Hae tästä blogista

lauantai 26. maaliskuuta 2022

Åby 23.3.

Palace Bo v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Vicarius v. 700 13.9, v. 1000 16.3

Great Champion v. 700 15.4, v. 1000 15.9

The Natural v. 700 10.5, v. 1000 13.9

Easy Star v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Playit Flax v. 1000 16.0

Baronerosso Play v. 1000 14.7

King of Greenwood v. 1000 11.1

Randemar R.D. v. 1000 14.9

Solvalla 23.3.

Rouge Tile v. 700 14.9, v.1000 15.7

Dorothea Mil v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Every Day Elegant v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Queen of Gunners v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Kungfu Lady v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Agassi Broline v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Samurai Comery v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Hazyshadeofwinter v. 700 12.1, v. 1000 11.9

Vermo 23.3.

Mattilan Eemeli v. 700 32.7, v. 1000 35.1

Ivy Hoss v. 700 13.5, v. 1000 16.1

Pastori v. 700 25.6, v. 1000 27.5

Tour Knight v. 700 9.6, v. 1000 11.1

Panthera v. 700 29.5, v. 1000 29.9

Bee Combo v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Ray Boy v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Charlene Halm v. 700 12.0, v. 1000 14.8

Vikens Energy v. 700 11.2, v. 1000 12.7

BWT Fury v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Bridge Commander v. 700 11.5

Jägersro 22.3.

Jeans N.Both v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Expelled v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Tae Kwon Deo v. 700 9.0, v. 1000 10.5

Leroy Boko v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Akal Face v. 700 13.3, v. 1000 15.2

Tailored Arrival v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Nikita Vrijthout v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Ups Face v. 700 12.4, v. 1000 12.7

Emma Häggenäs v. 700 11.4, v. 1000 12.1

Lucky Guy Boko v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Mikkeli 22.3.

My Way Luxi v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Carmenella v. 700 31.1, v. 1000 32.6

Boss Amiraal v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Benobi Zet v. 700 14.4, v. 1000 13.5

Werona v. 700 27.8, v. 1000 27.7

Ypäjä O'Hannah v. 70016.7, v. 1000 17.5

Surprise Daisy v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Tuuskanen v. 700 23.7, v. 1000 24.4

Mieletän Melinda v. 70029.3, v. 1000 31.7

Massimo Heist v. 700 15.6, v. 1000 17.8

Axevalla 21.3.

X.O.X.O. v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Honfleur Mearas v. 700 10.6, v. 1000 12.3

I.G.Detecteur v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Oz Allegretto v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Husse Boko v. 700 13.8, v. 1000 13.2

Broadway Sun v. 700 12.5, v. 1000 12.8

Global Billboard v. 700 15.0, v. 1000 15.8

Oulu 21.3.

Flower's Prayer v. 700 19.0, v. 1000 18.6

Cod A'la Doc v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Kleppe Spödå v. 700 26.6, v. 1000 27.3

Callela Leonard v. 700 11.2, v. 1000 14.0

Roughenough Vice v. 700 17.3, v. 1000 17.1

Exther Rich v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Special Gun v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Romme 20.3.

Star Muscle v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Electrical Storm v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Amazing Lady N.O. v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Global Confession v. 700 10.7, v. 1000 12.4

Eliza Turf v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Parveny v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Locale Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Joensuu 19.3.

Ökymäen Silvia v. 700 29.7, v. 1000 30.2

Honey Trix v. 700 15.7

Amiraal Victor v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Call It Fighter v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Hopeusteponalego v. 700 14.6, v. 1000 14.4

Tuuli-Eikka v. 700 27.2, v. 1000 26.6

Sunrise Valkyria v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Capo v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Valtroks v. 700 28.1, v. 1000 28.7

Minto's Don Juan v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Vixeli v. 700 24.9, v. 1000 23.9

Solvalla 18.3.

