Hae tästä blogista

tiistai 29. lokakuuta 2019

Lappeenranta 14.10.

Easy Breeze v. 700 18.1, v. 1000 18.5
Three Dee Nodo v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Hurry Sundown v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Boulder Rocker v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Stonecapes Picasso v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Oulu 14.10.

Fast Hero v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Malkkin v. 700 25.5, v. 1000 27.2
Amazing Captor v. 700 15.3, v. 1000 16.9
King Casper v. 700 13.3
Nancy Beyonce v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Minto's Don Juan v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Turku 13.10.

Gunvald v. 700 15.2, v. 1000 15.0
Rokkoff v. 700 28.7, v. 1000 27.8
Mystic Power v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Nedda Miller v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Callela Einstein v. 700 10.9, v. 1000 12.9
Stormy Vice v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Kaustinen 13.10.

Honey Bee Web v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Honey Star v. 700 18.1, v. 1000 18.6
Siron Peli v. 700 27.5, v. 1000 28.2
Fastoche Thieben v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Troopers v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Pankeri v. 700 27.4, v. 1000 27.3
Hogan Star v. 700 16.2, v. 1000 16.2

Åby 12.10.

Demolition Man F. v. 700 12.9, v. 1000 13.1
Mellby Guard v. 700 13.4, v. 1000 13.2
Beluga West v. 700 11.1, v. 1000 11.8
Digger Lord v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Andre Agassi v. 700 11.9, v. 1000 11.7
Mellby Granat v. 700 11.4, v. 1000 11.6
Global Upper Style v. 700 10.3, v. 1000 11.1
Findus M.v. 700 9.1, v. 1000 10.6
Milliondollarrhyme v. 700 9.2, v. 1000 9.8
Wood Lane v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Vermo 12.10.

North Lexus v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Lakuri v. 700 23.0, v. 1000 23.7
Jyllätys v. 700 25.3, v. 1000 25.8
Turno di Azzurra v. 700 16.2, v. 1000 15.6
Shotproof v. 700 11.9, v. 1000 12.3
Hetviina v. 700 20.8, v. 1000 21.9
Ecurie D. v. 700 9.0, v. 1000 10.3
Face Time Bourbon v. 700 7.1, v. 1000 9.1

Romme 11.10.

Southwind Queen v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Click Bait v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Knifetown Hall v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Kalashnikov v. 700 11.7, v.1000 12.7
Chianti v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Valley Brodde v. 700 9.8, v. 1000 11.8

Vermo 11.10.

Poetry In Motion v. 700 14.4, v. 1000 15.2
BWT Danger v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Beat Of Love v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Sahara Sandstorm v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Larsman v. 700 21.3, v. 1000 22.6
Smiley Match v. 700 13.8, v. 1000 15.5
Kevinin Tähti v. 700 26.8, v. 1000 28.3

Gävle 10.10.

Global Upset v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Cosy Lazy Louse v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Very Charming v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Melizza v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Västerbo Highscore v. 700 10.2, v. 1000 12.3

Lahti 10.10.

Tuviker v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Believe Your Dream v. 700 13.3, v. 1000 15.6
Anything For You v. 700 9.5, v. 1000 11.6
Quickatore v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Vitesse v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Deux En Un v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Quick Diablo v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Bilettäjä v. 600 24.4, v. 1000 27.8

lauantai 19. lokakuuta 2019

Åby 9.10.

Custom Cheval v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Bambi A.F. v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Global Anniversary v. 700 18.8, v. 1000 18.4
Glowbull Fusion v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Hurricane Silas v. 700 10.8, v. 1000 12.6
Zefiro Dei Cedri v. 700 11.5, v. 1000 11.9
Piteraq v. 700 12.2, v. 1000 13.7
True Devotion v. 700 10.6, v. 1000 13.0
Martin De Bos v. 700 9.2, v. 1000 10.1

Solvalla 9.10.

