Hae tästä blogista

maanantai 29. kesäkuuta 2015

Åmål 17.6.

Liberty V.H. v. 800 14.9
Santiago Bi v. 800 14.5
Hard Livin v. 800 14.8
Carlos Milo v. 800 16.3
Warrawee Perseus v. 800 14.0
Johan Roc v. 800 13.1
Mårten Marje v. 800 15.1
Aung San Suu Kyi v. 800 15.3

Vermo 17.6.

Lolo Lee v. 600 16.1, v. 1000 15.8
Grainfield Fanny v. 600 12.9
United Kingdom v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Vaellus v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Extreme Luca v. 700 9.8, v. 1000 12.2
Stormysky v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Saaga S v. 700 22.0, v. 1000 22.7
Chili Factor v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Romme 16.6.

Caddie Icon v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Alvena Valva v. 700 14.0, v.1000 15.1
Tough COokie v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Creme De La Vreme v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Pimpinette Face v. 700 13.0, v.1000 13.5
Freddie De Veluwe v. 700 15.5,  v. 1000 15.7
Sir Corneliani v. 700 13.1
Tobin Kronos v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Reding Lady v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Roheryn v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Partizan Face v. 700 13.1, .v 1000 13.9

Oulu 16.6.

Freefall v. 700 16.8, v. 1000 16.9
Tohari v. 700 28.1, v. 1000 28.1
Inspis Arioso v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Rise Above v. 700 14.9, v.1000 15.6
Caesar De Veluwe v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Astaire America v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Enter Sand Jam v. 700 15.0, v. 1000 16.5

Färjestad 15.6.

Sir Chic v. 700 11.1, v.1000 12.8
Dream Babe v. 700 14.1, v.1000 15.8
Pantarei Ans v. 700 11.4, v. 1000 12.0
Flush Okay v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Backorder v. 500 9.1, v. 1000 12.5
Village Surprise v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Turku 15.6.

Shadow Of Brisbane v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Mantsuria v. 700 26.7, v. 1000 25.7
Säihkeen Säpinä v. 700 23.0, v. 1000 22.9
Las Vegas v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Freezing Duo v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Donna Linda v. 700 13.4, v. 1000 13.0
El Catwalk v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Bleu Nuit v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Kirsberg v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Boden 13.6.

Bonbon Mearas v. 700 12.9, v. 1000 12.2
Special Firebird v. 600 11.0, v. 1000 12.3
Dialog In v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Aristocat Boko v. 600 10.7, v. 1000 11.4
Unique Julia v. 600 10.8, v. 1000 11.1
Kalanchoe P.R. v. 600 13.5, v. 1000 13.1
Raz Mackenzie v. 600 11.6, v. 1000 11.3
On Track Piraten v. 600 9.0, v. 1000 9.0

Jyväskylä 13.6.

V.G. Wilman Tähti v. 700 27.6, v. 1000 28.3
Massimo Meisels v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Archie Press v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Harmi's Frido v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Victory Bonsai v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Callela Ladyboss v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Kantri v. 700 23.0, v. 1000 23.1
Zatopek Hoss v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Suivikas v. 700 23.9, v. 1000 24.0
Seabiscuit v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Frankker v. 700 25.5, v. 1000 25.8
Capehilläs Cadeau v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Solvalla 12.6.

Boxna Westwood v. 700 14.7, v.1000 14.6
Chroma Victoria v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Naomi Skift v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Be Spontaneous v. 700 11.4, v. 1000 11.5
Zenit Brick v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Laura Roc v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Joensuu 12.6.

Vienan Myrsky v. 700 28.3, v. 1000 29.9
Setä Satuli v. 700 26.5, v. 1000 26.8
Driller Man v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Shaka v. 700 25.3, v. 1000 26.1
Joe's Ma Baker v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Gangapurna v. 700 13.6, v. 1000 14.7
In Beat v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Madman v. 700 12.4, v. 1000 14.5

Örebro 11.6.

Danielle v. 700 13.0, v.1000 13.5
Sauron Pil v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Javier Palema v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Frozen Royalty v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Occasione Font v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Call Me Hanover v. 700 11.2, v. 1000 11.8

Mikkeli 11.6.

