Hae tästä blogista

tiistai 30. joulukuuta 2014

Gävle 23.12.

Fuzz v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Unique Gowan v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Pave The Way v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Lönhults Signe v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Zenit Brick v. 700 11.6, v.1000 13.1
Venkatesh v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Vermo 23.12.

Nemea Done v. 700 18.1, v. 1000 20.0
She's So Lady v. 700 14.8, .v 1000 16.0
Cheyenne Stara v. 700 141. ,v. 1000 14.7
Tas Onnekas v. 700 22.1, v. 1000 24.0
Alex Von Bentz v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Minos Vang v. 700 15.2, v.1000  15.3
Frosty Vice v. 700 13.3, v.1000 14.7
Graffiti Artist v. 700 17.5, v.1000 17.9
Lumitykki v. 700 28.1, v. 1000 28.1

Jägersro 22.12.

Donna Di Quattro v. 700 13.7, v. 1000 12.8
Sassafras v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Frida Montana v. 700 14.6, v. 1000 16.3
Gibbe Roni v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Vernin Starlight v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Rosso Pomodoro v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Seinäjoki 22.12.

Lightsonlightsoff v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Ruskatar v. 700 26.6, v. 1000 28.9
Lester v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Lyckliga Lotta v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Prelievo v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Atos Palmen v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Tupla-Prinsessa v. 700 26.5, v. 1000 26.4

Romme 21.12.

Aloe Vera v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Qvintette v. 700 10.9, v. 1000 12.3
Ägir Briljant v. 600 12.3, v. 1000 14.5
Hyltans Adonis v. 700 12.4, v.1000 13.8
Sid The Kid v. 600 10.8, v. 1000 13.9

Lahti 21.12.

Ette v. 700 30.3, v. 1000 30.5
Callela Kingswin v. 70017.8, v. 1000 19.1
Erkki Räp v. 700 33.3, v. 1000 34.1
Goldshoe Rolei v. 700 15.8, v. 1000 15.6
Hiskin Heppu v. 700 25.2, v. 1000 25.8
Löten's Anselm v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Portovenere v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Lucky Tempest v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Timeless Croft v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Zel Diva v. 700 14.8, v. 1000 15.7

maanantai 29. joulukuuta 2014

Åby 20.12.

Twin's Zindy v. 600 14.1, v. 1000 14.9
Dernier Viking v. 600 11.5, v.1000 11.8
Photo Hudson v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Elmer Gold v. 600 11.7, v. 1000 12.8
October Kronos v. 700 10.8, v. 1000 12.5
New Revolution v. 600 11.6, v. 1000 13.4
Dreams Take Time v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Kamanda v. 700 11.4
Alvena Take It v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Dencos Nemo Kilab v. 700 12.3, v. 1000 13.3
West Wing v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Vermo 20.12.

Capehill's Cadeau v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Noisette Bar v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Matterhorn v. 600 15.2, v. 1000 15.2
Sahara B Boy v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Costello v. 700 26.8, v. 1000 27.2
Twilight Vixi v. 700 14.2, v.1000 15.3
El Catwalk v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Setelisottiisi v. 700 28.1, .v 1000 26.9
Tomorrowland v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Diktaattori v. 700 24.3, v. 1000 25.1
Jaguar Point v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Solvalla 19.12.

Digital Pointer v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Zirkon Hoss v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Prince Cobol v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Ringo Star Effe v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Carja v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Odille v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Turku 19.12.

Kiviojan Raisu v. 700 28.2, v. 1000 29.0
M.T. Hopeandglory v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Laurila's Denethor v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Benito Kievitshof v. 700 17.5, v. 1000 17.6
Marshall Maurice v. 700 19.0, .v 1000 19.3
Ami Boy Eden v. 700 19.8, v. 1000 19.1

Åby 18.12.

