Hae tästä blogista

sunnuntai 30. toukokuuta 2010

Solvalla 30.5.

Erikasson v. 700 19.4, v. 1000 20.0
Inside Broline v. 700 8.8, v. 1000 9.6
Ilaria Jet v. 700 9.9, v. 1000 10.3
Nimrod Borealis v. 700 10.0, v. 1000 10.7
Brioni v. 700 10.5, v. 1000 10.9
Agostiinsin v. 700 13.9, v. 1000 13.6
Timjan U.S. v. 700 10.4, v. 1000 12.5
Luck Smith v. 700 11.5, v. 1000 11.2
Arctic Love v. 700 9.5, v. 1000 11.5
Main Wise As v. 700 9.9, v. 1000 10.4

Solvalla 29.5.

Flash Dreamcatcher v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Express Merett v. 700 9.8, v. 1000 11.6
Marshland v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Nisse Bean v. 700 11.0, v. 1000 11.8
Quantum Oliver v. 700 12.3, v. 1000 12.2
Conrads Garland v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Takina Silvio v. 700 11.8, v. 1000 12.7

Turku 28.5.

BWT Detective v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Jylhätuli v. 700 23.7, v. 1000 23.7
Touch Me not v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Maiskaus v. 700 25.2, v. 1000 26.1
Elvin Jones v. 700 15.6, v. 1000 15.4
Santa Zidane v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Mönster v. 700 11.2, v. 1000 13.8
Express Type v. 700 11.8, v. 1000 12.1
Hålebo v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Ribaude v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Maestro Atlanta v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Expressive Sala v. 700 14.7, v. 1000 16.2

Vermo 28.5.

Supreme Class v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Missy Luck v. 700 18.3, v. 1000 17.9
On My Own v. 70014.6, v. 1000 15.7
Speed Future v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Classico Raj v. 700 16.2, v. 1000 15.5

Vermo 25.5.

Morgoli v. 700 25.5, v. 1000 25.8
Lovely John v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Pilipalin Poika v. 700 27.1, v. 1000 26.9
M.T. Egonita v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Vekuttimen Ossi v. 700 22.6, v. 1000 23.4
Timot Gillroy v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Photon v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Reding Lady v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Anders Palema v. 700 12.4, v. 1000 14.3
Rive France v. 700 14.7, v. 1000 16.1

Jyväskylä 25.5.

Tuikero v. 700 30.6, v. 1000 32.2
Evelyn Index v. 700 17.4, v. 1000 17.4
Look Like Angel v. 700 18.2, v. 1000 18.9
Golden Cujo v. 700 14.4, v. 1000 15.4
A Saint Run v. 700 14.2, v. 100015.9

lauantai 29. toukokuuta 2010

Teivo 25.5.

Stone Capes Jeff v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Unrequested v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Hekuri v. 700 31.7, v. 1000 32.1
Suleman v. 700 28.7, v. 1000 30.9
Lötens Blixt v. 700 26.8, v. 1000 30.3
Askö Spirit v. 700 12.7, v .1000 13.9
Senior Kievitshof v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Vickwire v. 700 10.4, v. 1000 12.4
Pine Zoot v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Friendly Wizard v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Paris Texas v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Helka-Liina v. 700 23.8, v. 1000 24.2
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.8, v. 1000 24.1
Quantanamera v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Son of Uno v. 700 14.4, v. 1000 15.4
La Miss v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Pystö v. 700 27.4, v. 1000 27.3

Kaustinen 23.5.

Special Maestro v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Venlan Viesti v. 700 26.7, v .1000 28.9
Devilish Star v. 700 11.7, v. 1000 14.0
Southwind Vennae v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Madonna's Gold v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Hard As Iron v. 700 12.7, v. 1000 14.8
Virkun Mestari v. 700 28.2, v. 1000 28.4
Hiskin Muisto v. 700 25.0, v. 1000 25.8
Raimat v. 700 24.6, v. 1000 25.2
Jaguar C.D. v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Kuopio 22.5.