Ylväs Waltter v. 700 28.4, v. 1000 28.3
Wishfull Streep v. 700 12.6, v. 1000 15.1
Issakan Pouta v. 700 24.7, v. 1000 26.6
B. Tuuma v. 700 21.7, v. 1000 22.4
Good Jewel v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Lumi-Iiris v. 700 24.4, v. 1000 25.6
Superieur v. 700 11.6, v. 1000 12.7
Amazing Odusoga v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Ato v. 700 27.2, v.1000 28.1
Mdinight Mover v. 700 14.8, v. 1000 16.0

keskiviikko 24. kesäkuuta 2015

Solvalla 10.6.

Alex Evo v. 700 13.3, v. 1000 14.6
M.T:Klara v. 600 12.2, v. 1000 13.5
Ivar Sånna v. 700 8.7, v.1000 9.9
Dreams Burn Down v. 600 13.1, v.1000 13.0
Ruby Trap v. 700 10.6, v.1000 10.8
Princess of Love v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Antonio America v. 600 10.8, v.1000 11.9

Vermo 10.6.

Maryland Rose v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Thomson Hoss v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Twilight Vixi v. 700 11.6, v. 1000 13.2
El Blackjack v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Golda Matador v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Kennie v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Moonlight Cloud v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Showtime v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Who's My Hero v. 700 17.2, v. 1000 17.1

Jägersro 9.6.

Radiation v. 700 14.1, v. 1000 14.4
Beachmountain G v. 700 14.0, v. 1000 14.9
C.C: Rider v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Bianca Am v. 700 17.1, v. 1000 15.7
Niagara Brolien v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Da Vinci Boko v. 700 12.0, v. 1000 11.6

Turku 9.6.

Siporin Santtu v. 700 31.6, v. 1000 31.3
Outrageous broline v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Pascha Tilly v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Maisema v. 700 25.9, v. 1000 26.8
Madickens Stjärna v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Desiree Lady v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Hurman Kukka v. 700 27.5, v. 1000 26.8
Pyörylän Paroni v. 700 22.6, v. 1000 24.0
Joyness v. 700 15.6

Mantorp 8.6.

Daryl Boko v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Floyd Fortuna v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Play It Diablo v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Neutron Broline v. 700 13.9, v. 1000 13.6
Origo Tilly v. 700 9.6, v. 1000 11.9
Jägermeister Akema v. 700 11.6, v. 1000 13.5

Oulu 8.6.

Quiet Leader v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Also Starring v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Classic Valley v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Diao Dovar v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Elit Enrico v. 700 14.7, v. 1000 15.4
P.J. Clark v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Iinan Maestro v. 700 29.0, v. 1000 29.1
Cosmic Photo v. 700 14.6, v. 1000 15.3
M.T. Justawinner v. 700 15.1, v. 1000 16.7

tiistai 23. kesäkuuta 2015

Axevalla 7.6.

Allaballakaitoz v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Alston Hall v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Caddie June v. 700 14.3, v.1000 14.5
She's From Above v. 700 14.8, .v 1000 15.0
Flex Lane v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Rapide De Pommeau v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Östersund 6.6.

Debbie B.R. v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Olympia Gold v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Global Revenge v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Shiraz Brodde v. 700 12.5, v. 1000 12.4
Balero Mearas v. 700 14.4, v.1000 15.2
Alice The Trotter v. 600 18.3
Chelsea Boko v. 600 10.0
Nimbus C.D. v. 700 9.1, v. 1000 11.1

Ylivieska 6.6.

Vaellus v. 700 20.2, v. 1000 24.3
Final Luxx v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Archie Dream v . 700 10.8, v. 1000 12.7
Tähen Toivomus v. 700 22.7, v. 1000 23.4
Mokomani v. 700 22.1, .v 1000 23.9
Proud Leader v. 700 10.7, v. 1000 12.7
I.P. Lento v. 700 24.9
Stoneisle Lilian v. 700 13.6, v.1000 14.4
Jonesy v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Sahara Snow White v. 700 19.2, v. 1000 18.7

Forssa 5.6.

