Hae tästä blogista

lauantai 27. tammikuuta 2024

Jägersro 24.1.

Huxie Sensei v. 700 15.5, v. 1000 15.4

Vanquish v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Hurricane K.K. v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Laferrari Dimanche v. 700 14.9, v. 1000 14.2

Caravaggio Jet v. 700 14.7, v. 1000 14.6

Perfect v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Lorens Flevo v. 700 19.0, v. 1000 19.1

Solvalla 24.1.

Bergsäker W.F. v. 700 13.5, v .1000 15.0

Xanthis Hilton v. 700 10.6, v. 1000 12.1

Jeremias Sisu v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Jessie Leg v. 700 17.4, v. 1000 17.2

De Niro Bi v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Nephtys Boko v. 700 15.9, v. 1000 17.0

Mateo di Quattro v. 700 13.8, v. 1000 13.5

Västerbo Blizzard v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Vermo 24.1.

Tervatar v. 700 29.8, v. 1000 32.5

The Greek Sox v. 700 14.6, v. 1000 16.4

Hierro Boko v. 700 13.1, v. 1000 15.0

Lake's Elmer v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Bigwig Swamp v. 700 12.5, v. 1000 14.0

William Way v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Make It Up v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Eskilstuna 23.1.

Netflix v. 700 12.1, v. 1000 13.9

Paying My Way v. 700 15.5, v. 1000 16.6

Caradja v. 700 17.0, v. 1000 16.7

Monte Carlo v. 700 16.9, v. 1000 17.2

Byron Face v. 700 12.6, v. 1000 14.1

Solkattens Olivia v. 700 13.5, v. 1000 15.0

Lahti 23.1.

Piece of Knowledge v. 700 15.0, v. 1000 17.4

Sahara Cherie v. 700 11.1, v. 1000 13.6

Rehulan Huvi v. 700 30.7, v. 1000 30.7

Make A Wish H.C. v. 700 14.1, v. 1000 15.4

Space Oddity v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Kiikku's Trooper v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Pate Pollea v. 700 24.5, v. 1000 26.4

Halmstad 22.1.

Chef Axe v. 700 15.7, v. 1000 15.8

Red Rock Booze v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Call Me Gleipner v. 700 13.3, v. 1000 13.8

Ilex P.R. v. 700 15.3, v. 1000 15.2

Don Robin v. 700 15.4, v. 1000 14.6

Miss Jibe v. 700 13.0, v. 1000 14.1

tiistai 23. tammikuuta 2024

Kuopio 22.1.

Fairy Wind v. 700 17.3, v. 1000 17.6

Mattilan Eemeli v. 700 29.8, v. 1000 31.2

Vauhtis v. 700 24.8, v. 1000 26.6

Thai Profit v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Tim Jerry v. 700 12.1, v. 1000 14.4

Mc Lee v. 700 16.3, v. 1000 17.0

Romme 21.1.

Global Destination v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Pannacotta Doc v. 700 12.6, v. 1000 14.8

Express Cash v. 700 13.0, v. 1000 14.5

Kite Runner v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Elysia v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Mr Birkenstock v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Jyväskylä 21.1.

National Strike v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Hacek v. 700 15.3, v. 1000 17.7

Armell v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Lennon Rapina v. 700 23.3, v. 1000 26.5

Jacques Hyneman v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Smokin Ride v. 700 13.5, v. 1000 15.9

The Dzeison v. 700 16.0, v. 1000 17.5

maanantai 22. tammikuuta 2024

Bollnäs 20.1.

Snickers v. 600 18.0, v. 1000 16.5

Corona Park v. 600 14.2, v. 1000 14.5

Global Caps v. 600 14.3, v. 1000 15.0

Grace Trot v. 600 13.0, v. 1000 14.6

Kayla Westwood v. 600 13.1, v. 1000 13.3

Dark Roadster v. 600 11.6, v. 1000 13.0

Conrads Anette v. 600 19.8, v. 1000 18.4

It's Peppertime v. 600 11.9, v. 1000 12.4

Teivo 20.1.

Bluehill's Wizard v. 700 16.2, v. 1000 17.0

Tukkijätkä v. 700 27.1, v. 1000 28.0

Impressario v. 700 12.6, v. 1000 15.0

Säpikäs v. 700 29.0, v. 1000 29.5

Issakan Valo v. 700 24.3, v .1000 24.3

Top Score v. 700 11.2, v. 1000 14.0

Nompparilla v. 700 25.6, v. 1000 26.5

Magazine Match v. 700 11.0, v. 1000 13.0

Muska v. 700 14.0, v. 1000 14.8

King of the North v. 700 10.7, v. 1000 13.2

Amazing Player v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Färjestad 19.1.

