Hae tästä blogista

tiistai 30. toukokuuta 2023

Seinäjoki 18.5.

 Mc Lee v. 700 14.3, v. 100 16.1

Feeling Bold v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Esmeralda Bay v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Endless Story v. 700 12.7, v. 1000 14.0

Bonus Diamant v. 700 23.1, v. 1000 24.4

Zelena v. 700 28.7, v. 1000 30.3

Eventful Swamp v. 700 13.0, v. 1000 15.0

Dior Addict v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Lappeenranta 18.5.

Ilon Viesti v. 700 27.7, v. 1000 28.9

Prime Lini v. 700 10.2, v. 1000 12.1

Brad Order v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Spritesine v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Runaway Nina v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Hissun Turbo v. 700 22.8, v. 1000 23.8

Prime Lini v. 700 14.8, v. 1000 14.6

Pirttilän Niilo v. 700 26.1, v. 1000 27.2

Applehill's Boss v., 700 13.0, v. 1000 14.9

Åby 17.5.

Connors Broline v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Silent Eagle v. 700 11.4, v. 1000 12.7

Garrido D.K. v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Kingsman v. 700 15.0, v. 1000 14.2

Athena Face v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Dubbio Amletico v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Bold Request v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Henrik Will v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Wish Me Magic v. 700 9.6, v. 1000 11.1

Ollis Elvis v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Solvalla 17.5.

Eclipse As v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Sakima T.H. v. 700 12.3, v. 1000 14.6

Loke Sancy Diamond v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Byron Face v. 700 12.0, v. 1000 12.9

De Facto v. 700 10.7, v. 1000 12.7

Yuvaraj v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Xanthis Hilton v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Edelweiss v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Dark Roadster v. 700 10.7, v. 1000 12.0

Global Attention v. 700 13.1, v. 1000 12.4

Vermo 17.5.

Kopran Karaatti v. 700 29.7, v. 1000 29.6

The Paragon v. 700 14.8, v. 1000 14.5

Many Muscle v. 700 10.9, v. 1000 11.3

Elan v. 700 20.5, v. 1000 22.2

So Long Suckers v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Ray Boy v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Yippee Ki Yay v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Vonkari v. 700 25.5, v. 1000 25.5

O.P.Roc v. 700 12.8, v. 1000 13.3


Eskilstuna 16.5.

Sterbik v. 700 15.3, v. 1000 15.8

Jon Snow Dry v. 700 12.6, v. 1000 13.3

S.G.Dracarys v. 700 11.4, v. 1000 14.0

Izor Sisu v. 70010.4, v. 1000 11.0

Warlock v. 700 16.0, v. 1000 16.3

So Far Away Ås v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Future Sox v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Unleashed Kemp v. 700 9.8, v. 1000 11.1

Delicious News v. 700 16.8, v. 1000 17.2

Teivo 16.5.

MAS Goes On v. 700 14.6, v. 1000 15.0

American Cooper v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Sahara Cherie v. 700 16.0, v. 1000 17.8

Flossing Artist v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Suvelan Roihu v. 700 25.1, v. 1000 26.7

Swanandonly v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Lumi-Oosa v. 700 26.1, v. 1000 26.3

Astrum v. 700 12.8, v. 1000 13.3


Mantorp 15.5.

Under Armour v. 700 10.1, v. 1000 11.8

Jack And Ginger v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Barbro Kronos v. 700 8.8, v. 1000 m9.7

Herina Sotto v. 700 10.8, v. 1000 12.7

Hollywood Stone v. 70010.7, v. 1000 12.0

Greensboro Zet v. 700 9.7, v. 1000 11.8

Forssa 15.5

I Don't Care v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Saonoi v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Jagger Beyonce v. 700 15.0, v. 1000 16.1

Stoneisla Tamasin v. 700 13.1, v. 1o00 14.7

Ferus Galax v. 700 11.3, v. 1000 13.2

Landen Vinkka v. 700 21.8, v. 1000 23.4

Creation Primero v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Ylivieska 14.5.

