Hae tästä blogista

perjantai 29. maaliskuuta 2019

Teivo 16.3.

Bismarck Comery v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Wall Street Comery v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Son's Line v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Star Cat v. 700 12.5, v. 1000 14.8
Lindy Poppins v. 700 11.8, v. 1000 13.9
Mysteerio v. 700 24.1, v. 1000 24.9
North Lexus v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Herra Heinämies v. 700 24.7, v. 1000 25.0
Chief Orlando v. 700 11.8, v. 1000 12.2
Rokin Maxi v. 700 23.8, v. 1000 24.8
Staro Moschino v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Gävle 15.3.

Västerbo Jolene v. 700 16.3, v. 1000 16.3
Knifetown Lover v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Dessert v. 700 14.7, v .1000 15.7
Perfect Dynamite v. 700 10.2, v. 1000 12.4

Jyväskylä 15.3.

Indyana Joness v. 700 12.9, v. 1000 16.5
Nothing Else v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Larry Bell v. 700 12.0, v. 1000 14.1
Viva Orion v. 700 25.8, v. 1000 27.2
Buugi v. 700 25.6, v. 1000 26.9
Dust Collector v. 700 11.6, v. 1000 13.8

keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

Åby 14.3.

Dokonjo v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Leo Leo v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Yippie Chic v. 700 9.7, v. 1000 13.3
Hairos F.Boko v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Ibelieveinamerica v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Lord L.S. v. 700 13.2, v. 1000 14.5

tiistai 26. maaliskuuta 2019

Kouvola 14.3.

Arrowsrain v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Ozzie Smith v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Dream Of Celebrity v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Nelli Napero v. 700 29.8, v. 1000 29.3
Jetsu v. 700 29.0, v. 1000 28.6
Quattro Point v. 700 17.6, v. 1000 17.6

Jägersro 13.3.

Osborn Trot v. 700 16.4
Nina Ginto v. 700 13.4, v. 1000 15.6
Pastore Bob v. 700 10.9
Sashay My Way v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Upset Face v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Zanzibar Effe v. 700 11.4, v. 1000 12.9
It's My Boko v. 700 14.1
Cobbys Olifant v. 700 13.2, v. 1000 12.6

Solvalla 13.3.

Franklin Am v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Bythebook v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Pelas Ethos v. 700 15.4, v. 1000 16.8
Viking Brodde v. 700 12.4, v. 1000 14.5
Indine Keeper v. 700 13.8, v. 1000 16.0
MAS Credit v. 700 15.6
Shutter Island v. 700 17.4, v. 1000 15.9
Erica v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Lady Youline v. 700 15.0, v. 1000 14.8
La Camilla Pellini v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Vermo 13.3.

Samurai Comery v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Mikimani v. 700 28.4, v. 1000 28.8
Athletic Boss v. 700 17.2, v. 1000 17.0
Graceful Swamp v. 700 12.6, v. 1000 15.1
Playful Thoughts v. 700 11.9, v. 1000 14.7
Hurricane Boshoeve v. 700 13.6, v. 1000 143
Hazelhen Hermes v. 700 11.6, v. 1000 12.5
The Dude v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Sakarin v. 700 27.4, v. 1000 28.1

Axevalla 12.3.

The Trick Vick v. 700 15.4
Emilie K. v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Zizou v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Emmylou v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Bahama Mama v. 700 16.3, v. 1000 16.5
Mack Dragan v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Princess Teemer v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Teivo 12.3.

Valdemar Lax v. 700 33.4, v. 1000 33.1
Leemark's Ghost v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Tesslove v. 700 12.9
Hell Broke Luce v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Jugadir v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Taksvenla v. 700 30.4
Ridge Journey v. 700 15.7
Villiheili v. 700 27.6, v. 1000 28.5

Eskilstuna 11.3.

Tobacco v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Radjah d'Inverne v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Enjoy's Wifi v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Sethmikael Blanche v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Beauty Leg v. 700 12.7, v. 1000 12.6

Vermo 11.3.

No Vice v. 700 16.4, v. 1000 17.1
So Long Suckers v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Dalton Hoss v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Piirron Tuisku v. 700 29.5, v. 1000 30.8
Tanpopo v. 700 10.3, v. 1000 11.7
T.M. Chagall v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Rovaniemi 11.3.

