Hae tästä blogista

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Teivo 19.2.

Hotlinki v. 700 31.9, v. 1000 32.3
Callela Elmo v. 700 15.0, v. 1000 16.8
Jugador v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Past Or Flash v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Lovely Alexander v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Morison v. 700 28.3, v. 1000 29.3

Oulu 19.2.

Smooth Criminal v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Rover Broline v. 700 19.7, v. 1000 19.2
Oleg v. 700 27.5, v. 1000 28.4
All In v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Take Me With You v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Park's Gun v. 700 16.6, v. 1000 16.9

tiistai 27. helmikuuta 2018

Halmstad 18.2.

Infinitus v. 700 13.9, v. 1000 14.0
New Revolution v. 700 12.5, v. 1000 12.6
Othello Face v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Höwings Tiffany v. 700 18.9, v. 1000 18.3
Kaiser Håleryd v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Select Teemer v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Illuminati v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Västerbochecklight v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Magic Happens v. 700 12.0, v. 1000 13.2

Ylivieska 18.2.

Winner Journey v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Pikkukahveli v. 700 25.8, v. 1000 28.0
Adrianne H. v. 700 16.9, v. 1000 18.0
Fade To Jam v. 700 13.6, v. 1000 15.8
Errol Boko v. 700 16.9, v. 1000 17.7
Staro Liberty v. 700 17.8, v. 1000 18.1

Axevalla 17.2.

Destiny K. v. 700 17.5, v. 1000 17.3
Sir Ratzeputz v. 700 9.2, v. 1000 11.3
Je t'Aime Pasteur v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Globalsatisfaction v. 700 10.0, v. 1000 11.4
Chantilly v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Roofer v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Enjoy Avenue v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Ryan Kronos v. 600 15.2, v. 1000 14.7
Southwind Feji v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Reverend Wine v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Seinäjoki 17.2.

Expanse's Hope v. 700 16.3, v. 1000 16.3
Muusan Tyttö v. 700 28.7, v. 1000 30.1
Don Pescador v. 700 14.3, v. 1000 15.1
In Ice Princess v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Excalibur It v. 700 12.6, v. 1000 12.6
Faitteri v. 700 27.8, v. 1000 29.2
Diktaattori v. 700 23.8, v. 1000 23.9
Luna De Paris v. 700 13.9, v. 1000 16.0
Willy Wingston v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Lakuri v. 700 28.5, v. 1000 28.5
Regent Zet v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Kalmar 16.2.

Crack Atout v. 70013.9, v. 1000 13.9
Uddens Index v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Powderfinger v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Going Popp v. 700 13.8, v. 1000 15.8
Buick Brodde v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Örebro 15.2.

Caddie Icon v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Expendables v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Djorkaeff Sisu v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Werdelin v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Rigoletto Jet v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Valnes Doris v. 700 13.9, v. 1000 15.0

maanantai 26. helmikuuta 2018

Åby 14.2.

Double Night v. 700 15.8, v. 1000 15.8
Peak Fear v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Love No Limit v. 700 18.2, v. 1000 18.3
Jejje Palema v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Unity Knick v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Frankie Brodde v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Cool Bella v. 700 13.6, v. 1000 15.2
Ultimate Wine v. 700 10.9, v. 1000 13.9

Solvalla 14.2.

Magic Cash v. 700 19.1, v. 1000 19.1
Undulat v. 70012.3, v. 1000 13.9
Charisme du Nord v. 700 16.9, v. 1000 16.0
Total Recall v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Victory Topline v. 700 12.1, v. 1000 13-7
Queer Fish v. 700 10.6, v. 1000 11.6
Ginotonic v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Scarlet O'Cara v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Pirate Broline v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Roger America v. 700 10.7, v. 1000 12.7

sunnuntai 25. helmikuuta 2018

Vermo 14.2.

Fernando Vixi v. 700 18.1, v. 1000 17.2
Callela Fleming v. 700 13.7, v. 1000 15.7
Fakir Victory v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Taruntuuli v. 700 25.4, v. 1000 25.9
Love de Villeneuve v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Crossover v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Eyeclass v. 70014.9, v. 1000 15.5
Pirttilän Mortti v. 70031.3, v. 1000 31.6

Jägersro 13.2.