Daniel Roff v. 700 13.4, v. 1000 15.2
Pehveri v. 700 27.2, v. 1000 27.6
Pazzo Lindy v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Dominum v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Rapin Aatos v. 700 22.4, v. 1000 23.5
Sylvie De Vie v. 700 12.1, .v 1000 13.9
Bessie Bliss v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Massimo Meisels v. 700 11.6, v. 1000 15.1
Alice Sisu v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Eskilstuna 4.6.

Venkatesh v. 700 9.3, v. 1000 11.0
Stand Bayou v. 700 11.1, v. 1000 13.1
Let's Dance D.E. v. 700 10.2, v. 1000 11.1
Magic Number v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Cash Gamble v. 700 10.6, v. 1000 11.0
Al's Winner mede v. 700 10.6, v. 1000 11.4

Lahti 4.6.

Maxx Birdland v. 700 16.1, v. 1000 17.7
Christopher Star v. 700 11.9, v. 1000 14.1
Reding Girl v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Harmi's Frido v. 700 12.6, v. 1000 13.6

tiistai 16. kesäkuuta 2015

Kalmar 3.6.

Goldie Jordan v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Golden Sånna v. 600 12.0, v. 1000 14.4
Arom Grim v. 500 10.0, v. 1000 11.2
El Nino Gamma v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Angelo Am v. 700 9.5, v. 1000 11.6
Bella Bourbon v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Blue Star Champion v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Obi Wan v. 700 9.4, v. 1000 11.0
Sweet'n Sour Akema v. 700 10.3, v. 1000 12.0

Vermo 3.6.

Dark Defender v. 700 16.0, v. 1000 16.6
Global Option v. 700 13.4, v. 1000 13.0
Hillbilly Hilda v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Karlos v. 700 26.4, v. 1000 26.9
Fakir Victory v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Ypäjä Hereiam v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Suvelan Tähti v. 700 30.4, v. 1000 30.0
Glory Dancer v. 700 12.5, v. 1000 12.8
Criterion Center v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Jägersro 2.6.

Princess Face v. 700 15.9, v. 1000 15.8
Take Tanic v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Escapade v. 700 15.8, v. 1000 16.3
Com Åstad v. 700 11.4, v. 1000 12.4
New Maximus v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Budets Ragnhild v. 700 13.6, v. 1000 14.7
T.Rex D.K. v. 700 12.3, .v 1000 12.9
Gio Follo v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Imperator v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Pike River v. 700 16.6, v. 1000 15.8

Seinäjoki 2.6.

Freefall v. 700 16.1, v. 1000 17.8
Joriini v. 700 26.1, .v 1000 27.2
Fire Spruce v. 700 13.1 ,v. 1000 13.7
Valter Myhrberg v. 700 28.5, v. 1000 28.0
Steel Robo v. 700 13.7
Cold Mermaiden v. 700 13.4
Larvan Hurmos v. 700 27.9, v. 1000 28.0
Pretty Paper v. 700 12.3, .v 1000 12.9
Beach Duke v. 700 15.7

Färjestad 1.6.

Mårten Marje v. 700 11.4, v. 1000 12.2
Aung San Suu Kyi v 700 15.6, v. 1000 14.9
Bad Story v. 700 13.1, v. 1000 13.0
Javier Palema v. 700 13.5, v. 1000 13.3
Paleo Pride v. 700 10.4, v. 1000 11.5
Underpaid Hanover v. 700 9.3, v. 1000 10.5

Joensuu 1.6.

Baby Field v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Loonastasta v. 700 30.1, v. 1000 30.2
Remedy v. 700 17.1 , v. 1000 17.6
Mäkelän Jero v. 400 20.2, v. 700 21.9, v. 1000 23.0
Notorious v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Helmen Vili v. 700 23.1, .v 1000 23.5
Ghost Whisper v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Viekova v. 700 28.7, v. 1000 30.4
Hello Garfield v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Dark Dynamite v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Solvalla 31.5.

Prince Cobol v. 700 12.8
On Track Piraya v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Valdenburg v. 700 10.8, v. 1000 11.1
Arctic Madonna v. 700 11.9, v. 1000 14.0
Paramount v. 700 12.6
Demanding Sam v. 700 10.6
Nuncio v. 700 7.8
Voltigeur Du Myrt v. 700 8.1
Tekno Odin v. 700 16.5
Le Cupole v. 700 10.3
Sucre v. 700 10.2
Jontte Boy v. 700 8.8
Maven v. 70010.4
Victory Bonsai v. 700 9.4

Solvalla 30.5.

