Hae tästä blogista

sunnuntai 31. elokuuta 2014

Solvalla 27.8.

Oncenforall v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Reims Gasti v. 600 10.4, v. 1000 11.9
Offshore Man v. 700 14.3, v. 1000 13.7
Miss Beniss v. 700 13.9, v. 1000 13.1
Cash Gamble v. 600 9.7, v. 1000 12.3
Snow Flake Goj v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Rugiada Dei Rex v. 600 9.3, v. 1000 10.6

Åby 27.8.

Gongfu v. 700 13.6, v.1000 14.9
Simb Senta v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Famna Käll v. 600 11.7, v. 1000 13.3
Rydens Jecana v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Jumble Ås v. 600 9.5, v.1000 10.3
Juniata Hanover v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Fabuleux B.R. v. 700 10.1, v. 1000 10.8
Codebreaker v. 700 9.9, v. 1000 11.1

Vermo 27.8.

Victory Fling v. 700 16.9, v.1000 16.6
Global Ocean v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Temen Vilo v. 700 26.6, v. 1000 26.7
Big Muscles v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Lyric Broline v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Express Duo v. 700 10.6, v. 1000 11.4
Funny Farm v. 700 10.5, v. 1000 12.3
B. Tuuma v. 700 24.0, v. 1000 25.5
Elena For Ever v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Sonearandyetsofar v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Noble Heart Nova v. 600 13.4

Jägersro 26.8.

Ninepoints Lucy v. 1000 14.3
Vacation Silvio v. 1000 13.6
Neona Princess v. 700 11.5, v.1000 13.1
Estreem v. 700 16.4, v. 1000 15.6
Tiberius F v. 600 9.7, v. 1000 11.2
Going Ville v. 700 9.8, v. 1000 10.9
Room To Go v. 600 11.6, v. 1000 11.9
Rigatoni v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Reckless v. 700 10.9, v. 1000 11.3
Ivar Sånna v. 700 11.5, v.1000 11.8
Drgba Bob v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Order To Fly v. 700 11.8, v. 1000 11.8
Happy Days v. 700 9.9, v. 1000 11.1
Merlin v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Nissan Broline v. 600 11.0, v. 1000 12.8
Wingait Ida v. 700 10.3, v. 1000 11.8
Air Frame v. 700 11.1, v. 1000 11.2

Teivo 26.8.

Hilavitku v. 700 28.8, v. 1000 29.7
Ratu Palema v. 700 16.7, v. 1000 17.7
Taikasalama v. 700 23.7, v. 1000 23.7
Get Going Grace v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Madickens Stjärna v. 700 10.9, v. 1000 13.6
Saida Gold Wing v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Zerib Lie Star v. 700 14.4, v. 1000 15.8
M.J. Timjami v. 700 30.0, v. 1000 31.2

Kalmar 25.8.

Naglo' Del Nord v. 600 10.8, v. 1000 12.6
Lookahere v. 600 13.0, v. 1000 16.1
Caddie Jasmina v. 600 14.6, v.1000 17.0
Dernier Viking v. 600 13.1, v. 1000 14.3
Ready After v. 600 12.1, v. 1000 12.7
Pike RIver v. 600 13.7, v. 1000 15.3

Jensuu 25,8,

Vieskerin Viivi v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Cankus Nemo v. 700 17.2, v. 1000 17.3
Little Michelle v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Vilar Lake v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Vie De Chief v 700 17.4, v. 1000 17.2
Kenneth Mick v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Mäkelän Jero v. 700 26.5, v. 1000 28.6

Seinäjoki 24.8.

Sturm Und Sohn v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Jamas Victor v. 700 27.1, v. 1000 28.5
Maisema v. 700 26.5, v. 1000 26.0
Finish Flyer v. 700 13.6, v. 1000 14.0
Tesantti v. 700 24.6, v. 1000 25.0
BWT Gamble v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Chic Flick v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Chipper v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Romme 23.8.

Lass Neo v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Seducedbyaface v. 1000 13.4
Spirit Real v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Narold Vox v. 100 11.7
Fashion Duo v. 1000 13.7
Oracle v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Super Photo Bood v. 700 12.1
Mystery Love v. 700 9.5, v.1000 11.6
High Stage v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Nadir Grif v. 700 16.7, v.1000 17.4

lauantai 30. elokuuta 2014

Turku 23.8.

