Hae tästä blogista

tiistai 27. joulukuuta 2011

Vermo 21.12.

Cupid's Wings v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Park's Balance v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Pretty Hoff v. 700 18.4, v. 1000 18.8
Otto Milleri v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Jester Bowl v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Eagle's Arrow v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Tuli-Tikku v. 700 31.0
Pace Maker Peak v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Mr Journey v. 700 14.9, v. 1000 15.7

Teivo 20.12.

Tupla-Prinsessa v. 700 30.2, v. 1000 31.0
Triplet v. 700 17.7, v. 1000 19.4
Stellanoora v. 700 32.3, v. 1000 31.3
Olivia Pepper v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Alien Lady v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Bombay v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Open Way v. 700 18.3, v. 1000 18.9
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.3, v. 1000 24.8
Zimba Boko v. 700 15.7, v. 1000 15.5
Magnat v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Dollyface Devil v. 700 15.9, v. 1000 17.1

Seinäjoki 19.12.

Ekebo Monique v. 700 32.8, v. 1000 33.3
Seppo Tuisku v. 700 30.5, v. 1000 31.8
My Caviar v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Special Maestro v. 700 15.4 ,v. 1000 16.7
Laaka v. 700 31.1, v. 1000 30.5
Eternell Blossom v. 700 17.1, v. 1000 17.5
River Tempest v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Poikapassi v. 700 26.5, v. 1000 29.2
J.A. Jerry v. 700 17.7, v. 1000 19.1

torstai 22. joulukuuta 2011

Jyväskylä 18.12.

Rosari v. 700 38.7, v. 1000 37.9
Aika-Äijä v. 700 40.7, v. 1000 38.8
Mr Henry v. 700 17.8, v. 1000 20.4
Easy Stars v. 700 18.0, v. 1000 19.2
Energetic Kemp v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Evidence Ås v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Önas Sandra v. 700 20.5, v. 1000 20.8
Naughty v. 700 15.9, v. 1000 17.5
Raston Tuisku v. 700 34.6, v. 1000 35.3

Vermo 18.12.

We Shall See v. 700 17.6, v. 1000 18.6
Niiskun Muisto v. 700 29.7, v. 1000 29.8
Jessica Jat v. 700 17.4, v. 1000 18.0
U-Two Hoss v. 700 15.3
Butch Super Tex v. 700 12.7, v. 1000 16.5
Ouray v. 700 14.1, v. 1000 17.6
Lear Majami v. 700 13.1, v. 1000 15.0
Starchip E.K. v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Plantagenet v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Ygroli v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Kouvola 17.12.

Mr Highway v. 700 18.6, v. 1000 19.0
A.T. Vihtori v. 700 38.1, v. 1000 36.5
Roofmaker v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Tinon Tykki v. 700 35.4, v. 1000 32.9
Shining Sofie v. 700 21.6, v. 1000 21.1
Leevi Lounatuuli v. 700 29.7, v. 1000 28.9
Morny Mayground v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Black Dunnock v. 700 17.6, v. 1000 17.8
Song of River v. 700 19.7, v. 1000 18.9

keskiviikko 21. joulukuuta 2011

Oulu 17.12.

Eka-Assi v. 700 27.3, v. 1000 28.9
Rydens Hope v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Mr Raymond v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Real Match v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Hissun Virva v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Sanda Spirit v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Zoltan v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Virijori v. 700 26.9, v. 1000 26.0
Wisler v. 700 31.0, v. 1000 29.9
Leila Highlander v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Grainfield Oz v. 700 16.9, v. 1000 17.5

Pori 16.12.

Cicci Boko v. 700 20.8, v. 1000 20.5
Sirkan Sakari v. 700 29.6, v. 1000 29.9
Karttuva v. 700 30.3, v. 1000 30.3
Armstrong Transs R v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Celsius Ås v. 700 17.0, v. 1000 17.1
Golda History v. 700 14.3, v. 1000 17.0
Zimba Boko v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Otto Milleri v. 700 27.1, v. 1000 28.9
Bride Jat v. 700 19.4, v. 1000 20.2
Tinoteus v. 700 32.0, v. 1000 32.7
Ellie Star v. 700 19.4, v. 1000 19.0

tiistai 20. joulukuuta 2011

Joensuu 15.12.

Milli Check v. 700 19.1, v. 1000 20.5
Humun Humu v. 700 33.7, v. 1000 33.5
Teela's Surprise v. 700 15.1, v. 1000 18.4
Krimori v. 700 27.6, v. 1000 29.4
Calle Corvette v. 700 17.7, v. 1000 20.5
Baletin Salama v. 700 35.7, v. 1000 34.3
Idefix Lou v. 700 26.7, v. 1000 25.7
Cosmos Coktail v. 700 20.0, v. 1000 21.6
Player's Choice v. 700 18.7, v. 1000 20.8

Vermo 14.12.

Randi Streamline v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Rosalie Rock v. 700 20.8, v. 1000 20.0
Andy Farming v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Bullo Citrullo v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Global Ladylove v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Say It v. 700 15.6, v. 1000 16.1
No Limit Love v. 700 17.1, v. 1000 18.6
Must Draw v. 700 18.8, v. 1000 18.6

Teivo 13.12.

Cheyenne Stara v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Little Sharona v. 700 18.1, v. 1000 19.0
Magnat v. 700 17.2, v. 1000 18.3
Eugen Speed v. 700 13.9
Symphatetic Sound v. 700 15.1, 16.6
Pace Maker Peak v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Some Sam v. 700 19.8, v. 1000 19.8
Rouva Fortuna v. 700 37.5, v. 1000 36.4
Passori v. 700 32.4, v. 1000 32.7
Prima Princess v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Tosca Nordique v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ranch I Do I Do v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Sunhill's Columbus v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Yebo Shine v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Rosi's Victor v. 700 15.5, v. 1000 16.9
Taika-Piirto v. 700 30.5, v. 1000 30.7
San Marino Wood v. 700 17.1, v. 1000 17.8

perjantai 16. joulukuuta 2011

Jyväskylä 12.12.

Flying Nicholas v. 700 17.9, v. 1000 18.
Tuikun Poju v. 700 32.6
Ås Tur v. 700 27.4, v. 1000 28.5
Sign of Victory v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Dust to Dust v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Hanslankari v. 700 30.6, v. 1000 30.2
Hide And Seek v. 700 12.6, v. 1000 14.9
Dollyface Devil v. 700 14.5, v. 1000 16.4
Sirius Mank v. 700 16.1, v. 1000 18.7
Be Seen Free v. 700 15.8, v. 1000 17.5

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Seinäjoki 11.12.

Ekku-Liina v. 700 37.6, v. 1000 38.3
Jaros v. 700 17.2, v. 1000 17.8
Venice v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Donie Duo v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Kihus v. 700 25.5, v. 1000 26.8
Temen Valeri v. 700 26.9, v. 1000 28.2
Midnight Leader v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Tähden Visu v. 700 26.5, v. 1000 28.5
Halfmoon's Hugo v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Billy Lee v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Bags Berich v. 700 18.1, v. 1000 19.4

Lappeenranta 11.12.

Kingdom v. 700 15.8, v. 1000 17.3
Viuhkan Vauhti v. 700 33.0, v. 1000 33.3
Ingenio Mio v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Arraia v. 700 16.5, v. 1000 17.8
Arvo-Viktor v. 700 26.7, v. 1000 29.1
Concourse v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Joelmate v. 700 14.3, v. 1000 18.5
Ready to Rumba v. 700 16.4, v. 1000 18.3

maanantai 12. joulukuuta 2011

Vermo 10.12.

Cold Hard Rock v. 700 19.4, v. 1000 19.6
Karttuva v. 700 35.2, v. 1000 32.9
Deep Insight v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Tujaus v. 700 29.7, v. 1000 28.5
Bianca Journey v. 700 15.6, v. 1000 16.3
B. Turolii v. 700 26.8, v. 1000 26.8
Anne's Song v. 700 16.2, v. 1000 16.9
E L Mikko v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Nous Esperons v. 700 15.5, v. 1000 17.3
Force One v. 700 17.2, v. 1000 18.7
Mr Journey v. 700 14.8, v. 1000 16.8
Exdream v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Kuopio 9.12.

Perttulan Paroni v. 700 34.8, v. 1000 34.8
Bee In Bonnet v. 700 17.1, v. 1000 18.1
Rouva Kaasu v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Virijori v. 700 24.8, v. 1000 24.9
Uljas Waltter v. 700 26.2, v. 1000 26.8
Hard Rock Angel v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Moonlight Beauty v. 700 11.6, v. 1000 14.7
Harmidas Tinker v. 700 15.6, v. 1000 17.8
Scorpio v. 700 12.5, v. 1000 15.3
Holabandola v. 700 16.2, v. 1000 17.5

Pori 10.12.

Pluusi v. 600 33.8, v. 1000 34.2
Prison Break v. 700 18.5, v. 1000 20.3
Rianna Clown v. 700 17.2, v. 1000 18.8
Solo Savoy v. 700 16.8, v. 1000 17.5
Varietee v. 700 29.1, v. 1000 30.5
Sahara Primasheet v. 700 15.0, v. 1000 16.9
Little Cone v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Kasmilaaro v. 700 26.8, v. 1000 28.2
Multi Paris v. 700 18.9, v. 1000 19.7

Lahti 8.12.

Kournikova v. 700 18.2, v. 1000 19.3
Tinon Tykki v. 700 31,4, v. 1000 31.7
Jaros v. 700 17.4
Edentown Laukko v. 700 18.5, v. 1000 18.7
Yebo Shine v. 700 14.9, v. 1000 17.1
Nina Nicole v. 700 12.8, v. 1000 16.1
Jester Bowl v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Hymyhattara v. 700 37.8, v. 1000 36.8
Cashman v. 700 20.4, v. 1000 20.6

torstai 8. joulukuuta 2011

Vermo 7.12.

Victoria Garette v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Esperiina v. 700 31.8, v. 1000 31.9
Mr Exquisite v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Enrico Hassan v. 700 28.4, v. 1000 28.9
Race Pilot v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Nouveaux De Vie v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Say It v. 700 14.1, v. 1000 16.2
I Got The Power v. 700 18.9, v. 1000 17.9
Bourgue Bonita v. 700 16.6, v. 1000 18.4
Lucy Show v. 700 16.0, v. 1000 17.2

keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Forssa 6.12.

Sieppori v. 700 28.8, v. 1000 31.1
Force One v. 700 16.5, v. 1000 19.0
Pace Maker Peak v. 700 15.2, v. 1000 17.1
Morgoli v. 700 23.4, v. 1000 26.7
High Hopes v. 700 12.7, v. 15.0
Sahara Showtime v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Mönster v. 700 11.9, v. 1000 14.1
B. Tuuma v. 700 26.5, v. 1000 26.8, v. 1700 27.3
Saichania v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Holari v. 700 27.8, v. 900 27.6, v. 1700 29.6

Turku 5.12.

Ekin Joiku v. 700 31.3, v. 1000 32.1
Ella's Arrow v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Dashing Eagle v. 700 17.2, v. 1000 17.4
Bp's Comet v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Dreamy Boom Boom v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Extreme Energy v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Sylvina v. 700 29.1, v. 1000 27.4
Jessica Jat v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Joensuu 4.12.

Only Excel v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Rissan Rasti v. 700 34.3, v. 1000 34.2
Virin Santeri v. 700 28.6, v. 1000 30.3
Swedpac F.H. v. 700 11.7, v. 1000 13.8
Arvo-Viktor v. 700 24.3, v. 1000 26.1
Winona v. 700 17.8, v. 1000 18.4
It's Jack v. 700 17.1, v. 1000 18.3
Daughter Louise v. 700 15.9, v. 1000 18.6
Rocky Way v. 700 17.0, v. 1000 18.6
Timovei v. 700 18.1, v. 1000 19.7

Kaustinen 4.12.

Battle of Bell v. 700 16.1, v. 1000 18.0
The Jackpot v. 700 15.1, v. 1000 18.3
Faros Lloyd v. 700 19.1, v. 1000 20.5
Miss Molly v. 700 16.6, v. 1000 17.8
Come As You Are v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Prima Princess v. 700 16.2, v. 1000 17.3
Ranch Henrik v. 700 17.7, v. 1000 18.5
Tosi-Jänkä v. 700 28.0, v. 1000 30.4
Evertti v. 700 31.5, v. 1000 30.4
Tähden Visu v. 700 32.8, v. 1000 34.0
Dragon Dream v. 700 16.5, v. 1000 16.9

tiistai 6. joulukuuta 2011

Kouvola 3.12.

Maxwell Girl v. 700 16.2, v. 1000 17.9
Suvisteli v. 700 36.3, v. 1000 34.5
Titillation v. 700 12.9, v. 1000 15.0
Gary Saknussen v. 700 17.2, v. 1000 16.6
Kihiliina v. 700 26.3, v. 1000 26.2
Jessin v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Tinon Tykki v. 500 28.1, v. 700 28.6, v. 1500 27.0
Strong Buddy v. 700 14.1, v. 1000 14.7

maanantai 5. joulukuuta 2011

Teivo 3.12.

Sappire Streamline v. 700 19.2, v. 1000 19.1
One v. 700 16.9, v. 1000 17.3
Ruletto v. 700 28.8, v. 1000 28.5
Metkutus v. 700 29.6, v. 1000 29.0
Golda Jewel v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Boxing Barbi v. 700 16.8, v. 1000 16.9
Titane Nordique v. 700 13.4 ,v. 1000 15.0
Better One v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Albert Sundance v. 700 13.7, v. 1000 15.2
BWT Gambler v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Vince Kemp v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Andy Famrming v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Jetstream v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Kilun Peedro v. 700 23.8, v. 1000 23.1
Boker v. 700 24.7, v. 1000 25.3
Daniel Palema v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Say It v. 700 12.1, v. 1000 15.2
Max Moonlight v. 700 11.7, v. 1000 15.0
Mudfield Maori v. 700 12.2, v. 1000 15.1
Taikasalama v. 700 25.1, v. 1000 25.4
Volsunen v. 700 25.4, v. 1000 26.6
Hugo Terminal v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Ridge Ås v. 700 17.7, v. 1000 17.9

Pori 2.12.

Aurorasine v. 700 19.0, v. 1000 17.9
Fannikka v. 700 32.3, v. 1000 32.0
Poikapassi v. 700 28.9, v. 1000 30.2
Turon Valo v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Mr Rubble v. 700 16.1, v. 1000 18.5
Little Cone v. 700 15.8, v. 1000 15.8
Vickwire v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Sir Manor v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Heilan Haave v. 700 29.8, v. 1000 30.3
Bride Jat v. 700 20.8, v. 1000 22.3

Lahti 1.12.