Salamatar v. 700 26.5, v. 1000 27.4
A.T. Visku v. 700 24.4, v. 1000 24.7
Gunrunner v. 700 12.5, v .1000 14.8
Weimar v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Special Juliano v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Je T'aime v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Auraus v. 700 21.5, v. 1000 22.3
Express Merett v. 700 9.6, v. 1000 12.0
Vieskerin Valo v. 700 27.4, v. 1000 27.2
Turpentine v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Ruter Gabri v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Kuopio 21.5.

Dream Director v. 700 10.3, v. 1000 11.9
Antonio Duo v. 700 10.6, v. 1000 13.1
Lisa's Big Boy v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Senaattori v. 700 30.8, v. 1000 31.5
Lötens Piruett v. 700 23.9, v. 1000 24.9
Just Face It v. 700 13.7, v. 1000 13.4
Sun Remo v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Lisa's Big Boy v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Pandora Girl v. 700 13.6, v .1000 15.1
Kaltt Choice v. 700 13.2, v. 1000 15.5

perjantai 28. toukokuuta 2010

Kouvola 20.5.

Mopoling v. 700 29.2, v. 1000 32.9
Fieldhill Baron v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Ula Belle Hoss v. 700 14.3, v. 1000 14.2
Helmin Roosa v. 700 25.6, v. 1000 24.4
Womanizer v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Zoogin's Day v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Dreams Come True v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Photon v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Ice Hook v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Tähen Tuuri v. 700 22.3, v. 1000 23.1
Zafir West Fox v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Kerperos v. 700 29.7, v. 1000 29.1

keskiviikko 19. toukokuuta 2010

Vermo 19.5.

R.R. Tulos v. 700 25.2, v. 1000 26.9
Darius v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Flying Dutchman v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Santa Zidane v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Ravi De France v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Jeu De Mots v. 700 10.6, v. 1000 12.2
Voittotili v. 700 23.1, v. 1000 24.1
Hit Avalanche v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Do It Aria v. 700 14.9, v. 1000 17.1

tiistai 18. toukokuuta 2010

Teivo 18.5.

Suleman v. 700 28.3, v. 1000 28.5
Lovely John v. 700 13.5, v. 1000 15.0
She Loves You v. 700 10.1, v. 1000 13.3
Dee Dee Careliana v. 700 10.4, v. 1000 13.6
Ribaude v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Owen Kemp v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Westcoast Lord v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Hornet Express v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Trinity Kemp v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Monopoly v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Joy Boy v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Staro After Eight v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Hullumies v. 700 20.6, v. 1000 21.8
Kromi v. 700 21.3, v. 1000 23.0
Zoogina v. 700 13.1, v. 1000 14.7

Oulu 17.5.

Raahen Santra v. 700 29.7, v. 1000 28.0
Caesar Box v. 700 17.9, v. 1000 18.4
Boulder Wing v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Toffi v. 700 24.2, v. 1000 23.5
Espinozo v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Callela Benefit v. 700 14.3, v. 1000 14.2
Turon Ajatus v. 700 27.4, v. 1000 26.2
Taxi Driver v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Pori 15.5.

Härmän Aurora v. 700 31.4, v. 1000 31.1
Bowhatan v. 1000 16.7
Annie Coger v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Myrskysalama v. 700 29.0, v. 1000 30.3
Maestro Atlanta v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.8, v. 1000 24.8
Racerstina v. 700 12.3, v. 1000 13.7
BWT Easy v. 700 15.3, v. 1000 15.1
Flying Salmon v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Burman v. 700 30.2, v. 1000 29.5
Sweet Sunrise v. 700 14.7, v. 1000 16.6

Jyväskylä 15.5.

Ofelia Croft v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Trattoria v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Öty v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Tuokkolan Touho v. 700 20.5, v. 1000 21.7
Sanda Spirit v. 700 10.4, v. 1000 11.1
Frans v. 700 22.1, v. 1000 23.5
E.V. Mace v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Lista Topgun v. 700 12.3, v. 1000 14.0
The Kemp v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Turku 14.5.

