1000 27.1
Aaron Heel v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Count Surprise v. 700 13.4

Ylivieska 7.6

Gibson du Ling v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Virin Väiski v. 1000 27.5
Running Rose v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Huiman Pyste v. 700 22.4, v. 1000 23.2
Vets Thunderking v. 700 14.7
Bratt Wurst v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Real Complex v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Vokukka v. 700 24.3, v. 1000 24.3
Hirmumyrsky v. 700 28.1, v. 1000 28.2
Extreme Orion v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Tornio 5.6

Cayenne Moon v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Othello Kemp v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Memolog v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Dundee v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Rocky Kemp v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Vermo 3.6.

Golda Jewel v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Kaukokiito v. 500 28.4, v. 1000 30.2
Roi d'Inverne v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Calimero v. 700 26.5, v. 1000 26.4
San Jose Kemp v. 700 15.0, v. 1000 14.7
Argon v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Keystone Chad v. 700 13.1, v. 1000 15.7
Alice Laukko v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Sir Sound v. 70012.9, v. 1000 13.3
Kajaste v. 700 29.8, v. 1000 29.3

Teivo 2.6.

Liisori v. 700 30.7, v. 1000 30.2
Xero v. 700 32.4, v. 1000 31.4
Supreme Kiss v. 700 16.3, v. 1000 16.0
Addictive Tomson v. 700 12.6, v. 1000 15.9
Quelle Lake v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Livi Blanco v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Montani v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Suvineito v. 700 26.9, v. 1000 26.8
Vasily v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Lord' Prayer v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Metkutus v. 500 27.8, v. 1000 28.3
First Rate Oak v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Montani v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Oulu 1.6.

Fernando Kane v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Mokomani v. 700 24.4, v. 1000 26.1
Tactic Time v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Living Image v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Keen Leader v. 700 14.8, v. 1000 17.1
Jasmine Press v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Joensuu 31.5.

Vilkkaan Virke v. 700 30.7, v. 1000 30.6
Eko Barrichello v. 700 14.4, v. 1000 17-6
Roi de la Ville v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Bluestar Boy v. 700 12.7, v. 1000 13.9
H.M. Lino v. 700 26.5, v. 1000 27.7
Uno's Girl v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Mutrin Poju v. 500 20.2, v. 1000 26.1
Quickshot Hoss v. 70015.8, v. 1000 17.2
Lento-Milla v. 700 28.5, v. 1000 29.7
EL Mistress Lexi v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Lappeenranta 30.5.

Wisler v. 700 32.1, v. 1000 31.7
Keisar v. 700 27.7, v. 1000 28.4
A.T. Visku v. 700 23.6, v. 1000 24.3
Fielder's Choice v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Askö Spirit v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Rillaus v. 500 21.7, v. 1000 22.3
Viking Haro v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Venture Windboy v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Chastity v. 700 12.5, v. 1000 15.0

Turku 29.5.

Stag Arch v. 700 14.5, v. 1000 13.9
Westcoast Niki v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Konval F.H. v. 700 15.6, v. 1000 15.1
Armbro Baccarat v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Hullumies v. 700 23.8, v. 1000 23.9
Bratt Wurst v. 700 12.4, v. 1000 13.3
E L Mikko v. 700 9.7, v. 1000 11.5
Energia Ossi v. 700 25.1, v. 1000 25.2
Action Express v. 700 16.9, v. 1000 16.8
Gibson du Ling v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Lintton v. 700 26.0, v. 1000 25.8

Mikkeli 28.5

Joiheri v. 700 25.8, v. 1000 27.4
Windflower v. 700 16.5, v. 1000 16.2
Jenkas Tuffing v. 700 15.8
Taika Prinssi v. 700 22.9, v. 1000 23.2
Regent Bar v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Wired Explosion v. 700 11.7, v. 1000 14.5

keskiviikko 3. kesäkuuta 2009

Vermo 27.5.

Luck Smith v. 700 17.2, v. 1000 16.8
H.M. Lino v. 700 29.2, v. 1000 29.3
Golda Ivory v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Pilgrims Slider v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Multi Marigold v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Frost Lady v. 1000 17.2
Simb Chaplin v. 700 15.4, v. 1000 14.0
Vokkerin Lupaus v. 700 25.7, v. 1000 25.9
Faramir v. 700 14.2, v. 1000 16.1
Express Type v. 700 15.0, v. 1000 16.4

keskiviikko 27. toukokuuta 2009

Teivo 26.5.