Riutan Lento v. 700 30.6, v. 1000 31.9
Ranck Kiss Me Good v. 700 17.9, v. 1000 19.2
Setelisottiisi v. 700 30.0, v. 1000 29.7
Walk Me Home v. 700 15.4, v. 1000 18.1
Ygroli v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Rydens Cremona v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Kelponen v. 700 29.4, v .1000 29.7
BWT Wilhelm v. 700 17.8, v. 1000 18.3
Somolli Bowl v. 700 17.2, v. 1000 18.7
Speed Coin v. 700 17.7, v. 1000 19.0

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Vermo 30.11.

Qashqai v. 700 16.5, v. 1000 16.7
David Ale v. 700 18.7, v. 1000 19.2
Metkutus v. 700 26.4, v. 1000 27.7
Angeles Stara v. 700 18.5, v. 1000 18.1
Hard To Pass v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Jester Bowl v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Southeast Ipod v. 700 19.7, v. 1000 20.1
Cecilia Duo v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Kontroll Broline v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Count It v. 700 17.8, v. 1000 17.7

torstai 1. joulukuuta 2011

Teivo 29.11.

Fox Valley Mesa v. 700 17.7, v. 1000 18.8
Montana Neva v. 700 18.2, v. 1000 19.0
Luisterin Vire v. 700 27.8, v. 1000 29.6
Tupla-Prinsessa v. 700 27.5, v. 1000 29.6
Ridge Ås v. 700 15.2, v. 18.8
Magnat v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Archie Dream v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Balanced Frido v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Donna Hoist v. 700 14.3, 15.4
Bombay v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Amazing Koks v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Will Be Black Out v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Mammal v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Vertical Limit v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Rituhelmi v. 700 29.5, v. 28.0
Mirandos v. 700 29.9, v. 1000 28.2
Aurorasine v. 700 14.1, v. 1000 14.8
A.K. Texas Lord v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Eka-Assi v. 700 25.0, v. 1000 26.5

Oulu 28.11.

Perttulan Paroni v. 700 37.4, v. 1000 37.0
Hose Dahlia v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Real Match v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Evertti v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Digger Dean v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Made It Coger v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Swing King v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Ellan Kymppi v. 700 26.6, v. 1000 26.0
Rocky Prince v. 700 16.9, v. 1000 16.3
Minto's Ria Royal v. 700 17.3, v. 1000 15.0

Rajapyykki ylitetty

Marraskuussa Hevoskellottaja blogin seikkailut huimien loppukirien parissa saavuttivat yhden rajapyykin: blogissa oli ensi kertaa yli 1000 vierailua kuukauden aikana.

Pääkellottaja kiittää kiinnostuksesta!

keskiviikko 30. marraskuuta 2011

Kaustinen 27.11.

Redry v. 700 15.9, v. 1000 17.7
Dolly Sisu v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Rosari v. 700 35.3, v. 1000 35.2
Fernando Kane v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Aika-Veikko v. 700 28.8, v. 1000 29.2
Evertti v. 700 28.4, v. 1000 29.2
Larry Spike v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Come As You Are v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Naughty v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Hot Rod Baby v. 700 16.2, v. 1000 17.6
S.T. Jasmin v. 700 27.0, v. 1000 28.2

Pori 27.11.

Viipori v. 700 34.5, v. 1000 34.7
Solo Savoy v. 700 16.8, v. 1000 18.2
Ensilento v. 700 29.9, v. 1000 30.7
Stagline v. 700 16.0, v. 1000 17.9
Sweet Sunrise v. 700 17.6, v. 1000 19.5
Little Cone v. 700 17.0, v. 1000 17.0
Lingerie v. 700 17.2, v. 1000 18.0
Relax Ax v. 700 17.0, v. 1000 19.3

Lappeenranta 26.11.

Jsamitar v. 700 33.2, v. 1000 33.8
Moonlight Dance v. 700 18.0, v. 1000 19.6
Vinrick v. 700 28.8, v. 1000 29.6
Daily Express v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Victoria Garette v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Unexpected D v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Joelmate v. 700 15.9, v. 1000 18.2

tiistai 29. marraskuuta 2011

Jyväskylä 26.11.

Ås Tur v. 700 30.5, v. 1000 31.3
Rockabilly ace v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Green Pepper v. 700 12.0
Super Model v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Diktaattori v. 700 25.1, v. 1000 26.3
Vickwire v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Rocky Kemp v. 700 14.8, v. 1000 15.6
B. Turolii v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Viper Acktion v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Krimori 26.0, v. 1000 26.8
Ride Elisa v. 700 15.9, v. 1000 17.9
Star of Everwood v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Lahti 25.11.

Ranch Kiss Me Good v. 700 15.9, v. 1000 17.9
Virran Ola v. 700 33.4, v. 1000 33.8
Alien Lady v. 700 13.7, v. 1000 16.5
Luck Smith v. 700 12.4, v .1000 14.6
Tuli-Tikku v. 700 31.1, v. 1000 32.1
Walk Me Home v. 700 17.2, v. 1000 17.4
An-Cygnus v. 700 15.4, v. 1000 17.4
Trophy Star v. 700 16.3, v. 1000 17.5
High Hopes v. 700 16.2, v. 1000 17.0

Turku 25.11.

Stratus K.A. v. 700 20.5, v. 1000 21.3
Abandon Fire v. 700 16.8, v. 1000 18.5

Kouvola 24.11.

Intensive Point v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Dumbledor v. 700 31.9
Strong Buddy v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Enrico Hassan v. 700 29.6, v. 1000 29.2
Friendly Vision v. 700 19.1, v. 1000 18.5
B. Tuuma v. 700 28.9, v. 1000 30.4
Mr Exquisite v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Vaikin Pokko v. 700 25.2, v. 1000 23.8
Genoise Aston v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Holabandola v. 700 20.2, v. 1000 20.0

perjantai 25. marraskuuta 2011

Vermo 23.11.

Park's Balance v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Champagne Zon v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Benjamin Duo v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Tesantti v. 700 23.3, v. 1000 23.7
Exdream v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Bp's Comet v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Elven Shadow v. 700 18.3, v. 1000 17.2
Wired Explosion v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Kuopio 23.11.

Perfect Luck v. 70016.4, v. 1000 18.1
Puven Poika v. 700 33.5, v. 1000 32.5
Too Shy For You v. 700 18.5, v. 1000 20.0
Call It Quits v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Jewel Joker Li v. 700 14.1, v. 1000 16.1

Teivo 22.11.

Tupla-Prinsessa v. 700 30.2, v. 100 30.9
Priority Tag v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Copper Wire v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Hurja-Ero v. 700 26.9, v. 1000 26.8
Puutuma v. 700 27.0, v. 1000 27.2
Callela Deposit v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Mr Rubble v. 700 14.3, v. 1000 16.8
Bombay v. 700 13.4, v. 1000 15.8
Thomson Hoss v. 700 12.7, v. 1000 14.8
Ensilento v. 700 27.7, v. 1000 28.2
Yebo Shine v. 700 12.7, v. 1000 14.0

Seinäjoki 21.11.

Ruskakukka v. 700 33.5, v. 1000 34.5
York Kemp v. 700 16.5, v. 1000 18.1
Adios v. 700 18.5, v. 1000 19.0
Ula Belle Hoss v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Urban Express v. 700 18.1, v. 1000 18.6
Zimba Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Tiltun Tähti v. 700 30.0, v. 1000 30.7
Charlie Bear v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Viksu Veera v. 700 29.1, v. 1000 30.4

Forssa 20.11.

Voimalinja v. 700 32.7, v. 1000 34.8
In Speedy Action v. 700 16.7, v. 1000 19.8
Hitman Hutton v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Memento Vivere v. 700 13.7, v. 1000 17.7
Tujaus v. 700 25.4, v. 1000 26.9
Mac Duff v. 700 15.4, v. 1000 17.7
El Kevin v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Yerro Lin v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Inspirit Diamant v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Madrid v. 700 28.9, v. 1000 30.4

keskiviikko 23. marraskuuta 2011

Ylivieska 20.11.

Vinkun Otto v. 700 34.9, v. 1000 35.0
Rianna Clown v. 700 17.9, v. 1000 19.3
Temen Valeri v. 700 26.8, v. 1000 28.3
Sweet Leaf v. 700 16.2, v. 1000 18.3
Windy Power v. 700 14.6, v. 1000 16.7
Golda Jackal v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Extreme Emil v. 700 15.8, v. 1000 18.2
J.A. Lord v. 700 19.3, v. 1000 20.1

Kuopio 19.11.

Joe's Ma Baker v. 700 20.6, v. 1000 20.6
Henkan Huima v. 700 34.3, v. 1000 34.7
Wisler v. 700 26.8, v. 1000 27.1
Shahdaroba v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Rocky Prince v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Kilimu v. 700 32.0, v. 1000 31.5
Histuli v. 700 26.8, v. 1000 27.5
Royal Ronaldo v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Mr Henry v. 700 16.0, v. 1000 17.1

Vermo 19.11.

Zimba Boko v. 700 10.8, v. 1000 12.2
Tementeri v. 700 24.3, v. 1000 24.0
Andy Farming v. 700 12.4
Vivaldi Flevo v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Bullo Citrullo v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Donie Duo v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Bloodsucker v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Tejas v. 700 27.7, v. 1000 28.6
Don Jovi Rok v. 700 12.9, v. 1000 15.1

Turku 18.11.

Moonlight Cloud v. 700 18.7, v. 1000 18.7
Virran Ola v. 700 31.8
Symphatetic Sound v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Mr Willhard v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Nouveaux de Vie v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Ekulius v. 700 27.3, v. 1000 28.5
E L Unique v. 700 12.3, v. 1000 14.4
San Marino Wood v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Holari v. 700 28.5, v. 1000 29.6
Unique Io v. 700 15.3, v. 1000 15.9

Joensuu 18.11.

Aamuyö v. 700 31.4, v. 1000 32.0
Milli Check v. 700 14.8
Call It Quits v. 700 20.8, v. 1000 19.8
Miss Moneybag v. 700 17.5, v. 1000 18.1

Kouvola 17.11.

Intensive Point v. 700 16.9, v. 1000 16.8
Setelisottiisi v. 700 29.3, v. 1000 29.1
Buster Lee v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Enrico Hassan v. 700 28.4, v. 1000 27.1
Cash Wish v. 700 17.4, v. 1000 17.7
An-Crater v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Lucky Sam v. 700 15.4, v. 1000 15.6
B. Tuuma v. 700 30.8, v. 1000 30.6
Susan Sade v. 700 18.6, v. 1000 18.3
Heralda v. 700 14.9, v. 1000 16.0

tiistai 22. marraskuuta 2011

Vermo 16.11.

Diporex v. 700 28.9, v. 1000 28.5
Ingenio Mio v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Pretty Hoff v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Ruletto v. 700 24.9, v. 1000 25.6
Eagle's Arrow v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Open Way v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Day Cruise v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Don Jovi Rok v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Special Maestro v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Bluehill's Eagle v. 700 15.8, v. 1000 16.6

perjantai 18. marraskuuta 2011

Teivo 15.11.

Fannikka v. 700 29.9, v. 1000 30.6
Emilia’s Lily v. 700 14.3, v. 1000 16.7
Sallan Ari v. 700 24.8, v. 1000 26.7
Werner Victrix v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Nouveaux De Vie v. 700 11.1, v. 1000 13.3
Zimba Boko v. 700 13.7, v. 1000 13.2
Angeles Stara v. 700 13.3, v. 1000 15.8
Aurorasine v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Lynley v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Jyväskylä 14.11.

Tähden Tarina v. 700 34.5, v. 1000 35.7
Hose Dahlia v. 700 13.9, v. 1000 16.3
Ruudun Ässä v. 700 31.3, v. 1000 33.0
Lucky Justine v. 700 13.3, v. 1000 15.3
Madde Moose v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Lista Topgun v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Eetu-Kevätön v. 700 31.1, v. 1000 31.3
Wisler v. 700 25.6, v. 1000 27.2
Ride Elisa v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Charmante v. 700 15.3, v. 1000 16.9
Da Vinci Laukko v. 700 16.7, v. 1000 17.8

Oulu 13.11.

Temen Valeri v. 700 29.9, v. 1000 30.6
A.K. Aku v. 700 33.0, v. 1000 32.7
Halfmoon’s Hugo v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Vihnu v. 700 27.2, v. 1000 26.9
Callela Broadway v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Real Match v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Innkeeper v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Feta v. 600 15.5, v. 1000 16.2
Billy Lee v. 700 15.4, v. 1000 14.9

Pori 13.11.

Lento-Siretta v. 700 30.4, v. 1000 31.4
Clumbumble v. 700 18.1, v. 1000 18.9
Krossi v. 700 30.9, v. 1000 31.0
Yerro Lin v. 700 17.2, v. 1000 18.3
Vekkulan Leevi v. 700 24.3, v. 1000 25.7
Wartburg v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Cold Hard Rock v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Tempting Kemp v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Xero v. 700 28.6, v. 1000 28.5
Photo Power v. 700 17.1, v. 1000 18.0

Kouvola 12.11.

Marat v. 700 27.2, v. 1000 26.9
Bisquito v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Stellanoora v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Haba Roy v. 700 13.9, v. 1000 15.5
G. Moll v. 700 11.2, v. 1000 14.4
Liquorice Pipe v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Boker v. 700 23.5, v. 1000 23.9
Madame Bean v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Will Be Fever v. 700 14.3, v. 1000 14.4
Zandina Boshoeve v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Turku 11.11.

Åbo Attraktion v. 700 17.0, v. 1000 18.3
Tia Zecca v. 700 16.2, v. 1000 17.9
Daniel Palema v. 700 10.9, v. 1000 12.7
Peter Raymond v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Albert Sundance v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Nike di Girifalco v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Toivon Lohtu v. 700 23.8, v. 1000 25.4
Titane Nordique v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Rouva Fortuna v. 400 25.5, v. 700 26.5, v. 1000 28.1, v. 1400 28.7

Kaustinen 11.11.

Evertti v. 700 27.9, v. 1000 28.6
Da Vinci Laukko v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Redry v. 700 15.0, v. 1000 16.8
Charlie Bear v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Lester v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Lahti 10.11.

Silvestro v. 700 18.6, v. 1000 18.8
A.T. Visku v. 700 25.6, v. 1000 26.5
Ygroli v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Dust To Dust v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Rich Kemp v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Passiton v. 700 31.4, v. 1000 30.7
Susan Sade v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Cold Hard Rock v. 700 15.5, v. 1000 17.6

Vermo 9.11.