Tipsun Kymppi v. 700 30.0, v. 1000 29.7
Capehill's Luca v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Magical Queen v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Minoque v. 700 11.1, v. 1000 13.6
Moussaka v. 700 11.8, v. 1000 13.9
Blue Plem Li v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Rainbow Zet v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Milinan Kreivi v. 700 25.7, v. 1000 27.3
Double Acorn v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Pendolino Pride v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Kaustinen 14.5.

Visanteri v. 700 28.9, v. 1000 30.2
A Real Rarity v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Bioenergy v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Senior Kievitshof v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Golden Cujo v. 700 13.1, v. 1000 14.8

perjantai 14. toukokuuta 2010

Joensuu 13.5.

Helen Dahlia v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Unite Hornline v. 500 12.2, v. 1000 14.0, v. 1500 13.5
Suikun Rilla v. 700 25.3
F.L. Robert v. 700 12.1
Tiptopper v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Gran Turismo v. 700 13.5
Samanteri v. 700 25.3, v. 1000 24.7
Beyond Control v. 700 13.6
Tiltun Toivo v. 700 31.7, v. 1000 30.4

Vaasa 13.5.

Quantanamera v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Pyrypoju v. 700 31.7, v. 1000 31.3
Crack A Joke v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Jere Junior v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Hiskin Muisto v. 700 26.6, v. 1000 27.0
Trick To Me v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Jolie Fille v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Myten v. 700 17.2, v. 1000 15.0
Gunrunner v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Seinäjoki 10.5.

Jaguar C.D. v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Pikku-Pertti v. 700 27.6, v. 1000 28.7
M.T. Egonita v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Kromi v. 700 21.0, v. 1000 23.1
King Value v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Golda Jewel v. 700 10.1, v. 1000 12.4
Zoogina v. 700 14.1, v. 1000 15.1
R.R. Seila v. 500 27.3, v. 700 27.7, v. 1000 27.8, v. 1500 26.5
Grace Dahlia v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Ariina v. 700 26.4, v. 1000 27.0

Lappeenranta 9.5.

A.T. Vekkuli v. 700 29.4, v. 1000 30.0
Jester Bowl v. 1200 14.0, v. 700 15.8
Vieskerin Valo v. 700 24.7, v. 1000 24.9
The Hunk v. 700 11.2, v. 1000 14.2
Mr McNally v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Hornet Express v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Poika-Hermo v. 700 24.5, v. 1000 26.9
Titillation v. 70012.0, v. 1000 14.1
T.T. Tarantella v. 1200 26.2
Hard Rock Kid v. 700 14.9, v. 1000 15.7

keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Forssa 9.5.

R.R. Veera v. 700 23.9, v. 1000 26.3
Sahara Twilight v. 700 12.6, v. 100015.6
Cobira v. 700 12.6, v. 1000 16.3
Feelque v. 700 13.3, v. 1000 15.4
Aquilino v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Line Morrison v. 700 12.8, v. 1000 15.8

Vermo 12.5.

Doug Careliano v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Darius v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Super Rainbow v. 700 16.1, v. 1000 17.7
Sudden Sunrise v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Fakir Style v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Multi Marigold v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Aamun Aria v. 700 25.1, v. 1000 25.9
Lisa's Big Boy v. 700 9.3, v. 1000 11.7
Express Type v. 700 8.9, v. 1000 11.3
Vieskerin Valo v. 700 23.8, v. 1000 24.4
Annie Coger v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Callela Meteorit v. 700 12.3
Ida Air v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Hilight Kemp v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Teivo 11.5.

BWT Shamal v. 700 17.4, v. 1000 17.9
Colombina v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Montani v. 700 13.2, v. 1000 15.0
Maiskaus v. 700 27.1, v. 1000 28.4
Karkkipäivä v. 700 23.7, v. 1000 24.3
Utryandbeatme v. 700 12.8, v. 1000 13.3
Ula Laa Hoss v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Carol Ale v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Franko v. 700 25.6, v. 1000 26.1
Little Cone v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Mikkeli 8.5.

Rikelme v. 700 31.2, v. 1000 31.9
Avril Lavigne v. 700 19.0, v. 1000 20.3
Shahdaroba v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Do It Aria v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Reality Pellini v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Vaikin Pokko v. 700 25.8, v. 1000 26.8
Federal Reserve v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Sonjastiina v. 700 29.7, v. 1000 29.9
Goodnight Kiss v. 700 15.5, v. 1000 17.3

Pori 7.5.