In Cookie Boogie v. 700 16.7, v. 1000 17.3
True Blue v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Mikko Mania v. 700 25.3 ,v. 1000 25.5
Cheat Sheet v. 700 13.0, v. 1000 12.8
Amazing Soul v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Venice v. 700 12.3, v. 1000 12.1
Piispalan Santeri v. 700 26.9, v.1000 25.5
Vislakka v. 700 23.5, v. 000 24.0
Callela Longshot v. 700 9.9, v. 1000 12.4
Vieskerin Valo v. 700 22.2, v. 1000 22.9
El Bodyguard v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Leemark's Casimir v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Romme 22.8.

Arctic Helen v. 700 15.2, v. 1000 16.3
The True F v. 7000 11.6, v. 1000 12.8
Rico Follo v. 700 9.8, v. 1000 12.5
I Me Mine v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Prince Di Poggio v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Kickans Girl v. 700 13.4, v. 1000 14.5

perjantai 29. elokuuta 2014

Solvalla 22.8.

Just Flying By v. 600 10.1, v.1000 11.9
Livacious Lindy v. 700 10.3, v. 1000 11.4
Begamot Frido v. 700 17.5, v.1000 17.6
Elemenza Am v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Evin Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Cocosflinga v. 700 14.5, v.1000 15.4
Remains v. 700 12.4, v.1000 14.3
Countess Marke v. 700 13.3, v.1000 15.0
Queen of Hearts v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Deepdish v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Exclusive Zon v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Ruby Trap v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Oak Broline v. 700 19.3, v.1000 18.2

Turku 22.8.

Karotähti v. 700 30.2, v. 1000 30.5
Hickoprodigious v. 700 16.6, v. 1000 17.5
Aaron De Veluwe v. 700 12.4, v. 1000 12.5
Mikolan Aatu v. 700 26.8, v. 1000 28.0
Callela Fancyman v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Sweet Mama Blue v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Dreambow v. 700 15.9, v. 1000 16.4
M.T.Hopeandglory v. 700 13.5, v.1000 14.5
Champion Luxx v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Zumba Kemp v. 700 16.3, v. 1000 16.9

Bergsåker 21.8.

Labero Broline v. 700 10.5, v.1000 12.1
Apache Dy Noyer v. 700 13.3, v.1000 15.4
Cash'em Online v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Linus Ru v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Shiraz Brodde v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Jyväskylä 21.8.

Agony Passage v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Costello v. 700 24.5, v. 1000 25.6
Korte-Sisu v. 700 26.5, v.1000 27.3
Phiony Tag v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Sophie Savage v. 700 13.4, v.1000 14.2
Magnat v. 700 11.1, v.1000 12.7
Armchair Warriors v. 700 13.5, v.1000 14.7
Maikkis v. 700 26.1, v.1000 27.9

Solvalla 20.8.

Anthologie v. 600 10.9, v. 1000 11.2
O.P.Q.C. v. 600 15.8, v. 1000 15.1
Alfas Dimitri v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Mellby Amiral v. 700 13.5, v.1000 14.0
Need For Speed v. 700 11.5, v.1000 13.0
Fire To The Rain v. 700 11.0, v. 1000 11.1
Canaka B.F. v. 600 9.8, v.1000 9.8
Up-Date Hoss v. 600 13.7, v. 1000 15.0
Seabiscuit v. 600 12.3, v.1000 14.0
Dance Photo v. 600 10.0, v. 1000 10.7
Youana v. 600 9.6
Hamdalla v. 700 10.3, v.1000 11.2
Jeppas Maxi v. 11.3, v. 1000 11.2
Claes Boko v. 700 10.6, v.1000 11.3
Jetset Linda v. 600 16.2, v.1000 16.4

Vermo 20.8.

Turparulla v. 700 26.9, v. 1000 27.9
Demi De Veluwe v. 700 15.9, v. 1000 15.6
Arctic Shot v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Byebyecya v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Enrico La Renta v. 700 13.1
Shadoom v. 700 12.5, v. 1000 12.7
Zo Zo Hoss v. 700 11.5, v. 1000 12.0
Lukas Hall v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Extreme Luca v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Top Of The Hill v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Callela Rockhard v. 700 11.4, v. 1000 13.3
Sahara B Boy v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Dash Of SPeed v. 700 14.3, v.1000 16.2
Sopun Haaste v. 700 26.1, v.1000 26.6

Oulu 19.8.