Ekonova v. 700 32.4, v. 1000 32.7
What Is Love v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Deep Insight v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Vikkeni v. 700 26.9, v. 1000 27.6
Cannon Flame v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Benjamin Duo v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Wall Field v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Sorjan Pilke v. 700 28.4, v. 1000 29.3
Stone Capes Jive v. 700 14.4, v. 1000 16.2
Stora Lasse v. 700 15.0, v. 1000 16.8
Friendly Vision v. 700 16.0, v. 1000 17.9

Teivo 8.11.

Golda Jewel v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Incredible Point v. 700 15.6, v. 1000 17.4
Vince Kemp v. 700 14.7
Motivated Hanover v. 700 15.3, v. 1000 15.1
Arizona’s Gold v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Sirun Valpuriina v. 700 25.8, v. 1000 25.9
Kokeva v. 700 26.8, v. 1000 26.6
Ula Belle Hoss v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Sahara Primasheet v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Stellanoora v. 700 26.9, v. 1000 27.4
Say It v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Oulu 7.11.

Lammin Plikka v. 700 34.3, v. 1000 34.9
Exploit Windcape v. 700 18.1, v. 1000 20.2
Dragon Dream v. 700 17.9, v. 1000 18.6
Otto Milleri v. 700 25.5, v. 1000 26.5
Ihana v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Hide And Seek v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Briso Dominic v. 700 12.7, v. 1000 14.8
Viksun Veera v. 700 28.7, v. 1000 29.3
Sani’s Star v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Tijuana v. 700 15.3, v. 1000 16.6

Kuopio 6.11.

Heralda v. 700 16.2, v. 1000 18.4
Marion’s King v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Venice v. 700 16.3, v. 1000 17.0
Huiman Pyste v. 700 25.0, v. 1000 25.7
All In v. 700 11.4, v. 1000 14.0
Shahdaroba v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Special Juliano v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Digger Dean v. 700 17.0, v. 1000 16.6
Liekin Eko v. 700 25.8, v. 1000 27.2
Mirandos v. 700 26.5, v. 1000 27.6

Forssa 6.11.

Ato v. 700 33.3, v. 1000 34.7
Sandman Gazelle v. 700 17.5, v. 1000 19.7
Fannikka v. 700 28.0, v. 1000 30.6
Mammal v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Expressive Sala v. 700 14.4, v. 1000 17.7
Taikasalama v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Landlord’s April v. 700 11.7, v. 1000 14.2
Marion West Fox v. 700 14.4, v. 1000 16.8
Donnacillious v. 700 13.1, v. 1000 15.2
Malkin v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Lahti 5.11.

Mr Journey v. 700 12.4
Multi Marigold v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Amore v. 700 24.6, v. 1000 25.5
Vivaldi Flevo v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Kiikku’s Lordi v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Hard to Pass v. 700 11.9, v. 1000 13.6
E L Mikko v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Ruletto v. 700 23.5, v. 1000 24.8
Yllin Kyllin v. 700 22.5, v. 1000 24.5
Good Expert v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Madame Sisu v. 700 14.4, v. 1000 15.2

Ylivieska 4.11.

A.K. Aku v. 700 29.6, v. 1000 31.2
Redry v. 700 15.3, v. 1000 17.3
Temen Valeri v. 700 26.6, v. 1000 28.3
Nous Esperons v. 700 13.9, v. 1000 16.2
Otto Milleri v. 700 23.5, v. 1000 24.9
Dorian Gray v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Ugo v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Hataar First v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Must Draw v. 700 14.5, v. 1000 16.4
Valentine v. 700 28.8, v. 1000 29.9

Vermo 4.11.

Run for Temple v. 700 17.5, v. 1000 18.3
Kournikova v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Cashman v. 700 17.2, v. 1000 18.4
Gerald Comery v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Mad Charmer Boy v. 700 15.8, v. 1000 16.6

Lappeenranta 3.11.

Kervis v. 700 30.3, v. 1000 30.9
Cheerful Tomson v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Victoria Garrette v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Rocky Prince v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Ustikka v. 700 26.2, v. 1000 28.8
Madame Bean v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Twisted Sister v. 700 14.4, v. 1000 15.1
M.A. Jyty v. 700 26.3, v. 1000 27.1
Tosca Nordique v. 700 16.5, v. 1000 16.3
Saaga S v. 700 24.8, v. 1000 25.6

lauantai 12. marraskuuta 2011

Vermo 2.11.

Yum Yum Kemp v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Nostromo v. 700 14.4, v. 1000 17.1
Emilio Jet v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Tesantti v. 700 23.4, v. 1000 23.8
Angeles Stara v. 700 13.6, v. 1000 14.0
El Mr Spur v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Mr Exquisite v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Rouva Fortuna v. 700 26.9, v. 1000 27.0
Carotin v. 700 15.6, v. 1000 16.9
Gladstone Gang v. 700 14.4, v. 1000 15.0

torstai 10. marraskuuta 2011

Teivo 1.11.

Sorjan Pilke v. 700 29.8, v. 1000 29.5
Demolition Jam v. 700 13.3, v. 1000 16.4
Endless Riddle v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Bullo Citrullo v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Motivated Hanover v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Albino Star v. 700 12.6, v. 1000 14.6
Ponnen Onni v. 700 23.4, v. 1000 24.0
Ruletto v. 700 24.9, v. 1000 25.9
San Marino Wood v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Madame Sisu v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Jyväskylä 31.10.

Tuulensuvi v. 700 34.1, v. 1000 34.9
Maisero v. 700 32.7, v. 1000 33.1
Tekele v. 700 31.2, v. 1000 31.3
Tiktaattori v. 700 24.6, v. 1000 27.2
Susan Sade v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Dust To Dust v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Blitz Freak v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Win Diesel v. 700 17.1, v. 1000 19.2
Precious Croft v. 700 15.2, v. 1000 16.5
M.V. Vinteli v. 700 29.6, v. 1000 29.5
J.A. Monster v. 700 17.3, v. 1000 18.5

sunnuntai 6. marraskuuta 2011

Joensuu 30.10.

Fast Rock v. 700 19.1, v. 1000 20.2
Pantsa v. 700 33.4, v. 1000 34.1
Allan v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Zoltan v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Laaserin Kuva v. 700 28.3, v. 1000 28.5
Cover Capital v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Minto's Ria Royal v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Temen Valeri v. 700 25.3, v. 1000 26.9
Domino Windcape v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Liekin Eko v. 700 30.5, v. 1000 31.3

Forssa 30.10.

Warriori v. 700 29.6, v. 1000 30.3
Park's Balance v. 700 15.1, v. 1000 17.3
Rituhelmi v. 700 27.7, v. 1000 28.6
Yebo Shine v. 700 13.2, v. 1000 15.7
Tapper v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Nitro Kemp v. 700 12.7, v. 1000 15.5
Marion West Fox v. 700 13.8, v. 1000 17.0
Enzo Xpress v. 700 15.0, v. 1000 16.8
Rosi's Rafael v. 700 17.1, v. 1000 18.2

Kuopio 29.10.

Ås Tur v. 700 30.1, v. 1000 29.9
Chilivei v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Bluehill's Thunder v. 700 18.9, v. 1000 19.0
Idefix Lou v. 700 16.2, v. 1000 17.1
Pohjajoen Poju v. 700 31.3, v. 1000 31.0
All In v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Ukko-Iikoni v. 700 27.6, v. 1000 26.2
Vulcan Sund v. 700 17.4, v. 1000 17.4
Meter Reader U.S. v. 700 16.1, v. 1000 16.5

tiistai 1. marraskuuta 2011

Pori 29.10.

Kerma v. 700 30.4, v. 1000 30.6
Hose Lee v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Donaway v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Thomson Hoss v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Turbulenssi v. 700 32.8, v. 1000 31.7
Irene Max v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Bisquito v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Köppinen v. 700 24.2, v. 1000 24.8
Express Type v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Topin Musta v. 700 23.6, v .1000 25.3
Say It v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Härmän Aurora v. 700 25.9, v. 1000 26.9
Lass Jolly v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Pori 28.10.

Sepän Sälli v. 700 30.9, v. 1000 31.0
Stagline v. 700 16.1, v. 1000 17.4
Ensilento v. 700 23.9, v. 1000 24.4
Memento Vivere v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Made It Coger v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Miss Barbenette v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Cannon Flame v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Some Sam v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Kihus v. 700 25.1, v. 1000 25.7
Steel Windy v. 700 16.9, v. 1000 16.9

Kouvola 27.10.

Xpress Kemp v. 700 18.1, v. 1000 17.3
Cesar Duo v. 700 16.2, v. 1000 15.6
Giant Aria v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Vokukka v. 700 24.0, v. 1000 24.0
Inverigo v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Bullo Citrullo v. 700 16.4, v. 1000 15.0
Como v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Air Gunner v. 700 15.1, v. 1000 14.7
Green Pepper v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Pelikka v. 700 29.9, v. 1000 28.7

Vermo 26.10.

Super Model v. 700 13.6, v. 1000 16.2
M.T.Frida v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Beyond Control v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Hill Quito v. 700 11.7, v. 1000 14.3
Troy Kemp v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Felix Pro v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Donnacilious v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Sirun Valpuriina v. 700 22.4, v. 1000 24.7
BWT Eemeli v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Diporex v. 700 25.6, v. 1000 26.3

Seinäjoki 26.10.

Photo Power v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Viksun Veera v. 700 29.1, v. 1000 28.4, v. 1300 28.3
Come As You Are v. 700 16.5, v. 1000 16.9
Choco Love v. 700 17.7, v. 1000 17.0
Flying Pirot v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Teivo 25.10.

Tuli-Tikku v. 700 28.4, v. 1000 29.4
Kaliyah Diamant v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Tosca Nordique v. 700 15.3, v. 1000 17.4
Incredible Point v. 700 15.6, v. 1000 17.5
Dream of Monster v. 700 14.7, v. 1000 17.0
Kelly Jo v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Livi Dida v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Sekottaja v. 700 27.1, v. 1000 28.4
Manaman v. 700 28.2, v. 1000 28.1
Allabout Me v. 700 14.3, v. 1000 14.4
Stone Capes Idol v. 700 16.8, v. 1000 16.2
Kingcobra v. 700 13.9, v. 1000 13.7
Chocolat Kiss v. 700 15.7, v. 1000 15.1
Multi Marigold v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Rouva Fortuna v. 700 29.0, v. 1000 29.1

perjantai 28. lokakuuta 2011

Oulu 24.10.

Kilimu v. 1000 30.0, v. 1000 29.2
Mervin Jaska v. 700 29.7, v. 1000 29.4
Feta v. 700 13.7, v. 1000 16.0
Tähti-Tino v. 700 28.5, v. 1000 28.4
Marry Me First v. 600 14.8, v. 1000 15.7
Antonio My Mate v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Cover Capital v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Athene v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Sheena Nite v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Diesel Star v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Jyväskylä 23.10.

Ruudun Ässä v. 700 38.3, v. 1000 38.0
Setelisottiisi v. 700 31.6, v. 1000 31.3
Sun Diego v. 700 18.1
Winona v. 1000 18.5
Siirius v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Swing King v. 700 10.8, v. 1000 12.4
Tähti-Valtti v. 700 26.4, v. 1000 27.7
Come Alone v. 700 15.6, v. 1000 16.8
May I Love v. 700 17.1, v. 1000 17.7

Mikkeli 23.10.

Lazy Town Knight v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Onskatar v. 700 34.2, v. 1000 34.4
It's Jack v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Bablo Bellini v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Lintan Pysti v 700 28.1, v. 1000 28.6
Roly Bear v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Jalovertti v 700 31.8, v. 1000 31.7
Jewel Joker Li v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Kournikova v. 700 14.8, v. 1000 16.0

torstai 27. lokakuuta 2011

Ylivieska 22.10.

Valter Myhrberg v. 700 33.3, v. 1000 33.6
Mr Cavallo v. 700 17.6, v. 1000 18.7
Vanja Myhrberg v. 700 28.1, v. 1000 29.5
Athena Queen v. 700 13.2, v. 1000 15.8
Typyn Tuisku v. 700 27.0, v. 1000 29.3
Önas Linus v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Fernando Kane v. 700 12.5, v. 1000 14.9
Jetn Lindy v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Mountain Steven v. 700 17.4, v. 1000 18.7
Tittut It v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Redry v. 700 16.7, v. 1000 17.7

Vermo 22.10.

Angeles Stara v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Willy Wanton v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Helmin Roosa v. 700 23.2, v. 1000 23.7
Briso Fernando v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Vivaldi Flevo v. 400 8.0, v. 700 8.7, v. 1000 11.3
Amazing Soul v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Villihotti v. 700 23.2, v. 1000 23.0
Elegance Kemp v. 700 10.0, v. 1000 11.2
Vaikin Pokko v. 700 22.2, v. 1000 23.7
Roofmaker v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Titicaca Brick v. 700 15.0, v. 1000 15.3

Kaustinen 21.10.

Halfmoon's Hugo v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Dolly Sisu v. 700 17.9, v. 1000 18.3
Vismeeti v. 700 31.3, v. 1000 31.5
Da Vinci Laukko v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Larry Spike v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Hentan Haaste v. 700 30.5, v. 1000 31.7
Rita Merci v. 700 14.7, v. 1000 16.5

keskiviikko 26. lokakuuta 2011

Turku 21.10.

Yum Yum Kemp v. 700 16.1, v. 1000 16.9
Loora-Stiina v. 700 29.6, v. 1000 30.1
Fara Dero v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Bella Bambina v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Xpress Kemp v. 700 16.6, v. 1000 16.3
Rolleri v. 700 25.3, v. 1000 26.6
Motivated Hanover v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Sundets Zeb v. 700 29.6, v. 1000 30.7
Singing Soul v. 700 15.7, v. 1000 16.9

tiistai 25. lokakuuta 2011

Vermo 19.10.

Speed of Dynamite v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Son Of Uno v. 700 17.4, v. 1000 17.7
French Express v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Fakir Style v. 700 16.4, v. 1000 16.0
Ranch I Do I Do v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Marat v. 700 29.2, v. 1000 27.7
Mr Journey v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Kindly Leader v. 700 17.9, v. 1000 17.5
Diporex v. 700 28.0, v. 1000 27.5

Teivo 18.10.

