Hae tästä blogista

keskiviikko 31. lokakuuta 2018

Teivo 6.10.

Stampede Alley v. 700 14.4, v. 1000 14.8
B.Riitu v. 700 27.0, v. 1000 27.4
Hill Yes v. 700 12.4, v. 1000 13.4
J.A. Ninja v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Club Nord Easy v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Juiseri v. 700 26.1, v. 1000 26.8
Vixeli v. 700 31.6, v. 1000 31.1
Klena Vito v. 700 12.0, v. 1000 12.1
Mr Hot Shot v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Välähdys v. 700 20.2, v. 1000 22.7
Lewis Ale v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Star Martini v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Kuopio 5.10.

Landen Reino v. 700 32.6, v. 1000 34.7
Was Vegaz v. 700 18.4, v. 1000 16.9
Big Chip v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Virin Vihtori v. 700 27.1, v. 1000 27.0
In Ice Princess v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Armadillo Armour v. 700 14.6, v. 1000 14.7
Artie B.Zet v. 700 19.5, v. 1000 18.4

Axevalla 4.10.

Prince Yoda v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Global Viscount v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Hush Teemer v. 700 12.8, v. 1000 13.2
Grande Diva Sisu v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Aisha Simoni v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Blanche v. 700 10.7, v. 1000 12.2

tiistai 30. lokakuuta 2018

Oulu 4.10.

Amaranth Artist v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Little Boss v. 700 9.5, v. 1000 12.4
Greedy Pepper v. 600 15.5, v. 1000 16.3
Ambrogio v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Koveri v. 700 24.2, v. 1000 24.7
Breedlove v. 700 13.0, v. 1000 13.2
Surprise Rose v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Pankeri v. 700 28.3, v. 1000 28.4

Åby 3.10.

Raja Piraya v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Hennesy Boko v. 700 11.2, v. 1000 13.9
Queen Neo v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Miss Sober v. 700 10.5, v. 1000 12.1
Custom Colt v. 700 13.2, v. 1000 13.2
Masterglide v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Digital Yankee v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Transcendence v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Kash Brodda v. 700 9.5, v. 1000 10.9

Solvalla 3.10.

Young King v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Indian Front v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Lionel v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Estelle Brodda v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Ebloussaint v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Triton Pride v. 700 12.1, v. 1000 14.0
BWT Caesar v. 700 11.4, v. 1000 12.2
My Newt v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Faust Hanover v. 700 13.3, v. 1000 13.5
NonstopCheri v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Vermo 3.10.

Eetu Rols v. 700 26.8, v. 1000 28.2
He Is Felix v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Stardust Fibbe rv. 700 11.7, v. 1000 13.0
Tuviker v. 700 28.8, v. 1000 28.7
Shadow Of Brisbane v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Masterstroke Aria v. 700 14.6, v. 1000 16.8
Deangelo v. 700 12.9, v. 1000 14.9

Jägersro 2.10.

Trix On Line v. 70015.7, v. 1000 16.3
Xanthis De Roi v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Dan Mölgård v. 700 15.7, v. 1000 15.4
Sobel Conway v. 700 10.2, v. 1000 10.4
Veravia As v. 700 15.6, v. 1000 14.6
Chato Sallöv v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Vagabond Vik v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Batman Godiva v. 700 12.7, v .1000 12.1

Forssa 2.10.

Unbridled Stride v. 700 13.5, v. 1000 16.0
Merran Tähti v. 700 33.1, v. 1000 33.0
Capo The Amour v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Lassic Point v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Pelipiste v. 700 26.5, v. 1000 27.2
Edward Ale v. 700 8.7, v. 1000 11.4
Jasulito v. 700 9.7, v. 1000 10.9
Rapin Aatos v. 700 23.2
Matter Of Course v. 700 13.3, v. 1000 14.9
So Long Losers v. 700 16.5, v. 1000 17.0

Halmstad 1.10.

Ambon Degato v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Wonder Horse v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Zelig Kronos v. 700 10.7, v. 1000 12.0
Silent Victory v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Probo O.P. v. 700 10.5, v. 1000 11.0
Mr Magnifique v. 700 12.8, v. 1000 13.4

keskiviikko 24. lokakuuta 2018

Lahti 1.10.

