Hae tästä blogista

torstai 27. heinäkuuta 2017

Axevalla 14.7.

Lucas Laday v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Rocky Tilly v. 700 11.3, v. 1000 13.0
Cash Crowe v. 700 10.3, v. 1000 11.4
Fantasy River v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Gorgeous Boko v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Luck Is Back v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Unique Juni v. 700 10.2, v. 1000 11.8
Ultra Bright v. 700 9.6, v. 1000 11.6
Digital Archive v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Teivo 14.7.

Sarinan Sisu v. 700 31.0, v. 1000 33.2
Tementikko v. 700 25.1, v. 1000 26.4
Moonlight Awsome v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Dison World v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Sinkkutuuli v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Proud Sally v. 700 12.0, v. 1000 11.6
Malaguena v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Kuunvalon Siru v. 700 23.9, v. 1000 24.9
Dream Step Wili v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Örebro 13.7.

Urban Kronos v. 700 11.2, v. 1000 12.1
On Track Banditen v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Born Unicorn v. 700 14.6, v. 1000 12.5
Dennis De Castella v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Barkevius Mingo v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Duke Of Mearas v. 700 11.7, v. 1000 12.0
Ritzo v. 700 13.1, v. 1000 13.6

Pori 13.7.

Regent Zet v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Still Loving You v. 700 10.6, v. 1000 11.7
Kasmilaaro v. 700 23.8, v. 1000 25.0
Millstone's Pin Up v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Akaasia v. 700 22.6, v. 1000 24.1
Detroit Rock Sisu v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Still Loving You v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Visby 12.7.

Chapter Ni Deo v. 500 16.7, v. 1000 17.1
Xantino Bay v. 500 13.6, v. 1000 12.6
Monark Newmen v. 1000 12.3
Massive Clout v. 500 9.7, v. 1000 11.3
Kinnone Goj v. 500 12.7, v. 1000 12.7
Arn Hammering v. 1000 13.7
SunWapta Goj v. 1000 14.8
Dino Dollar v. 500 14.2, v. 1000 13.8
Carisman Sisu v. 500 10.9, v. 1000 13.5

Vermo 12.7.

Callela Elmo v. 700 11.3
Magic Merlin v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Vernanto v. 700 25.0, v. 1000 26.0
Bombard v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Flynn Boko v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Sheikki v. 700 24.1, v. 1000 24.3
Fire Spruce v. 700 12.1, v. 1000 12.7
El Dirtyman v. 700 11.4
Carleman v. 700 12.2, v. 1000 13.0
La Can Star Chip v. 700 11.1, v. 1000 13.3

Jägersro 11.7.

Hublot Boko v. 700 13.5, v. 1000 13.4
Aslan D.K. v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Espoir De Ginai v. 700 12.4, v. 1000 12.0
Tiger Woodland v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Annabelle Dimanche v. 700 11.7, v. 1000 11.7
Cayenne Ovel v. 700 10.9, v. 1000 10.6
Target Kronos v. 700 13.4, v. 1000 12.3
Vivi Ringhöj v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Forssa 11.7.

Stonecapes Questor v. 700 14.1, v .1000 16.6
Knox Hanover v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Larvan Hurmos v. 700 25.2, v. 1000 26.0
Global Option v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Lonely Rider v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Livi Internet v. 700 13.2, v. 1000 15.7
Siporin Santtu v. 700 28.3, v. 1000 28.6
Le Samuel v. 700 15.9, v. 1000 18.6

tiistai 25. heinäkuuta 2017

Rättvik 10.7.

Tobago Bay v. 700 14.5, v. 1000 14.5
B.B.S.Janneau v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Readly Express v. 700 8.0, v. 1000 9.3
Super Zantos v. 700 12.9, v. 1000 12.7
Charmante Amok v. 700 11.0, v. 1000 12.1

Lappeenranta 10.7.

Mellakka v. 700 28.1, v. 1000 28.2
Cameron Evo v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Leijan Loimu v. 700 24.8, v. 1000 26.2
Next Direction v. 700 11.9, v. 1000 13.0
So Clueless v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Oxan Winx And Winx v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Look Complete v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Kartelli v. 700 22.2, v. 1000 24.3
Benjamin Sisu v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Kiikku's Mikael v. 700 16.2, v. 1000 16.9

maanantai 24. heinäkuuta 2017

Halmstad 8.7.

