Hae tästä blogista

tiistai 30. joulukuuta 2014

Gävle 23.12.

Fuzz v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Unique Gowan v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Pave The Way v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Lönhults Signe v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Zenit Brick v. 700 11.6, v.1000 13.1
Venkatesh v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Vermo 23.12.

Nemea Done v. 700 18.1, v. 1000 20.0
She's So Lady v. 700 14.8, .v 1000 16.0
Cheyenne Stara v. 700 141. ,v. 1000 14.7
Tas Onnekas v. 700 22.1, v. 1000 24.0
Alex Von Bentz v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Minos Vang v. 700 15.2, v.1000  15.3
Frosty Vice v. 700 13.3, v.1000 14.7
Graffiti Artist v. 700 17.5, v.1000 17.9
Lumitykki v. 700 28.1, v. 1000 28.1

Jägersro 22.12.

Donna Di Quattro v. 700 13.7, v. 1000 12.8
Sassafras v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Frida Montana v. 700 14.6, v. 1000 16.3
Gibbe Roni v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Vernin Starlight v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Rosso Pomodoro v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Seinäjoki 22.12.

Lightsonlightsoff v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Ruskatar v. 700 26.6, v. 1000 28.9
Lester v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Lyckliga Lotta v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Prelievo v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Atos Palmen v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Tupla-Prinsessa v. 700 26.5, v. 1000 26.4

Romme 21.12.

Aloe Vera v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Qvintette v. 700 10.9, v. 1000 12.3
Ägir Briljant v. 600 12.3, v. 1000 14.5
Hyltans Adonis v. 700 12.4, v.1000 13.8
Sid The Kid v. 600 10.8, v. 1000 13.9

Lahti 21.12.

Ette v. 700 30.3, v. 1000 30.5
Callela Kingswin v. 70017.8, v. 1000 19.1
Erkki Räp v. 700 33.3, v. 1000 34.1
Goldshoe Rolei v. 700 15.8, v. 1000 15.6
Hiskin Heppu v. 700 25.2, v. 1000 25.8
Löten's Anselm v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Portovenere v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Lucky Tempest v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Timeless Croft v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Zel Diva v. 700 14.8, v. 1000 15.7

maanantai 29. joulukuuta 2014

Åby 20.12.

Twin's Zindy v. 600 14.1, v. 1000 14.9
Dernier Viking v. 600 11.5, v.1000 11.8
Photo Hudson v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Elmer Gold v. 600 11.7, v. 1000 12.8
October Kronos v. 700 10.8, v. 1000 12.5
New Revolution v. 600 11.6, v. 1000 13.4
Dreams Take Time v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Kamanda v. 700 11.4
Alvena Take It v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Dencos Nemo Kilab v. 700 12.3, v. 1000 13.3
West Wing v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Vermo 20.12.

Capehill's Cadeau v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Noisette Bar v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Matterhorn v. 600 15.2, v. 1000 15.2
Sahara B Boy v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Costello v. 700 26.8, v. 1000 27.2
Twilight Vixi v. 700 14.2, v.1000 15.3
El Catwalk v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Setelisottiisi v. 700 28.1, .v 1000 26.9
Tomorrowland v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Diktaattori v. 700 24.3, v. 1000 25.1
Jaguar Point v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Solvalla 19.12.

Digital Pointer v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Zirkon Hoss v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Prince Cobol v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Ringo Star Effe v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Carja v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Odille v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Turku 19.12.

Kiviojan Raisu v. 700 28.2, v. 1000 29.0
M.T. Hopeandglory v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Laurila's Denethor v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Benito Kievitshof v. 700 17.5, v. 1000 17.6
Marshall Maurice v. 700 19.0, .v 1000 19.3
Ami Boy Eden v. 700 19.8, v. 1000 19.1

Åby 18.12.

Sudbury v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Liza With A Z v. 700 14.5, v .100 15.6
Quantum Outlook v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Raggamuffin v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Leader Tom v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Peter Bagger v. 700 11.8, v. 1000 13.1

lauantai 27. joulukuuta 2014

Pori 18.12.

Thomas Von Bentz v. 700 13.3, v. 1000 15.4
Eagle's Rose v. 700 18.7, v. 1000 18.4
Edgar Boko v. 700 12.1 ,.v 1000 15.3
Cousin Bowl v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Bluehill's Thunder v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Super Karma v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Kaarturi v. 700 29.0, v. 1000 30.0
Russian Roulette v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Willy Hooper v. 700 16.8, v. 1000 18.3

Jägersro 17.12.

Master Crowe v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Rocky Egedal v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Tchai Bakkely v. 700 12.6
Labrusca Sand v. 600 13.1, v. 1000 13.4
Speedy Star D.K. v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Hippie v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Usain Colt v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Maffioso Face v. 600 10.0
La Prinsess v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Solvalla 17.12.

Morgana Bi v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Backorder v. 500 15.1, v. 1000 15.5
Mr Jäger v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Next To None Sib v. 600 9.6, v. 1000 13.6
Cupido Sisu v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Withma v. 600 10.0, v. 1000 11.9
Caramella B.F. v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Vermo 17.12.

Magnat v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Herakles v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Excite It v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Miss Kadabra v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Västerbo Mission v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Hiskin Heppu v. 700 27.3, .v 1000 27.2
Lyckliga Lotta v. 700 12.3, v. 1000 15.4
Tiger Mint v. 700 15.0, v. 1000 15.8

Eskilstuna 16.12.

Quiteanotherstory v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Finn Knight v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Made Balck Beauty v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Augusta v. 700 11.2, .v 1000 12.6
Handsome Face v. 600 14.1, v. 1000 14.6
Blue Star Celerity v. 700 13.7, v. 1000 13.6

Teivo 16.12.

Helun Prinssi v. 700 30.5, v. 1000 31.5
Tähen Toivomus v. 700 25.2, v. 1000 28.4
Marshall Maurice v. 700 13.9, v.1000 15.4
Callela Fancyman v. 700 13.5, v. 1000 16.9
Jorken Loisto v. 700 26.7, v. 1000 27.9
Supreme Credit v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Alex Von Bentz v. 700 10.6, v. 1000 12.5
Passita v. 700 26.8, v. 1000 27.7
Ariel Hope v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Millcape's Devil v. 700 14.2, v. 1000 15.5

perjantai 26. joulukuuta 2014

Halmstad 15.12.

Calvin Borel v. 700 14.0, v. 1000 13.6
Catain Crowe v. 700 151., v. 1000 15.9
Aroma Grim v. 700 12.0, v. 1000 12.2
Dixie Exclusive v. 700 13.7, v. 1000 144.4
Young Farmer v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Gucci Degato v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Oulu 15.12.

Bel Air v. 700 15.5, v. 1000 16.9
Big Lebowski v. 700 15.3, .v1000 17.2
Ghost Story v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Caesar De Veluwe v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Tir Du Caux v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Tähti Kepu v. 700 27.7, .v 1000 28.0
North Leader v. 700 12.8, .v 1000 14.3

Kalmar 14.12.

Hunch Alo v. 500 14.5
Spirit Real v. 600 11.4, v. 1000 13.3
No Credit Broline v. 500 12.6, v. 1000 14.6
Maicon Face v. 500 11.5, v. 1000 13.3
Trust Launcher v. 600 12.6, v. 1000 14.0
Max Bob v. 500 10.9, v. 1000 12.8

tiistai 23. joulukuuta 2014

Kouvola 14.12.

Ecstasy Of Gold v. 700 16.8, v. 1000 18.3
Jamie Ray v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Rainbow Cherry v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Dumbledor v. 700 28.1, v. 1000 28.2
Magpie v. 700 14.6, v.1000 16.0
Halt Of Avalanche v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Frosty Vice v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Egoa On v. 700 29.8, v. 1000 29.8

Mantorp 13.12.

Love You Silvio v. 600 13.0, v. 1000 14.1
Promise Me v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Search Launcher v. 600 14.8, v. 1000 14.4
Enormous Hangover v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Finish Future v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Digital Ink v. 700 12.2, v. 1000 12.0
Aristocat Boko v. 700 17.3, v. 1000 16.6
Usain Henna v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Royal Fighter v. 600 14.5, v. 1000 13.6

Kuopio 13.12.

Classic Valley v. 700 15.1, v. 1000 17.3
Hevillä v. 700 29.7, v. 1000 30.6
Aaron Hem v. 700 28.7, v. 1000 27.9
Victory Bonsai v. 700 10.9, v. 1000 12.7
Drinks Please v. 700 18.0, v. 1000 17.3
Krimori v. 700 25.4, v. 1000 25.2
Extreme Luca v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Order By Koffe v. 700 13.7, v. 1000 13.0
Sata Salamaa v. 700 27.6, v. 1000 28.5
Sara's Star v. 700 13.5, v. 1000 16.3

Solvalla 12.12.

Silent Laser v. 700 16.9, v. 1000 17.
Let'sdance America v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Angel France v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Tenzing v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Nadal Broline v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Seinäjoki 12.12.

Suhhaus v. 700 25.8, v. 1000 27.6
Gambrinus Degato v. 700 16.2, v. 1000 16.2
Vapperi v. 70 28.3, v. 1000 27.8
Dream Run v. 700 17.2, v. 1000 17.0
Madickens Stjärna v. 700 15.2, v. 1000 14.9
Vigoroso Mi Amor v. 700 18.2, v. 1000 17.3

Örebro 11.12.

Bar Plombier v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Claymore v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Il Sånna v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Do It Komp v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Mercury Broline v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Obsession v. 700 15.9, v.1000 15.9

Lahti 11.12.

Tiberio v. 700 16.7, .v 1000 18.5
Vivanter v. 700 29.9, v. 1000 30.9
Right of Way v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Emily Hoist v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Calle Corvette v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Setelisottiisi v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Timeless Croft v. 700 16.8, v. 1000 17.8
Stone Capes Liz v. 700 17.3, v. 1000 17.1

Åby 10.12.

Wannabe v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Star Di Poggio v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Mario's Yankee v. 600 13.8, v. 1000 14.1
Luck Follows Me v. 700 14.2, .v 1000 16.0
Quantum Outlook v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Listas Rafiki v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Frozen v. 700 13.9, v. 1000 13.0
Niveau v. 600 12.7, v. 1000 13.1
Rare Wise As v. 600 12.0, v. 1000 12.5

Solvalla 10.12.

Iliana Toll v. 700 15.3, v. 1000 15.0
Croque v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Laritz Crown v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Lisbeth v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Simple Solution v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Dead Wood v. 700 12.9, v. 1000 13.1
Knows Nothing v. 600 11.6, v. 1000 13.3
Zenit Brick v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Ruby Trap v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Ivar Sånna v. 700 14.5, v. 1000 14.3

Vermo 10.12.

Whatever v. 700 20.0, v. 1000 19.5
Stormysky v. 700 10.9, v. 1000 13.1
Diktaattori v. 700 23.5, v. 1000 23.9
Je l'Adore v. 700 12.7, v. 1000 13.5
El Catwalk v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Tilia's Abraham v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Hevillä v. 700 32.2, v. 1000 30.8
Wild Dust v. 700 15.5, v. 1000 17.1

Jägersro 9.12.

Artemis v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Pink Panther v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Paolo America v. 700 13.3, v. 1000 12.9
Vivo Per Lei v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Perl's Fortune v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Fidelity Rhytmn v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Turku 9.12.

Capo Birdland v. 700 18.1, v. 1000 17.8
Merran Petra v. 700 29.7, v. 1000 31.4
Volume Hoss v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Laurila's Denethor v. 700 14.8, v. 1000 14.5
Holari v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Benito Kievitshof v. 700 11.7, .v 1000 14.4
Cheyenne Stara v. 700 15.8, .v 1000 17.3
Ballan v. 700 15.5, v. 1000 17.0

tiistai 16. joulukuuta 2014

Seinäjoki 7.12.

Suiketar v. 700 28.5, v.1000 29.8
Vikunpuuska v. 700 31.7, v. 1000 33.1
Special Topwheels v. 700 16.7, v. 1000 18.2
Count Forever v. 700 16.1, v. 1000 16.0
Säihkeen Säpinä v. 700 27.3, v. 1000 26.5
Jamie Ray v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Mountain Cleaver v. 700 16.2, v. 1000 15.9
Bad Boy Press v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Andy Farming v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Phiony Tag v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Back The Devil v. 700 15.6, v.1000 16.0
Tähti Kepu v. 700 31.6, v. 1000 31.5

Teivo 6.12.

Haltija v. 700 31.1, v. 1000 31.9
Ratu Palema v. 700 16.4, v.1000 17.9
Sweet Choco v. 700 16.1, v.1000 17.4
Aaron Hem v. 700 28.0, v. 1000 29.4
Hujanhajan v. 700 26.2, v. 1000 27.5
Kap Verde v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Oracle v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Victor Quo Vadis v. 700 15.1, v.1000 14.8
Otto Milleri v. 700 23.9, v. 1000 25.9
Magnat v. 700 14.6, v. 1000 14.5
Madickens Stjärna v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Rapido Streamline v. 700 14.6, v. 1000 15.7

Lahti 5.12.

Särkän Kalle v. 700 28.6, v.1000 30.5
Fuel For Life v. 700 13.9, v. 1000 15.9
Maisero v. 700 27.5, v. 1000 28.0
M.T. Guti v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Hopeless Guy v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Fager v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Boulard v. 700 11.8, v. 1000 13.9
Rive Creason v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Jailee v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Zel Diva v. 700 14.2, v. 1000 16.2

Kouvola 5.12.

Applehill Express v. 700 16.7, v. 1000 17.3
Speed of Dynamite v. 700 16.0, v. 1000 17.8
Oscar Fieldbee v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Colt v. 700 14.9, v.1000 15.9
Shameless v. 700 16.2, v.1000 15.7

Oulu 4.12.

Sunday's Robertta v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Maippiina v. 700 27.7, v.1000 28.5
Elit Enrico v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Ariel Hope v. 600 15.1, v. 1000 14.8
Susan Boyle v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Adam C.K. v. 700 17.1, v. 1000 17.7
Bocartamara v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Little Criminal v. 700 15.3, v. 1000 15.2

lauantai 13. joulukuuta 2014

Åby 3.12.

Global Respons v. 700 13.1 ,v.1000 13.4
Tenor v. 600 13.8, v. 1000 14.5
G.Man Tooma v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Politiken v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Jarl Of Solnäs v. 600 15.0, v.1000 14.4
Dencos Nemo Kilab v. 700 15.2, v.1000 15.6
Hairspray v. 600 12.3, v. 1000 12.8

Solvalla 3.12.