Editor Rapida v. 700 10.2
Checco Boko v. 700 7.7, v. 1000 10.7
Ringostarr Treb v. 700 8.6
Rod Stewart v. 700 10.5, v. 1000 10.7
Mr Southwind v. 700 13.3, v. 1000 13.1
Delicious U.S. v. 600 9.8
Cab Hornline v. 700 10.7, v. 1000 11.4
Coldtown v. 600 9.7
Magiccarpetride U.S. v. 700 10.3, v. 1000 10.8
Love Lini v. 700 11.0
Super Ariel v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Sauveur v. 700 8.9
Indigious v. 700 10.1
Countrygirl Ås v. 700 11.1
Let'sdance America v. 700 11.2

Mikkeli 30.5.

Särkän Kalle v. 700 22.6, v. 1000 23.5
Global Ocean v. 700 14.4, v. 1000 14.2
Rowhill's Boss v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Stoneisle Lilian v. 700 11.5, v. 1000 11.9
Vektorin Maine v. 700 20.8, v. 1000 21.9
Joe's Pokerface v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Orlando v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Amaretto Scoop v. 700 11.4, v. 1000 11.8
Köppinen v. 700 22.0, v. 1000 22.7
Ghost Boy v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Solvalla 29.5.

Caztor v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Alvena Valva v. 700 14.0, v. 1000 13.9
Sudbury v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Salina D.K. v. 600 10.6, v. 1000 10.7
Backorder v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Go Johnny Gogogo v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Polycrates Face v. 600 12.8, v. 1000 12.8

Turku 29.5.

Shadow of Brisbane v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Livi Internet v. 700 17.8, v. 1000 18.6
Laurila's Camria v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Arctic Film Star v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Somolli Bowl v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Cabernet v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Juliette Lax v. 700 26.8, v. 1000 27.7
Don Carlo Birdland v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Lover v. 700 23.8, v. 1000 25.0

Vermo 29.5.

Furioso Duo v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Italyano v. 700 11.9, v. 1000 13.5
BWT Casanova v. 700 15.2, .v 1000 15.5
Wallander v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Aqua's Solenoid v. 700 12.0, v. 1000 12.8

Åby 28.5.

Hertig Shim v. 700 13.2
Unity Knick v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Lass North Star v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Ocean Kronos v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Sahara Renegade v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Voluntary Simplicity v. 700 14.4, v. 1000 15.4

keskiviikko 10. kesäkuuta 2015

Lahti 28.5.

Lissun Eerikki v. 700 24.2, v. 1000 26.7
Dreambow v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Sauvignon Blance v. 700 14.1, v.1000 14.2
Ridgehead Gunde v. 700 13.2, v.1000 15.6
Hekoheko v. 700 25.5, v. 1000 26.7
Emilio Jet v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Roheryn v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Harmony Heel v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Miraz v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Kielas v. 700 27.9, v. 1000 27.9

tiistai 9. kesäkuuta 2015

Solvalla 27.5.

Haraldinho Zon v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Earp Boko v. 700 11.3, v. 1000 13.1
SIlvia Amok v. 600 13.0, v. 1000 12.6
Jagent v. 700 12.4, v. 1000 12.6
Poet Broline v. 700 10.1, v. 1000 11.8
Faciel Boko v. 700 12.6, v. 1000 12.5
Tapini v. 600 12.8
Pantin v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Occasione Font v. 700 11.6, v. 1000 11.5
Let's Dance D.E. v. 600 13.0, v. 1000 12.5
Iponema v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Rough Stuff v. 600 11.8, v. 1000 12.8

Vermo 27.5.

Mantsuria v. 700 24.2, v. 1000 25.7
Grainfield Fanny v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Monsieur Cannibale v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Rahuu Hoss v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Merran Emil v. 700 23.8, v. 1000 24.3
Costatantisoldi v. 700 14.1, v. 1000 13.2
Almanza v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Club Nord Royal v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Lady Redcap v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Le Sable v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Eskilstuna 26.5.