Caddie More v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Walk Out v. 700 17.0, v. 1000 16.9
Zara Kronos v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Swish Lane v. 700 15.4, v. 1000 14.6
Falk On Hill v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Right Or Wrong v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Rocky Egedal v. 700 11.2, v. 1000 11.9
Just Wait And See v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Kaustinen 13.2.

Madam's Viggo Boy v. 700 14.5, v. 1000 15.8
Rosi's Rodrigo v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Fiiling v. 700 25.1, v. 1000 25.9
Global Option v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Lintikka v. 700 25.8, v. 1000 26.4
Hollywood Hills v. 700 16.6, v. 1000 16.6
Rose's Nella v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Onnetööri v. 700 28.3, v. 1000 28.5

Eskilstuna 12.2.

Mon Etoile v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Sigel Garline v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Pazcal v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Stoneisle Ocean v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Stella Pona v. 700 13.4, v. 1000 13.6

Turku 12.2.

Tea Cake v. 700 11.8, v. 1000 13.1
Mirandola v. 700 13.4, v. 1000 15.5
Xavier K.A. v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Star Cat v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Oiva-Sointu v. 700 27.9, v. 1000 26.5

Joensuu 12.2.

Elliot Web v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Flower's Juni v. 700 14.4, v. 1000 15.9
N.P. Villari v. 700 29.2, v. 1000 29.9
Amorce Savage v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Laurila's Denetthor v. 700 12.6, v. 1000 14.7

Bollnäs 11.2.

Narold Vox v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Tzarina v. 600 14.3,v. 1000 15.4
Ineedyourmoneymum v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Maj Turbo v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Cameron Dream v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Forssa 11.2.

Chaos Theory v. 700 16.0, v. 1000 18.3
Silvester v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Selene Lune v. 700 13.7, v. 1000 16.2
Luckyline Krok v. 700 13.0, v. 1000 15.3
Girl On Fire v. 700 14.7, v. 1000 16.3
High On Day v. 700 13.6, v. 1000 16.6

Solvalla 10.2.

Global Wishmeluck v. 700 11.6, v. 1000 13.1
My Dream Art v. 700 13.6, v. 1000 13.6
Zarah Zolide v. 700 11.8
Jairo v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Ready Ribb v. 600 14.7, v. 1000 13.2
Zenit Brick v. 700 10.5, v. 1000 11.0
Global Unlimited v. 700 12.0, v. 1000 11.5
Erik Sting v. 700 12.5, v. 1000 12.2
Hankypanky Frances v. 700 10.6, v. 1000 11.6
Vic De Luxe v. 700 9.6, v. 1000 11.0
Finnick Sisu v. 700 11.7, v. 1000 14.2

Kuopio 10.2.

Hocuspocus Avenger v. 700 18.5, v. 1000 20.0
Winzet v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Patman v. 700 15.4, v. 1000 17.1
Pikku-Ryti v. 700 27.7, v. 1000 28.5
L'amour Du Gull v. 70014.1, v. 1000 15.5
Marmardu v. 700 26.3, v. 1000 27.4
Regent Zet v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Ready Press v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Diktaattori v. 700 23.6, v. 1000 25.2
Archie Press v. 700 14.0, v. 1000 15.0

lauantai 24. helmikuuta 2018

Romme 9.2.

Whelk v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Landers Giant W.F. v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Evans Stardust v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Tina Gel v. 700 12.2, v. 1000 13.1
My Ovi v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Pori 9.2.

Lovely Alexander v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Empress Bud v. 700 17.7, v. 1000 17.6
Mylverin Muisto v. 700 26.6, v. 1000 26.5
Changeman v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Spes Patriae v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Grainfield Fanny v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Archie Don v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Åby 8.2.

Dollar Access v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Edio v. 700 10.7, v. 1000 13.5
Magic Happens v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Kiss My Lips H.C. v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Belong Life v. 700 11.7, v. 1000 11.8
Uccello Jet v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Lahti 8.2.

