Hae tästä blogista

torstai 30. kesäkuuta 2022

Solvalla 10.6.

Brightside v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Robthebank v. 700 12.1, v. 1000 13.7

Jennifer Sisu v. 700 10.3, v. 1000 11.4

Googoo Byebye v. 700 12.9, v. 1000 13.8

E.L.Jetpack v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Hunting Widow v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Joy Alissa v. 700 10.6, v. 1000 10.3

Maverick Dream v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Kuopio 10.6.

Smokin Boy v. 600 15.0

Dreams v. 700 16.3, v. 1000 17.8

Armando v. 700 26.4, v. 1000 27.1

Kukkarosuon Veera v. 700 26.8, v. 1000 26.8

The Story v. 700 15.1, v. 1000 14.5

Goddess Dione v. 700 14.2, v. 1000 15.6

Money Vice v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Teivo 10.6.

Bossaround v. 700 12.7, v. 1000 14.4

Laxvikens Amiral v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Go West Young Man v. 700 11.0, v. 1000 12.9

Suvionni v. 700 25.6, v. 1000 25.8

Meet Me In Shade v. 700 13.8, v. 1000 14.0

He's A Horse v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Kleppe Södå v. 700 21.4, v. 1000 22.1

Viesmanni v. 700 23.0, v. 1000 25.1

sunnuntai 26. kesäkuuta 2022

Lahti 9.6.

Divina La Renta v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Lake's Cerafina v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Hertus v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Deangelo v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Mr Big Star v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Her Royal Highness v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Rarity Red v. 700 12.6, v. 1000 14.1

The Dude v. 700 12.7, v. 1000 13.2

Trumppi v. 700 26.0, v. 1000 26.5

Tingsryd 8.6.

Dart Kronos v. 900 12.1

Con Crowe v. 700 11.2

Palmyra v. 700 8.1

Inspiration v. 800 8.9

Cabasse v. 800 11.3

Tycoon Conway Hall v. 600 10.7, v. 1000 9.9

Toto Barosso v. 700 10.2

Aragorn As v. 800 10.5


Vermo 8.6.

Cala Bona v. 700 18.6, v. 1000 17.4

Ice Wine v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Morris v. 700 12.9, v. 1000 13.2

Amille Annabel v. 700 17.4, v. 1000 16.3

Top Class Kemp v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Suvelan Rinssi v. 700 24.6, v. 1000 25.2

Magic Madonna v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Gambiino v. 700 12.6, v. 1000 14.1


Eskilstuna 7.6.

Millie de Veluwe v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Jongleur v. 700 10.9, v. 1000 11.5

Janks Morten v. 700 15.7, v. 1000 14.1

Fantaghiro Brick v. 600 9.8, v.1000 13.2

Real Scotch v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Ies Elisabeth v. 700 11.0, v.1000 11.9

Southwind Boko v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Lexington Yoda v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Icouldbetheone v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Midyat Zaz v. 700 19.1, v. 1000 17.6

Lappeenranta 7.6.

Stoneisle Ultimate v. 700 12.5, v. 1000 16.7

Onan Nopsasuivi v. 700 27.6, v. 1000 29.7

Viktor Kärppä v. 700 22.2, v. 1000 23.3

Proud Match v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Good Morning v. 700 10.6

Cameleo Press v. 700 13.1, v. 1000 13.1

Teppana v. 700 26.3, v. 1000 27.8

Klarizza v. 700 15.7, v. 1000 15.1

Ypäjä Päivi v. 700 32.3, v. 1000 33.9

Lindesberg 6.6.

Bengan v. 600 13.3, v. 1000 13.6

Inti Boko v. 600 8.6, v. 1000 11.1

Ticket Brodda v. 600 13.8, v. 1000 15.1

Pontiac S.W. v. 600 13.0, v. 1000 13.4

Quantal Quetzal v. 600 13.9, v. 1000 14.3

Noble de la Ville v. 600 12.0, v. 1000 13.1

Oulu 6.6.

Tinderi v. 700 25.5, v. 1000 26.0

Knows Mana v. 700 11.8, v. 1000 13.5

Clover Meadows v. 700 12.1, v. 1000 14.2

Busy Combo v. 700 15.3, v. 1000 15.9

Black And Quick v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Yrjänän Mohikaani v. 700 26.9, v. 1000 27.0

Conrads Kickoff v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Meadow de Lux v. 700 16.0, v. 1000 17.5

Axevalla 5.6.