Nelly Burge v. 600 10.9, v. 1000 11.2
Feel The Love v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Stanley Savage v. 600 12.5, v. 1000 13.0
Exclusive Zon v. 700 12.9, v. 1000 13.0
Felix V.M. v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Saston v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Sally Jovalley v. 700 15.1, v.1000 16.3
Polteney Hanover v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Teivo 26.5.

Niemen Eemil v. 700 28.9, v. 1000 29.3
Sibian Cr v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Super Ray v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Valoilmiö v. 700 28.2, v. 1000 28.6
Callela Deposit v. 700 14,2, v. 1000 14.4
Fakir Victory v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Rapin Aatos v. 700 23.2, v. 1000 24.0
Jewel Aria v. 700 18.1, v. 1000 18.3
Carmen Birdland v. 600 13.1
Criterion Center v. 700 14.4, v. 1000 15.2

Halmstad 25.5.

Delvinator v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Treasure Kronos v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Spring Erom v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Twin's Zindy v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Flex Lane v. 700 8.2, v. 1000 10.2
Da Vinci Boko v. 600 10.8, v. 1000 12.0

Oulu 25.5.

Citadiction v. 700 12.8, v .1000 14.1
Waterproof Star v. 700 16.6, v. 1000 16.9
Vermon Voitto v. 700 23.3, v. 1000 24.5
Bone's Quick Girl v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Texas Gel v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Breedlove v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Willy Wingston v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Blue Finn v. 700 14.3, .v 1000 15.4
Pikku-Arvo v. 700 26.4, v. 1000 26.5

sunnuntai 7. kesäkuuta 2015

Gävle 23.5.

Touch of Elegance v. 700 12.6
Önnela Scoop v. 700 9.9, v. 1000 12.4
Sorbet v. 700 9.1, v. 1000 106
Comte du Pommeau v. 700 9.4
Arn Hammering v. 700 10.4, v. 1000 11.1
Muchmoremuscles v. 700 11.0, v. 1000 12.5
I Love Champagne v. 700 10.4
Danne Edel v. 600 11.9, v. 1000 12.4
Panne de Moteur v. 700 7.5, v. 1000 9.8
Mind Your Face v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Kuopio 23.5.

Vaellus v. 700 25.2, v. 1000 26.5
Vovori v. 700 26.9, v. 1000 28.0
Lago Negro v. 700 16.7, v. 1000 16.1
Västerbo Mission v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Virijori v. 700 23.0, v. 1000 23.7
Majestic Shark v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Villiaura v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Harmimatic Tinker v. 700 14.6
Prey Frontline v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Apache Kemp v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Tärpätti v. 700 30.4, v. 1000 29.3
Regent Zet v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Romme 22.5.

Romeus v. 600 10.3, v. 1000 12.7
Rally Cleo v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Poisson v. 700 10.7, v. 1000 13.5

Solvalla 22.5.

Tobin Kronos v. 600 9.2, v. 1000 12.2
Avatar Accelerator v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Dark Xray v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Ritmo di Poggio v. 700 11.7, v. 1000 12.0
Al's Redhead v. 600 11.3, v. 1000 13.1

Jyväskylä 22.5.

Cousin Canuck v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Tähen Toivomus v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Golden Luxi v. 7000 14.9, v. 1000 15.5
Borups Ivan v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Charexcel v. 700 12.7, v. 1000 14.9
Ekulius v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Liquorice Pipe v. 700 11.2, v.1000 12.4
Karoliitta v. 700 27.5, v. 1000 27.5
Madickens Stjärna v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Joivaus v. 700 25.9, v. 1000 26.6

lauantai 6. kesäkuuta 2015

Åby 21.5.

Return To Sweden v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Silver Annie v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Caddie June v. 700 11.3, v. 1000 12.1
Leader Tom v. 700 8.8, v. 1000 10.8
Quantanamera v. 700 9.8, v. 1000 11.5

Kouvola 21.5.