Kiss Goodbye v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Vieskerin Toive v. 700 27.7, v. 1000 26.8
Liona v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Barcelona F v. 700 13.5, v. 1000 12.8
Breedlove v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Good Jewel v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Strait Iron v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Seinäjoki 18.8.

Watch Me Cloud v. 700 18.6, v. 1000 17.8
Do It Valiant v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Lissu Rols v. 700 30.4, v. 1000 30.0
Aragorn Hoss v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Rilleri v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Jane's Heart v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Brilliant Step v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Bro Bizz v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Ryti-Tyttö v. 700 25.9, v.1000 26.3

Vermo 17.8.

Dash of Speed v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Vänkäneiti v. 700 31.1, v. 1000 30.7
Cupido Bridland v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Great Lady v. 700 17.2, v. 1000 19.4
Jane Sisu v. 700 12.2, v. 1000 12.9
BWT Hard As A Rock v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Mr Q.L. v. 700 14.9, v. 1000 14.8
One Hour Photo v. 700 13.3, v 1000 13.8
Haxa v. 700 26.5, v. 1000 27.8

Åby 16.8.

Sylvester America v. 600 10.0, v.1000 11.9
Sputnik v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Obelix Damhus v. 600 10.8, v. 1000 12.5
Quid Pro Quo v. 700 9.1, v. 1000 9.8
Even's First Boy v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Stricker v. 700 12.9, v. 1000 12.6
Single Sock v. 700 9.4, v. 1000 11.5
Surprise Lord v. 700 9.7, v. 1000 10.4
Quid Pro Quo v. 700 9.2, v. 1000 10.1
Navigator Sib v. 600 12.5
Nescafe v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Pin Kronos v. 700 9.9
Commander Crowe v. 700 14.0, v. 1000 12.8
Uranium v. 500 13.9, v. 1000 13.5

Tampere 16.8.

Temen Vilo v. 700 24.7, v. 1000 25.2
Voctory Fling v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Design For Live v. 700 15.3, v. 1000 14.8
Tiltun Topi v. 700 22.6, v. 1000 22.7
Callela Rockhard v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Frankker v. 700 23.5, v. 1000 23.6
Diamond Duo v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Amazing Soul v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Keisar v. 700 20.3, v. 1000 20.9
BWT Fiera v. 700 10.9, v. 1000 12.9
EL Catwalk v. 700 10.0, v. 1000 12.7
Super Cent v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Ellhill's Lofty v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Bollnäs 15.8.

T.Rex Sisu v. 600 11.9, v. 1000 13.8
Sam Forget v. 600 10.8, v. 1000 12.5
Global Owner v. 600 14.0, v. 1000 15.3
Putte Topline v. 600 10.0, v. 1000 11.9

Åby 15.8.

Önas Ida v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Melvin Palema v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Rocket Man v. 700 13.2
Polar L.B. v. 600 9.2
Finish Brandon v. 700 10.7, v. 1000 11.0
Echo's Girl v. 700 11.0, v. 1000 13.0

keskiviikko 27. elokuuta 2014

Kokemäki 15.8.

Gouann Laukko v. 600 17.1, v. 1000 17.6
Cheat Sheet v. 600 13,1 v. 1000 13.8
Laurilan Aamor v. 600 25.0, v. 1000 26.4
Mikolan Aatu v. 600 27.0, v. 1000 28.8
Head Up High v. 600 16.5, v. 1000 16.6
Varjonova v. 600 28.1, v. 1000 29.9
Metternich v. 600 13.3, v. 1000 15.4
Midnight Jose v. 600 14.3, v. 1000 16.5

Mikkeli 15.8.

Säveling v. 700 31.8, v. 1000 32.5
Snow Spruce v. 700 15.4 ,v. 1000 16.3
Tähden Leevi v. 700 25.7, v. 1000 26.9
Xtra Hot Kemp v. 700 10.5, v. 1000 11.9
Mäen Hovi v. 700 25.1, v. 1000 25.6
Feelgood Pellini v. 700 12.0, v. 1000 12.5
Deco v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Poken Viasko v. 700 22.5, v. 100024.3
Globe Linda v. 700 18.5, v. 1000 17.4

Örebro 14.8.