Staro Kitty v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Winner Bac v. 700 10.5, v. 1000 12.1
Allagash Nancy v. 700 14.4, v. 1000 14.6
Champ Lane v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Luce Axe v. 700 11.3, v. 1000 11.5
Dennis De Castella v. 700 10.4, v. 1000 12.3
Ajusco v. 700 13.6, v. 1000 13.3
Digital Track v. 700 11.6, v. 1000 12.0
Robertino v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Global Vintage v. 700 13.0, v. 1000 12.7

Vermo 9.10.

Rarity Red v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Issakan Valo v. 700 27.9, v. 1000 28.6
One Who Run v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Queen Of Pirates v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Helun Kuva v. 700 25.3, v. 1000 25.1
Borgmeister v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Gashaw Boko v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Vaellus v. 700 21.9, v. 1000 22.4
Joyride Luxi v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Fiona Norr v. 700 12.1 ,v .1000 13.5

Solvalla 8.10.

Karl May Boko v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Mr Marvelous v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Plato At Work v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Zenit Brick v. 700 11.1, v. 1000 11.1
O.M.Easton v. 700 15.3, v. 1000 14.5
Mimiro v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Simb Rubinette v. 700 14.5, v. 1000 14.3
No Limit Royalty v. 700 8.8, v. 1000 12.0
Adriatic Kronos v. 700 14.2, v. 1000 14.3

Jyväskylä 8.10.

Varsova v. 700 24.1, v. 1000 26.6
Vihjeen Vinha v. 700 28.8, v. 1000 28.4
Blue Max Inn v. 700 16.4, v. 1000 18.1
Loikkar v. 700 26.4, v. 1000 27.5
Surprise Leader v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Mercedes Match v. 700 13.7
Tequila Croft v. 700 13.6, v. 1000 15.3

Mantorp 7.10.

Mellby Eye Catcher v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Brandy Flame v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Everton v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Velegance v. 700 10.0, v. 1000 11.4
Guzz Mearas v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Elrond v. 700 15.4, v. 1000 14.7

Pori 7.10.

Truedream A.F. v. 700 12.6, v. 1000 15.0
Rivaltti v. 700 26.2, v. 1000 28.6
Ofelia Mick v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Vixpress Li v. 700 10.8, v. 1000 13.4
Veeran Poika v. 700 23.4, v. 1000 24.2
Sand Pirate Ås v. 700 13.8, v. 1000 13.6

Joensuu 7.10.

Look At Hope v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Jet Setter v. 700 13.7, v. 1000 15.7
Holy Jack v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Rallin Muisto v. 700 27.8, v. 1000 28.8
Madonna S.T. v. 700 12.5, v. 1000 14.9
Elliot Web v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Åtjäng 6.10.

Global Wonderful v. 70011.9, v. 1000 12.6
Global Unesco v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Fossens Bonus v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Fossens Wally v. 700 10.4, v. 1000 12.7
Troja Face v. 700 10.1, v. 1000 12.1

Kouvola 6.10.

American Hero v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Syneri v. 700 27.1, v. 1000 27.4
Confidence Man v. 700 13.9, v. 1000 15.4
The Rector v. 700 14.1 ,v. 1000 14.7
Maysa McCool v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Skellefteå 5.10.

Power Swirl v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Kajsa janzv. 600 12.0, v. 1000 13.9
Giant Shadow v. 600 10.3, v. 1000 11.7
Walkie Talkie v. 600 13.7, v. 1000 13.7
Vixus v. 600 20.4, v. 1000 21.1
Ellis Pride v. 600 11.1, v. 1000 12.2
Antonio Trot v. 600 11.4, v. 1000 10.9
On Track Piraten v. 600 16.0, v. 1000 15.0
Anaheim Kemp v. 600 12.2, v. 1000 12.9

Teivo 5.10.

