Hae tästä blogista

keskiviikko 25. kesäkuuta 2014

Hagmyren 20.6.

Zo Zo Hoss v. 600 11.3, v. 1000 12.9
Qvintette v. 700 12.5, v.1000 13.9
Alva Garbo v. 700 16.4, v. 1000 17.4

Vieremä 20.6.

Fantteri v. 700 32.0, v. 1000 31.3
Proper Critic v. 700 14.5, v. 1000 17.3
Ekon Kava v. 700 26.3, v. 1000 28.5
Vihjeen Veto v. 700 28.2, v. 1000 29.1
Anton Von Bentz v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Petitchanson Bigi v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Mokomani v. 700 24.9, v. 1000 25.8
Boulder Gladiator v. 700 13.1, v. 1000 14.2
General Heel v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Be My Hot Stuff v. 700 17.4, v. 1000 18.3

Dannero 19.6.

Snow Breeze W.F. v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Ariel Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.1
Nahar v. 700 12.4, .v 1000 12.2
Dollar Boko v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Lappeenranta 19.6.

Marhuri v. 700 30.7, v. 1000 31.5
Ulvin Visa v. 700 27.7, v. 1000 28.8
Maika's Nightrun v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Välkyn Tuisku v. 700 23.4, v. 1000 24.3
Osmo Cosmos v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Rubiinin Säihke v. 700 25.0, v. 1000 27.5
Call Me Queen v. 700 16.8, v. 1000 17.6

Vaggeryd 18.6.

Mellby Amiral v. 600 12.6, v. 1000 13.5
Lizette Sisu v. 600 10.5, v. 1000 13.0
Namale Kronos v. 600 11.1, v. 1000 11.8
Tokio Hotel Hall v. 600 11.2, v. 1000 12.7
Drogba Bob v. 700 12.5, v. 1000 14.9
Maxmillian Trotter v. 600 13.0, v. 1000 14.1
Global On Fire v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Divas Revansch v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Vermo 18.6.

Adam Kemp v. 700 14.3, .v 1000 15.7
Ekin Toive v. 700 25.6, v. 1000 26.6
J.A. Monster v. 700 12.5, .v 1000 13.8
Love de Villeneuve v. 700 15.6, v. 1000 15.4
Tarantino v. 700 11.4, v. 1000 12.2
Metior Easy v. 700 11.5, v. 1000 13.6
Saaga S v. 700 19.9, v. 1000 21.8
Sands Pepper v. 700 15.7, v. 1000 15.5
Design For Live v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Solvalla 17.6.

Othello Face v. 700 11.4, v. 1000 13.4
Digital Display v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Costatantisoldi v. 700 8.2, v. 1000 9.5
Rigatoni v. 700 13.3, .v 1000 13.9
Big Ben v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Cummin v. 700 1.1, v. 1000 11.7
Screen Height v. 700 13.2, v. 1000 13.7
R.K.Princess v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Kanyoni v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Anthologie v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Kuopio 17.6.

Tosi-Tili v. 700 31.4, v. 1000 30.9
Lady Milana v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Jenkan Jytke v. 700 28,0, v. 1000 28.7
BWT Mirage v. 700 17.0, v. 1000 17.7
Broadway Soprano v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Finish Fast v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Vitter v. 700 25.3, v. 1000 27.2

Färjestad 16.6.

Candor Hall v. 700 8.0, v. 1000 9.8
Maraboo Man v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Kind Spirit v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Kemas Winnie v 700 11.0, v. 1000 13.1
Village Surprise v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Polar L.B. v. 700 10.6, v. 1000 12.4

tiistai 24. kesäkuuta 2014

Jyväskylä 16.6.

M.J. Timjami v. 700 28.7, v. 1000 31.0
Ciao Amiral v. 700 14.2, v. 1000 16.7
Hallelujamoment F v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Vie De Chief v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Sirun Valpuriina v. 700 20.7, v. 1000 22.1
She's So Lady v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Bottoms Up v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Viksun Tyttö v. 700 23.9, v. 1000 25.7
Huambo v. 700 12.4, v. 1000 14.4
R.R. Tuike v. 700 26.7, v. 1000 28.0

Örebro 15.6.