And Away We Go v. 700 16.2, v. 1000 17.0

Feline Burgerheide v. 700 12.4, v. 1000 13.2

Baron TIlly v. 700 15.7, v. 1000 15.8

Mael v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Seinäjoki 19.1.

Monsoon Zeppo v. 700 16.7, v. 1000 18.3

Fourcade v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Black Crystal v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Knows Mana v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Xeven Leader v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Show Must Go On v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Dreams v. 700 14.5, v. 1000 16.7

Bergsåker 18.1.

Gibson Brick v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Må Super v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Alexi quick v. 700 14.2, v. 1000 15.0

Viking Lane v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Swosh v. 700 14.7, v. 1000 14.8

Sally Maclennane v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Kouvola 18.1.

Knows The Way v. 700 18.7, v. 1000 18.4

Lotta Leg v. 700 17.7, v. 1000 17.8

Gryffindor v. 700 17.6, v .1000 18.9

Heros Du Monde v. 700 19.7, v. 1000 18.6

perjantai 19. tammikuuta 2024

Åby 17.1.

Mr Explosive H.H. v. 700 13.3, v. 1000 15.5

Bicc's Avalon v. 700 12.6, v. 1000 14.4

Camelot As v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Pwojtech Vrijthout v. 700 13.0, v. 1000 15.1

Golden Crescent v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Tour Eiffel v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Global Empress v. 700 14.8, v. 1000 16.2

Wingait Henke v. 700 15.3, v. 1000 15.8

Rouge Tile v. 700 16.0, v. 1000 17.3

Solvalla 17.1.

Before Takeoff v. 700 12.3, v. 1000 15.2

Mister Vredebest v. 700 10.3, v. 1000 12.0

Cloud Busting v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Ekas Zalming v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Jurista v. 700 8.9, v. 1000 10.9

Victory Venus v. 700 13.9, v. 1000 14.4

You To Xlnt v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Relevant Stride v. 700 12.3, v. 1000 13.9

Future Sox v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Makian Degato v. 700 13.6, v. 1000 15.9

Vermo 17.1.

Brandon Orden v. 700 24.1, v. 1000 23.0

Villituisku v. 700 29.6, v. 1000 30.3

Royal Luca v. 700 13.6, v. 1000 15.7

Hurman Viesker v. 700 25.6, v. 1000 26.4

Villiheila v. 700 24.8, v. 1000 26.6

Jack of All Trades v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Richard Halm v. 700 15.3, v. 1000 17.0

Laird Hamilt Boko v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Ray Boy v. 700 13.3, v. 1000 13.6

Axevalla 16.1.

Ina Crown v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Booster Broline v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Unique Wine v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Starbec's A.To Z. v. 700 17.2, v. 1000 16.5

Mr Birdman v. 700 16.4, v. 1000 16.1

Mona Moonlight v. 700 13.0, v. 1000 14.7

Livingstone v. 700 16.8, v. 1000 17.4

Mantorp 15.1.

Yatzy Töll v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Önas Spartacus v. 700 16.5, v. 1000 16.7

Mose Eagle v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Ransom Tile v. 700 16.8, v. 1000 17.0

In Love Silas v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Delfo Nobel v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Turku 14.1.

Tropical Vice v. 700 13.9, v. 100 15.6

Mattilan Eemeli v. 700 29.7, v. 1000 29.9

New Grove Xtacy v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Viulan Voitto v. 700 26.8, v. 1000 28.1

Furioso Wohlrab v. 700 15.2, v. 1000 15.3

Locusta v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Y.P. Son v. 700 28.2, v. 1000 29.2

maanantai 15. tammikuuta 2024

Kalmar 13.1.

Teton Abovethehill v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Chocolicious v. 600 13.9, v. 1000 14.4

Jalapeno K. v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Red Mile Brodde v. 600 10.1, v. 1000 10.7

Mellby Jail v. 600 12.1, v. 1000 12.1

Ready To Go v. 600 12.2, v. 1000 12.9

Power Vacation v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Triton v. 600 9.8, v. 1000 11.6

Betting Pacer v. 600 11.6, v. 1000 12.3

Massine v. 700 13.0, v. 1000 14.7

Lahti 13.1.

Säpikäs v. 700 30.4, v. 1000 30.9

Zara Avenger v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Hissun Turbo v. 700 23.5, v. 1000 25.6

Enriggio Index v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Goodygoodytwoshoes v. 700 12.9

Velvasseli v. 700 29.0, v. 1000 29.3

Kaiser Wibb v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Callela Ikaros v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Kukkarosuon Kurko v. 700 25.0, v. 1000 25.3

Payet v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Romme 12.1.