Credit To Love v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Deangelo v. 700 11.9, v. 1000 14.4
Selene Lune v. 700 10.2, v. 1000 11.5
main Stage v. 700 11.4, v. 1000 13.8
Liisan Tulilintu v. 700 24.7, v. 1000 23.8
Välähdys v. 700 25.1, v. 1000 24.9
Parvelan Retu v. 700 24.7, v. 1000 24.3
Batman Godiva v. 700 13.5, v. 1000 12.9
Atupem v. 700 14.0
Zeus Kemp v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Raskolnikov Frido v. 700 13.1, v. 14.2
Gute Band v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Kuopio 4.10.

Wish Upon A Tara v. 700 18.5, v. 1000 18.8
Hard Chip v. 700 18.7, v. 1000 18.0
Dream Divine v. 700 12.0, v. 1000 14.5
MAS Champ v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Benito Bosco v. 700 18.7, v. 1000 18.6

Forssa 4.10.

Stonecapes Rococo v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Mystic Power v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Sahara Magaria v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Catahecassa Zest v. 700 12.1, v. 1000 15.1

Bollnäs 3.10.

Adia Gallia v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Tayson Bi v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Gin Krupa v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Elian Web v. 700 8.8, v. 1000 10.8

Oulu 3.10.

Boogiewoogie Laday v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Kitzune G.G. v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Mountain Hooligan v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Takenote v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Fade To Jam v. 700 12,9, v. 1000 13.1
Trouble Leader v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Hilma Hilpeämieli v. 700 29.8, v. 1000 29.3
Shadow Leader v. 700 14.9, v. 1000 15.7

tiistai 15. lokakuuta 2019

Bergsåker 2.10.

Global Badman v. 700 11.1, v. 1000 13.1
Gazoline Mearas v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Angeline Quick v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Lipstick Tooma v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Empire Garbo v. 700 10.4
Klose v. 700 14.4, v. 1000 14.2

Solvalla 2.10.

Cheville v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Mellby Hoffa v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Pine Muscle v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Geting Akema v. 700 18.1, v. 1000 18.0
Iglesias Boshoeve v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Luna Brodda v. 700 13.6, v. 1000 13.6
Juncio Boko v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Muscle Lane v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Waiting Hill Hall v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Dizzy River v. 700 10.2, v. 1000 12.2

Vermo 2.10.

Stoneisle Quincy v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Tähtihohot v. 700 26.6, v. 1000 27.6
Gillian Comery v. 700 18.6, v. 1000 17.5
Callela Lisbeth v. 700 13.5, v. 1000 13.4
Poetry In Motion v. 700 12.4, v. 1000 13.8
April Combo v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Anything For You v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Naputus v. 700 23.6, v. 1000 24.8
Jack Vader v. 700 11.0, v. 1000 11.8
Flexible Journey v. 700 10.6, v. 1000 12.0

Jägersro 1.10.

Shalun Benois v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Undine Face v. 700 15.2, v. 1000 14.9
Philosopher v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Pax v. 700 12.8, v. 1000 13.2
Far From Over v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Wolf Of Wallstreet v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Asajj T.Dream v. 700 14.7, v. 1000 13.9
Illuminati v. 700 11.9, v. 1000 11.2
Queen Of Sand v. 700 10.9, v. 1000 11.9

Seinäjoki 1.10.

Albatross v. 700 18.0, v. 1000 17.7
Sahara Rouge v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Cheri Sane v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Werner Ors v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Taj One v. 700 17.5, v. 1000 17.2
Lakan Leija v. 700 25.2, v. 1000 25.1
Krannin Pihla v. 700 25.9, v. 1000 27.7

Halmstad 30.9.

Unico Broline v. 700 12.4, v. 1000 12.0
Global Whitechapel v. 700 11.4, v. 1000 13.3
Admirer v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Gambit Brodde v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Wild Love v. 700 10.7, v. 1000 11.0
Staro McMillan v. 700 14.2, v. 1000 13.8

Turku 30.9.

