Hae tästä blogista

torstai 29. huhtikuuta 2021

Bergsåker 17.4.

Brunello Hall v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Frodo S. v. 700 13.9, v. 1000 14.0

Gogobet Sisu v. 600 12.2 ,v. 1000 12.7

Odd Herakles v. 700 18.8, v. 1000 21.3

Gitte Silvåkra v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Amorcer Levallo v. 700 9.5, v. 1000 11.0

Merritt v. 700 8.9, v. 1000 10.0

Who's Who v. 700 9.2, v. 1000 10.2

Venturesome v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Seinäjoki 17.4.

Cheap Thrills v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Galileo Way v. 700 13.9

Sanahelinä v. 700 24.6, v. 1000 23.9

Magical Princess v. 700 11.2

Matter of Fact v. 700 12.0

Don Williams v. 700 11.2, v. 1000 11.8

Mask Off v. 700 11.4

Liisan Tulilintu v. 700 21.9, v. 1000 21.7

Generaal Bianco v. 700 10.0, v. 1000 11.0


Romme 16.4.

Helluva Am v. 700 14.4, v. 1000 14.4

Conch On Inn v. 700 12.5, v. 1000 14.3

Stens Remind v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Mellby Ess v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Dark Roadster v. 700 10.8, v. 1000 13.8

Solvalla 16.4.

Global Confession v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Princess ORlando v. 700 10.1, v. 1000 12.3

Mango Brodda v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Smaragd Norrgård v. 700 12.2, v. 1000 13.8

Hurrican River v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Xanthis Delicious v. 700 11.2, v. 1000 11.9

Turku 16.4.

Caitlyn v. 700 15.6, v. 1000 15.7

Kretonki v. 700 24.7, v. 1000 26.1

Here Comes Marty v. 700 13.8, v.1000 15.0

Bluebird Nash v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Que Tal v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Vixeli v. 700 23.8, v. 1000 24.5

Girls With Curls v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Southwind Boko v. 700 12.6, v. 1000 14.1

Orvar Iver v. 700 13.4, v. 1000 15.3

Gävle 15.4.

Born Unicorn v. 700 9.3, v. 1000 11.2

Knifetown Hall v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Hollywood Story v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Airborne v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Ottens Hero v. 700 10.7, v. 1000 13.1

Jyväskylä 15.4.

Shape Of You v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Unique Creation v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Endless Story v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Global Withdrawl v. 700 12.1, v. 1000 14.1

Queen of Pirates v. 700 12.1, v. 1000 14.2

Pitska v. 700 24.2, v. 1000 25.3

Sunrise Valkyria v. 700 14.4, v. 1000 16.1

Essin Säväys v. 700 27.6, v. 1000 28.9


maanantai 26. huhtikuuta 2021

Åby 14.4.

Astrib Broline v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Pomeroy v. 700 12.6

Honesty v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Jetstream Rapida v. 700 9.7, v. 1000 11.2

Global Benchmark v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Shocking Superman v. 700 9.2, v. 1000 10.5

Ultra Violet v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Alfas Kennedy v. 700 12.0, v. 1000 13.0

O.M.Faststep v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Hector de Sajan v. 700 14.2, v. 1000 15.7

Solvalla 14.4.

 THe Fastlove v. 700 13.8, v. 1000 14.5

Iceland Falls v. 700 8.9, v. 1000 10.0

Faith In Cash v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Bästa Sebbe v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Breeze v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Mojo Express v. 700 11.6, v. 1000 12.2

Jennifer Web v. 700 14.0, v. 1000 13.5

Vanja v. 600 12.9

Indigo Sisu v. 700 11.7, v. 1000 12.1

Go West Young Man v. 700 10.3, v. 1000 12.3

 

Vermo 14.4.

Bassi Combo v. 700 15.6, v. 1000 17.2

En Candy Till v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Rarity Red v. 700 15.9, v. 1000 15.6

Ypäjä Jallu v. 700 24.0, v. 1000 25.1

Jacques Hyneman v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Mr Big Money v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Redemption v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Uncio v. 700 10.6, v. 1000 12.1


Eskilstuna 13.4.

Djang Limit v. 700 13.4, v.1000 13.3

Ninepoints Lasse v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Final Whistle v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Eddy West v. 700 8.8, v. 1000 10.1

Modern Times v. 700 14.9, v. 1000 15.5

S.G.'s Accenta v. 700 14.7, v. 1000 15.4

Messiah v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Jaguar Dream v. 700 10.1, v. 1000 12.4

Yeezuz v. 700 15.1, v. 1000 15.4

Tamerlan v. 700 15.5, v. 1000 15.7

Teivo 13.4.