Sahara Peyote v. 700 11.4, v. 1000 11.5

Nonstop Käll v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Jopp v. 700 13.7, v. 1000 15.6

Kathrine S.H. v. 700 15.5, v. 1000 16.9

Seinäjoki 12.1.

Wendys Fireball v. 700 17.5, v. 1000 18.3

Vireveri v. 700 27.0, v. 1000 27.8

Knows Mana v. 700 14.4, v. 1000 14.3

Ville Kalle v. 700 26.7, v. 1000 26.4

King of the North v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Marschall Match v. 700 12.6, v. 1000 13.7

The Dzeison v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Åby 11.1.

Maestro Michel v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Gelato Pellini v. 700 13.8, v. 1000 13.6

Red Rock Booze v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Armand Dee v. 700 15.1, v. 1000 15.2

Mayhem Mary v. 700 12.4, v. 1000 13.0

San Sebastian v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Real Scotch v. 700 11.0, v. 1000 12.4

lauantai 13. tammikuuta 2024

Jyväskylä 11.1.

Harlamov v. 700 32.0, v. 1000 31.1

Feeling Bold v. 700 16.8

Profar v. 700 16.6, v. 1000 18.6

La Cerise v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Queen Diablo v. 700 14.4, v. 1000 15.6

Bergsåker 10.1.

Blues Brother v. 700 18.8, v. 1000 18.4

Snick Chick v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Zigzag Zagazoo v. 700 14.8, v. 1000 16.9

Hypnotize v. 700 16.6, v. 1000 18.0

Solvalla 10.1.

Jeremias Sisu v. 700 15.9, v. 1000 16.0

Solkattens Olivia v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Global Fantasy v. 700 15.4, v. 1000 16.6

Oracle Vixi v. 700 13.8, v. 1000 14.6

Nail'em v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Nightingale v. 700 14.9, v. 1000 14.3

Denali Doc v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Global Caps v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Isabelle Sisu v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Friend of Elves v. 700 13.1, v. 1000 13.1

Vermo 10.1.

Tukkijätkä v. 700 29.5, v. 1000 29.9

Lamar Web v. 700 15.3

Aika-Vastus v. 700 28.1, v. 1000 26.7

Make It Up v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Top Score v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Nemea Iceman v. 700 10.9, v. 1000 12.9

Emma E. v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Truthisoutthere v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Cash Maker v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Jägersro 9.1.

T.Rex Tiger v. 700 17.7, v. 1000 17.6

Ekolod v. 700 13.8, v. 1000 14.1

Caravaggio Jet v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Federer v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Elettra Robin v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Matchpoint Pellini v. 700 17.5, v. 1000 16.8

Steady Victory v. 600 15.3, v. 1000 15.8

Junious Heot v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Don Robin v. 700 13.0, v. 1000 13.0

Ina Minute v. 700 13.2, v. 1000 15.5

Teivo 9.1.

Meeris v. 700 32.2

Green Boss v. 700 16.9, v. 1000 17.5

Vapra v. 700 28.9, v. 1000 29.4

Activist v. 700 14.4, v. 1000 14.2

Impressario v. 700 14.3, v. 1000 15.5

Dodii v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Ray Boy v. 700 11.3, v. 1000 13.1

Margarita Luca v. 700 18.9, v. 1000 18.3

Gävle 8.1.

Formula Powergirl v. 700 12.7, v. 1000 14.2

Nice Knight v. 700 15.2, v. 1000 15.5

Winchester v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Elysia v. 700 12.8, v. 1000 13.2

Västerbo Blizzard v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Kuopio 8.1.

Jones Legacy v. 700 16.6, v. 1000 17.7

Isosalon Se v. 700 31.2, v. 1000 32.2

Jontte Junior v. 700 14.2, v. 1000 15.9

Astrid Broline v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Ilos Sansibar v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Annan v. 700 28.2, v. 1000 29.0

Romme 6.1.

Spader v. 700 12.6, v. 1000 14.7

Bravo Alicia v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Global Crusader v. 600 12.0, v. 1000 13.5

Nuzzle'em v. 600 12.0, v. 1000 13.2

Teton Lindraj v. 600 15.1, v. 1000 15.4

Mister Vredebest v. 600 13.0, v. 1000 14.2

Jurista v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Corazon de B. v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Pommac W.F: v. 700 14.7, v. 1000 16.0

lauantai 6. tammikuuta 2024

Eskilstuna 4.1.

