Hae tästä blogista

sunnuntai 31. toukokuuta 2020

Solvalla 30.5.

Galileo Am v. 700 10.2, v. 1000 10.0
Digital Download v. 700 10.5, v. 1000 11.8
Toreador v. 700 12.4, v. 1000 12.2
Mellby Free v. 700 8.1, v. 1000 9.0
Västerbo Pokerface v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Island Life v. 700 10.2, v. 1000 10.6
Sharp Dream v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Better Boss v. 700 9.6, v. 1000 10.0
Moni Viking v. 700 9.5, v. 1000 10.0
Staro On The Rocks v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Hagmyren 29.5.

Ten C.C.Face v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Charlie Brodde v. 700 10.4, v. 1000 12.6
Foppa Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Antonio Tabac v. 700 9.2, v. 1000 10.1

Solvalla 29.5.

M.T.Perette v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Selected News v. 700 8.2, v. 1000 11.7
Dream Cash v. 700 9.3, v. 1000 11.2
G.R.Tuwa Lee v. 700 16.2, v. 1000 15.3
Love No Pain v. 700 11.4, v. 1000 11.9
Alhambra Mail v. 700 11.0, v. 1000 11.8
Zizou v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Vilja Frontline v. 700 18.8, v. 1000 19.1

Åby 27.5.

Baron Frontline v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Cayucos v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Hulken Sisu v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Astronascente Zac v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Eros Zola v. 700 8.6, v. 1000 10.3
Utah Broline v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Vagabond Bi v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Zio Tom Jet v. 700 8.6, v. 1000 11.3
Appaloosa v. 700 12.0, v. 1000 12.8

Örebro 27.5.

Fandango Brick v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Glacier v. 700 13.2, v. 1000 13.1
Hanapier v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Loaded Maria v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Fröken Hallanda v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Drottining Pace v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Harper Seabrook v. 700 14.7, v. 1000 13.9
McGarret v. 700 13.8, v. 1000 14.1
All Star v. 700 12.5, v. 1000 12.7

Turku 27.5.

Nevan Lupaus v. 700 30.3, v. 1000 30.3
Nefernefernefer v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Yeezuz v. 700 14.7, v. 1000 14.4
An-Dorra v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Yolo Savoy v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Häyrilän Hero v. 700 26.4, v. 1000 25.9
President Lindy v. 700 10.6, v. 1000 11.6
Majestic Man v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Manana v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Dannero 26.5.

Lugo v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Ella Victorystone v. 700 13.8, v. 1000 155.
Importedfromdetroit v. 700 11.1, v. 1000 11.7
Gorgeus Am v. 700 16.1, v. 1000 15.4
Min Fina Ella v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Global Wizard v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Billy Boy Brizzard v. 700 14.6, v. 1000 16.4

Seinäjoki 26.5.

Skyfall Sofie v. 700 15.7, v. 1000 18.0
Krios v. 700 29.4, v. 1000 29.3
Ranch Rocky Road v. 700 17.0, v. 1000 16.7
Aamos Hem v. 700 33.5, v. 1000 32.2
Fiona Norr v. 700 12.1, v. 1000 14.6
Annan v. 700 30.0, v. 1000 28.8
Skyfall Shine v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Diesel Degato v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Le Gros Bill v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Puhti-Veikko v. 700 26.3, v. 1000 25.8

lauantai 30. toukokuuta 2020

Färjestad 25.5.

Mister Hercules v. 700 10.1, v. 1000 13.9
Tyra Palema v. 700 10.6, v. 1000 12.6
BWT Caesar v. 700 9.8, v. 1000 10.5
Rodick Broline v. 700 14.7, v. 1000 14.2
Polly Avenue v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Will I Am v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Jyväskylä 25.5.

Sultan Of Soprano v. 700 16.5, v. 1000 18.1
The Battle v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Indyana Joness v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Harmimatic Tinker v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Sorretun Voima v. 700 24.3, v. 1000 25.5
Troopers v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Volsuma v. 700 30.2, v. 1000 31.3

Lindesberg 24.5.

Haymitch Am v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Vikens Fingerprint v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Mercedes v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Oliver Hall v. 700 11.7, v. 1000 14.6
Bad Manner v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Fonda Boko v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Frankenstein Am v. 700 9.8, v. 1000 11.2

Gävle 23.5.