Staro Glory Days v. 700 13.2, v. 1000 14.5
No Limit Power v. 700 14.9
Mystery Love v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Super Otto v. 700 10.6, v. 1000 11.5
Iponema v. 700 11.5, v. 1000 11.6
Ruggiada Dei Rex v. 600 10.2, v. 1000 11.3

Vermo 3.12.

Meadow Lady v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Kamikaze Comery v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Chipper v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Setelisottiisi v. 700 24.9, v. 1000 24.7
Hoboken v. 700 16.9, v. 1000 16.5
Shadoom v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Uparty K.A. v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Tiberio v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Costello v. 700 25.7, v. 1000 26.7

Axevalla 2.12.

Felicia V.E. v. 700 11.3, v. 1000 14.5
Diggers Elias v. 700 12.3, .v 1000 13.5
Evelina Palema v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Chill Out Zaz v. 700 13.6, v. 1000 15.7
G.H. Nemo v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Carpenter On Tour v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Teivo 2.12.

Aurotar v. 700 30.6, v. 1000 32.1
Phantom High v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Photoface Sala v. 700 16.2, v. 1000 18.0
Over Going v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Stoneisle Jade v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Lady's True King v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Global Option v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Laurila's Denethor v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Be True Blue v. 700 17.3, v. 1000 17.4

perjantai 12. joulukuuta 2014

Kuopio 1.12.

Giovanna Pueblo v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Ekulius v. 700 25.5, v. 1000 26.4
East Star Girl v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Matterhorn v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Evelyn Index v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Sata Salamaa v. 700 28.3, v. 1000 27.8
Iidan Tähti v. 700 28.8, v. 1000 29.1
Madman v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Lappeenranta 30.11.

Red Fox's Girl v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Tuurin Toivo v. 700 32.0, v. 1000 32.6
Kas Innokas v. 700 26.5, v. 1000 27.0
La Vie v. 700 16.1, v. 1000 18.2
Scarlet Darban v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Naughty La Marc v. 700 10.7, v. 1000 13.1
Inca De Oro v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Yellow Waterlily v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Örebro 30.11.

Tricky Track v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Network Broline v. 600 11.9, v. 1000 12.8
Önas Jocke v. 700 14.1, v. 1000 14.4
You To Luscious v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Klöver All Over v. 700 11.7, v. 1000 12.0
Aperfectyankee v. 700 12.4, .v 1000 13.3

tiistai 9. joulukuuta 2014

Ylivieska 30.11.

Velvet Collins v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Hilun Huiske v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Angry Valley v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Star of Everwood v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Bory v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Classic Valley v. 700 16.7, v. 1000 17.8
Ryti-Tyttö v. 700 28.6, v. 1000 28.6
Sweet Linda v. 700 17.5, v. 1000 18.2

Jägersro 29.11.

Handsome Knight v. 600 13.7, v. 1000 14.4
Vivo Torkdahl v. 700 11.0, v. 1000 15.1
Hippie v. 600 14.0
Razzmina v. 1000 14.6
Falcon Håleryd v. 600 9.5, v. 1000 10.5
Augustus F v. 700 9.6, v. 1000 11.6
Solvato v. 700 10.3, v. 1000 11.2
Xceed G.T. v. 600 13.3, v. 1000 13.2
Quality Questioned v. 1000 11.4
Riff Kronos v. 700 13.0, v. 1000 13.2
Bonbon Mearas v. 600 13.5
Pink Panther v. 700 12.0, v. 1000 14.7

Turku 29.11.

Las Vegas v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Lady Redcap v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Vagabondo v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Vinkan Hovi v. 700 25.1, v. 1000 24.4
Moonlight Love v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Tesantti v. 700 25.7, v. 1000 25.0
Ramble On v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Bakels Birdland v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Greenleaf Slim v. 700 12.4, v.1000 13.1
Y.P. Passi v. 700 28.6, v. 100 28.4
Tiltun Tähti v. 700 26.4, v. 1000 26.1

Kalmar 28.11.

Perl's Fortune v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Baron Max v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Picasso v. 700 11.3, v. 1000 13.7
Priamo Caf v. 700 10.8, v. 1000 12.8
Je t'Aime Express v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Usain Henna v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Solvalla 28.11.

Chad Boko v. 600 15.0, v. 1000 16.4
Tenzing v. 700 10.5, v. 1000 11.6
Eunice Boko v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Beloved Love v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Coco De Vie v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Forssa 28.11.

Fiery Sid v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Passita v. 700 28.0, v. 1000 29.7
Classic Deal v. 700 17.2, v. 1000 18.8
Alfas Finans v. 700 15.2, v. 1000 17.6
Calle Corvette v. 700 12.2, v. 1000 16.7
Rainman Lamu v. 700 15.8, v. 1000 17.8

Jyväskylä 28.11.

Leemark's Debbie v. 700 20.0, v. 1000 19.6
Maisero v. 700 25.2, v. 1000 26.9
Cold Mermaiden v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Touch Of Thunder v. 700 15.2, v. 1000 17.6
Fade To Jam v. 700 14.6, v. 1000 17.2
Haltija v. 700 29.6, v. 1000 30.5
Witch It v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Gävle 27.11.

Beauty Cash v. 700 11.6, v. 1000 12.5
On The Dot v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Hankypanky Pagan v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Ritmo Di Poggio v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Financial Dust v. 700 12.2, v. 1000 12.5

lauantai 6. joulukuuta 2014

Kouvola 27.11.

Kake v. 700 27.6, v. 1000 28.4
East Star Girl v. 700 15.7, v. 1000 17.4
Portovenere v. 700 13.6, v. 1000 14.8
East Coast Emma v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Kissus v. 700 26.1, v. 1000 26.6
Aqua v. 700 16.7, v. 1000 18.4
Mars Cake v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Bergsåker 26.11.

Lina Liv v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Googi v. 700 13.7
Maya Gold v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Nahar v. 700 10.5, v. 1000 12.5
Laurentius Romeo v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Eileen Boko v. 700 12.9
Amazon Am v. 700 14.2, v. 1000 13.9

Solvalla 26.11.

Pastor Dee v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Zenit Brick v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Speed Hill v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Aisle Stand v. 700 12.8, v. 1000 13.0
D'One v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Vermo 26.11.

Ahasveros v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Outlaw Merci v. 700 9.5, v. 1000 10.5
Gollum v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Etoile du Nord v. 700 15.3, v. 1000 14.6
Gri Di S.J. v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Harmi's Frido v. 700 13.8, v. 1000 13.9
ALf v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Zumba Kemp v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Eskilstuna 25.11.

Leia Way v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Tintin v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Bear Dream v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Nelly Burge v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Kazire de Bob v. 700 15.8, v. 1000 14.9
Florida Queen v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Teivo 25.11.

Junkapunka v. 700 31.6, v. 1000 31.9
El Booster v. 700 19.3, v. 1000 21.7
Brilliant Player v. 700 18.3, v. 1000 19.0
Andy Farming v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Nauriskydön Veto v. 700 27.6, .v 1000 28.5
Syys-Sonaatti v. 700 28.7, v. 1000 29.7
M.T. Frida v. 700 18.3, v. 1000 19.0
Low Flyer v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Don't Mess With Me v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Tamila Pearl v. 700 16.2, v. 1000 18.0

Halmstad 24.11.

Nabab di Poggio v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Cashier Center v. 700 12.4, v. 1000 13.5
G.Man Tooma v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Elvira Diablo v. 700 10.4, v.1000 11.3
Thunder Peak v. 700 13.4, v. 1000 13.5

tiistai 2. joulukuuta 2014

Oulu 24.11.

King Eagle v. 700 16.2, v. 1000 15.8
Lento-Essi v. 700 29.9, v. 1000 30.7
Tähti Kepu v. 700 26.9, v. 1000 27.7
Boss Valley v. 700 15.2, v. 1000 15.1
Pietrosin v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Special Promise v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Karisman Pate v. 700 30.2, v. 1000 30.3
Finish Them v. 700 16.2, v. 1000 17.4

Färjestad 23.11.

Twins Divigaflinga v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Jetspirit v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Mellby Ciceron v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Gosab Blues v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Max Not Sand v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Global Offshore v. 700 11.0, v. 1000 12.0

sunnuntai 30. marraskuuta 2014

Kuopio 23.11.

Sata Salamaa v. 700 26.7, v. 1000 27.6
Hissun Haaste v. 700 25.4, v. 1000 25.8
Batery v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Cadillac Face v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Berto Vaikko v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Boulder Rail v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Little Criminal v. 600 12.8, v. 1000 15.0
Hip Zip v. 700 13.5, v. 1000 16.0

Vermo 22.11.

Made In Shade v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Hevirokki v. 700 26.8, v. 1000 26.8
Arctic Helen v. 700 14.5, v. 1000 16.8
Hiskin Heppu v. 700 25.7, .v 1000 26.5
Big Sky Hurricane v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Quite An Avenger v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Löten's Anselm v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Ramble On v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Phaedra Club v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Tapsan Tahti v. 700 24.2, v. 1000 24.4
Saaga S v. 700 22.9, v. 1000 23.7
Herbie Sisu v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Willy Yankee v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Glory Dancer v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Over Going v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Hoboken v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Romme 21.11.

Elita Memphis v. 700 13.5, v. 1000 14.6
What A Supergirl v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Tresor d'Inverne v. 600 12.3, v. 1000 13.9

Solvalla 21.11.

Ruby Trap v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Optimal Photo v. 700 16.3, v. 1000 16.5
Serena Star v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Windy Way v. 700 12.6, v. 1000 12.7
Sensational Dream v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Screen Height v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Turku 22.11.

Sands Pepper v. 600 13.3, v. 1000 15.0
Zulu Hoss v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Good Dynamite v. 600 12.4, v. 1000 13.4
Sahara B Boy v. 600 12.6, v. 1000 13.4

Bollnäs 20.11.

Sam Forget v. 600 13.4, v. 1000 13.8
Bisquit Po v. 600 16.8, v. 1000 17.0
Andromeda du Nord v. 600 13.8, v. 1000 15.5
Electrifying v. 600 12.1, v. 1000 12.8

Lahti 20.11.

Kalkaros v. 700 32.8, v. 1000 32.6
Grace Sofia v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Lumitykki v. 700 25.8, v. 1000 26.5
De Toy Zena v. 700 14.6
Aki-Vei v. 700 24.0, v. 1000 24.4
Say It v. 700 12.4, .v 1000 14.2
Amazing Goal v. 700 12.0, v. 1000 12.5
In Ice Princess v. 700 12.7, .v 1000 13.5
Rainman Lamu v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Wizard Freedom v. 700 15.4, v. 1000 16.3

Åby 19.11.

Odille v. 700 13.7, v. 1000 15.7
Fabrica Pellini v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Quantum Gilding v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Aroma Grim v. 600 11.1, v. 1000 12.8
Even's First Boy v. 700 9.7, v. 1000 12.4
Jagura Broline v. 700 10.0, v. 1000 10.8

Solvalla 19.11.

Warrawee Perseus v. 600 13.0, v. 1000 13.5
Flourish Boko v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Buffon Boko v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Manilla d'Atout v. 700 11.5, v. 1000 
Linsluen A.U. v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Xenia G.T. v. 700 10.9, v. 1000 11.4
Cash Gamble v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Bella Beluga v. 600 13.5, v. 1000 14.2
Aristocat Boko v. 700 9.3, v. 1000 10.5

Vermo 19.11.

Panthera Leo v. 700 21.6, v. 1000 21.2
Prince As v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Baron Sundance v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Vaikitar v. 700 29.9, v. 1000 30.0
Blue Nuit v. 700 15.9, .v 1000 16.1
Frankie Ale v. 700 13.2, .v 1000 15.1
Saaga S v. 700 23.7, v. 1000 24.4
Noisette Bar v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Callela Fancyman v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Julia's Flight v. 700 14.6, .v 1000 17.1

Eskilstuna 18.11.

Dance Photo v. 700 10.5, v. 1000 11.7
Selene Ride v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Quarrel v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Mr Crazed v. 700 13.0, v. 1000 14.0
I Am Unique v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Listas Rafiki v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Teivo 18.11.

Ani-Aimo v. 700 34.6, v. 1000 34.2
Alex Evo v. 700 16.4, v. 1000 16.4
Marshall Maurice v. 700 13.5, v. 1000 16.9
Henkan Huima v. 700 24.6, v. 1000 25.6
Kalanchoe P.R. v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Suvi Kevätön v. 700 27.7, v. 1000 27.4
Kamikaze Comery v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Peleus Ride v. 700 17.0, v. 1000 17.4
Summer Breeze v. 700 15.2, v. 1000 16.3

lauantai 29. marraskuuta 2014

Joensuu 17.11.

Hip Zip v. 700 16.8, v. 1000 18.4
Vovori v. 700 26.8, v. 1000 28.6
Minto's Romeo v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Briso Hazel v. 700 15.8, v. 1000 16.6
Cadillac Face v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Krimori v. 700 27.5, v. 1000 27.6
Super Don v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Kukkarosuon Matti v. 700 28.2, v. 1000 30.1
Hello Garfield v. 700 16.5, v. 1000 18.5
Call Me Queen v. 700 17.6, v. 1000 17.2

Axevalla 16.11.

Tjurkhults Gidde v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Loke Chibabba v. 700 14.4, v. 1000 14.0
Vincere Scis Win v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Global Respons v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Lappeenranta 16.11.

Alex Von Bentz v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Rainbow Cherry v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Magpie v. 700 14.1, v. 1000 16.4
Dumbledor v. 700 28.6, v. 1000 28.9
Andreas Von Bentz v. 700 14.5, v. 1000 16.7

tiistai 25. marraskuuta 2014

Solvalla 15.11.