Gavin Rich v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Rally Inge v. 700 11.0, v. 1000 13.7

Önas Power v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Midleton v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Boycott v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Massive Speed v. 700 10.9, v. 1000 11.1

Radetzky v. 700 9.2, v. 1000 10.5

Friend of Elves v. 700 14.0, v. 1000 14.2

Turku 18.3.

Wildrose Sala v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Grace Scion v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Juiceman v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Häyrilän Hero v. 700 27.0, v. 1000 27.7

Rarity Red v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Roseline Forbes v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Åby 17.3.

Stens Retention v. 700 13.1, v. 1000 15.0

N.O.Boy v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Hurricane Silas v. 700 12.1, v. 1000 12.1

Zinfandel v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Gabriels Love v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Ego Sisu v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Cubasse v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Ultra Violet v. 700 11.5, v. 1000 12.3

Van Gils v. 700 10.4, v. 1000 12.8

Conrads Diderot v. 700 15.1, v. 1000 15.1

Seinäjoki 17.3.

Ditchback Dice v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Fayette Sisu v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Joriini v. 700 24.6, v. 1000 24.6

Thai Profit v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Conrads Kickoff v. 700 13.3, v. 1000 16.0

Cheap Thrills v. 700 12.8, v. 1000 13.9

lauantai 19. maaliskuuta 2022

Jägersro 16.3.

 Victory v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Across the World v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Mimmi Lane v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Duchesse W.F. v. 700 15.1, v. 1000 14.9

Baltic Sun v. 700 14.3, v. 1000 17.3

Encore Cloc v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Black In Black v. 700 10.6

Moses v. 700 12.5, v. 1000 12.4

Felix Orlando v. 700 10.3, v. 1000 12.7

Solvalla 16.3.

Ida Orlando v. 700 15.3, v. 1000 16.1

Madame Norrgård v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Sunrise v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Verbeeck v. 700 16.2, v. 1000 16.1

L.A.Boko v. 700 11.2, v. 1000 13.2

Losch Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.6

 Herecomestheboom v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Southwind Boko v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Greta Sisu v. 700 10.5, v. 1000 11.7

Very Kronos  v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Vermo 16.3.

Varma-Konsti v. 700 27.3, v. 1000 29.0

Stonecapes Ulrica v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Lapland Royal v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Laurenz Von Bentz v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Corazon Combo v. 700 14.0, v. 1000 14.3

On Track Rockstar v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Ciiran Tähti v. 700 21.8, v. 1000 23.4

Solomon Joe v. 700 12.9, v. 1000 14.2


Eskilstuna 15.3.

Baron de Chita v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Carbonfiber v. 700 14.4, v. 1000 16.4

Gloster Gladiator v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Joli Mearas v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Isabelle Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Katri P.Boko v. 700 13.6, v. 1000 14.7

A Ninja Kid v. 700 12.9, v. 1000 15.8

Djokovic v. 700 10.8, v. 1000 11.2

Teivo 15.3.

Stabbers Star v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Suvelan Roihu v. 700 31.2, v. 1000 31.2

Bluehill's Sparkle v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Ilos Silmarillion v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Activist v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Nu Del v. 700 14.6, v. 1000 15.9

Grande Dragon v. 700 14.4, v. 1000 14.2

Jacques Hyneman v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Credit To Love v. 700 13.0, v. 1000 14.1

BWT Dictator v. 700 13.5


Halmstad 14.3.

Romero v. 700 11.9, v. 1000 11.9

Global Action v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Kontiki Evolution v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Maestro Michel v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Kentucly River v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Linares v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Precious Lane v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Jyväskylä 14.3.

Light Up v. 700 16.0, v. 1000 17.3

Kukkarosuon Veera v. 700 27.8, v. 1000 28.4

Hunter Dillon v. 700 13.2, v. 1000 15.4

Jostois v. 700 26.7, v. 1000 27.9

Callela Keeneland v. 700 16.0, v. 1000 18.4

Welldone v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Åby 12.3.