Devs Definitif v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Rhapsody Point v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Ribaude v. 700 9.3, v. 1000 11.3
Arbiggan v. 700 9.7, v. 1000 12.7
Merritt v. 700 9.1, v. 1000 10.3
Staro Leonardo v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Zarenne Fas v. 700 8.2, v. 1000 9.9
Ready Doc v. 700 10.0, v. 1000 10.9
Bicc's Avalon v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Årjäng 22.5.

Quality Dancer v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Asa Ready To Glide v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Twigs Ceasar v. 700 10.0, v. 1000 11.8
Only One Winner v. 700 10.7, v. 1000 12.6

Jägersro 21.5.

Under Armour v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Xanthis Flicka v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Vice Versa Diamant v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Cleopatra Mystique v. 700 14.0, v. 1000 13.8
Conrads Massiv v. 700 12.2, v. 1000 12.1
Neelix v. 700 10.6, v. 1000 11.5
O.M.Faststeep v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Mack Dragan v. 700 9.0, v. 1000 9.9
Booze v. 700 10.1, v. 1000 11.3

maanantai 25. toukokuuta 2020

Åby 20.5.

Zachary Font v. 700 14.2, v. 1000 14.3
Go All Night v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Saonoi v. 700 15.4, v. 1000 14.8
Benellie v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Rex v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Bearicecream v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Vien Ici v. 700 9.7, v.1000 11.6
Louie Brodde v. 700 10.3, v. 1000 10.9
Veleno d'Amore v. 700 10.2, v. 1000 11.4

Solvalla 20.5.

Load Master v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Athena Hammering v. 700 13.1, v. 1000 14.7
Charm v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Joy Alissa v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Slippery Runway v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Quickatore v. 700 11.3, v. 1000 11.7
Award Kronos v. 700 9.1, v. 1000 11.4
Ring Of Fire v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Global Vintage v. 700 9.0, v. 1000 10.8
Coogan v. 700 12.7, v. 1000 12.6

Vermo 20.5.

Lovestory v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Artful Drop v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Hetviina v. 700 20.7, v. 1000 24.2
Perfect Rainmaker v. 700 12.0, v. 1000 12.6
Effronte Photo v. 700 9.9, v. 1000 12.3
Redemption v. 700 12.1, v. 1000 14.4
Sheikki v. 700 17.4, v. 1000 20.5
Ricocone v. 700 10.7, v. 1000 13.1

Lahti 19.5.

Crossfire Annie v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Suvelan Rinssi v. 700 29.5, v. 1000 29.6
Piece Of History v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Sahara Kellyanne v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Hidalgo Boko v. 700 14.8, v. 1000 15.0
T.Rex v. 700 10.4, v. 1000 11.5
Burnhill's Luck v. 700 12.1, v. 1000 13.5
Bilettäjä v. 700 26.4, v. 1000 27.6
Quick Diablo v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Willow Pride v. 700 9.1, v. 1000 11.4

Joensuu 18.5.

Silenos Deanston v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Sly Queen v. 700 15.2 ,v. 1000 17.4
BWT Bayern v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Victorious v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Minskaus v. 700 26.4, v. 1000 28.1
Samurai Comery v. 700 11.0, v. 1000 13.0
Jasmine Zon v. 700 11.9, v. 1000 14.4
Gute Band v. 700 11.3, v. 1000 13.4
Pauhis v. 700 24.5, v. 1000 24.5

keskiviikko 20. toukokuuta 2020

Halmstad 18.5.

Jeopardy v. 700 15.3, v. 1000 14.7
Bugatti Miles v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Hopeusteponalego v. 700 14.1, v. 1000 14.7
Zarina Bi v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Globalizer v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Now Or Never Flair v. 700 12.6, v. 1000 12.8
Marvellous Tooma v. 700 9.4, v. 1000 10.8
American Hill v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Mantorp 16.5.

Playing Trix v. 700 11.3, v. 1000 13.4
J.C.Royalty Boko v. 700 17.4, v. 1000 16.7
Winner Bac v. 700 14.3, v. 1000 14.2
Exaudio Vici v. 700 15.1, v. 1000 14.7
Stoneisle Ocean v. 700 13.8, v. 1000 13.1
Power v. 700 11.4, v. 1000 111.6
Appaloosa v. 700 12.6, v. 1000 12.5
Västerbo Pokerface v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Chief Orlando v. 700 12.6, v. 1000 12.0
Staro Mcmillan v. 700 12.0, v. 1000 12.2
Ale' Pride Gar v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Bollnäs 15.5.