M.T.Miss Molly v. 1000 16.8
Little Easy v. 1000 17.4
Milla Sonik v. 1000 16.2
Only Eyes Broline v. 700 14.2

Kalmar 10.3.

Adde S.H. v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Image Rapida v. 700 11.8, v. 1000 13.1
Earthquake Neo v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Glimma Prinsen v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Sanda Love v. 700 10.0
Muscle Hustle v. 700 10.3, v. 1000 10.7
Velegance v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Oulu 10.3.

Rue De Roi v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Instant Rich v. 700 16.4, v. 1000 15.9
Mr Noon v. 700 17.0, v. 1000 17.1
Jonnin Joutava v. 700 26.6, v. 1000 27.8
Credit Line v. 700 13.7, v. 1000 16.7
Flilius Felix v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Quiet Leader v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Driverlane v. 700 18.4, v. 1000 17.9

Mikkeli 10.3.

Limuska v. 700 28.1, v. 1000 28.5
Easy Ride v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Villi-Anna v. 700 30.2, v. 1000 29.7
Perfect Leader v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Sapta Rishi v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Respect The Image v. 700 15.9, v. 1000 17.5

Färjestad 9.3.

Emotion Man v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Infinity v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Thorn Bird v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Platon Face v. 700 16.7, v. 1000 16.1
Willmer Gel v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Valeur v. 600 11.4
Racing Ribb v. 700 13.6, v. 1000 15.9

Joensuu 9.3.

Nerja v. 700 15.4, v. 1000 17.9
Nemea Facade v. 700 15.6, v. 1000 16.4
War Child v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Kilhakka v. 700 27.9, v. 1000 29.6
Hard To Trick v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Tuurin Toivo v. 700 24.6, v. 1000 26.1
Intuto v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Costello v. 700 23.8, v. 1000 24.7
Shadow Of Brisbane v. 700 14.9, v. 1000 15.3

Romme 8.3.

Shadow v. 700 15.0, v. 1000 17.1
Comte De Pommeau v. 700 10.6, v. 1000 12.6
Definitif Launcher v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Pontiac S.W. v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Virunga v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Åby 7.3.

A La Partenza v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Linges Glide v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Majah Winner v. 700 15.9, v. 1000 15.8
Majors Corona v. 700 17.0, v .1000 16.8
Kennedy v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Vertigo N.P. v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Lahti 7.3.

Rosy's Express v. 700 21.3, v. 1000 20.0
BWT Angryman v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Sapphira v. 700 16.8, v. 1000 16.8
Eeti v. 700 23.0, v. 1000 24.2
Cool Conclusion v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Stay On Top v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Lady Nightingale v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Jägersro 6.3.

Liana Silvio v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Epic v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Tipsy Face v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Typhoon Face v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Ferry Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Terminator Face v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Everton v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Great King Wine v. 700 10.7, v. 1000 12.7

Solvalla 6.3.

Jackpot Band v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Upload v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Karat Band v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Dixie Brick v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Viking Grace v. 700 12.9, v. 1000 15.3
Fonda Boko v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Jaguar Tooma v. 700 12.2, v. 1000 14.4
O.P.Q.C. v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Expresso Doc v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Vermo 6.3.

Bobby Blue Frido v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Pirttilän Olga v. 700 30.2, v. 1000 30.0
Tiffany Journey v. 700 15.3, v. 1000 16.0
India Web v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Villiheili v. 700 30.3, v. 1000 30.1
Hashtag v. 700 15.1, v. 1000 15.8
William Birdland v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Personal Trainer v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Stonecapes Picasso v. 700 9.7, v. 1000 12.1

Solvalla 5.3.

Mythical Fairytale v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Zsa Zsa Kronos v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Flight Dynamics v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Exit Angot v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Troublemaker Face v. 700 19.6, v. 1000 18.3
Xanthis Brazil v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Tobias Del Ronco v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Teivo 5.3.

Q-Rex Oak v. 700 17.3, v. 1000 18.9
Chique v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Tosi Voima v. 700 28.9, v. 1000 29.8
Look Complete v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Staro Moschino v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Cool On Photos v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Cavalier Brodde v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Magnifico S. v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Karlo v. 700 27.4, v. 1000 27.3

Mantorp 4.3.