Alma Cotter v. 700 16.6, v. 1000 16.2

Hiipeli v. 700 26.1, v. 1000 27.1

Eskill Cotter v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Joriini v. 700 20.9, v. 1000 23.2

Capo The Amour v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Aamos Hem v. 700 26.7, v. 1000 27.6

Touch Me Too v. 700 11.9, v. 1000 14.2

Samurai Comery v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Too Red For You v. 700 14.9, v. 1000 15.6

Färjestad 12.4.

Don't Be Weak v. 700 11.7, v. 1000 12.7

C.Neway v. 700 12.9, v. 1000 14.8

Global Benefit v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Stick Nudger v. 700 14.6, v. 1000 15.8

Cyrano De B. v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Global Black Money v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Joensuu 12.4.

Easy Darling v. 700 13.8, v. 1000 16.2

Tähteys v. 700 28.0, v. 1000 28.4

Django Cross v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Hambo v. 700 22.1, v. 1000 24.5

Jet Setter v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Easy Lover v. 700 13.0, v. 1000 15.0

Hard To Trick v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Rebel Royal v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Solvalla 11.4.

Losch Boko v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Gill Gal v. 700 13.9, v.1000 15.0

Dozen Of Oysters v. 700 11.7, v. 1000 14.3

Versace Face v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Aranka Face v. 700 11.1, v. 1000 13.2

Livi Majesty v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Digital Class v. 700 7.7, v. 1000 19.6

Oskar of Sand v. 700 14.6, v. 1000 15.3

Jaguar Hill v. 700 10.1, v. 1000 10.8

Almond Paste v. 700 11.2, v. 1000 12.0

Ylivieska 11.4.

 R.R. Sam's Joy v. 700 18.0, v. 1000 19.2

Fancy Creek v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Riksun Tähti v. 700 29.2, v. 1000 29.3

Uncia v. 700 16.6, v. 1000 18.0

Main Stage v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Kevinin Tähti v. 700 29.1, v. 1000 29.6

Blaze Beluga v. 700 19.7, v. 1000 19.1

Pitska v. 700 25.7, v. 1000 27.0

Will Daisy Beat v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Mikkeli 11.4.

 Grove's Kajsa v. 700 12.9, v. 1000 15.1

Hosianna Sisu v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Let's Take A Selfie v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Vastavalo v. 700 29.6, v. 1000 30.0

Run And Repeat v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Sweet Poison v. 700 13.0, v. 1000 15.4

Murolii v. 700 27.1, v. 1000 26.9

Solomon Joe v. 700 14.9, v. 1000 15.5

tiistai 20. huhtikuuta 2021

Jägersro 10.4.

Önas Prince v. 700 10.3, v. 1000 11.1

Gaie Des Brumes v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Beckham v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Lucky Truc v. 600 13.5, v. 1000 13.0

Kali Smart v. 600 13.8, v. 1000 12.3

Chased v. 600 13.1, v. 1000 13.1

Ganybooy v. 600 14.2, v. 1000 12.7

Apapmand v. 600 13.3, v. 1000 12.2

Rackham v. 600 11.0, v. 1000 10.9

Mellby Free v. 600 9.1, v. 1000 10.8

Al Pacino v. 600 15.0, v. 1000 14.1

Lahti 10.4.

Briljantti Buugi v. 700 26.6, v. 1000 28.0

Almost One Year v. 700 17.4

Huisi Hemmo v. 700 22.0, v. 1000 24.4

Piece of Hero v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Piedmont v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Want To Wheels v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Hetviina v. 700 25.3, v. 1000 25.2

Morison v. 700 25.3, v. 1000 25.2

Ubertino Grif v. 700 9.1, v. 1000 11.2

Stonecapes Quieila v. 700 17.6, v. 1000 17.0

Kouvola 9.4.

Humenteri v. 700 29.5, v. 1000 28.7

Zumuco v. 700 16.6, v. 1000 17.4

Tähtisekki v. 700 25.9, v. 1000 25.5

Com Tuff v. 700 16.1, v. 1000 17.6

Morris Match v. 700 16.2, v. 1000 17.8

Yolo Savoy v. 700 14.2, v. 1000 15.7

Pori 9.4.