Demolition Man F. v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Uret v. 700 14.3, v. 1000 13.8
Shadow Gar v. 700 9.6, v. 1000 10.3
Right Broline v. 600 16.1, v. 1000 14.0
Bravo Navarone v. 600 8.5, v. 1000 9.7
BWT Burnin Alive v. 700 10.8, v. 1000 11.2
Twin's Zindy v. 600 12.2, v. 1000 12.5
Masterglide v. 600 11.7, v. 1000 12.0
Spring Erom v. 700 11.0, v. 1000 10.9
Pokemon Ås v. 700 15.1, v. 1000 14.0
Golden Icon v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Caddie Liseux v. 700 9.1, v. 1000 10.0
Ringostarr Treb v. 700 9.0, v. 1000 9.3

Kaustinen 8.7.

Giant Leep v. 700 14.6, v. 1000 16.5
Arwen Hoss v. 700 13.2, v.  1000 15.0
Vixen v. 700 21.1, v. 1000 22.8
Sävel-Tähti  v. 700 24.3, v. 1000 26.5
Magnifik C.D. v. 700 11.7, v. 1000 14.0
Whitney Love v. 700 13.0, v. 1000 14.0
William Birdland v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Vallun Ralli v. 700 20.6, v. 1000 23.3
Amorce Savage v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Anaheim Kemp v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Tuulenpoju v. 700 23.2, v. 1000 22.9
Madrid v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Up-Date Hoss v. 700 9.2, v. 1000 10.8

Kaustinen 7.7.

Lucky Moose v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Amorce Savage v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Deal Chap v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Tyrone Steele v. 700 12.9, v. 1000 15.2
Decena v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Outfield Olga v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Boulder Lucky v. 700 11.2, v. 1000 13.5
Sahara Rouge v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Pramia v. 700 26.1, v. 1000 26.6
Västerbopaperdoll v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Vixus v. 700 27.7, v. 1000 27.7
Suvi-Siiri v. 700 27.8, v. 1000 28.1
Callela Ladyboss v. 700 9.4, v. 1000 11.5

Turku 7.7.

Gold Magnum v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Bakels Birdland v. 700 13.2, v. 1000 13.8
News Point v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Large Point v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Mylverin Muisto v. 700 25.7, v. 1000 26.0
Aspenhill's Apache v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Angelico v. 700 15.3, v. 1000 15.5
Newyorker Li v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Halmstad 6.7.

Coys Rain v. 700 14.7, v. 1000 14.6
Amazing Dynamite v. 700 10.8, v. 1000 10.8
Mrs Lindy v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Global Thunder v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Millroyce v. 700 10.8, v. 1000 11.3
Generaal Bianco v. 700 8.0, v. 1000 9.7
Uppohoppa v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Mindyourvalue W.F. v. 700 9.5, v. 1000 10.6
Grant Boko v. 600 8.3, v. 1000 9.5
Makethemark v. 700 7.4, v. 1000 8.8
Sunna Love v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Alfas Da Vinci v. 600 9.4, v. 1000 9.5
Cerveza v. 700 11.6, v. 1000 11.4
Makethemark v. 600 8.6, v. 1000 9.8
Diamanten v. 700 8.5, v. 1000 9.9
Cabades v. 600 10.9, v. 1000 12.6

keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Seinäjoki 6.7.

Lexione v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Cash Lane v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Lumi-Masi v. 700 26.0, v. 1000 27.4
Gold Narva v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Bajkal Graff v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Sävel-Muisto v. 700 24.0, v. 1000 25.6
Moro Mustang v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Liinan Liekki v. 700 27.6, v. 1000 29.2

Lindesberg 5.7.

Elba d'Am v. 700 12.0, v. 1000 13.7
World Wide Wibb v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Handsome Brad v. 700 8.7, v. 1000 10.5
Nillans Kavat v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Kitspirit v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Uzo Josselyn v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Free To Party v. 700 9.8, v. 1000 12.9
Final Dream v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Annabelle Dimanche v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Overtimeosåfin v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Vermo 5.7.

Evergreen Am v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Funny Farm v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Cooper Hoss v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Diamond Duo v. 700 10.7, v. 1000 11.5
Vispaus v. 700 24.8, v. 1000 25.5
Klena Vito v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Vieskerin Virva v. 700 23.5, v. 1000 24.4
Lovetown v. 700 13.7, v. 1000 13.4
Creation Primero v. 700 12.2, v. 1000 13.8

Bollnäs 4.7.