Sudbury v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Liza With A Z v. 700 14.5, v .100 15.6
Quantum Outlook v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Raggamuffin v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Leader Tom v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Peter Bagger v. 700 11.8, v. 1000 13.1

lauantai 27. joulukuuta 2014

Pori 18.12.

Thomas Von Bentz v. 700 13.3, v. 1000 15.4
Eagle's Rose v. 700 18.7, v. 1000 18.4
Edgar Boko v. 700 12.1 ,.v 1000 15.3
Cousin Bowl v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Bluehill's Thunder v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Super Karma v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Kaarturi v. 700 29.0, v. 1000 30.0
Russian Roulette v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Willy Hooper v. 700 16.8, v. 1000 18.3

Jägersro 17.12.

Master Crowe v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Rocky Egedal v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Tchai Bakkely v. 700 12.6
Labrusca Sand v. 600 13.1, v. 1000 13.4
Speedy Star D.K. v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Hippie v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Usain Colt v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Maffioso Face v. 600 10.0
La Prinsess v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Solvalla 17.12.

Morgana Bi v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Backorder v. 500 15.1, v. 1000 15.5
Mr Jäger v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Next To None Sib v. 600 9.6, v. 1000 13.6
Cupido Sisu v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Withma v. 600 10.0, v. 1000 11.9
Caramella B.F. v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Vermo 17.12.

Magnat v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Herakles v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Excite It v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Miss Kadabra v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Västerbo Mission v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Hiskin Heppu v. 700 27.3, .v 1000 27.2
Lyckliga Lotta v. 700 12.3, v. 1000 15.4
Tiger Mint v. 700 15.0, v. 1000 15.8

Eskilstuna 16.12.

Quiteanotherstory v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Finn Knight v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Made Balck Beauty v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Augusta v. 700 11.2, .v 1000 12.6
Handsome Face v. 600 14.1, v. 1000 14.6
Blue Star Celerity v. 700 13.7, v. 1000 13.6

Teivo 16.12.

Helun Prinssi v. 700 30.5, v. 1000 31.5
Tähen Toivomus v. 700 25.2, v. 1000 28.4
Marshall Maurice v. 700 13.9, v.1000 15.4
Callela Fancyman v. 700 13.5, v. 1000 16.9
Jorken Loisto v. 700 26.7, v. 1000 27.9
Supreme Credit v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Alex Von Bentz v. 700 10.6, v. 1000 12.5
Passita v. 700 26.8, v. 1000 27.7
Ariel Hope v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Millcape's Devil v. 700 14.2, v. 1000 15.5

perjantai 26. joulukuuta 2014

Halmstad 15.12.

Calvin Borel v. 700 14.0, v. 1000 13.6
Catain Crowe v. 700 151., v. 1000 15.9
Aroma Grim v. 700 12.0, v. 1000 12.2
Dixie Exclusive v. 700 13.7, v. 1000 144.4
Young Farmer v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Gucci Degato v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Oulu 15.12.

Bel Air v. 700 15.5, v. 1000 16.9
Big Lebowski v. 700 15.3, .v1000 17.2
Ghost Story v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Caesar De Veluwe v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Tir Du Caux v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Tähti Kepu v. 700 27.7, .v 1000 28.0
North Leader v. 700 12.8, .v 1000 14.3

Kalmar 14.12.

Hunch Alo v. 500 14.5
Spirit Real v. 600 11.4, v. 1000 13.3
No Credit Broline v. 500 12.6, v. 1000 14.6
Maicon Face v. 500 11.5, v. 1000 13.3
Trust Launcher v. 600 12.6, v. 1000 14.0
Max Bob v. 500 10.9, v. 1000 12.8

tiistai 23. joulukuuta 2014

Kouvola 14.12.

Ecstasy Of Gold v. 700 16.8, v. 1000 18.3
Jamie Ray v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Rainbow Cherry v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Dumbledor v. 700 28.1, v. 1000 28.2
Magpie v. 700 14.6, v.1000 16.0
Halt Of Avalanche v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Frosty Vice v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Egoa On v. 700 29.8, v. 1000 29.8

Mantorp 13.12.