Forgive Me My Sins v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Kake v. 700 26.7, v. 1000 27.7
Get Lucky v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Evergreen Am v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Tooca v. 700 16.5, v. 1000 17.0
Past Or Flash v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Eko Kristall v. 700 12.7, v. 1000 15.0
H.V. Tokka v. 700 27.9, v. 1000 28.5

lauantai 17. helmikuuta 2018

Bergsåker 7.2.

Even's Cool  Boy v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Transcendence v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Sauvignon Blance v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Navahoo v. 700 14.3, v. 1000 16.3

Solvalla 7.2.

Mooncake Wine v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Mr Matjes v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Bottnas Duchess v. 700 16.6, v. 1000 16.7
Muscleman v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Maine v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Euklid A.T. v. 700 14.7, v. 1000 15.1
Doneisdone v. 700 13.2, v. 1000 13.2
Gravity Falls v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Velasquez Gar v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Marvelous v. 700 11.2, v. 1000 11.0

Vermo 7.2.

Riipinen v. 700 25.9
BWT Crusader v. 700 16.2
Shadow of Brisbane v. 700 13.3
Stoncapes Quantum v. 700 14.0
Varjomanni v. 700 24.4., v. 1000 25.1
Capo The Amour v. 700 14.9
Ranch Movie Star v. 700 13.0
Attack Diablo v. 700 12.2
MAS Aristocrat v. 70013.8, v. 1000 14.8

perjantai 16. helmikuuta 2018

Solvalla 6.2.

Darshana v. 700 15.2, v. 1000 17.1
Extra Fudge v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Count Forte v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Tiger Williams v. 700 12.5, v. 1000 12.4
Victoria Viking v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Bear Seat v. 1000 14.4
Lady Nadine v. 700 11.0, v. 1000 11.7
Underworld v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Dust Collector v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Seinäjoki 6.2.

Hollywood Hills v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Son's Line v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Hipatsu v. 700 31.5, v. 1000 31.1
Finally Famous v. 700 16.1, v. 1000 15.9
VästerboYellowDirt v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Axevalla 5.2.

Samiswhoiam v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Quite A Turbo v. 700 16.3, v. 1000 17.1
Windy Cindy v. 700 12.4, v. 1000 14.3
Lunatic Face v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Smokey Herman v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Una Blessed v. 700 13.2, v. 1000 13.4

Teivo 5.2.

Morison v. 700 26.8, v. 1000 28.4
Didi Hoss v. 700 17.1, v. 1000 18.3
Vihellys v. 700 25.6, v. 1000 27.5
Guido Di Quattro v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Better Boss v. 700 14.7, v. 1000 16.5
Burnhill's Luck v. 700 15.4

Oulu 5.2.

Holy Victory Koks v. 700 16.5, v. 1000 16.9
Topmar v. 700 28.4, v. 1000 28.3
Also Starring v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Perfect Reverie v. 700 14.1, v. 1000 16.5
Sivori Effe v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Kouvola 4.2.

Interpid v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Scarlet Darban v. 700 16.5, v. 1000 16.4
Long Leg Lizzy v. 700 16.6, v. 1000 17.0
PT's Queenly v. 700 15.6, v. 1000 16.0
News Point v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Emptybrook v. 700 16.6, v. 1000 17.4
Laksin Lyyti v. 700 26.7, v. 1000 26.7

torstai 15. helmikuuta 2018

Åby 3.2.

J.J. v. 700 13.3, v. 1000 12.9
Julia Af Solnäs v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Tudor Kronos v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Castleman v. 700 14.5, v. 1000 14.2
Billy Flynn v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Valborg Marje v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Makera v. 700 14.0, v. 1000 13.9
Master Crowe v. 700 9.7, v. 1000 11.9
Ragazza Da Sopra v. 700 9.9, v. 1000 11.7
Hierro Boko v. 700 13.1, v. 1000 15.4

Turku 3.2.

Zizzy Highness v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Arlan Ilo v. 700 30.2, v. 1000 30.4
A To Zet v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Tutun Impi v. 700 28.5
Xavier K.A. v. 700 13.6, v. 1000 13.8
George Birdland v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Grainfield Fanny v. 700 13.8
Lakuri v. 700 24.8
Costello v. 700 23.3, v. 1000 23.4
Pascha Tilly v. 700 13.5, v. 1000 13.7
Ypäjä Hereiam v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Mantorp 2.2.