Jeremias Star v. 700 16.9, v. 1000 17.8

Yoyo Avenger v. 700 14.1, v. 1000 15.1

Tuulian Sälli v. 700 23.7, v. 1000 24.4

Fast Hero v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Taj One v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Rantaniemelän Savu v. 700 30.0, v. 1000 29.3

Rommi Rohkee v. 700 27.9, v. 1000 27.2

Exmoor v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Joensuu 14.5.

Preacher v. 700 19.3, v. 1000 19.2

Last Gunslinger v. 700 11.0, v. 1000 14.0

Moon Riding High v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Ekin Huli v. 700 26.7, v. 1000 26.3

Call It Doohan v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Matilda Moneymaker v. 700 13.8, v. 1000 16.3

Königin Luise v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Umåker 13.5.

Francesco Zet v. 700 6.4, v. 1000 8.7

Oak L.A. v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Chestnut v. 700 10.3, v. 1000 11.0

Jackpot v. 700 8.3, v. 1000 9.8

Born Unicorn v. 700 9.4, v. 1000 10.7

Kingslayer Pellini v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Nyland v. 700 19.5, v. 1000 10.2

Great Skills v. 700 12.0, v. 1000 12.3  

L.A.Boko v. 700 10.0, v. 1000 10.6

Sandsjöns Avicii v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Kuopio 13.5.

Vikun Aro v. 700 29.7

Arctic Crown v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Massimo Hoist v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Wertti v. 700 23.8

Giant Brodde v. 700 14.1

Fransua v. 700 24.0

Corazon Combo v. 700 10.2

Smokin Ride v., 700 14.9, v. 1000 14.9

Edgeuptotop v. 700 16.1

Parvelan Retu v. 700 19.4, v. 1000 20.1

Piccadilly v. 700 9.0, v. 1000 11.0

Bergsåker 12.5.

Arras Blue Wine v. 700 9.9, v. 1000 10.7

Västerbo Razzia v. 700 13.1, v. 1000 13.8'

Mellby Joker v. 700 9.8, v. 1000 11.9

Romme 12.5.

You To Ezme v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Chiffchaff v. 700 12.0, v. 1000 12.3

Champ Lane v. 700 8.8, v. 1000 11.1


Seinäjoki 12.5.

Feeling Bold v. 700 14.6, v. 1000 16.1

Ramsgate v. 700 13.7, v. 1000 14.3

That's Man v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Snapander v. 700 27.4, v. 1000 27.7

Peggy Gou v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Just Massive v. 700 14.3, v. 1000 14.4

Ellin Sisu v. 700 22.7, v. 1000 23.4

Uhmapeli v. 700 24.3, v. 1000 25.7

Mandela Zon v. 700 11.8, v .1000 12.7

Örebro 11.5.

Jalapeno K. v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Rocket Snapper v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Double Deceiver v. 700  9.1, v. 1000 11.4

Highland Sisu v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Farfars Dream v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Randemar R.D. v. 700 10.8, v. 1000 12.7

tiistai 23. toukokuuta 2023

Lahti 11.5.

Pink Lady v. 700 17.0, v. 1000 18.8

Alws Hope v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Hades v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Trailblazer v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Silent Starlight v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Koivun Tuisku v. 700 24.1, v. 1000 25.2

Bee Combo v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Nevan Tuisku v. 700 29.8, v. 1000 29.6

Jägersro 10.5.

Boreas v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Global Difference v. 700 10.0, v. 1000 12.7

Maxspirit v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Rex Tile v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Jessica Sisu v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Thundrfromdodownunder v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Crono Delleselve v. 700 10.2, v. 1000 10.9

Corsanero Font v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Nacida Boko v. 700 11.1, v. 1000 12.8

Solvalla 10.5.

Micke Sting v. 700 13.0, v. 1000 12.5

Cedric di Poggio v. 700 12.7, v. 1000 14.0

Vegas Wania v. 700 15.1, v. 1000 14.9

Sixten Roc v. 700 15.4, v. 1000 15.0

Countess Face v. 700 10.0, v. 1000 10.5

Loke Savoy Diamond v. 700 10.1, v. 1000 12.0

Danao Degli Dei v. 700 10.7, v. 1000 11.4

Soundtrack v. 700 8.4, v. 1000 9.8

Hail Mary v. 700 7.6, v. 1000 8.5

Aetos Kronos v. 700 7.9, v. 1000 8.6

Celiaz v. 700 9.1, v. 1000 10.1

Infinette v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Mikkeli 10.5.