Love You Silvio v. 600 13.0, v. 1000 14.1
Promise Me v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Search Launcher v. 600 14.8, v. 1000 14.4
Enormous Hangover v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Finish Future v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Digital Ink v. 700 12.2, v. 1000 12.0
Aristocat Boko v. 700 17.3, v. 1000 16.6
Usain Henna v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Royal Fighter v. 600 14.5, v. 1000 13.6

Kuopio 13.12.

Classic Valley v. 700 15.1, v. 1000 17.3
Hevillä v. 700 29.7, v. 1000 30.6
Aaron Hem v. 700 28.7, v. 1000 27.9
Victory Bonsai v. 700 10.9, v. 1000 12.7
Drinks Please v. 700 18.0, v. 1000 17.3
Krimori v. 700 25.4, v. 1000 25.2
Extreme Luca v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Order By Koffe v. 700 13.7, v. 1000 13.0
Sata Salamaa v. 700 27.6, v. 1000 28.5
Sara's Star v. 700 13.5, v. 1000 16.3

Solvalla 12.12.

Silent Laser v. 700 16.9, v. 1000 17.
Let'sdance America v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Angel France v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Tenzing v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Nadal Broline v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Seinäjoki 12.12.

Suhhaus v. 700 25.8, v. 1000 27.6
Gambrinus Degato v. 700 16.2, v. 1000 16.2
Vapperi v. 70 28.3, v. 1000 27.8
Dream Run v. 700 17.2, v. 1000 17.0
Madickens Stjärna v. 700 15.2, v. 1000 14.9
Vigoroso Mi Amor v. 700 18.2, v. 1000 17.3

Örebro 11.12.

Bar Plombier v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Claymore v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Il Sånna v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Do It Komp v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Mercury Broline v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Obsession v. 700 15.9, v.1000 15.9

Lahti 11.12.

Tiberio v. 700 16.7, .v 1000 18.5
Vivanter v. 700 29.9, v. 1000 30.9
Right of Way v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Emily Hoist v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Calle Corvette v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Setelisottiisi v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Timeless Croft v. 700 16.8, v. 1000 17.8
Stone Capes Liz v. 700 17.3, v. 1000 17.1

Åby 10.12.

Wannabe v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Star Di Poggio v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Mario's Yankee v. 600 13.8, v. 1000 14.1
Luck Follows Me v. 700 14.2, .v 1000 16.0
Quantum Outlook v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Listas Rafiki v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Frozen v. 700 13.9, v. 1000 13.0
Niveau v. 600 12.7, v. 1000 13.1
Rare Wise As v. 600 12.0, v. 1000 12.5

Solvalla 10.12.

Iliana Toll v. 700 15.3, v. 1000 15.0
Croque v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Laritz Crown v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Lisbeth v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Simple Solution v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Dead Wood v. 700 12.9, v. 1000 13.1
Knows Nothing v. 600 11.6, v. 1000 13.3
Zenit Brick v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Ruby Trap v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Ivar Sånna v. 700 14.5, v. 1000 14.3

Vermo 10.12.

Whatever v. 700 20.0, v. 1000 19.5
Stormysky v. 700 10.9, v. 1000 13.1
Diktaattori v. 700 23.5, v. 1000 23.9
Je l'Adore v. 700 12.7, v. 1000 13.5
El Catwalk v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Tilia's Abraham v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Hevillä v. 700 32.2, v. 1000 30.8
Wild Dust v. 700 15.5, v. 1000 17.1

Jägersro 9.12.

Artemis v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Pink Panther v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Paolo America v. 700 13.3, v. 1000 12.9
Vivo Per Lei v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Perl's Fortune v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Fidelity Rhytmn v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Turku 9.12.