Night Guard v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Kurtakon Hulda v. 700 29.9, v. 1000 29.8
Truedream A.F. v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Rokkoff v. 700 25.1, v. 1000 26.4
Global Uncommon v. 700 12.3, v. 1000 14.3
Sultan Journey v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Jyväskylä 30.9.

Rowhill's Killer v. 700 14.4, v. 1000 16.2
Loikkar v. 700 29.3, v. 1000 29.0
Ducky v. 700 16.4, v. 1000 17.0
M.T.Master Don v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Mainio v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Aronin Muisto v. 700 25.0, v. 1000 27.0

Solvalla 29.9.

Dreamgirl Hall v. 700 12.1, v. 1000 13.0
McGarret v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Elrond v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Admiral As v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Evelyn v. 700 9.2, v. 1000 10.8
Shadow Gar v. 700 7.7, v. 1000 9.7
Got To Dash v. 700 9.4, v. 1000 11.4
Shocking Superman v. 700 10.8, v. 1000 11.0
Dontlooseallmoney v. 700 8.5, v. 1000 11.8
J.H.Respons v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Saga Doc v. 700 11.4, v. 1000 12.2

lauantai 12. lokakuuta 2019

Lahti 29.9.

Artful Drop v. 700 17.6, v. 1000 18.3
Piece of Rock v. 700 14.4, v. 1000 14.6
Suikun Chili v. 700 29.3, v. 1000 29.4
Finsweden v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Cragganmore v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Michael v. 700 14.4, v. 1000 16.5
Albino Esker v. 700 13.0, v. 1000 15.6

Jyväskylä 29.9.

Grainfield Boss v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Windhill's Black v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Nemea Geisir v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Euro Boy v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Pärttyl v. 700 29.1, v. 1000 29.3
Daisy Nash v. 700 17.7, v. 1000 17.3


Ylivieska 29.9.

Hard Chip v. 700 14.6, v. 1000 17.0
Pica Pica Oak v. 700 19.0
Underlig v. 700 25.7, v. 1000 26.7
Coys Rain v. 700 13.8, v. 1000 16.0
Builder's Caviar v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Solvalla 28.9.

Margaretha Trance v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Hail Mary v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Kahnawake v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Burning Man v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Forfantone Am v. 700 9.2, v. 1000 10.5
Donatello Garbo v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Perfect Dynamite v. 700 12.4, v. 1000 12.3
Deede Star v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Track Angle v. 700 9.8, v. 1000 10.3
Very Kronos v. 700 10.2, v. 1000 10.4

Lappeenranta 28.9.

Brazen Leonore v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Stonecapes Rain v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Nuga Rols v. 700 23.6, v. 1000 25.3
Glide On Fire v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Fakir Nyx v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Josveis v. 700 19.7, v. 1000 22.6
Beat Of Love v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Lumi-Oosa v. 700 25.9, v. 1000 27.7
Peanuts v. 700 11.2, v. 1000 12.9
Lexus Dream v. 700 8.6, v. 1000 9.9
Liisan Tulilintu v. 700 21.6, v. 1000 23.3

Joensuu 27.9.

Gonzales Journey v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Hespori v. 700 29.1, v. 1000 29.8
Northernlight Genius v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Hello Kent v. 700 15.3, v. 1000 17.0
Dream Of Celebrity v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Malkkin v. 700 26.5, v. 1000 27.1
Il Funny Li v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Rebel Royal v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Pori 27.9.

Orvar Iver v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Makeadreamcometrue v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Varjonova v. 700 24.9, v. 1000 25.7
Kaptah v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Hallan Ruusu v. 700 27.3, v. 1000 27.6
Quattro Tilly v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Blue Max Inn v. 700 11.7, v. 1000 13.9

Oulu 26.9.