Demolition Jam v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Ridge Ås v. 700 17.6, v. 1000 17.9
Gabriel Fortis v. 700 17.2, v. 1000 18.2
Xavier Kemp v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Pristiina v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Karttuva v. 700 29.4
Hurja Ero v. 700 27.0, v. 1000 27.4
Yllin Kyllin v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Tsingiska v. 700 26.1, v .1000 27.7
Täryte v. 700 26.1, v. 1000 27.9
Rainbow Zet v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Rowhill's Juice v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Come As You Are v. 700 13.8, v. 1000 15.8
Debbie's Dartque v. 700 17.1, v. 1000 17.4
True Feelings v. 1000 17.5
Dynamit Harry v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Souvenir Wood v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Herald Point v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Jyväskylä 17.10.

Bestia Nyx v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Special Pietro v. 700 16.9, v. 1000 19.7
Heralda v. 700 18.2, v. 1000 18.6
Tiktaattori v. 700 23.8, v. 1000 26.8
Belmero v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Hose Lee v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Kelly Jo v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Hide And Seek v. 700 11.9, v. 1000 14.7
Precious Croft v. 700 16.6
Passiton v. 700 31.0, v. 1000 31.4

sunnuntai 23. lokakuuta 2011

Turku 16.10.

Vina v. 700 32.6, v. 1000 32.7
Åbo Attraktion v. 700 15.8
One v. 700 12.8
Montalbano v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Saahi v. 700 23.8, v. 1000 25.2
Allabout Me v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Westcoast Janica v. 700 11.5, v. 1000 14.0
Monty Roberts v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Holari v. 700 28.6, v. 1000 29.2

Lappeenranta 15.10.

Taksetin v. 700 28.7, v. 1000 30.0
Marion West Fox v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Roofmaker v. 700 12.1, v. 1000 14.5
Pelikka v. 700 24.8, v. 1000 25.6
Zilvester St v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Kissus v. 700 26.7, v. 1000 27.2
Creeping Wolf v. 700 13.1, v. 1000 15.5
Chiari v. 700 18.2, v. 1000 19.2

lauantai 22. lokakuuta 2011

Forssa 14.10.

Winner's Will v. 700 12.7, v. 1000 15.1
Champagne Zon v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Augustus v. 700 15.1, v. 1000 16.9
Arizona's Gold v. 700 13.5, v. 1000 16.3
Golden Unicorn v. 700 14.4, v. 1000 15.7

torstai 20. lokakuuta 2011

Seinäjoki 15.10.

Lucky Justine v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Anthony v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Andy Farming v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Cecilia Duo v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Milady Leader v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Helmen Vili v. 700 23.7, v. 1000 25.2
Will Be Fever v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Tementeri v. 700 26.2, v. 1000 26.1
K.P. Salama v. 700 23.6, v. 1000 24.4
Midnight Leader v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Boxing Barbi v. 700 15.2, v. 1000 15.3

maanantai 17. lokakuuta 2011

Pori 14.10.

Ekebo Monique v. 700 32.1, v. 1000 31.1
Fantastic Fullhand v. 700 16.9, v. 1000 18.3
Ypäjä Asta v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Don Jovi Rok v. 700 16.6 v. 1000 17.0
Sahara Showtime v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Unrequested v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Allyhills Ulrika v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Made It Coger v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Farmer Rik v. 700 15.3, v. 1000 16.9

sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Lahti 13.10.

Rilon Taika v. 700 34.7, v. 1000 34.4
Viper Acktion v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Agnesia v. 700 15.8, v. 1000 16.2
Bluehill's Hero v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Sakustian v. 700 25.1, v. 1000 25.9
Saaga S v. 700 27.6, v. 1000 27.9
Titane Nordique v. 700 14.4, v. 1000 16.2

Kuopio 12.10.

Bluehill's Thunder v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Liekin Eko v. 700 29.7, v. 1000 31.0
Bedro Babar v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Susan Sade v. 700 13.7, v. 1000 16.2
It's Hooligan v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Vermo 12.10.

Hugo Terminal v. 700 13.5, v. 1000 14.7
BWT Lovestory v. 700 14.0, v. 1000 15.1
BP's Comet v. 700 17.4, v. 1000 16.9
Notable Nuts v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Mr Exquisite v. 700 14.2
Hovin Hohto v. 700 25.2, v. 1000 25.9
Ecupos Milla v. 700 15.7, v. 1000 15.6
Madde Moose v. 700 15.3, v. 1000 15.2
Bisquito v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Seeing Stars v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Krossi v. 700 29.1, v. 1000 29.0

Teivo 11.10.

Caesar de Veluwe v. 700 17.0, v. 1000 18.5
Chantal de Veluwe v. 1700 18.1, v. 1500 17.3, v. 1000 17.3, v. 700 17.4, v. 500 16.2
San Marino Wood v. 700 16.1, v. 1000 15.6
Road Meester v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Bocanegra v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Yebo Shine v. 700 16.4, v. 1000 16.1
Sakustian v. 700 25.8, v. 1000 26.1
Sekottaja v. 700 26.7, v. 1000 26.5
Incredible Dream D v. 700 12.7, v. 1000 13.6
I.P. Osinko v. 700 30.8, v. 1000 29.5
Priority Tag v. 700 16.0, v. 1000 16.6

Oulu 10.10.

Tijuana v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Murron Lieska v. 700 30.1, v. 1000 30.2
Dean Vic v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Tähti-Tino v. 700 28.7, v. 1000 28.9
Ranch Henrik v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Briso Fernando v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Minto's Romeo v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Heather Nibs v. 700 14.6, v. 1000 14.3
Windy Power v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ormonne Croft v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Vermo 9.10.

Dumbledor v. 700 30.9, v. 1000 31.1
Girl's Hope v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Vekkulan Leevi v. 700 21.9, v. 1000 25.0
Stellanoora v. 700 25.7, v. 1000 27.3
Roofmaker v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Control Ås v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Son Of Uno v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Ylivieska 9.10.

Jelemo v. 700 33.0, v. 1000 34.6
Halfmoon's Hugo v. 700 17.0, v. 1000 18.1
Stuntti v. 700 28.2, v. 1000 30.7
Cheridan v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Ellan Kymppi v. 700 25.7, v. 1000 25.4
Big Check v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Special Juliano v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Strike Twice v. 1000 18.1
Bluehill's Mack v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Kerma v. 700 28.9, v. 1000 29.3

torstai 13. lokakuuta 2011

Mikkeli 8.10.

Uusi-Patu v. 700 29.6, v. 1000 28.8
The Classic v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Tähti-Optio v. 700 28.4
Tiktaattori v. 700 23.8, v. 1000 25.7
Mona Muscles v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Zoltan v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Glenwood v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Womanizer v. 700 10.6, v. 1000 12.9
K.P. Salama v. 700 24.8, v. 1000 24.0
Assoluto v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Quality Pilot v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Seaside Savoy v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Joensuu 7.10.

Nellie Dell v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Iso-Urmas v. 700 27.4, v. 1000 28.0
Heartbreaker Kid v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Cosmos Coktail v. 700 17.2, v. 1000 17.2
Magic Fly By v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Virijori v. 700 23.4, v. 1000 23.7
Idefix Lou v. 700 15.6, v. 1000 17.3
Cover Capital v. 700 13.8
Jupan Vissi v. 700 30.8, v. 1000 30.5
Milli Check v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Kaustinen 7.10.

Siirin Sisu v. 700 35.8, v. 1000 34.6
Zambesi Boko v. 700 14.2, v. 1000 17.6
Angry Jam v. 700 17.6, v. 1000 17.5
Vanja Myrberg v. 700 30.1, v. 1000 30.6
Filuren Goj v. 700 15.9, v. 1000 16.8

Kouvola 6.10.

Speed Coin v. 700 19.1, v. 1000 18.9
Tosi-Välkky v. 700 27.8, v. 1000 27.3
Quarl du Goutier v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Amore v. 700 30.3, v. 1000 28.8
Voda v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Enmyy v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Magical Queen v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Ranch Kelly v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Sahara Twilight v. 700 17.2, v. 1000 17.1
Esperiina v. 700 31.1, v. 1000 31.9

sunnuntai 9. lokakuuta 2011

Vermo 5.10.

Mack Swindler v. 700 15.8, v. 1000 15.7
BWT Eemeli v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Alice Laukko v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Rompi v. 700 24.9, v. 1000 25.4
Theo de Villeneuve v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Lucky Spender v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Titicaca Brick v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Hard to Heart v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Mr Popper v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Diporex v. 700 27.2, v. 1000 27.9

Oulu 5.10.

Hissun Katti v. 700 29.4, v. 1000 29.7
Railroad Man v. 14.5, v. 1000 15.8
La Habana v. 700 18.1, v. 1000 18.1
Waltter H v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Pori 4.10.

Saichania v. 700 16.0, v. 1000 15.8
Novan Vuokko v. 700 32.0, v. 1000 32.1
Kaliyah Diamant v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Eagle's Arrow v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Chocolat Kiss v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Adsila Careliano v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Felix Pro v. 700 10.1, v. 1000 12.8
Heilan Haave v. 700 28.9, v. 1000 28.8
Aada de Veluwe v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Arizona's Gold v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Bella Bambina v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Seinäjoki 3.10.

Harry Cane v. 700 19.2, v. 1000 19.0
Allun Salama v. 700 34.2, v. 1000 34.8
Daniela Aria v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Vihin Mahti v. 700 27.9, v. 1000 28.9
Come As You Are v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Evitaquer v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Day Cruise v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Taika-Piirto v. 700 22.6, v. 1000 24.9
Precious Croft v, 700 15.3, v. 1000 16.7
Dragon Dream v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Redry v.700 16.5, v. 1000 17.0

Kuopio 2.10.

Liekin Eko v. 700 26.9, v. 1000 28.4
Marion's King v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Flower's Windy v. 700 18.0, v. 1000 20.4
Cover Capital v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Iinan Missi v. 700 27.4, v. 1000 27.6
Teela's Surprise v. 700 14.6, v. 1000 15.2
So Cute v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Player's Choice v. 700 15.8, v. 1000 18.1
Digger Dean v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Gary Saknussen v. 700 16.5, v. 1000 17.2

keskiviikko 5. lokakuuta 2011

Kaustinen 2.10.

Loukon Lotta v. 700 29.3, v. 1000 30.2
Tosi-Jänkä v. 700 24.5, v. 1000 26.8
Miguel Duhamel v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Sohvin Valle v. 700 29.8, v. 1000 30.2
Ellan Kymppi v. 700 22.7, v. 1000 23.4
Sing For Ever v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Halfmoon's Hugo v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Bedina Band v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Tantens Hulda v. 700 17.1, v. 1000 18.2
Nekka v. 700 33.1, v. 1000 32.8

Oulu 1.10.

Vintaika v. 700 38.8, v. 1000 36.1
Jetn Lindy v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Marry Me First v. 700 17.6, v. 1000 17.4
Tähti-Tino v. 700 27.2, v. 1000 27.0
Donaway v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Grainfield Charlie v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Caesar Box v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Nopsan Verona v. 700 30.6, v. 1000 31.0

tiistai 4. lokakuuta 2011

Teivo 1.10.

Jokivarren Kunkku v. 700 28.3, v. 1000 29.7
Ranch Henrik v. 700 15.3, .v 1000 15.0
Vertical Limit v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Endearing Aria v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Hilight Kemp v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Kokeva v. 700 24.0, v. 1000 24.2
Tementeri v. 700 23.1, v. 1000 24.3
The Bosses Lindy v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Lista Topgun v. 700 9.9, v. 1000 11.6
Sanda Spirit v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Vickwire v. 1000 15.3
Aapo Milleri v. 700 29.3, v. 1000 29.1
Måxi v. 700 28.9, v. 1000 28.9
Don Factor v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Maggie Cloud v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Sakustian v. 700 24.4, v. 1000 24.8
Dreamy Lady v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Moonstruck v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Ukko-Iikoni v. 700 23.8, v. 1000 24.1

Lappeenranta 30.9.

Hämis Rubiini v. 700 30.3, v. 1000 31.2
Retro v. 700 29.2, v. 1000 31.2
Xcellent Kemp v. 700 17.8, v. 1000 17.5
Flower's Glide v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Meter Reader U.S. v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Hurmuri-Humu v. 700 22.7, v. 1000 24.3
Control Ås v. 700 12.1, v. 1000 14.7
Saaga S v. 700 27.1
Hovin Hohto v. 700 25.9, v. 1000 15.8
Eat The Rich v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Cashin Joiner v. 700 17.0, v. 1000 19.1

Teivo 30.9.

Even Spring Power v. 700 17.8, v. 1000 18.7
Fuming Cobalt v. 700 14.8
Take That v. 700 16.8, v. 1000 16.5
Carmen Laukko v. 700 17.0

Lahti 29.9.

Yebo Shine v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Tekele v. 700 33.5, v. 1000 32.3
Hot Way v. 700 17.6, v. 1000 19.9
Mr Journey v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Son Of Uno v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Jonnan Emeritus v. 700 24.4, v. 1000 26.2
Bisquito v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Dolly Star v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Lintan Pysti v. 700 29.4, v. 1000 31.1
Jolie v. 700 14.0, v. 1000 14.6

sunnuntai 2. lokakuuta 2011

Vermo 29.9.

Masahiro v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Buck Boko v. 700 14.3, v. 1000 14.3
Arctic Love v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Win Can Valey v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Humble Broline v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Ruletto v. 700 22.3, v. 1000 23.4
King of Spader v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Linda Wind v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Sipasi v. 700 27.0, v. 1000 27.6

Oulu 28.9.

Tarpaasi v. 700 30.9, v. 1000 30.7
Domino Windcape v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Cold Hard Peak v. 700 16.6, v. 1000 17.1
Zell Goldenhoof v. 700 15.1, v. 1000 16.9

Teivo 27.9.

Rouva Fortuna v. 700 28.7, v. 1000 28.2
Hovingas v. 700 28.1, v. 1000 27.6
Trademan v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Rituhelmi v. 700 28.8, v. 1000 28.2
Golden Pegasos v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Sweer Hope v. 700 16.5, v. 1000 16.5
Stellanoora v. 700 30.0, v. 1000 28.7
Mona Muscles v. 700 12.6, v .1000 13.8
Dashing Eagle v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Cauca v. 700 15.3, v. 1000 15.4
Adsila Careliano v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Vaiva v. 700 25.0, v. 1000 26.5
R.R. Ruskariina v. 700 26.2, v. 1000 27.3
Royal Irish v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Markus Chief v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Kaliyah Diamant v. 700 17.1, v. 1000 17.2
Eye of Laukko v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Jyväskylä 26.9.

Dollyface Devil v. 700 14.7, v. 1000 16.8
R.R. Seila v. 700 25.6, v. 1000 26.6
Jeanne v. 700 29.2, v. 1000 29.1
Albino Star v. 700 13.1, v. 1000 15.2
Kelly Jo v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Rokin Vire v. 700 22.3, v. 1000 25.9
Helmin Roosa v. 700 23.5, v. 1000 25.4
Hanna På Äng v. 700 13.2, v. 1000 14.6
It's Hooligan v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Amethyst Diablo v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Seinäjoki 25.9.