Capo Birdland v. 700 18.1, v. 1000 17.8
Merran Petra v. 700 29.7, v. 1000 31.4
Volume Hoss v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Laurila's Denethor v. 700 14.8, v. 1000 14.5
Holari v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Benito Kievitshof v. 700 11.7, .v 1000 14.4
Cheyenne Stara v. 700 15.8, .v 1000 17.3
Ballan v. 700 15.5, v. 1000 17.0

tiistai 16. joulukuuta 2014

Seinäjoki 7.12.

Suiketar v. 700 28.5, v.1000 29.8
Vikunpuuska v. 700 31.7, v. 1000 33.1
Special Topwheels v. 700 16.7, v. 1000 18.2
Count Forever v. 700 16.1, v. 1000 16.0
Säihkeen Säpinä v. 700 27.3, v. 1000 26.5
Jamie Ray v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Mountain Cleaver v. 700 16.2, v. 1000 15.9
Bad Boy Press v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Andy Farming v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Phiony Tag v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Back The Devil v. 700 15.6, v.1000 16.0
Tähti Kepu v. 700 31.6, v. 1000 31.5

Teivo 6.12.

Haltija v. 700 31.1, v. 1000 31.9
Ratu Palema v. 700 16.4, v.1000 17.9
Sweet Choco v. 700 16.1, v.1000 17.4
Aaron Hem v. 700 28.0, v. 1000 29.4
Hujanhajan v. 700 26.2, v. 1000 27.5
Kap Verde v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Oracle v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Victor Quo Vadis v. 700 15.1, v.1000 14.8
Otto Milleri v. 700 23.9, v. 1000 25.9
Magnat v. 700 14.6, v. 1000 14.5
Madickens Stjärna v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Rapido Streamline v. 700 14.6, v. 1000 15.7

Lahti 5.12.

Särkän Kalle v. 700 28.6, v.1000 30.5
Fuel For Life v. 700 13.9, v. 1000 15.9
Maisero v. 700 27.5, v. 1000 28.0
M.T. Guti v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Hopeless Guy v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Fager v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Boulard v. 700 11.8, v. 1000 13.9
Rive Creason v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Jailee v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Zel Diva v. 700 14.2, v. 1000 16.2

Kouvola 5.12.

Applehill Express v. 700 16.7, v. 1000 17.3
Speed of Dynamite v. 700 16.0, v. 1000 17.8
Oscar Fieldbee v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Colt v. 700 14.9, v.1000 15.9
Shameless v. 700 16.2, v.1000 15.7

Oulu 4.12.

Sunday's Robertta v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Maippiina v. 700 27.7, v.1000 28.5
Elit Enrico v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Ariel Hope v. 600 15.1, v. 1000 14.8
Susan Boyle v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Adam C.K. v. 700 17.1, v. 1000 17.7
Bocartamara v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Little Criminal v. 700 15.3, v. 1000 15.2

lauantai 13. joulukuuta 2014

Åby 3.12.

Global Respons v. 700 13.1 ,v.1000 13.4
Tenor v. 600 13.8, v. 1000 14.5
G.Man Tooma v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Politiken v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Jarl Of Solnäs v. 600 15.0, v.1000 14.4
Dencos Nemo Kilab v. 700 15.2, v.1000 15.6
Hairspray v. 600 12.3, v. 1000 12.8

Solvalla 3.12.

Staro Glory Days v. 700 13.2, v. 1000 14.5
No Limit Power v. 700 14.9
Mystery Love v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Super Otto v. 700 10.6, v. 1000 11.5
Iponema v. 700 11.5, v. 1000 11.6
Ruggiada Dei Rex v. 600 10.2, v. 1000 11.3

Vermo 3.12.

Meadow Lady v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Kamikaze Comery v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Chipper v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Setelisottiisi v. 700 24.9, v. 1000 24.7
Hoboken v. 700 16.9, v. 1000 16.5
Shadoom v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Uparty K.A. v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Tiberio v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Costello v. 700 25.7, v. 1000 26.7

Axevalla 2.12.