Cosy Lazy Louse v. 700 13.3, v. 1000 15.2
B.B.S.Caressa v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Harper Seabrook v. 700 9.6, v. 1000 11.1
Adi Gallia v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Solvalla 15.5.

Global Lover v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Digital Pro v. 700 11.0, v. 1000 10.9
Iceland Radio v. 700 11.1, v. 1000 13.1
MAS Capacity v. 700 8.1, v. 1000 10.2
Lovemore v. 700 9.5, v. 1000 11.3
Amazing Warrior v. 700 9.8, v.1000 11.1, v. 1000 11.7
Sir Henry P.Hill v. 700 9.8, v. 1000 10.9
Gloria Victis v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Åby 14.5.

Whipped Eggs v. 700 14.8, v. 1000 13.9
Pagano v. 700 11.3, v. 1000 13.3
Thai Sansa v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Eros Zola v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Loes v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Global Venture v. 700 12.8, v. 1000 13.2

lauantai 16. toukokuuta 2020

Jägersro 13.5.

Staro Obrigado v. 700 12.0, v. 1000 14.6
Staro Leonardo v. 700 9.9, v. 1000 10.3
Jaya Energy v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Becker v. 700 12.6, v. 1000 14.8
Conrads Massiv v. 700 11.6, v. 1000 13.4
Burning Man v. 700 14.0, v. 1000 13.5
Philosopher v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Virgin Maiden v. 700 11.4, v. 1000 13.1
Harvey v. 700 10.9, v. 1000 11.9

Solvalla 13.5.

Babsan Kronos v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Samvais v. 700 11.5, v. 1000 14.4
Naima Sjöhammar v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Vaduz Wise As v. 700 12.6, v. 1000 11.9
Donna Leonora v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Elian Web v. 700 9.5, v. 1000 10.3
Hell Bent For Am v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Une Etoile Gar v. 700 7.0, v.1000 9.7
Don Williams v. 700 10.0, v. 1000 12.6
Bonaparte v. 700 12.9, v. 1000 13.8

keskiviikko 13. toukokuuta 2020

Axevalla 12.5.

Axel Palema v. 700 16.8, v. 1000 18.4
Evita Skovsande v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Stepping Ferrari v. 700 18.2
Flexible Launcher v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Bombus Jet v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Caviar's La Marc v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Zelante C.R. v. 700 10.5, v. 1000 11.8
Moneykeeper v. 700 14.1, v. 1000 13.4
Floris Baldwin v. 700 10.7, v. 1000 11.4
Bitcoin v. 700 18.3, v. 1000 17.5

Romme 11.5.

Jugularis v. 700 10.4, v. 1000 12.3
Loaded Maria v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Mio Flash v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Hunkydory Degato v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Årjäng 10.5.

Sara Palema v. 700 11.5, v. 1000 12.0
Millmighty v. 700 9.4, v. 1000 12.0
Easy Peak v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Twigs Ceasar v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Hobby de l'Iton v. 700 12.4, v. 1000 12.9

tiistai 12. toukokuuta 2020

Åby 9.5.

Alhambra Mail v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Zanzibar Wise As v. 700 10.7, v. 1000 11.6
Dwayne Zet v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Whipped Eggs v. 700 14.4, v. 1000 14.1
Pastorns Lady v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Tonique v. 700 10.2, v. 1000 12.0
Zarenne Fas v. 700 8.9, v. 1000 10.8
Island Life v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Billie de Montfort v. 700 8.6, v. 1000 10.7
Aetos Kronos v. 700 7.8, v. 1000 10.0
Balsamine Font v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Kalmar 8.5.

Clair di Quattro v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Titan Yoda v. 700 10.2, v. 1000 13.2
Award Kronos v. 700 10.8, v. 1000 12.9
Armour As v. 700 9.4, v. 1000 10.7
Zizou v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Totti Face v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Double Exposure v. 700 7.2, v. 1000 10.4

Solvalla 8.5.