Nemea Facade v. 700 12.3, v. 1000 14.9
Sue's Photo v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Terroristi v. 700 28.8, v. 1000 28.8
May Rose v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Sokru v. 700 24.9, v. 1000 25.7
Three Dee Nodo v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Seinäjoki 1.10.

Ernie Bell v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Kingston Rols v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Luna De Paris v. 700 13.7, v. 1000 15.9
Hipatsu v. 700 25.0, v. 1000 25.9
Rocknroll Kronos v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Proud Leader v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Solvalla 30.9.

Tahiti Journey v. 700 12.3, v. 1000 12.2
Gossip's Lord v. 700 14.6, v. 1000 14.3
Lexington Hall v. 700 10.1, v. 1000 10.8
Autobahn v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Indoor Voices v. 700 10.2, v. 1000 10.5
Her Royal Highness v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Makethemark v. 700 8.4, v. 1000 8.5
Global Vintage v. 700 11.6, v. 1000 11.3
Rodick Broline v. 700 16.9, v. 1000 15.6
Betting Gangster v. 700 10.5, v. 1000 11.3
Millie Millionaire v. 700 12.1, v. 1000 11.0
Vellum Paper v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Kaustinen 30.9.

Azorit Lloyd v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Trouble Leader v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Haley Web v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Metkutus v. 700 24.6, v. 1000 25.0
Surprise Leader v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Viking Grace v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Vinhatuuri v. 700 26.5, v. 1000 27.7

Solvalla 29.9.

Ashram v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Ingo v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Nacrous v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Esprit Sisu v. 700 8.7, v. 1000 9.8
Hotshot Luca v. 700 9.2, v. 1000 10.7
Speedy Face v. 700 11.0, v. 1000 11.5
Maracanazo v. 700 14.9, v. 1000 13.4
Mr Golden Quick v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Carabinieri v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Antonio Tabac v. 700 9.9, v. 1000 10.1
Indy D. v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Mikkeli 29.9.

Syneri v. 700 30.0, v. 1000 29.4
Metallic Eight v. 700 16.4, v. 1000 16.7
First Class Lady v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Vienan Myrsky v. 700 26.5, v. 1000 26.8
Kukan Tutu v. 700 24.1, v. 1000 25.8
Chique v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Tarun Tykki v. 700 22.4, v. 1000 24.0
Starzinner v. 700 10.8, v. 1000 11.2
Jack vader v. 700 12.5, v. 1000 12.4
Vapperi v. 700 22.6, v. 1000 23.4
Spade Ace Frido v. 700 15.7, v. 1000 14.7

Jyväskylä 28.9.

Azorit Lloyd v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Roberto Diver v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Mysteerio v. 700 24.3, v. 1000 25.3
Lessons In Love v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Jyllätys v. 700 22.9, v. 1000 24.1
Right Broline v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Madam's Viggo Boy v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Lakan Leija v. 700 26.4, v. 1000 26.5
Gashaw Boko v. 700 15.2, v. 1000 17.2

Kouvola 27.9.

Almost One Year v. 700 16.5, v. 1000 17.2
Minmission v. 700 16.7, v. 1000 16.9
Celebrity Lane v. 700 14.9, v. 1000 16.9
Laksin Lyyti v. 700 27.0, v. 1000 27.0
Santo Grial v. 700 14.6, v. 1000 15.9
The Rector v. 700 11.8, v. 1000 14.5
Game Of Live v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Mark More v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Go Down v. 700 15.2, v. 1000 16.1

tiistai 23. lokakuuta 2018

Åby 26.9.

Walkofshame v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Oko Doki Face v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Wingait Ellen v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Frances Yoda v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Shellys Rubin v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Baron Gift v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Mellby Glader v. 700 9.7, v. 1000 11.4
Super Steve v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Solvalla 26.9.

Amerindienne v. 700 15.3, v. 1000 15.0
Lady Star Bo v. 700 11.3, v. 1000 13.3
Word For Word v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Macelleria v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Attaboy v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Delux M.S. v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Ringostarr Treb v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Pomeroll Am v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Versailles U.S. v. 700 14.6, v. 1000 14.0
Auto Relight v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Vermo 26.9.

Amour Amiko v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Elrond v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Ghiotti v. 700 12.0, v. 1000 14.8
Capo The Amour v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Tee Wee Paroni v. 700 24.6, v. 1000 25.2
Korven Liideri v. 700 28.9, v. 1000 29.0
BWT Bayern v. 700 16.6, v. 1000 16.3
Withma v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Axel Foley v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Solvalla 25.9.