Catch My Love v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Princess Teemer v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Edemma v. 700 17.4, v. 1000 16.8
Rushlight Face v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Cantona Mearas v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Margarita M. v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Jyväskylä 2.2.

In Ice Princess v. 700 12.9, v. 1000 15.6
Sunrise Rascal v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Vihellys v. 700 24.5, v. 1000 28.9
Tipsy v. 700 15.0, v. 1000 16.5

Åby 1.2.

Bellino B. v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Je t'Aime Pasteur v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Rigoletto Jet v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Puissguin v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Saint Mathilda v. 700 12.6, v. 1000 14.8
Bal Bora v. 700 12.0, v. 1000 13.1

Kuopio 1.2.

Piskon Pouta v. 700 27.6, v. 1000 28.4
Elliot Boko v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Marmardu v. 700 27.0, v. 1000 27.6
Honey Hellrider v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Yummy Rappson v. 700 14.2, v. 1000 16.1

Jägersro 31.1.

Zara Kronos v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Ibelieveinamerica v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Veroni v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Drusus v. 700 22.3, v. 1000 20.9
Silver Annie v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Rubacori Alca v. 700 13.1, v. 1000 13.2
What A Babe v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Solvalla 31.1.

Hachiko de Veluwe v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Global U.Neverknow v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Classic Emotion v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Niklas M.J. v. 700 16.5, v. 1000 16.3
Ramon Dekkers v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Hitman Hearns v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Chapter N.Deo v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Mr Perfection v. 700 10.9, v. 1000 13.2
Porthos Race v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Sebastian Journey v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Vermo 31.1.

Fundover Match v. 700 14.5
Draken v. 700 28.3
Megawatt v. 700 16.1
Cape's Caroline v. 700 13.9
Elias Juonetar v. 700 28.4
Honey Avenger v. 700 13.9
Colorado Ecus v. 700 13.7
Bosses Lily v. 700 10.9
Aragorn Hoss v. 700 12.8

Solvalla 30.1.

Global Wilderness v. 600 16.0, v. 1000 15.2
Ambon Degato v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Adiago Trot v. 600 10.8, v. 1000 13.6
Radjah d'Inverne v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Aiming To Win v. 700 12.7, v. 1000 14.0
A Sweet Dance v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Who's Who v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Butterfly Ima v. 700 12.2, v. 1000 13.7
M.T.Malkin v. 700 11.1, v. 1000 11.5

Teivo 30.1.

Staro Miami v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Deanna Boko v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Northern Trick v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Don Herkules v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Virin Eko v. 700 24.9, v. 1000 26.3
Fine By Me v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Lumitykki v. 700 28.4, v. 1000 29.5
Lupori v. 700 33.3, v. 1000 34.3

Färjestad 29.1.

Red Team Rex v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Lotusathena v. 700 17.0, v. 1000 17.1
Floe Teemer v. 700 13.9, v. 1000 15.2
All Reasons v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Kissmeonceagain v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Enjoy Avenue v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Lahti 29.1.

Gold Arrow Web v. 700 14.4
Hyvännäköinen v. 700 29.1, v. 1000 29.6
Dillon Ride v. 700 15.8, v. 1000 15.7
El Dirtyman v. 700 10.9, v. 1000 11.9
Morison v. 700 26.8
Get Lucky v. 700 12.3, v. 1000 14.0

Seinäjoki 29.1.

Oh My God S v. 700 17.0, v. 1000 17.9
Herra Hurmuri v. 700 27.1, v. 1000 28.3
Melody Heel v. 700 15.0, v. 1000 16.2
Sweet Malkin v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Aatsi v. 700 25.4, v. 1000 27.2
Lindy Poppins v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Bollnäs 28.1.

Dusktodawn Sisu v. 600 13.4, v. 1000 13.7
Beau Mec v. 600 12.5, v. 1000 13.6
Diamond Of'em v. 600 11.2, v. 1000 12.7
Milliondollarrhyme v. 600 11.3, v. 1000 13.7
Urchnin v. 600 13.7, v. 1000 13.0
Assault v. 600 12.7, v. 1000 13.0

Forssa 28.1.