Omay Southwind v. 700 12.3, v. 1000 14.8
Accolade v. 700 16.7, v. 1000 18.4
Mega Star v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Ginny Weasley v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Tahays Blue Amber v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Xantino Bay v. 700 12.9, v. 1000 15.3

Forssa 4.3.

Bismarck Comery v. 700 13.3, v. 1000 15.9
Sarinan Sanni v. 700 27.9, v. 1000 29.5
Heavy Beat v. 700 11.1, v. 1000  13.5
Cape's Caviar v. 700 11.3, v. 1000 13.5
North Lexus v. 700 10.9, v. 1000 12.8

Kuopio 4.3.

Her Man Gran v. 700 16.7, v. 1000 166.
Destination One v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Black Bean v. 700 18.8, v. 1000 19.5
Rupeltaja v. 700 25.9, v. 1000 26.9
Honorary Consul v. 700 14.1, v. 1000 16.0

Eskilstuna 3.3.

Global Tailwind v. 700 12.3, v. 1000 14.3
Moschino Degato v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Ajlexes Cubano v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Estelle Brodda v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Remarakble Feet v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Grainfield Aiden v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Maple Hills Eto'o v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Leader Brodde v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Wind Knight v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Kaustinen 3.3.

Pitch Perfect v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Crystal Bay v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Fiiling v. 700 22.7, v. 1000 24.2
Proud Leader v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Amorcito v. 700 15.2, v. 1000 15.9
I One v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Kouvola 3.3.

Costello v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Case Caroline v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Hurricane Boshoeve v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Expectalot v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Hellsbells v. 700 18.4, v. 1000 18.7

tiistai 12. maaliskuuta 2019

Halmstad 2.3.

Iwan Boko v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Procolate v. 700 13.2, v. 1000 13.1
Derby Simoni v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Hevin Boko v. 700 10.2, v. 1000 10.6
Randemar R.D. v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Dante Boko v. 700 11.8, v. 1000 11.8
Darling Harbour v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Sinfonia d'Amore v. 700 13.4, v. 1000 13.1
Dynamite Light v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Becker v. 700 16.2, v. 1000 16.6

Vermo 2.3.

Lady Nightingale v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Benito Bosco v. 70016.4, v. 1000 17.6
Vappuäijä v. 700 16.9, v. 1000 28.2
Beat Of Love v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Tuurin Toivo v. 700 24.4
Willow Pride v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Newyorker Li v. 700 14.6, v. 1000 13.9
Jepulis v. 700 24.9, v. 1000 24.9
Exuberance v. 700 10.1, v. 1000 12.0
Herra Heinämies v. 700 27.1, v. 1000 27.3
Hotshot Luca v. 700 12.5, v. 1000 13.0

lauantai 9. maaliskuuta 2019

Bollnäs 28.2.

Valeur v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Västerbo Jolene v. 700 14.3, v. 1000 14.4
I'll Fixit v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Valzer Jet v. 700 12.8, v. 1000 15.9

Oulu 28.2.

Bothnic Blitz v. 700 19.3, v. 1000 19.5
Livi Mystery v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Chris Crystal v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Arctic Ile v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Vixus v. 700 31.2, v. 1000 30.5
Credit Line v. 700 14.6, v. 1000 15.3

Åby 27.2.

Bearway v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Zanzibar Effe v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Power v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Chilli Lane v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Felix Am v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Darshana v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Vincent As v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Hierro Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Solvalla 27.2.

Atlas Kronos v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Zelante Ek v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Veans Benellis v. 700 13.9
Fabulous Journey v. 700 12.4, v. 1000 14.9
Emmylou v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Rise Again v. 700 15.2, v. 1000 15.2
El Fitzgerald v. 700 13.3, v. 1000 13.1
Bossy Alley v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Fleuron d'Omroy v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Solvalla 26.2.

Easy So Easy v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Fort Knox v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Isco Boko v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Tequila Gel v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Janis Joplin Boko v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Viking Brodde v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Hankypanky Rubyred v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Thengill v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Yieldson v. 700 12.5, v. 1000 133.