Emman Eka v. 700 28.4, v. 1000 29.2
Carajoso v.700 19.2, v. 1000 19.3
Ellan Kymppi v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Bagheera Treasure v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Nous Esperons v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Fernando Kane v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Tuikero v. 700 27.0, v. 1000 28.6
Blitz Freak v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Viksun Veera v. 700 29.5, v. 1000 30.8
Reel Streamline v. 700 17.1, v. 1000 17.2

lauantai 1. lokakuuta 2011

Mikkeli 25.9.

Aristoteles v. 700 33.2, v. 1000 33.6
Buster Lee v. 700 19.4, v. 1000 19.8
Nopsan Vauhti v. 700 30.4, v. 1000 30.2
Evelyn Index v. 700 15.0, v. 10000 16.1
Principal Value v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Rinssieversti v. 700 24.1, v. 1000 24.5
The Classic v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Good Expert v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Rainbow April v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Sävel-Merkki v. 700 30.6, v. 1000 32.2
Ranch Kelly v. 700 15.4, v. 1000 16.4

torstai 29. syyskuuta 2011

Turku 24.9.

Arctic Luxury v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Korven Voitto v. 700 24.2, v. 1000 25.0
Pandora Girl v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Sörkän Sälli v. 700 22.7, v. 1000 23.9
Vivaldi Flevo v. 700 11.3, v. 1000 11.4
Notable Nuts v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Lisa's Big Boy v. 700 12.2, v. 1000 12.6
Pihlajan Aaroni v. 700 22.0, v. 1000 22.6
Bedina Band v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Theo de Villeneuve v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Topin Musta v. 700 25.7, v. 1000 25.1

tiistai 27. syyskuuta 2011

Turku 23.9.

Love Cat v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Rouva Fortuna v. 700 31.4, v. 1000 30.2
Hugo Terminal v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Stone Capes Idol v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Ecupos Milla v. 700 17.0, v. 1000 17.1
Hard To Pass v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Rihanna Kähö v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Stone Capes Jive v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Lupes v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Callela Checkmate v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Kaustinen 23.9.

Mr Eclipse v. 700 13.8, v. 1000 16.5
Janiko v. 700 32.2, v. 1000 33.8
Demolition Jam v. 700 17.6, v. 1000 18.2
Ziller Boko v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Salaisuus Rok v. 700 29.5, v. 1000 30.6
Come As You Are v. 700 16.9, v. 1000 17.1
My Love v. 700 17.1, v. 1000 17.3
Cold Ameeba v. 700 15.9, v. 1000 17.0

Kouvola 22.9.

Nio Duplicate v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Grainfield Leon v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Mr Popper v. 700 17.7, v. 1000 18.2
Buck Boko v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Leopardi v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Mönster v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Jolie v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Heartbreaker Kid v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Savage's Thunder v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Zeus v. 700 33.4, v. 1000 31.8

Vermo 21.9.

Masahiro v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Edwin Ice v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Tilia Farming v. 700 17.7
Lista Topgun v. 700 12.8, v. 1000 13.7
William Step v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Rainbow Zet v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Vertical Limit v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Celsius Ås v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Livya v. 700 16.7, v. 1000 17.2
Poison Ivy v. 700 15.9, v. 1000 16.6

Teivo 20.9.

Max Moonlight v. 700 13.8, v. 1000 16.5
Aapo MIlleri v. 700 29.0, v. 1000 29.3
Lumi-Hessu v. 700 29.0, v. 1000 29.4
Ponnen Aatos v. 700 29.4, v. 1000 29.1
Novan Villiruusu v. 700 29.7, v. 1000 30.1
Liquirice Pipe v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Run On The Bank v. 700 16.6, v. 1000 17.1
Maggie Cloud v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Edward Ale v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Red Pepper Hood v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Brad de Veluwe v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Ruukeri v. 700 23.4, v. 1000 24.5
Digi v. 700 13.6, v. 1000 14.9

maanantai 26. syyskuuta 2011

Jyväskylä 19.9.

Kiss My Lips v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Venlan Voitto v. 700 30.6, v. 1000 31.9
Veisker v. 700 25.2, v. 1000 26.9
Provinssi v. 700 24.1, v. 1000 25.4
Fakir Style v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Minto's Romeo v. 700 13.4, v. 1000 16.0
Zoltan v. 700 13.1, v. 1000 15.4
K.P. Salama v. 700 21.7, v. 1000 23.1
Penelope Lascaux v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Spendermania v. 700 13.0, v. 1000 15.0

perjantai 23. syyskuuta 2011

Joensuu 18.9.

Emmalinda v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Utun Jopi v. 700 33.4, v. 1000 33.4
Janeros v. 700 27.5, v. 1000 28.1
Cover Capital v. 700 12.7, v. 1000 15.6
It's Hooligan v. 700 15.6, v. 1000 16.9
Ella Wendee v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Loghill's King v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Calle Corvette v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Mikko Mania v. 700 28.7, v. 1000 28.8
Creme de Cherie v. 700 16.6, v. 1000 17.9

keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Lappeenranta 17.9.

Brändi v. 700 32.4, v. 1000 33.6
Amanda Duo v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Vaiva v. 700 22.1, v. 1000 24.1
Exdream v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Magical Queen v. 700 11.4
Helmen Vili v. 700 24.4, v. 1000 26.0
She Loves You v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Martsa v. 700 25.1, v. 1000 25.8
Creme de Shiraz v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Beyoncee v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Quality Pilot v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Krimori v. 700 23.3, v. 1000 25.9

Kuopio 16.9.

Hilkkerman v. 1000 26.0
Margarethasine v. 700 16.4, v. 1000 16.1
Best Laukko v. 700 13.5, v. 1000 15.7
All In v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Dimanche Quito v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Tuuhti v. 700 27.4, v. 1000 27.9
Robert Sam v. 700 16.3, v. 1000 17.0

Pori 16.9.

Even Spring Power v. 700 16.5, v. 1000 18.2
Stagline v. 700 14.1, v. 1000 16.5
Sundsvik Showman v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Son of Zoogin v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Vaasa 15.9.

Hillary v. 700 17.9, v. 1000 17.8
Nimble v. 700 15.8, v. 1000 17.4
Liukkaan Sissi v. 700 34.5, v. 1000 34.6
Ablaze Jam v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Viksun Veera v. 700 29.0, v. 1000 30.3
Jorken Loisto v. 700 28.2, v. 1000 28.1
My Love v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Multi One v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Electric Cash v. 700 17.3, v. 1000 18.5
Kerma v. 700 32.3, v. 1000 32.0

Kouvola 15.9.

Larka v. 700 31.8, v. 1000 30.7
Special Angel v. 700 18.7, v. 1000 18.0
Bonehill's Glide v. 700 15.6, v. 1000 17.4
Roosan Onni v. 700 23.9, v. 1000 24.3
Twisted Sister v. 700 16.7, v. 1000 17.0
Linus Hip v. 700 17.4, v. 1000 17.2
Baby Baker v. 700 15.8, v. 1000 15.6
Jolie v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Jingle v. 700 17.1, v. 1000 16.9
Tulimyrsky v. 700 31.2, v. 1000 30.4
Osmo Cosmos v. 700 18.0, v. 1000 18.4

Vermo 14.9.

Måxi v. 700 27.8, v. 1000 28.4
Mill Stinger v. 700 17.3, v. 1000 16.8
Kamikaze Comery v. 700 10.9
Rinssieversti v. 700 22.7, v. 1000 23.1
Road Meester v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Fakir Style v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Emilia's Lily v. 700 15.1, v. 1000 17.0
Hevirokki v. 700 27.4, v. 1000 27.7
Darth Vader v. 700 13.0, v. 1000 14.3

maanantai 19. syyskuuta 2011

Teivo 13.9.

Kaliyah Diamant v. 700 15.3, v. 1000 17.3
Multi Marigold v. 1000 15.0
Thomson Hoss v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Irwin v. 700 26.6, v. 1000 26.4
Sir Sound v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Victory Lane v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Briso Herman v. 700 17.6, v. 1000 18.3
Marimin v. 700 23.9, v. 1000 25.4
Kallt Choice v. 700 18.3, v. 1000 18.2

torstai 15. syyskuuta 2011

Turku 12.9.

Endearing Aria v. 700 16.6, v. 1000 15.7
Ulla Kemp v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Topin Musta v. 700 26.3
Lucky Twotwo v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Snowflake S v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Benjamin Duo v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Paradigm Shift v. 700 18.9
Viinun Tuuri v. 700 31.2, v. 1000 31.1
Ecupos Milla v. 700 13.2, v. 1000 13.2

Lahti 11.9.

Nio Duplicate v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Helen's Yankee v. 700 19.0, v. 1000 19.0
Jetstream v. 700 12.1, v. 1000 13.8
New Grove Memphis v. 700 16.8, v. 1000 17.8
Jonnan Emeritus v. 700 24.5, v. 1000 26.1
Vie de Michel v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Vempun Temppu v. 700 29.3, v. 1000 30.9
Sign of Victory v. 700 14.4, v. 1000 16.8
Edentown Laukko v. 700 17.1, v. 1000 18.6

Kuopio 11.9.

Vapor v. 700 31.9, v. 1000 32.2
Vie de Adonis v. 700 18.1, v. 1000 17.4
Janica Jaguar v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Huivin Toivo v. 700 31.1, v. 1000 32.1
The Hunk v. 700 16.3, v. 1000 15.8
Cover Capital v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Sweet Hope v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Mäen Hovi v. 700 32.6, v. 1000 34.2
Willy Wanton v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Buster Lee v. 700 15.5, v. 1000 16.7

keskiviikko 14. syyskuuta 2011

Forssa 10.9.

Callela Checkmate v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Jessica Moon v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Last Child v. 700 13.5, v. 1000 16.0
Rituhelmi v. 700 26.7, v. 1000 27.9
David Ale v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Pulun Lento v. 700 29.4, v. 1000 31.2
Our Honeymoney v. 700 13.9, v. 1000 16.8

Oulu 10.9.

Flower's Windy v. 700 15.3, v. 1000 17.7
Turon Pilkku v. 700 24.8, v. 1000 25.2
Noriko v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Tähen Topelius v. 700 26.8
Callas Alexis v. 700 11.8, v. 1000 12.6
KIlun Peedro v. 700 23.9, v. 1000 23.4
Saturnus Hoss v. 700 13.9, v. 1000 13.9
Sanda Spirit v. 700 11.3, v. 1000 12.1
Glamour Frido v. 700 19.4, v. 1000 17.6
Vieskaar v. 700 26.4, v. 1000 26.3
Keep Rocking Rok v. 700 18.4, v. 1000 16.8
Tähti Kepu v. 600 28.5, v. 1000 30.2

Pori 9.9.

Sävel Virta v. 700 27.8, v .1000 28.1
General Avenger v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Solo Savoy v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Dynamit Harry v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Tsingiska v. 700 24.5, v. 1000 25.5
Sunhill's Columbus v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Stagline v. 700 17.7, v. 1000 17.8
Westcoast Spider v. 700 15.9, v. 1000 15.9
William Step v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Rouva Fortuna v. 700 29.8, v. 1000 29.6

Mkkeli 9.9.

Bonehill's Glide v. 700 13.5, v. 1000 15.7
Kenns Sunshine v. 700 17.3, v. 1000 18.0

Vaasa 8.9.

Parenski v. 700 36.1, v. 1000 25.0
Viksun Vara v. 700 29.5, v. 1000 29.6
Puutuma v. 700 26.7, v. 1000 27.4
Bella Queenbox v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Big Check v. 700 15.5, v. 1000 14.9
Andy Farming v. 700 14.9, v. 1000 14.3
Niemen Apori v. 700 25.3, v. 1000 26.7
Lester v. 700 16.3, v. 1000 17.7
Choco Love v. 700 14.1, v. 1000 16.1
Demolition Jam v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Lappeenranta 8.9.

Lehtolan Sonja v. 700 29.2, v .1000 29.2
Aprillipila v. 700 27.6, v. 1000 29.2
Vislakka v. 700 27.3, v. 1000 28.2
Mas Que Nada v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Ballerina Luxx v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Brave Duo v. 700 13.6, v. 1000 16.3
Vicky Lee Kemp v. 700 12.6, v. 1000 14.9
Play Like Devil v. 700 15.6, v. 1000 16.1
B. Turolii v. 700 22.6, v. 1000 24.0
Caramella Luca v. 700 15.1, v. 1000 18.8
Control Ås v. 700 14.1, v. 1000 16.3

perjantai 9. syyskuuta 2011

Vermo 7.9.

Evander Ale v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Con Affetto v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Tananaa v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Ukko-Iikoni v. 700 23.7, v. 1000 24.0
Zoogin's Day v. 700 14.1
Juliano Tak v. 700 18.5, v. 1000 17.9
Victoria Boko v. 700 17.8, v. 1000 17.6
Rim Bay Vic v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Inverigo v. 700 14.9, v. 1000 14.7
Lycker v. 700 26.2, v. 1000 27.5

Jyväskylä 7.9.

Ball Bera v. 700 18.0, v. 1000 19.2
Ciusepsin v. 700 20.6, v. 1000 20.9
Afrodite Luxx v. 700 17.7
A.I. Fat v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Just A Gigolo v. 700 21.0, v. 1000 20.4

Teivo 6.9.

Pimun Vihu v. 700 33.9, v. 1000 33.5
Vismeeti v. 700 34.7, v. 1000 34.3
Roxanne Ås v. 700 17.8, v. 1000 18.1
Xpress Kemp v. 700 18.6, v. 1000 18.4
Vertigo Kemp v. 700 17.2, v. 1000 18.0
BWT Erne v. 700 18.0, v. 1000 18.4
Sakari v. 700 27.5, v. 1000 27.8
Rim Bay Fay v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Sörgårdens Filippa v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Marimin v. 700 20.2, v. 1000 22.1
Don Maurizio v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Endless Riddle v. 700 14.1, v. 1000 17.7
Monopoly v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Timothy Bird v. 700 13.8, v. 1000 15.5

torstai 8. syyskuuta 2011

Seinäjoki 5.9.

Maravilla v. 700 17.0
Sohvin Valle v. 700 30.0, v. 1000 31.7
Glide Away v. 700 16.7, v .1000 17.1
Metkutus v. 700 26.9, v. 1000 26.2
Watson Capewish v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Vickwire v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Kaltt Choice v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Rain Rogue v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Salaisuus Rok v. 700 28.5, v. 1000 29.0

Joensuu 4.9.