Montreal v. 700 15.4, v. 1000 14.8
Littlemissunshine v. 600 12.7, v. 1000 14.3
Electric Image v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Broidi v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Secret Service v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Britelite Am v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Psycho v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Digital Frame v. 600 12.5, v. 1000 13.2
Othello Tilly v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Ahsoka v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Apalachicola v. 700 16.3

Vermo 15.6.

Shakeela Novo v. 700 17.6, v. 1000 18.0
Lady Brooklyn v. 700 13.6, v. 1000 15.7
Villiaura v. 1000 28.2
Fiery Tile v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Sahara Renegade v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Ekin Kunkku v. 700 22.1, v. 1000 24.6
Ribaude v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Zeus Kemp v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Classic Wave v. 700 12.5, v. 1000 14.9

Boden 14.6.

Special Promise v. 600 10.2, v. 1000 12.8
Unbeaten Light v. 600 17.1
Special Topgear v. 600 12.4, v. 1000 12.9
Dance Photo v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Fonzan Sund v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Paying Guest v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Happygangster G.L. v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Maverick Man v. 600 12.8, v. 1000 13.1
Nahar v. 700 10.2, v. 1000 10.6

Kouvola 14.6.

Jane Sisu v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Sundsvik Sangria v. 600 15.0, v. 1000 15.0
Diamond Duo v. 700 14.5, v. 1000 14.3
Surprise Lord v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Elias Intomieli v. 600 22.7, v. 1000 22.7
Harmi's Frido v. 600 13.1, v. 1000 13.2
Fabrice Duo v. 600 17.5, v. 1000 17.5
Beatgoeson Hanover v. 600 9.8, v. 1000 12.6
Ed You v. 700 9.9, v. 1000 11.5
Timoko v. 700 9.6, v. 1000 11.3
Veetuli v. 700 25.6, v. 1000 24.3

Bollnäs 13.6.

Victor Ruda v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Cadabra Transs R v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Remo Gas v. 700 11.2, v. 1000 12.7
You Bet Hornline v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Pori 13.6.

Trendi v. 700 28.6, v. 1000 28.9
Luck Carrier v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Vaiva v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Aarni's Fire v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Lukas Hall v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Feast Your Eyes v. 700 14.3, v. 1000 15.6
True Blue v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Valtran Pimu v. 700 31.0, v. 1000 30.4
Kantri v. 700 24.8, v. 1000 26.2

perjantai 20. kesäkuuta 2014

Åby 12.6.

Solo Nolo v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Racer Avenue v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Dakota Chip v. 700 10.1, v. 1000 12.1
Storm Passage v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Alchemilla Rich v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Breedlove v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Mikkeli 12.6.

Tähtieko v. 700 29.7, v. 1000 30.1
Erica Luca v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Taranella v. 700 30.2, v. 1000 31.2
Lass Indus v. 700 13.5, v. 1000 15.9
Deepa Duo v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Cold Seastar v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Härmän Aurora v. 700 25.5, v. 1000 28.1
Great Lady v. 700 15.5, v. 1000 17.3
Amerique Revanche v. 700 16.1, v. 1000 17.7
Korte-Sisu v. 700 28.7, v. 1000 28.3
Cute's Royal Song v. 700 16.2, v. 1000 16.9

Solvalla 11.6.

Seabiscuit v. 700 8.8, v. 1000 9.7
Pirro Bi v. 700 10.7, v. 1000 11.3
Carelin v. 700 7.9, v. 1000 9.6
Ragata v. 700 11.4, v. 1000 11.9
Boom Boom Am v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Demi De Veluwe v. 600 14.6, v. 1000 13.9
Emmett Brown v. 700 13.3, .v 1000 13.7
Most Wanted As v. 700 9.9, v. 1000 11.0

Jägersro 11.6.

Amazing Man v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Spik Party v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Spurs Rain v. 600 13.4, .v 1000 12.7
Huge Star v. 700 10.4, v. 1000 12.4
Panchiao v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Moonshine Muscles v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Jägersro 11.6.

Amazing Man v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Spik Party v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Spurs Rain v. 600 13.4, .v 1000 12.7
Huge Star v. 700 10.4, v. 1000 12.4
Panchiao v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Moonshine Muscles v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Vermo 11.6.