Dartboard v. 700 15.2

Ornello v. 700 10.5, v. 1000 13.3

Corazon De B. v. 600 10.8, v. 1000 11.9

Carna Sensei v. 700 10.7, v. 1000 12.1

Cuenca v. 600 11.9, v. 1000 12.7

Stoletheshow v. 600 10.1, v. 1000 10.2

Listas Tingeling v. 600 11.3, v. 1000 11.7

Amorcer Levallo v. 700 9.6, v. 1000 10.9

Unico Broline v. 700 7.7, v. 1000 9.7

Brack Face v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Vermo 12.3.

Neo Sånna v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Black Revenge v. 700 13.8, v. 1000 15.5

Karlo v. 700 24.5, v. 1000 25.7

Tippy Grain v. 700 16.9, v. 1000 18.1

M.A. Piste v. 700 25.8, v. 1000 26.2

BWT Ellospank v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Hallan Poika v. 700 27.1, v. 1000 27.6

Exuberance v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Willow Pride v. 700 10.0, v. 1000 12.3

Bollnäs 11.3.

Bugsy v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Ruger v. 600 12.7, v. 1000 13.4

Hazyshadeofwinter v. 600 11.3, v. 1000 12.1

Underbarosåfin v. 600 9.6, v. 1000 12.2

Solvalla 11.3.

Wonderful Tonight v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Radetzky v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Miss Youniverse v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Arabbiata Face v. 700 13.2, v. 1000 13.1

Qvidja's First v. 700 12.2, v. 1000 12.3

Biscaia v. 7000 10.9, v. 1000 12.4


Kaustinen 11.3.

Special Gun v. 700 18.6, v. 1000 18.7

Salaliitto v. 700 26.9, v. 1000 27.0

Langen's Greyhound v. 70014.7, v. 1000 16.4

Hypnotique v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Anni Sue v. 700 12.7, v. 1000 14.1

La Mirage v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Pori 11.3.

Simon Angel v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Stardust Comery v. 700 16.0, v. 1000 16.0

Roseline Forbes v. 700 16.7, v. 1000 16.3

Exceptional v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Let Her Go v. 700 15.5, v. 1000 15.7

Åby 10.3.

Backdraft v. 700 13.4, v. 1000 13.6

Gambino D.K. v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Bubba Degato v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Leroy Boko v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Emma Häggenäs v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Baronerosso Play v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Kouvola 10.3.

Peak Lighting v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Smokin Ride v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Ray Boy v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Maze Match v. 700 16.6, v. 1000 17.5

Cool On Photos v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Sheikki v. 700 25.8, v. 1000 25.6

sunnuntai 13. maaliskuuta 2022

Solvalla 9.3.

Chico De Calamar v. 700 12.9, v. 1000 15.0

Imhatra Am v. 700 10.4, v. 1000 12.1

M.T.Rick Nash v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Queen Ratzeputz v. 700 13.1, v. 1000 13.3

Devs Definitif v. 600 10.5, v. 1000 10.9

Coquaholy v. 70013.5, v. 1000 13.5

Ilhao des Ambres v. 600 13.9, v. 1000 14.7

Shejk v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Gandhi Boko v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Vermo 9.3.

Eka Eko v. 700 32.9, v. 1000 34.4

Krista v. 700 26.7, v. 1000 29.1

Bean Fighter v. 700 14.5

Carlos Cashman v. 700 13.8, v. 1000 15.8

Jiiveegee v. 700 29.7, v. 1000 30.5

Callela Exlover v. 700 12.8, v. 1000 15.2

Holy Jack v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Chekkonen v. 700 29.9, v. 1000 31.3

Lemieux Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Axevalla 8.3.

Surprice Trot v. 700 15.4, v. 1000 15.7

Diamond Ribb v. 700 14.7, v. 1000 15.4

M.T.Rapunzel v. 700 12.7, v. 1000 15.1

Prince Will v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Tumble Boy v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Iris Sisu v. 700 14.2, v. 1000 15.2

O.M.Gogentle v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Ganyboy v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Axel Rek v. 700 14.8

Teivo 8.3.