Aarni's Repartee v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Irene Sox v. 700 16.2, v. 1000 16.0
New Grove Memphis v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Be My Blond v. 700 16.5, v. 1000 17.8
Flying Dutchman v. 700 14.2, v. 1000 16.6
Annsofi Birdland v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Kentucky Rose v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Pacific Jet v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Les Musclerabe v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Freude v. 700 11.8, v. 1000 14.4
Baron Ses v. 700 12.6, v. 1000 14.6
Sapphire Sound v. 700 11.3, v. 1000 13.0
Kromi v. 700 22.1, v. 1000 23.1
Ramiini v. 700 22.0, v. 1000 23.1
Nolte v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Present S v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Keystone Chad v. 700 11.9, v. 1000 13.8
Kihiliina v. 700 28.3, v. 1000 28.3
Jasmin-Vin v. 700 26.7, v. 1000 27.2

Jyväskylä 25.5.

Loghill's King v. 700 16.3, v. 1000 18.7
Lahjuksen Tiitus v. 700 24.8, v. 1000 26.7
Ice Leader v. 700 13.6
Sirun Valpuriina v. 700 29.1, v. 1000 29.0
Gold Victory v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Montani v. 700 14.0, v. 1000 16.0

Oulu 23.5

Väinö v. 700 24.5, v. 1000 25.0
Ascorp Blend v. 700 12.9, v. 1000 13.1
My Shamrock v. 700 14.9, v. 1000 14.4
Quick Enough v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Photon v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Visul v. 700 26.7, v. 1000 25.8
Fernando Kane v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Pori 22.5

Multi Marigold v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Hatchet Man v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Posteli v. 700 27.5, v. 1000 27.5
Lonestar Kosmos v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Jussin Vappu v. 700 24.5, v. 1000 25.0
Coktail Star v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Lahti 21.5.

Daniel Palema v. 700 14.5, v. 1000 15.8
Blitz Freak v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Tuokkolan Touho v. 700 20.8, v. 1000 23.3
Perfect Blend US v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Dream Director v. 700 13.5, v. 1000 15.7
Dazzling Mare v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Vermo 20.5.

End of Games v. 700 14.7, v. 1000 14.5
Hirmumyrsky v. 700 26.6, v. 1000 26.8
Real Complex v. 700 11.5, v. 1000 11.8
Tutun Taika v. 700 22.6, v. 1000 24.3
Manifique v. 700 13.9, v. 1000 13.9
B. Turolii v. 700 22.0, v. 1000 23.4
Greenheart v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Fast Toy v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Nelli's Star v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Trophy Kemp v. 700 13.6, v. 1000 15.6

Turku 18.5.

Antonio Duo v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Veeran Turo v. 700 22.9, v. 1000 23.4
Speed Future v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Ranch Encore v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Timot Champion v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Vindyn Liekki v. 700 28.2, v. 1000 28.2

Kaustinen 17.5

Riquito v. 700 10.5, v. 1000 13.2
Tohinan Nanna v. 700 25.6, v. 1000 26.3
Airbag v. 700 13.4, v. 1000 15.1

keskiviikko 20. toukokuuta 2009

Teivo 19.5.

Passori v. 700 30.2, v. 1000 30.1
Daniellesine v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Leon Salama v. 700 28.5, v. 1000 28.9
EL Miss Uptown v. 700 13.0, v. 100014.6
Artture v. 700 22.8, v. 1000 23.7
Lord Stanley v. 700 13.7, v. 1000 13.9
Cannon Flame v. 700 11.4, v. 1000 12.9
In't It Pacha v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Stoneisle Feat v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Perceval v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Kuopio 16.5.

Sister Blue v. 700 18.1, v. 1000 18.3
Lindy's Quick Dame v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Vilman Villikko v. 700 23.9, v. 1000 24.3
Turon Suvi v. 700 21.5, v. 1000 24.2
Special Juliano v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Mercury Mank, v. 700 11.1, v. 1000 13.6
Turon Myrsky v. 700 23.4, v. 1000 22.5
Daytona Demon v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Annie Outlaw v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Wait Lifitng v. 700 10.3, v. 1000 12.7
Express Merett v. 700 9.6, v. 1000 12.3
Neville High v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Quickshot Hoss v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Vokkerillan Vili v. 70025.4, v. 1000 26.4
Violento v. 700 26.2, v. 1000 26.4

Kuopio 15.5.