Callela Nutbush v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Green Pepper v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Shot v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Super Frido v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Superieur v. 700 11.7, .v 1000 12.5
Je L'Adore v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Tapsan Tahti v. 700 21.9, v. 1000 22.9
Merry And Pretty v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Malkin v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Dague Volante v. 700 12.8, v. 1000 15.0

Halmstad 9.6.

West Wing v. 700 10.6, v. 1000 12.5
Michelangelo Ås v. 700 13.9, v. 1000 13.9
Artemis v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Let It Happen v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Britt Palema v. 700 9.3, v. 1000 11.5
Alvena Take It v. 700 10.6, v. 1000 12.6

Turku 10.6.

I.P. Liekki v. 700 27.6, v. 1000 27.2
Mr Skywalker v. 700 14.2, v. 1000 14.5
El Catwalk v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Rilleri v. 700 23.0, v. 1000 24.5
Embassy Photo v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Winter's Iceman v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Finish Them v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Yalumba Hoss v. 700 13.8, v. 1000 14.6

maanantai 16. kesäkuuta 2014

Kuopio 9.6.

Fantteri v. 700 30.1, v. 1000 29.5
Vovori v. 700 29.0, v. 1000 30.4
Glamdring Slim v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Sohvin Valle v. 700 27.8, v. 1000 29.0
Goldshoe Rolei v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Big Headache v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Cosmic Photo v. 700 15.2, v. 1000 16.5

lauantai 14. kesäkuuta 2014

Bjerke 8.6.

Fire To The Rain v. 1000 12.1
Repay Merci v. 800 11.1
Open v. 600 10.5, v. 1000 11.2
Rooibos v. 60011.6, v. 1000 12.2
Ruth Reerstrup v. 600 11.2, v. 1000 12.3
Rue Du Bac v. 600 8.9, v. 1000 11.0
Stelton v. 600 8.9, v. 1000 10.7
Univers de Pan v. 600 9.6
Canaka B.F. v. 600 8.9, v. 1000 10.7

Joensuu 8.6.

Mike Face v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Suvikuningatar v. 700 31.5, v. 1000 32.0
Vihjeen Veto v. 700 26.4, v. 1000 26.9
High Commander v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Mikko Mainio v. 700 25.1, v. 1000 25.7
Minto's Starman v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Vikens Pine v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Hooligan Wurst v. 700 16.8, v. 1000 17.4
Sing In Silence v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Östersund 7.6.

Twilight Eyes v. 600 12.9, v. 1000 12.6
Dragon Tooma v. 700 11.0, v. 1000 12.3
Bartyender In v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Elegance Brodde v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Valnes Chilly v. 700 11.0, v. 1000 13.8
Caramella B.F. v. 700 11.0, v. 1000 13.8
Sanity v. 700 10.2, v. 1000 10.7

Ylivieska 7.6.

Hissun Aarre v. 700 23.9
Seachocolate v. 700 14.2
Quattro Cross v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Vapperi v. 700 25.0, v. 1000 25.7
Etoile du Nord v. 700 15.4, v. 1000 15.8
New Sunshine v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Aino-Ilona v. 700 25.2, v. 1000 25.9
Suikun Rilla v. 700 24.3, v. 1000 24.6
Vincent du Ling v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Minto's Romeo v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Diori v. 700 25.5, v. 1000 27.6
Hayai Chikara v. 700 16.6, v. 1000 15.7

Kalmar 6.6.

Lightning Photo v. 600 9.8, v. 1000 13.3
Cash Gamble v. 600 11.0, v. 1000 12.8
Elmer Gold v. 600 10.5, v. 1000 12.3
Dernier Viking v. 600 12.0, v. 1000 14.9
Bagley v. 600 9.6, v. 1000 12.2
Aibohphobia v. 600 12.8, v. 1000 13.4

Lappeenranta 6.6.

Viksun Tyttö v. 700 25.3, v. 1000 25.7
Pauhis v. 700 31.4, v. 1000 31.6
Erika Kultamaa v. 700 29.4, v. 1000 28.8
Biodiesel v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Jessi Classico v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Hurmuri-Humu v. 700 22.6, v. 1000 25.0
You Know v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Agnese v. 700 18.6, v. 1000 18.9
Top of the Hill v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Åby 5.6.

