Hae tästä blogista

tiistai 28. heinäkuuta 2009

Teivo 28.7.

Lindan Tyttö v. 700 30.9, v. 1000 30.4
Arizona Baby v. 700 14.0, v. 1000 16.2
Ula Laa Hoss v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Lutin de la Besvre v. 700 16.7, v. 1000 16.4
Nolte v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Papa's Dream v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Bam Victoria v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Robbie v. 700 14.5, v. 1000 15.2
EL Miss Uptown v. 400 11.6, v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Chilly Pearl v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Frans v. 700 25.6, v. 1000 26.9
Petros v. 700 27.5, v. 1000 27.4
Allyhills Ulrika v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Baron Ses v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Vilskin Loisto v. 700 26.5, v. 1000 27.9
Myrskyn Kreivi v. 700 25.4, v. 1000 26.8
Splashing Mermaid v. 700 11.4, v. 1000 15.3
Zimbad Babar v. 700 16.0, v. 1000 16.5

lauantai 25. heinäkuuta 2009

Kaustinen 25.7.

Janus Avenger v. 700 12.0, v. 1000 13.8
V.G. Vihtori v. 700 22.1, v. 1000 22.8
Peakhill's Max v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Rocket Queen v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Maijuli v. 700 20.8, v. 1000 22.0
Massimo Fling v. 700 16.8, v. 1000 18.1
Photon v. 700 9.2, v. 1000 11.5
Erikasson v. 700 22.2, v. 1000 22.3
Boulder Pine v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Kaustinen 24.7.

Star Tarey v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Cassy v. 700 11.3, v. 1000 14.0
Ribaude v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Le Canibale v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Angel of Ara v. 700 12.4, v. 1000 15.3

tiistai 14. heinäkuuta 2009

Teivo 14.7.

Gunrunner v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Fear Factor v. 700 14.1, v. 1000 15.9
Nobodypaymybills v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Veeran Turo v. 500 22.0, v. 1000 22.6
Take My Way v. 700 14.2, v. 100015.2
Speedspider v. 700 14.4, v. 1000 14.4
Golda Hurricane v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Kingdom v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Fanilla v. 700 27.2, v. 1000 28.6

Lappeenranta 13.7.

Mutrin Poju v. 700 24.2, v. 1000 24.8
Fab Ditto v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Biance Journey v. 700 14.9, v. 1000 14.7
Vivaldi Flevo v. 700 14.4, v. 1000 16.7
Roberto Luca v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Luiskeri v. 700 30.6, v. 1000 29.5

Kaustinen 12.7.

Bokalle v. 700 25.4
Fernando Kane v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Casper Cross v. 700 15.0, v. 1000 16.7
Quite A Luck v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Hero Leader v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Pori 10.7.

Robbie v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Voksimo v. 700 26.5, v. 1000 27.1
Raj to Remain v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Tuulen Ilo v. 700 23.6, v. 1000 24.4
Multi Joy v. 700 17.9, v. 1000 18.4

Seinäjoki 9.7.

Tokiotti v. 700 26.4, v. 1000 28.8
Joker Leader v. 700 14.3, v. 1000 16.2
R.R. Panu v. 700 28.8, v. 1000 29.8
Present S v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Gibson du Ling v. 700 16.9, v. 1000 17.8

keskiviikko 8. heinäkuuta 2009

Oulu 6.7.

Malabar Ross v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Fabulous Dream v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Lisas Firebird v. 700 14.8
Frosts Oilbaron v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Violetta Limburgia v. 700 13.3, v. 1000 15.6

Vermo 8.7.

Yerro Lin v. 700 14.5
Silent Gold v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Villihotti v. 700 20.5, v. 1000 20.8
Little Sealord v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Jigsaw v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Alice Laukko v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Speedspider v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Nobodypaymybills v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Iron Chef Haim v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Golden Unicorn v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Teivo 7.7.

Catwalk Lin v. 700 14.3, v. 1000 16.6
Electus v. 700 14.2, v. 1000 16.5
Eyewitness v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Daphne v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Racing Lady v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Jandia Ås v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Sydney's Duke v. 700 15.0, v. 1000 16.2
In Smooth Action v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Rififi Annie v. 700 14.9, v. 1000 16.0

sunnuntai 5. heinäkuuta 2009

Kaustinen 3.7.

Kung Adolf v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Sukina v. 700 28.3, v. 1000 29.2
Hero Leader v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Jalabert v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Yashin Boko v. 700 15.1, v. 1000 17.1

Lahti 5.7.

Briso Emma v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Take My Way v. 700 11.9, v. 1000 14.5
Mutrin Poju v. 700 25.6, v. 1000 26.1
Tapsan Tahti v. 700 26.5, v. 1000 28.1
Ribaude v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Arctic Hope v. 700 11.0
Golda History v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Cannon Flame v. 500 10.9, v. 1000 12.4
Target Hoss v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Callela Chelsea v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Feeling Strong v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Future Treasure v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Daniellesine v. 700 13.6, v. 1000 15.7
Dream Director v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Ud-Date Hoss v. 500 13.5, v. 1000 13.7
Ribaude v.700 11.8, v. 1000 12.2
Effective Kemp v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Mikkeli 2.7.

Maahinen v. 700 24.3, v. 1000 25.5
Caijus Fortis v. 700 17.3, v. 1000 16.7
Hiskappi v. 700 13.0, v. 1000 24.9
Arnold Mustand v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Rydens Cindy v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Elegant Express v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Deimos Hill v. 700 11.6, v. 1000 14.5

lauantai 4. heinäkuuta 2009

Lahti 4.7.

Albert Sundance v. 700 12.2, v. 1000 13.7
William Step v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Nesmile Will v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Brisco Rodeo v. 700 12.3, v. 1000 12.4
Korven Voitto v. 700 22.8
Manuel Jet v. 700 10.0, v. 1000 11.1
Vihjeen Varma v. 700 20.7, v. 1000 22.7
Ride Out Well v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Erikasson v. 700 23.6, v. 1000 24.0
Huiman-Pyste v. 700 21.7, v. 1000 22.5
Callela Brisbane v. 700 13.4, v. 1000 15.9
Diktator Fortis v. 700 13.9, v. 1000 15.7
La Miss v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Ranch Get On v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Flying Dutchman v. 500 12.8, v. 1000 13.5
Sir Sound v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Vermo 1.7.

Vito Andolino v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Calimero v. 700 23.2, v. 1000 24.5
Umbra Houberg v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Maijuli v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Golda Ivory v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Lemon Avenger v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Rim Bay Fay v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Unique Groenhof v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Reality Pellini v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Barbara's Priha v. 700 14.1

Teivo 30.6.

Sahara Showtime v. 700 20.0, v. 1000 19.3
Hot Male v. 700 12.1, v. 1000 14.8
Nepal Rose Nova v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Joy Boy v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Sydney's Duke v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Eclair Rapide v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Havanna's Beth v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Mountain Magic v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Jyväskylä 29.6.

Kasmilaaro v. 700 28.8, v. 1000 28.0
Grader Sara v. 700 13.1
Villex v. 700 25.5, v. 1000 25.6
Courtney Belle v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Baby Baker v. 700 16.7, v. 1000 17.7