Sahara Magaria v. 700 19.7, v. 1000 19.9

Neo Sånna v. 700 14.7, v. 1000 16.4

North Lexus v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Enzo Victory v. 700 15.0, v. 1000 16.5

Nyland v. 700 25.8, v. 1000 26.8

He Is In v. 700 14.3, v. 1000 15.8


lauantai 17. huhtikuuta 2021

Örebro 8.4.

Klara Zonett v. 700 12.4, v. 1000 12.5

Islay Mist Sisu v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Mellby Jinx v. 700 11.1, v. 1000 14.1

Västerbo Lexington v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Mister Herkules v. 700 12.3, v. 1000 14.4

Eagle Eye Sherry v. 700 11.8, v. 1000 13.1

Seinäjoki 8.4.

Mescalin Shade v. 700 16.9, v. 1000 17.1

Ville Kalle v. 700 27.3, v. 1000 26.9

Cheap Thrills v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Paris Håll v. 700 20.0, v. 1000 19.5

Gunvald v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Asfalttisoturi v. 700 27.6, v. 1000 27.7

Find Out v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Kwakiuti Boko v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Åby 7.4.

Bluehill's Wind v. 700 11.1, v. 1000 13.7

Princess Tile v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Chili Jordan v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Dartboard v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Precious Lane v. 700 12.1 ,v. 1000 12.9

Hitthebar v. 700 10.2, v. 1000 11.9

Zino Tof v. 700 11.3, v. 1000 12.9

Solvalla 7.4.

Celie Anora v. 700 14.1, v. 1000 16.3

Asteroid v. 700 14.3, v. 1000 14.1

Borups Victory v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Global Bellicosa v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Hopeusteponalego v. 700 10.2, v. 1000 11.2

Ecurie D. v. 700 10.2 ,v. 1000 11.5

Bitcoind'arc v. 700 12.6, v. 1000 13.5


Vermo 7.4.

Kastehelmeni v. 700 25.5, v. 1000 26.0

Que Tal v. 700 11.4, v. 1000 12.9

BWT Caesar v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Heporix v. 700 21.8, v. 1000 24.7

King Cole v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Redemption v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Business School v. 700 12.4, v. 1000 14.3

Dusktodawn Boogie v. 700 13.2, v. 1000 13.3

Hazelhen Hemera v. 700 13.9, v. 1000 15.5


tiistai 13. huhtikuuta 2021

Axevalla 6.4.

Global Crossover v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Shimoko v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Oliver Hall v. 700 13.8, v. 1000 14.6

Husse Boko v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Dream of Moneyd.E. v. 700 14.0, v. 1000 14.2

Golden Guard v. 700 11.3, v. 1000 12.0

La Sassicaia v. 700 11.6, v.1000 13.2

Clockwork v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Bugatti Miles v. 700 10.2, v. 1000 11.1

Appreciated v. 700 10.5, v. 1000 12.6

Teivo 6.4.

Heilis v. 700 33.7, v. 1000 34.6

Bassi Combo v. 700 16.7, v. 1000 18.2

Larvan Pramia v. 700 37.1

Sahara Sandstorm v. 700 14.9, v. 1000 15.4

King of the North v. 700 17.0, v. 1000 18.6

Full Picture v. 700 17.0, v. 1000 18.0

Eetu Rols v. 700 28.7, v. 1000 29.0

Mr Big Money v. 700 15.2, v. 1000 16.9

Rarity Red v. 700 15.8, v. 1000 16.3

Forssa 5.4.

Real Red v. 700 13.2, v. 1000 15.6

Cream Candy v. 700 18.3, v. 1000 20.3

Minecraft v. 700 16.3, v. 1000 18.3

Sultan of Soprano v. 700 16.4, v. 1000 17.6

Joensuu 5.4.

A Million Star v. 1000 19.2

Instatag v. 700 14.6, v. 1000 16.6

Hilipee v. 700 27.2, v. 1000 28.6

Piedmont v. 700 14.5, v. 1000 15.0

Cazador v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Rebel Royal v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Romme 4.4.

Cobbys Forever v. 700 13.5, v. 1000 15.7

Easy Cash v. 700 15.5, v. 1000 14.0

Bottnas Explosive v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Power Blaster v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Beauty Wind v. 700 14.6

Digital Eye v. 700 12.9, v.1000 13.3

Cab Lane v. 700 11.5, v. 1000 11.6

MAS Capacity v. 700 10.4, v.1000 11.4

Who's Who v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Lappeenranta 4.4.