Speed Hill v. 700 10.0, v. 1000 10.7
Trinity Zet v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Denco's NeelaKilab v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Augustus F v. 700 9.4, v. 1000 11.0
Västerbo Loveboat v. 600 9.7, v. 1000 11.0
Skymaster v. 600 9.8, v. 1000 11.7
Alvena Take It v. 700 11.8, v. 1000 12.0
Red Rapide v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Digital Ink v. 600 11.7, v. 1000 11.4
Morgana Bi v. 600 11.9, v. 1000 12.9
Mr Jäger v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Jyväskylä 15.11

Giovanna Pueblo v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Piirka v. 700 22.5, v. 1000 25.7
Venice v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Big Muscles v. 700 11.8, v. 1000 14.0
Tementeri v. 700 28.4, v. 1000 28.5
Cutman v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Diktaattori v. 700 27.7, v. 1000 27.5
Breedlove v. 700 9.1, v. 1000 12.0
Vinkan Hovi v. 70024.4, v. 1000 25.6
Sahara Snow White v. 700 14.5, v.1000 15.8

Bergsåker 14.11.

Desuper Filius v. 700  14.8, v. 1000 16.1
Lönshults Signe v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Navaronne v. 700 14.7, v. 16.0
Rebellion v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Fortuna Sund v. 700 12.3, v. 1000 13.9

Solvalla 14.11.

Seduction v. 700 14.8, v. 1000 16.9
Anthologie v. 700 12.3, v. 1000 14.8
Classification v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Eden Duo v. 600 11.5, v. 1000 12.8
Raffinos v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Ponziopilato Stra v. 600 12.3, v. 1000 13.8
Scellino Luis v. 500 11.0, v. 1000 13.3

Pori 14.11.

Mistersuomi v. 700 29.7, v. 1000 29.4
Summer Prince v. 700 15.5, v. 1000 15.8
Sohvin Valle v. 700 25.5, v. 1000 27.0
Grainfield Olivia v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Delisa Di Quattro v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Predator Icon v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Karsiman Pate v. 700 27.1, v. 1000 28.8
Lord of Spring v. 16.8, v. 1000 17.7

Åby 13.11.

Nabab Di Poggio v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Hat Trick Kemp v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Black Brodde v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Lady Montecristo v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Lightning Photo v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Stud Muffin v. 700 13.2,v. 1000 15.2

Kouvola 13.11.

Halt of Avalanche v. 700 18.3, v. 1000 17.7
Issakan Pouta v. 700 29.5, v. 1000 30.1
Vaikitar v. 600 28.2, v. 1000 277.
Moonlite Dance v. 700 17.6, v. 1000 17.1
BWT Hazel v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Nopsan Vauhti v. 700 25.0
Spicy Tail v. 700 16.3, v. 1000 17.0
Portovenere v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Mantin Unelma v. 700 28.9, v. 1000 30.1

tiistai 18. marraskuuta 2014

Jägersro 12.11.

Liza With A.Z. v. 700 13.2, v. 1000 15.8
Panic Launcher v. 700 16.2, v. 1000 16.3
Lovelock v. 600 9.3, v. 1000 12.0
Tunika v. 600 15.5, v. 1000 16.2
Omerta' Del Nord v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Pike River v. 500 11.8, v. 1000 13.7
Vice President v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Solvalla 12.11.

Nira's Marylin v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Mystery Love v. 700 9.6, v. 1000 10.8
Aibophobia v. 700 15.3, v. 1000 14.5
Somebodylikeyou Ås v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Igor Ribb v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Blue Rocket v. 700 10.5, v. 1000 11.3
Olympia Tilly v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Mister J.P. v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Twitter v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Errol Boko v. 700 12.6, v. 1000 13.1

Vermo 12.11.

Arctic Adam v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Stormysky v. 700 9.6, v. 1000 11.7
M.T. Frida v. 700 11.9, v. 1000 15.1
Apilan Pallosalama v. 700 31.7, v. 1000 31.0
Harmi's Frido v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Ranch Morrison v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Arctic Helen v. 700 12.8, v. 1000 15.3
Julia's Flight v. 700 12.5, v. 1000 15.0
Ahasperos v. 700 16.0, v. 1000 17.8
Exotic Newport v. 700 15.5, v. 1000 16.2

Teivo 11.11.

Haltija v. 700 30.5, v. 1000 31.0
Parisiodi v. 700 17.6, v. 1000 19.3
Tupla-Prinsessa v. 700 27.8, v. 1000 28.3
Fager v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Dominum v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Moonlight Love v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Tuhti-Parooni v. 700 30.7, v. 1000 30.1
Delisa di Quattro v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Over Going v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Corona Newport v. 700 17.9, v. 1000 17.5

Färjestad 10.11.

Quantanamera v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Moneypenny Face v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Figaro's Dream v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Rapide Le Tour v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Travelling Man v. 700 12.9, v. 1000 13.1

Turku 10.11.

Phantom HIgh v. 700 16.8, v. 1000 18.0
Santamaan Eerik v. 700 30.6, v. 1000 31.1
Chat Match v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Costello v. 700 26.5, v.1000 27.1
Cute's Royal Song v. 700 16.2, v. 1000 15.6
Golda Matador v. 700 13.2, v.1000 14.3
Make Me Happy v. 700 11.5, v.1000 13.1
Huimariina v. 700 26.1, v.1000 26.9
Annie Bell v. 700 15.7, v.1000 15.9
Uparty K.A. v. 700 15.0, v.1000 16.2

Forssa 9.11.

Smooth Criminal v. 700 14.7, v. 1000 17.2
Made In Shade v. 700 14.2, v. 1000 16.6
Iro-Neito v. 700 26.7, v. 1000 28.6
Chamma Chamma v. 700 13.1, v. 1000 16.5
Karl Adam v. 700 11.3, v.1000 13.5
Panthera Leo v. 700 12.7,v. 1000 15.0
Jamie Ray v. 700 13.2, v. 1000 15.0
Alf v. 700 26.9, v. 1000 28.5

Halmstad 8.11.

New Revolution v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Tycoon Conway Hall v. 700 8.8, v. 1000 10.4
Twin's Zingy v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Paolo de Lucia v. 600 12.9
Overtaker by Sib v. 600 10.7, v. 1000 11.4
Dixie Exclusive v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Occhione Jet v. 700 10.7
Ritzo v. 700 10.9
Anna Greta v. 600 11.2, v. 1000 13.4
Frozen v. 700 9.4, v. 1000 9.9
Jumble Ås v. 600 10.7, v. 1000 11.6
S.J.' s Rex v. 600 16.2, v. 1000 16.6

Kouvola 8.11.

Ice Insanity v. 600 16.9, v. 1000 16.7
Fast Motion v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Turparulla v. 600 27.2, v. 1000 28.1
Frosty Vice v. 700 14.7, v. 1000 15.1
Starito v. 700 17.7, v. 1000 17.4
Cold Seastar v. 700 15.8, v. 1000 14.9
Köppinen v. 700 23.1, v. 1000 23.8
Victory Pilot v. 700 14.4 ,v. 1000 14.5

Solvalla 7.11.

Nelly Burge v. 700 10.1, v. 1000 11.4
Ground Proximity v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Mellby Cheeky v. 700 11.6, v. 1000 13.3
Barca v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Eklas Superior v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Seinäjoki 7.11.

Finn Mccool v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Felicia Factor v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Extreme Luca . 700 11.8, v. 1000 12.5
Tokkeri v. 700 29.0, v. 1000 30.6
Global Kid v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Takseko v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Crystal Eye v. 700 11.0, v. 1000 14.5
Chamma Chamma v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Alf v. 700 26.0, v. 1000 26.8

Vermo 7.11.

Levi's Finest v. 700 15.9, v. 1000 17.4
Viking Mercedes v. 700 177., v. 1000 18.4
Hunter's Queen v. 700 17.0, v. 1000 18.7
Tap On My Shoulder v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Madonna Mili v. 700 18.2, v.1000 18.7

Åby 6.11.

Even's First Boy v. 700 10.1, v. 1000 11.1
Buzz Mearas v. 700 13.2 ,v. 1000 14.9
Melwin L.A. v. 700 13.5, v. 1000 15.7
Darling Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.1

sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Lahti 6.11.

Wild Dust v. 700 17.8, v. 1000 18.1
Victory BOnsai v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Beyoncee v. 700 16.3, v. 1000 17.1
Bullo Citrullo v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Diporex v. 700 26.0, v. 1000 26.3
X-treme Hoss v. 700 16.1, v. 1000 16.1
Boy Named Sue v. 700 17.6, v. 1000 18.8

Bergsåker 5.11.

Part Two v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Aristocat Boko v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Solvalla 5.11.

Dedes Mythical v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Sweetsformysweet v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Al's Redhead v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Digital Figure v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Dooleys v. 700 11.0, v. 1000 12.3
Renate Bowl v. 700 10.1
Carabinieri v. 700 8.6, v. 1000 10.1
Riff Kronos v. 700 8.5, v. 1000 10.2
Morgana Bi v. 600 12.0, v. 1000 14.1

Vermo 5.11.

Enchanting Star v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Stratus K.A. v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Bite The Bullet v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Caramella Luca v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Vivad Poppet v. 700 12.5, v.1000 14.4
Costello v. 700 25.8, v. 1000 28.3
Jamie Point v. 700 14.3, v. 1000 17.2
Allis Charmant v. 700 13.9, v. 1000 16.3

Jägersro 4.11.

Unika Karsk v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Hard Bargain v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Al's Bobby v. 700 13.4, v. 1000 15.5
Tarantino D.K. v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Tiger Elkär v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Vice President v. 700 10.2, v. 1000 11.4
Ariana Tröjborg v. 700 15.4
Namale Kronos v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Across The Fire v. 700 13.5, .v 1000 14.8

Teivo 4.11.

Bessie Bliss v. 700 19.6, v. 1000 20.3
Be Nice Pellini v. 700 14.7, v. 1000 16.2
De Toy Zena v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Taikakuu v. 700 28.1, v. 1000 28.7
Velvet Girl v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Windsong's Love v. 700 151. ,v. 1000 16.1
Prey Frontline v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Keisar v. 700 27.4, v. 1000 27.8
Vikunpuuska v. 700 30.1, v. 1000 30.7
Free Soul v. 700 20.1, v. 1000 20.2

Mantorp 3.11.

Pamela Ali v. 700 13.5, v. 1000 13.9
He's A Diffacolt v. 700 12.1, .v 1000 13.9
Occasione Font v. 700 15.3, .v 1000 15.1
Oakshoots Highland v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Anthologie v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Charmant Hornline v. 700 13.4, .v 1000 13.6

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Oulu 3.11.

Lenny Dahlia v. 700 20.3, v. 1000 20.1
Nefana Lavec v. 700 18.2, v. 1000 18.7
Susan Boyle v. 700 17.0, v. 1000 16.9
Pauskeri v. 700 29.0, v. 1000 29.2
Special Promise v. 700 18.7, v. 1000 17.4
Boss Valley v. 700 16.8, v. 1000 17.9
Risoamaro Vip v. 700 16.4, v. 1000 16.7

Eskilstuna 2.11.

Sugar Neo v. 700 10.9, v. 1000 13.1
Kennet Sisu v. 700 13.4, v.1000 14.1
Cherry Chapstick v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Mellby Brunello v. 600 10.6, v. 1000 12.3
Backfire v. 600 10.3, v.1000 12.0
Paduca Dream v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Iponema v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Pledge Allegiance v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Caddie Girl v. 700 10.8, v. 1000 12.2
From Dust To Dawn v. 600 14.5, v. 1000 13.3

Jyväskylä 2.11.

Sweet Choco v. 700 13.4, v.1000 15.7
R.R. My Press v. 700 17.5, v. 1000 18.7
K.P. Salama v. 700 24.9, v. 1000 26.2
Etoile du NOrd v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Jussin Veitikka v. 700 30.4, v. 1000 31.2
Invantaggio v. 700 16.9, v. 1000 18.1

Eskilstuna 1.11.

Twitter v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Jartinec v. 600 11.8, v. 1000 12.5
Västerbo Purse v. 600 12.6, v. 1000 13.2
Naglo' Del Nord v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Zenit Brick v. 600 13.7, v. 1000 14.0
Chelsea Boko v. 600 11.1, v. 1000 11.4
Dencos Nemo Kilab v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Light Brodde v. 600 13.6, v. 1000 14.2
Diego M.Boko v. 600 10.2, v. 1000 12.5
Coldtown v. 700 10.0, v. 1000 11.9

Pori 1.11.

Thunderberg v. 700 16.6, v .1000 17.8
Laurilan Esteri v. 700 32.6, v. 1000 35.4,
Predator Icon v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Callum v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Seliseli v. 700 24.0, v. 1000 24.9
Lisbeth v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Suivikas v. 700 26.0, v.1000 26.2
Caesar de Veluwe v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Venice v. 700 12.2, v. 1000 12.3
Lightning Mcqueen v. 700 15.0, v.1000 15.4
White Excel v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Kaustinen 31.10.

Sulo-Petteri v. 700 27.8, v. 1000 29.3
Special Promise v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Ponnen Aatos v. 70024.8, v. 1000 26.1
Tohari v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Enzo Cobra v. 700 15.0, v.1000 15.8
Best Valley v. 700 14.1 ,v. 1000 15.0
Drinks Please v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Julius Jat v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Off Lane v. 700 17.0, v. 1000 17.9

sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Umåker 30.10.

Global Revenge v. 700 14.8, v. 1000 14.8
Memphis Next King v. 700 14.8, v. 1000 14.5
Hot Shot Jr v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Suntory Royal v. 700 11.3, v. 1000 13.0
Miss Elaza v. 700 13.4, v. 1000 13.3

Kouvola 30.10.

Starito v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Pindaros v. 700 28.2, v. 1000 28.0
Ranch Newman v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Phaedra Club v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Midnight Hour v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Blame Pizzaz v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Victory Pilot v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Winter's Iceman v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Demolition Pezzo v. 700 15.6, v. 1000 15.7

Åby 29.10.

Anastasia v. 700 15.6, v.1000 16.3
Fickle Shine v. 600 12.7, v. 1000 13.5
Mill Unni v. 700 15.9, v.1000 16.2
G.Man Tooma v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Ågårds Mats v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Paolo America v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Spik Party v. 600 12.7, v. 1000 13.0
Quantanamera v. 600 12.7, v. 1000 13.3

Solvalla 29.10.

Flirtin Fancy v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Mockingbird Face v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Alfas Dimitri v. 700 11.1, v. 1000 12.9
Jobie Fargo v. 600 14.0, v. 1000 15.9
Random Shot v. 700 11.2, v. 1000 12.7
Ravine v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Clemenza Am v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Windy Ways v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Travelling Man v. 700 9.8, v. 1000 11.1

Vermo 29.10.

