Hae tästä blogista

keskiviikko 29. heinäkuuta 2015

Solänget 15.7.

Superinga v. 1000 14.7
Bältraspider v. 1000 15.1
Ed You v. 1000 11.6
Tommaso America v. 1000 16.2

Vermo 15.7.

El Dolce v. 700 13.7, v. 1000 15.9
Veeran Linkki v. 600 25.4, v. 1000 27.0
Oden TIlly v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Pascha Tilly v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Minmind v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Vasa Sund v. 700 16.2, v. 1000 15.8
Star Martini v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Säihkeen Säpinä v. 700 21.8, v. 1000 22.3
Aspenhill's Apache v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Jägersro 14.7.

Four Strong Winds v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Obi Wan v. 700 7.3, v. 1000 10.2
Sucre v. 700 10.2, v. 1000 11.1
Fuxa Håleryd v. 700 10.3, v. 1000 11.5
Staro Ive League v. 700 14.9, v. 1000 14.8
Abanos v. 700 16.3, v. 1000 15.7
Takethem v. 700 11.0, v. 1000 10.9
Da Vinci Boko v. 700 11.5, v. 1000 11.9
Bascaphi In v. 700 10.1, v. 1000 10.9
Västerbo Eclair v. 700 10.6, v. 1000 11.4

Lappeenranta 14.7.

Maxwell Malinga v. 70014.4, v. 1000 15.5
Flower's Windy v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Jane Sisu v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Humun Humu v. 700 26.2, v. 1000 28.3
Elite of Vice v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Stone Capes Liz v. 700 11.4
Oberon v. 700 16.7, v. 1000 18.8
Charlotte Russe v. 700 14.3, v. 100 16.7

Rättvik 13.7.

Ariel Boko v. 700 10.7, v. 1000 11.5
Prince Cobol v. 700 11.4, v. 1000 11.8
Mellby Apollo v. 700 8.3, v. 1000 10.2
Robin Roof v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Neutron Broline v. 700 11.4, v.1000 12.0
Bonstonz Credit v. 700 9.1, v. 1000 9.6

Turku 13.7.

Blady Yalumba v. 700 14.1, .v 1000 15.2
Rally Troll v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Järvsöeld v. 700 24.1, v. 1000 25.2
Ice Cube v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Prince As v. 700 12.6, .v 1000 13.8
Don Corleon v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Juiceman v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Mistersuomi v. 700 27.9, v. 1000 28.0
Shadow of Brisbane v. 700 13.7, v. 1000 14.8

tiistai 28. heinäkuuta 2015

Årjäng 11.7.

Buzz Mearas v. 700 9.2, v. 1000 10.0
Ängens Kryptonit v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Nothingelsematters v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Zinedine Bob v. 700 9.8, v. 1000 11.3
Ryan Kronos v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Novel Broline v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Mellby Club v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Ipod v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Repay Merci v. 700 7.7

Kaustinen 11.7.

Vilma Lyydia v. 700 27.2, v. 1000 27.8
Caesar De Veluwe v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Sasku v. 700 27.2, v. 1000 28.1
Hild Småbo v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Super Lendalund v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Suvelan Tähti v. 700 23.1, v. 1000 24.4
Jasulito v. 700 11.9, v. 1000 14.0
Vektorin Maine v. 700 21.9, v. 1000 23.0
Cousin Bowl v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Amazing Soul v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Bonhomme v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Prayer's Hope v. 700 16.1, v. 1000 16.8

Axevalla 10.7.

Catwalk In v. 700 10.2, v. 1000 11.7
Kick Madrik v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Fabrica Pellini v. 700 11.6, v. 1000 12.7
Olympia Gold v. 700 13.5, .v 1000 13.7
Thorn Bird v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Kaustinen 10.7

R.R. Ruskariina v. 700 21.5, v. 1000 23.2
Quick Desire v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Vilkun Poika v. 700 25.0, v. 1000 26.6
Baby Field v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Funny Farm v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Viktor Kärppä v. 700 24.6, v. 1000 26.4
Stoneisle Lilian v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Valtrauksen TÄhkä v. 700 23.7, v. 1000 24.9
Crystal Bay v. 700 13.8, v. 1000 15.8

lauantai 25. heinäkuuta 2015

Örebro 9.7.