Dorinda v. 600 14.1, v. 1000 15.5
Fire To The Rain v. 600 10.5, v. 1000 12.5
Valley Brodde v. 600 10.4, v. 1000 11.9
Hesiod v. 600 11.5, v. 1000 11.9
Betty Thrust v. 600 13.9, v. 1000 14.9

Joensuu 4.7.

Winner's Credit v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Intuto v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Dominik v. 700 21.2, v. 1000 23.0
Prey Frontline v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Dream Divine v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Virin Vihtori v. 700 23.6, v. 1000 25.9
Quaint Dell v. 700 13.3, v. 1000 15.7
Fire In The Sky v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Rummenigge v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Bollnäs 3.7.

Ural v. 600 12.5, v. 1000 13.1
Tequila Gel v. 600 13.1, v. 1000 14.4
Mystery Love v. 600 13.2, v. 1000 13.1

Turku 3.7.

Wall Street Comery v. 700 15.5, v. 1000 15.8
Power Cloud v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Fakir Victory v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Valppaus v. 700 26.2, v. 1000 26.6
Prince As v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Carlos La Renta v. 700 13.6, v. 1000 13.6
Snowdon v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Ali Baba Rajmar v. 700 11.7, v. 1000 14.3

tiistai 18. heinäkuuta 2017

Mantorp 2.7.

Neelix v. 700 12.7, v. 1000 12.3
A.Hannibal v. 700 12.3, v. 1000 12.4
Mellby Demon v. 700 10.2, v. 1000 12.1
Ebony Boko v. 700 11.7, v. 1000 14.0
Ferrell v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Avocado Am v. 700 15.6, v. 1000 15.4
Lukas Zaz v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Gina Boko v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Lahti 2.7.

Bean Dream v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Rankkari v. 700 26.2, v. 1000 27.6
Girl On Fire v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Beretta Hoss v. 700 11.1, v. 1000 13.1
Saaga S v. 700 20.2, v. 1000 20.9
Sun Capitano v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Callela Leonard v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Easy On The Eye v. 700 12.8, v. 1000 15.0
Dancinginthedark v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Costello v. 700 19.7, v. 1000 20.4
Express Duo v. 700 1.3, v. 1000 11.9
News Point v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Bergsåker 1.7.

Don't Mind Me v. 700 9.2, v. 1000 10.4
Lucky Bris v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Julia Sånna v. 600 20.4, v. 1000 18.1
On Track Piraten v. 600 9.1, v. 1000 9.3
Eva I.H. v. 700 13.4, v. 1000 12.4
Callela Lisbeth v. 700 12.4, v. 1000 11.8
Fairplay Pellini v. 1000 12.0
Beppe Am v. 700 10.9, v. 1000 11.3
Grand Ale v. 700 13.7, v. 1000 12.2

Lahti 1.7.

Sun Vincent v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Mökin Tähti v. 700 23.1, v. 1000 22.7
Golda Pretender v. 600 15.8, v. 1000 15.8
Callex v. 700 24.9, v. 1000 25.4
Sahara One v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Ranch Kelly v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Agnese v. 700 13.4, v. 1000 13.3
Boulder Lucky v. 700 13.1, v. 1000 13.0
Tuurin Toivo v. 700 24.5, v. 1000 24.7
Fury Heart v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Bergsåker 30.6.

Carja v. 700 9.6, v. 1000 11.6
Kashmary Night v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Totti Garline v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Gilbert Bris v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Udo's Oiler v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Oceanic Clearance v. 700 10.9, v. 1000 11.8

sunnuntai 16. heinäkuuta 2017

Vieremä 30.6.

Amorce Savage v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Svadilfari v. 600 14.3, v. 1000 15.3
Uutelan Liisi v. 700 26.3, v. 1000 25.6
Virin Eko v. 700 23.7, v. 1000 24.9
Berto Vaikko v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Reverend Dred v. 700 14.3, v. 1000 15.6

Mikkeli 30.6.

The Dude v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Miss Sofia v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Ariitta v. 700 26.6, v. 1000 26.9
Tokumentti v. 700 28.0, v. 1000 28.0
 Dream Step Wili v. 700 13.7, v. 1000 14.9
 Leijan Loimu v. 700 25.8, v. 1000 26.2
Past Or Flash v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Tyrone Steele v. 700 14.6, v. 1000 14.7
Gangapurna v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Lahti 30.6.

Jailbreaker Ses v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Breezy Kemp v. 700 17.7, v. 1000 17.4
Salesman v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Joker Photo v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Tim Hannibal v. 700 14.1, v. 1000 14.6

lauantai 15. heinäkuuta 2017

Åby 29.6.