Ida Glitter v. 700 13.2, v. 1000 16.3
Didi Hoss v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Grainfield Fiona v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Enriko v. 700 26.4, v. 1000 27.3
Gillian Comery v. 700 17.6, v. 1000 19.1

keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Kalmar 27.1.

Wally Cocktail v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Uddas Index v. 70011.3, v. 1000 12.8
Sunna Love v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Trinity Lux v. 700 8.4, v. 1000 10.5
Uddens Intro v. 1000 12.6
Sir Ratzeputz v. 700 9.7, v. 1000 10.6
Mamasan v. 700 17.1, v. 1000 15.7
Fairplay Pellini v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Staro Ive League v. 700 10.8, v. 1000 11.5
Velvet Gio v. 700 9.2, v. 1000 12.0
Ecupos Ahla v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Oulu 27.1.

Mar Blink v. 700 17.9, v. 1000 17.1
Eco Creek v. 700 17.8, v. 1000 17.2
Lionize v. 700 17.3, v. 1000 18.4
Leon Dahlia v. 700 13.8, v. 1000 16.0
George Birdland v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Don Juan Sisu v. 700 14.1
Pikku-Ryti v. 700 25.7, v. 1000 26.8
Heidi Ale v. 700 14.7
Diktaattori v. 700 21.9, v. 1000 23.5
Valtroks v. 700 29.0, v. 1000 29.6
Tir Du Caux v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Eskilstuna 26.1.

Quite Windy v. 600 14.0, v. 15.3
Red Miles v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Quantum Outlook v. 700 11.6, v. 1000 12.9
M.T.Khila v. 700 12.5, v. 1000 14.8
G.G.'s Secretdream v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Sahara Storm v. 700 16.0, v. 1000 16.9

Pori 26.1.

Black Ice Boost v. 700 12.6, v. 1000 15.2
Iinan Maestro v. 700 24.9, v. 1000 25.1
Jugador v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Past Or Flash v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Chloe Hoo v. 700 14.6, v. 1000 15.9

Axevalla 25.1.

J.J. v. 700 18.7, v. 1000 19.1
Jula Caipirinha v. 700 17.6, v. 1000 17.5
Flash Teemer v. 700 13.0, v. 1000 15.1
Dealwithakiss v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Great King Wine v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Kouvola 25.1.

Anastacia Trot v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Royal Andy v. 700 13.6, v. 1000 14.5
The Rector v. 700 19.6, v. 1000 18.4
MAS Aristocrat v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Rudy One v. 700 16.7, v. 1000 17.9
Vinksa v. 700 28.8, v. 1000 28.4
Perfect Leader v. 700 16.9

maanantai 5. helmikuuta 2018

Åby 24.1.

Cavidendron v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Sissy Face v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Slade H.H. v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Vikings Preacher v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Kingofthehill F. v. 700 16.4, v. 1000 16.6
Rushmore Face v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Vichy Grif v. 700 16.2, v. 1000 15.8
Amour Du Coglais v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Sono Di Pa v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Solvalla 24.1.

Isi Band v. 700 133.5, v. 1000 16.0
Aventador S.F. v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Extra Fudge v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Chucky Mearas v. 700 16.4
Manofthematch v. 700 20.7, v. 1000 20.7
Count Response v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Vermo 24.1.

M.J.'s Pearl v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Don Defender v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Jottei v. 700 26.2, v. 1000 28.2
Rosi's Rodrigo v. 700 13.9
Topper v. 700 25.7, v. 1000 26.0
War Child v. 700 18.4, v. 1000 18.1
Stricker v. 600 8.9
Victory Pilot v. 700 11.6, v. 1000 14.0
Beatboxer v. 700 13.5, v. 1000 13.9
Callela Kailash v. 700 12.8, v. 1000 14.1

lauantai 3. helmikuuta 2018

Solvalla 23.1.