Kevinin Tähti v. 700 26.9, v. 1000 26.9
Fade To Jam v. 700 11.8, v. 1000 11.9
Rapido Follo v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Hillbilly Bruce v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Callaway Scoop v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Capitol Hill v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Vappuäijä v. 700 22.2, v. 1000 22.7
Saint Gloria v. 700 17.4, v. 1000 17.7

Åby 25.9.

Twigs Got U. v. 700 13.0, v. 1000 13.4
A Chocolate Dream v. 700 15.1, v. 1000 15.0
Custom Cheval v. 700 11.7, v. 1000 14.4
Cool McQueen v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Quick Lane v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Rose Mary v. 700 10.5, v. 1000 12.4
Pacific W.F. v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Pinto Bob v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Stud Muffin v. 700 10.4, v. 1000 11.3

Solvalla 25.9.

Fair Enough Am v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Digital Summit v. 700 11.4, v. 1000 13.1
C.Newey v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Odds Indicator v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Beware v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Un Mec d'Or v. 700 11.0, v. 1000 12.9
Charrua Forlan v. 700 11.6, v. 1000 11.5
Nika v. 600 11.0, v. 1000 11.7
Musique d'Inverne v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Vermo 25.9.

Vonkari v. 700 28.5, v. 1000 30.3
Ruthless Chick v. 700 16.6
Le Gros Bill v. 700 9.0, v. 1000 10.8
Leemark's Ghost v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Denver Brodde v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Queen Adele v. 700 15.8, v. 1000 15.2
Religious v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Lorutyttö v. 700 24.4, v. 1000 25.7

Solvalla 24.9.

Sandersin v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Ajlajk v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Hector Sisu v. 700 13.7, v. 1000 16.4
Digital Performer v. 700 11.1, v. 1000 11.8
African Queen v. 700 17.0
Vicar v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Edwardscissorhands v. 700 17.3, v. 1000 16.6
Maggie Cash v. 700 9.8, v. 1000 10.6
Red Alert W.F. v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Teivo 24.9.

Power Blaster v. 700 15.5, v. 1000 17.4
Ruopas v. 700 26.0, v. 1000 27.5
Summerwind Son v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Parvelan Retu v. 700 25.4, v. 1000 25.9
Säihkeen Säpinä v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Callela Lincoln v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Samurai Comery v. 700 13.5, v. 1000 14.2
I Feel On Fire v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Callela Ikaros v. 700 16.3, v. 1000 15.7
Queenstyle v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Millcape's Devil v. 700 13.3, v. 1000 13.8

Mantorp 23.9.

Zola Key v, 700 13.4, v. 1000 13.3
Exodus Hanover v. 700 9.3, v. 1000 10.7
Inspector Gadget v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Restless v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Domino Brick v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Kouvola 23.9.

Holy Jack v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Tähtihohto v. 700 26.7, v. 1000 26.7
Amazing Tycoon v. 700 17.2, v. 1000 16.2
An-Andree v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Tokumentti v. 700 25.2, v. 1000 25.4
Look Complete v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Kaustinen 23.9.

Siinan Tähti v. 700 26.1, v. 1000 26.3
Lovely Easy v. 700 14.9, v. 1000 17.4
Indyana Joness v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Veeran Poika v. 700 22.8, v. 1000 24.2
Gold Narva v. 700 13.1, v. 1000 12.7
Global Solidarity v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Seinäjoki 22.9.

Fixit v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Everest De Ginai v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Fonseca Boko v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Piraya Roc v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Kuutti v. 700 26.2, v. 1000 28.8
M.T.Master Don v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Jyllätys v. 700 23.9, v. 1000 23.9
Jamas Vilmer v. 700 24.2, v. 1000 26.3
Inflammable Jam v. 700 16.9, v. 1000 17.4

Färjestad 21.9.