Benobi Zet v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Leemark's Hector v. 700 15.9, v. 1000 17.5

Game of Live v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Larvan Iisu v. 700 30.3, v. 1000 30.9


Halmstad 3.4.

 Global Cashflow v. 700 12.6, v. 1000 12.6

Staro Peanut v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Milles Molle v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Howdy Quick v. 700 12.1, v. 1000 14.0

Darah Bibo v. 700 9.7, v. 1000 11.8

Happy Few v. 700 12.5, v. 1000 13.5

 Quite Special v. 700 13.1, v. 1000 13.6

Suarez v. 600 11.4, v. 1000 12.4

Hickothepooh v. 600 7.7, v. 1000 9.6

Eight Hour v. 600 12.5, v. 1000 13.3

Kaustinen 3.4.

Too Macho For You v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Eräsmies v. 700 27.3, v. 1000 27.4

Shadow Leader v. 700 14.5, v. 1000 16.0

Javeri v. 700 28.0, v. 1000 29.6

Fancy Creek v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Ypäjä Jallu v. 700 20.8, v. 1000 22.8

Asterisque v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Hujake v. 700 25.7, v. 1000 26.3

Janis Joplin Boko v. 700 14.3, v. 1000 14.7

T.Rex v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Polara v. 700 23.6

Troopers v. 700 10.7, v. 1000 12.2

lauantai 10. huhtikuuta 2021

Färjestad 2.4.

 Ivory di Quattro v. 700 10.8, v. 1000 12.8

Asa Ready To Glide v. 700 8.9, v. 1000 9.6

Pewdiepie v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Gina Mearas v. 700 9.1, v. 1000 11.3

Bara du Chene v. 700 11.0, v. 1000 11.5

Hindenburg Am v. 700 9.7, v. 1000 11.6

Jan Alki v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Witty v. 700 12.4, v. 1000 12.5

Click Bait v. 700 7.2, v. 1000 9.0

Sahara Peyote v. 700 6.5

Nicke Bulwark v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Jyväskylä 2.4.

 Leemark's Icy v. 700 17.4, v. 1000 19.4

Sunrise Valkyria v. 700 12.1, v. 1000 14.8

Huisi Hemmo v. 700 25.2, v. 1000 26.7

Tota C.A. v. 700 9.8, v. 1000 12.3

Cover Prince v. 700 11.5, v. 1000 15.0

Coldspring v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Turku 2.4.

Macy S v. 700 15.5, v. 1000 16.9

Perfect Time v. 700 16.0

Aamun Kimallus v. 700 27.2, v. 1000 26.7

Rahajamatch v. 700 14.0, v. 1000 15.8

He Is Felix v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Chestnut Sala v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Leemark's Ghost v. 700 14.3, v. 1000 14.3

Rivaltti v. 700 27.1, v. 1000 29.0

Gävle 1.4.

Glen v. 700 13.2, v. 1000 14.8

Cape Town v. 700 13.9, v.1000 14.9

From The Mine v. 700 9.2, v.1000 11.6

Madronjo v. 700 12.6, v. 1000 12.6

Airborne v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Don't Be Weak v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Heavenly May v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Hombre D. v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Lahti 1.4.

Siirin Valtsu v. 700 31.6, v. 1000 33.4

Stonecapes Picasso v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Marlon Dee v. 700 12.7, v. 1000 15.4

Arrogance v. 700 16.6, v. 1000 16.3

Suviruusuli v. 700 25.1, v. 1000 25.2

O.P.Roc v. 700 12.4, v. 1000 14.4

Zapo v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Suikun Chili v. 700 25.6, v. 1000 27.2

King Cole v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Åby 31.3.

Hickodelicious v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Lady Beluga v. 700 13.6, v. 1000 16.8

Edibear v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Townshend Broline v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Sharp Dream v. 700 8.7, v. 1000 11.6

Dream Kåsgård v. 700 10.7, v. 1000 13.1

Cadiz v. 700 11.6, v. 1000 14.8

Ingesson v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Ultimate Brodda v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Solvalla 31.3.