O'Grady v. 700 10.6, v. 1000 11.1
Speed Hill v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Othello Face v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Black Jack B v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Jonesy v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Spark Rick v. 700 13.6, v. 1000 12.6

Lahti 14.8.

Shut The Gate v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Kiikku's Change v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Leemark's August v. 700 10.5, v. 1000 12.5
Champion Luxx v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Victory Pilot v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Sahara B Boy v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Tejas v. 700 23.5, v. 1000 24.8
Ego Even v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Nettineiti v. 700 29.5, v. 1000 29.4

keskiviikko 20. elokuuta 2014

Solvalla 13.8.

Underpaid Hanover v. 700 9.4, v. 1000 10.9
Pastor Dee v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Offshore Man v. 700 10.1, v. 1000 11.1
Rugiada Dei Rex v. 700 10.6, v. 1000 11.7
Interest Sånna v. 700 16.3, v. 1000 15.4
Dewey Luvs Britt v. 700 10.4, v.1000 12.0
Claude Guegan v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Jägersro 13.8.

Habito v. 700 9.1, v.100011.7
Lizette Sisu v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Ivar Sånna v. 700 8.7
Gantab Håleryd v. 700 13.9
Hopeful Sund v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Gucci Degato v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Bubba Degato v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Vermo 13.8.

Elena Boko v. 700 16.8, v. 1000 16.4
Rinette Streamline v. 700 13.7, v. 1000 13.5
Diamond Duo v. 700 13.4, v. 1000 13.7
Vixen v. 700 24.1, v. 1000 25.7
Bleu Nuit v. 700 14.8, v. 1000 14.3
Sundsvik Chamsin v. 700 15.4, v.1000 15.2
Ekin Toive v. 700 23.8, v. 1000 24.4
Big Sky Hurricane v. 700 9.1, v. 1000 10.6
Aarni's Fire v. 700 11.3, v.1000 13.0
Captain Sparrow v. 700 14.6, v. 1000 16.6

Eskilstuna 12.8.

Miss Beniss v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Jula Club v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Exceed'em v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Nabab di Poggio v. 700 9.7, v. 1000 11.6
Premier Kronos v. 700 11.7, v. 1000 12.1

Teivo 12.8.

Tiberio v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Joannan Tähti v. 700 25.6, v. 1000 26.7
Stoneisle Mustan v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Valtran Pimu v. 700 28.1, v. 1000 28.3
Prince As v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Lukas Hall v. 700 12.3, .v 1000 14.3
Dolly SIsu v. 700 17.4, v. 1000 17.3
Fine By Me v. 700 11.9, v. 1000 14.4

Färjestad 11.8.

Sheava Vik v. 700 11.1, v. 1000 11.7
Al Dente v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Souchong v. 700 12.2, v.1000 13.4
Buddha v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Anna Greta v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Littlemissunshine v. 700 11.6, v. 1000 14.0
Emmett Brown v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Lover Face v. 700 14.2, v. 1000 13.6
Sherry v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Forssa 11.8.

Ylivoima v. 700 30.1, v. 1000 31.1
Carlos La Renta v. 700 14.6, v. 1000 17.3
Amazing Goal v. 700 17.4, v. 1000 19.3
Haxa v. 700 32.0, v. 1000 33.0
All Together v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Absolut Newport v. 700 10.9, v. 1000 13.4
Köyhän Hovi v. 700 28.0, v. 1000 29.2
Rocking Love v. 700 15.3, v. 1000 17.3
Fired Up v. 700 19.2, v. 1000 20.7
Yammy Paxx v. 700 15.8, v. 1000 19.5

Ylivieska 10.8.

Vallun Ralli v. 700 29.6, v. 1000 29.9
Cross Bones Web v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Tamaran Taika v. 700 29.0, v. 1000 30.4
I.P. Muskotti v. 700 26.5, v. 1000 27.5
Time Iron v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Dark Viper v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Johnny Muscles v. 700 13.3, v. 1000 13.6
I.P. Sankari v. 700 25.5, v. 1000 26.6
Blue Pearl v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Julia Windhill v. 700 14.9, v. 1000 16.2

Riihimäki 10.8.

Hilavitku v. 700 30.4, v. 1000 31.0
Fiery Sid v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Captain Sparrow v. 700 15.1, v. 1000 17.6
Large Point v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Black Dunnock v. 700 14.2, v.1000 15.8
Turnaus v. 700 26.1, v. 1000 26.7
Silent Bob v. 700 17.1, v. 1000 17.7
Calaxy v. 700 16.9, v. 1000 17.6

Dannero 9.8.