Rocktown Judge v. 700 13.5

Vale Elli v. 700 23.8, v. 1000 24.8

Graphene v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Tapiro Jet v. 700 9.8, v. 100 10.9

Essin Säväys v. 70024.7, v. 1000 24.8

Woland Frido v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Core v. 700 18.7, v. 1000 19.6

Que Tal v. 700 9.1, v. 1000 10.8

Business School v. 700 11.4

Tähen Usvatar v. 700 26.6, v. 1000 26.6

Axevalla 9.5.

Eminent Kronos v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Estrella Brilliantev. 700 18.5, v. 1000 17.5

Tom n'Jerrydiamant v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Ultra Violet v. 700 11.4, v. 1000 11.5

Classic Pan v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Ramos v. 700 11.4, v. 1000 13.3

Goop v. 700 16.2, v. 1000 15.9

Behind Bars v. 700 9.3, v. 1000 10.6

Pewdiepie v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Pori 9.5.

Bid On Princess v. 700 15.4, v. 1000 16.8

Pate Pollea v. 700 24.9, v. 1000 24.8

Ambrosius v. 700 11.6, v. 1000 13.1

What A Feeling v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Unelmako v. 700 12.4, v. 1000 12.7

Wildrose Sala v. 700 10.7, v. 1000 12.8

Färjestad 8.5.

Macahan v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Vallnes Mellow v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Omega Lama v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Melrose Draviet v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Linares v. 700 10.8, v. 1000 11.8

Tothemoonandback v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Vermo 7.5.

G.R.J.'s Wolverine v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Kavaleren v. 700 21.8, v. 1000 21.7

Karelin Avenger v. 700 13.3, v. 1000 14.7

Stjärnblomster v. 700 20.0, v. 1000 22.8

Parvelan Retu v. 700 20.9, v. 1000 20.8, v. 1600 21.8

Precious Thing v. 700 11.2, v. 1000 11.8

Mr Reddington v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Denver Gio v. 700 9.7, v. 1000 10.6

Mr Stahl v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Mandela Zon v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Don Fanucci Zet v. 700 9.9, v. 1000 11.6

Åby 6.5.

Isla Jet v. 700 10.2, v. 1000 10.9

Bold Knick v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Kentucky River v. 600 8.6, v. 1000 10.0

Kayla Westwood v. 600 9.3, v. 1000 11.0

Peter Pan v. 600 11.9, v. 1000 13.1

Tetrick Wania v. 600 9.5, v. 1000 10.6

Laredo Boko v. 600 9.5, v. 1000 10.5

Karat River v. 600 9.5, v. 1000 10.6

Rackham v. 600 8.7, v. 1000 10.8

Yin Yang v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Vermo 6.5.

Joyful Swamp v. 700 11.0, v. 1000 14.0

Villipiikki v. 700 26.2, v. 1000 27.8

Aatsi v. 700 22.5, v. 1000 24.0

Geegee Boomerang v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Franselmi v. 700 24.4, v. 1000 24.9

Koivun Tuisku v. 700 23.4, v. 1000 25.1

Whodouthinkuare v. 700 12.1, v. 1000 13.2

MAS Flash v. 700 12.8, v. 1000 13.2

Eventful Swamp v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Issakan Valo v. 700 24.8, v. 1000 24.6

Over My Shoulder v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Rättvik 5.5.

Sister Sledge v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Global Dame v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Brasco Brodde v. 700 10.7, v. 1000 12.3

Kalmar 5.5.

Oscar L.A. v. 700 9.2, v. 1000 10.2

Spring Waltz v. 700 14.5, v. 1000 14.7

Bold Face v. 700 12.5, v. 1000 12.5, v. 1500 12.9

Without A Doubt v. 700 9.0, v. 1000 10.6

Vieremä 5.5.

Har Har Har v. 700 16.9, v. 1000 19.7

Tima's Miracle v. 700 14.9, v. 1000 16.6

Rallston v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Fransua v. 700 28.0, v. 1000 28.6

Rocker Tie v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Turku 5.5.