Cesar F.C. v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Global Vision v. 600 13.7
Lord Flax v. 600 10.7, v. 1000 11.9
Corleone D.K. v. 600 15.8, v. 1000 14.2
Smevikens Cruiser v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Eldvin v. 600 24.8, v. 1000 23.3
Dexter Brick v. 600 10.0, v. 1000 11.3
Vincent As v. 600 15.2, v. 1000 13.4
Racing Mange v. 1000 10.1
Anthena Bi v. 600 11.6, v. 1000 12.9

Forssa 21.9.

Tuuren Lento v. 700 25.0, v. 1000 26.6
Fiona Norr v. 700  14.3, v. 1000 15.4
Anything For You v. 700 15.3, v. 1000 15.8
War Child v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Zeus Kemp v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Merran Jyske v. 700 27.9, v. 1000 28.2
Cantona America v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Larvan Hurmos v. 700 21.6, v. 1000 24.3
Rapin Aatos v. 700 28.0, v. 1000 28.8
Die Kaiserin v. 700 11.5, v. 1000 13.6
Gloria Web v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Kalmar 20.9.

Monark Newmen v. 700 9.8, v. 1000 10.9
Yankee Boy v. 700 8.9, v. 1000 10.6
Zefiro Dei Cedri v. 700 10.8, v. 1000 12.2
Wild Love v. 700 7.4, v. 1000 9.0
Ultra Bright v. 700 10.1, v. 1000 11.7

tiistai 8. lokakuuta 2019

Oulu 20.9.

Joker Boko v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Amazing Captor v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Tiger Vice v. 700 16.4, v. 1000 16.6
Wilda Tigern Jack v. 700 11.9, v. 1000 12.2
Absolut Arctica v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Svartsjöfax v. 700 25.2, v. 1000 26.2
Fiona Fashion v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Jyväskylä 20.9.

Enjoy's Leon v. 700 16.1, v. 1000 17.8
Holy Jack v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Kuun Obeliks v. 700 28.3, v. 1000 30.2
Taj One v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Lightningsky v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Skyfall Shine v. 700 14.6, v. 1000 17.3
Highdrive v. 1000 14.5

Lahti 19.9.

Piece Of Rock v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Trot Kronos v. 700 10.7, v. 1000 12.6
Moves Like Jagger v. 700 15.9
Three Dee Nodo v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Ilos Silmarillion v. 700 17.2, v. 1000 18.0
Sakarin v. 700 27.7, v. 1000 28.8

Jägersro 18.9.

Donna Vixi v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Nice Flirt v. 700 15.8, v. 1000 15.6
Orwello v. 700 11.3, v. 1000 13.0
Selected Face v. 700 14.9, v. 1000 14.4
Carozzo v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Tropicana Ås v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Arapaho Ghostdance v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Velegance v. 700 12.2, v. 1000 12.3
Sevilla v. 700 10.5, v. 1000 12.3

Solvalla 18.9.

Born Winner v. 700 12.3, v. 1000 15.1
El Gumbert v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Aft Galley v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Digital Crunch v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Goldenboy De Chenu v. 700 12.2, v. 1000 12.1
Arnie Express v. 700 11.6, v. 1000 13.3
Absurd v. 700 11.0, v. 1000 11.5
Findus M. v. 700 11.5, v. 1000 11.8
Digital Track v. 700 12.5, v. 1000 12.8
Highspirit v. 700 9.4, v. 1000 10.8

Vermo 18.9.

Rebel Royal v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Will Be Showtime v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Vixeli v. 700 22.9, v. 1000 23.5
Sultan Journey v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Rivaltti v. 700 28.0, v. 1000 28.2
Salty Dog v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Fuscus H.L. v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Cocktail Princess v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Bismarck Comery v. 700 10.3, v. 1000 11.9

Solvalla 17.9.