Ironman Pellini v. 700 16.2, v. 1000 15.3
Speedy Face v. 700 10.1, v. 1000 11.4
Alegra B. v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Going To Press v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Support Attitude v. 700 13.8, v. 1000 16.0
Unrestricted v. 700 9.4, v. 1000 11.8
Malkin v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Star Costashorta v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Ben G.T. v. 700 13.5, v. 1000 14.7

Lappeenranta 29.6.

Giovanni De Veluwe v. 700 17.9, v. 1000 18.1
Club Nord Elit v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Gabriella Sunsign v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Draco v. 700 24.3, v. 1000 26.6
Diamond Koks v. 700 15.2, v. 1000 16.7
April Love D v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Issakan Pouta v. 700 23.9, v. 1000 25.6
Rive Best Yet v. 700 17.9, v. 1000 17.3
Oberon v. 700 14.8, v. 1000 15.7

keskiviikko 12. heinäkuuta 2017

Åmål 28.6.

Xanthis Amazing v. 800 12.4
Glenn Boko v. 800 12.8
Wir Ideal v. 800 14.7
Star Advisor Joli v. 800 11.0
Lady L.S. v. 800 15.8
Julia af Solnäs v. 800 10.7
Raja Ribb v. 800 13.5

Vermo 28.6.

Hijack'em v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Sahara Hotlady v. 700 12.9, v. 1000 13.6
An-Maria v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Lolo Lee v. 700 10.0, v. 1000 11.5
B. Riitu v. 700 26.7, v. 1000 28.3
Wasa Windy v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Rocket Zet v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Rokin Maxi v. 700 27.4, v. 1000 26.5
Hamis Fameraiser v. 700 11.5, v. 1000 12.1

Visby 27.6.

Allwood's Gangster v. 1000 15.6
I Am Unique v. 1000 11.0
Hero Band v. 700 14.6, v. 1000 14.1
Kinnona Goj v. 700 16.1, v. 1000 15.5
Paul The Apostle v. 1000 12.2

Joensuu 27.6.

Hope To Cope v. 700 19.1,, v. 1000 18.9
Blow In the Sky v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Turoveli v. 700 21.5, v. 1000 23.4
Martin De Bos v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Kartelli v. 700 25.0, v. 1000 25.3
Hamdalla v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Victor Face v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Game of Live v. 700 16.2, v. 1000 16.9

Halmstad 26.6.

Complete v. 700 12.2, v. 1000 12.4
Yankee Sensation v. 700 12.6, v. 1000 12.8
Enjoy Ginco v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Flo Jo Keeper v. 700 10.3, v. 1000 10.8
Gilda Newport v. 700 10.5, v. 1000 12.8
Utrecht Rapid v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Lavidaloca de Vie v. 700 11.7, v. 1000 11.7
Cyber Lane v. 700 10.0, v. 1000 10.8
Pense Kloster v. 700 10.8, v. 1000 11.8
New Moon Pellini v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Day Or Night In v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Van Helsing v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Kuopio 26.6.

Little Boss v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Winner's Credit v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Rillakka v. 700 26.3, v. 1000 27.7
Free Soul v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Ain't She Sweet v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Zenith Kemp v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Ärsyke v. 700 27.4, v. 1000 27.5

tiistai 11. heinäkuuta 2017

Kalmar 25.6.

U.S.A. Neo v. 700 13.2, v. 1000 15.3
Tornatore Grif v. 700 11.4, v. 1000 12.
Ibiza Nalan v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Geisha Sund v. 700 8.4, v. 1000 10.1
Shorthanded Jag v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Noble Amok v. 700 9.9, v. 1000 11.9
Iago Zon v. 700 8.6, v. 1000 11.0
Sobel Conway v. 700 9.8, v. 1000 11.0
B.B.S.Sugarlight v. 700 8.4, v. 1000 10.6
Tjacko Zaz v. 700 8.7, v. 1000 9.9
Evazan Am v. 700 12.4, v. 1000 14.3

Kokemäki 25.6.

Daiquiri Web v. 700 15.2, v. 1000 16.7
Speed Lucifer v. 700 16.5, v. 1000 17.6
Undeniable Stride v. 700 15.5, v. 1000 15.8
Edustava v. 700 30.0, v. 1000 29.7
Huvin Viku v. 700 27.0, v. 1000 27.2
Lonely Rider v. 700 16.0, v. 1000 17.2

torstai 6. heinäkuuta 2017

Rättvik 24.6.