Wiiru v. 700 38.5, v. 1000 38.1

Rose Orden v. 700 15.9, v. 1000 17.7

What The Hell v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Zest Boy v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Viimavirta v. 700 27.0, v. 1000 27.8

Stoneisle Rocket v. 700 16.2, v. 1000 17.7

Sahara Sandstorm v. 700 11.4, v. 1000 12.7

Morison v. 700 25.0, v. 1000 25.7

Thundergirl v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Mantorp 7.3.

Lady Beluga v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Conrads Kim v. 700 14.3, v. 1000 15.5

Zinfandel v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Leandro Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.2

Triton v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Lass Revenue v. 700 13.2, v. 1000 13.3

Oskar Run v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Oulu 7.3.

Iron Queen v. 700 17.3, v. 1000 17.7

Lastsundayinmay v. 700 17.1, v. 1000 17.5

Amiraal Victor v. 700 13.8, v. 1000 14.6

Lystilän Lento v. 700 25.8, v. 1000 26.0

Cod A'la Doc v. 700 17.5, v. 1000 16.8

Ne Quitte Pas v. 700 16.6, v. 1000 17.5

Tamerlan Grain v. 700 13.8, v. 1000 16.0

lauantai 12. maaliskuuta 2022

Eskilstuna 6.3.

Holy Ground v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Ivanhoe Renka v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Gordini Brick v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Blues d'Ourville v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Watford Broline v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Jaguar Hill v. 700 10.3, v. 1000 12.7

Esther Cheri v. 700 11.4, v. 1000 13.5

Ylivieska 6.3.

Special Gun v. 700 16.3, v. 1000 16.7

One For You v. 70016.9, v. 1000 17.8

Mega-Hertsitär v. 700 28.0, v. 1000 29.1

BWT Ernie v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Shotproof v. 70014.0, v. 1000 16.7

Kalmar 5.3.

Eclectic v. 700 16.5, v. 1000 15.5

Notorious Zon v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Copaca Banana v. 700 11.3, v. 1000 12.6

Bransbys Jukebox v. 600 12.4, v. 1000 13.2

Inspiration v. 600 11.5, v. 1000 11.6

Staro Leonardo v. 600 9.0, v. 1000 10.5

LaFerrari Dimanche v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Sandsjöns Enzo v. 600 9.9, v. 1000 11.5

Devs Daffodil v. 600 10.9, v. 1000 12.6

Namur v. 600 11.1, v. 1000 12.3

Lightning River v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Kuopio 5.3.

I.P. Sisu v. 700 33.8, v. 1000 32.9

Fu King Fab Press v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Wonder Of You v. 70011.5, v. 1000 14.2

Lumino v. 700 28.0, v. 1000 28.1

Hopeusteponalego v. 700 13.8

Alpertto v. 700 26.4, v. 1000 26.0

Endless Story v. 700 11.7, v. 1000 13.3

Kartier v. 700 23.9, v. 1000 24.1

Maze Runner v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Run And Repeat v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Turku 5.3.

Noren Luxi v. 700 16.3, v. 1000 18.2

No Limit Royalty v. 700 12.7, v. 1000 14.8

Kretonki v. 700 30.5, v. 1000 29.9

Merciless Cat v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Ashley Face v. 700 14.1

Lysti Rols v. 700 30.3, v. 1000 30.4

Deangelo v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Speedy Norwegian v. 700 12.5, v. 1000 12.6


Romme 4.3.

Rally Inge v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Landing Data v. 700 13.4, v. 1000 15.8

Midleton v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Xanthis Coktail v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Solvalla 4.3.

Rocket Tile v. 700 15.3, v. 1000 14.7

Wilson Knight v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Nallebjörn Tooma v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Nova Effe v. 700 14.5, v. 1000 14.1

Jerka Sting v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Genie Am v. 700 10.7, v. 1000 14.2

Joe Frazier Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Wilda Knight v. 700 15.6, v. 1000 15.1

Seinäjoki 4.3.