Ghostintheshell v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Ultion Face v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Jasmine De Veluwe v. 70013.7, v. 1000 13.3
Grande DIva Sisu v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Gulfstream Am v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Dontlooseallmoney v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Global Adventure v. 700 15.0
Upset Face v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Schweppes v. 700 13.5, v. 1000 13.5
Conrads Massiv v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Scarlet Hello v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Joensuu 17.9.

Elan v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Was Vegaz v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Nazareth v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Yön Aavistus v. 700 29.1, v. 1000 29.8
Dream Of Celebrity v. 700 13.6, v. 1000 13.8
Berto Vaikko v. 700 12.5, v. 1000 15.4
Nancy Beyonce v. 700 12.9, v. 1000 15.3

Eskilstuna 16.9.

Balto d'Huan v. 700 11.9, v. 1000 11.8
McGarret v. 700 13.3, v. 1000 13.3
Meshan v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Chapter N.Deo v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Helios De Quattro v. 700 14.4, v. 1000 14.3

Teivo 16.9.

Tuulian Sälli v. 700 28.2, v. 1000 29.3
Typhoonsky v. 700 14.6, v. 1000 14.4
Cheri Sane v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Helun Kuva v. 700 24.2, v. 1000 25.8
Pascha Tilly v. 700 9.9, v. 1000 11.9
Better Boss v. 700 13.1

Rovaniemi 16.9.

Nopsa Palma v. 700 29.3, v. 1000 29.7
Capitol Hill v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Wannabe Star v. 700 14.7

Romme 15.9.

Big Marke v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Moon Zappa v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Prediction v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Viggo Frontline v. 700 12.6, v. 1000 12.5
Bon Ego v. 700 10.7, v. 1000 11.7

Turku 15.9.

Night Guard v. 700 15.4
Bilettäjä v. 700 27.0, v. 1000 27.6
Merran Jyske v. 700 26.8, v. 1000 27.5
Andover Star v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Mascate Match v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Top Of The World v. 700 15.0, v. 1000 14.7
Nitro Diable v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Sävel-Taika v. 700 27.3, v. 1000 26.8
Credit To Hope v. 700 17.0, v. 1000 17.3
Woland Frido v. 700 23.0, v. 1000 22.1
Freddy K. v. 700 23.2, v. 1000 20.9

lauantai 5. lokakuuta 2019

Bollnäs 14.9.

Captain Knas v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Highsurprise Laday v. 700 12.8, v. 1000 12.3
Wreckless M.M. v. 700 12.1, v. 1000 12.1
Ginny Weasley v. 700 10.6, v. 1000 12.1
No Limit Royalty v. 700 11.6, v. 1000 13.9
Zinco Jet v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Nadal Broline v. 700 7.2, v. 1000 8.6
Bucks To Burn v. 700 8.6, v. 1000 10.1
Orongo v. 700 13.1, v. 1000 15.0

keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Turku 14.9.

Ruopas v. 700 28.0, v. 1000 27.8
Blue Max Inn v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Beat Of Love v. 700 13.4, v. 1000 13.0
Credit To Love v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Le Gros Bill v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Ronaldo Malibu v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Workout Wonder v. 700 11.9, v. 1000 11.7
Odd Herakles v. 700 19.3, v. 1000 21.0
Stonecapes Queila v. 700 10.2, v. 1000 10.8
Niemen Eemil v. 700 23.1, v. 1000 23.7

Kuopio 13.9.

Kinderi v. 700 29.0, v. 1000 31.4
Aparis v. 700 28.6, v. 1000 27.4
Drillari v. 700 26.6, v. 1000 27.9
Hilipee v. 700 26.5, v. 1000 25.7
Vennelmon Varma v. 700 22.8, v. 1000 23.5

tiistai 1. lokakuuta 2019

Örebro 12.9.

Digger Lord v. 700 12.5, v. 1000 12.4
Valnes Ior v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Order To Fly v. 700 9.3, v. 1000 10.8
Mr Alabama v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Betting Gangster v. 700 11.0, v. 1000 10.9
Zeus Dipa v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Oulu 12.9.