Triton v. 700 12.7, v. 1000 14.1

Larissa Fallis v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Biscaia v. 700 14.9, v. 1000 15.3

Relevant Stride v. 700 12.0, v. 1000 14.0

Matteo de Veluwe v. 700 15.5, v. 1000 16.6

Never To Young v. 700 15.2, v. 1000 15.3

Åby 3.1.

Sabasi v. 70014.1, v. 1000 16.8

Champlain Wania v. 700 14.4, v. 1000 17.0

Mister Twister v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Patricia Bo v. 700 14.0, v. 1000 15.5

Amorcer Levallo v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Rocket Snapper v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Moses Boko v. 700 10.7, v. 1000 12.4

Solvalla 3.1.

Currency Artist v. 700 15.9, v. 1000 16.3

Perfect Illusion v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Global Evolution v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Grace Trot v. 700 14.9, v. 1000 14.9

Ready To Roll v. 700 13.0, v. 1000 13.6

J.J.Daenerys v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Benchmark v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Crazy Life v. 700 12.4, v. 1000 12.8

Esposito v. 700 11.0, v. 1000 11.3

Ebullient v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Jägersro 2.1.

Caddie Skott v. 700 17.3, v. 1000 18.4

Global Deep Impact v. 700 16.5, v. 1000 17.1

Tidore Degato v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Sabani v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Citrin Diablo v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Jetpack v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Festival of Speed v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Alvena Matteus v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Ilex P.R. v. 700 13.7, v. 1000 15.8

maanantai 1. tammikuuta 2024

Färjestad 1.1.

Gibraltar v. 700 14.3, v. 1000 16.7

Mama's Happy Boy v. 700 12.8, v. 1000 14.6

King of Greenwood v. 700 10.9, v. 1000 13.6

Victor Flax v. 700 12.5, v. 1000 15.3

Establishment v. 700 11.0, v. 1000 13.1

American Cash v. 700 13.1, v. 1000 15.6

Jameson K.W. v. 700 12.2, v. 1000 14.9

La Coquette Zon v. 700 14.9, v. 1000 15.7

Axevalla 31.12.

Just Enough D.K. v. 700 14.1, v. 1000 15.5

Slave To Love Cal v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Chocolicious v. 700 12.8, v. 1000 15.2

Flight To Paris v. 600 15.8, v. 1000 16.4

Cascabella v. 600 12.7, v. 1000 13.6

Marabou Brodda v. 700 10.9, v. 1000 11.4

No Talking You v. 600 13.5, v. 1000 14.8

Theycallmesixten v. 700 10.3

Cassius Clay D.E. v. 700 10.8, v. 1000 12.8

High On Pepper v. 700 11.9, v. 1000 11.9

Lahti 31.12.

Jack of All Trades v. 700 15.6, v. 1000 17.7

Ammon Garden v. 700 17.1, v. 1000 18.0

Silenos Clearsky v. 700 12.1, v. 1000 14.1

Ecarte v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Sixten Roc v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Why Cane v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Gävle 30.12.

Dwayne Zet v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Victory Venus v. 600 14.6, v. 1000 14.5

Ziroshi v. 600 15.4, v. 1000 15.0

Winterburn v. 600 13.6, v. 1000 14.4

Blast Pad v. 600 14.5, v. 1000 13.2

One Cristal v. 600 14.3, v. 1000 13.5

Future Sox v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Maverick Meerkat v. 600 15.5, v. 1000 14.5

Pärlan Tooma v. 600 17.0, v. 1000 17.3

Kuopio 30.12.

Callela Vipdeal v. 70013.5, v. 1000 15.4

Marida v. 700 30.7, v. 1000 32.0

Verona Hoist v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Ulvin Elvis v. 700 31.8, v. 1000 32.9

Zähikäinen v. 700 27.3, v. 1000 27.7

Taraori v. 700 27.7, v. 1000 28.2

Mc Lee v. 700 14.7

Rivercapes Way v. 700 14.2

Amazing Player v. 700 14.3, v. 1000 14.4

Issakan Valo v. 700 25.3

El Indeed v. 700 13.8

Pori 29.12.

Grainfield Aiden v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Dodii v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Fango Jett v. 700 14.8, v. 1000 15.9

Morison v. 700 24.6, v. 1000 24.5

Ken's Carlos v. 700 15.3, v. 1000 15.0

Por Glam Rock v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Miss Fearless v. 700 14.2, v. 1000 16.3

Seinäjoki 28.12.

Brassic v. 700 16.2, v. 1000 17.3

Sweet Amber v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Havglimt v. 700 25.7, v. 1000 25.7

Miya Gran v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Iknowyouwantme v. 700 13.5, v. 1000 14.4