Meadow De Lux v. 700 16.8, v. 1000 17.2

Million Lightyears v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Goncourt Dairpet v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Mootsartti v. 700 26.8, v. 1000 27.1

The Swede v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Top Class Kemp v. 700 15.1, v. 1000 16.6

Ditchback Dice v. 700 12.9, v. 1000 15.2

Åby 3.3.

Ziva v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Jeans'n Passion v. 700 13.0, v. 1000 12.6

Muscle Morique v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Echelon v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Midnight Special v. 700 11.5, v. 1000 12.4

Waitingashell v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Take Me Sober v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Lahti 3.3.

 Francis Coccola v. 700 14.0, v. 1000 16.3

Capo v. 700 13.0, v. 1000 15.2

BWT Gabriel v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Meren Maininki v. 700 24.3, v. 1000 25.7

Felix Journey v. 700 15.3, v. 1000 17.4

Shining Armor v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Rullebackens Göta v. 700 16.1, v. 1000 16.8

sunnuntai 6. maaliskuuta 2022

Bergsåker 2.3.

Loulou Web v. 700 14.5, v. 1000 17.4

Conch On Inn v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Gordini Brick v. 700 14.6, v. 1000 16.6

Nils Zonett v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Google Sisu  v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Spickleback Face v. 700 9.9, v. 1000 11.1

General Norrgård v. 700 15.6, v. 1000 17.6

Solvalla 2.3.

Crak di Girifalco v. 700 9.3, v. 1000 12.3

Djokovic v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Dorothea Mil v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Greta Sisu v. 700 11.3, v. 1000 12.0

Laird Hamilt Boko v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Racing Brodda v. 700 10.9, v. 1000 11.3

Hisco de Florange v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Point to Point v. 700 14.1, v .1000 14.1

Vermo 2.3.

Oiva Veikko v. 700 32.1, v. 1000 32.2

Rafale v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Karlo v. 700 23.3, v. 1000 25.0

Stardust Comery v. 700 16.5, v. 1000 18.5

Junjori v. 700 26.8, v. 1000 27.2

Chase v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Amadeus Possible v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Questionmark Me v. 700 11.4, v. 1000 13.7

Åby 1.3.

Herbie Peak v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Across The World v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Elegant C.N. v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Ups Face v. 700 12.7, v. 1000 14.4

Ornellaia Cheri v. 700 11.0, v. 1000 13.0

Hercule de Sarjan v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Namanja Bo v. 600 8.5, v. 1000 10.3

Tailored Arrival v. 700 14.2, v. 1000 13.8

Forssa 1.3.

Vekraus v. 700 27.9, v. 1000 28.8

Girls With Curls v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Highlove Tech v. 700 16.3, v. 1000 17.3

Ray Boy v. 700 12.2, v. 1000 14.9

Xenia Comery v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Örebro 28.2.

Flexible Journey v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Calltosayiloveyou v. 700 14.9, v. 1000 16.1

Denali Doc v. 700 11.0, v. 1000 11.4

Hippolito G.R. v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Massive Speed v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Gizmo v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Teivo 28.2.

Vektorin Valo v. 700 30.6, v. 1000 31.9

Orpo-Pimu v. 700 28.3, v. 1000 29.7

Remember My Name v. 700 15.3, v. 1000 16.3

Vauhti Teppo v. 700 25.8, v. 1000 27.3

Smokin Ride v. 700 14.3, v. 1000 15.5

Jakob K.Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Callela Everest v. 700 12.8, v. 1000 14.7

Thundergirl v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Rovaniemi 28.2.

Ivar Journey v. 700 17.0, v. 1000 17.6

Rappodina v. 700 25.2, v. 1000 25.8

Saxoi v. 700 16.6, v. 1000 16.9

Diamond Lord v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Sagredo Hanover v. 700 12.4, v. 1000 14.9

Ninth Nobleman v. 700 13.3, v. 1000 15.3

Romme 27.2.

The Bald Eagle v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Loveyouecus v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Lovely Princess v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Ozzy's Melody v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Kaustinen 27.2.