Bythebook v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Accolade v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Alien Kronos v. 700 13.5, v. 1000 16.3
Tzatziki v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Thebigbandtheory v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Galinna Am v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Rite On Thatcher v. 700 16.7, v. 1000 16.4
Fixi Mearas v. 700 10.7, v. 1000 12.0
Baron d'Inverne v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Teivo 25.9.

Meadows Hanover v. 700 20.0
Vixeli v. 700 25.4, v. 1000 27.1
Sirukasson v. 700 24.1, v. 1000 25.3
Cash No Limit v. 700 15.7, v. 1000 15.1
Ultimate Critic v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Mr Big Star v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Marrakesh v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Double Revenge v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Jolly Roy v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Bestseller v. 700 11.8
Darena v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Hila's Manolito v. 700 17.4, v. 1000 18.3

Mantorp 24.9.

Blue Star Champion v. 700 10.8, v. 1000 12.3
Bottnas Explosive v. 70014.5, v. 1000 14.6
Fanny Chanel v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Dragster v. 700 11.9, v. 1000 12.3
Leader Brodde v. 700 12.0, v. 12.5
Scarlet O'Cara v. 700 13.6, v. 1000 13.1

Kuopio 24.9.

R.R. Samu v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Rupeltaja v. 700 24.0, v. 1000 24.7
Vaellus v. 700 23.3, v. 1000 23.7
Vennelmon Varma v. 700 26.9, v. 1000 26.9
Caarna v. 700 27.5, v. 1000 28.4

Lahti 23.9.

Tingaling v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Suven Sametti v. 700 30.8, v. 1000 32.2
Ginder v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Not So Easy Blue v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Pension Killer v. 700 15.7, v. 1000 15.5
Scotland Yard v. 700 16.5, v. 1000 17.2
Baby Beyonce v. 700 17.0, v. 1000 17.6
MAS Cory v. 700 14.1, v. 1000 16.3
Egoa On v. 700 24.5, v. 1000 24.9

Färjestad 22.9.

Rex Lane v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Tindra Star v. 700 11.7, v. 1000 11.4
Eraja Jaam v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Dante Boko v. 700 11.8, v. 1000 11.4
Wellino Avenue v. 700 11.0, v. 1000 11.8
Fighting Bax v. 700 15.3, v. 1000 14.5
Global Skipper v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Lappeenranta 22.9.

Villitykki v. 700 30.0, v. 1000 30.1
Vitesse v. 700 16.7, v. 1000 16.7
Electric Eye Am v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Lilin Jytky v. 700 24.1, v. 1000 24.8
Tähen Toivomus v. 700 23.2, v. 1000 24.7
Ypäjä Louvre v. 700 13.8, v. 1000 15.7
Harmimatic Tinker v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Huima Lento v. 700 26.3, v. 1000 27.8
Gloria Web v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Ranch Kelly v. 700 9.1, v. 1000 10.8
Ramboldo Jet v. 700 15.7, v. 1000 15.6

Kalmar 21.9.

Mulligan v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Stoletheshow v. 70012.7, v. 1000 14.2
Martin The Bos v. 70012.7, v. 1000 13.9
Zelante C.R. v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Darling Mearas v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Elliot Coger v. 700 12.9, v. 1000 13.5

Jyväskylä 21.9.

Going Above v. 700 17.7, v. 1000 18.9
Kunnaan Einar v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Castor Troy v. 700 16.4, v. 1000 17.1

Kouvola 21.9.

Five Finger Crawl v. 700 17.1, v. 1000 16.3
Enjoy Pepper v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Eko Kristall v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Euro Boy v. 700 13.7, v. 1000 14.5
MAS The Boss v. 700 13.8, v. 1000 13.5
Spill The Beans v. 700 13,7, v. 1000 15.1

Seinäjoki 20.9.

Vaya Con Dias v. 700 17.5, v. 1000 17.8
La Masse Monetaire v. 700 17.1, v. 1000 17.4
Aparis v. 700 25.3, v. 1000 26.0
Jimmy Ray v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Excalibur It v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Jyllätys v. 700 25.9, v. 1000 25.3
Star Martini v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Blanket Slipper v. 700 17.4, v. 1000 16.7
Gillan v. 700 26.9, v. 1000 28.4

torstai 18. lokakuuta 2018

Jägersro 19.9.