Felicia V.E. v. 700 11.3, v. 1000 14.5
Diggers Elias v. 700 12.3, .v 1000 13.5
Evelina Palema v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Chill Out Zaz v. 700 13.6, v. 1000 15.7
G.H. Nemo v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Carpenter On Tour v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Teivo 2.12.

Aurotar v. 700 30.6, v. 1000 32.1
Phantom High v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Photoface Sala v. 700 16.2, v. 1000 18.0
Over Going v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Stoneisle Jade v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Lady's True King v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Global Option v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Laurila's Denethor v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Be True Blue v. 700 17.3, v. 1000 17.4

perjantai 12. joulukuuta 2014

Kuopio 1.12.

Giovanna Pueblo v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Ekulius v. 700 25.5, v. 1000 26.4
East Star Girl v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Matterhorn v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Evelyn Index v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Sata Salamaa v. 700 28.3, v. 1000 27.8
Iidan Tähti v. 700 28.8, v. 1000 29.1
Madman v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Lappeenranta 30.11.

Red Fox's Girl v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Tuurin Toivo v. 700 32.0, v. 1000 32.6
Kas Innokas v. 700 26.5, v. 1000 27.0
La Vie v. 700 16.1, v. 1000 18.2
Scarlet Darban v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Naughty La Marc v. 700 10.7, v. 1000 13.1
Inca De Oro v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Yellow Waterlily v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Örebro 30.11.

Tricky Track v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Network Broline v. 600 11.9, v. 1000 12.8
Önas Jocke v. 700 14.1, v. 1000 14.4
You To Luscious v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Klöver All Over v. 700 11.7, v. 1000 12.0
Aperfectyankee v. 700 12.4, .v 1000 13.3

tiistai 9. joulukuuta 2014

Ylivieska 30.11.

Velvet Collins v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Hilun Huiske v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Angry Valley v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Star of Everwood v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Bory v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Classic Valley v. 700 16.7, v. 1000 17.8
Ryti-Tyttö v. 700 28.6, v. 1000 28.6
Sweet Linda v. 700 17.5, v. 1000 18.2

Jägersro 29.11.

Handsome Knight v. 600 13.7, v. 1000 14.4
Vivo Torkdahl v. 700 11.0, v. 1000 15.1
Hippie v. 600 14.0
Razzmina v. 1000 14.6
Falcon Håleryd v. 600 9.5, v. 1000 10.5
Augustus F v. 700 9.6, v. 1000 11.6
Solvato v. 700 10.3, v. 1000 11.2
Xceed G.T. v. 600 13.3, v. 1000 13.2
Quality Questioned v. 1000 11.4
Riff Kronos v. 700 13.0, v. 1000 13.2
Bonbon Mearas v. 600 13.5
Pink Panther v. 700 12.0, v. 1000 14.7

Turku 29.11.

Las Vegas v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Lady Redcap v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Vagabondo v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Vinkan Hovi v. 700 25.1, v. 1000 24.4
Moonlight Love v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Tesantti v. 700 25.7, v. 1000 25.0
Ramble On v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Bakels Birdland v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Greenleaf Slim v. 700 12.4, v.1000 13.1
Y.P. Passi v. 700 28.6, v. 100 28.4
Tiltun Tähti v. 700 26.4, v. 1000 26.1

Kalmar 28.11.

Perl's Fortune v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Baron Max v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Picasso v. 700 11.3, v. 1000 13.7
Priamo Caf v. 700 10.8, v. 1000 12.8
Je t'Aime Express v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Usain Henna v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Solvalla 28.11.

Chad Boko v. 600 15.0, v. 1000 16.4
Tenzing v. 700 10.5, v. 1000 11.6
Eunice Boko v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Beloved Love v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Coco De Vie v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Forssa 28.11.