Tähti-Paasto v. 70031.2, v. 1000 32.1
Mellby Triumf v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Suleman v. 700 29.1, v. 1000 28.8
Quite Luck v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Sirinän Valo v. 700 26.5, v. 1000 27.5
Allyhills Ulrika v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Warner Hill v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Miss Barbenette v. 70012.9, v. 1000 14.2
Vistarin Viku v. 700 26.8, v. 1000 26.8
Callela Manhattan v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Vaasa 6.5.

Huuko Boss v. 1000 15.4
Virkun Mestari v. 700 29.2, v. 1000 29.5
Digital Critic v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Grammy Brodda v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Raahen Santra v. 700 26.4, v. 1000 28.5
Tähti-Viiva v. 700 28.7, v. 1000 29.2
Royal Irish v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Rockabilly Ace v. 700 18.3, v. 1000 17.2
Örsaflickan v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Lahti 6.5.

Rite On Dream v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Alexis Lebedev v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Vetotuli v. 700 26.3, v. 1000 26.8
Redingman v. 700 11.9, v. 1000 13.8
Vekuttimen Ossi v. 700 23.0, v. 1000 24.9
S:t Thomas v. 700 11.8, v. 100 14.2
EL Mr Spur v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Aaron de Veluwe v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Tiffany Hoss v. 700 13.3, v. 1000 14.7

lauantai 8. toukokuuta 2010

Oulu 8.5.

Latro v. 700 15.2, v. 1000 15.6
A.T. Visku v. 700 26.2, v. 1000 25.9
Willroy v. 700 17.2, v. 1000 16.3
Jylhätuli v. 700 23.4, v. 1000 24.0
Special Juliano v. 700 13.6, v. 1000 13.3
Unique Groenhof v. 700 13.6, v. 1000 13.4
Dundee v. 700 12.2, v. 1000 11.7
Turon Kaiku v. 700 24.8, v. 1000 25.2
Wrap It Up v. 700 14.5, v. 1000 14.3

Vermo 5.5

Zafir West Fox v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Lawchip Dell v. 700 16.3, v. 1000 16.0
Tindra Farming v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Kriisi v. 700 23.9, v. 900 23.8
Je T'aime v. 700 9.9, v. 1000 10.9
Venture Windboy v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Oktaavia v. 700 20.2, v. 1000 21.0
Dundee v. 600 13.6, v. 1000 13.1
Ihana v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Mas Que Nada v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Oulu 5.5

Utter Hornline v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Kenraali v. 700 27.4, v. 1000 28.8
Gimme The Prize v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Armor Mistress v. 700 15.9, v. 1000 16.2
L'Ingegno v. 700 13.6, v. 1000 16.0

Teivo 4.5.

Kerperos v. 700 27.6, v. 1000 28.7
Unikum v. 700 14.2, v. 1000 14.6
A Real Rarity v. 700 14.5, v. 1000 15.4
K.P. Salama v. 700 22.2, v. 1000 23.1
Axel Maraille v. 800 12.4, v. 1000 13.1
Multi Marigold v. 700 11.6, v. 1000 13.4
Cassoulet v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Aamun Aria v. 700 25.0, v. 1000 24.8
Paris Texas v. 700 13.2, v. 1000 15.2
That's My Girl v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Turku 3.5.

R.R. Tulos v. 700 27.1, v. 1000 27.6
She Loves You v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Tilia Farming v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Black Fairy Em v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Mr Daylight v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Milinan Kreivi v. 700 26.7, v. 1000 26.5
Rainbow Zet v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Kihiliina v. 7oo 28.1, v. 1000 27.4
Moussaka v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Expressive Sala v. 700 14.6, v. 1000 16.6

Teivo 27.4.