Dirty Dancing v. 700 12.3, v. 1000 14.5
Taifun Brodde v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Magna Carta v. 700 11.4, v.1000 13.3
Bellflower Wine v. 700 10.5, v. 1000 13.6
Call It Magic v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Great King Wine v. 700 11.1, v. 1000 10.7
Norton Commander v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Tropicana Ås v. 700 10.2, v. 1000 12.6

Solvalla 19.9.

Incredible Smart v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Moses v. 700 11.4, v. 1000 13.8
Fairytale Sisu v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Mr Perfection v. 700 10.6, v. 1000 11.0
Arctic Agent v. 700 13.5, v. 1000 13.5
Got To Dash v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Barney Granit v. 700 12.7, v. 1000 13.6
So Gå Ikaros v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Love No Limit v. 700 12.8

Vermo 19.9.

Stoneisle Querida v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Masterstroke Aria v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Basswood Grove v. 700 14.8, v. 1000 14.5
Celebrity Lane v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Pelipiste v. 700 25.0, v. 1000 25.8
Amazing Warrior v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Still Loving You v. 700 15.7, v. 1000 15.1
Huimariina v. 700 22.8, v. 1000 23.4
Spade Ace Frido v. 700 11.7, v. 1000 12.2

Solvalla 18.9.

A Sweet Dance v. 700 8.1, v. 1000 10.4
Aleppo Pine v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Kaiser Southwind v. 600 12.5
Flight Dynamics v. 700 17.6, v. 1000 16.3
No Matter v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Global Welcome v. 700 10.6, v. 1000 12.1
Devil Sound v. 700 14.3, v. 1000 13.8
Adorable Lady v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Campo Bahia v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Betting Gangster v. 700 10.2, v. 1000 11.4
Staro Miami v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Indiana Boko v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Teivo 18.9.

Maria Sånna v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Bella Bloom v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Ronaldo Malibu v. 700 11,7, v. 1000 13.8
Linkeli v. 700 30.7, v. 1000 30.6
Juliet Ale v. 700 10.8
Hullumies v. 700 25.0, v. 1000 25.8
Miss Senorita v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Midsummer Love v. 700 14.5
Jolly Roy v. 700 15.5

Eskilstuna 17.9.

Destiny Am v. 700 9.7, v. 1000 11.4
Arctic Don v. 700 11.2, v. 1000 13.6
Jatzy Jazz v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Ganyboy v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Mellby Euphoria v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Palermo Broline v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Oulu 17.9.

Ida Luxi v. 700 17.4, v. 1000 18.5
Bianca Creek v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Menoks v. 700 26.3, v. 1000 26.4
Fleetwood Web v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Party Hard v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Breedlove v. 700 16.5, v. 1000 17.6

Östersund 16.9.

Wrongdoer v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Dizzy Broad v. 700 9.7, v. 1000 10.1
Heading Reference v. 700 11.6, v. 1000 12.0
Ferry Boko v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Harvey v. 700 10.2, v. 1000 11.6
Lionel v. 700 9.7, v. 1000 9.4
Under The Counter v.. 700 9.7, v. 1000 11.7

Turku 16.9.

BWT Divine v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Completer v. 700 16.2, v. 1000 15.4
Ambriel v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Mr Big Star v. 700 12.5, v 1000 13.6
Jasulito v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Varjonova v. 700 23.3, v. 1000 23.8
Staro Moschino v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Sahara Foxylady v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Pelipiste v. 700 25.3, v. 1000 26.0

Hagmyren 15.9.

Misirlou v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Hungarian Hotwax v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Ellieann v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Ural v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Antonio Tabac v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Heavy Sound v. 700 7.6, v. 1000 9.0
Volocity De Vie v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Turku 15.9.

Oilsheik v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Mylverin Muisto v. 700 28.3, v. 1000 28.8
Amazing Warrior v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Ranch Newman v. 700 11.4, v. 1000 12.2
Joriini v. 700 23.7, v. 1000 24.6
Hermes Boko v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Klena Vito v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Magnifico S v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Chief Orlando v. 700 11.0, v. 1000 12.5
Costello v. 700 25.5, v. 1000 25.3

tiistai 16. lokakuuta 2018

Romme 14.9.

Thunderpedia v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Elektra v. 700 15.8, v. 1000 15.4
Quick Crown v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Highspirit v. 700 10.2, v. 1000 11.2
Neo Neon v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Kuopio 14.9.