Dance Photo v. 1000 13.4
Ed You v. 700 8.8, v. 1000 9.8
Diego M.Boko v. 500 13.0, v. 1000 12.6
Harvey Tornado v. 700 11.2, v. 1000 11.3
Order To Fly v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Rovaniemi 9.8.

Magical Annie v. 600 14.0, v. 1000 15.8
Lumi-Iiris v. 700 27.6, v. 1000 28.0
All In v. 700 12.9, v. 1000 12.7
Gene Touch v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Luna Lady v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Callela Longshot v. 700 10.5, v. 1000 11.9
Suivikas v. 700 24.3, v. 1000 25.3
Cherry Chapstick v. 700 12.1, v. 1000 13.3
R.R. Samu v. 700 25.4, v. 1000 27.2

Gävle 8.8.

Super Zantos v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Solöns Rangel v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Ramboldo Jet v. 700 12.2, v. 1000 12.6
Kaka A.T. v. 700 9.4
Victor A.U. v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Solvalla 8.8.

Exclusive Zon v. 700 14.4, v. 1000 13.8
Karate Kate v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Raffinos v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Iponema v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Great Society v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Buba Boko v. 600 11.0, v. 1000 13.2

sunnuntai 17. elokuuta 2014

Vieremä 8.8.

Viariina v. 700 29.8, v. 1000 30.5
Nice Kometa v. 700 17.1, v. 1000 18.7
Agony Passage v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Ronaldo v. 700 25.2, v. 1000 25.9
Sort of Sorrow v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Bonne Fiona v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Gary Saknussen v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Sky High Hilding v. 700 13.2, v. 1000 15.5
Con Dios v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Mattilan Urho v. 700 31.8, v. 1000 32.2
Mister Bean v. 700 14.3, v.1000 15.7

Seinäjoki 8.8.

Brilliantti v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Iikori v. 700 26.0, v. 1000 27.0
Brown Royal v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Vouti Verona v. 700 26.6, v. 1000 26.3
Lover Shade v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Secret Samira v. 700 13.2, v. 1000 15.7
Siveri v. 700 24.8, v. 1000 24.8
Borups Ivan v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Turku 8.8.

Silent Wanderer v. 700 15.6, v. 1000 17.4
Luca Lane v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Ablaze Jam v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Russian Roulette v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Caerbannog v. 700 10.8, v. 1000 13.0

Boden 7.8.

Putte Topline v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Casper Downhill v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Viking Streamline v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Kossu Sisu v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Caesar De Veluwe v. 700 11.1, v. 1000 13.2

Mikkeli 7.8.

Valentini v. 700 30.4, v. 1000 30.6
She Is Saga v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Backyard Blues v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Cute's Royat Song v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Joannan Tähti v. 700 21.8, v. 1000 23.3
Starlet Fairway v. 700 10.7, v. 1000 12.8
Doug Careliano v. 700 9.2, v. 1000 10.6
Pauhis v. 700 26.0, v. 1000 27.0
Donna Factor v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Mäkelän Jero v. 700 26.3, v. 1000 26.4
Giovanna Pueblo v. 700 15.2, v. 1000 16.1

Solvalla 6.8.

Chapeau v. 700 11.4, v. 1000 11.3
Checco Boko v. 700 9.9, v. 1000 11.0
Your Highness v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Rugiada Dei Rex v. 700 9.6, v. 1000 9.8
Letsmingleimsingle v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Örbäckens Marion v. 700 13.9, v. 1000 13.7
Special One v. 600 13.2, v. 1000 13.5
Rigatoni v. 700 13.2, v. 1000 13.1

Åby 6.8.

October Kronos v. 700 10.2, v. 1000 12.5
Nerone Bigi v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Rondine d'Amore v. 600 14.9, v. 1000 14.2
Snabba Cash v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Star of Glory v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Rockhampton v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Versailles v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Bear Mail v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Jetset Linda v. 700 12.7, v. 1000 14.2

keskiviikko 13. elokuuta 2014

Vermo 6.8.