Sultan Maharajah v. 700 18.0, v. 1000 18.8

Taj One v. 700 13.9, v. 1000 14.9

New Sensation v. 700 14.9, v. 1000 16.2

Jugador v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Irvin Star v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Koveri v. 700 27.5, v. 1000 27.1

Axevalla 26.2.

Dats So Crazy v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Lucifer Sam v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Cole Moss v. 700 13.9, v. 1000 16.3

Unico Broline v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Kattis J.Boko v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Holy Water v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Bismarck Comery v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Darlington Fame v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Eenymeenyminymoedk v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Best Ofdream Trio v. 700 12.5, v. 1000 12.6

Parfait A.F. v. 700 12.4, v. 1000 14.1

lauantai 5. maaliskuuta 2022

Romme 25.2.

Husar Norrgård v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Cornerstone v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Be The One v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Ara v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Oskar of Sand v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Mikkeli 26.2.

Essin Säväys v. 700 25.7, v. 1000 26.5

Goddess Dione v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Vilkkaan Velmu v. 700 21.9, v. 1000 23.7

Ernesto v. 700 31.2, v. 1000 31.9

Lindy Poppins v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Royal Date v. 700 12.1, v. 1000 14.4

Hujake v. 700 23.4, v. 1000 24.8

Alladin Bro v. 70014.6, v. 1000 15.0

Erik Flash v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Nyland v. 700 24.5, v. 1000 25.9

Intuto v. 700 12.7, v. 1000 15.5

Kuopio 25.2.

Iron Queen v. 600 19.3

Some Come v. 600 16.3, v. 1000 18.4

Walene v. 600 26.2, v. 1000 26.5

Zio Paperone Jet v. 600 14.5, v. 1000 15.4

Globalsatisfaction v. 600 14.2, v. 1000 16.0

Sandcastle v. 600 16.9, v. 1000 17.9

Turku 25.2.

Furiosa v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Global Venture v. 700 15.5, v. 1000 15.5

Stonecapes Tiffany v. 700 16.4, v. 1000 17.7

Kromaus v. 700 27.2, v. 1000 27.9

Ray Boy v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Kretonki v. 700 26.5, v. 1000 27.0

Åby 24.2.

Precious Lane v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Nan's Cash v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Fighter Vang v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Ornello v. 700 12.3, v. 1000 14.0

Boston Trio v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Kouvola 24.2.

Amelia Earheart v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Myllyn Vili v. 700 28.1, v. 1000 28.9

Mr Capito v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Vex Ant Hope v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Gambler Sisu v. 700 18.4, v. 1000 18.1

Sand of Holmö v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Rim Bay Royal v. 700 18.0, v. 1000 18.6

Jägersro 23.2.

Gold Eagle v. 700 13.8, v. 1000 15.6

Woodbury Wine v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Global Commission v. 700 14.9, v. 1000 15.3

Fantom Godiva v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Excellent Torkdahl v. 700 14.2, v. 1000 13.9

Ni Talar Bra Latin v. 700 14.3, v. 1000 13.7

The Revenant v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Lancaster v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Amorcer Levallo v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Across The World v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Solvalla 23.2.

Endless Love v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Hard Landing v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Breakingthelaw Ås v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Diamant Vendil v. 700 11.8, v. 1000 15.2

Xerava C.D. v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Lady Dee v. 700 12.0, v. 1000 13.8

Aurora Show v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Oskar Run v. 600 13.3, v. 1000 13.7

Bellatrix Club v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Antonio Trot v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Vermo 23.2.

MAS Gold Rush v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Gal Gadot Racing v. 700 11.6

Tutun Tiltu v. 700 25.8, v. 1000 26.6

T.Rex v. 700 12.9

Rarity ed v. 700 12.8

Lemieux Boko v. 700 13.2, v. 1000 15.1

Heros du Monde v. 700 15.8

O.Å. Erikuva v. 700 26.4, v. 1000 28.3