Joyful Boko v. 700 16.0, v. 1000 17.0
Enjoy Boost v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Moonwhisper v. 700 15.2, v. 1000 16.5
Tilda Sonik v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Execute v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Callaway Scoop v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Mountain Twinkle v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Svartsjöfax v. 700 28.1, v. 1000 28.6

Lappeenranta 12.9.

Lumi-Oosa v. 700 28.4, v. 1000 29.8
Ciiran Tähti v. 700 30.9, v. 1000 31.5
Natalie Ray v. 700 14.3, v. 1000 16.8
Edward Sisu v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Cover Princess v. 700 10.9, v. 1000 13.0
Double Revenge v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Bosses Lady v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Kivarin Raindance v. 700 13.2, v. 1000 13.8
B. Riitu v. 700 27.5, v. 1000 27.4

Jägersro 11.9.

Philomenia v. 700 15.7, v. 1000 15.4
Impact River v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Waiting Hill Hall v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Exclusive Matter v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Chilli Reerstrup v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Target Kronos v. 700 9.9
Scotch Brodde v. 700 11.7, v. 1000 11.9
True Devotion v. 700 17.9, v. 1000 17.5
Magic Happens v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Solvalla 11.9.

Chicarita v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Cupido Sisu v. 700 12.0, v. 1000 12.3
Mellby Hoffa v. 700 12.2, v. 1000 12.6
Digital Summit v. 700 10.8, v. 1000 12.7
Kehnawake v. 700 10.6, v. 1000 12.8
Resident Thrust v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Easy Creation v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Rajah Silvio v. 700 11.3, v. 1000 11.5
Indiana Boko v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Deede Star v. 700 11.8, v. 1000 12.0

Vermo 11.9.

Lumi-Oliver v. 700 27.7, v. 1000 27.1
Die Kaiserin v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Epsilon d'Arry v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Uljas Suomalainen v. 700 23.4, v. 1000 23.2
Ulk Delle Selve v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Callela Lisbeth v. 700 11.6, v. 1000 11.4
Sundsvik Godiva v. 700 17.6
Silenos Clearsky v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Cantona America v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Solvalla 10.9.

Dream E.G. v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Stonetastic v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Valuta E.W. v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Giant Shadow v. 700 10.1, v. 1000 10.7
Usain Tilly v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Dominic Wibb v. 700 11.8, v. 1000 12.4
Electric Rain v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Dear Friend v. 700 8.7, v. 1000 19.6
High Glider v. 700 9.6, v. 1000 10.6

Teivo 10.9.

Michael v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Edward Sisu v. 700 10.9, v. 1000 11.6
Morison v. 700 23.5, v. 1000 23.7
Laval Rols v. 700 28.9, v. 1000 27.9
Santo Grial v. 700 11.9, v. 1000 14.0
Wicasa Sioux v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Summerwind Son v. 700 12.3, v. 1000 14.9
Tuulian Tähti v. 700 25.2, v. 1000 26.6
Kuutti v. 700 23.3

Färjestad 9.9.

A Deal Is A Deal v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Global Skipper v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Witty v. 700 13.5
Emmylou v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Lahti 9.9.

Milrid v. 700 28.0, v. 1000 28.6
Rowhill's Killer v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Tamburiini v. 700 26.9, v. 1000 26.7
White Cross Bicho v. 700 11.6, v. 1000 13.1
Sanni Sky v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Reverend Dred v. 700 12.3, v. 1000 12.6

Seinäjoki 9.9.

Passinto v. 700 25.2, v. 1000 26.1
Aronin Muisto v. 700 22.9, v. 1000 23.6
Makedreamcometrue v. 14.8, v. 1000 16.2
Callela Kassius v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Smart Leader v. 700 11.4, v. 1000 13.4
Bugs Bunny Buzz v. 700 12.8, v. 1000 14.5