Teivo 26.2.

Ossian Totki v. 700 29.9, v. 1000 31.6
Milliondollarface v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Masun Vilke v. 700 28.2, v. 1000 27.7
Tuli-Rubiini v. 700 26.6
Finally Famous v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Marshall Match v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Oakie v. 70013.2, v. 1000 15.1
Tarunlento v. 70025.9
Dillon Ride v. 700 14.4, v. 1000 14.1
Angel Of Nazareth v. 700 13.9, v. 1000 15.8

Axevalla 25.2.

Great King Wine v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Allegro Brick v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Alice Katzner v. 700 15.9, v. 1000 16.3
Whitestripe Maid v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Scotch Brodde v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Bouncing Ball O.O. v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Turku 25.2.

Pearl On Stage v. 700 18.9, v. 1000 20.1
Callela Einstein v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Guido Di Quattro v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Villiäijä v. 700 29.6, v. 1000 30.8
Here Comes Marty v. 700 15.8, v. 1000 17.0

Joensuu 25.2.

Carmen Lindy v. 700 12.5, v. 1000 14.4
Conchita v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Poika-Ramiini v. 700 25.9, v. 1000 26.6
Midnight Mover v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Boulder Luke v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Gävle 24.2.

Tale Of Jacks v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Desideria De Soze v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Twinkle Kronos v. 700 13.4, v. 1000 14.5
U.R.Amazing v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Tobacco v. 700 8.9, v. 1000 12.4

Lahti 24.2.

Fingerborg v. 700 14.3, v. 1000 16.9
Hotshot Luca v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Viola Wapid v. 700 15.8, v. 1000 18.5
High Flying v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Cocktail Princess v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Step Noble v. 700 15.5, v. 1000 17.1

Seinäjoki 24.2.

Indyana Joness v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Baron Box v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Veluuri v. 700 24.4, v. 1000 25.9
Proud Leader v. 700 14.7, v. 1000 13.5
Cutthecrap v. 700 11.2, v. 1000 14.5
Natasha Love v. 700 14.2, v. 1000 15.0

keskiviikko 6. maaliskuuta 2019

Bergsåker 23.2.

Castor Brick v. 700 17.2, v. 1000 16.3
Likeonway v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Laura Sånna v. 1000 13.6
Mountain Cleaver v. 700 14.5, v. 1000 15.2
M.T.Master Don v. 700 14.7, v. 1000 13.9
Weekend Fun v. 700 10.3, v. 1000 10.8
Global Undecided v. 700 9.2, v. 1000 10.6

Mikkeli 23.2.

Tanhuan Salama v. 700 29.0, v. 1000 29.2
Amour Amiko v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Tulipiippu v. 700 27.3, v. 1000 27.7
Midnite Laudatur v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Virin Veijari v. 700 27.7, v. 1000 27.9
Freelancer v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Tuurin Toivo v. 700 23.6, v. 1000 25.2
Caakao v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Mainio v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Lissun Eerikki v. 700 21.9, v. 100024.0
Star Martini v. 700 17.6, v. 1000 17.0

Romme 22.2.

Prediction v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Even Smaller Plum v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Mr Dream Coktail v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Cikoria Frazer v. 700 12.8, v. 1000 13.3

tiistai 5. maaliskuuta 2019

Pori 22.2.

Emil Von Bentz v. 700 17.1, v. 1000 17.2
Flowery Paradise v. 700 15.3, v. 1000 15.8
King Of Memory v. 700 12.4, v. 1000 14.8
Magnifico S v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Pelipiste v. 700 25.2, v. 1000 25.3
Rapin Aatos v. 700 24.6, v. 1000 25.5
Devil Step v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Kouvola 21.2.

Vex Ant Hope v. 700 17.3, v. 1000 18.7
Opechancanough v. 700 18.8, v. 1000 18.8
Poika-Ramiini v. 700 27.5, v. 1000 27.3
Delightful Moment v. 700 13.2, v. 1000 15.4
Bex v. 700 17.3, v. 1000 18.2
Cicciolina Sisu v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Case Caroline v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Jägersro 20.2.