Mud Hill v. 700 13.3, v.1000 14.0

Ultion Face v. 700 9.6, v. 1000 11.1

Olga Lock v. 700 14.1, v. 1000 13.9

Black Fire v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Good Vibes v. 700 12.1, v. 1000 12.5

Heartbeat Julie v. 700 11.9, v. 1000 14.2

Kayla Westwood v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Hattusa v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Riihimäki 5.6.

Fireless v. 700 18.5, v. 1000 19.7

Embossed Lemon v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Vinci Power v. 700 14.6, v. 1000 15.4

Häyrilän Hero v. 700 26.4, v. 1000 26.8

Sandy Morning v. 700 16.5, v. 1000 17.3

Swan Orden v. 700 17.3, v. 1000 17.5

Joensuu 5.6.

Daisy Mustang v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Silent Secret v. 700 17.9, v. 1000 17.4

Surprise Daisy v. 700 14.3, v. 1000 14.1

Rapsodi v. 700 23.3, v. 1000 24.9

Uconn Grif v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Smokin Boy v. 700 13.3, v. 1000 15.2

Boulder Artemis v. 700 12.8, v. 1000 15.2

Mantorp 4.6.

Laredo Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Speedy Cash Vicane v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Saga Doc v. 600 11.4, v. 1000 14.0

Xanthis de Roi v. 600 9.8, v. 1000 10.8

Draupner v. 600 10.2, v. 1000 10.9

Mellby Joker v. 600 9.8, v. 1000 11.6

Marion Fouty BOn v. 700 8.3, v. 1000 10.4

Sam The Man v. 600 9.2, v. 1000 11.5

Agassi Broline v. 600 11.7, v. 1000 12.4

Antonio Trot v. 600 11.6, v. 1000 10.7

Brivido Roc v. 600 11.6, v. 1000 12.6


Kajaani 4.6.

Elaine Laurelton v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Timber Vice v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Eivari v. 700 28.0, v. 1000 29.3

Smokin Ride v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Kultaseppä v. 700 26.4, v. 1000 27.4

Trouble Leader v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Edgeuptotop v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Ciiran Tähti v. 700 23.7, v. 1000 24.0

Farzad Boko v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Evartti v. 700 20.8, v. 1000 22.0


Åmål 3.6.

Dynamic Twister v. 600 15.2

Chicandquick v. 600 16.1

Endwithastar v. 600 14.4

Rättvik 3.6.

It's Peppertime v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Show Must Go On v. 700 10.7, v. 1000 12.7

Mellby Ironman v. 700 12.0, v. 1000 13.0

lauantai 25. kesäkuuta 2022

Jyväskylä 3.6.

Lipassi v. 700 28.9, v. 1000 30.3

Esmeralda Bay v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Stars Trot Allan v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Conny Sisu v. 700 10.9, v. 1000 12.9

Downshifter v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Lazy Lulu v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Koivikon Miisu v. 700 26.4, v. 1000 26.8


Turku 3.6.

Stoneisle Tamasin v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Charlene Halm v. 700 14.7, v. 1000 14.1

Burnout v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Sheikki v. 700 22.3, v. 1000 22.0

He Is Felix v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Bossaround v. 700 12.6, v. 1000 14.9

Voice of Reason v. 700 13.7, v. 1000 14.4

keskiviikko 15. kesäkuuta 2022

Åby 2.6.

Exclusive J.M. v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Jello W. v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Moses Boko v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Denisa v. 700 11.7, v. 1000 12.1

King Only The One v. 700 12.1, v. 1000 12.8, v. 1700 13.4

Icecream In v. 700 11.3, v. 1000 13.2

Global Workaholic v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Seinäjoki 2.6.

Silent Starlight v. 700 18.8, v. 1000 18.1

Way To Go v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Izaak de Boulay v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Niemen Eemil v. 700 21.9, v. 1000 23.7

Maze Match v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Count Marcel v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Sipisee v. 700 23.7, v. 1000 24.5

Jamas Vilmer v. 700 26.1,v. 1000 27.2

Vermo 1.6.

Novan Varjolilja v. 700 26.4

Luxorious Lord v. 700 10.7, v. 1000 12.2

Run For Royalty v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Callela Exlover v. 700 15.3

Bluehill's Sparkle v. 700 12.4, v. 1000 15.3

Suven Sametti v. 700 22.9, v. 1000 23.3

American Zakke v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Leemark's Ghost v. 700 12.5, v. 1000 14.2

tiistai 14. kesäkuuta 2022

Eskilstuna 31.5.

Excusez Moi v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Queen Belina v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Ruffian v. 700 12.6, v. 1000 14.1

Livi Passion v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Notre Perle v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Global Collection v. 700 11.1, v. 1000 12.2

S.G.Charmant v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Cash Cowboy v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Teivo 31.5.