Lemon Avenger v. 700 13.7
Gasoline Trader v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Jim Småbo v. 700 11.9, v. 1000 13.8
A.T. Veli v. 700 23.8, v. 1000 24.9
Earl Kemp v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Väinö v. 700 24.0, v. 1000 25.8
Uno's Girl v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Oliver Twist v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Feeling Strong v. 700 11.8
Artsy Hanover v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Vornikka v. 700 26.6

Lahti 14.5.

Tuulen Ilo v. 700 25.0, v. 1000 25.9
Nella's Star v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Prick du Ling v. 700 11.4, v. 1000 12.6
BWT Olly v. 700 12.4, v. 1000 12.9
H.V. Turina v. 700 27.5
Alice Laukko v. 700 12.3, v. 1000 14.2

keskiviikko 13. toukokuuta 2009

Vermo 13.5.

Golda Jewel v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Do It Best v. 700 17.5, v. 1000 18.2
Pilipalin Poika v. 700 26.5, v. 1000 28.9
Raimat v. 700 28.2
French Express v. 700 12.2, v. 1000 12.3
V.G. Mandy Action v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Real Complex v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Fabrizio v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Ulla Kemp v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Teivo 12.5.

Sugar Night v. 700 16.7, v. 1000 17.4
Married Man v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Up-Date Hoss v. 1000 16.4, v. 1500 16.3
Scarlett Scoop v. 700 18.5, v. 1000 18.7
Racing Lady v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Reggie's Fireltail v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Tactic Time v. 700 15.7, v. 1000 15.4
Quick Enough v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Hästhagens Hugo v. 700 28.6, v. 1000 27.7
Blitz Freak v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Tiinan Vili v. 700 25.8, v. 1000 26.9
BWT Reaction v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Seinäjoki 11.5.

Do It Gran v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Stoneisle Feat v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Kokeva v. 700 25.1, v. 1000 25.9
Joy Boy v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Monsieur Express v. 700 15.1, v. 1000 16.2

Jyväskylä 9.5.

Alappi v. 700 17.1, v. 1000 18.8
Caijus Fortis v. 70016.9, v. 1000 17.1
Visul v. 700 27.3, v. 1000 27.3
Wiona v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Ramiini v. 700 26.7, v. 1000 28.4
Express Merett v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Hissun Virva v. 500 26.8, v. 1000 28.4
Sunrise Enigma v. 700 16.0
Lass Indus v. 1000 17.0

Jyväskylä 8.5.

Sun Remo v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Hiskappi v. 700 24.4, v. 1000 24.8
Fast Toy v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Velin Vinke v. 700 20.9, v. 1000 22.6
Figaro v. 700 26.0, v. 1000 27.5
Casper Cross v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Lahti 7.5

Chouparde v. 700 13.4, v. 1000 15.0
U-Turn Hoss v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Kromi v. 700 22.6, v. 1000 23.5
Global Education v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Amanda Duo v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Les Musclerabe v. 700 13.3, v. 1000 14.6

keskiviikko 6. toukokuuta 2009

Teivo 5.5.

Jamie Game v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Daniellesine v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Eyewitness v. 700 14.6, v. 1000 16.7
Will Alive v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Find A Lady v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Linda's First Love v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Rydens Cindy v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Nelli Woodland v. 700 15.7, v. 1000 17.2
Scarlett Scoop v. 500 16.0, v. 1000 17.3

Vermo 6.5.

Adore Tomson v. 700 17.4, v. 1000 17.4
Keystone Chad v. 700 14.1
Albino Hoof v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Enducement v. 700 13.8
Repayment v. 700 17.4, v. 1000 16.9
Isn't It Pacha v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Daniel Palema v. 700 12.4
A.T. Visku v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Donaway v. 700 11.2, v. 1000 13.6
Vokke Victor v. 700 26.2, v. 1000 26.6
Nooran Poika v. 700 24.5

keskiviikko 29. huhtikuuta 2009

Vermo 29.4.