Arctic Adam v. 700 16.3, v. 1000 17.0
Mr Mallorca v. 700 18.5, v. 1000 18.2
Auriina v. 700 28.0, v. 1000 28.8
Young Moon Hoss v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Kennie v. 700 16.4, v. 1000 15.9
Viksun Tyttö v. 700 25.2, v. 1000 26.2
Zatopek Hoss v. 700 14.7, v. 1000 14.4
Eline Duo v. 700 16.2, v. 1000 17.3

Axevalla 28.10.

Felix V.M. v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Return Ticket v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Pandora Face v. 700 17.5, v. 1000 17.3
Twilight Magic v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Price Orlando v. 700 9.7, v. 1000 11.3
B.B.S.Sugarlight v. 700 11.2, v. 1000 12.1

perjantai 7. marraskuuta 2014

Teivo 28.10.

Haltija v. 700 26.0, v. 1000 27.2
Millcape's Devil v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Ramlbe On v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Takseko v. 700 26.8, v. 1000 27.0
Madickens Stjärna v. 700 11.2, v. 1000 14.1
Apropos S v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Naughty La Marc v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Honey Futura v. 700 16.1, v. 1000 16.0
Callela Fancyman v. 700 15.0, v. 1000 17.4

Mantorp 27.10.

Matchmaker As v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Eternity of Joy v. 700 11.7
Soros Kronos v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Yster Brick v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Turku 27.10.

Meroko v. 700 30.2, v. 1000 30.5
Lumitykki v. 700 30.0, v. 1000 30.3
Lyckliga Lotta v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Kiviojan Raisu v. 700 25.7, v. 1000 25.9
Zulu Hoss v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Merran Emil v. 700 25.9, v. 1000 24.9
Over Going v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Callbird v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Laurila's Denethor v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Bollnäs 26.10.

Miss Sue V v. 600 9.4, v. 1000 11.1
Super Zantos v. 600 11.4, v. 1000 11.6
Queer Fish v. 600 12.2, v. 1000 12.7

Forssa 26.10.

Nahkaparturi v. 700 24.4, v. 1000 26.8
Yoda Hornline v. 700 17.2, v. 1000 18.4
Axel Halm v. 700 17.2, v.1000 18.4
M.T: Frida v. 700 14.4
Shadoom v. 700 12.5
Metsärinteen Valta v. 700 28.5, v. 1000 30.6
Cute's Royal Song v. 700 12.5, v. 1000 14.5

tiistai 4. marraskuuta 2014

Jägersro 25.10.

Cosmopolitan v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Carabinieri v. 700 13.1 ,v.1000 13.0
Soul Artist v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Elegance Brodda v. 600 12.0, v. 1000 12.7
Lady Montecristo v. 600 14.5, v. 1000 13.4
More Than Enough v. 600 12.0, v. 1000 13.2
Silver Annie v. 600 11.2, v. 1000 13.9
Bazir Dimanche v. 600 12.7, v. 1000 12.1
Red Rapide v. 700 10.5, v. 1000 11.8
Digital Ink v. 700 10.5, v. 1000 10.0

Lappeenranta 25.10.

Halt of Avalanche v. 700 141., v.1000 16.0
Invantaggio v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Knight Ribbon v. 700 13.0, v.1000 15.3
Lopun Huiske v. 600 24.9, v. 1000 25.7
BWT Hazel v. 700 11.1, v. 1000 14.1
Wizard Cinderella v. 700 18.9, v. 1000 19.2
Flory Emily v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Seinäjoki 25.10.

Vikunpuuska v. 700 31.1, v. 1000 31.6
Sopun Aino v. 700 31.6, v. 1000 31.0
Big Headache v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Benito Kievitshof v. 600 16.9, v. 1000 16.9
Tuikun Poju v. 700 26.3, v. 1000 27.0
Breedlove v. 700 15.3 ,v. 1000 17.0
Golda NIghtwish v. 700 17.6, v. 1000 17.5
Camri v. 700 26.7, v. 1000 26.8
Victory Pilot v. 700 17.1, v. 1000 17.2
Moonlight Love v. 700 141., v. 1000 15.4
O'littlebigjoe v. 700 15.9, v.1000 16.5

Örebro 24.10.

Antagonista v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Dedes Mythical v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Call Me Keeper v. 700 13.1, v. 1000 12.7
Robros Brazza v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Future Love v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Solvalla 24.10.

Manilla d'Atout v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Bobo v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Legoholm Zon v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Caddie Heart v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Muchmoremuscles v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Scellino Luis v. 700 12.5, v. 1000 12.8

Kuopio 24.10.

Vilma Lyydia v. 700 29.9, v. 1000 29.8
So Clueless v. 700 13.6, v. 1000 15.9
Briso Hazel v. 700 13.3, v. 1000 15.9
Ensilento v. 700 27.2, v. 1000 26.4
Lass Indus v. 700 12.8, v. 1000 13.9
BWT Mirage v. 700 14.9, v. 1000 15.0
Diesel Star v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Eivar v. 700 27.3, v. 1000 27.8
Teeny Weeny v. 700 12.3, v. 1000 14.5

maanantai 3. marraskuuta 2014

Gävle 23.10.

Be Spontaneous v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Naomi Wibb v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Mellby Brunello v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Robben Bob v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Lahti 23.10.

Jamieson v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Kiviojan Raisu v. 700 27.4, v. 1000 27.9
Lassard v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Kissus v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Alfas Finans v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Magnat v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Fame Laukko v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Julia's Flight v. 700 13.2, v. 1000 14.4
X-Treme Hoss v. 700 14.0, v. 1000 15.1
King Journey v. 700 17.3, v. 1000 18.6

Åby 22.10.

Al's Bobby v. 600 14.8, v. 1000 16.6
Graceman v. 700 14.7, v. 1000 15.1
Filippa Galant v. 700 19.4, v. 1000 19.2
Evelina Palema v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Trick Express v. 700 12.1 , v. 1000 13.9
Nerone Bigi v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Beverly Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Vice President v. 600 10.4, v. 1000 12.0
M.T:Follow Me v. 700 10.3, v. 1000 13.4

Solvalla 22.10.

Mile d'Atout v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Croque v. 600 12.5, v. 1000 13.7
Earp Boko v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Withma v. 700 13.4, v. 1000 14.8
M.T.Jeopardy v. 600 14.3, v. 1000 15.6
Air Gunner v. 700 10.3, v. 1000 11.2
Sandra Volo v. 700 8.9, v. 1000 10.7
Mercury Broline v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Super Otto v. 700 10.1, v. 1000 11.3
Orchidea S.L.M. v. 700 13.5, v.1000 12.5
Milton Siegel v. 700 11.4, v. 1000 13.3

Vermo 22.10.

Tiger Lavec v. 700 18.2, v. 1000 19.1
Moonight Cloud v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Eicku v. 700 24.9, v. 1000 26.3
Made In Sahde v. 700 10.1, v. 1000 13.1
Big Muscles v. 700 10.1
Tomorrowland v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Pension Killer v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Tesantti v. 700 23.6, v. 1000 25.8
Robocop XO v. 700 13.7, v. 1000 16.3
Russian Roulette v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Jägersro 21.10.

Slash Pride v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Tarantino D.K. v. 700 16.0, v. 1000 16.6
Chippen Rollax v. 700 13.2
Razzmina v. 700 12.8, v. 1000 13.0

lauantai 1. marraskuuta 2014

Teivo 21.10.

Volsutar v. 700 34.8, v. 1000 34.8
Express Energy v. 700 17.5, v. 1000 18.8
Alf v. 700 30.1, v. 1000 30.0
Kamikaze Comery v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Bluehill's Thunder v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Bad Boy Press v. 700 17.7, v. 1000 17.2
Julian Code v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Capo The Eemil v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Borups Ivan v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Halmstad 20.10.

Innovate Pellini v. 700 13.1, v. 1000 12.9
Cashier Center v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Speedy Tiger v. 700 12.8, v. 1000 13.5
New Revolution v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Slide So Easy v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Roses Glory v. 700 14.4, v. 1000 14.0

Jyväskylä 20.10.

Valtruska v. 700 28.8, v. 1000 31.5
Callela Ladyboss v. 700 17.1, v. 1000 18.5
Make's Steps v. 700 16.0, v. 1000 18.2
Kaiser Broline v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Twin's Gladiator v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Tiltun Tähti v. 700 30.9, v. 1000 32.4
Run The Show v. 700 15.5, v. 1000 17.4
Crazy Valley v. 700 14.0, v. 1000 16.0

Solvalla 19.10.

Borntobesomebody v. 600 13.1, v. 1000 14.3
Je t'Aime Express v. 700 12.0
Divine Miss F v. 700 13.1
Rondine d'Amore v. 700 11.0
Iponema v. 600 13.0
Psycho v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Artemis v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Ivar Sånna v. 700 9.5, v. 1000 10.5
Charrua Forlan v. 700 9.0, v. 1000 10.5
From Dust To Dawn v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Eileen Boko v. 700 11.3

Oulu 19.10.

Vaellus v. 700 27.4, v. 1000 28.4
Blue Finn v. 700 19.1, v. 1000 19.8
Tähti Kepu v. 700 31.6, v. 1000 30.5
Grand Ale v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Sembs Ouradour v. 700 18.6, v. 1000 18.0
Super Mantariina v. 700 18.9, v. 1000 17.6
Donaldinjo v. 700 18.5, v. 1000 18.5
E.V. Cape v. 700 19.6, v. 1000 19.4

Örebro 18.10.

Da Vinci Boko v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Island Three v. 600 11.9
Jitanes v. 600 8.9
Montdore v. 700 10.7, v. 1000 13.3
Carpenter On Tor v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Quantum Striking v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Going For Gold Zaz v. 700 11.2, v. 1000 13.7
Sucre v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Rigatoni v. 700 12.2
Zonguldak v. 700 10.8, v. 1000 11.7
No Deal v. 700 9.6, v. 1000 11.1
Sogno Di Volare v. 700 16.2, v. 1000 16.7

Lahti 18.10.

Rauol Grif v. 700 18.6, v. 1000 19.1
Yes Man Hoss v. 700 12.9, v. 100 14.9
Callela Noshaq v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Tanhuan Toivo v. 700 26.2, v. 1000 27.1
Black Dunnock v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Tuikun Poju v. 700 24.9, v. 1000 25.0
Camri v. 1000 24.6
Breedlove v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Superieur v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Prince As v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Love De Villeneuve v. 700 15.3, v. 1000 16.3

Romme 17.10.

Greatandeasy C.C. v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Orlando Gel v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Eklas Superior v. 700 13.5, v. 1000 13.7
I Am Dynamite v. 700 10.1, v. 1000 11.2
Highspeed Call v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Solvalla 17.10.

Nakoda Goj v. 700 12.1 ,v. 1000 12.9
Ruby Trap v. 500 12.4, v. 1000 14.6
Only One Winner v. 700 11.1, v. 1000 11.8
Clumsy Lazy Louse v. 700 11.8, v. 1000 11.9
Lajos Arn v. 700 13.5, v. 1000 13.7
Mellby Caddy v. 600 13.3, v. 1000 14.1

Pori 17.10.

Pireus v. 700 26.7, v. 1000 27.8
Golda Nightwish v. 700 14.4, v. 1000 15.6
El Catwalk v. 700 13.4, v. 1000 15.3
Leemark's Casimir v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Victory Pilot v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Victo Quo Vadis v. 700 11.9, v. 1000 13.5
H.V. Tuuri v. 700 26.6, v. 1000 26.7
Mökin Tähti v. 700 29.6, v. 1000 29.1
Säihkeen Säpinä v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Edgar Boko v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Diporex v. 700 25.8, v. 1000 25.8

Vermo 17.10.

Caballero C v. 700 12.6, v. 1000 14.8
River Keep v. 700 16.9, v. 1000 18.3
Bar Open v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Dreamliner v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Boden 16.10.

Conrads Flamemaker v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Raz Mackenzie v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Lyckan v. 700 16.3, v. 1000 16.4
Rasmus Sisu v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Conrads Voldemort v. 700 16.4, v. 1000 16.6
Elit Håleryd v. 700 13.3, v. 1000 13.9

keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Kouvola 16.10.

Panthera Leo v. 700 166., v. 1000 16.8
Meijän Tyttö v. 700 28.6, v. 1000 29.2
Mars Cake v. 700 16.9, v.1000 16.7
Riutan Lento v. 700 26.0, v. 1000 26.7
Chiari v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Quantum Aramis v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Cold Seastar v. 700 15.4, v. 1000 15.6
Erica Luca v. 700 15.9, v. 1000 17.4
Staone Capes Liz v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Vieskerin Valtti v. 700 29.7, v. 1000 30.4

tiistai 21. lokakuuta 2014

Bergsåker 15.10.

Semifinal v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Rocky Winner v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Chivas Boko v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Global Revolver v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Tell Me No Lies v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Solvalla 15.10.

Kentucky Love v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Standard Ribb v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Zenit Brick v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Kalido v. 700 14.5, v. 1000 14.4
Quiteanotherstory v. 500 11.4, v. 1000 12.8
Mellby Viking v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Travelling Man v. 700 9.3
Calypso Blue Chip v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Vermo15.10.

Chili Factor v. 700 15.7, .v 1000 17.2
Jaqueline Mon Ami v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Sista Waltter v. 700 28.1, v. 1000 28.6
Elite of Vice v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Rainbow Zet v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Tuli-Karkelo v. 700 24.7, v. 1000 26.5
Gollum v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Flory Emily v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Lord Ivar v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Jägersro 14.10.

Pin Kronos v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Lovelock v. 700 9.8, v. 1000 10.7
Si See Sea v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Chippen Rollax v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Gordonston v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Örbäckens Cruella v. 700 10.5, v. 1000 11.1

Teivo 14.10.

Arin Lento v. 700 32.7, v. 1000 32.1
Don't Mess With Me v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Lord of Spring v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Callela Fancyman v. 700 11.4, v.1000 12.6
Vaarin Vappu v. 700 28.7, v. 1000 28.2
Ellhill's Lofty v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Julius Jat v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Made In Shade v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Blind Maker v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Apilan Pallosalama v. 700 26.4, v. 1000 27.0

Färjestad 13.10.

Just Me v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Elsa F.M. v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Ågårds Mats v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Freia Maxim v. 700 11.1
Candor Hall v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Jyväskylä 13.10.