Ypäjä Pormestari v. 700 27.4

Lord Garmadon v. 700 17.0

Callela Nelson v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Leemark's Icy v. 700 12.3, v. 1000 14.6

Power Blaster v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Aatsi v. 700 22.1, v. 1000 23.7

Gliding Star v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Färjestad 30.5.

Joint Chief v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Imani v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Pingis v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Georgia Am v. 700 10.9, v. 1000 11.3

Strong de la Hoya v. 700 10.2, v. 1000 12.6

Prima Kaiser v. 700 11.7, v. 1000 13.3

The Primerose v. 700 9.6, v. 1000 11.5

Oulu 30.5.

Isac Journey v. 700 13.0, v. 1000 15.5

Mattilan Eemeli v. 700 29.1, v. 1000 29.0

BWT Gaia v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Lystilän Lento v. 700 24.2, v. 1000 24.1

Double Trouble E. P. v. 700 13.8, v. 1000 12.5

One Touch 12.4, v. 1000 13.6

Bring Me Bajern v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Cupido v. 700 26.7, v. 1000 27.7

Solvalla 29.5.

Dea Grif v. 600 9.8, v. 1000 10.6

Vaprio v. 600 10.6, v. 1000 10.2

Stallone v. 600 17.9, v. 1000 19.6

Etonnant v. 600 8.8, v. 1000 9.1

Vivid Wise As v. 600 7.7, v. 1000 8.6

Jewilla v. 600 11.3, v. 1000 12.0

Magic Madonna v. 600 10.9, v. 1000 10.6

Mellby Jinx v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Etonnant v. 600 9.6, v. 1000 9.6

Laradja Vrijthout v. 600 9.3, v. 1000 9.9

Estelle Godiva v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Härmä 29.5.

Lucky's Fighter v. 700 16.5, v. 1000 17.8

Love Cocktail v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Lake's Action v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Wauhti v. 700 23.2, v. 1000 24.2

Feeling Dream v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Ämpäri v. 700 25.4, v. 1000 27.0

Solvalla 28.5.

Milliondollarrhyme v. 700 9.8, v. 1000 10.9

Jason's Camden v. 700 9.0, v. 1000 10.9

Vitruvio v. 700 7.6, v. 1000 10.2

Sayonara v. 700 8.7, v. 1000 10.2

Digital Class v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Diamanten v. 700 9.0, v. 1000 12.5

Orkan Von Haithabu v. 700 9.0, v. 1000 10.9

Bara Mahara v. 700 12.9, v. 1000 11.8

Under Armour v. 700 10.8, v. 1000 10.9

Diable de Vauvert v. 700 8.4, v. 1000 9.3

Izor Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Vieremä 28.5.

Pomminpurkaja v. 700 30.4, v. 1000 32.3

Call It Doohan v. 700 12.1, v. 1000 15.2

The Story v. 700 16.2, v. 1000 16.3

Wonder Of You v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Matteus Kevätön v. 700 25.1, v. 1000 26.0

Keystone Bullseye v. 700 12.6, v. 1000 13.7

American Hero v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Parvelan Retu v. 700 20.0, v. 1000 22.4, v. 1700 23.5, v. 2000 23.8, v. 2600 23.4

Radetzky v. 700 12.7

Mo Sjur v. 700 22.4, v. 1000 22.9

Rallston v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Solvalla 27.5.

A Girl Has No Name v. 700 10.8

Joy Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Your Dreamlove v. 700 12.3, v. 1000 12.3

Campagne de Press v. 700 14.7, v. 1000 14.7

Goodygoodytwoshoes v. 700 10.2, v. 1000 11.1

Whothehillareyou v. 700 11.8, v. 1000 12.0

Every Day Elegant v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Ductus v. 700 15.9, v. 1000 15.3

Macy v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Turku 27.5.

Piece of Battle v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Bardot Savoy v. 700 3.4, v. 1000 14.6

Corazon Combo v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Halley Wania v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Ysikymppi v. 700 24.9, v. 1000 25.5

Rahajamatch v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Condesa v. 700 12.7, v. 1000 13.2

Cala Bona v. 700 13.7, v. 1000 14.2

Super Topaz v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Jägersro 26.5.

Walk of Life v. 700 13.6, v. 1000 14.5

The Flying Eagle v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Gubernaculum W.A. v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Amorcer Levallo v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Lucifer Boko v. 700 14.7, v. 1000 13.7

First One In v. 700 15.9, v. 1000 15.5

Cester v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Rackham v. 700 9.8, v. 1000 11.1

Rapunzel v. 700 13.4, v. 1000 13.8

sunnuntai 12. kesäkuuta 2022

Lahti 26.5.