Mary Am v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Bon Bini v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Gala Journey v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Galileo Am v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Hector Eck v. 700 12.8, v. 1000 13.5
MAS Capacity v. 700 10.1, v. 1000 11.7
Hector Boko v. 700 12.2, v. 1000 12.0
Guilty Pleasure v. 700 14.9, v. 1000 15.6

Skellefteå 7.5.

Ten Times v. 600 13.7
No Business v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Merritt v. 700 9.1, v. 1000 10.7
Going For Gold Zaz v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Bergsåker 6.5.

Glide De Vie v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Volt Face v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Chestnut v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Huddlestone v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Joyful Boko v. 700 12.9, v. 1000 13.1
Chris Crystal v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Te Queiro Grif v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Solvalla 6.5.

Cuenca v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Prime Lini v. 700 12.0, v. 1000 14.7
Delicious Design v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Urgent Call v. 700 11.7, v. 1000 11.6
Golden News v. 700 8.9, v. 1000 11.4
Rotate v. 700 14.6, v. 1000 14.2
Unique Q.C. v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Hell Bent For Am v. 700 9.1, v. 1000 11.0
Digital Summit v. 700 9.7, v. 1000 11.1

Jägersro 5.5.

Benedict Lux v. 700 18.5, v. 1000 17.6
Eight Hour v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Honey Mearas v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Alex Mede S.M. v. 700 11.7, v. 1000 11.3
Era Wan v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Take The A Train v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Opulent Tile v. 700 19.2, v. 1000 18.4
Belissa Gry v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Hurricane River v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Inifinitus v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Färjestad 4.5.

Sixten R.P. v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Maestro Zon v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Appaloosa v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Sir Henry P.Hill v. 700 12.4, v. 1000 12.4
Harley D.E. v. 700 8.9, v. 1000 11.4

tiistai 5. toukokuuta 2020

Vaggeryd 3.5.

Loes v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Silent Honor v. 700 13.2, v. 1000 15.5
Geena Journey v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Gullabo Däck Bling v. 700 10.8, v. 1000 13.5
Thengill v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Rally Gunnar v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Smevikens Cruiser v. 700 9.3, v. 1000 11.4

Örebro 2.5.

Stella Nova Race v. 700 13.3, v. 1000 13.5
Mint Sånna v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Anthara Bi v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Mr Marvelous v. 700 12.6, v. 1000 12.8
Hazard Boko v. 700 9.5, v. 1000 9.8
Minnestads El Paso v. 700 9.9, v. 1000 10.7
Hevin Boko v. 700 11.8, v. 1000 11.0
Strong Heartbeat v. 700 11.0, v. 1000 10.9
Better Boss v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Electrical Storm v. 700 12.6, v. 1000 12.5
Rutger B.L. v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Rättvik 1.5.

Ebge Eros v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Missle Hill v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Baron Gift v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Fleet Admiral v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Arctic Lover v. 700 12.9, v. 1000 13.7

lauantai 2. toukokuuta 2020

Åby 29.4.

Foreign Rain v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Alessia v. 700 12.3, v. 1000 13.8
J.C.Roylaty Boko v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Vikens Brummer v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Giant Shadow v. 700 12.4, v. 1000 12.8

Solvalla 29.4.

Etoile v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Global Above All v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Jeopardy v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Magical Princess v. 700 10.6, v. 1000 13.0
Fire N'Fury v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Frozen Queen v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Stoneisle Ocean v. 700 10.1, v. 1000 11.0
Glide Marke v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Leader Brodde v. 700 9.9, v. 1000 11.7
Let's Go Ernie v. 700 11.3, v. 1000 12.6

Jägersro 28.4.

Emirate v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Le Piment v. 700 15.8, v. 1000 16.6
Global Born To Run v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Island Life v. 700 9.8, v. 1000 11.6
Ortega Bob v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Bag's Simoni v. 700 11.6, v. 1000 11.8
Vasco Da Gama v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Moruga v. 700 14.6, v. 1000 14.2
Global Whitechapel v. 700 17.4, v. 1000 15.7
Papya v. 700 15.6, v. 1000 17.4

Mantorp 27.4.

Allagash Nancy v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Voyager West v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Silver Load v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Phoenix Photo v. 70012.3, v. 1000 14.7
That's Art v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Rocky Bear v. 700 12.0, v. 1000 13.0