Bedro Babar v. 700 13.1
Eku-Lenax v. 700 32.8, v. 1000 35.6
Ella Wendee v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Fager v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Bisquit Laukko v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Lucky Justine v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Heartbreaker Kid v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Good Rose v. 700 14.7, v. 1000 16.6

keskiviikko 7. syyskuuta 2011

Forssa 4.9.

Mega Hela v. 700 29.9, v. 1000 30.7
Fabulous Wurst v. 700 16.8, v. 1000 18.1
Supreme Kiss v. 700 12.2, v. 1000 14.9
Married Man v. 700 11.8, v. 1000 14.5
Black Lender v. 700 11.8, v. 1000 14.0
Jonnan Emeritus v. 700 23.2, v. 1000 24.5
Bluehill's Hero v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Photo Power v. 700 10.8, v. 1000 12.7
Callela Checkmate v. 700 12.5, v. 1000 15.1
Rompi v. 700 24.7, v. 1000 26.8

Vermo 3.9.

Nostromo v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Taikasalama v. 700 23.4, v. 1000 24.8
BWT Driver v. 700 14.2, v. 1000 15.0
I.P. Lento v. 700 23.8, v. 1000 24.3
Lucky Spender v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Dream Director v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Vivaldi Flevo v. 700 10.5, v. 1000 12.6
All In v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Rouge v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Rihanna Kähö v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Fast Decision Ås v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Herttelin Toivo v. 700 23.0, v. 1000 23.7

Kuopio 2.9.

Utun Jopi v. 700 34.1, v. 1000 33.3
Ferrar v. 700 32.9, v. 1000 34.4
Ås Tur v. 700 28.2, v. 1000 29.4
Muiston Hurja v. 700 28.2, v. 1000 30.0
Huivin Toivo v. 700 30.7, v. 1000 30.7
Hilkkerman v. 700 24.5, v. 1000 24.5
Tas Onnekas v. 700 23.4, v. 1000 24.2
Seliseli v. 700 24.7, v. 1000 26.8
Lehtolan Sonja v. 700 27.7, v. 1000 28.2
Humun Humu v. 700 29.4, v. 1000 30.4

lauantai 3. syyskuuta 2011

Vermo 2.9.

Armstrong Transs R v. 700 16.3, v. 1000 16.3
El Flora v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Fuming Cobalt v. 700 16.8, v. 1000 16.9
Akuma Heika v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Lahti 1.9.

Moonstruck v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Edwin Ice v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Saketti v. 700 31.4, v. 1000 32.3
Multiple Choice v. 700 14.1
Eye of Laukko v. 700 15.7, v. 1000 17.4
Express Ernest v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Siron Veijari v. 700 26.6, v. 1000 26.7
Grainfield Hugo v. 700 16.0, v. 1000 17.5
Will Be Fever v. 700 16.5, v. 1000 18.1
Dumbledor v. 700 31.8, v. 1000 31.7

Vermo 31.8.

Scarlett K.A. v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Lupes v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Felix Pro v. 700 10.1, v. 1000 11.6
Hilkkerman v. 700 26.2, v. 1000 26.0
Zoogin's Day v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Glamour Frido v. 700 11.6, v. 1000 13.3
Paris Texas v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Charmante v. 700 15.0, v. 1000 15.7
BWT Eemeli v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Olivia Pepper v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Manstone's Caramia v. 700 14.5, v. 1000 16.0

Teivo 30.8.

Mr Better Play v. 700 17.1, v .1000 17.1
Viinun Tuuri v. 700 29.0, v. 1000 30.3
Eicku v. 700 28.8, v. 1000 29.1
Southeast Ipod v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Ecker v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Motivated Hanover v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Forever Yours v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Child of Nature v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Angeles Stara v. 700 13.5, v. 100 15.7
Ecupos Milla v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Photocopy Jerk v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Kromi v. 700 23.8, v. 1000 24.4
Kokeva v. 700 22.4, v. 1000 23.7
Rocking Speed v. 700 12.3, v. 1000 14.6
River Tempest v. 700 12.1, v. 1000 14.5
Sallan Ari v. 700 24.8, v. 1000 25.9
Electric Cash v. 700 11.7, v. 1000 13.8

keskiviikko 31. elokuuta 2011

Oulu 29.8.

Hoppulan Ilo v. 700 27.4, v. 1000 28.7
Piispalan Santeri v. 700 28.2, v. 1000 29.6
Bullo Citrullo v. 700 15.0, v. 1000 15.2
Turon Pilkku v. 700 24.3, v. 1000 25.6
Antonio My Mate v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Briso Dominic v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Simb Frizz v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Novan Villiruusu v. 1000 28.2
Camiseta Oro v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Ray Girl v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Show Me The Way v. 700 16.5, v. 1000 18.0

tiistai 30. elokuuta 2011

Mikkeli 28.8.

Myrskyn Jälki v. 700 29.0, v. 1000 30.0
Domino Windcape v. 700 17.9, v. 1000 17.6
E L Unique v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Suivikas v. 700 26.1, v. 1000 26.1
Iucatan Mik v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Hevirokki v. 700 26.4, v. 1000 27.5
Bella Queenbox v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Brave Eight v. 700 14.4, v. 1000 14.5

Vaasa 27.8.

Even Spring Power v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Kerma v. 700 28.6, v. 1000 30.2
Sweet Hope v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Play Like Devil v. 700 16.6, v. 1000 16.7
Utryandbeatme v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Glide Away v. 700 15.2, v. 1000 14.8

Jyväskylä 27.8.

Voiton Tyttö v. 700 29.2, v. 1000 31.3
Ainon Ilo v. 700 31.3, v. 1000 32.6
Via Jetbekin v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Ranch Henrik v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Night Love v. 700 13.8, v. 1000 13.6
Luck Smith v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Garland's Dream v. 700 10.5, v. 1000 12.9
Sörkän Sälli v. 700 19.9, v. 1000 21.5
Jonkkari v. 700 24.2, v. 1000 25.5
Kilun Peedro v. 700 20.0, v. 1000 22.1
A.T. Vekkuli v. 700 29.1, v. 1000 29.4
Paris Texas v. 700 13.9, v. 1000 14.0

Kuopio 26.8.

Baletin Salama v. 700 32.3, v. 1000 30.8
Secret Pilot v. 700 13.8, v. 1000 16.1
Aprillipila v. 700 31.1, v. 1000 31.2
Vie De Michel v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Hilkkerman v. 700 25.4, v. 1000 25.0
Digger Dean v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Pandora Girl v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Dolly Kane v. 700 11.3, v. 1000 14.0
Kallt Choice v. 700 14.0 v. 1000 15.8
Tinosaurus v. 700 30.6, v. 1000 30.1
Tijuana v. 700 17.1, v. 1000 18.3

sunnuntai 28. elokuuta 2011

Joensuu 26.8.

Sing In Silence v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Ava The Diva v. 700 14.0, v. 1000 14.8
So Cute v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Brandon v. 700 15.4, v. 1000 16.7
All In v. 700 13.3

Lahti 25.8.

Xero v. 700 27.1, v .1000 29.1
Valentine Kemp v. 700 15.0, v. 1000 16.2
La Emmanuelle v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Kromi v. 700 22.1, v. 1000 23.1
Madde Moose v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Lord Mint v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Velvet Boko v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Heartbreaker Kid v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Sahara Primasheet v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Pristiina v. 700 27.6, v. 1000 28.8

torstai 25. elokuuta 2011

Vermo 24.8.

Trophy Star v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Callela Checkmate v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Eyeshadow v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Lötens Piruett v. 700 20.6, v. 1000 22.8
Quick Profit v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Con Affetto v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Taxi Driver v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Chip Myy v. 700 13.2

Teivo 23.8.

Global Option v. 700 17.5, v. 1000 18.3
Palomestari v. 700 34.5, v. 1000 36.5
Ilon Ari v. 700 31.8, v. 1000 32.4
Ranch Kiss Me Good v. 700 18.9, v. 1000 19.2
Rive Rowdy v. 700 19.1, v. 1000 19.4
Jorken Loisto v. 700 26.7, v. 1000 26.4
Tsingiska v. 700 24.5, v. 1000 24.5
Bedina Band v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Andy Farming v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Black Lender v. 700 15.5, v. 1000 15.7
El Kevin v. 700 14.4, v. 1000 14.4
Veine v. 700 24.8, v. 1000 26.5
Hiskin Muisto v. 700 26.7, v. 1000 26.8
An-Crater v. 700 13.7, v .1000 14.8
Max Moonlight v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Buck Boko v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Some Sam v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Royal Irish v. 700 17.8, v. 1000 18.0

Lappeenranta 22.8.

Nuoralan Joonas v. 700 32.1, v. 1000 31.6
Samba Pa Ti v. 700 15.1, v. 1000 17.8
Hurmuri-Humu v. 700 26.8, v. 1000 27.6
Kevin Smith v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Eicku v. 700 26.5, v. 1000 27.1
Roofmaker v. 700 12.7, v. 1000 15.7
Victoriana v. 700 13.8, v. 1000 16.5
Bonehill's Glide v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Xcellent Kemp v. 700 12.1, v. 1000 14.5

Seinäjoki 22.8.

Cinderella Box v. 700 17.8, v. 1000 17.2
Vebian v. 700 33.9
Hugo Pinnacle v. 700 18.3, v. 1000 18.1
Beat The Rival v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Fernando Kane v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Incredible Dream D v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Lentopiki v. 700 30.3, v. 1000 30.8
Special Zone v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Nous Esperans v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Forssa 21.8.

Jaanen Likka v. 700 30.4, v. 1000 32.7
General Avenger v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Snellman Pepper v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Mac Duff v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Celsius Ås v. 700 10.7, v. 1000 13.4
Upstream v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Mas Que Nada v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Veine v. 700 23.7, v. 1000 25.2
Antilope Hope v. 700 13.6, v. 1000 16.1
R.R. Tatu v. 700 29.6, v. 1000 30.8

Rovaniemi 20.8.

Ekebo Monique v. 700 29.2, v. 1000 31.7
Rydens Hope v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Martsa v. 700 22.7, v. 1000 23.3
Lötens Peanuts v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Callas Alexis v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Ziller Boko v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Villihotti v. 700 23.9, v. 1000 23.3
Fine Carre v. 700 13.6, v. 1000 15.1
In Smart Action v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Egella v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Meno-Jokeri v. 700 27.2, v. 1000 27.3
Hiekkasoturi v. 700 29.3, v. 1000 30.2

Turku 19.8.

Y.P. Passi v. 700 30.6, v. 1000 30.5
Lupes v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Taikasalama v. 700 25.9, v. 1000 25.4
Run On The Bank v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Vicky Lee Kemp v. 700 14.2, v. 1000 16.2
Speedspider v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Arctic Hope v. 700 12.0, v. 1000 12.0
Allabout Me v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Southwind Tequila v. 700 13.8, v. 1000 16.3
Abies Alba v. 700 14.3, v. 1000 14.3

Joensuu 19.8.

Ava The Diva v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Quality Pilot v. 700 17.0, v. 1000 16.5

Riihimäki 18.8.

Ilon Ari v. 700 33.7, v. 1000 33.7
Fabulous Toy v. 700 16.7, v. 1000 18.3
Xero v. 700 29.7, v. 1000 29.3
Velvet Boko v. 700 13.8, v. 1000 16.1
Citius v. 700 16.7, v. 1000 18.0
Monty Roberts v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Tesantti v. 700 24.0, v. 1000 25.2
Supreme Class v. 700 13.9, v. 1000 16.5
Sun Sensation v. 700 13.7, v. 1000 16.9
Like A Star v. 700 12.7, v. 1000 15.0

Jyväskylä 18.8.

Funny Farm v. 700 18.1, v. 1000 19.8
Edla v. 700 26.1, v. 1000 27.3
I.P. Osuma v. 700 25.2, v. 1000 26.0
Sörkän Sälli v. 700 25.9, v. 1000 28.1
Hot Male v. 600 12.5
Helmen Vili v. 700 22.8
Turossi v. 700 28.3
Paris Texas v. 700 12.8
Texas Mixx v. 700 15.0, v. 1000 16.7
Alexandretta v. 700 14.9, v. 1000 15.9

perjantai 19. elokuuta 2011

Vermo 17.8.

Sunrise Sel v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Benjamin Duo v. 700 10.3, v. 1000 13.0
Stella Classico v. 700 12.8, v. 1000 14.7
Aaron De Veluwe v. 700 10.5, v. 1000 11.7
Capone v. 700 11.3, v. 1000 12.1
Via Jetbekin v. 700 15.6, v. 1000 15.0
Seabiscuit v. 700 10.9, v. 1000 11.3
For Life v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Walking On Sunshine v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Viksanteri v. 700 21.0, v. 1000 22.5

Teivo 16.8.

Pimun Vihu v. 700 33.3, v. 1000 33.0
Bredan Friida v. 700 31.1, v. 1000 34.0
Some Sam v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Winterlude v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Emmahall Laukko v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Inverigo v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Amanda Palema v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Sörgårdens Filippa v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Fager v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Perfect Croft v. 700 17.1, v. 1000 18.0
El Mistress Eeva v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Narrativa Font v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Cannon Flame v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Felix Pro v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Elmoori v. 700 24.3, v. 1000 26.5
Wasa Monsterman v. 700 14.5, v. 1000 13.7
Ablaze Jam v. 700 13.1, v. 1000 14.8

Lappeenranta 15.8.

Vinsero v. 700 33.6, v. 1000 33.6
Esperiina v. 700 27.9, v. 1000 30.4
Freedom Myy v. 700 14.2, v .1000 16.5
Proud Of You v. 700 11.5, v. 1000 13.4
Vikkeni v. 700 23.8, v. 1000 24.8
Tähen Topelius v. 700 23.2, v .1000 25.1
Flying Eagle v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Eicku v. 700 24.1, v. 1000 26.0
Rim Bay Vic v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Nio Duplicate v. 700 14.4, v. 1000 15.2

Kaustinen 14.8.

Ås Tur v. 700 31.0, v. 1000 31.4
Starbec's Winner v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Tupla-Liina v. 700 25.8, v. 1000 26.9
Fernando Kane v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Tino Kustaa v. 700 26.3, v. 1000 26.7
Stellanoora v. 700 27.8, v. 1000 28.5
Hilde Saknussen v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Sakari v. 700 26.5, v. 1000 27.4
Chardos Firefly v. 700 17.5, v. 1000 17.5
Shock Wave v. 700 13.8, v. 1000 15.7
Adam's Star v. 700 19.8, v. 1000 20.4

Kokemäki 14.8.