Sävel-Muisto v. 700 23.2, v. 1000 24.3
Maisema v. 700 25.2, v. 1000 26.6
Speed Sniper v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Västerbo AprilApril v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Amalthee v. 700 14.4, v. 1000 16.4
Victory Lane v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Ryyppy v. 700 29.4, v. 1000 30.5
Teeny Weeny v. 700 155., v. 1000 17.1

sunnuntai 19. lokakuuta 2014

Lappeenranta 12.10.

Egoa On v. 700 33.6, v. 1000 32.4
Hook Master v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Marvellous v. 700 13.3, v. 1000 16.3
Meijän Tyttö v. 700 25.0, v. 1000 27.6
Tuff Enuff v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Elite of Vice v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Big Headache v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Sundsvik Bazooka v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Oscar Fieldbee v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Ylivieska 12.10.

Cutman v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Angelina Press v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Blue Finn v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Star of Everwood v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Lento-Siretta v. 700 28.4, v. 1000 29.7
Crazy Valley v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Strait Iron v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Åby 11.10.

Ipod v. 700 14.0, v. 1000 13.8
Vice President v. 600 11.2, v. 1000 12.4
Isa Sånna v. 600 15.2, v. 100 15.0
Västerboonthenews v. 700 8.6, v. 1000 11.0
Lover Face v. 700 10.0, v.1000 10.8
Jumble Ås v. 700 9.1, v. 1000 11.0
Silver Annie v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Electrifying v. 700 10.2, v. 1000 12.0
High Stage v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Digital Ink v. 600 10.4, v. 1000 11.2
Xlnt Chili Tripel v. 700 11.6, v. 1000 13.9

Vermo 11.10.

King Journey v. 600 18.6, v. 1000 18.9
Ranch Morrison v. 700 14.9, v. 1000 15.7
R.R. Tuike v. 600 24.0, v. 1000 25.1
Hunters Hero v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Magnat v. 700 11.8, v. 1000 11.9
Vinkan Hovi v. 700 28.3, v. 1000 27.4
Stoneisle Lilian v. 700 12.8, v. 1000 12.5
Vieskerin Valo v. 700 22.2, v. 1000 22.4
Costatantisoldi v. 600 12.1, v. 1000 13.5
Venice v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Agnese v. 700 14.0, v. 1000 13.7
Matterhorn v. 600 13.8, v. 1000 15.0

Umåker 10.10.

Magnificient Girl v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Lischla Dunder v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Handsome Fayline v. 700 15.8, v. 1000 15.0
Birmingham v. 700 18.7, v. 1000 18.1
Premier Kronos v. 700 13.7, v. 1000 13.1
Lord Rocket v. 700 12.4, v. 1000 12.3

Solvalla 10.10.

Dedes Mythical v. 600 14.1, v.1000 15.3
Carlos Santana v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Digital Call v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Dakota Chip v. 700 12.8, v. 1000 13.0
L'amour v. 600 11.7, v. 1000 14.0
Occasione Font v. 700 12.1, v. 1000 13.0
You To Luscious v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Joensuu 10.10.

Madman v. 700 15.6, v. 1000 17.8
Bonaki v. 700 32.4, v. 1000 32.6
Mikko Mania v. 700 27.8, v. 1000 27.6
East Star Girl v. 700 18.4, v. 1000 17.8
Vilar Lake v. 700 18.0, v. 1000 18.0
Lit Mane v. 700 16.2, v.1000 16.7
Villikamu v. 700 29.2, v. 1000 30.2
Lady Brooklyn v. 700 17.5, v. 1000 18.1

Åby 9.10.

B.B:Tigger v. 700 10.9
Karl Oscar Palema v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Ålands Vikingen v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Paolo America v. 700 11.3, v. 1000 11.7
I Love Champagne v. 700 11.2, v. 1000 13.7
Need For Speed v. 700 9.1, v. 1000 10.8

lauantai 18. lokakuuta 2014

Lahti 9.10.

Noble Heart Nova v. 700 15.1 ,v. 1000 16.6
Alf v. 700 28.3, v. 1000 28.9
Joker Photo v. 70014.7, v. 1000 16.0
Steel Robo v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Emmahall Laukko v. 700 14.2, v. 1000 13.6
Archie Dream v. 700 11.8, v.1000 12.9
Caerbannog v. 700 15.4, v.1000 15.1
Champion Luxx v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Adam C.K. v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Wice Star v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Ego Even v. 700 16.2, v. 1000 16.7

Jägersro 8.10.

Walt Disney v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Lancome Eson v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Missing Link v. 700 15.1 ,v. 1000  15.1
Without Hesitation v. 700 13.1 ,v. 1000 13.8
Neptunus Face v. 600 10.9, v. 1000 12.1
Denim Boko v. 700 9.7
Nabab Di Poggio v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Global Paranoia v. 700 10.1, .v 1000 12.1
Sergio H v. 700 10.9, v. 1000 10.9

Solvalla 8.10.

Excellent Boko v. 700 18.0, v. 1000 18.4
Ramboldo Jet v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Bella Beluga v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Clemenza Am v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Earp Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Bart M.M. v. 700 13.4, .v 1000 14.2
Hamdalla v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Lindys Jersey Boy v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Viggo Laday v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Corky v. 700 10.0, v. 1000 10.8

Vermo 8.10.

Blue Blood Lover v. 700 14.2 ,v. 1000 16.2
Tamila Pearl v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Shut The Gate v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Get Going Grace v. 700 12.3, v. 1000 15.2
Frosty Vice v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Tuli-Ritari v. 700 27.0, v. 1000 26.4
Ratu Palema v. 700 14.6, v. 1000 16.6
Ypäjä Engelbert v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Sista Waltter v. 700 26.2

Axevalla 7.10.

Spring Kronos v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Alkalizer Am v. 700 9.3, v. 1000 11.1
Handsome Knoght v. 700 11.5, v. 1000 12.7
Twin's Divigaflinga v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Artemis v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Conlight Ås v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Forssa 7.10.

Panthera Leo v. 700 13.1, v. 1000 15.3
El Catwalk v. 700 9.7, v. 1000 11.8
Who's Fabulous v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Stormysky v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Lisbeth v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Luck Carrier v. 700 12.4, .v 1000 15.1
Blind Maker v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Loisto-Piirto v. 700 25.3, v. 1000 26.4

Mantorp 6.10.

Quadroon v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Mr Southwind v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Fourteen Karat v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Diamond Duo v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Quantum Striking v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Iponema v. 700 10.7, v. 1000 11.5

Oulu 6.10.

Abrasax v. 700 17.1
Darya I Nur v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Crazy Valley v. 700 15.8, v. 1000 15.3
Bone's Quick Girl v. 700 15.0, v. 1000 14.6
I.P. Sankari v. 700 26.8, v. 1000 26.3
Beijing Silas v. 700 14.4, v.1000 14.9
O'littlebigjoe v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Hokkus Pokkus v. 700 27.3, v. 1000 28.2
Count It v. 700 12.87, v.1000 15.0
Pramia v. 700 29.4, v.1000 29.0

Romme 5.10.

Sea of Heartbreak v. 700 13.6, v. 1000 14.8
So Cute Indika v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Baggå Busen v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Star From Heaven v. 700 11.0, v. 1000 13.1
Elstar Pride v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Turku 5.10.

Stanley Savage v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Konrad v. 700 30.4, v. 1000 29.7
Hang It All v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Costello v. 700 30.0, v. 1000 29.4
Un Euro v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Golda Most v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Sands Pepper v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Express Duo v. 700 11.0, v. 1000 11.6
Black Lender v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Vaasa 5.10.

Sweet Choco v. 700 14.9
Hastalavista v. 700 27.5, v. 100028.4
Star of Everwood v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Tiltun Topi v. 700 28.9, v. 1000 28.4
John Palmen v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Crystal Eye v. 700 14.2, v. 1000 14.4

Hagmyren 4.10.

Fire Fighter v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Harry The Rat Zenz v. 700 15.1, v. 1000 14.3
Time Machine v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Uranium v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Shaq Is Back v. 700 9.5, v. 1000 11.6
Skymaster v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Willmore Trot v. 700 12.6, v. 1000 13.0
Quality Quetioned v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Teivo 4.10.

Callbird v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Enormous Hangover v. 700 14.9, v. 1000 14.6
Made In Shade v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Holiday Ors v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Pandora Girl v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Sopun Aino v. 700 28.5, v. 1000 28.1
Herbie Sisu v. 700 15.5, v. 1000 15.1
Hilight Kemp v. 700 11.4, v. 1000 12.9
B. Vilunki v. 700 23.9, v. 1000 24.2
Kihisee v. 700 24.6, v. 1000 25.5
Säihkeen Säpinä v. 700 23.8, v. 1000 25.0
Magnat v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Eros Cane v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Fabrice Duo v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Jontte Boy v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Enrico La Renta v. 700 11.7, v. 1000 15.4
Sweet Mama Blue v. 700 11.0, v. 1000 14.8
Backyard Blues v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Solvalla 3.10.

Djorba Oldesson v. 700 13.3, v.1 000 15.1
Capone Boko v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Utter v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Diamonds of Gold v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Super Otto v. 600 8.0, v. 1000 12.8
Withma v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Jyväskylä 3.10.

Terhon Tuuri v. 700 28.6, v. 1000 28.9
Matterhorn v. 700 12.6, v. 1000 14.6
Apilan Pallosalama v. 700 23.8, v. 1000 25.7
Night Bird v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Rikasson v. 700 31.9, v.1000 32.0
Scofield v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Mikkeli 3.10.

Dione v. 700 31.2, v. 1000 30.4
Thunder Joy v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Baltic Bead v. 700 15.5, v.1000 16.3
Chipper v. 700 12.2, .v 1000 14.6

Kouvola 2.10.

Mary Valentine v. 700 16.7, v. 1000 18.1
Sundsvik Bazooka v. 700 16.2, v.1000 17.2
Marilii v. 700 26.0, v. 100 26.4
Chiari v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Elite of Vice v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Frosty Vice v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Frost Flower v. 700 19.3, v. 1000 18.3
Vilman VIli v. 700 27.1, v. 1000 25.9
Starito v. 700 14.6, v.1000 16.1

tiistai 7. lokakuuta 2014

Solvalla 1.10.

Digital Call v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Ambush Avenue v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Nose Gear v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Checkpoint v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Rose Hill Dream v. 700 12.3, v.1000 12.6
Calypso Blue Chip v. 700 9.4, v. 1000 11.5
Panama As v. 700 12.3, v. 1000 11.6
Paparazzi M. v. 700 9.1, v. 1000 9.9
Bubbly v. 600 11.9, v. 1000 13.1
Quesy v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Bergsåker 1.10.

Oregano Broline v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Isadora v. 600 11.4, v. 1000 13.5
Domine Quo Vadis v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Andra Journey v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Seattle Zet v. 600 12.3
Kadett C.D: v. 700 10.3, v. 1000 11.2
Above All Ås v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Trailing Edge v. 700 13.6

Vermo 1.10.

Timeless Croft v. 700 16.1, v.1000 16.3
Outlaw Merci v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Broadway Soprano v. 700 13.5, v.1000 14.9
Taikasalama v. 700 25.9, v.1000 26.2
Get Going Grace v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Thula Sana v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Global Option v. 700 13.1, v. 1000 15.3
Syytinki v. 700 28.7
Twilight Vixi v. 700 14.1 ,v. 1000 15.0
Don't Mess With Me v. 700 12.1, v. 1000 14.6

Eskilstuna 30.9.

Wannabe Kemp v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Andover Rex v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Cantab Sisu v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Twigs Briard v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Simb Ruby v. 700 9.4, v. 1000 11.0
Oakshoots Highland v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Teivo 30.9.

Sivellin v. 700 27.5, v.1000 28.0
Sanya Set v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Wild Force v. 700 14.2, v.1000 15.0
Embassy Caviar v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Viinun Tuuri v. 700 23.0, v. 1000 24.3
Cabernet v. 700 11.5, v. 1000 13.8
M.T. Hopeandglory v. 700 14.5, v.1000 13.9
Elena For Ever v. 700 16.2, v. 1000 17.3
R.R: Tuike v. 700 26.5, v. 1000 26.7
Westcoast Sun v. 700 16.9, v. 1000 16.1

Halmstad 29.9.

Staro Ironmaid v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Kamanda v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Greenhill's Cindy v. 700 141. ,v. 1000 14.6
Don't Cry v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Pike River v. 700 11.5, v. 1000 11.6
Västerboonthenews v. 700 9.2, v. 1000 10.7

maanantai 6. lokakuuta 2014

Kuopio 29.9.

Hevillä v. 700 29.0, v. 1000 29.3
Big Headache v. 700 12.3, v.1000 13.6
Vieskerin Toive v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Berto Vaikko v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Right Away v. 700 15.3, v.1000 15.0
Wice Star v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Agony Passage v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Willy Wingston v. 700 16.3, v. 1000 18.2

Solvalla 28.9.

Essnece Ås v. 700 15.9
Ravine v. 700 11.9, v. 1000 12.3
Errol Boko v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Secret Service v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Differenceadaymade v. 600 13.6, v.1000 14.0
Danielle v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Remo Gas v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Buddha v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Je t'Aime Express v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Rugiada Dei Rex v. 700 12.9, v.1000 12.8
Air Frame v. 700 10.5, v.1000 11.3
First Love Boko v. 700 16.0
Ipod v. 600 13.0, v. 1000 11.9

Seinäjoki 28.9.

Viesker-Siru v. 700 30.8, v. 1000 30.7
Zacus Turbo v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Christalsine v. 700 15.6, v. 1000 16.5
Inferno v. 700 15.0, v. 1000 16.0
V.G. Vipori v. 700 26.8, v. 1000 26.4
Superieur v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Chipper v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Jamas Victor v. 700 32.1, v. 1000 31.2
Diablo Star v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Joensuu 28.9.

Pavel Bosco v. 700 18.0, v. 1000 18.9
Bonaki v. 700 28.0, v. 1000 28.5
East Star Girl v. 700 15.8, v. 1000 17.4
V.G. Wilman Tähti v. 700 24.9, .v 1000 27.3
Kenneth Mick v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Quaint Dell V. 700 16.2, v. 1000 17.9
Gonagas Josef v. 700 15.1, v. 1000 16.9

sunnuntai 5. lokakuuta 2014

Solvalla 27.9.