Nina Nicole v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Shemeikka Waltter v. 700 24.9, v. 1000 26.1
Jetstream v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Classico Raj v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Rite Boy v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Roi d'Inverne v. 700 13.8, v. 1000 13.4
Real Complex v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Lex Smith v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Mr Journey v. 700 12.1, v. 1ooo 13.9
Malou Marib v. 700 14.3, v. 1000 16.7
Gallant Effort v. 700 13.0, v. 1000 15.7

Teivo 28.4

Breaking News v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Ensilento v. 700 31.6, v. 1000 31.1
Heloise v. 700 31.2, v. 1000 32.2
Highlander Rory v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Confess King v. 700 17.4, v. 1000 18.1
Lintton v. 700 24.9, v. 1000 25.9
Nooran Poika v. 700 24.3, v. 1000 25.8
Kiikku's My Way v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Loisto-Vokker v. 700 25.6, v. 1000 25.3
Heian v. 700 27.3, v. 1000 26.8
Multi One v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Mr Big Step v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Susanne Kemp v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Agamemnon It v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Hard Game v. 700 14.4, v. 1000 16.5

lauantai 25. huhtikuuta 2009

Vermo 25.4.

Oliver Twist v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Plantom v. 500 21.0, v. 1000 21.3
Ramiini v. 700 20.1
Isn't It Pacha v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Ostylvia v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Cannon Flame v. 700 9.9, v. 1000 12.0
Daniel Palema v. 700 8.9, v. 1000 11.4
Villihotti v. 700 21.2, v. 1000 22.9
Vieskerin Vili v. 700 21.6, v. 1000 23.1
Unique Groenhof v. 700 11.8, v. 1000 13.5
Sunrise Express v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Bratt Wurst v. 500 15.9, v. 1000 15.2
Victor Match v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Igor Font v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Lönshults Danne v. 700 11.0, v. 1000 11.6
Sun Protection v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Antonio Duo v. 700 11.8, v. 1000 13.8
Caijus Fortis v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Ranch Get On v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Vokkerin Lupaus v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Viestaus v. 700 26.0, v. 1000 26.4

Kouvola 23.4.

Calimero v. 700 27.4, v. 1000 27.8
Enducement v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Lady Affa Rollax v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Vivaldi Flevo v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Pied Piper v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Bellissima v. 700 14.0, v. 1000 16.1

keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

Vermo 22.4.

Amanda Duo v. 700 15.0, v. 1000 15.4
San Jose Kemp v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Sylvina v. 700 29.2, v. 1000 30.0
Southwind Vennae v. 700 12.9 v. 1000 13.8
Lass Dahir v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Julia Savoy v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Lovely Dream v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Maijuli v. 700 23.6, v. 1000 25.1
Rocky Avenger v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Plumber's Express v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Caijus Fortis v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Rinssieversti v. 500 23.8, v. 1000 25.7
Karku v. 700 26.6, v. 1000 27.4

Teivo 21.4.

Lindan Tyttö v. 700 30.5, v. 1000 31.4
Cajun Galax v. 700 19.8, v. 1000 18.5
Adore Tomson v. 700 19.0, v. 1000 18.9
Poppuli v. 700 26.5, v. 1000 26.9
Nooran-Poika v. 700 25.6, v. 1000 26.4
Sävelen Arttu v. 700 25.3, v. 1000 26.0
Kromi v. 700 25.3, v. 1000 25.8
Hålebo v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Rapid Pride v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Action Express v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Flying Dutchman v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Joker Brick v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Cindicilious v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Askö Corina v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Suzanne Kemp v. 700 15.5, v. 1000 15.4

Lahti 18.4.

Arizona's Gold v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Penelope Press v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Patrikin Muisto v. 700 22.7
Pirtamo v. 700 23.4, v. 1000 24.1
Cannon Flame v. 700 11.9
Åsajärven v. 700 20.7, v. 1000 21.3
Moe Brage v. 700 21.7, v. 1000 21.5
Joy Boy v. 700 13.9
Brien Blend v. 700 12.2, v. 1000 14.1
V.G. Mandy Action v. 700 11.6, v. 1000 14.2
Mr Big Step v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Teivo 17.4.

Kim's Goal v. 700 16.0, v. 1000 18.2
First Caroline v. 700 17.8, v. 1000 18.0
Groove v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Eclair Rapide v. 700 12.5, v. 1000 15.8
Find A Lady v. 700 15.0, v. 1000 16.8

Mikkeli 16.4.