Sixten Roc v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Mellby Imperial v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Global Courtesy v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Mister Donald v. 700 11.6, v. 1000 11.6

Tom Boy Poof v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Bellatrix Club v. 700 14.7, v. 1000 15.1

Go West Young Man v. 700 10.7, v. 1000 11.4

Sedin U.S. v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Divine v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Moon Zappa v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Vermo 31.3.

Southwind Boko v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Tähtihippu v. 700 31.7, v. 1000 31.4

Hurrican Boshoeve v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Kartier v. 700 22.5, v. 1000 23.1

First Class Lady v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Lady Rock v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Uccio v. 700 10.4, v. 1000 12.5

Willow Pride v. 700 11.9, v. 1000 12.1

Tinderi v. 700 25.8, v. 1000 27.2

Burnout v. 700 12.9, v. 1000 14.6

maanantai 5. huhtikuuta 2021

Jägersro 30.3.

Balashi v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Afrodite Face v. 700 13.6, v. 100 13.8

Felix Orlando v. 700 10.6, v. 1000 11.0

Pre Calculated v. 700 13.0, v. 1000 12.6

Fade Away v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Payet D:E. v. 700 11.9

Philomenia v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Ganyboy v. 700 13.0, v.1000 12.5

La Plus Belle v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Önas Prince v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Mikkeli 30.3.

Chasing Highs v. 700 19.0, v. 1000 19.9

Malakki v. 700 29.7, v. 1000 30.4

Jadira We bv. 700 16.1, v. 1000 17.3

Vixeli v. 700 28.4, v. 1000 27.8

Pica-Pica Oak v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Cazador v. 700 16.0, v. 1000 16.8

Francis Journey v. 700 17.8, v. 1000 18.6

Bollnäs 29.3.

Västerbo Burberry v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Loveyouecus v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Il Mio Hooligan v. 700 12.2, v. 1000 13.7

sunnuntai 4. huhtikuuta 2021

Seinäjoki 29.3.

Natasha Love v. 700 16.5, v. 1000 17.2

Uomo Show v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Salaliitto v. 700 28.8, v. 1000 28.2

The Swede v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Layla v. 700 27.7, v. 1000 27.3

Fixit v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Velhomies v. 700 28.4, v. 1000 29.6

Por Nie Pop v. 700 18.0, v. 1000 18.7

Solvalla 27.3.

Cintra v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Barbro Knonos v. 700 8.7, v.1000 10.8

Dear Friend v. 700 9.1, v. 1000 11.3

Incase of Fire v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Joseph Boko v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Hulken Sisu v. 700 13.2, v. 1000 13.6

Condior v. 700 10.9, v. 1000 11.0

Ultra Bright v. 700 10.0, v. 1000 10.3

Global Undecided v. 700 9.1, v. 1000 10.4

Racing Ribb v. 700 10.3, v. 1000 11.0

Antonio Trot v. 700 10.2, v. 1000 10.7

Teivo 27.3.

Sjö Kongen v. 700 27.2, v. 1000 27.2

Business School v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Next Hope v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Bastian v. 700 13.8, v. 1000 15.5

Tour Knight v. 700 11.8, v. 1000 13.6

Parvelan Retu v. 700 21.6, v. 1000 22.7

Kromaus v. 700 25.5, v. 1000 26.1

Miss Jaybird v. 700 17.2, v. 1000 17.1

Tähtisekki v. 700 25.9, v. 1000 26.7

Evaluate v. 700 13.1 ,v. 1000 14.3

Way To Go v. 700 10.8

Solvalla 26.3.

Unfair v. 700 12.6, v. 1000 14.5

Dozen of Oysters v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Rally Hjärtat v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Grevin Sisu v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Certainly v. 700 11.8, v. 1000 12.21

G.K.Justus v. 700 10.4, v. 1000 12.5

Girlpower Sisu v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Cab Lane v. 700 10.0, v. 1000 11.7

Amorcer Levallo v. 700 9.7, v. 1000 11.1

Xerxes Millard v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Pori 26.3.

Boheemi v. 700 28.2, v. 1000 28.8

Stonecapes Sparrow v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Black Ice Boost v. 700 14.3, v. 1000 15.6

Making Match v. 700 12.2, v. 1000 15.2

Hipatsu v. 700 24.5, v. 1000 26.4

Rarity Red v. 700 11.4, v. 1000 13.9

Erkkaus v. 700 27.9, v. 1000 28.4

Laurila's Gertrude v. 700 16.1, v. 1000 17.8

Åby 25.3.