Ramboldo Jet v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Muchmoremuscles v. 700 13.3, v. 1000 13.0
Bonbon Mearas v. 600 12.7
Sandra Volo v. 700 9.7, v. 1000 10.2
Red Rapide v. 800 8.6
Bon Frecia v. 700 10.8, v. 1000 10.5
Kemas Winnie v. 800 12.0
Eketorpets Tess v. 800 10.4
Riff Kronos v. 700 10.1, v.1000 11.1
Chad Boko v. 800 15.3
Iponema v. 600 11.9, v. 1000 12.3

Lappeenranta 27.9.

Taran Olivia v. 700 28.3, v. 1000 29.6
Go Down v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Viksun Tyttö v. 700 27.3, v. 1000 28.4
Oracle v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Sweet Hope v. 700 13.6
Virijori v. 7000 22.4, v. 1000 22.9
De Toy Zena v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Pörnä-Tyttö v. 700 25.1, v.1000 26.6
Costatantisoldi v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Stoneisle Lilian v. 700 11.6, v. 1000 12.2
Tuli-Ritari v. 700 23.4, v. 1000 24.3
Yahuu Hoss v. 700 17.5, v. 1000 16.8

Boden 26.9.

Elian Web v. 600 15.6, v. 1000 17.4
Willmore Trot v. 600 12.6, v. 1000 13.9
Victyory Streamline v. 600 11.5, v. 1000 14.1
Grand Ale v. 600 13.0, v. 1000 14.5
Callela Longshot v. 600 12.3, v. 1000 13.1
Putte Topline v. 600 10.3, v. 1000 12.9

Solvalla 26.9.

Erin Boko v. 700 13.6, v. 1000 13.1
Emilia v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Andover Tommy v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Diamonds of Gold v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Bart M.M. v. 700 10.2, v. 1000 12.9
Speed Hill v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Limoncelli v. 600 13.7, v. 1000 14.6
Rock Hard v. 700 15.1, v. 1000 15.3
New Charger v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Pori 26.9.

Robocop XO v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Summer Prince v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Pireus v. 700 28.7, .v 1000 29.6
Caerbannog v. 700 13.8, .v 1000 15.2
Callum v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Feast Your Eyes v. 700 16.5, v.1000 18.0
Edgar Boko v. 700 16.1, v. 1000 18.1
Over Going v. 700 18.7, v. 1000 18.4
Sekottaja v. 700 28.1, v. 1000 28.1

Lahti 25.9.

Villikamu v. 700 28.2, v. 1000 29.5
Blind Maker v. 700 16.7
Begemot Frido v. 700 16.6, v. 1000 18.7
Lass Indus v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Demolition Pezzo v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Lyric Broline v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Champion Luxx v. 700 14.3, v.1000 15.0
Hiskin Heppu v. 700 25.9, v. 100 26.3
Jailee v. 700 14.5, v. 1000 16.4
Johnny v. 700 15.2, v. 1000 16.9

Åby 24.9.

Sucre v. 700 17.5, v. 1000 17.3
Sassafras v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Hopeful Sund v. 500 16.3
Mr Hot Shot v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Keeping Julia v. 700 13.4, v 1000 13.4
Largo Launcher v. 700 11.6, v. 1000 14.1
Ready To Glide v. 700 17.8, v. 1000 17.5
Zonguldak v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Solvalla 24.9.

M.T.Keepontrotting v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Carpenter on Tor v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Flynn Boko v. 700 20.5, v. 1000 20.3
Godiva Ås v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Faciel Boko v. 700 10.7, v. 1000 13.5
Shadow Woodland v. 600 11.3, v. 1000 12.8
Panama As v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Finish Future v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Zatopek Hoss v. 700 11.6, v. 1000 12.3
A.Hannibal v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Vermo 24.9.

Hanson Laukko v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Bleu Nuit v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Saketti v. 700 24.7, v. 1000 24.8
Stone Capes Luca v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Tamilphoto v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Hot Way v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Funy Farm v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Eicku v. 700 26.8, v. 1000 27.4
Unlimited Kemp v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Kap Verde v. 700 16.9, v. 1000 17.8

Jägersro 23.9.

Vici Lane v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Bonhomme v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Holiday Sund v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Gordonston v. 700 11.0, v. 1000 13.6
Drogba Bob v. 700 10.6, v.1000 12.5
Pelikan Trio v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Teivo 23.9.

Tähtituula v. 700 30.6, v. 1000 31.2
Taruntuuli v. 700 27.9, v. 1000 28.6
Kihisee v. 700 26.4, v. 1000 27.4
Fire Spruce v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Glory Dancer v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Oliwer Hip v. 700 13.4
Winter's Iceman v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Freezing Duo v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Victory Lane v. 700 17.5, v. 1000 15.9
Special Firebird v. 700 16.7, v. 1000 16.9
Seliseli v. 700 25.9, v. 1000 26.7
Konjakki v. 700 25.5

Färjestad 22.9.

Johan Roc v. 700 10.7, v. 1000 12.5
Elita M.I. v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Call Me Keeper v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Hunter Mahan v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Montreal v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Bar Plombier v. 700 11.1, v. 1000 11.5

Oulu 22.9.

Ariel Hope v. 700 17.2, v. 1000 16.9
Steel Robo v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Vieskerin Toive v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Barcelona F v. 700 15.8, v. 1000 15.1
Bory v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Pikku-Ryti v. 700 28.4, v. 1000 29.6
Strait Iron v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Sweet Linda v. 700 13.3, v. 1000 15.2

torstai 2. lokakuuta 2014

Årjäng 21.9.

Noras Bean v. 700 12.8, v. 1000 13.3
Trouville v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Monfalcone v. 700 11.8, v. 1000 14.0
French Destiny v. 600 13.8, v. 1000 13.6
Pippi v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Mikkeli 21.9.

Säveling v. 700 28.0, v. 1000 29.3
Take A Bow v. 700 14.0, v.1000 14.9
Venkan Veto v. 700 30.0, v. 1000 30.6
Saturnus Dell v. 700 14.1, v. 1000 16.6
Vaikitar v. 700 26.1, v. 1000 26.4
Cold Seastar v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Diktaattori v. 700 22.4, v. 1000 24.2
Pop Up v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Stone Capes Liz v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Erica Luca v. 700 16.6, v. 1000 18.2

Vaasa 21.9.

Ryti-Tyttö v. 700 29.1, v. 1000 29.0
Cousin Bowl v. 700 15.2, v. 1000 15.1
Sävel-Muisto v. 700 30.2, v. 1000 30.1
Pimi Lable v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Pink Floyd v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Imagine Look v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Forssa 20.9.

Costello v. 700 23.9, v. 1000 25.2
Al Dente v. 700 12.5, v. 1000 15.4
Extreme Luca v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Laurilan Aamor v. 700 23.2, v. 1000 24.6
Star Martini v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Jaguar Point v. 700 10.4, v.1000 12.3
Vinkan Hovi v. 700 20.3, v. 1000 22.4
Fast Motion v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Köppinen v. 700 22.0, v. 1000 23.2
Venice v. 700 9.3, v. 1000 10.7
Get Going Grace v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Aarni's Fire v. 700 9.8, v. 1000 12.4

keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Romme 19.9.

Uranium v. 600 10.3, v. 1000 11.9
Rida Ranka v. 600 15.8
Prince Di Poggio v. 700 11.6, v. 1000 12.2
Magic Tonight v. 700 9.3, v. 1000 10.4
Chelsea Boko v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Solvalla 19.9.

Philip S.F. v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Backorder v. 70013.2, v. 1000 13.5
Veams Eclipse v. 70013.2, v. 1000 14.1
Flight Instrument v. 70014.5, v. 1000 15.0
Big Ben v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Venkatesh v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Forssa 19.9.

R.R. Ruskariina v. 700 25.8, v. 1000 27.1
She Want Victory v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Baron Ses v. 700 13.8, v. 1000 16.2
Vilen Vesa v. 700 25.7, v. 1000 26.8
Stone Capes Nougat v. 700 15.2, v. 1000 16.5
Order By Boss v. 700 11.7, .v 1000 13.6
Eicku v. 700 23.0, v. 1000 26.3
Ego Even v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Suipelo v. 700 28.8, v.1000 29.9
Evita De Veluwe v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Gävle 18.9.

Blue Rocket v. 700 10.1, v.1000 11.7
Reina La Caballo v. 700 11.5, v. 1000 11.8
M.R.Hungry Eyes v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Bostonz Credit v. 700 11.0, v. 1000 11.7
Premier Kronos v. 700 10.7, v. 1000 11.9

tiistai 30. syyskuuta 2014

Lappeenranta 18.9.

Suiketar v. 700 25.9, v. 1000 27.6
Pörnä-Tyttö v. 700 23.2, v. 1000 24.5
Solano Sincero v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Amalthee v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Moonlight Love v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Angelina Vacation v. 700 11.5, v. 1000 12.6
BWT Hard As Rock v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Elegance Angelique v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Nopsan Vauhti v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Bonehill'Glide v. 700 11.6, v. 1000 14.8

sunnuntai 28. syyskuuta 2014

Solvalla 17.9.

Mile d'Atout v. 700 14.6
Frisky Magic v. 600 7.3, v. 1000 10.0
Speed Hill v. 700 8.9, v. 1000 10.2
Sam Forget v. 700 15.3, v. 1000 15.2
Panoramic v. 600 11.6, v.1000 14.0
Fredericks Laukko v. 700 11.5, v.1000 12.3
Jonesy v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Claude Guegan v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Ariel Boko v. 600 11.2, v. 1000 13.0
Harmi's Frido v. 700 10.1, v.1000 11.3

Åby 17.9.

Västerbo Realhigh v. 600 11.5, v.1000 13.9
Västerboonthenews v. 700 8.4, v. 1000 11.1
Skymaster v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Wild Cat v. 700 11.7, v. 1000 14.8
Jens Vendela v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Jumble Ås v. 700 9.4, v. 1000 11.3
Paduca Dream v. 600 10.6, v. 1000 12.0
Cox Pomona Grim v. 600 12.0, v. 1000 14.1
Daryl Boko v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Vermo 17.9.

Miss Kadabra v. 700 151. ,v. 1000 15.9
Ambitious Beat v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Nahkaparturi v. 700 28.0, v. 1000 28.1
Phiony Tag v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Feelgood Pellini v. 700 15.1, v.1000 15.3
Classic St Pat v. 700 10.5, v. 1000 12.8
Blue Porshce v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Hevillä v. 700 25.9, v.1000 27.0

Eskilstuna 16.9.

Astro BOko v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Miss Mayday v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Arctic Helen v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Altesse Bourbon v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Barcelona v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Prince Elliott v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Teivo 16.9.

Vastavalo v. 700 27.9, v. 1000 29.6
Moonlight Storm v. 700 16.5, .v. 1000 16.1
Stoneisle Mustang v. 700 12.8, v.1000 14.7
Rapin Aatos v. 700 22.7, v. 1000 22.9
M.T. Hopeandglory v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Saichania v. 600 13.1, v. 1000 15.1
Callum v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Eicku v. 700 26.1, v. 1000 26.5
Ranch Morrison v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Muscle Miss Rosita v. 700 12.3, v. 1000 15.0

lauantai 27. syyskuuta 2014

Solvalla 15.9.

Secret Service v. 700 15.2
Souchong v. 1000 12.6
Olympia Gold v. 700 11.0
Al Dente v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Buddha v. 700 11.8, v. 1000 12.4
Digital Frame v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Soonerorlater v. 700 11.5, v. 1000 13.5
From Dust To Dawn v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Stay Alert v. 700 10.1, v. 1000 11.8
Dupont v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Borntobesomebody v. 700 11.5

Turku 15.9.

Metallikka v. 700 33.8, v. 1000 32.4
Wild Force v. 700 13.4, v.1000 15.1
Chat Match v. 700 16.9, v. 1000 16.8
Sävel-Muisto v. 700 25.3, v. 1000 25.5
Irwin v. 700 24.7, v. 1000 24.3
Arctic America v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Nero Di Girifalco v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Lecrosse v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Caddie Grant v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Westcoast Sun v. 700 14.8, v. 1000 16.4

Jyväskylä 14.9.

Tinakenkätyttö v. 700 30.5, v. 1000 31.2
Hujanhajan v. 700 26.2, v. 1000 26.4
E.V. Cape v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Low Flyer v. 700 12.8, v. 1000 15.3
Doug Careliano v. 700 9.9, v. 1000 12.0
Yoda Kemp v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Victoria Nibs v. 700 14.9, v.1000 16.1

Ylivieska 14.9.

Dania v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Rita Rols v. 700 31.6, v. 1000 31.1
Quick Sugar v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Blue Finn v. 700 12.6, v. 1000 14.6
Briso Hazel v. 700 14.0, v.1000 15.4
Evander Ale v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Across The Bridge v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Jalomies v. 700 27.0, v. 1000 27.3
Novelty Leader v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Tuulenpoju v. 700 28.1, v. 1000 28.0

Färjestad 13.9.

Max Not Sand v. 700 13.6
Global Ninja v. 1000 13.1
Riff Kronos v. 700 10.4, v. 1000 11.5
Red Rapide v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Seabiscuit v. 700 8.6
Global Patriot v. 700 11.8, v. 1000 11.9
Dance Photo v. 700 10.2, v. 1000 12.3
Tekno Odin v. 700 17.9, v. 1000 19.7
Prince Di Poggio v. 700 12.9, v. 1000 13.3

keskiviikko 24. syyskuuta 2014

Oulu 13.9.

Cancellara v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Maisema v. 700 28.9, v. 1000 28.3
Atos Palmen v. 700 17.8, v. 1000 16.8
Shes So Lovely U.S. v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Elias Intomieli v. 700 23.7, .v 1000 25.3
Casper Downhill v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Kihisee v. 700 25.6, v. 1000 26.3
Bret Boko v. 600 11.9, v. 1000 12.1
Breedlove v. 700 11.3, v. 1000 11.8
Victory Pilot v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Pikku HYvä v. 600 22.3, v. 1000 23.4
Kelly Street v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Samuel Ray v. 700 14.6, v. 1000 16.2

Kalmar 12.9.

Super Karma v. 600 10.2, v. 1000 11.2
Gucci Degato v. 600 13.7, v. 1000 14.0
Paparazzi v. 600 11.3, v. 1000 13.0
Catchee Town v. 600 11.3, v. 1000 11.9
Fawkes v. 600 9.2, v. 1000 10.5
Radysin America v. 600 9.2, v. 1000 10.9

Solvalla 12.9.

