Hae tästä blogista

keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Turku 25.9.

Trouble of Space v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Ranch Get On v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Rim Bay Fay v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Pihlajan Aaroni v. 700 21.9, v. 1000 21.5
Womanizer v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Day Cruise v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Hallo Pamela v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Mörtvedt Jerkeld v. 700 17.7, v. 1000 20.5
Hurricane Hip v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Little Knockout v. 700 10.8, v. 1000 13.8
Sakustian v. 700 25.3, v. 1000 24.9

Turku 24.9.

Sir Manor v. 700 15.7
Southwind Tequila v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Manoretta v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Golda Ivory v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Viva Arrow v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Night Bird v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Hard To Pass v. 700 11.8, v. 1000 14.1

Lahti 23.9.

Dina Aria v. 700 24.5, v. 1000 26.5, v. 1700 26.7
Victoriana v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Perfect Croft v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Red Rascal v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Eddy Cool v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Manaman v. 700 22.2, v. 1000 23.1
Alice Laukko v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Jeopardy Broline v. 700 13.8, v. 1000 14.3

keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Vermo 22.9.

No Sugar v. 700 19.2, v. 1000 19.4
Baker Birdland v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Vinrick v. 700 29.3, v. 1000 29.8
Piece By Piece v. 700 13.5, v. 1000 13.4
Ridingman v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Redrose Hood v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Vickwire v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Cloud Casino v. 700 13.6, v. 1000 13.8
Xero v. 700 28.2, v. 1000 28.4
Bisquito v. 700 13.2, v. 1000 14.9
BWT Punisher v. 700 17.6, v. 1000 17.5

Oulu 22.9.

Terrori v. 700 17.3, v. 1000 16.9
Murron Mortti v. 700 32.8, v. 1000 32.2
Lajos Willy v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Cold Hard Peak v. 700 18.6, v. 1000 17.8

Teivo 21.9.

Räjähdys v. 700 28.9, v. 1000 30.0
Niemen Apori v. 700 30.9, v. 1000 30.9
Sopun Haaste v. 700 29.4, v. 1000 30.3
Tas Onnekas v. 700 25.6, v. 1000 28.2
Pikku-Pertti v. 700 24.8, v. 1000 26.6
Large Leader v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Dashing Eagle v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Sunrise Lover v. 700 16.8, v. 1000 16.4
Certain Game v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Quantanamera v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Amazing Soul v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Embassy Caviar v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Jester Bowl v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Special Maestro v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Walking On Sunshine v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Vermo 19.9.

Arctic Gentleman v. 700 16.6, v. 1000 16.9
Poljento v. 700 27.4, v. 1000 28.7
Hard to Pass v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Rolleri v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Werner Hide v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Ego Gem v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Present S v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Southeast Governor v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Mikkeli 18.9.

Vihturi v. 700 28.6, v. 1000 29.6
Hilde Saknussen v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Tino Kustaa v. 700 27.6, v. 1000 27.6
Troy Kemp v. 700 14.1, v. 1000 13.8
Mutrin Poju v. 700 25.3, v. 1000 26.0
Hovimäki v. 700 24.4, v. 1000 25.0
Katydid v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Dundee v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Tuokkolan Touho v. 700 23.1, v. 1000 22.5
Action Express v. 700 11.7, v. 1000 14.3
Take Off Sound v. 700 13.6, v. 1000 15.6
Avril Lavigne v. 700 18.9, v. 1000 19.2
Dust to Dust v. 700 12.1, v. 1000 14.2

Seinäjoki 17.9.

Big Check v. 700 16.7, v. 1000 17.0
Linkori v. 700 26.9, v. 1000 26.5
Fabulous Dream v. 700 14.1, v. 1000 14.8

lauantai 18. syyskuuta 2010

Vermo 15.9.

Valiant Hoss v. 700 17.6, v. 1000 18.7
Zemeckis v. 700 16.7
Moon Cloud v. 700 17.2, v. 1000 17.3
B.Helmiina v. 700 25.7, v. 1000 25.4
Tamilphoto v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Nahkaparturi v. 700 26.4, v. 1000 27.4
Evening Star v. 1000 13.4
Colombina v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Beretta XO v. 700 15.2, v. 1000 16.2

keskiviikko 15. syyskuuta 2010

Teivo 14.9.