Jamie Hilly v. 700 15.9, v. 1000 16.3
A.T. Visku v. 700 30.3, v. 1000 30.3
Roger Hornline v. 700 12.1, v. 1000 15.1
Luiskeri v. 700 27.4, v. 1000 27.7
Sirun Valpuriina v. 700 27.9, v. 1000 28.2

keskiviikko 15. huhtikuuta 2009

Vermo 15.4.

Silent Gold v. 700 17.0, v. 1000 17.2
Raimat v. 700 27.4, v. 1000 28.0
Victor Fog v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Maestro Atlanta v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Vanquish v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Daffodil's Nea v. 700 14.8
Upset Waltter v. 700 13.6, v. 1000 15.5
BWT Easy v. 700 13.2
Airbag v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Teivo 14.4.

Alappi v. 700 16.9, v. 1000 17.3
Ego Gem v. 700 16.4, v. 1000 16.0
Ulla Kemp v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Vili-Ralli v. 700 28.0, v. 1000 28.3
Raisu Jussi v. 700 26.6, v. 1000 27.4
King Arnie v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Baccus Fortis v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Bean Princess v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Quick Enough v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Quattro Pilot v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Flying Dutchman v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Visul v. 700 24.7, v. 1000 25.6
Lisa's Big Boy v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Pelin-Poika v. 700 33.3, v. 1000 32.5

Kouvola 13.4.

Je t'Aime v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Sun Remo v. 700 14.8
Viva's Verde v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Ramiini v. 700 23.9, v. 1000 24.0

Forssa 12.4.

Mr Big Step v.700 10.7, v. 1000 13.6
Coyote K.Kemp v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Liito Pusu v. 700 25.1

lauantai 11. huhtikuuta 2009

Seinäjoki 11.4.

Magical Queen v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Korento v. 700 27.6, v. 1000 27.3
Riisik v. 700 26.8, v. 1000 26.9
Erikasson v. 700 24.1, v. 1000 24.2
Quantum Classic v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Satin de Satellite v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Pirtamo v. 700 22.8, v. 1000 24.1
Dotto Nilema v. 700 18.0, v. 1000 17.9
Lindy's King v. 700 16.6, v. 1000 17.6
V.G. Mandy Action v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Old Maid Hall v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Camilla Highness v. 400 11.1
Shorthanded Goal v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Speedspider v. 700 12.6, v. 1000 15.1
Lötens Piruett v. 700 27.9, v. 1000 28.4
Dark Boy v. 500 14.5, v. 1000 14.8

Kuopio 10.4.

Duran Power v. 700 12.4
Vipanteri v. 700 24.5, v. 1000 25.3

Turku 10.4.

Daytona Demon v. 700 13.6, v. 1000 15.2
Adsila Careliano v. 700 16.6, v. 1000 16.7
Rapid Pride v. 700 13.2, v. 1000 15.1

Lahti 9.4.

Vasily v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Flying Dutchman v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Maxi Lotus v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Villex v. 700 25.4, v. 1000 25.9
Aamun Aria v. 700 26.5, v. 1000 26.7

keskiviikko 8. huhtikuuta 2009

Vermo 8.4.

Golda Immortal v. 700 14.9, v. 1000 17.3
Bratt Wurst v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Tannerman Can v. 700 13.4, v. 1000 15.7
Ässän Patrus v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Hålebo v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Velin Vinke v. 700 21.9, v. 1000 23.7
Alice Laukko v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Rudy Rose v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Multi Marigold v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Teivo 7.4.

Vieskeen Tähti v. 700 27.5, v. 1000 27.4
Siron Veijari v. 700 36.6, v. 1000 35.3
Rain Soul v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Riverside Star v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Orgoglio v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Pine K.A. v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Cousin Fibber v. 700 15.2, v. 1000 16.7
Livi Brat v. 700 14.3, v. 1000 16.3
Heaven Töll v. 700 12.7, v. 1000 15.5
Joker Brick v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Poppuli v. 700 25.1, v. 1000 26.0
Angry General v. 700 16.3, v.1000 16.1
Lillin Liekki v. 700 31.1, v. 1000 30.8

Joensuu 6.4.

Leader Croft v. 700 17.4, v. 1000 17.3
Power Cake v. 700 18.0, v. 1000 19.6
Wilma To Wee v. 700 17.7, v. 1000 20.5

Oulu 5.4.

Briso Fernando v. 700 18.4, v. 1000 18.8
Samantha Flight v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Night Chip v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Rallan Hurmuri v. 700 33.0, v. 1000 32.3

Vermo 5.4.