Cash T.J. v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Caddie Miranda v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Arctic Michelle v. 600 13.1, v. 1000 16.5
British Steel v. 700 11.1, v. 1000 10.7
Stoneisle Ocean v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Mon Etoile v. 700 9.4, v. 1000 11.9
Lura v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Qamaro C.D. v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Stand Bayou v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Teivo 23.1.

Hissutar v. 700 31.3, v. 1000 33.1
Wilds Diamond v. 700 17.7, v. 1000 19.1
Choclana v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Star Martini v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Beretta v. 700 31.0, v. 1000 32.9
Selene Lune v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Oiva -Sointu v. 700 28.7, v. 1000 29.9
About Time v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Quattro Tilly v. 700 12.9, v. 1000 15.4

Mantorp 22.1.

Bonnies Celebrity v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Underworld v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Golden Indra v. 700 14.3, v. 1000 14.3
Hjälmstorps Rune v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Rigoletto Jet v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Lajos Fawör v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Turku 22.1.

Gillian Comery v. 700 17.7, v. 1000 17.5
Hamilton Real Lady v. 700 16.7, v. 1000 17.2
Capo Birdland v. 700 14.5, v. 1000 14.0
Hilavitku v. 700 26.9, v. 1000 27.4
Love De Villeneuve v. 700 13.7, v. 1000 13.7

Joensuu 22.1.

Reynold v. 700 18.7, v. 1000 19.3
Hello Grafield v. 700 12.6
Kopran Suhari v. 700 30.5
Mr Chance v. 700 13.9
Laurila's Denethor v. 700 13.9

Färjestad 21.1.

Mr Creation v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Pol's Crazy Diamond v. 700 13.9, v. 1000  14.1
Smekeruds Javelin v. 600 15.2, v. 1000 16.4
Roly Poly v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Caxie Royale v. 1000 15.4
Quantum Outlook v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Skyfall N.O. v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Kaustinen 21.1.

Manionni v. 700 26.7, v. 1000 27.1
Burning Flight v. 700 13.3, v. 1000 15.9
Callaway Scoop v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Global Sensation v. 700 14.6, v. 1000 16.9
Elzar Creek v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Way To Go v. 700 17.5, v. 1000 17.3

Romme 20.1.

Bottnas Explosive v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Maintainability v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Castleman v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Nakoda Goj v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Divine v. 700 10.3, v. 1000 11.6
On Track Piraten v. 700 9.8, v. 1000 12.4
Southwind Feji v. 700 12.0, v. 1000 13.4
It's Showtime Zaz v. 600 11.8, v. 1000 11.9
Comte Du Pommeau v. 700 9.2, v. 1000 10.9

Lahti 20.1.

Don Defender v. 700 14.5
Anni Sue v. 700 12.3, v. 1000 14.8
Jack Vader v. 700 11.4, v. 1000 13.3
Costello v. 700 23.1, v. 1000 24.1
El Dirtyman v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Loonastasta v. 700 26.0, v. 1000 25.8
Xavier K.A. v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Workout Wonder v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Grainfield Fanny 12.7, v. 1000 13.8

Gävle 19.1.

B.B.S.Poetry v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Cut Him Some Slack v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Go Easy B.J. v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Neo Neon v. 700 13.4, v. 1000 14.4

perjantai 2. helmikuuta 2018

Seinäjoki 19.1.

Diesel Degato v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Tuikun Poju v. 700 24.7, v. 1000 26.0
Heidi Ale v. 700 17.7, v. 1000 16.8
Emanuel Web v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Melody Heel v. 700 14.9, v. 1000 17.1

torstai 1. helmikuuta 2018

Vermo 19.1.

Callela Fleming v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Knockout Ses v. 700 17.0
Crossover v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Valiant Dream v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Åby 18.1.

Yippie Chic v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Brosa Am  v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Piper Pagadi v. 700 14.6, v. 1000 16.6
Punk Pale v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Sukpoint C.C. v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Kuopio 18.1.

Treasure Amiraal v. 700 17.4, v. 1000 18.6
Vilar Lake v. 700 11.4, v. 1000 13.9
Piskon Pouta v. 700 26.3, v. 1000 27.3
The One And Only v. 700 14.5, v. 1000 16.7
Easy Vacation v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Calvia Pellini v. 700 16.8, v. 1000 17.3

Bergsåker 17.1.