Trouble Leader v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Vilma Lyydia v. 700 27.1, v. 1000 26.3
Lessons In Love v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Rascal Zet v. 700 11.6, v. 1000 13.1
Harmimatic Tinker v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Loikkar v. 700 27.5, v. 1000 29.0
Rakaposhi King v. 700 17.5, v. 1000 17.4

Örebro 13.9.

Star Advisor Joli v. 700 8.7, v. 1000 11.5
Pink Diamond v. 700 16.5, v. 1000 16.5
Hotshot Luca v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Bison Spiro v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Tiramisu Doc v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Gun Palema v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Seinäjoki 13.9.

Feeling Classy v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Marvel Neat v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Vuaran Viima v. 700 29.1, v. 1000 30.3
Gold Narva v. 700 11.7, v. 1000 14.2
Pink Floyd v. 700 15.0, v. 1000 15.2
Cousin Evert v. 700 13.2, v. 1000 13.8
La Masse Monetaire v. 700 12.7, v. 1000 15.4
Troopers v. 700 13.4, v. 1000 15.7

Lahti 13.9.

Arctic Island v. 700 17.6, v. 1000 18.0
First Class Lady v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Withma v. 700 11.6, v. 1000 13.1
BWT Crusader v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Runoneito v. 700 26.2, v. 1000 26.5
El Dirtyman v. 700 9.8, v. 1000 11.9
Radiance Broline v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Ariel d'Amour v. 700 15.1, v. 1000 16.0

maanantai 15. lokakuuta 2018

Åby 12.9.

Osoma v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Livi Nam Nam v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Sergeant d'Inverne v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Quite A Quality v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Lillian Sjöhammar v. 700 14.2
Stardust Melody v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Hip Hurray Boko v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Dear Friend v. 700 10.3, v. 1000 11.2

Solvalla 12.9.

Uruguay Broline v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Toohotforyou v. 700 12.9, v. 1000 13.2
D'Laina v. 700 12.4, v. 1000 12.1
Ivanhoe v. 700  13.0, v. 1000 14.1
Ithaki Boko v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Indra's Secret v. 700 13.5, v. 1000 13.2
Global U.Turn v. 700 14.4, v. 1000 14.2
Come Together v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Jairo v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Global Unprotected v. 700 10.0, v. 1000 11.6

Vermo 12.9.

Royalty Diamond v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Sahara Sandstorm v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Jontte Boy v. 700 12.3, v. 1000 12.4
Virmaan Into v. 700 29.5, v. 1000 29.0
Norman Price v. 700 18.6, v. 1000 18.1
Quite A Boy v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Tuviker v. 700 29.5, v. 1000 30.5
Fordaluvachocolate v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Jägersro 11.9.

Divane Godiva v. 700 16.2, v. 1000 16.1
Staro Muffins v. 700 17.5, v. 1000 17.7
Love Håleryd v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Maze Runner v. 700 14.9, v. 1000 14.4
Honey Diablo v. 700 14.7, v. 1000 14.6
Silent Hill v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Global Tenderness v. 700 14.1, v. 1000 13.9
Iago Zon v. 700 14.5, v. 1000 13.1
Wonderboy v. 700 11.5, v. 1000 12.0

Teivo 11.9.

Hiioppi v. 700 28.2, v. 1000 29.5
Crossfire Alley v. 700 14.0
Zatopek Hoss v. 700 12.0
Ingrosso v. 700 14.9
Yeezuz v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Miraz v. 700 12.1, v. 1000 14.5
Like It Or Not v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Nicce Mour v. 700 20.6, v. 1000 20.3

Färjestad 10.9.

I'm A Believer v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Opera Avenue v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Genesis v. 700  12.5, v. 1000 14.1
Felicity Sisu v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Djorkaeff Sisu v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Lappeenranta 10.9.

Lily v. 700 26.0, v. 1000 27.6
N.P. Liitotähti v. 700 23.9, v. 1000 27.0
The Dude v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Willow Pride v. 700 11.8, v. 1000 13.1
Rose's Tara v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Lily's Star v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Gloria Web v. 700 100.5, v. 1000 12.0
Vennelmon Varma v. 700 24.9, v. 1000 26.0
Quite So Yaanky v. 700 13.6, v. 1000 15.0

sunnuntai 14. lokakuuta 2018

Kaustinen 9.9.