Rouva Fortuna v. 700 30.4, v .1000 29.3
Princess Bob v. 700 18.2, v. 1000 18.1
Raisu Jussi v. 700 32.3, v. 1000 20.8
William Step v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Victoria Boko v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Navarron Hazard v. 700 19.5, v. 1000 20.2

torstai 18. elokuuta 2011

Mikkeli 14.8.

Dollyface Devil v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Willy Wanton v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Voiton Tyttö v. 700 34.3, v. 1000 32.7
Dr House v. 700 17.0, v. 1000 17.7
Catwalk Lin v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Mona Muscles v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Tujaus v. 700 21.5, v. 1000 23.5
Marion's King v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Orto v. 700 32.1, v. 1000 33.6

Vaasa 13.8.

Baroness U.S. v. 700 17.2, v. 1000 16.6
Lykke Jonne v. 700 33.1, v. 1000 32.9
Kerma v. 700 29.7, v. 1000 29.1
Willy Wanton v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Ziller Boko v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Bluehill's Mack v.700 12.2, v. 1000 15.0
Bedina Band v. 700 15.9, v. 1000 15.4
Vanja Myhrberg v. 700 26.4, v. 1000 27.6
Tim Cruise v. 700 17.1, v. 1000 17.5

Forssa 13.8.

Onni-Pekka v. 700 32.2, v. 1000 33.8
Mr Pekka v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Hilpetööri v. 700 22.6, v. 1000 23.7
Win Can Valley v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Alice Laukko v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Lötens Piruett v. 700 20.6, v. 1000 22.1
Glenwood v. 700 10.1, v. 1000 12.5
Victoria Sisu v. 700 9.0, v. 1000 11.6
Irwin v. 700 21.6, v. 1000 25.4
Southwind Tequila v. 700 11.3, v. 1000 14.0
Assoluto v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Mauser v. 700 25.4, v. 1000 27.9

Vieremä 12.8.

Lintan Pysti v. 700 29.8, v. 1000 32.4
Emma Donna v. 700 30.8, v. 1000 30.7
Tiktaattori v. 700 25.6, v. 1000 27.1
Cakjaha Wing v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Special Zone v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Bad Hangover v. 700 16.0, v. 1000 17.5
Glace Classic v. 1000 17.3
Legas v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Sweet Jesse v. 700 17.4
Elit Enrico v. 700 15.9, v. 1000 19.4

keskiviikko 17. elokuuta 2011

Pori 12.8.

Rouva Fortuna v. 1000 28.9
Callela Topclass v. 700 16.0, v. 1000 18.2
Vekkulan Leevi v. 700 25.2, v. 1000 26.6
Tribute Cash v. 700 15.5, v. 1000 16.9
Rico Friday v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Mix Lex Pepper v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Albino Star v. 1000 11.9
Y.P. Passi v. 700 28.2, v .1000 29.6
Panter H v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Maniac Korpe v. 700 16.0, v. 1000 16.2

perjantai 12. elokuuta 2011

Riihimäki 11.8.

Wing Reo v. 700 15.3, v. 1000 16.8
Nopsan Vauhti v. 700 29.3, v. 1000 29.1
Ranch Kiss Me Good v. 700 15.2, v .1000 16.6
O'le Birdland v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Soulman Brown v. 700 15.7, v. 1000 17.4
Jingle v. 700 13.9, v. 1000 16.2
Chergolain v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Sahara Primasheet v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Will Amirall v. 700 16.4, v. 1000 18.0

Vermo 10.8.

Ridge Ås v. 700 19.0, v. 1000 17.9
Rocking Caddie v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Manstone's Caramia v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Viksanteri v. 700 24.3, v. 1000 25.5
Amerque v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Brisco Rodeo v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Rainbow Zet v. 700 10.2, v. 1000 11.3
Con Affetto v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Extreme Energy v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Jyväskylä 10.8.

Avalon Kiv v. 700 19.4, v. 1000 19.5
Little Sharona v. 700 17.7, v. 1000 17.6
Wily's Hero v. 700 16.5, v. 1000 17.7
Be Seen Ride v. 700 16.2, v. 1000 17.0

Turku 9.8.

Sorento v. 700 33.7, v. 1000 33.6
Ibiza Hippie v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Photo Power v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Via Jetbekin v. 700 13.6, v .1000 14.5
Super Sprinter v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Newark v. 700 13.7, v .1000 15.2
Callela Checkmate v. 700 14.1, v. 1000 14.8
San Marino Wood v. 700 10.0, v. 1000 12.2
Ujassi v. 700 29.9, v. 1000 30.3

Oulu 8.8.

I.P. Osinko v. 700 28.8, v. 1000 28.5
Glitter v. 700 16.4, v. 1000 16.8
Simon Super v. 700 17.4, v. 1000 17.7
Koitos v. 700 29.0, v. 1000 29.1
DOrian Gray v. 700 17.4, v. 1000 18.5
Sing Time v. 700 16.2, v. 1000 15.9
Hoppulan Ilo v. 700 30.7, v. 1000 30.2
Vie De Michel v. 700 16.2, v. 1000 16.7
Julia Jat v. 700 16.0, v. 1000 15.9

Seinäjoki 7.8.

Pailari v. 700 31.1, v. 1000 32.0
Anthony v. 700 15.3, v. 1000 15.5
Hovingas v. 700 26.8, v. 1000 27.8
Volume Hoss v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Zoltan v. 700 13.7, v. 1000 13.9
Falkenvied v. 700 16.3
Helmin Roosa v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Mr Legacy v. 700 16.4, v. 1000 18.2

Riihimäki 7.8.

Dumbledor v. 700 28.9, v. 1000 32.6
Kansas Neva v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Vieskerin Toive v. 700 27.5, v. 1000 28.1
Glide Away v. 700 15.2, v. 1000 16.2

Pori 6.8.

Belinda Web v. 700 16.9, v. 1000 16.9
Hard To Pass v. 13.0, v. 1000 14.0
Backhack v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Tsingiska v. 700 24.7, v. 1000 25.4
Win Can Valley v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Mix Lex Pepper v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Dominik v. 700 25.6, v. 1000 25.2
Exdream v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Express Type v. 700 14.3, v. 1000 13.9
Assoluto v. 700 12.7, v. 1000 15.3
Cousin Lady v. 700 14.9, v. 1000 16.8
Etupassi v. 700 25.8, v. 1000 26.5

torstai 11. elokuuta 2011

Joensuu 5.8.

Sirun Sisu v. 700 31.6, v. 1000 32.0
Smoke On The Water v. 700 18.1, v .1000 18.2
Novan Villiruusu v. 700 29.5, v. 1000 29.3
Enjoy Sign v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Hanslankari v. 700 26.7, v. 1000 28.5
The Classic v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Flying Eagle v. 700 13.3 ,v. 1000 14.2
Tour De Glide v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Souvenir Wood v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Nemea Exit v. 700 13.8, v. 1000 15.6
Fanni Dahlia v. 700 28.8, v. 1000 28.9

tiistai 9. elokuuta 2011

Turku 5.8.

Choco Caramel v. 700 17.2, v. 1000 18.1
Ciao America v. 700 17.1, v. 1000 17.9
Callela Checkmate v. 700 15.3, v. 1000 15.2
Sundsvik Showman v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Royal It v. 700 15.9, v. 1000 16.5
De La Verde v. 700 17.0, v. 1000 17.4
Fara Dero v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Tribute Cash v. 700 16.3, v. 1000 17.1
BWT Tommy v. 70015.7, v. 1000 17.0

Vaasa 4.8.

Temen Vilo v. 700 33.7, v. 1000 32.5
Kiidon Kiri v. 700 28.9, v. 1000 29.2
Timorous v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Vanja Myrberg v. 700 25.8, v. 1000 26.6
Anthony v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Rain Rogue v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Kerma v. 700 28.8, v. 1000 29.1
Dugout Eva v. 700 13.6, v. 1000 15.9
Baroness U.S. v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Kouvola 4.8.

Karman Karlos v. 700 33.7, v. 1000 33.3
Cold Seastar v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Akuma Heika v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Walking On Sunshine v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Hexan Lexa v. 700 25.4, v. 1000 25.7
Daniel Palema v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Grainfield Danny v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Amerque v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Prontus v. 700 26.7, v. 1000 26.6
Eurydike v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Eicku v. 700 29.9, v. 1000 29.4

Vermo 3.8.

Lupes v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Eko Gaxe It v. 700 16.9, v. 1000 17.3
El Yankee v. 700 10.9, v. 1000 11.6
Köppinen v. 700 21.0, v. 1000 21.4
Nike Di Girifalco v. 700 16.6, v. 1000 15.2
Amazing Soul v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Like Di Poggio v. 700 10.4, v. 1000 13.4
Excellent Flash v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Lappeenranta 2.8.

Kömin Välke v. 700 16.2, v. 1000 18.0
Seliseli v. 700 28.2, v. 1000 27.6
Veikkonen v. 700 25.6, v. 1000 25.6
Lord Seger v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Tärpätti v. 700 25.7, v. 1000 26.4
Marion's King v. 700 16.7, v. 1000 16.7
Baby Baker v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Event Horizon v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Proud of You v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Bonehill's Glide v. 700 15.2, v. 1000 16.2

Kuopio 1.8.

Koikkalainen v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Rim Bay Vic v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Fanni Dahlia v. 700 27.6, v .1000 28.7
Kilun Peedro v. 700 24.6, v. 1000 25.1
Green Pepper v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Taxi Driver v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Night Bird v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Ekoloki v. 700 27.4, v .1000 17.8
Sweet Hope v. 700 13.1, v. 1000 15.0
So Cute v. 700 13.7, v. 1000 16.3

maanantai 1. elokuuta 2011

Teivo 31.7.

Don Factor v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Enough Slim v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Sirun Valpuriina v. 700 21.0, v. 1000 21.9
Boker v. 700 21.0, v. 1000 22.8
Frans v. 700 21.9, v. 1000 22.9
Ballerina Luxx v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Brave Duo v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Pihlajan Aaroni v. 700 23.2, v. 1000 23.5
Lars v. 700 20.8, v. 1000 22.1
Niemen Apori v. 700 26.2, v. 1000 26.3
Dreamy Lady v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Day Cruise v. 700 12.5, v. 1000 12.9
Sunhill's Columbus v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Sir November v. 700 10.7, v. 1000 12.2
Sirun Valpuriina v. 700 22.0, v. 1000 23.3
Oktaavia v. 700 22.3, v. 1000 23.5
Tuokkolan Touho v. 700 28.2, v. 1000 27.0
I.P. Lento v. 700 23.4, v. 1000 24.0
Maguro v. 700 13.4, v. 1000 13.0
Hanna På Äng v. 700 11.7, v. 1000 12.0
Legas v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Souvenir Wood v. 700 15.7, v. 1000 15.3

Teivo 30.7.

Como v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Quattro Cross v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Piispalan Santeri v. 700 30.2, v. 1000 29.4
Tähen Topelius v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Cash Dispenser v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Ranch Henrik v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Hillbilly Dolly v. 700 12.7, v. 1000 13.5
El Mistress Eeva v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Kriisi v. 700 23.2, v. 1000 24.4
Viksanteri v. 700 22.9, v. 1000 23.8
Tamilphoto v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Special Juliano v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Sirun Valpuriina v. 700 25.2, v. 1000 25.2
Oktaavia v. 700 24.4, v. 1000 24.7
Huiman Pyste v. 700 23.9, v. 1000 24.1
Dream Director v. 700 12.1, v. 12.3
Siirius v. 700 24.5, v. 1000 24.5
Luiskeri v. 700 25.2, v. 1000 24.9
Wall Field v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Notable Nuts v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Paris Texas v. 700 12.1, v. 1000 14.1

Forssa 29.7.

Jaanen Likka v. 700 26.2, v. 1000 29.0
Hilpertliina v. 700 28.2, v. 1000 29.5
Poison Ivy v. 700 15.5, v. 1000 17.8
Jennyn Ystävä v. 700 25.1, v. 1000 27.1
Sweet Sunrise v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Arizona's Gold v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Evert Kyu v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Cheyenne Stara v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Bedina Band v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Kingcobra v. 700 11.7, v. 1000 14.3

Vermo 29.7.

Stone Capes Jive v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Soulman Brown v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Con Affetto v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Like A Birdland v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Newark v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Mikkeli 28.7.

Eku-Veku v. 700 30.8, v. 1000 31.3
Edentown Laukko v. 700 14.2
Rocktown Bailiff v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Eko Day Photo v. 700 13.2, v. 1000 14.0
H.M. Lino v. 700 20.0, v. 1000 22.2
Zilvester St v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Vikkeni v. 700 25.8, v. 1000 27.4
Mr Exquisite v. 700 11.4, v. 1000 12.4

torstai 28. heinäkuuta 2011

Vermo 27.7.

El Miss Victory v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Di Luca v. 700 12.7, v .1000 13.1
Vapper v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Tananaa v. 700 12.4, v .1000 12.6
Aaron De Veluwe v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Good Mama v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Cassoulet v. 700 12.0, v. 1000 12,7
Kriisi v. 700 24.4, v. 1000 24.7
Timothy Bird v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Vicky Lee Kemp v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Loviisa 25.7.

Herra Hanuri v. 700 28.5, v. 1000 28.6
Walk Me Home v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Tähen Ponkaus v. 600 26.4, v. 1000 26.4
Mönster v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Turku 26.7.

R.R. Tatu v. 700 28.9
Buck Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Vekkulan Leevi v. 700 27.4, v .1000 26.3
Nike Di Girifalco v. 700 15.7, v .1000 15.5
William Step v. 700 14.4, v. 1000 14.0
Pokahovi v. 700 25.4, v. 1000 25.9

tiistai 26. heinäkuuta 2011

Oulu 25.7.

Raahen Santra v. 700 29.1, v .1000 30.0
Lit Mane v. 700 13.6, v. 1000 14.1
John Von Birdland v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Saturnus Hoss v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Hiskin Humu v. 700 24.6, v. 1000 24.5
Antonio My Mate v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Michelle Perry v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Digger Dean v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Julia Jat v. 700 13.8, v. 1000 16.1
Vieskaar v. 700 23.1, v. 1000 24.7

Vaasa 25.7.

Seppo Tuisku v. 700 29.3, v. 1000 29.2
Reel Streamline v. 700 14.6
Hepolan Nelli v. 700 27.9, v. 1000 27.5
Cousin Lady v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Poljento v. 700 25.5, v. 1000 24.2
Charlie Bear v. 700 16.8, v. 1000 16.2
Allyhills Ulrika v. 700 14.2, v .1000 14.0
Kantri v. 700 25.6, v. 1000 27.1
Key Leader v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Timorous v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Jämsä 24.7.