Baryton v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Mrs Lindy v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Darling Mearas v. 700 9.9, v. 1000 10.4
Bottnas Commandeur v. 700 13.4, v. 1000 13.0
Maharani Da Baroda v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Wreckless M.M. v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Earn N' Burn v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Dominion Beach v. 700 9.6, v. 1000 9.9
Nuncio v. 700 10.8, v. 1000 11.1

Kokemäki 24.6.

La Masse Monetaire v. 700 17.5, v. 1000 17.5
Kukkarosuon Iita v. 700 27.4, v. 1000 28.0
Leemark's Diandra v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Arnold Halm v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Stone Capes Nanet v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Tulinko v. 700 26.4, v. 1000 26.4

Härmä 24.6.

Kaarnalii v. 700 25.2
Red Guy User v. 700 13.0
Välikankaan Vilkko v. 700 26.2
Mysteerio v. 700 24.4
Twigs Voici v. 700 12.2
Anything For You v. 700 13.7
Star To Be Loved v. 700 15.0
Special Promise v. 700 9.7
Lissun Eerikki v. 600 22.1
Steel Anemone v. 700 10.5
Costello v. 700 19.2, v. 1000 19.8

keskiviikko 5. heinäkuuta 2017

Vieremä 23.6.

Winzet v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Exotic Linda v. 700 16.6, v. 1000 16.8
Hissun Aarre v. 700 23.4, v. 1000 24.8
Tip Chip v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Vallun Ralli v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Boulder Luke v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Real Steel v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Snowline Ace v. 700 15.4, v. 1000 16.3

Härmä 23.6.

Sirukasson v. 700 28.6, v. 1000 28.9
Laisi v. 600 26.0
Daiquiri Web v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Heady Hunter v. 700 13.8
Elias Intomieli v. 700 25.1
Saaga S v. 700 22.0, v. 1000 22.3
Arvo-Ensio v. 700 24.0
Quiet Leader v. 700 15.1, v. 1000 14.8
Oxan Winx And Wonx v. 700 13.5
Sävel-Taika v. 700 22.5

tiistai 4. heinäkuuta 2017

Dannero 22.6.

Brokad Brodda v. 700 10.6, v. 1000 12.2
Serious Try v. 700 10.1, v. 1000 12.4
Magnifik Brodde v. 700 11.2, v. 1000 11.7
Balfour v. 700 9.5, v. 1000 11.1

Jyväskylä 22.6.

Sweet Malkin v. 700 13.9, v. 1000 16.4
Vaarin Vappu v. 700 24.0, v. 1000 26.7
Atos Palmen v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Mr Chance v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Astrophoto v. 700 15.8, v. 1000 17.1

Eskilstuna 21.6.

Harrington v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Whether Or Not v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Bruno Bagheera v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Tyron Power v. 700 11.9, v. 1000  12.3
Ridgehead Ice v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Riverside Dream v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Rajesh Face v. 700 10.6, v. 1000 11.4
Victor A.U. v. 600 9.7, v. 1000  12.8
Order By Heaven v. 700 9.6, v. 1000 11.8
Luna Nera Doc v. 700 13.3, v. 1000 15.5

Vermo 21.6.

Ypäjä Louvre v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Magic Merlin v. 700 16.2, v. 1000 16.7
White Cross Bicho v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Grainfield Oliver v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Sheikki v. 700 25.0, v. 1000 25.5
Tiger Ecus v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Valentin Laday v. 700 11.4, v. 1000 12.6
BWT Caesar v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Sun Capitano v. 700 13.3, v. 1000 13.7

lauantai 1. heinäkuuta 2017

Jägersro 20.6.

Lipari v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Blue Racer Ås v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Carl Lewis v. 700 11.5, v. 1000 12.6
American Idol v. 700 10.2, v. 1000 10.8
Elma Lane v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Causette d'Atout v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Gambino Degato v. 600 14.6, v. 1000 13.5
Tour Knight v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Confidence v. 700 12.8
Olivia Cheri v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Teivo 20.6.

Easy On The Eye v. 700 13.0, v. 1000 14.2
I.P. Sankari v. 700 34.8, v. 1000 33.5
Johnny English v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Detroit Rock Sisu v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Viking Bagger v. 700 15.5, v. 1000 15.8
Kumaus v. 700 25.1, v. 1000 27.0
Rokka Veikka v. 700 25.0
Summerwind Son v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Piquant Stride v. 700 19.2, v. 1000 19.1