Maryland Rose v. 700 14.4, v. 1000 16.2
Lyric Broline v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Tähen Topelius v. 700 21.2, v. 1000 23.2
Elegance Angelique v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Big Muscles v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Cankus Que v. 700 10.1, v. 1000 12.2
Imun Siro v. 700 27.7, v. 1000 27.9
Ambitious Beat v. 700 12.8, v.1000 16.0

Jägersro 5.8.

Jitanes v. 700 11.1, v. 1000 11.6
Frida Montana v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Mill Triss v. 700 14.7, v. 1000 14.2
Pronto Jet v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Tristan Toro v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Sander Esterel v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Teivo 5.8.

Little Fire Girl v. 700 12.6, v. 1000 14.6
Dominum v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Lorutyttö v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Blue Porsche v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Cousin Bowl v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Superieur v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Lisbeth v. 700 12.1, v. 1000 14.4
Golda Nightwish v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Nahkaparturi v. 700 24.1, v. 1000 25.3
Temen Vilo v. 70025.4, v. 1000 26.1

Halmstad 4.8.

Barkåks Barabbas v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Lightning Photo v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Cashier Center v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Velvet Girl v. 700 11.6, v. 1000 11.9
L'Heritier v. 700 12.1, v. 1000 11.5
Bailey Sweet Grim v. 700 11.0, v. 1000 11.6

tiistai 12. elokuuta 2014

Kuopio 4.8.

Vaarin Vappu v. 700 27.3, v. 1000 29.5
Mäkelän Jero v. 700 27.1, v. 1000 29.6
R.R. Veera v. 700 26.7, v. 1000 27.8
Midnight Hour v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Brave Eight v. 700 15.1, v. 1000 14.6
Sharp Edge v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Mike Face v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Wice Star v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Sahara Snow White v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Vovori v. 700 26.6, v. 1000 28.0

Pori 3.8.

Geena Ale v. 700 12.8, v. 1000 13.3
Saaga S v. 700 19.7, v. 1000 21.0
Mokomani v. 700 20.7, v. 1000 21.7
Vieskerin Valo v. 700 20.6, v. 1000 21.0
Virijori v. 700 19.1, v. 1000 20.1
Venice v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Aarni's Fire v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Pörnä-Tyttö v. 700 24.8, v. 1000 24.7
Nike di Girifalco v. 700 10.4, v. 1000 11.2
Frankker v. 700 23.6, v. 1000 22.8
Mokomani v. 700 26.7, v. 1000 26.6
Vieskerin Valo v. 700 24.4, v. 1000 23.9
Photo Back v. 700 12.0, v. 1000 12.3
Pikku Hyvä v. 700 26.4, v. 1000 26.6

Rättvik 2.8.

Remember Y v. 700 12.8
Dounowhereurgoin v. 700 11.7, v. 1000 13.3
B.B.S.Sugarlight v. 700 10.7, v. 1000 10.9
Dominator v. 700 10.9, v. 1000 11.8
B.W.L.Champion v. 700 10.1, v. 1000 10.4
Persos Smokie v. 600 13.1, v. 1000 13.6
Curtsy Hanover v. 700 9.7, v. 1000 10.6
Nahar v. 700 10.9
Panter Neo v. 700 14.1

Pori 2.8.

Sundsvik Chamsin v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Pulun Pilke v. 700 20.8, v. 1000 21.6
Piispalan Santeri v. 700 20.0, v. 1000 20.6
Vapperi v. 700 24.3, v. 1000 25.3
Kihisee v. 700 21.5, v. 1000 24.0
Vesuvio Ås v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Saaga S v. 700 22.0, v. 1000 23.4
Mokomani v. 700 20.8, v. 1000 22.4
Virijori v. 700 21.7, v. 1000 22.3
Köppinen v. 600 21.3, v. 1000 21.8
Herbie Sisu v. 700 11.7, v. 1000 12.1
Surprise Lord v. 700 8.9, v. 1000 10.6
Jottei v. 700 26.4, v. 1000 25.8

Solvalla 1.8.

Magnificient v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Verbalisee v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Song And Dance Man v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Neo's Victory v. 700 9.6, v. 1000 10.4
Diego M.Boko v. 700 12.9, v. 1000 12.7

Vaasa 1.8.

Supanteri v. 700 32.1, v. 1000 31.1
Seppälän Vouti v. 700 29.4, v. 1000 29.6
Millcape's Devil v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Hastalavist v. 700 29.1, v. 1000 29.5
Stone Capes Lord v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Tiberio v. 700 14.6, v. 1000 15.3
The Jackpot . 700 13.7, v. 1000 14.6
Feeling Girl v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Håstens Daleoro v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Siveri v. 700 27.9, v. 1000 27.5

Pori 1.8.