Tsingiska v. 700 25.7, v. 1000 26.4
That's My Girl v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Racerstina v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Tosca Nordique v. 700 16.9, v. 1000 17.5
Sipasi v. 700 28.5, v. 1000 29.0
Miami di Casei v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Joensuu 23.7.

Nella's Pay v. 700 14.0, v .1000 14.5
Elmer Bosco v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Madame Bean v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Green Pepper v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Karintan Into v. 700 22.0, v. 1000 23.7
Like Di Poggio v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Callela Meteorit v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Magic Muscles v. 700 10.8
Paris Texas v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Zoltan v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Calimero v. 700 22.8, v. 1000 22.9
Dream Director v. 700 10.3, v. 1000 11.1
Je t'Aime v. 700 9.4
Mopoling v. 700 24.1, v. 1000 25.4
Meno-Jokeri v. 700 23.0, v. 1000 24.7
Kervis v. 700 31.6
Souvenir Wood v. 700 12.4, v .1000 14.1

Vieremä 23.7.

Lars v. 700 22.9, v. 1000 23.5
Belmero v. 700 13.9, v .1000 14.9
Special Juliano v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Lucky Twotwo v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Espinozo v. 700 13.5, v. 1000 13.7
Enjoy Sign v. 700 14.5, v. 1000 16.7
Teskeri v. 700 28.9, v. 1000 31.1

Turku 22.7.

San Marino Wood v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Titicaca Brick v. 700 14.8, v. 1000 14.7

Riihimäki 21.7.

Tinon Tykki v. 700 28.2, v. 1000 28.7
River Extreme v. 700 16.3
Vickwire v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Joivi v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Transformerv. 700 13.1, v. 1000 14.0
Say It v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Super Storm v. 700 17.0, v. 1000 18.4

perjantai 22. heinäkuuta 2011

Kaustinen 21.7.

Ås Tur v. 700 31.8, v. 1000 34.7
Ainon Ilo v. 700 30.8, v. 1000 32.0
Big Check v. 400 10.9, v. 700 12.7, v. 1000 15.0
I.P. Osuma v. 700 27.2, v. 1000 27.7
Turossi v. 700 27.2, v. 1000 27.4
Joannan Tähti v. 700 26.2, v. 1000 26.8
Montana D.K. v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Demolition Jam v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Sign of Victory v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Fernando Kane v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Vermo 20.7.

Lee Van Cleef v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Wizard Stina v. 700 24.5, v. 1000 24.6
Alice Laukko v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Kume v. 700 22.4, v. 1000 23.4
Doug Careliano v. 700 10.1, v. 1000 11.9
Little Sealord v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Tilde Småbo v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Bluehill's Hero v. 700 10.7, v. 1000 11.7
Bones Baron R v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Lovely Muscles v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Ouray v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Vincent Van Kemp v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Quebec Streamline v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Kuopio 20.7.

Lucky Maker v. 700 19.3, v. 1000 19.1
So Cute v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Good Expert v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Afrodite Luxx v. 700 16.1, v.1000 18.4
Little Smackdown v. 700 15.9, v. 1000 17.1

Teivo 19.7.

Naughty v. 700 18.1, v. 1000 18.5
Turbo-Usko v. 700 27.0, v. 1000 27.5
Xfactor Kemp v. 700 14.7
Classical Duo v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Sahara Flygirl v. 700 16.5, v. 1000 17.8
Emily Felix v. 700 15.6, v. 1000 16.8
X-treme Hoss v. 700 12.7, v .1000 14.7
Eye of Laukko v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Texas Mixx v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Oktaavia v. 700 21.7
Rocky Prince v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Hard To Pass v. 700 12.6, v .1000 13.1
Im On My Own v. 700 14.6, v. 1000 15.7

tiistai 19. heinäkuuta 2011

Oulu 18.7.

A.K. Aku v. 700 29.8, v. 1000 29.5
Volume Hoss v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Sheena S v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Vieskaar v. 700 24.5, v. 1000 24.7
Key Biscayne v. 700 15.6, v. 1000 15.3
Francis Laurelton v. 700 14.6, v. 1000 14.1
Minto's Romeo v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Jylhätuli v. 700 26.0, v. 1000 26.4
Gretalin v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Bonny's Third v. 700 16.8, v. 1000 15.8

Mikkeli 17.7.

Unrequested v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Kelly Jo v. 700 12.1, v.1000 13.5
Sörkän Sälli v. 600 20.3, v. 1000 22.3
Viksanteri v. 700 20.8, v. 1000 22.1
Montalbano v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Xanthis Seastar v. 700 11.1, v. 1000 13.4
Tucson v. 700 9.8, v. 1000 11.9
Sirun Valpuriina v. 700 19.5, v. 1000 20.5
B. Helmiina v. 700 20.7, v. 1000 21.2
Womanizer v. 700 9.5, v 1000 10.1
Reven d'Amour v. 700 8.3, v. 1000 9.1
Vauhtelin Lento v. 700 24.4, v. 1000 25.8
Vieskerin Valo v. 700 24.3, v. 1000 25.1
Volsunen v. 700 23.6, v. 1000 24.8
Tatsia v. 700 26.6, v. 1000 27.0
Como v. 700 14.0, v. 1000 14.0

Mikkeli 16.7.

Ranch Henrik v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Cash Dispenser v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Tsingiska v. 700 23.0, v. 1000 23.2
Large Leader v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Samanteri v. 700 26.6
Sing Time v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Boxing Barbi v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Kamikaze Comery v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Frans v. 700 19.7, v. 1000 20.9
Hullumies v. 700 20.0, v. 1000 20.8
Cesar Duo v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Cyrus Duo v. 700 13.1, v. 1000 15.0
Magic Muscles v. 700 13.0, v. 1000 13.2
Lovely Muscles v. 700 12.2, v. 1000 13.8

Pori 15.7.

Viinun Tuuri v. 700 32.2, v. 1000 31.6
Charmante v. 700 15.6, v .1000 17.5
Miami di Casei v. 700 15.5, v .1000 16.2
Allabout Me v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Viva Arrow v. 700 13.3, v.1000 13.0
Mix Lex Pepper v. 700 13.6, v.1000 13.5
Provinssi v. 700 21.7, v.1000 23.5
Kansas Neva v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Sallan Ari v. 700 26.0, v.1000 26.9
Abandon Fire v. 700 13.9, v. 1000 14.1

sunnuntai 17. heinäkuuta 2011

Vaasa 14.7.

Railan Riemu v. 700 33.4, v. 1000 34.0
Nano Savoy v. 1000 17.1
Topin Musta v. 1000 25.5
Unrequested v. 700 11.8, v. 1000 13.7
R.R. Ruskariina v. 700 24.1, v. 1000 24.3
Bedina Band v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Montana D.K. v. 700 12.2, v.1000 13.5
Debbie's Dartque v. 700 15.3, v. 1000 15.1
Plenty Cool v. 700 14.6, v.1000 14.1
Duran's Hope v. 700 17.6, v. 1000 17.2

lauantai 16. heinäkuuta 2011

Vermo 13.7.

Lady Sniper v. 700 17.9, v. 1000 17.6
Wall Field v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Lucky Spender v. 700 11.4, v .1000 13.1
Bluehill's Hero v. 700 12.4, v. 1000 12.6
Felix Pro v. 700 9.4, v. 1000 11.5
Sir November v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Mr Popper v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Who's Chick v. 700 14.2, v.1000 15.0
Strong Buddy v. 600 12.4

Teivo 12.7.

Ujassi v. 700 29.0, v. 1000 30.3
Forever Yours v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Armstrong Transs R v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Tintomara Brick v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Tsingiska v. 700 25.8, v. 1000 25.1
Eagle's Arrow v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Proud Of You v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Real Complex v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Alice Laukko v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Vickwire v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Sundsvik Spitfire v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Cheyenne Stara v. 700 15.4, v. 1000 15.4

perjantai 15. heinäkuuta 2011

Kuopio 11.7.

Ekologi v. 700 32.7, v. 1000 35.5
Bedro Babar v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Green Pepper v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Rocky Prince v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Rompi v. 700 23.7, v. 1000 25.1
Night Bird v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Calimero v. 700 22.8, v. 1000 24.6
Golden Darkness v. 700 12.8, v .1000 14.4
Hissun Katti v. 700 27.2, v. 1000 27.8

Lappeenranta 10.7.

Dumbledor v. 700 31.4, v. 1000 32.0
Wily's Hero v. 700 14.3, v. 1000 15.9
X-treme Hoss v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Rokin Maxi v. 700 27.0, v. 1000 27.3
Susan Sade v. 700 12.5, v. 1000 13.6
A.T. Vekkuli v. 700 24.3, v. 1000 25.3
Sign of Victory v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Maika's NIghtrun v. 700 13.2, v. 1000 15.9
Elven Shadow v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Kaustinen 9.7.

Rätinä v. 700 23.5, v. 1000 24.7
Large Leader v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Frans v. 700 20.5, v. 1000 21.8
Hilight Kemp v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Jorken Loisto v. 700 25.7, v. 1000 27.6
Ready Response v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Magic Muscles v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Je t'Aime v. 700 11.2, v. 1000 11.4
Siirius v. 700 21.1, v. 1000 22.8
Starbec's Winner v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Naughty v. 700 15.1, v. 1000 15.1

Kaustinen 8.7.

Isebel v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Super Vivian v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Kaseva v. 700 27.3, v. 1000 27.3
Journal v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Taftin Tyttö v. 700 29.4
Taxi Driver v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Piispalan Santeri v. 700 25.7, v. 1000 25.7
Dream Director v. 700 10.1, v. 1000 11.2
Tinon Tykki v. 700 28.8, v. 1000 28.1

lauantai 9. heinäkuuta 2011

Seinäjoki 7.7.

Pailari v. 700 26.9, v. 1000 29.1
Il Gigante v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Rail Mondo v. 1000 17.8
Lentopiki v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Topin Musta v. 700 22.7, v. 1000 24.0
Satin de Satellite v. 700 14.8
Kemun Tutu v. 700 27.5, v. 1000 28.0
Costatantisoldi v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Brilliant Step v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Liider v. 700 26.4, v. 1000 26.9

Vermo 6.7.

Vertigo Kemp v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Vikkeni v. 700 25.7, v. 1000 25.8
Multi Marigold v. 700 10.0, v. 1000 11.9
Oktaavia v. 700 18.6, v. 1000 20.1
Marimin v. 700 18.4
Tarver Blue Chip v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Vind Farming v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Quick Profit v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Les Croisos v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Hiskin Muisto v. 700 21.9, v. 1000 23.0
San Marino Wood v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Vicky Lee Kemp v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Teivo 5.7.

Annan Alma v. 700 28.7, v. 1000 30.2
Sallan Ari v.700 26.3, v. 1000 28.5
Varietee v. 700 25.5, v. 1000 28.1
Don Romantique v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Eye Of Laukko v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Texas Mixx v. 700 13.9, v. 1000 16.3
Tsingiska v. 700 26.7, v. 1000 26.2
Unrequested v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Dominik v. 700 23.0, v. 1000 25.0
Pilssi v. 700 23.9, v. 1000 25.5
Hot Night v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Don Maurizio v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Super Bool v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Loviisa 4.7.

Nummen Puhuri v. 700 30.6, v. 1000 30.7
Bye Laukko v. 700 17.5, v .1000 18.1
Mudfield Maori v. 700 15.3, v .1000 16.3
Friendly Wizard v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Hovin Hohto v. 700 31.8, v. 1000 31.0

perjantai 8. heinäkuuta 2011

Joensuu 4.7.

Ekoloki v. 700 28.5, v .1000 28.7
Big Brave v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Kilpaveikko v. 700 29.5, v. 1000 27.3
Flying Eagle v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Cover Capital v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Vanille v. 700 25.3, v. 1000 27.8
Hamilton Jedi v. 700 14.8, v. 1000 16.9
Tatsia v. 700 25.9, v. 1000 26.6
Elmer Bosco v. 700 13.9, v. 1000 15.9

torstai 7. heinäkuuta 2011

Lahti 3.7.

Iverigo v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Sandor Kähö v. 700 15.3, v. 1000 16.9
Maggie Cloud v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Kindly Leader v. 700 13.4, v .1000 14.0
Bullo Citrullo v. 600 14.0, v. 1000 13.8
Amazing Soul v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Jester Bowl v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Lucky Twotwo v. 700 10.6, v. 1000 12.1
Villihotti v. 700 21.7, v. 1000 21.4
Antonio Duo v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Dream Director v. 700 10.4, v .1000 11.5
Lucky Spender v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Ravi de France v. 700 13.3 ,v. 1000 14.4
Ranch Irina v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Sir November v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Lahti 2.7.

Albino Pearl v. 700 12.5, v.1000 14.2
Cannon Flame v. 700 10.5, v. 1000 11.2
LE Cannibale v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Dream Director v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Tagline v. 700 10.7, v .1000 11.9
Zimba Boko v. 500 11.5, v. 1000 12.1
Camri v. 700 24.8
Tamilphoto v. 700 9.7, v. 1000 10.9
A.T. Veli v. 700 25.3, v. 1000 25.4

Pori 1.7.

Karttuva v. 700 27.8, v. 1000 27.4
Quebec Streamline v. 700 16.0, v .1000 17.0
Tsingiska v. 800 25.3, v. 1000 25.4
Mr Better Play v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Bella Bambina v. 700 13.6, v .1000 14.3
La Habana Club v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Montana D.K. v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Manstone's Caramia v. 700 13.6, v. 1000 15.4

lauantai 2. heinäkuuta 2011

Lappeenranta 1.7.

Saaga S v. 700 30.6, v. 1000 32.2
B. Turolii v. 700 22.9, v. 1000 23.7
Nujutar v. 700 26.3, v .1000 28.0
Iucatan Mik v. 700 14.9, v. 1000 14.4
The Hunk v. 700 11.4, v. 1000 13.8
It's Jack v. 700 12.8
Kontroll Broline v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Girgue de Soleil v. 700 15.5, v. 1000 16.9
E.V. Catarina v. 700 17.9, v. 1000 18.3
X-treme Hoss v. 700 15.2 ,v.1000 16.2

Mikkeli 30.6.

Nummen Puhuri v. 700 29.4, v. 1000 28.6
Chergolain v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Miikkulainen v. 700 26.8, v. 1000 26.9
Bloodsucker v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Mona Muscles v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Albino Star v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Jonkkari v. 700 19.3, v. 1000 22.4
Roosan Onni v. 700 22.9, v. 1000 24.1
Green Pepper v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Dreamy Boom Boom v. 700 13.8, v. 1000 14.5