Vietteli v. 700 30.1, v. 1000 30.4
Staccato Candy v. 700 18.1, v. 1000 17.8
Caparos v. 700 23.0, v. 1000 24.6
R.R. Seila v. 700 27.6, v. 1000 26.9, v. 1500 25.7
Royal Ripple v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Felix Pro v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Golda In Love v. 700 14.4, v. 1000 16.2
Sienna Hilly v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Kimit v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Jubilation v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Kelly Jo v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Flying Dutchman v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Viva Arrow v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Miss Rio v. 700 14.5, v. 1000 15.8
T.M. Pelimerkki v. 700 25.1, v. 1000 26.0

Oulu 11.9.

Conqueror v. 700 16.7, v. 1000 14.9
Daystar S v. 700 18.0, v. 1000 17.5
Golden Crucigate v. 700 16.5, v. 1000 16.4
True Kemp v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Joy Boy v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Huiman Pyste v. 700 24.5, v. 1000 24.7
Agostiinisin v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Joe's Postman Pat v. 700 12.8, v. 1000 14.9

Kouvola 9.9.

BWT Punisher v. 700 13.8, v. 1000 15.0
B.Helmiina v. 700 22.3, v. 1000 23.1
Best Laukko v. 700 13.3, v. 1000 12.9
Quick Profit v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Magical Queen v. 700 13.5, v. 1000 13.1

torstai 9. syyskuuta 2010

Vermo 8.9.

Mad Big Girl v. 700 13.7, v. 1000 16.2
Don Maurizio v. 700 12.9, v. 1000 15.3
M.T. Egonita v. 700 16.5, v. 1000 16.2
Siirin Taika v. 700 26.0, v. 1000 27.0
Glenwood v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Tapsan Tahti v. 700 25.9, v. 1000 25.4
Keystone Chad v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Queen Sapphire v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Abigail Duo v. 700 13.6, v. 1000 14.0
Con Affetto v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Teivo 7.9.

Topin Musta v. 700 27.1, v. 1000 27.2
Miller It v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Lingerie v. 700 13.8, v. 1000 16.0
Hac Bonita v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Blue Pine Noel v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Amazing Soul v. 700 14.3, v. 1000 15.4
A.L. Viku v. 700 23.4, v. 1000 23.9
Wind of West v. 700 12.9, v. 1000 13.6
R.R. Seila v. 700 25.0, v. 1000 25.3
Rainbow Xara v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Plenty Cool v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Mikkeli 5.9.

Kiia v. 700 34.6, v. 1000 34.3
It's Jack v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Nina Nicole v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Mona Muscles v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Vilkkaan Virke v. 700 22.9, v. 1000 22.6
Only Texwiller v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Neidon Kuva v. 700 27.2, v. 1000 29.2
Rico Friday v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Elmer Bosco v. 700 15.8, v. 1000 16.5

tiistai 7. syyskuuta 2010

Forssa 5.9.

Westcoast Janica v. 700 17.0, v. 1000 17.9
Eyewitness v. 700 13.4, v. 1000 15.6
Evening Star v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Irwin v. 700 25.4, v. 1000 26.4
Womanizer v. 700 13.1, v. 1000 15.6
Tuomen Rillukka v. 700 26.0, v. 1000 27.2
Lene Torp v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Like A Star v. 700 14.4, v. 1000 16.4

Teivo 7.9.

Topin Musta v. 700 27.1, v. 1000 27.2
Miller It v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Lingerie v. 700 13.8, v. 1000 16.0
Hac Bonita v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Blue Pine Noel v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Amazing Soul v. 700 14.3, v. 1000 15.4
A.L. Viku v. 700 23.4, v. 1000 23.9
Wind of West v. 700 12.9, v. 1000 13.6
R.R. Seila v. 700 25.0, v. 1000 25.3
Rainbow Xara v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Plenty Cool v. 700 13.8, v. 1000 15.0

maanantai 6. syyskuuta 2010

Ylivieska 4.9.