Ärsyke v. 700 28.6, v. 1000 28.8
Blue Pete Peter v. 700 16.5, v. 1000 16.1
Sauvignon Blance v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Vinkan Hovi v. 700 22.1, v. 1000 23.0
Like You v. 700 11.0, v. 1000 12.5
Smooth Criminal v. 700 13.0, v. 1000 15.5
Club Nord Royal v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Wizard Freedom v. 700 16.3, v. 1000 17.2

keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Solvalla 20.5.

Fellini Boko v. 600 13.4, v. 1000 14.7
Fabulous Boko v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Wannabe Kemp v. 700 10.5, v. 1000 11.9
Windy Ways v. 600 8.0, v. 1000 9.6
Zirkon Hoss v. 700 11.4, .v 1000 12.0
Kendra Silvio v. 700 13.2, v.1000 13.7
M.T.Jordan v. 700 11.4, v. 1000 13.4
Eder Bob v. 700 10.6, v.1000 11.6
Daley Lovin v. 700 9.6, v. 1000 10.2
Mystery Love v. 600 9.8, v.1000 12.1
Boom Boom Am v. 700 15.4, v. 1000 15.1

Vermo 20.5.

Thomas Von Bentz v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Grainfield Fanny v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Chili Factor v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Suhhaus v. 700 23.8, v. 1000 24.6
Moonlight Love v. 700 10.6, v.1000 11.4
Vilar Lake v. 700 12.0, v. 1000 12.6
Veeran Turo v. 700 21.8
Demi De Veluwe v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Stardust Fibber v. 700 12.0
Loaded I v. 700 14.2

Axevalla 19.5.

Divas Revansch v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Celebrity Marke v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Beatinathedevil F. v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Dupont v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Sweet'n Sour Akema v. 700 10.9, v. 1000 11.9
Linus Wibb v. 600 11.2, .v 1000 11.9

Teivo 19.5.

Cold Mermaiden v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Kalkaros v. 700 26.2, v.1000 8.4
Sahara Forvere v. 700 15.8, v. 1000 16.3
Salaus v. 700 24.3, v.1000 25.4
Photomani v. 700 12.0, v.1000 13.3
Arctic Madonna v. 700 14.6, v.1000 15.6
Alex Von Bentz v. 700 13.0, v. 1000 14.4
iida Speed v. 700 14.8, v.1000 15.6
Marat v. 700 26.9, v.1000 26.8

Färjestad 18.5.

Darling Boko v. 700 10.4, .v 1000 12.6
Ursula Knick v. 700 11.6, v. 1000 13.4
Västerbo Realhigh v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Antonio Am v. 700 12.4, .v 1000 12.5
My Account v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Bono Boko v. 600 10.3, v. 1000 11.3

Turku 18.5.

Lumi-Keke v. 700 26.2, v. 1000 28.2
Sith Hanover v. 700 14.2, v. 1000 13.7
Joe's Pokerface v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Mr exquisite v. 700 11.2, v. 1000 12.8
X-treme Hoss v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Samuel Sisu v. 700 14.4, v. 1000 16.5
Downander v. 700 12.9, v. 1000 15.8
Villikunkku v. 700 24.4, v. 1000 25.5

tiistai 2. kesäkuuta 2015

Vermo 17.5.

Maisema v. 700 21.9, v. 1000 22.9
Freddie Ale v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Editor Rapida v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Record Dei Rex v. 700 13.4, v.1000 14.4
Anastacia Trot v. 700 13.4, v.1000 13.0
Vieskerin Valo v. 700 21.6, v. 1000 22.6
M.T. James v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Vagabondo v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Pedro Bi v. 700 10.5, v. 1000 11.6
Univers De Pan v. 700 9.1, v. 1000 12.5
Vincennes v. 500 7.5
Maxx Birdland v. 700 19.2, v. 1000 19.2
Frankker v. 700 22.9, v. 1000 24.2

Åby 16.5.

Fordaluvachocolate v. 700 11.5, v. 1000 14.0
Sobel Jocke v. 700 9.8, v. 1000 11.4
Sorbet v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Ruby Trap v. 700 10.6, v. 1000 13.4
Super Otto v. 600 11.9, v. 1000 12.3
Oscar Ribb v. 600 10.4, v. 1000 12.4
El Mago Pellini v. 700 10.5, v. 1000 11.4
Mellby Collector v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Staro Fendi v. 600 11.6, v.1000 11.7
Volstead v. 700 10.5, v. 1000 11.0

Tornio 16.5.