Franko v. 700 29.8, v. 1000 30.7
Plumber's Express v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Queen Brick v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Hurlumhei v. 700 27.5, v. 1000 28.9
Rite Boy v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Little Sealord v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Only Texwiller v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Gunrunner v. 700 16.0, v. 1000 17.0

lauantai 4. huhtikuuta 2009

Forssa 4.4.

Tuulten Poika v. 700 25.6, v. 1000 26.7
Tirmari v. 700 30.1, v. 1000 29.8
Rudy Rose v. 700 16.6, v. 1000 17.4
Ranch Get On v. 700 13.2, v. 1000 15.8
Golda Ivory v. 700 15.0, v. 1000 17.2
Je t'Aime v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Mr Fred Star v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Photocopy Jerk v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Kuopio 3.4.

Vilin Vinssi v. 700 32.6, v. 1000 33.3
The Magic Witch v. 700 17.2, v. 1000 18.6
Tupla-Loisto v. 1000 28.0
Prize Bell v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Magic Games v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Valtraus v. 700 25.2, v. 1000 25.1
The Unique v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Vilhelm Laukko v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Prince De Soleil v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Memolog v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Tyrone Dillon v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Manstone's Power v. 700 14.6, v. 1000 16.5

torstai 2. huhtikuuta 2009

Lahti 2.4.

Victoria Dee v. 700 17.4, v. 100019.5
That's My Girl v. 700 16.0, v. 1000 17.6
Prince Pine v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Quick Bein v. 700 16.7, v. 1000 17.3
Extreme Orion v. 700 16.4, v. 1000 17.4
Multi Power v. 700 16.9, v. 1000 18.0
Trophy Kemp v. 700 15.2, v. 1000 16.8

Vermo 1.4.

Haveagoodsummer v. 700 16.4, v. 1000 17.3
High And Heavy v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Radek v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Lass Dahir v. 700 14.2, v. 1000 14.6
G. Moll v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Feeling Strong v. 700 12.3, v. 1000 14.5
Mystic Julius v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Vaappuri v. 700 24.2
Lawchip Dell v. 700 16.8, v. 1000 18.0
Silent Gold v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Marilyn Hac v. 700 15.1, v. 1000 17.1

Teivo 31.3.

Alex Von Bentz v. 700 18.7, v. 1000 19.0
King Arnie v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Värin Välke v. 700 27.9, v. 1000 28.7
Southwind Vennae v. 700 16.8, v. 1000 16.4
Vekas Katrin v. 700 15.3, v. 1000 15.5
Simb Chaplin v. 700 13.4, v. 1000 14.0
For Ever Mine v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Heaven Töll v. 1000 16.8
Pegasusu Pilot v. 700 19.6, v. 1000 18.8

Oulu 30.3.

Zell Goldenhoof v. 700 14.0, v. 1000 16.9
Jonsker v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Aamos Paukku v. 700 14.8, v. 1000 14.8
Woodhill's Huge v. 700 16.3, v. 1000 16.1
Gasoline Trader v. 700 13.5, v. 1000 14.4

sunnuntai 29. maaliskuuta 2009

Jyväskylä 27.3

BWT Marco v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Front Made v. 700 15.9 v. 1000 18.4
Vekas Katrin v. 700 13.4, v. 1000 15.5
Flickas Debutant v.700 14.6, v. 1000 16.0

lauantai 28. maaliskuuta 2009

Kaustinen 28.3.

Raisu Jussi v. 700 24.8, v. 1000 27.7
Joker Leader v. 700 17.7, v. 1000 18.7
Rocket Queen v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Satin de Satellite v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Einomies v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Speedy Kos v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Plantom v. 700 22.1, v. 1000 23.2
Melinatar v. 700 31.2, v. 1000 31.9
Magic Fly By v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Little Needle v. 700 15.3

Jokimaa 26.3.

Zazak Betzei v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Carolus Ride v. 700 13.2, v. 1000 15.4
Only Texwiller v. 700 12.2, v. 1000 14.2
B. Turolii v. 700 23.5, v. 1000 24.8
Art Moderne v. 700 12.3, v.1000 14.3

Turku 23.3.