Speed Hill v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Bam Bam V v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Twinkle Kronos v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Gasman's Evert v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Timbal v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Lord Flax v. 700 12.8, v. 1000 12.4

Seinäjoki 9.7.

J.C: Lady Princess v. 700 15.2, v. 1000 16.4
Tupla-Timo v. 700 23.4, v. 1000 24.5
Do It Valiant v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Tähden Tarina v. 700 23.1, .v 1000 23.4
Man In Black v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Feeling Fast Boy v. 7600 12.5, v. 1000 13.6
Supanteri v. 700 28.6, v. 1000 28.7
Jamas King Arthur v. 700 13.0, v. 1000 12.8
Hot Wurst v. 700 13.6, v. 1000 16.5

Visby 8.7.

Alvena Costashorta v. 1000 15.6
Dialog Star v. 1000 15.6
Melker v. 1000 11.8
Incognito Tooma v. 1000 16.7
T.Dorsey v. 1000 15.7
Cicciolina Sisu v. 1000 15.0
Top of the World v. 1000 12.6
Adriano v. 1000 15.0
Ivar Sånna v. 1000 9.7

tiistai 21. heinäkuuta 2015

Vermo 8.7.

Miss Persos v. 700 13.6
Cankus QUe v. 600 11.7
Valentin Laday v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Syytinki v. 700 25.3, v. 1000 26.6
Minos Vang v. 700 14.2, .v 1000 15.0
Stone Capes Nougat v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Jel'Adore v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Kennie v. 700 15.8, .v 1000 16.1
All In All v. 700 16.8, .v 1000 17.5
Bad Boy Press v. 700 13.3, v. 1000 15.6

Eskilstuna 7.7.

Callela Colibri v. 700 13.4, v. 1000 13.7
M.T.Illustrious v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Indiana Sund v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Zillavinn v. 700 13.2, v. 1000 14.2
O.P.Q.C v. 700 10.8, v. 1000 12.3
Lady Best Memory v. 700 17.3, .v 1000 16.9

Teivo 7.7.

Lumi-Jori v. 700 32.7, v. 1000 33.0
Gansu v. 700 17.8, v. 1000 18.9
Not So Easy Blue v. 700 19.2, v. 1000 19.2
Kirsberg v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Victor Quo Vadis v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Mac Duncan v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Blackened v. 700 14.9, v. 1000 17.3
Seppälän Wouti v. 700 27.7, v. 1000 28.1
Valovirta v. 700 29.4, v. 1000 29.3
Tulinko v. 700 26.0

Solvalla 6.7.

Gypsy Brodda v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Tenedor v. 700 12.3, v. 1000 12.4
M.T.Klara v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Backorder v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Västerbo Arthur v. 700 14.4, v. 1000 14.0
What's Your Limit v. 700 11.7, v. 1000 12.7
Lumberjack Joe v. 700 10.9, v. 1000 13.1
Exodus Hanover v. 700 9.9, v. 1000 11.3
Pacific Broline v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Cinnamon Prince v. 700 14.3, v. 1000 14.8

torstai 16. heinäkuuta 2015

Joensuu 6.7.

Uutelan Liisi v. 700 27.1, v. 1000 27.5
Flight Of Icarus v. 700 15.4, .v 1000 17.3
Dark Dynamite v. 700 14.1, v. 1000 16.5
Minto's Romeo v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Max Smith v. 700 13.6, v 1000 14.7
Ozzie Smith v. 700 13.7, v 1000 14.8
Setä Satuli v 700 26.7, v 1000 27.1
Flower's Victory v. 700 15.0, v. 1000 16.2
E.V. Jory v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Kalmar 5.7.

Naglo' Del Nord v. 1000 10.4
T.Wall's Elaine v. 600 10.0, v. 1000 12.9
Orakel Face v. 700 10.4, v. 1000 11.2
Take Tanic v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Jupiter Rodney v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Surprise Power v. 700 11.4

tiistai 14. heinäkuuta 2015

Lahti 5.7.

Timeless Croft v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Arctic Muscles v. 700 13.7, v. 1000 155.
Noriko v. 700 22.2, v. 1000 23.2
Koivikon Kalle v. 700 22.1, v. 1000 22.3
Sue's Photo v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Large Point v. 700 11.6
El Catwalk v. 700 10.0, v. 1000 12.0
Aaron De Veluwe v. 700 9.8
Thelma Zet v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Halmstad 4.7.