Bugs Bunny Buzz v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Loikkaus v. 700 30.1, v. 1000 29.8
A Nice Officer v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Wille Caramel v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Crossfire Bonfire v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Menoks v. 700 23.7, v. 1000 24.7
Denna v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Listas Rafiki v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Solänget 8.9.

Uncertain When v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Bear Bahareh v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Sweet On You v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Indoor Voices v. 700 12.8, v. 1000 13.3
All Star v. 700 10.5, v. 1000 12.9
Erik Sting v. 700 9.2, v. 1000 10.8
Makethemark v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Dreamboy As v. 700 9.8, v. 1000 10.6

Oulu 8.9.

Staro Jersey Side v. 700 13.0, v. 1000 12.7
Dreaming Blues v. 700 16.0, v. 1000 15.4
Raggari v. 700 24.6, v. 1000 25.8
Furman v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Rapid Leader v. 700 13.9, v. 1000 13.4
Ramboldo Jet v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Tähen Toivomus v. 700 23.2, v. 1000 22.3
Starzinner v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Landen Paukku v. 700 26.3, v. 1000 24.8
Graceful Swanp v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Pori 7.9.

Treasure of Pirate v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Sivori Effe v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Rapin Aatos v. 700 22.5, v. 1000 22.8
Ray Mysterio v. 700 13.5, v. 1000 13.2
Boadicea v. 700 10.3, v. 1000 13.2
Gabriel Star v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Jussin Sointu v. 700 29.4, v. 1000 28.7

Jyväskylä 7.9.

Rouva Kaasu v. 700 25.6, v. 1000 26.8
Brisenda v. 700 14.0, v. 1000 16.7
Mr Hot Shot v. 700 10.3, v. 1000 12.0
Capercaillie Cock v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Vincent Croft v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Melina More v. 700 14.0, v. 1000 15.0

lauantai 13. lokakuuta 2018

Gävle 6.9.

Magic Gwin v. 700 8.3, v. 1000 10.2
Mellby Gin v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Perfect Spirit v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Mellby Euphoria v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Dartagnan Sisu v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Red White N Blue v. 700 11.1, v. 1000 12.9

lauantai 6. lokakuuta 2018

Lahti 6.9.

Isabelle Halm v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Spill The Beans v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Larsman v. 700 23.1, v. 1000 24.3
Global Spellbound v. 700 14.5, v. 1000 14.1
Star Martini v. 700 10.1, v. 1000 11.5
Erica Eme v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Hurry Sundown v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Effronte Photo v. 700 12.4, v. 1000 14.1

keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Vermo 5.9.

Ashley Man v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Summer Season v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Sue's Photo v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Badass Pete v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Hymynvirne v. 700 25.7, v. 1000 26.8
Chief Orlando v. 700 10.2, v. 1000 11.0
Reverend Dred v. 700 10.3, v. 1000 11.9
Lumi-Masi v. 700 220, v. 1000 24.3
Enjoy's Paycheck v. 700 11.3, v. 1000 11.7

Solvalla 4.9.

Duke Blair Atholl v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Bellatrix Zet v. 700 12.5, v. 1000 12.4
Global Wise Guy v. 700 10.6, v. 1000 10.9
Rodick Broline v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Twinkle Face v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Astrodome v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Valeur v. 700 12.6, v. 1000 12.8
Luce Axe v. 700 13.9, v. 1000 13.5

Teivo 4.9.

Crossfire Alley v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Cavalier v. 700 16.6, v. 1000 17.4
Zo Zo Hoss v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Juiseri v. 700 26.3, v. 1000 27.0
Miss Senorita v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Fox Lover v. 700 15.0
Ago Diva v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Nooran Leidi v. 700 28.4

Mantorp 3.9.

Rolex Bigi v. 700 7.8, v. 1000 10.0
Frisco Runner v. 700 11.2, v. 1000 13.4
Niklas M.J. v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Legend Brodde v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Global Vintage v. 700 11.1, v. 1000 12.2
Thought Hanover v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Caligula v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Cikoria Frazer v. 700 12.9, v. 1000 13.0

Seinäjoki 3.9.

Melody Heel v. 700 17.9, v. 1000 17.8
Kathy Heel v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Akaasia v. 700 22.6, v. 1000 22.7
Her Royal Highness v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Minto's Daisy Star v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Minto's Don Juan v. 700 12.0, v. 1000 12.0
Quick Petrol v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Viehko Venla v. 700 25.5, v. 1000 25.6

Jägersro 2.9.