Jack Zon v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Jade Zorn v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Lincoln Lawyer v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Coffie U.N.G. v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Weekend Fun v. 700 9.5, v. 1000 11.3

Solvalla 17.1.

Choco Gowline v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Billy Boy Brizzard v. 600 14.2, v. 1000 15.8
Roadscanner v. 700 14.6, v. 1000 14.5
Havana Boko v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Highdrive v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Eldorado B. v. 700 10.9, v. 1000 13.5
Illinois Sund v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Lovely Star v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Global Undecided v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Don't Look Down v. 700 15.1, v. 1000 14.6

Vermo 17.1.

Count Forte v. 700 17.3, v. 1000 16.6
Vietävän Ekotar v. 700 33.8, v. 1000 34.9
Tea Cake v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Star Martini v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Taruntuuli v. 700 23.9, v. 1000 25.5
Castafiore v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Orlando Point  v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Stormy Canyon v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Callela Kailash v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Flying Duck v. 700 13.6

Solvalla 16.1.

Finnick Sisu v. 70012.8, v. 1000 14.1
Selected Face v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Zdenka v. 700 13.7, v. 1000 15.5
D.D's Perseverance v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Butterfly Ima v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Quebec C.D. v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Hersey's Kisses v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Benobi Zet v. 700 18.0, v. 1000 17.7

Oulu 16.1.

Callela Leonard v. 700 13.5, v. 1000 13.3
Sweet Malkin v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Carmikas v. 700 27.8, v. 1000 28.7
Ypäjä Hereiam v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Charexcel v. 700 14.4, v. 1000 16.6
Adrianne H v. 700 15.3, v. 1000 17.2
May Cruise v. 700 18.1, .v 1000 18.9

Eskilstuna 15.1.

Toronto Love v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Hossiana Boko v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Blue Star Champion v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Tiger Williams v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Ginotonic v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Lappeenranta 15.1.

Station's Conductor v. 700 17.9, v. 1000 18.1
Liberace v. 700 14.7
The Best Spruce v. 700 10.4
Lassic Point v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Jyväskylä 15.1.

J.A. Priscilla v. 700 20.0, v. 1000 20.2
Hunken v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Blackened v. 700 13.1, v. 1000 16.0
Virin Veijari v. 700 26.2
Rock Bolt v. 700 15.0

Pori 14.1.

Staro Miami v. 700 16.8, v. 1000 16.9
Ukaasi v. 700 27.5, v. 1000 27.9
Laptop Alley v. 700 16.9, v. 1000 17.7
Blue Chocolate v. 700 12.8, v. 1000 14.8
All Ready Match v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Zizzy Highness v. 700 17.7, v. 1000 18.3

Jägersro 13.1.

Valter L.P.C. v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Harran Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Sharp Dream v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Olle Rols v. 700 13.8, v. 1000 13.4
Global Unlimited v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Västerboonthenews v. 700 9.7, v. 1000 11.8
Dorinda v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Silver Annie v. 700 10.8, v. 1000 13.0
Jairo v. 700 9.0, v. 1000 10.5
Qahar Q.C. v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Alcantara Beech v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Teivo 13.1.

Helga Hufflepuff v. 700 15.6
Expanse's Princess v. 700 13.6
Excalibur It v. 700 15.3
Fine By Me v. 700 10.3, v. 1000 13.4
Naputus v. 700 27.0
Lindy Poppins v. 700 15.3, v. 1000 14.4
Jack Vader v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Kobardi v. 700 26.5
Winehouse v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Victory Pilot v. 700 13.2, v. 1000 15.5
Costello v. 700 25.4

Kalmar 12.1.

Seyffenstein v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Chilli Winall v. 700 16.1, v. 1000 18.5
Kiss Forever H.C. v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Cash Valley v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Caddie Icon v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Lönhults Johannes v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Turku 12.1.

American Dream v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Fierce Roselyn v. 700 16.8, v. 1000 18.5
New Grove Safir v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Mylverin Muisto v. 700 27.4, v. 1000 28.0
Belenos v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Combat On Line v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Star Cat v. 700 15.4, v. 1000 16.4