Ivory Donut v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Tulipiirto v. 700 27.8, v. 1000 27.5

Arc Angel v. 700 16.2, v. 1000 16.1

Nu Del v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Lake's Cerafina v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Ville Kalle v. 700 22.3, v. 1000 22.0, v. 1700 21.7, v. 2000 22.8

Piteraq v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Panthera v. 700 23.8, v. 1000 24.8

Sands Gangster v. 700 13.7, v. 1000 15.6

Ylivieska 26.5.

Jagger Zon v. 700 15.4, v. 1000 15.6

Call It Fighter v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Tinderi v. 700 26.1, v. 1000 26.7

Count Marcel v. 700 14.6, v. 1000 16.0

M.C.Harald v. 700 15.4, v. 1000 17.3

Åby 25.5.

Star Cash v. 700 13.7, v. 1000 13.4

Holy Mearas v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Elton H.B. v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Cracker Jack v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Hunter Montana v. 700 13.5, v. 1000 13.0

Swish The Cash v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Ferrari Sisu v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Cabasse v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Romme 25.5.

Cash Number v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Fat Rabbit v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Livingstone v. 700 15.1, v. 1000 15.5

Robthebank v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Bandido Gar v. 700 8.6, v. 1000 10.1

Victorious Wine v. 700 11.1, v. 1000 12.8

Zante Grif v. 700 9.1, v. 1000 10.8

Vermo 25.5.

Miljoonasade v. 700 31.7

El Kickoff v. 700 11.9, v. 1000 14.2

No Limit Royalty v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Viktor Kärppä v. 700 23.6, v. 1000 23.7

Ava di Emelin v. 700 9.3, v. 1000 10.3

Benobi Zet v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Manny Muscle v. 700 8.3, v. 1000 10.3

Captain Cloud v. 700 13.9, v. 1000 15.1


Dannero 24.5.

Because The Night v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Declan v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Annie Lennox v. 700 12.6, v. 1000 14.7

A Knight's Victory v. 700 11.8, v. 1000 13.5

Eagle In Disguise v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Claude P.Hill v. 700 9.9, v. 1000 11.3

Jaguar Håleryd v. 700 13.6, v. 1000 15.3

Mikkeli 24.5.

Sally Tie v. 700 17.2

Luxorious Lord v. 700 10.2, v. 1000 10.7

Gianna Sisu v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Välkyn Tuisku v. 700 20.4, v. 1000 22.1

Let's Get It Up v. 700 10.7, v. 1000 11.6

Heart of Dynamite v. 700 10.6, v. 1000 12.3

Sirpsakka v. 700 22.4, v. 1000 22.8

Varma-Vilima v. 700 25.3, v. 1000 26.1

Edima v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Halmstad 23.5.

Destiny Effe v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Divane Godiva v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Sommerbrise v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Joe Dalton v. 700 12.7, v. 1000 12.9

Honor v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Edibear v. 70 10.7, v. 1000 11.5

Sangria Pellini v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Oulu 23.5.

Farzad Boko v. 700 9.8, v. 1000 11.3

Next To Wheels v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Elmino de la Fye v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Herra Heinämies v. 700 21.3, v. 1000 22.5

Bribes v. 700 15.4, v. 1000 15.1

Vihjeen Vinha v. 700 27.4, v. 1000 27.0

Blaze Beluga v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Scorzone v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Kaustinen 22.5.

Endless Memory v. 700 17.0, v. 1000 16.9

Hazella v. 700 13.8, v. 1000 14.5

Koveri v. 700 23.1, v. 1000 23.1

Hypnotique v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Ambriel v. 700 14.4, v. 1000 14.4

Helkan Urho v. 700 23.9, v. 1000 26.1

Caballo de Pino v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Gävle 21.5.

Beenthereseenthat v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Hunting Widow v. 700 11.0, v. 1000 11.3

Global Bookmaker v. 700 9.8, v. 1000 10.3

Graces Candy v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Calamari v. 700 9.8, v. 1000 12.0

Cab Frontline v. 700 9.8, v. 1000 11.3

Click Bait v. 700 8.9, v. 1000 11.3

Epimetheus v. 700 8.6, v. 1000 11.0

Show Must Go On v. 700 14.8, v. 1000 15.2

Forssa 21.5.