Your Highness v. 700 10.2, v. 1000 10.8
Valentino Strix v. 700 12.0, v. 1000 13.5
Enrico Di Quattro v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Carabinieri v. 800 11.3
Anna v. 700 12.2
Heaven's Door v. 700 9.6, v. 1000 10.2
Stay Alert v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Xlnt Conways Class v. 700 12.1
Quick Fix v. 700 9.8, v. 1000 10.6
Pimpinette Face v. 700 13.6, v. 1000 13.1

Lahti 4.7.

Millcape's Devil v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Viesker-Siru v. 700 22.3, v. 1000 23.3
Incredible Ironman v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Twigs Voici v. 700 10.4, v. 1000 11.7
Aaron De Veluwe v. 700 9.8
Golda Mercury v. 700 13.6, .v 1000 14.0
Harmi's Frido v. 700 12.1
Köppinen v. 700 21.6
Suvelan Tähti v. 700 23.8, v. 1000 26.1
Chip Malibu v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Lahti 3.7.

Downander v. 700 11.8, v. 1000 13.9
Metronom v. 700 14.2, v. 1000 16.9
Karl Adam v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Oden Tilly v. 700 11.7, v. 1000 15.0
Tiger Lavec v. 700 13.7, v. 1000 16.1

Forssa 3.7.

Estelle Halm v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Hollaus v. 700 28.1, v. 1000 29.1
Leemark's Casimir v. 700 12.3, v. 1000 15.1
Benito Kievitshof v. 700 12.1, v. 1000 15.3
Unique Sign v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Suomipoika v. 700 25.7, v. 1000 25.9
Who's Fabulous v. 700 13.1
Viriori v. 700 22.8, v. 1000 25.0
Mistress Annie v. 700 16.3, v. 1000 18.1

Halmstad 2.7.

Neverendingdream v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Bostonz Credit v. 700 11.1, v. 1000 11.6
Screen Height v. 600 9.7, v. 1000 9.8
Jane's Hugo v. 700 12.2
Nuncio v. 700 11.2, v. 1000 11.5
Volstead v. 700 9.7, v. 1000 9.7
Graffiti Artist v. 600 15.8, v. 1000 14.3
Sahara Renegade v. 700 12.3
Elma Lane v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Nuncio v. 700 8.0, v. 1000 9.3

Mikkeli 2.7.

Otto Twice v. 700 12.1, v. 1000 14.9
Riutan Perenna v. 700 26.1, .v 1000 26.6
Noisette Bar v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Blue Beauty v. 700 10.9, .v 1000 13.0
She's So Lady v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Moonlight Cloud v. 700 13.4, v. 1000 13.3
Rikelme v. 700 22.5, v. 1000 23.2
Sibian Cr v. 700 13.6, v. 1000 14.0
Mr Andover v. 700 14.8, .v 1000 16.0

Lindesberg 1.7.

Dirty Dancing In v. 500 12.7, v. 1000 14.3
M.T.Kingofthehill v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Canappealformore v. 700 11.5
Zenit Brick v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Made Black Beauty v. 700 11.8, v. 1000 13.9
You To Lovely v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Delicious U.S.v. 700 9.7, v. 1000 10.9
Tequila Palema v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Västerbo Pumpkin v. 700 11.0, v. 1000 12.5
Felicia V.G: v. 600 11.5, v. 1000 12.1
Red Team Rex v. 700 10.4, v. 1000 10.9
Brokad Brodda v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Vermo 1.7.

Arctic Masculino v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Backyard Blues v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Make Me Happy v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Cold Mermaiden v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Victoria Nibs v. 700 15.1, v. 1000 15.2
Suvelan Tähti v. 700 21.4, v. 1000 23.2
X-treme Hoss v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Kentucky Love v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Polara v. 700 21.1, v. 1000 23.0

Bollnäs 30.6.

Kalypso Face v. 600 10.4, v. 1000 10.9
Global Revolver v. 600 9.9, v. 1000 11.2
Blended Scotch v. 600 8.0, v. 1000 10.1

Teivo 30.6.