Black Madicken v. 1000 16.8
Coder Ås v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Birdie Nandi v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Ellan Muisto v. 700 28.4, v. 1000 29.3
Elias Intomieli v. 700 24.9, v. 1000 25.4
Big Check v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Conqueror v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Piqudan v. 700 15.3, v. 1000 15.9

Kouvola 3.9.

My Caviar v. 700 17.7, v. 1000 18.3
I.P. Osuma v. 700 33.3, v. 1000 32.7
Be My Luxx v. 700 16.0, v. 1000 18.5
Viksanteri v. 700 27.0, v. 1000 27.0
Tofastandtofurious v. 700 18.2, v. 1000 18.1
Lucky Sam v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Glenwood v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Tilun Veto v. 700 28.5, v. 1000 28.8

Lahti 2.9.

Enrico Hassan v. 900 27.1
Piece of Choco v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Amerque v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Flying Check v. 700 14.4, v. 1000 14.2
Åbo Queen v. 700 13.9, v. 1000 16.3
Bisquito v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Je T'aime v. 700 10.1, v. 1000 12.2
Lucky Flash v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Savage's Thunder v. 700 13.9, v. 1000 14.2

lauantai 4. syyskuuta 2010

Vermo 4.9.

Bianca Journey v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Veeran Turo v. 700 23.0, v. 1000 23.3
Troy Kemp v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Little Knockout v. 700 16.8, v. 1000 16.8
Creme de Shiraz v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Kromi v. 700 21.5, v. 1000 23.6
I.P. Lento v. 700 22.6, v. 1000 23.7
Target Hoss v. 700 9.8, v. 1000 11.5
French Express v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Luck Smith v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Express Type v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Jetstream v. 600 13.3, v. 1000 14.4
Born In Birdland v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Day Cruise v. 600 12.1, v. 1000 13.1
Westcoast Lord v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Turon Kaiku v.600 25.6, v. 1000 28.3
Pandora Girl v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Vermo 3.9.

Cupid's Wing v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Nelilyn Exodus v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Like A Birdland v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Thanksforthememory v. 700 13.7, v. 1000 16.3
Artsy Hanover v. 700 14.5, v. 1000 15.1

keskiviikko 1. syyskuuta 2010

Vermo 1.9.

Chip Avenger v. 700 13.6, v. 1000 15.3
BWT Punisher v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Nahkaparturi v. 700 24.3, v. 1000 25.1
Ridingman v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Rowhill's Queen v. 700 15.2, v. 1000 14.3
Velvet Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.9
A.L. Viku v. 700 21.1, v. 1000 23.5
Doug Careliano v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Amore Paso J v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Sirius Mank v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Bombay v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Teivo 31.8.

Dicey Spicey v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Lentopiki v. 700 28.9, v. 1000 28.2
Kuutamon Poika v. 700 14.6, v. 1000 16.6
Bean Princess v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Zimba Boko v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Sirius Hoss v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Axel Maraille v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Stone Capes Hit v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Cajun Galax v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Elora Hanover v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Vickwire v. 700 14.4, v. 1000 14.1
Fieldhill Baron v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Petros v. 700 25.5, v. 1000 25.5
Tagline v. 700 13.4, v. 1000 16.5

Turku 28.8.

Tourgan v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Manzano v. 700 15.7, v.1000 16.4
Ranch Get On v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Ensilento v. 700 28.3, v. 1000 28.4
Mad Big Girl v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Marie Laveau v. 700 17.7, v. 1000 16.6
BWT Easy v. 700 14.9, v. 1000 14.8
Victoriana v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Jyväskylä 28.8.

Brandon v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Villex v. 700 26.0, v. 1000 27.3
Red Rascal v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Eternell Blossom v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Behind The Scenes v. 700 11.0, v. 1000 12.5
I.P. Lento v. 700 22.5, v. 1000 23.5
Diktaattori v. 700 24.3, v. 1000 25.1
French Express v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Utryandbeatme v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Meikun Merkki v. 700 25.8, v. 1000 27.1
E.V. Divine v. 700 14.5, v. 1000 16.6