Disco Inferno v. 700 15.3, v. 1000 16.3

Axel Wind v. 700 12.4, v. 1000 12.6

Precious Rock v. 700  13.5, v. 1000 14.3

Super CLue v. 700  15.9, v. 1000 16.4

Piece of Battle v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Viulan Voitto v. 700 26.0, v. 1000 26.7

Jagger Beyonce v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Seinäjoki 4.5.

 Last Gunsöinger v. 700 14.2, v. 1000 19.1

Vegas Wania v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Grande Dragon v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Ilos Silmarillion v. 700 9.7, v. 1000 12.2

BWT Hurricane v. 700 13.4, v. 1000 16.4

Ellin Sisu v. 700 24.7, v. 1000 24.7

tiistai 16. toukokuuta 2023

Bergsåker 3.5.

Kuiper v. 700 14.9, v. 1000 16.1

Invisible Sun v. 700 9.9, v. 1000 11.9

Global Currency v. 700 10.4, v. 1000 12.9

Roberto U.R. v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Axel Ruda v. 700 8.2

Digital Literacy v. 700 10.4, v. 1000 11.3

Chitchat v. 700 9.3, v. 1000 11.3

Solvalla 3.5.

Keep Gamble v. 700 12.4, v .1000 13.8

Dee Godfather v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Celine v. 700 10.9, v. 1000 11.6

Joker Mearas v. 700 11.7, v. 1000 12.2

Margareta Tooma v. 700 9.4, v. 1000 10.1

Winterburn v. 700 10.6, v. 1000 10.9, v. 1700 13.2, v. 2000 13.6

Maco Toro v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Kitty Mearas v. 700 10.2, v. 1000 13.1

A Teaser v. 600 8.7

Florence v. 700 11.3, v. 1000 12.7

El Vego Khalifa v. 700 10.1, v. 1000 11.2

sunnuntai 14. toukokuuta 2023

Vermo 3.5.

Sands Hybrid v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Suhise-Vin v. 700 29.7, v. 1000 30.6

Rannan Pomo v. 700 21.1, v. 1000 24.0

Magical Princess v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Qepe Pointti v. 700 24.1, v. 1000 26.1

Iago Vici v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Quite Vanity v. 700 12.0, v. 1000 12.8

Finest Class v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Imperator v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Jägersro 2.5.

 Kuzma's Mother v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Hvenhilda Quick v. 700 11.6, v. 1000 13.7

Romero v. 700 8.2, v. 1000 10.1

Kitty Hawk v. 700 9.5, v. 1000 12.5

Jollywood v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Dubbio Amletico v. 700 10.4, v. 1000 11.9

Marjan Black v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Bicc's Avalon v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Önas Royal v. 700 14.9, v. 1000 16.0

lauantai 13. toukokuuta 2023

Teivo 2.5.

Itte Juakales v. 700 32.7, v. 1000 32.0

Zidonia Comery v. 700 14.2, v. 1000 16.3

Taivas v. 700 33.8

Claire di Quattro v. 700 13.8, v. 1000 13.8

Ksar v. 700 28.1, v. 1000 28.4

Crossfire Happens v. 700 13.6, v. 1000 15.6

Space Oddity v. 700 15.8, v. 1000 16.8

So Long Suckers v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Aurora's Dream v. 700 15.7, v. 1000 17.0

Joensuu 1.5.

Königin Luise v. 700 16.2, v. 1000 16.6

Exuberance v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Vikun Arvo v. 700 26.0, v. 1000 26.9

Inviato v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Singin Ruuti v. 700 27.4, v. 1000 27.4

Matteus Kevätön v. 700 24.5, v. 1000 25.6

Frozen Hunter v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Next To Wheels v. 700 14.6, v. 1000 15.4

Oulu 1.5.

Bustling King v. 700 19.9, v. 1000 20.4

Gutsy Elvira v. 700 16.2, v. 1000 17.3

Millie de Veluwe v. 700 10.9, v. 1000 13.1

No Limit Royalty v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Al's Boozy Suzy v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Vihjeen Vinha v. 700 26.0, v. 1000 27.2

Northern Lights v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Jyväskylä 30.4.