Wardrum v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Winter's Snowman v. 700 16.8, v. 1000 17.4
Edgar Boko v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Hamtaro S v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Record Dei Rex v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Maisema v. 700 24.5, v. 1000 26.8
True Blue v. 700 17.1 ,v. 1000 17.4
Bessie Bliss v. 700 16.2, v. 1000 16.8
Pyörylän Paroni v. 700 29.8, v. 1000 28.7

sunnuntai 12. heinäkuuta 2015

Kaustinen 29.6.

Pikku-Arvo v. 700 25.1, v. 1000 26.2
Mistral Chuck v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Carmel v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Tosi-Jänkä v. 700 24.7, v. 1000 24.4
Veeran Poika v. 700 24.3, v. 1000 26.8
Västerbo Mission v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Kukan Tutu v. 700 24.0, v. 1000 25.7
Cousin Bowl v. 700 10.8, v. 1000 12.8
Lissun Eerikki v. 700 24.4, v. 1000 25.6
Hot Way v. 700 13.0, v. 1000 14.7

Mantorp 28.6.

Paparazzi v. 700 11.0, v. 1000 11.4
Resaca De Nanado v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Rocky Reach v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Dollar Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.4
Marion Lini v. 600 12.2, v. 1000 13.1
Hollywood Maker v. 700 11.5
Global Signature v. 700 12.7
Pelikan Trio v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Färjestad 27.6.

Blue Martini Ås v. 500 9.7, v. 1000 11.1
Juvels Boy v. 500 14.6, v. 1000 13.0
Anders Gigant v. 500 14.9, v. 1000 13.7
Roheryn v. 500 14.6, v. 1000 12.8
Knows Nothing v. 700 10.8, v. 1000 10.4
Sir Ratzeputz v. 500 11.4, v. 1000 11.0
Global Revenge v. 700 10.7, v. 1000 11.5
Tobin Kronos v. 500 11.1
Arn Hammering v. 500 11.6, v. 1000 11.2
Bono Boko v. 500 13.0, v. 100 12.9
Too Big To Fail v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Kouvola 27.6.

Monster Pine v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Sibian Cr v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Flynn Boko v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Good Dynamite v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Harmi's Frido v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Suivikas v. 700 21.9, v. 1000 22.7
Blame Pizzaz v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Solea Rivelliere v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Trebol v. 700 11.3, v. 1000 11.8
Vektorin Maine v. 700 24.9, v. 1000 24.6
Pazzo Lindy v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Josveis v. 700 25.1

Färjestad 26.6.

Spoil Me v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Bryssel v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Beatinathedevil F. v. 700 13.0, v. 1000 14.9
On Hold v. 700 10.3, v. 1000 10.8
Explosive River v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Ninepoints Lucy v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Solvalla 26.6.

Milton Sigel v. 700 11.8, v. 100 12.0
Eklas Superior v. 700 13.0, v. 1000 12.5
Hornbäckens Linus v. 700 11.6
Lumberjack Joe v. 700 11.7, v. 1000 12.5

tiistai 7. heinäkuuta 2015

Kuopio 26.6.

Christel Face v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Petrea H v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Donnie Brasco v. 700 16.3, v. 1000 16.1
I.P. Lennotar v. 700 23.7, v. 1000 25.7
Boulard v. 700 11.4, .v 1000 13.0
Setä Satuli v. 700 24.3, v. 1000 26.5
Top Of The Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Taksrok v. 700 28.7, v. 1000 28.8

Åby 25.6.

Quantanamera v. 700 10.1, v. 1000 11.9
Encore ZOn v. 700 11.0, v. 1000 11.9
Steady Brodda v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Quantum Doubleleap v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Super Bull v. 700 10.3, v. 1000 11.4
Västerbo Eclair v. 700 10.9, v. 1000 11.9

Lahti 25.6.

Meroko v. 700 29.2, v. 1000 30.2
Quartam De Caelo v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Juliette Lax v. 700 24.5, v. 1000 26.6
Kentucky Love v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Minmind v. 700 13.5, .v 1000 14.0
Harmony Heel v. 700 12.1, .v 1000 14.6
Arctic Shot v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Amelie Frost v. 700 12.5, v. 1000 14.8
Syytinki v. 700 24.7, v. 1000 25.8
Midnight Mover v. 700 13.0, v. 1000 15.2

sunnuntai 5. heinäkuuta 2015

Vaggeryd 24.6.

Exclusive ZOn v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Raggamuffin v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Orione Spin v. 700 13.6, .v 1000 14.2
Runway v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Wannabe v. 600 14.1, v. 1000 14.9
Some Summit v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Vermo 24.6.