William Step v. 700 14.8, v. 1000 16.8
Rainbow Xara v. 700 17.2, v. 1000 18.0

keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

Vermo 25.3

Nahkaparturi v. 700 26.4, v. 1000 27.8
Unchain My Heart v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Mountain Cindy v. 700 15.9
G.R. Delly v. 700 15.0, v. 1000 16.1
A.L. Viku v. 700 25.8, v. 1000 26.6
In Smooth Action v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Visul v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Vanquish v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Bratt Wurst v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Gamble Game v. 700 15.5, v. 1000 16.5
My Shamrock v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Golden Unicorn v. 700 14.9, v. 1000 16.4

Teivo 24.3

Lindan Tyttö v. 700 31.8
Callela Manhattan v. 700 19.0, v. 1000 19.7
Wind of West v. 700 13.1, v. 1000 15.3
Adsila Careliano, v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Arbok v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Jet Mario v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Diamond Kid v. 700 11.6, v. 1000 13.9
Riisik v. 700 27.4, v. 1000 28.6
Korento v. 700 26.2, v. 1000 27.7
Old Maid Hall v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Havanna Jesse v. 700 17.5, v. 1000 17.5

Vermo 21.3.

Night Duran v. 700 16.8, v. 1000 17.4
Villex v. 700, 24.8, v. 1000 24.8
Silvery Silvia v. 500 14.9, v. 1000 17.7
Shakira Gwin v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Jokimaa 19.3.

Future Way v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Tuulivoima v. 700 29.3, v. 1000 29.3
Amador Action v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Unique Groenhof v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Rite Boy v. 700 14.6, v. 1000 15.3

keskiviikko 18. maaliskuuta 2009

Vermo 18.3.

New Hopesin v. 70015.7, v. 1000 15.7
Southwind Vennae v. 700 14.7, v. 1000 15.4
My Shamrock v. 700 16.2, v. 1000 15.9
Alice Laukko v. 700 15.4, v. 1000 15.4
G. Moll, v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Jasmin-Vin v. 700 29.7, v. 1000 30.5
Lass Dahir v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Golda Immortal v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Teivo 17.3.

Fanilla v. 700 29.7, v. 1000 31.2
Vilkun Poika v. 700 29.4, v. 1000 29.8
Quattro Pilot v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Herald Point v. 700 17.6, v. 1000 18.1
Heaven Töll v. 700 12.3, v. 1000 14.6
Special Edition v. 70012.4, v. 1000 14.7
Sun Remo v. 700 13.5, v. 1000 15.4
For Ever Mine v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Linda's First Love v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Photon v. 700 13.3, v. 100015.0
Marilyn Hac v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Via Quick Jobie v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Multi Sea v. 700 15.9, v. 1000 16.3
Melinatar v. 700 28.3, v. 1000 30.0

tiistai 17. maaliskuuta 2009

Oulu 16.3.

Barbe Pride v. 700 17.2, v.1000 18.6
Prize Bell v. 700 15.7, v. 1000 18.3
Samantha Flight v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Airbag v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Joker Leader v. 700 15.4, v. 1000 16.4

sunnuntai 15. maaliskuuta 2009

Joensuu 14.3.

Resorilla v. 700 26.2, v. 1000 27.1
Exponent Leber v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Tapatinga v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Ramiini v. 700 22.6, v. 1000 23.9
Jooseppisin v. 700 15.8, v. 1000 18.1

Ylivieska 13.3.

Jalabert v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Dark Boy v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Ellan Kymppi v. 700 27.2, v. 1000 27.6
Little Needle v. 700 13.6, v. 1000 15.9

perjantai 13. maaliskuuta 2009

Jokimaa 12.3.

Argon v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Nelly Furtado v. 700, v. 1000 16.4
BWT Honkaboys, v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Löytävä v. 700 26.1, v. 1000 25.9
Bosse v.700 15.5, v.1000 16.5

keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

Vermo 11.3.

Southwind Vennae v. 700 11.9, v. 1000 14.3
Network Dude v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Lindy's Quick Dame v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Extreme Energy v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Trendy Kemp v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Albert Ale v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Turon Viima v. 700 27.9, v. 1000 27.0

Teivo 10.3.

Kihin Marski v. 700 33.2, v. 1000 34.0
Havanna's Beth v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Thunder Harbor v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Express Merett, v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Golden Unicorn, v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Joy Boy v. 700 15.0, v. 1000 16.7
Lady Bonbon v. 700 17.3, v. 1000 17.4