Umami Face v. 700 16.9, v. 1000 17.0
Upset Face v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Volare Gar v. 700 11.6, v. 1000 13.4
Gandhi Boko v. 700 14.1, v. 1000 14.4
Pagano v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Darling Harbour v. 700 11.1, v. 1000 11.3
Cheerful Fivner v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Alpha Peak v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Juam v. 700 13.0, v. 1000 12.8

Solvalla 20.2.

Inka W.Boko v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Moschino Degato v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Grainfield Aiden v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Bottnas Fantom v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Victor A.U. v. 700 12.2, v. 1000 12.3
Sinfonia d'Amore v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Titan Journey v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Angel Raziel v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Zourane Kronos v. 700 15.4, v. 1000 15.4

Vermo 20.2.

Pyörylän Paroni v. 700 25.0, v. 1000 25.9
Belmeri v. 700 17.9, v. 1000 19.2
Hazelhen Hermes v. 700 12.1, v. 1000 13.3
War Child v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Annin Vappu v. 700 22.9, v. 1000 25.1
Large Point v. 700 18.6, v. 1000 18.1
Ranch Kelly v. 700 10.3, v. 1000 11.9
Dream Of Celebrity v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Solvalla 19.2.

Jolie Deo v. 700 17.4, v. 1000 18.3
Istanbul Boko v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Alien Kronos v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Stoletheshow v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Bossy Alley v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Assumedtoberich v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Imilie Boko v. 700 16.3, v. 1000 15.9
I'll Fixit v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Jaques Noir v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Jyväskylä 19.2.

Marshall Match v. 700 16.4, v. 1000 17.5
Mopoheikki v. 700 27.0, v. 1000 29.3
Nemea Facade v. 700 12.0, v. 1000 15.1
Rupeltaja v. 700 24.8, v. 1000 25.8
Gresille Boko v. 700 12.8, v. 1000 14.6
I One v. 700 16.9, v. 1000 16.6

Halmstad 18.2.

Racing Ribb v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Terminator Face v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Beauty Taste v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Okaloosa Bell v. 700 12.6, v. 1000 13.0
Bankrobber v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Adiago Trot v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Teivo 18.2.

Slovari v. 700 31.8, v. 1000 31.9
Hashtag v. 700 17.5, v. 1000 17.4
Joe's Day Tripper v. 700 14.8, v. 1000 15.4
North Lexus v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Aatsi v. 700 27.5, v. 1000 28.6
Newyorker Li v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Oulu 18.2.

Hope To Cope v. 700 17.3, v. 1000 16.9
Andermann v. 700 13.0, v. 1000 16.2
Livi Mystery v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Don Juan Sisu v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Pam Hallover v. 700 15.8, v. 1000 16.2
Buugi v. 700 27.7, v. 1000 28.0

lauantai 2. maaliskuuta 2019

Eskilstuna 17.2.

Alvena Warrior v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Bye Bye Boy v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Busy Doin Nothing v. 700 12.2, v. 1000 15.2
Primus All Over v. 700 17.5, v. 1000 17.8
Fast Food Hanover v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Qiao Q.L. v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Dulco Di Quattro v. 700 12.0, v. 1000 13.7

Mikkeli 17.2.

Boss Amiraal v. 700 16.2, v. 1000 18.4
Wind Ribbon v. 700 17.0, v. 1000 17.5
Easy Ri v. 700 16.8, v. 1000 18.3
Effronte Photo v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Harminimoon Tinker v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Benito Bosco v. 700 14.6, v. 1000 16.3

Axevalla 16.2.

Easy Tiger Pellini v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Erik K. v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Whipped Eggs v. 700 13.5, v. 1000 13.9
Miss Hejaracka v. 70011.8, v. 1000 13.4
Västerboonthenews v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Harrington v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Rafiki Fri v. 700 11.7, v. 1000 12.7
Illuminati v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Vlad Del Ronco v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Kuopio 16.2.

Winter Amiraal v. 700 15.9, v. 1000 15.7
Joriini v. 700 26.1, v. 1000 26.7
Ellin Sisu v. 700 23.8, v. 1000 24.5
Hard To Trick v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Draken v. 700 28.1, v. 1000 27.9
Intuto v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Cameron Evo v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Hazelhen Hermes v. 700 15.5, v. 1000 15.0