Easy Cash v. 700 8.2, v. 1000 10.5

Nanny's Girl v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Bag's Simoni v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Alfas Kennedy v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Gazza B.R. v. 700 10.0, v. 1000 11.9

Racing Mange v. 700 9.1, v. 1000 10.7

Lahti 25.3.

Fazimo v. 700 14.5, v. 1000 16.4

Suikun Chili v. 700 25.8, v. 1000 27.3

Brave Dame Vivian v. 700 11.2, v. 1000 13.4

Humenteri v. 700 22.9, v. 1000 25.8

Busy Combo v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Redemption v. 700 11.0, v. 1000 13.3

Silk Bullet v. 700 12.0, v. 1000 14.2

En Candy Till v. 700 13.9, v. 1000 14.7

torstai 1. huhtikuuta 2021

Bergsåker 24.3.

Nuclear Håleryd v. 700  15.4

Borups Victory v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Casanova Sisu v. 700 11.7, v. 1000 11.8

Albert Zonett v. 700 11.6, v. 1000 14.3

Lyckans Star v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Ava v. 700 11.4, v. 1000 11.3

Gogobet Sisu v. 700 10.8

Solvalla 24.3.

Red Rock Booze v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Anti Ice v. 700 13.2, v. 1000 13.4

La Verite v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Indigo Sisu v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Messiah v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Handle With Care v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Arquana As v. 700 9.7, v. 1000 10.3

Hemisphere v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Jaques Noir v. 700 14.5, v. 1000 13.8

One For All v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Vermo 24.3.

Smoked Lemon v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Favör Då v. 700 16.2, v. 1000 17.4

The Next One US v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Lissun Assi v. 700 24.9

American Hero v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Elias Juonetar v. 700 27.0

Way To Go v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Ashley Face v. 700 14.7, v. 1000 16.1

Eskilstuna 23.3

Loaded Eila v. 1000 14.4

Erv Zet v. 700 13.3, v. 1000 15.1

G.Cross v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Allowable v. 700 10.6, v. 1000 12.6

John Joep v. 700 13.4, v. 1000 13.2

Greta Journey v. 700 11.8, v. 1000 11.9

Xanthis Daiquiri v. 700 13.9, v. 1000 13.7

Zinco Jet v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Hooper des Chasses v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Carotene v. 700 10.5, v. 1000 13.2

Kuopio 23.3.

Flora Cash v. 700 20.3, v. 1000 20.4

Särkän Uolevi v. 700 37.4, v. 1000 36.3

Fransua v. 700 30.1, v. 1000 30.9

Erik Flash v. 700 12.0, v. 1000 14.0

E.V: Esko v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Daddy Boy v. 700 15.2, v. 1000 15.2

Virin Veijari v. 700 27.6, v. 1000 27.0

Tellmestory v. 700 12.9, v. 1000 14.1

MAS Felipe v. 700 16.2, v. 1000 17.7

Walene v. 700 27.3, v. 1000 29.0

Färjestad 22.3.

Redfield v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Fritjof v. 700 11.6, v. 1000 13.2

I'm A Believer v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Dizzy River v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Oulu 22.3.

Power Downhill v. 700 16.6, v. 1000 17.7

Uncia v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Lakori v. 700 24.1, v. 1000 25.5

Shotproof v. 700 12.0, v. 1000 13.2

Samaras K.;.E. v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Fancy Creek v. 700 13.8, v. 1000 15.3

Justin Web v. 700 16.6, v. 1000 19.5

Örebro 21.3.

Sahara B Boy v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Simb Murdoch v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Teton Game of War v. 700 16.2, v. 1000 15.7

Kenzoki Boko v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Sultan Norrgård v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Asa Ready To Glide v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Breeze Kronos v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Joensuu 21.3.

Lumettaja v. 700 27.2, v. 1000 28.4

Rebel Royal v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Silica Man v. 700 15.6, v. 1000 17.4

Benobi Zet v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Grove's Kajsa v. 700 16.1, v. 1000 17.9

Minbrisk v. 700 17.0, v. 1000 18.3

Forssa 21.3.

Where Is My Mind v. 700 15.2, v. 1000 18.0

Marigold With Love v. 700 17.8, v. 1000 17.7

T. Rex v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Minecraft v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Bobby Blue Frido v. 700 14.6, v. 1000 17.0

Brilliant belus v. 700 20.9, v. 1000 20.4

Zumuman v. 700 19.0, v. 1000 20.6