Kihiruutu v. 700 34.9, v. 1000 35.5
Lady In Love v. 700 15.6, v. 1000 17.4
Sebree v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Hide Surprise v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Dynamit Harry v. 700 14.6, v .1000 15.3
Annie Coger v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Westcoast Lord v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Photocopy Jerk v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Express Type v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Tindra Farming v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Siryn Valpuriina v. 700 23.3, v. 1000 24.1
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.2, v. 1000 24.6
Afrodite Vice v. 700 15.6, v .1000 15.1
Fab Ditto v. 700 15.0, v. 1000 14.5
Ekulius v. 700 26.4, v. 1000 27.1

keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Kuopio 2.5.

Vapriikki v. 700 29.9, v. 1000 30.1
Cuzco v. 700 17.5, v. 1000 17.5
Lemmenkujan Elli v. 700 30.2, v. 1000 30.1
James Hip v. 1000 16.6
Jylhätähti v. 700 25.5, v .1000 25.5
Espinozo v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Muscle Madness v. 700 18.1, v. 1000 18.0
Blond Magic v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Vermo 2.5.

Prince De Montfort v. 700 9.9, v. 1000 11.2
Kilun Peedro v. 700 21.4, v. 1000 21.7
Erikasson v. 700 21.5, v. 1000 21.0
Jim Småbo v. 700 12.5, v. 1000 12.5
Takina Silvio v. 700 13.0, v. 1000 12.6
Take Off Sound v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Maestro Atlanta v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Tähen Tuuri v. 700 23.9, v. 1000 24.4
Veeran Turo v. 700 22.4, v. 1000 22.7
Viper Acktion v. 700 15.3, v. 1000 15.1
Lisa's Big Boy v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Annie Outlaw v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Quarcio Du Chene v. 700 10.3, v. 1000 12.1
Rich Kemp v. 700 10.9, v. 1000 12.9
Oadie Kemp v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Agostiinisin v. 700 12.4, v. 1000 13.2,
Little Star Becca v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Trattoria v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Öty v. 700 26.8, v. 1000 26.4

Forssa 1.5.

Vietteli v. 700 27.9, v. 1000 30.1
Center Careliano v. 700 17.3, v. 1000 18.5
Fiery Sid v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Tähti-Jesperi v. 700 29.8, v. 1000 31.1
Reality Pellini v. 700 15.2, v. 1000 16.4
BWT Envy v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Redingman v. 700 11.9, v. 1000 14.4
Pandora Girl v. 700 12.3, v. 1000 15.1
Jupori v. 700 29.2, v. 1000 31.8

Joensuu 1.5.

Eku-Veera v. 700 31.2
Viiru-Valtteri v. 1000 29.7
Ladeypress v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Solid Kemp v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Bisquit Laukko v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Cover Capital v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Noriko v. 700 25.3, v. 1000 27.6
Callela Meteorit v. 700 15.3, v. 1000 16.8

Jyväskylä 30.4.

Massimo v. 700 28.4, v. 1000 28.9
Do It Aria v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Garden Goldboy v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Stone Capes Gere v. 700 12.5, v. 1000 15.4
B. Helmiina v. 700 20.2, v. 1000 23.2
Sanda Spirit v. 700 11.4, v. 1000 11.7
Brisco Rodeo v. 700 11.8, v. 1000 12.1
Capone v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Rowhill's Juice v. 700 10.8, v. 1000 12.3
Wauda v. 700 27.4, v. 1000 27.0
Mockingbird v. 700 14.2, v. 1000 16.8

Lappeenranta 30.4.

Madame Bean v. 700 16.4, v. 1000 18.0
Vital v. 700 28.0, v. 1000 29.1
Creme de Shiraz v. 700 12.7, v. 1000 15.4
Miss Desiree v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Annsofi Birdland v. 700 13.5, v. 1000 15.7

Lahti 29.4.

Darius v. 700 15.2, v. 1000 16.0
T.T. Tarantella v. 700 26.7, v. 1000 28.7
Aaron De Veluwe v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Womanizer v. 700 11.6, v. 1000 14.0
Vieskerin Valo v. 700 25.3, v. 1000 26.5
Sudden Sunrise v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Even Steven v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Hilight Kemp v. 700 14.6, v. 1000 16.1
M.T. Egonita v. 700 13.0, v. 1000 14.4