Fairytale's Forever v. 700 20.1, v. 1000 20.5

Gravy Train v. 700 20.0, v. 1000 21.3

Vilberth v. 700 32.7, v. 1000 32.2

The Great Kemp v. 700 12.7, v. 1000 15.2

Örebro 29.4.

Global Escape v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Amerindienne v. 700 13.3, v. 1000 13.9

M.T.Ramos v. 700 13.1, v. 1000 14.6

La Fille De Niky v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Global Classified v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Matiere v. 600 13.8, v. 1000 14.8

Zacon Gio v. 700 15.8, v. 1000 14.5

L.A.Boko v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Iceland Falls v. 700 10.7, v. 1000 11.6

High On Pepper v. 600 12.0, v. 1000 13.2

Estrella Brilliant v. 700 15.0, v. 1000 14.9

Forssa 29.4.

Paperitähti v. 700 29.8, v. 1000 31.4

Cala Bona v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Noste v. 700 25.0, v. 1000 27.0

Icella v. 700 12.5, v. 1000 15.1

Ray Boy v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Zingaling v. 700 14.7

Sipsakka v. 700 25.2, v. 1000 27.2

Salam Aleikum v. 700 16.2, v. 1000 17.2

Karlo v. 700 27.0

Kasutinen 29.4.

Lex Lincoln v. 700 14.6, v. 1000 16.5

Ramsgate v. 700 15.5, v. 1000 16.6

Ewe's Birthday v. 700 17.2, v. 1000 17.5

Esmeralda Bay v. 700 13.7, v. 1000 14.2

Last Gunslinger v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Rättvik 28.4.

Never Mind'em v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Itso Sisu v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Ubiquarian Face v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Lappeenranta 28.4.

Lake's Cerafina v. 700 13.1, v. 1000 14.8

Norton Thoke v. 700 14.2, v. 1000 17.0

Happy Boost v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Mandy Model v. 700 15.0, v. 1000 16.8

Sissun Sisu v. 700 27.3, v. 1000 29.1

Cash Maker v. 700 15.1, v. 1000 16.7

Posokka v. 700 25.7, v. 1000 26.7

Moonlight Awsome v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Turku 28.4.

Ro-Ro-Yo v. 700 18.7, v. 1000 18.0

Double Strike v., 700 13.4, v. 1000 13.4

Joseph Boko v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Sissin Sampo v. 700 26.8, v. 1000 28.7

Pikku Moskiitto v. 700 23.9, v. 1000 25.1

Artful Fanny v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Ken's Callahan v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Gävle 27.4.

Figurine de Fleur v. 700 12.4, v. 1000 13.2

Light On Me v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Byron Face v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Chestnut v. 700 10.4, v. 1000 11.7

Lahti 27.4.

Geegee Hazel v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Syttyvä v. 700 28.3, v. 1000 28.8

Bag's Simoni v. 700 12.4, v. 1000 12.6

Rahajamatch v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Hotshot Luca v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Vastuuli v. 700 25.2, v. 1000 26.2

Business School v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Rivercapes Royal v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Kind of Magic v. 700 13.1, v. 1000 14.5 

tiistai 9. toukokuuta 2023

Åby 26.4.

Illuminati I.H. v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Hilary Kyvsgård v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Kash Smart v. 700 17.9, v. 1000 17.1

Channel Trio v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Love Keeper v. 700 10.9, v. 1000 13.2

Amorcer Levallo v. 700 9.5, v. 1000 11.3

Gandhi D.K. v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Nugget Zon v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Willa Explosive v. 700 10.1, v. 1000 11.6

Solvalla 26.4.

Light In v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Party Crasher v. 7090 12.5, v. 1000 14.5

Soundtrack v. 700 13.5, v. 1000 13.7

No Limit Express v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Charlotte Bailed v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Embrace It v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Axel Ruda v. 700 11.6, v. 1000 11.5

Global Dubhe v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Everon v. 700 10.1, v. 1000 11.4

Vermo 26.4.