Crowne v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Quantanamera v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Tony Boy v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Prince Flevo v. 700 11.0, v. 1000 12.9
Seyffenstein v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Lahti 5.6.

Charlotte Russe v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Fast Motion v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Vanquish v. 700 10.7, v. 1000 11.4
Embassy Caviar v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Jaguar Point v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Kontroll Broline v. 700 11.9, v. 1000 13.5
De Toy Zena v. 700 13.6, v. 1000 14.0
Zulu Hoss v. 700 11.7, v. 1000 12.8
R.R. Tuike v. 700 24.8, .v 1000 25.5

keskiviikko 11. kesäkuuta 2014

Solvalla 4.6.

Miss Beniss v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Caddie Heart v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Digital Control v. 700 12.2, .v 1000 13.8
Digital Pointer v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Baharat v. 700 12.7, v. 1000 12.7
Standout v. 700 11.4, v. 1000 11.8
Souchong v. 700 12.3, v. 1000 14.6
Augusta v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Bergsåker 4.6.

Elit Håleryd v. 700 10.4, v. 1000 12.5
Premier Kronos v. 600 9.1, v. 1000 12.2
Kennie v. 70011.6, v. 1000 12.9
Miss Elaza v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Adrian's Girl v. 700 12.0, v. 1000 15.3
Marine Brodda v. 700 12.4, v. 1000 14.7

Vermo 4.6.

Easy Fling v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Amazing Koks v. 700 10.6, v. 1000 11.1
Born For Speed v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Hiskin Muisto v. 700 25.6, v. 1000 25.6
Corleone Shark v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Jaqueline Mon Ami v. 700 12.9, v. 1000 13.1
Kiikku's Dame v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Vilman Vili v. 700 25.4, v. 1000 26.5
Bad Boy Press v. 700 11.4, v. 1000 13.4
Nice As Pie v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Skellefteå 3.6.

You Bet Hornline v. 600 11.1, v. 1000 11.1
Sanna Karin v. 600 13.3, v. 1000 14.5
Fast Pay v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Ultimo Brodde v. 700 13.8, v. 1000 13.6

Teivo 3.6.

Seppälän Vouti v. 700 29.8, v. 1000 30.6
Susanne v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Feeling Future v. 700 15.4, v. 1000 16.8
Meadow Match v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Guapita C v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Byebyecya v. 700 12.3, .v 1000 14.6
French Rhode v.700 13.2, v. 1000 14.3
Herttelin Toivo v. 700 24.3, v. 1000 24.7
Lovely Dart v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Gävle 2.6.

Digital Frame v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Ninepoints Ariel v. 700 13.2, v. 1000 15.3
Nightingale Face v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Chip Dealer v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Open Range v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Stelina v. 700 10.5, v. 1000 13.3

lauantai 7. kesäkuuta 2014

Axevalla 1.6.

Britt Hudson v. 700 10.2, v. 1000 11.3
Caddie Hit v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Ultevis v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Danzel Eson v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Naglo' Del Nord v. 700 9.9, v. 1000 11.1
Snow Flake Goj v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Mikkeli 1.6.

Vermon Voitto v. 700 21.7, v. 1000 23.6
Evelyn Index v. 600 13.2, v. 000 13.5
Steel Robo v. 600 14.6, v. 1000 14.8
Saaga S v. 700 23.4, v. 1000 23.7
Armani Cates v. 700 14.5, v. 1000 14.6
B. Tuuma v. 700 24.4, v. 1000 23.8
Bosses Lily v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Herbie SIsu v. 700 12.6, v. 1000 12.6
Orlando v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Virijori v. 700 19.7, v. 1000 20.9
Veetuli v. 600 23.7, v. 1000 24.5
Steel Anemone v. 700 122., v. 1000 13.9

Mantorp 31.5.

Whitehouse Express v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Prince Elliot v. 700 14.3, v.1000 14.1
You To Lovely v. 700 10.7, v. 1000 12.4
R.K.Princess v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Octopus v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Up-Date Hoss v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Screen Height v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Carelin v. 700 10.9, v. 1000 12.7
Costatantisoldi v. 700 10.5, v. 1000 12.4

Seinäjoki 31.5.