Siirin Santtu v. 700 26.7, v. 1000 29.2

Dorea Frido v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Rullebackens Gösta v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Franster v. 700 25.3, v. 1000 26.7

Dusktodawn Boogie v. 700 13.4, v. 1000 13.6

An-Dorra v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Bridge Commander v. 700 12.4, v. 1000 14.2

B. Riitu v. 700 23.6, v. 1000 24.6

Uccio v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Kujanpään Jyräys v. 700 23.1, v. 1000 25.8

Stormy Stride v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Lily v. 700 24.8, v. 1000 27.2


Romme 20.5.

Dirty Martini v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Best Ofdream Trio v. 70 10.9, v. 1000 11.0

Feel The Benefit v. 700 11.2, v. 1000 11.6

Illfindmywayhome v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Seinäjoki 20.5.

Let Her Go v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Eventful Swamp v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Ofelia Roc v. 700 15.3, v. 1000 15.6

Wallesmanni v. 700 28.4, v. 1000 29.7

Leonore Crown v. 700 14.7, v. 1000 16.1

Lystilän Lento v. 700 25.6, v. 1000 26.3

Tim Jerry v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Vinci Power v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Cashman Go v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Kouvola 19.5.

 Blue's Plan-B v. 700 17.2, v. 1000 17.2

Stoneisle Texas v. 700 15.5, v. 1000 16.8

Thai Profit v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Easy Bay v. 700 16.7, v. 1000 16.1

Brazen Leonore v. 700 12.9, v. 1000 13.1

Leemark's Icy v. 700 13.4, v. 1000 13.6

Gliding Star v. 700 14.8, v. 1000 15.6

keskiviikko 8. kesäkuuta 2022

Åby 18.5.

Hickoexplosive v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Amorcer Levallo v. 700 10.2, v. 1000 11.6

Candlewick v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Bismillah Face v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Nina Ginto v. 600 9.0, v. 1000 12.6

Floris Baldwin v. 700 9.9, v. 1000 11.2

Bowler Day v. 700 13.8, v. 1000 13.6

L.L.Royal v. 600 8.8, v. 1000 12.6

Let It Be Steel v. 700 16.6, v. 1000 15.5

Pure Fortune v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Solvalla 18.5.

Jiggi v. 700 13.3, v. 1000 13.6

Nuzzle'em v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Imami v. 700 15.4, v. 1000 15.3

Midyat Zaz v. 700 11.5, v. 1000 13.0

I Love You Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Mellby Kaxa v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Uptown Skift v. 600 11.6, v. 1000 12.7

Global C.Lucky v. 700 12.3, v. 1000 12.6

Eddy West v. 700 10.1, v. 1000 10.6

Sourire Frö v. 700 9.5

Vermo 18.5.

Kukkarosuon Kurko v. 700 25.6, v. 1000 27.1

Credit To Hope v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Peachonthebeach v. 700 11.7, v. 1000 14.0

Westcoast Skipper v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Dragon's Eye v. 700 11.3, v. 1000 13.8

Condesa v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Lake's Diana v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Goodygoodytwoshoes v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Gyro Gearloose v. 700 12.6, v. 1000 13.7

keskiviikko 1. kesäkuuta 2022

Axevalla 17.5.

Infinite Mass v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Deuce v. 700 15.7, v. 1000 16.2

You To Ezme v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Boss Design v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Notre Perle v. 700 11.1, v. 1000 12.9

Anxious To Matters v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Hollywood Trick v. 700 12.1, v. 1000 12.4

Toto Barosso v. 700 9.3, v. 1000 10.6

Flotating Device v. 700 16.3, v. 1000 15.7

Teivo 17.5.

Stonehard v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Silent Starlight v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Werri v. 700 27.1, v. 1000 27.1

Suvelan Roihu v. 700 26.8, v. 1000 28.2

Vixpress Li v. 700 14.6, v. 1000 14.8

Voice of Reason v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Pälvi Tuttu v. 700 24.3, v. 1000 25.5

Thundergirl v. 700 14.5, v. 1000 15.0

Mantorp 16.5.

Jongleur v. 700 12.2, v. 1000 12.9

G.R.J.'s Wolverine v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Lucia di Quattro v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Ivory Am v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Black Fire v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Lucifer Lane v. 700 10.1, v. 1000 12.6

Birbone Gual v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Oulu 16.5.

Jantter v. 700 28.0, v. 1000 27.7

Manifican v. 700 18.5, v. 1000 18.8

Peppermint Betty v. 700 16.6, v. 1000 16.2

Exploding Anna v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Knows Mana v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Mahatma Gee v. 700 12.1, v. 1000 13.9