Ceramic Alley v. 700 19.6, v. 1000 19.1
Hunter's Queen v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Fakir du Sala v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Dynamit Harry v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Nero di Girifalco v. 500 12.6, v. 1000 14.4
Milkway Gate v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Hugo Pinnacle v. 700 13.5, v.100 13.9
Wondering Alice v. 700 11.4, v. 1000 13.7
Golda Nightwish v. 700 12.5, v. 1000 14.8

Åby 31.7.

Buddha v. 700 11.8, v. 1000 13.9
O'Grady v. 700 9.0, v. 1000 11.3
Frozen v. 700 12.1, .v 1000 12.3
Tony Boy v. 700 11.3, v. 1000 13.0
Pelikan Trio v. 700 9.7, v. 1000 10.8

maanantai 11. elokuuta 2014

Mikkeli 31.7.

Sandelsson v. 700 17.3, v. 1000 18.1
Vaikin Vauhti v. 700 23.8, v. 1000 23.7
Monster Pine v. 700 12.0, v. 1000 14.4
An-Anastasia v. 700 12.3, v. 1000 13.1
She's So Lady v. 700 11.6, v. 1000 13.9
Sata Salamaa v. 700 27.2, v 1000 27.7
Domestic Fillysine v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Löten's Anselm v. 700 13.5, v. 1000 15.4

Solvalla 30.8.

Candor Hall v. 700 10.5, v. 1000 11.6
Ahsoka v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Al Dente v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Dance Photo v. 700 9.8, v. 1000 10.3
Fortuna Sund v. 700 8.8, v. 1000 10.7
Ramboldo Jet v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Ready After v. 700 11.1, v. 1000 11.7
Fredericks Laukko v. 700 10.3, v. 1000 11.5
Ivar Sånna v. 700 7.8, v. 1000 9.3

Bergsåker 30.7.

Ariel Boko v. 700 11.2, v.1000 11.5
Ptemkin v. 700 14.6, v. 1000 15.9
O.P.'s Flirt v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Laurentius Romeo v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Spring Chicken v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Bembi's New Order v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Vermo 30.7.

Daisy Web v. 700 15.3, v. 1000 16.8
Jamie Ray v. 700 14.3, v. 1000 14.9
San Marino WOod v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Leemark's August v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Kupori v. 700 22.2, v. 1000 23.3
Sands Pepper v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Moonlight Cloud v. 700 10.1, v. 1000 12.1
The Life v. 700 11.8, v. 1000 13.8
Hujanhajan v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Fast Motion v. 700 12.4, v.1000 14.1

perjantai 8. elokuuta 2014

Jägersro 29.7.

Britt Hudson v. 1000 10.7
Paramount v. 600 11.3, v. 1000 11.4
Chapeau v. 600 10.7, v. 1000 12.7
Rambo Flex v. 600 9.5, v. 1000 11.2
Caliber T.T. v. 1000 11.2
Royal Trophy v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Winter's Iceman v. 600 9.8, v. 1000 11.3
Happy Days v. 600 10.1, v. 1000 10.9
Com Åstad v. 600 11.8, v. 1000 11.3
Ed You v. 700 9.9, v. 1000 10.7
Stelton v. 600 12.0, v. 1000 11.1
Papillon Face v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Face RIb v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Grace From Above v. 700 12.9, v. 1000 13.2

Teivo 29.7.

Valoilmiö v. 700 28.1, v. 1000 28.0
Wild Steel v. 700 17.3, v. 1000 18.6
Dreaman v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Black Madicken v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Lorutyttö v. 700 29.2, v. 1000 30.0
Snellman Pepper v. 700 15.7, v. 1000 15.6
Nike Di Girifalco v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Madde Palema v. 700 12.6, v. 1000 13.8
True Blue v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Mantorp 28.7.

Perfect Power v. 700 10.0, v. 1000 11.5
Search Launcher v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Soonerorlater v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Covington Ås v. 700 12.7, v. 1000 12.4
Ready To Glide v. 700 12.3, v. 1000 14.5
DAkota Chip v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Oulu 28.7.