Classic Valley v. 700 17.1, v. 1000 15.6
V.G. Wilman Tähti v. 700 26.9, v. 1000 26.3
Victory Streamline v. 700 14.4, v. 1000 14.1
Sahara Snow White v. 700 15.8, v. 1000 15.2
Gustav K. v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Pendolino Man v. 700 14.3, v. 1000 14.4
Boulder Cannon v. 700 16.5, v. 1000 15.6
Baretta Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Koivikon Kalle v. 700 24.5, v. 1000 24.8
So Much Water v. 700 17.5, v. 1000 16.7
Pramia v. 700 29.8, v. 1000 29.6

Hagmyren 15.5.

Shafina Hanover v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Nagini v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Green Bax v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Johnny B.Kemp v. 700 9.7, v. 1000 11.5
Super Ariel v. 700 9.6, v. 1000 11.1

Solvalla 15.5.

M.T. Jupiter v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Freddie de Veluwe v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Eldrick Boko v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Coco de Vie v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Estreem v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Seinäjoki 15.5.

Rautavaara v. 700 25.3, v. 1000 27.5
Volume Hoss v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Särkän Kalle v. 700 23.2, v. 1000 24.7
Kalanchoe P.R. v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Man In Black v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Flight April v. 700 14.2, .v 1000 15.9
Tohari v. 700 23.3, v. 1000 25.4

Jägersro 14.5.

Chocolate Day v. 400 11.7, v. 1000 12.4
Majett v. 1000 12.5
Search Launcher v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Morpheus v. 600 11.9
Wannabe v. 600 13.7, v. 1000 15.1
Wingait Ida v. 700 10.4, v. 1000 12.4

maanantai 1. kesäkuuta 2015

Lahti 14.5.

Still Loving You v. 700 13.8, v. 1000 15.7
Moonlight Storm v. 700 17.2, v. 1000 17.8
Turnaus v. 700 26.4, .v 1000 27.9
United Kingdom v. 700 14.1, .v 1000 16.2
Orlando v. 700 16.9, .v 1000 17.1
Mäkelän Jero v. 700 26.9, .v 1000 27.5
El Blackjack v. 700 17.2,  v. 1000 17.6

Solvalla 13.5.

Taffy v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Caesar Sisu v. 600 11.3, v. 1000 12.7
Laneheart v. 700 13.0, v. 1000 13.0
Shadow Woodland v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Araw Hoss v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Time For Muscles v. 500 16.9, v.1000 15.9
Cab Hornline v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Pythagoras Face v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Montgomery Gel v. 600 10.6, v. 1000 11.6
Occasione Font v. 700 12.3, .v 1000 13.5
Mr Miles v. 700 12.6, v. 1000 14.3

Vermo 13.5.

Pretty Paper v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Ekonova v. 700 27.2, v. 1000 27.9
Winning Christina v. 700 17.6, v. 1000 18.1
Lago Negro v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Demi De Veluwe v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Sunbird Chelsea v. 600 17.9, v. 1000 17.7
Zulu Hoss v. 700 16.0, v. 1000 16.0
Grainfield Oliver v. 700 12.8, v. 1000 13.3
Gisela Luxi v. 700 16.6, v. 1000 17.3

Kuopio 12.5.

Chip Malibu v. 700 14.1, v. 1000 14.8
P.J. Clark v. 700 13.2, v. 1000 13.5
FLower's Victory v. 700 16.3, v. 1000 16.4
Arctic Muscles v. 700 12.2, v. 1000 14.0
El Catwalk v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Yön Aavistus v. 700 25.4, v. 1000 27.1
Helmen Vili v. 700 24.4, v. 1000 25.5
E.V: Cape v. 700 14.0, v. 1000 15.3
A.T. Eka v. 700 25.0, v. 1000 26.4

Bollnäs 11.5.

Sir Filip v. 600 12.9, v. 1000 14.5
Ochong Face v. 600 10.4, v. 1000 11.9
Talassio v. 400 11.0, v. 1000 13.1
Hubby Star v. 600 15.9, v. 1000 14.8
Mousse v. 600 8.3, v. 1000 11.4