Tuli-Mörkö v. 700 33.1, v. 1000 33.8

Stoneisle Ucco v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Pirttilämn Roosa v. 700 29.7, v. 1000 29.5

Zara Avenger v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Magic Madonna v. 700 13.2, v. 1000 12.9

Sofie Halm v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Lumettaja v. 700 24.1, v. 1000 25.1

Mr Stahl v. 700 11.0, v. 1000 13.2

Xenia Comery v. 700 12.4

Edward Snipes v. 700 13.3, v. 1000 12.7, v. 1600 14.6

Axevalla 25.4.

Koriander v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Super Frasse v. 700 15.5, v. 1000 16.5

Waitingashell v. 700 15.6, v. 1000 15.8

Larizz v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Dajanov v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Baron Muscles v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Denali Doc v. 700 9.4, v. 1000 12.4

Gerben v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Chang v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Teivo 25.4.

Vennelmon Sulo v. 700 31.1, v. 1000 32.5

Royal Ambition v. 700 17.2, v. 1000 17.4

Mootsartti v. 700 25.2, v. 1000 25.5

Tercero Mayo v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Iago Vici v. 700 14.3 ,v. 1000 15.2

Aurora's Dream v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Let's Get It Up v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Isosalon Isku v. 700 25.7, v. 1000 27.2

Mantorp 24.4.

Invidia v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Fraganzia Call v. 700 13.1, v. 1000 15.0

Iznogoud Am v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Lindstedt Boko v. 700 14.9, v. 1000 15.2

Urbina Southwind v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Jisco Vacante v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Kuopio 24.4.

Vivian Artist v. 700 17.1, v. 1000 17.7

Famous Valley v. 700 15.3, v. 1000 15.6, v. 1600 14.9

Wertti v. 700 26.5, v. 1000 26.8

Uncia v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Noumani v. 700 26.8, v. 1000 27.1

Hissun Feeniks v. 700 24.6, v. 1000 24.8

Correct W.F: v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Stonecapes Unity v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Jennirosa v. 700 14.6, v. 1000 16.9

Årjäng 23.4.

Jessie v. 700 12.7, v. 1000 15.1

Embarrassed v. 700 13.0, v. 1000 15.4

Theycallmesixteen v. 700 11.3, v. 1000 13.8

Xanthis Flicka v. 700 12.3, v. 1000 14.4

Oxidizer v. 700 10.9, v. 1000 12.6

Jägersro 22.4.

Daiquiri Grif v. 700 12.1, v. 1000 14.1

Global Difference v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Image Rapida v. 700 9.5, v. 1000 11.4

Boli You S.M. v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Staro Peanut v. 700 12.0, v. 1000 12.3

Shallow v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Freja Skovsende v. 700 12.4, v. 1000 12.7

Eenymeenyminymoe v. 700 9.9, v. 1000 11.6

Upper Face v. 700 9.1, v. 1000 10.1

Emma Jet v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Seinäjoki 22.4.

Laksiina v. 700 26.7, v. 1000 26.4

Ava di Alessia v. 700 11.0

Suvionni v. 700 23.1, v. 1000 23.3

Rosima v. 700 13.0

Bond Eagle v. 700 15.9, v. 1000 15.5

Winners Lane v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Lake's Diana v. 700 13.1, v. 1000 13.3

Go West Yong Man v. 700 10.6

Ellin Sisu v. 700 23.5, v. 1000 23.4

Hierro Boko v. 700 9.0, v. 1000 10.7

Massimo Hoist v. 700 12.0

Åby 21.4.

Yin Yang v. 700 10.7, v. 1000 13.1

Thundrfrmdownunder v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Stens Wille v. 600 10.2, v. 1000 12.3

Explosive A.F. v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Joviality v. 700 10.1, v. 1000 11.4

H.C.'s Crazy Horse v. 700 8.3, v. 1000 9.6

Mellby Korall v. 700 9.1, v. 1000 11.2

Tetrick Wania v. 700 12.0, v. 1000 12.3

So Much A Lady v. 700 15.5, v. 1000 15.2

Ante La Roque v. 700 9.2, v. 1000 10.5

Riverdale Z. v. 700 9.9, v. 1000 11.9

Pour Mea Double v. 700 12.6, v. 1000 13.0