Xanthis Cornelis v. 700 12.4, .v 1000 12.6
Oncenforall v. 700 14.2, v. 1000 14.8
New Approach v. 700 12.2, v. 1000 12.2
Lalle Young v. 70013.4, v. 1000 13.8
Magic Tilly v. 700 14.4 ,v. 1000 13.9
Copimade v. 70013.8, v.1000 15.8
First Visit v. 700 14.7, v. 1000 16.1

tiistai 23. syyskuuta 2014

Kuopio 12.9.

Vaarin Vappu v. 700 25.3, v. 1000 27.2
Korte-Sisu v. 700 26.0, v. 1000 27.6
Viksun Tyttö v. 700 27.4, v.1000 27.2
Noriko v. 700 24.7, v. 1000 24.9
Ronaldo v. 700 28.0, v. 1000 29.2
Einon Toivo v. 700 27.9, v. 1000 28.2

Örebro 11.9.

Sandra Volo v. 700 8.8, v. 1000 10.7
Greatandeasy C.C. v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Trailing Edge v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Sanna Vint v. 700 13.3, v. 1000 13.1
Ipod v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Sunny Sensation v. 700 11.7, v. 1000 12.3

Kouvola 11.9.

Luonnon Suvi v. 700 31.8, v. 1000 31.8
Timeless Croft v. 700 17.4, v. 1000 16.8
Backyard Blues v. 700 13.3, v. 1000 14.1
One Hour Photo v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Vanquish v. 700 12.8, v. 1000 13.2
Antonio My Mate v. 700 12.6, v.1000 14.0
Capo The Eemil v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Chiari v. 700 15.5, v. 1000 15.0
Pauhis v. 700 27.8, v. 1000 27.5

Solvalla 10.9.

Felix Ving boons v. 700 10.8, v. 1000 12.4
Part Two v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Only One Winner v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Angelina Vacation v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Matrix Revolution v. 700 11.5, v. 1000 11.8
Digital Ink v. 700 10.1, v. 1000 10.9
Kennie v. 600 9.6,v. 1000 11.9
Kemas Winnie v. 700 11.1, v. 1000 11.1

Bergsåker 10.9.

Coolkindcrazed v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Fire Fighter v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Nahar v. 500 9.2, v. 1000 12.3
Hankypanky Pagan v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Vacqueyras v. 700 11.0

Vermo 10.9.

Starito v. 700 14.2, v. 100 16.1
Go Down v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Embassy Caviar v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Passiton v. 700 23.4, v. 1000 24.7
Tino Pile v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Boy Staunton v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Elora Hanover v. 700 11.1, v. 1000 11.4
Sista Waltter v. 700 24.0, v. 1000 26.4
Twinkle In Eye v. 700 12.3, v. 1000 13.8
New Grove Ophium v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Bollnäs 9.9.

Quick On The Draw v. 600 12.3, v.1000 12.9
Daredevil N.L. v. 600 16.2, v. 1000 16.5
M.T.Jorgen v. 600 16.2, v. 1000 16.5

Seinäjoki 9.9.

Ekon Heko v. 700 23.9, v. 1000 25.7
Will Be Crescent v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Akaasia v. 700 24.6, v. 1000 25.0
Asante v. 700 13.9, v. 1000 13.6
Sweet Jack v. 700 16.4, .v 1000 16.5
Amour Avenger v. 700 15.6, v. 1000 15.7

Mantorp 8.9.

M.T.Fortune Winner v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Sylvester America v. 700 11.1, v. 1000 12.2
Vikens Hot Lips v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Matchmaker As v. 700 15.1 ,v. 1000 14.4
Melker v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Fruitcake v. 700 10.8, v. 1000 11.4

keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Joensuu 8.9.

Villikamu v. 700 30.5, v. 1000 31.9
Classify Tof v. 700 18.3, v. 1000 18.1
Celebration Hope v. 700 20.4, v. 1000 20.4
Soul Alone v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Monster Pine v. 700 12.0, v .1000 13.5
Vilar Lake v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Camri v. 700 26.2, v. 1000 26.0
Snowline Dream v. 700 13.4, v. 1000 13.7
Vie De Chief v. 700 15.8, v. 100 17.1
Salmen Simo v. 700 28.5, v. 100 29.8

Jägersro 7.9.

Jaguar Broline v. 600 11.5, v. 1000 10.8
Solan v. 600 13.2, v. 1000 12.8
Roses Glory v. 700 13.5, v. 1000 13.7
Finish Brandon v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Nerone BIgi v. 700 13.0
M.T.Illusttrious v. 700 9.7, v. 1000 11.6
Art On Line v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Västerbo Mission v. 600 7.9, v. 1000 10.1
D'One v. 700 10.1, v. 1000 10.5
Tiberius F. v. 600 10.3, v. 1000 11.1
Poochai v. 600 8.6, v. 1000 10.0
Eketorpets Tess v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Evita Di Quattro v. 600 12.3, v. 1000 13.9

Pori 7.9.

Rokka Veikka v. 700 30.5, v. 1000 30.9
Edgar Boko v. 700 14.2, v. 1000 16.2
Sundancer Icon v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Zapata Zet v. 700 14.1 ,v. 1000 14.4
Prince As v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Lester v. 700 11.3, v. 1000 11.9
Aarni's Fire v. 700 10.3, v. 1000 11.3
Ypäjä Engelbert v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Dominum v. 700 13.3, v.1000 14.7
Mac Duncan v. 700 13.1 ,v.1000 13.8
Humariina v. 700 24.9, v. 1000 25.0

Jägersro 6.9.

Tunika v. 1000 14.3
Lillaxel v. 600 11.9, v. 1000 12.1
Perfect Power v. 700 10.1, v.1000 11.7
Calvin Borel v. 700 12.0, v. 1000 12.5
Jontte Boy v. 700 11., v. 1000 12.2
Even's First Boy v. 700 9.3, v.1000 11.3
Sherry v. 700 11.3, v. 1000 11.8
High Stage v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Nouvelle Pelle v. 700 10.2, v. 1000 11.3
Spirit Real v. 600 12.7, v. 1000 13.9
Photoboy v. 600 11.4, v. 1000 13.2
Dixie Exclusive v. 700 10.5, v. 1000 11.3

Vermo 6.9.

Demi De Veluwe v. 600 12.8, v. 1000 13.0
Hissun Haaste v. 600 27.1, v.1000 26.0
J.A. Monster v. 700 15.9, v. 1000 15.6
Evita Brodda v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Sopun Haaste v. 700 27.3
Surprise Lord v. 700 12.3, .v 1000 13.1
Blame Pizzaz v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Virijori v. 600 19.4, v.1000 21.1
Magnat v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Zatopek Hoss v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Big Headache v. 700 10.2, v. 1000 11.0
Flory Emily v. 600 15.2, v. 1000 15.6
Pixy Girl v. 600 12.5
Sonearandyetsofar v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Romme 5.9.

Twilight Eyes v. 600 12.1, v. 1000 14.3
Åskar F v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Clouds Above v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Rico FOllo v. 700 9.1, v. 1000 11.6
Seduction v. 700 11.9, v. 1000 14.0

Jägersro 5.9.

Fleetfoot Hanover v. 100 12.9
A.U. Bismarck v. 600 12.7, v. 1000 13.9
Bear Mail v. 700 14.8, .v 1000 16.2
Bertille Va Unia v. 600 1.2, v. 1000 11.6
Victor Crown v. 600 14.9
Tiger Elkär v. 600 13.4, v. 1000 14.2

Kaustinen 5.9.

Leijan Loimu v. 700 30.1, v. 1000 31.5
Count Forever v. 700 17.1, v.1000 17.8
Star of Everwood v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Sävel-Muisto v. 700 25.5, v. 1000 26.7
Special Firebird v. 700 15.4, v. 1000 15.6
Siveri v. 700 24.9, v. 1000 26.4
Liona v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Vaarin Vappu v. 700 25.0, v. 1000 26.5
Kalanchoe P.R. v. 700 13.8, v.1000 15.5
Ariel Hope v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Turku 5.9.

Twinkle In Eye v. 700 11.6, v. 1000 13.1
Callela Fancyman v. 700 13.1, v. 1000 14.7
Caerbannog v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Umåker 4.9.

Putte Topline v. 600 9.8, v. 1000 11.7
Eunice Boko v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Rolex v. 700 9.9, v. 1000 10.9
Gigantic River v. 700 12.5, v. 1000 12.8
T.Rex Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Amazon Am v. 700 9.5, v. 1000 12.1

perjantai 12. syyskuuta 2014

Lahti 4.9.

Beggel Vanaja v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Gabriella Sunsign v. 700 17.1, v. 1000 16.9
Miss Kadabra v. 700 15.5, v. 1000 15.8
Emmahall Laukko v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Pikku Hyvä v. 700 25.4, v.1000 25.5
Ranch Kelly v. 700 10.3, v. 1000 12.2
Pearls For Girls v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Pauhis v. 700 28.2, v. 1000 29.1
Starlet Fairway v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Åby 3.9.

Yrsa Brick v. 700 13.9, v. 1000 15.9
Quantum Outlook v. 700 11.3, v. 1000 12.0
Riff Kronos v. 700 9.9, v. 1000 11.3
Velvet Girl v. 600 12.4, v. 1000 13.7
Paramount v. 600 9.1, v. 1000 10.7

Eskilstuna 3.9.

Great Society v. 700 15.2, v. 1000 15.0
Kazire De Bob v. 700 9.5, v. 1000 10.4
Just Flying By v. 700 10.0, v. 1000 12.1
Hamdalla v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Önas Jocke v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Vermo 3.9.

Elena Boko v. 700 17.2, v. 1000 17.1
Winter's Iceman v. 600 12.2, v. 1000 13.9
Westcoast Spider v. 700 13.7, v. 1000 13.3
Big Muscles v. 700 13.6, v.1000 14.3
Ranch Movie Star v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Herakles v. 700 13.1
Vislakka v. 700 21.1, v. 1000 22.0
Moonlight Cloud v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Karkurin Valssi v. 700 27.0, v. 1000 28.1
Shut The Gate v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Twinkle In Eye v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Mikkeli 3.9.

Aaria v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Fusion Power v. 700 15.9, v. 1000 177.
Bashful v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Hot Rod Baby v. 700 13.7, v. 1000 16.2
Heralda v. 700 11.9, v. 1000 14.9
Sharp Edge v. 700 13.8, v. 1000 13.9

Axevalla 2.9.

Lord Capar v. 700 11.6, v. 1000 12.0
Odin Töll v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Love Palema v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Design Ribb v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Adamo v. 700 10.1, v. 1000 11.8
Starcane Harvester v. 700 10.1, v. 1000 11.6

Teivo 2.9.

White Lakes Memory v. 700 17.2, v. 1000 17.8
Noble Heart Nova v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Cameo Boko v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Get Going Grace v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Cheat Sheet v. 700 13.7, v. 1000 13.4
Westcoast Pirate v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Mökin Tähti v. 700 30.0, v. 1000 30.1
Meijän Tyttö v. 700 22.8, v. 1000 25.6
Tapon Westwood v. 700 13.9, v. 1000 15.0

keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Färjestad 1.9.

Queen's Delight v. 700 10.6, v. 1000 11.4
U.Bergs Otto v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Fossens Tosse v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Radysin America v. 700 8.6, v. 1000 10.8
Quantanamera v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Oulu 1.9.

Drinks Please v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Aragorn Hoss v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Säihkeen Säpinä v. 700 25.7, v. 1000 25.6
El Catwalk v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Vapperi v. 700 24.8, v. 1000 26.2
Risoamaro Vip v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Pauskeri v. 700 25.3, v. 1000 25.6
Order By Koffe v. 700 12.0, v. 1000 14.1
Maisema v. 700 25.1, v. 1000 26.5
Vasil Victor v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Gävle 31.8.

Food Money v. 500 10.5, v. 1000 12.8
Västerbodayofhope v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Twilight Ghost v. 700 13.6
Atomic Rapida v. 700 10.7, v. 1000 11.6

Forssa 31.8.

Varjonova v. 700 28.7, v. 1000 29.9
Eventually v. 700 11.2, v. 1000 14.6
Voimalinja v. 700 24.4, v. 1000 28.1
Catch My Dream v. 700 11.3, v. 1000 13.9
Callela Colibri v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Stone Capes Luca v. 700 11.2, v. 1000 12.7
Excel Oliver v. 700 13.3, v. 1000 15.1

sunnuntai 7. syyskuuta 2014

Bergsåker 30.8

Shiraz Brodde v. 700 14.0, v. 1000 13.2
Poker Kronos v. 700 11.1, v. 1000 12.2
Dollar Boko .v 700 11.2, v. 1000 12.6
Kemas Winnie v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Eleanor Rigby v. 700 11.1, v. 1000 11.8
Captivating Ås v. 700 9.5, v. 1000 12.1
Canaka B.F. v. 700 9.8, v. 1000 11.0
Oasis Bi v. 700 9.8

Jyväskylä 30.8.

Make's Steps v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Tiger Shark v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Rilleri v. 700 28.9, v. 1000 29.0
Armchair Warriors v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Steel Robo v. 700 13.5, v. 1000 15.2
So Cute v. 700 16.7, v. 1000 16.4
Vieskerin Valo v. 700 25.3, v. 1000 25.6
Cankus Que v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Amalthee v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Vixen v. 700 22.7, v. 1000 23.3
Magnat v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Koivikon Kalle v. 700 21.9, v. 1000 23.2
I.P. Legenda v. 700 22.0, v. 1000 24.1
Pörnä-TYttö v. 700 23.6, v. 1000 24.8
Nopsan Vauhti v. 700 24.4, .v 1000 25.4
Gene Touch v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Bergsåker 29.8.

Facile Boko v. 1000 15.7
Corky v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Geisha Sund v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Chocolate Crisp v. 600 10.6, v.1000 12.6
Price DI Poggio v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Solvalla 29.8.

Coldtown v. 700 9.0, v. 1000 10.9
Song And Dance Man v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Erik v. 700 10.2, v. 1000 12.1
Zirkon Hoss v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Pedro Bi v. 700 12.4, v. 1000 12.4

Pori 29.8.

Vaarin Vappu v. 700 27.9, v. 1000 27.9
Holy Fire v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Thali Streamline v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Victor Quo Vadi v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Lukas Hall v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Embassy Photo v. 700 16.4, v. 1000 17.6
Ranch Morrison v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Young Moon Hoss v. 700 12.7, v. 1000 14.8

Boden 28.8.