Star Costashorta v. 700 9.1, v. 1000 10.9
Ultion Face v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Precious Lord v. 700 11.7, v. 1000 12.1
Hierro Boko v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Springover v. 700 10.4, v. 1000 10.9
Timo Lane v. 700 16.2, v. 1000 15.2
Mellby Free v. 700 9.2, v. 1000 9.6
Havefunwithme v. 700 11.6, v. 1000 10.9
Ranch Pop Up v. 700 15.8, v. 1000 15.6
Who's Who v. 700 10.9, v. 1000 10.7
Carabinieri v. 700 10.0, v. 1000 10.7
Sandsjön's Enzo v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Forssa 2.9.

Mistersuomi v. 700 25.8, v. 1000 28.7
Vintage Gentleman v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Arctic Agent v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Spanish Rose v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Wilhelm Nash v. 700 11.8
Lady Grasshopper v. 700 17.8

tiistai 2. lokakuuta 2018

Jägersro 1.9.

Zolasoray v. 600 11.6, v. 1000 13.0
Peak Fear v. 600 15.2, v. 1000 14.2
Firstlady Michelle v. 700 12.5, v. 1000 11.6
Mamasan v. 700 12.4, v. 1000 11.6
Rajah Silvio v. 700 10.2, v. 1000 12.4
Cyber Lane v. 700 7.9, v. 1000 9.7
Waikiki Silvio v. 700 11.4, v. 1000 11.3
The Real Star v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Arsenal v. 700 8.8, v. 1000 9.9
Antonio Tabac v. 700 8.7, v. 1000 10.0
Felix Am v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Vermo 1.9.

Jussin Sointu v. 700 26.4, v. 1000 26.6
Spirit Squad v. 700 10.8, v. 1000 11.6
Mascot Match v. 700 14.2, v. 1000 14.1
Hotshot Luca v. 700 10.5, v. 1000 11.7
Larvan Hurmos v. 700 24.4, v. 1000 25.5
Atupem v. 600 8.8, v. 1000 10.2
Hullumies v. 700 19.0, v. 1000 20.7
Exuberance v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Gloria Web v. 700 10.0, v. 1000 11.2
Cash No Limit v. 700 10.6, v. 1000 12.2

maanantai 1. lokakuuta 2018

Härmä 1.9.

Tiger Vice v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Lake's Action v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Vikkeer v. 700 25.5, v. 1000 26.0
Magnifik C.D. v. 700 14.1, v. 1000 14.7
Mysteerio v. 700 22.4, v. 1000 23.7
Proud Leader v. 700 14.2, v. 1000 14.0
Marvel Neat v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Basswood Grove v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Blanket Slipper v. 700 16.9, v. 1000 16.6

Joensuu 31.8.

Victorious v. 700 14.5, v. 1000 14.6
Hard To Trick v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Ain't She Sweet v. 700 12.0, v. 1000 14.0
Leemark's Daniella v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Detroit Rock Sisu v. 700 9.7, v. 1000 13.0
Lissun Myrsky v. 700 28.1

Bollnäs 31.8.

Hungarian Hotwax v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Lamino v. 700 10.5, v. 1000 11.2
Marrakesh v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Queer Fish v. 700 10.0, v. 1000 11.1

Turku 31.8.

Ilo Hangover v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Ronaldo Malibu v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Jugador v. 700 9.8, v. 1000 10.5
Sultan Journey v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Hazelhen Hermes v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Inaccessible v. 700 12.4, v. 1000 14.4

Skellefteå 30.8.

Lollipop Girl v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Zooropa v. 700 12.5, v. 1000 15.5
Kias Mando v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Slemer I.H. v. 700 11.4, v. 1000 11.9
Lennox Laday v. 700 11.6, v. 1000 13.5

Lahti 30.8.

Nerja v. 700 17.1, v. 100018.3
Dauntless Girl v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Snabba Cash v. 700 10.8, v. 1000 13.8
Miss Maverick v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Pyörylän Paroni v. 700 23.2, v. 1000 24.5
Gresille Boko v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Katie Ale v. 700 12.6, v. 1000 14.0
T.J. Jakari v. 700 25.6, v. 1000 27.1
Vitesse v. 700 13.1, v. 1000 15.8