Mo Money No Honey v. 700 16.8, .v 1000 17.5
Phiony Tag v. 700 15.3, .v 1000 16.6
Digital Design v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Fire Spruce v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Sävel-Muisto v. 700 27.4, v. 1000 28.7
Boulder Gladiator v. 700 14.6, v. 1000 17.8
Kantri v. 700 25.0, v. 1000 26.0
Embassy Photo v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Menoks v. 700 31.3, v. 1000 31.5
Adele S v. 700 15.6, v. 1000 16.8

Romme 30.5.

Elliot Boko v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Nobile di Poggio v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Kincannon Hanover v. 700 15.6, v. 1000 15.7

Pori 30.5.

Joivi v. 700 26.2, v. 1000 26.4
Instant Ready v. 700 14.6, v. 1000 17.6
Tapon Westwood v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Make Me Happy v. 700 10.0, v. 1000 12.4
Lover Shade v. 700 11.3, v. 1000 13.7
Morgoli v. 700 28.2, v. 1000 28.8
Niccolo Lavec v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Voimalinja v. 700 27.5, v. 1000 27.8
Gri Di S.J. v. 700 11.8, v. 1000 14.1

Jägersro 29.5.

Scirocco Sisa v. 700 12.4, v. 1000 12.0
Lucky Larry v. 700 13.2, .v 1000 15.6
Lawyer Lohr v. 700 11.8, v. 1000 12.7
M.T.Illustrious v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Young Farmer v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Pretty Trio v. 700 12.2, v. 1000 13.3

tiistai 3. kesäkuuta 2014

Lahti 29.5.

Mikolan Aatu v. 700 27.3, .v 1000 28.1
Stoneisle Morgan v. 700 15.5, v. 1000 17.3
CankusQue v. 700 13.8, v. 1000 15.6
M.T. Hopeandglory v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Blue River Pipe v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Taikasalama v. 700 28.8, .v 1000 29.8
Cincinnati v. 700 15.5, v. 1000 17.2
Road Robber v. 700 16.5, .v 1000 17.3
Forest Polestar v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Kake v. 700 30.7, v. 1000 31.1

Åby 28.5.

Psycho v. 700 8.9, v. 1000 12.4
Panchiao v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Trust Launcher v. 600 10.0 v. 1000 12.1
D'One v. 700 8.5
Wiss Shadow v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Occhione Jet v. 600 12.7, v. 1000 11.8
Valkyria R.Ö.K v. 700 10.2, .v 1000 11.3
Gila Håleryd v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Online d'Amour v. 700 9.8, v. 1000 11.4
Rolex Bigi v. 500 10.5, v. 1000 11.0
Rise Above v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Vermo 28.5.

Instant Rich v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Shadoom v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Loisto-Piirto v. 700 27.4, v. 1000 27.7
Classic Wave v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Hoboken v. 700 12.3, .v 1000 13.2
Toyset v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Sirun Valpuriina v. 700 24.4, v. 1000 25.0
Jamie Ray v. 700 13.7, v. 1000 15.9
Sundsvik Chamsin v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Herakles v. 700 15.5, v. 1000 16.4

Eskilstuna 27.5.

Imperator v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Nabab di Poggio v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Part Two v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Oliwer Hip v. 700 10.6, v. 1000 13.0
Lynn Palema v. 700 10.8, v. 1000 13.3
Scoot To Score v. 700 9.4, v. 1000 11.2
Dance Photo v. 700 10.8, v. 1000 12.8
Gollum v. 700 14.9, v. 1000 15.3

Teivo 27.5.

I.P. Soturi v. 700 29.6, v. 1000 29.4
Eicku v. 700 26.9, v. 1000 27.6
Madickens Stjärna v. 700 11.5, v. 1000 13.2
Victory Pilot v. 700 12.5, v. 1000 13.5
San Marino Wood v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Virikari v. 700 21.5, v. 1000 23.3
Fine By Me v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Inner Circle v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Lisa's Big Boy v. 700 16.6, v. 1000 16.8

Färjestad 26.5.

Molle C.D. v. 700 10.7, v. 1000 11.5
Örjan v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Mårten Marje v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Maxmara v. 700 9.6, v. 1000 11.5
Polar L.B. v. 700 10.9, v. 1000 11.7