Grand Ale v. 600 12.3, v. 1000 13.0
Special Promise v. 600 11.7, v. 1000 12.7
Mystic Accident v. 600 15.2, v. 1000 15.5
Breedlove v. 600 9.6, v. 1000 12.0
Amazone d'Inverne v. 600 14.6, v. 1000 14.3

Kouvola 28.8.

Laramie Point v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Be Nice Pellini v. 700 15.4, v.1000 16.3
Samase v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Simb Salida v. 700 16.4, v. 1000 15.5
Hevillä v. 700 27.9, v. 1000 29.5
Elite of Vice v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Capeman v. 700 15.2, v. 1000 16.4
Suvi Kevätön v. 700 25.5, v. 1000 27.1
Etoile Du Nord v. 700 13.6, v. 1000 14.8

sunnuntai 31. elokuuta 2014

Solvalla 27.8.

Oncenforall v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Reims Gasti v. 600 10.4, v. 1000 11.9
Offshore Man v. 700 14.3, v. 1000 13.7
Miss Beniss v. 700 13.9, v. 1000 13.1
Cash Gamble v. 600 9.7, v. 1000 12.3
Snow Flake Goj v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Rugiada Dei Rex v. 600 9.3, v. 1000 10.6

Åby 27.8.

Gongfu v. 700 13.6, v.1000 14.9
Simb Senta v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Famna Käll v. 600 11.7, v. 1000 13.3
Rydens Jecana v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Jumble Ås v. 600 9.5, v.1000 10.3
Juniata Hanover v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Fabuleux B.R. v. 700 10.1, v. 1000 10.8
Codebreaker v. 700 9.9, v. 1000 11.1

Vermo 27.8.

Victory Fling v. 700 16.9, v.1000 16.6
Global Ocean v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Temen Vilo v. 700 26.6, v. 1000 26.7
Big Muscles v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Lyric Broline v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Express Duo v. 700 10.6, v. 1000 11.4
Funny Farm v. 700 10.5, v. 1000 12.3
B. Tuuma v. 700 24.0, v. 1000 25.5
Elena For Ever v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Sonearandyetsofar v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Noble Heart Nova v. 600 13.4

Jägersro 26.8.

Ninepoints Lucy v. 1000 14.3
Vacation Silvio v. 1000 13.6
Neona Princess v. 700 11.5, v.1000 13.1
Estreem v. 700 16.4, v. 1000 15.6
Tiberius F v. 600 9.7, v. 1000 11.2
Going Ville v. 700 9.8, v. 1000 10.9
Room To Go v. 600 11.6, v. 1000 11.9
Rigatoni v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Reckless v. 700 10.9, v. 1000 11.3
Ivar Sånna v. 700 11.5, v.1000 11.8
Drgba Bob v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Order To Fly v. 700 11.8, v. 1000 11.8
Happy Days v. 700 9.9, v. 1000 11.1
Merlin v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Nissan Broline v. 600 11.0, v. 1000 12.8
Wingait Ida v. 700 10.3, v. 1000 11.8
Air Frame v. 700 11.1, v. 1000 11.2

Teivo 26.8.

Hilavitku v. 700 28.8, v. 1000 29.7
Ratu Palema v. 700 16.7, v. 1000 17.7
Taikasalama v. 700 23.7, v. 1000 23.7
Get Going Grace v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Madickens Stjärna v. 700 10.9, v. 1000 13.6
Saida Gold Wing v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Zerib Lie Star v. 700 14.4, v. 1000 15.8
M.J. Timjami v. 700 30.0, v. 1000 31.2

Kalmar 25.8.

Naglo' Del Nord v. 600 10.8, v. 1000 12.6
Lookahere v. 600 13.0, v. 1000 16.1
Caddie Jasmina v. 600 14.6, v.1000 17.0
Dernier Viking v. 600 13.1, v. 1000 14.3
Ready After v. 600 12.1, v. 1000 12.7
Pike RIver v. 600 13.7, v. 1000 15.3

Jensuu 25,8,

Vieskerin Viivi v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Cankus Nemo v. 700 17.2, v. 1000 17.3
Little Michelle v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Vilar Lake v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Vie De Chief v 700 17.4, v. 1000 17.2
Kenneth Mick v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Mäkelän Jero v. 700 26.5, v. 1000 28.6

Seinäjoki 24.8.

Sturm Und Sohn v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Jamas Victor v. 700 27.1, v. 1000 28.5
Maisema v. 700 26.5, v. 1000 26.0
Finish Flyer v. 700 13.6, v. 1000 14.0
Tesantti v. 700 24.6, v. 1000 25.0
BWT Gamble v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Chic Flick v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Chipper v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Romme 23.8.

Lass Neo v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Seducedbyaface v. 1000 13.4
Spirit Real v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Narold Vox v. 100 11.7
Fashion Duo v. 1000 13.7
Oracle v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Super Photo Bood v. 700 12.1
Mystery Love v. 700 9.5, v.1000 11.6
High Stage v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Nadir Grif v. 700 16.7, v.1000 17.4

lauantai 30. elokuuta 2014

Turku 23.8.

In Cookie Boogie v. 700 16.7, v. 1000 17.3
True Blue v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Mikko Mania v. 700 25.3 ,v. 1000 25.5
Cheat Sheet v. 700 13.0, v. 1000 12.8
Amazing Soul v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Venice v. 700 12.3, v. 1000 12.1
Piispalan Santeri v. 700 26.9, v.1000 25.5
Vislakka v. 700 23.5, v. 000 24.0
Callela Longshot v. 700 9.9, v. 1000 12.4
Vieskerin Valo v. 700 22.2, v. 1000 22.9
El Bodyguard v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Leemark's Casimir v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Romme 22.8.

Arctic Helen v. 700 15.2, v. 1000 16.3
The True F v. 7000 11.6, v. 1000 12.8
Rico Follo v. 700 9.8, v. 1000 12.5
I Me Mine v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Prince Di Poggio v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Kickans Girl v. 700 13.4, v. 1000 14.5

perjantai 29. elokuuta 2014

Solvalla 22.8.

Just Flying By v. 600 10.1, v.1000 11.9
Livacious Lindy v. 700 10.3, v. 1000 11.4
Begamot Frido v. 700 17.5, v.1000 17.6
Elemenza Am v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Evin Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Cocosflinga v. 700 14.5, v.1000 15.4
Remains v. 700 12.4, v.1000 14.3
Countess Marke v. 700 13.3, v.1000 15.0
Queen of Hearts v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Deepdish v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Exclusive Zon v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Ruby Trap v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Oak Broline v. 700 19.3, v.1000 18.2

Turku 22.8.

Karotähti v. 700 30.2, v. 1000 30.5
Hickoprodigious v. 700 16.6, v. 1000 17.5
Aaron De Veluwe v. 700 12.4, v. 1000 12.5
Mikolan Aatu v. 700 26.8, v. 1000 28.0
Callela Fancyman v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Sweet Mama Blue v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Dreambow v. 700 15.9, v. 1000 16.4
M.T.Hopeandglory v. 700 13.5, v.1000 14.5
Champion Luxx v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Zumba Kemp v. 700 16.3, v. 1000 16.9

Bergsåker 21.8.

Labero Broline v. 700 10.5, v.1000 12.1
Apache Dy Noyer v. 700 13.3, v.1000 15.4
Cash'em Online v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Linus Ru v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Shiraz Brodde v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Jyväskylä 21.8.

Agony Passage v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Costello v. 700 24.5, v. 1000 25.6
Korte-Sisu v. 700 26.5, v.1000 27.3
Phiony Tag v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Sophie Savage v. 700 13.4, v.1000 14.2
Magnat v. 700 11.1, v.1000 12.7
Armchair Warriors v. 700 13.5, v.1000 14.7
Maikkis v. 700 26.1, v.1000 27.9

Solvalla 20.8.

Anthologie v. 600 10.9, v. 1000 11.2
O.P.Q.C. v. 600 15.8, v. 1000 15.1
Alfas Dimitri v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Mellby Amiral v. 700 13.5, v.1000 14.0
Need For Speed v. 700 11.5, v.1000 13.0
Fire To The Rain v. 700 11.0, v. 1000 11.1
Canaka B.F. v. 600 9.8, v.1000 9.8
Up-Date Hoss v. 600 13.7, v. 1000 15.0
Seabiscuit v. 600 12.3, v.1000 14.0
Dance Photo v. 600 10.0, v. 1000 10.7
Youana v. 600 9.6
Hamdalla v. 700 10.3, v.1000 11.2
Jeppas Maxi v. 11.3, v. 1000 11.2
Claes Boko v. 700 10.6, v.1000 11.3
Jetset Linda v. 600 16.2, v.1000 16.4

Vermo 20.8.

Turparulla v. 700 26.9, v. 1000 27.9
Demi De Veluwe v. 700 15.9, v. 1000 15.6
Arctic Shot v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Byebyecya v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Enrico La Renta v. 700 13.1
Shadoom v. 700 12.5, v. 1000 12.7
Zo Zo Hoss v. 700 11.5, v. 1000 12.0
Lukas Hall v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Extreme Luca v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Top Of The Hill v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Callela Rockhard v. 700 11.4, v. 1000 13.3
Sahara B Boy v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Dash Of SPeed v. 700 14.3, v.1000 16.2
Sopun Haaste v. 700 26.1, v.1000 26.6

Oulu 19.8.

Kiss Goodbye v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Vieskerin Toive v. 700 27.7, v. 1000 26.8
Liona v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Barcelona F v. 700 13.5, v. 1000 12.8
Breedlove v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Good Jewel v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Strait Iron v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Seinäjoki 18.8.

Watch Me Cloud v. 700 18.6, v. 1000 17.8
Do It Valiant v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Lissu Rols v. 700 30.4, v. 1000 30.0
Aragorn Hoss v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Rilleri v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Jane's Heart v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Brilliant Step v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Bro Bizz v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Ryti-Tyttö v. 700 25.9, v.1000 26.3

Vermo 17.8.

Dash of Speed v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Vänkäneiti v. 700 31.1, v. 1000 30.7
Cupido Bridland v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Great Lady v. 700 17.2, v. 1000 19.4
Jane Sisu v. 700 12.2, v. 1000 12.9
BWT Hard As A Rock v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Mr Q.L. v. 700 14.9, v. 1000 14.8
One Hour Photo v. 700 13.3, v 1000 13.8
Haxa v. 700 26.5, v. 1000 27.8

Åby 16.8.

Sylvester America v. 600 10.0, v.1000 11.9
Sputnik v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Obelix Damhus v. 600 10.8, v. 1000 12.5
Quid Pro Quo v. 700 9.1, v. 1000 9.8
Even's First Boy v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Stricker v. 700 12.9, v. 1000 12.6
Single Sock v. 700 9.4, v. 1000 11.5
Surprise Lord v. 700 9.7, v. 1000 10.4
Quid Pro Quo v. 700 9.2, v. 1000 10.1
Navigator Sib v. 600 12.5
Nescafe v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Pin Kronos v. 700 9.9
Commander Crowe v. 700 14.0, v. 1000 12.8
Uranium v. 500 13.9, v. 1000 13.5

Tampere 16.8.

Temen Vilo v. 700 24.7, v. 1000 25.2
Voctory Fling v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Design For Live v. 700 15.3, v. 1000 14.8
Tiltun Topi v. 700 22.6, v. 1000 22.7
Callela Rockhard v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Frankker v. 700 23.5, v. 1000 23.6
Diamond Duo v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Amazing Soul v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Keisar v. 700 20.3, v. 1000 20.9
BWT Fiera v. 700 10.9, v. 1000 12.9
EL Catwalk v. 700 10.0, v. 1000 12.7
Super Cent v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Ellhill's Lofty v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Bollnäs 15.8.

T.Rex Sisu v. 600 11.9, v. 1000 13.8
Sam Forget v. 600 10.8, v. 1000 12.5
Global Owner v. 600 14.0, v. 1000 15.3
Putte Topline v. 600 10.0, v. 1000 11.9

Åby 15.8.

Önas Ida v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Melvin Palema v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Rocket Man v. 700 13.2
Polar L.B. v. 600 9.2
Finish Brandon v. 700 10.7, v. 1000 11.0
Echo's Girl v. 700 11.0, v. 1000 13.0

keskiviikko 27. elokuuta 2014

Kokemäki 15.8.

Gouann Laukko v. 600 17.1, v. 1000 17.6
Cheat Sheet v. 600 13,1 v. 1000 13.8
Laurilan Aamor v. 600 25.0, v. 1000 26.4
Mikolan Aatu v. 600 27.0, v. 1000 28.8
Head Up High v. 600 16.5, v. 1000 16.6
Varjonova v. 600 28.1, v. 1000 29.9
Metternich v. 600 13.3, v. 1000 15.4
Midnight Jose v. 600 14.3, v. 1000 16.5

Mikkeli 15.8.

Säveling v. 700 31.8, v. 1000 32.5
Snow Spruce v. 700 15.4 ,v. 1000 16.3
Tähden Leevi v. 700 25.7, v. 1000 26.9
Xtra Hot Kemp v. 700 10.5, v. 1000 11.9
Mäen Hovi v. 700 25.1, v. 1000 25.6
Feelgood Pellini v. 700 12.0, v. 1000 12.5
Deco v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Poken Viasko v. 700 22.5, v. 100024.3
Globe Linda v. 700 18.5, v. 1000 17.4

Örebro 14.8.

O'Grady v. 700 10.6, v. 1000 11.1
Speed Hill v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Othello Face v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Black Jack B v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Jonesy v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Spark Rick v. 700 13.6, v. 1000 12.6

Lahti 14.8.

Shut The Gate v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Kiikku's Change v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Leemark's August v. 700 10.5, v. 1000 12.5
Champion Luxx v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Victory Pilot v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Sahara B Boy v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Tejas v. 700 23.5, v. 1000 24.8
Ego Even v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Nettineiti v. 700 29.5, v. 1000 29.4

keskiviikko 20. elokuuta 2014

Solvalla 13.8.

Underpaid Hanover v. 700 9.4, v. 1000 10.9
Pastor Dee v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Offshore Man v. 700 10.1, v. 1000 11.1
Rugiada Dei Rex v. 700 10.6, v. 1000 11.7
Interest Sånna v. 700 16.3, v. 1000 15.4
Dewey Luvs Britt v. 700 10.4, v.1000 12.0
Claude Guegan v. 700 11.6, v. 1000 12.3