Cankus Royal v. 700 16.8, v. 1000 16.8
Amortentia v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Hilun Huiske v. 700 28.8, v. 1000 28.9
Atos Palema v. 700 13.5, v. 1000 15.5
I.P. Sankari v. 700 23.6, v. 1000 23.9
Special Juliano v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Amour Avenger v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Ellen H v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Gene Touch v. 700 14.0, v. 1000 15.5

sunnuntai 3. elokuuta 2014

Bollnäs 27.7.

Such A Feeling v. 600 9.3, v. 1000 11.6
Exceed'em v. 600 13.9, v. 1000 14.2
Face'em v. 600 11.8, v. 1000 13.3
Kemas Winnie v. 600 9.6, v. 1000 12.0
Sloppy Joe v. 600 19.8, v. 1000 12.7
Ruhuna Tea v. 600 9.6, v. 1000 10.8

Kokemäki 27.7.

Maryland Rose v. 700 16.3, v. 1000 16.1
Sensuel Donna v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Benito Kievtishof v. 600 14.2, v. 1000 15.0
Hiln Ihme v. 700 31.1, v. 1000 30.6
Winner Type v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Open Way v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Eto-Kiärä v. 700 25.4, v. 1000 29.1

lauantai 2. elokuuta 2014

Bollnäs 26.7.

Clay Dunder v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Global Ninja v. 700 15.6, v. 1000 14.1
Standout v. 700 10.2, v. 1000 10.8
Ima Tornado v. 800 12.8
High Stage v. 600 10.7, v. 1000 11.2
Mellby Vargtass v. 600 9.3, v. 1000 10.2
Navigator Sib v. 700 11.3, v. 1000 11.7

Joensuu 26.7.

Taranella v. 700 25.9, v. 1000 26.5
Cankus Nemo v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Top Of The Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Olivia Pepper v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Vihjeen Veto v. 700 27.4
All In v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Mikko Mania v. 700 21.2, v. 1000 22.1
Reborn Excalibur v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Rapin Aatos v. 700 21.5, v. 1000 22.0
Oracle v. 700 11.6
Womanizer v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Lötens Nobody v. 700 17.8, v. 1000 17.5

Romme 25.7.

Hallsta Lotus v. 700 20.7, v. 1000 20.5
Unogaren v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Andreas Sisu v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Månprinsen A.M. v. 700 16.9, v. 1000 17.9
Dionne Sisu v. 700 10.6, v. 1000 13.1

Solvalla 25.7.

Muchmoremuscles v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Letsmingleimsingle v. 600 12.0, v. 1000 14.7
Along The Way v. 600 13.9, v. 1000 14.5
Claude Guegan v. 700 10.6, v. 1000 11.8
DiegoM.Boko v. 600 7.8, v. 1000 10.6
Right Away v. 700 10.3, v. 1000 11.8
Elegant Boko v. 700 14.5, v. 1000 14.5

Riihimäki 25.7.

Bouncing Hill v. 700 14.7, v.1000 16.5
I.P. Soturi v. 700 29.4, v. 1000 30.1
Las Vegas v. 700 17.8, v. 1000 18.9
Noisette Bar v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Hanslankari v. 700 25.4, v. 1000 25.3
Mil Mi v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Leading Baritone v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Tupla-Suviyö v. 700 29.8, v. 1000 30.2
Lovetown v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Excite It v. 700 15.8, v. 1000 16.9

Vieremä 25.7.

Mega Mania v. 700 27.5, v. 1000 29.5
Giovanna Pueblo v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Calimero v. 700 22.8, v. 1000 23.8
Forsberg v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Time Iron v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Order By Koffe v. 700 131., v. 1000 13.2
Stoneisle Lilian v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Galewind Angel v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Bonne Fiona v. 700 12.7, v.1000 13.9
Juntti-Jussi v. 700 26.0, v. 1000 26.3
Phiony Tag v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Turku 25.7.

Rired Up v. 700 17.1, v. 1000 17.9
Elena For Ever v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Pamperedmuscles v. 700 16.3, v. 1000 16.4
Fine By Me v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Cabernet v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Solänget 24.7.

Nahar v. 600 11.1, v. 1000 12.8
Space Photo v. 600 16.4, v. 1000 16.0
Birmingham v. 600 13.1 ,v. 1000 14.0
Liss Elaza v. 600 11.1, v. 1000 11.8
Digital Archive v. 600 12.8, v. 1000 12.9