Fiery Sid v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Passita v. 700 28.0, v. 1000 29.7
Classic Deal v. 700 17.2, v. 1000 18.8
Alfas Finans v. 700 15.2, v. 1000 17.6
Calle Corvette v. 700 12.2, v. 1000 16.7
Rainman Lamu v. 700 15.8, v. 1000 17.8

Jyväskylä 28.11.

Leemark's Debbie v. 700 20.0, v. 1000 19.6
Maisero v. 700 25.2, v. 1000 26.9
Cold Mermaiden v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Touch Of Thunder v. 700 15.2, v. 1000 17.6
Fade To Jam v. 700 14.6, v. 1000 17.2
Haltija v. 700 29.6, v. 1000 30.5
Witch It v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Gävle 27.11.

Beauty Cash v. 700 11.6, v. 1000 12.5
On The Dot v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Hankypanky Pagan v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Ritmo Di Poggio v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Financial Dust v. 700 12.2, v. 1000 12.5

lauantai 6. joulukuuta 2014

Kouvola 27.11.

Kake v. 700 27.6, v. 1000 28.4
East Star Girl v. 700 15.7, v. 1000 17.4
Portovenere v. 700 13.6, v. 1000 14.8
East Coast Emma v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Kissus v. 700 26.1, v. 1000 26.6
Aqua v. 700 16.7, v. 1000 18.4
Mars Cake v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Bergsåker 26.11.

Lina Liv v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Googi v. 700 13.7
Maya Gold v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Nahar v. 700 10.5, v. 1000 12.5
Laurentius Romeo v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Eileen Boko v. 700 12.9
Amazon Am v. 700 14.2, v. 1000 13.9

Solvalla 26.11.

Pastor Dee v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Zenit Brick v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Speed Hill v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Aisle Stand v. 700 12.8, v. 1000 13.0
D'One v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Vermo 26.11.

Ahasveros v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Outlaw Merci v. 700 9.5, v. 1000 10.5
Gollum v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Etoile du Nord v. 700 15.3, v. 1000 14.6
Gri Di S.J. v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Harmi's Frido v. 700 13.8, v. 1000 13.9
ALf v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Zumba Kemp v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Eskilstuna 25.11.

Leia Way v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Tintin v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Bear Dream v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Nelly Burge v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Kazire de Bob v. 700 15.8, v. 1000 14.9
Florida Queen v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Teivo 25.11.

Junkapunka v. 700 31.6, v. 1000 31.9
El Booster v. 700 19.3, v. 1000 21.7
Brilliant Player v. 700 18.3, v. 1000 19.0
Andy Farming v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Nauriskydön Veto v. 700 27.6, .v 1000 28.5
Syys-Sonaatti v. 700 28.7, v. 1000 29.7
M.T. Frida v. 700 18.3, v. 1000 19.0
Low Flyer v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Don't Mess With Me v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Tamila Pearl v. 700 16.2, v. 1000 18.0

Halmstad 24.11.

Nabab di Poggio v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Cashier Center v. 700 12.4, v. 1000 13.5
G.Man Tooma v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Elvira Diablo v. 700 10.4, v.1000 11.3
Thunder Peak v. 700 13.4, v. 1000 13.5

tiistai 2. joulukuuta 2014

Oulu 24.11.

King Eagle v. 700 16.2, v. 1000 15.8
Lento-Essi v. 700 29.9, v. 1000 30.7
Tähti Kepu v. 700 26.9, v. 1000 27.7
Boss Valley v. 700 15.2, v. 1000 15.1
Pietrosin v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Special Promise v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Karisman Pate v. 700 30.2, v. 1000 30.3
Finish Them v. 700 16.2, v. 1000 17.4

Färjestad 23.11.

Twins Divigaflinga v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Jetspirit v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Mellby Ciceron v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Gosab Blues v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Max Not Sand v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Global Offshore v. 700 11.0, v. 1000 12.0