Look Of Love v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Volume Hoss v. 700 14.0, v. 1000 13.7
Kiikku's Chance v. 700 11.4, v. 1000 13.3
Twilight Vixi v. 700 11.6, v. 1000 13.0
R.R. Tuike v. 700 25.4, v. 1000 26.4
Timeless Croft v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Pörnä-Tyttö v. 700 26.4, v. 1000 26.8
Gollum v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Fill The BIll v. 700 16.7, v. 1000 16.8

Jägersro 23.6.

Aron Teh Baron v. 700 13.6, v. 1000 13.8
Bohemianrhapsodyde v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Bailey Sweet Grim v. 700 11.6, v. 1000 11.3
Unity Knick v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Solina v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Volontary Simplcity v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Lappeenranta 23.6.

Hurman Kukka v. 700 26.3, .v 1000 28.7
Thomas WInd v. 700 16.3, .v 1000 17.3
Saaga S v. 700 26.3, v. 1000 28.3
Invantaggio v. 700 11.0, v. 1000 11.3
Out of Ordinary v. 700 13.6, .v 1000 14.8
Sharp Edge v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Quaint Dell v. 700 12.4, v. 1000 14.3

Halmstad 22.6.

Candy Store v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Empress Brodda v. 700 10.3, .v 1000 11.5
Heaven's Door v. 700 10.0, v. 1000 11.4
Spring Kronos v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Sharif America v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Vici Lane v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Rapide Du Pommeau v. 700 10.1, v. 1000 11.5
Daley Lovin v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Mikkeli 22.6.

Wimba v. 700 23.9, v. 1000 24.2
Hamis Fameraiser v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Vertigo Wayward v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Desdemona Boko v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Diori v. 700 23.8, v. 1000 24.8
Ray's Elation v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Suvikuningatar v. 700 25.8, v. 1000 27.1
Speed Sniper v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Global Lizzie v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Kalmar 21.6.

Take Tanic v. 600 12.4, v. 1000 12.4
Blue Star Champion v. 600 11.3, v. 1000 12.7
Ready For More v. 600 7.9, v. 1000 10.7
Funny Tornado v. 600 10.1, v. 1000 11.8
Youana v. 600 10.1, v. 1000 11.6
Legend Brodde v. 600 9.6, v. 1000 12.3
Tor Mento v. 600 10.9, v. 1000 12.6
Naglo' Del Nord v. 600 7.7, v. 1000 9.9
Global Money v. 600 6.5, v. 1000 9.7

Rovaniemi 21.6.

Snowline Cherry v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Tuurin Toivo v. 700 25.2, v. 1000 25.4
Bone's Quick Girl v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Bacardi Razz v. 600 13.4, .v 1000 14.0
Villiaura v. 700 22.1, .v 1000 24.1
Sibian Cr v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Fore Candy v. 700 10.9, v. 1000 11.7
Koivikon Kalle v. 700 24.9, v. 1000 25.1
Venice v. 700 10.1, v. 1000 11.0
Jailhoise Riot v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Tuulenpoju v. 700 24.6, v. 1000 26.0
Upea Ursula v. 700 27.3, v. 1000 28.3

keskiviikko 1. heinäkuuta 2015

Rättvik 20.6.

Dolan Spring v. 700 10.3, v. 1000 12.6
Face'em v. 600 10.2
Diamond of Ace v. 700 14.5, v. 1000 14.3
Cash Gamble v. 700 8.9, v. 1000 10.6
Up Date Hoss v. 700 9.0, v. 1000 10.7

Dannero 18.6.

Ed You v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Starpoint Lucy v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Bartender In v. 700 9.1, v. 1000 11.0
Maya Gold v. 700 11.5, v. 1000 12.3

Kouvola 18.6.

Daniel Roff v. 700 20.9, v. 1000 19.8
Pauhis v. 700 27.3, v. 1000 28.5
Rocket Richard v. 700 15.3, .v 1000 15.8
Myllyn Valtti v. 700 27.9, v. 1000 27.3
Moonlight Storm v. 700 17.4, v. 1000 16.4
Vind Farming v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Livi Import v. 700 19.6, v. 1000 19.0
Tenpoints Star v. 700 19.3, .v 1000 18.8