Hae tästä blogista

sunnuntai 25. helmikuuta 2024

Gävle 18.2.

Lando Mearas v. 700 10.5, v .1000 13.0

Madewithlove v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Global Easy Rider v. 600 12.6, v. 1000 14.5

Lets Be Lawless v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Hunting Widow v. 700 10.4, v. 1000 11.9

Needle'em v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Ruger v. 700 10.7, v .1000 13.1

Oulu 18.2.

B.W.Spica v. 700 15.7, v. 1000 16.4

Huran Bro v. 700 17.8, v. 1000 17.7

Exploding Anna v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Wicked Wise Wincet v. 700 15.3, v. 1000 16.8

Garnett Zet v. 700 16.4, v. 1000 17.4

lauantai 24. helmikuuta 2024

Bergsåker 17.2.

Kilgore v. 600 13.9, v. 1000 14.8

Behind Lord v. 600 15.0, v. 1000 15.7

The Flying Eagle v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Demon v. 600 10.4, v. 1000 10.7

West Wind v. 600 13.3, v. 1000 13.6

Kayla Westwood v. 600 13.3, v. 1000 12.9

Bounced v. 600 12.2, v. 1000 13.3

It's Peppertime v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Adora Liss v. 700 11.4, v. 1000 14.2

Kuopio 17.2.

Dare To Shine v. 700 15.8, v. 1000 15.5

Blacky Luca v. 700 17.2, v .1000 17.3

Yara Dream v. 700 15.3

Moonlight Dream v. 700 15.8, v. 1000 16.4

Tukkijätkä v. 700 31.7, v. 1000 31.9

La Courabou v. 700 16.0, v. 1000 15.2

Vikun Arvo v. 700 30.4, v. 1000 31.0

Fellaini Zet v. 700 15.0

Hierro Boko v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Hurman Viesker v. 700 26.2, v. 1000 25.7

Romme 16.2.

Dostojevskij v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Global Education v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Light On Me v. 700 12.4, v .1000 14.6

Anastacia Broline v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Current Leader v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Jyväskylä 16.2.

Revenge Vici v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Hallan Poika v. 700 26.4, v. 1000 27.5

BWT Bayern v. 700 14.6, v. 1000 15.3

Amazing May v. 700 14.4, v. 1000 16.1

Hotshot Rapidash v. 700 16.0, v. 1000 18.4

perjantai 23. helmikuuta 2024

Örebro 15.2.

Ikaros Di Quattro v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Önas Samir v. 700 12.2, v. 1000 14.5

La Crosta v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Önas Spartacus v. 700 10.7, v. 1000 12.6

Lady Silver v. 700 13.3, v. 1000 14.0

King Only The One v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Lahti 15.2.

Neymar Web v. 700 15.4, v. 1000 16.6

Backwood's Boogie v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Bid On Princess v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Ukkoherra v. 700 25.1, v. 1000 26.2

Lexus Dream v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Eli Wallach v. 700 15.9, v. 1000 15.9

Picasso Kähö v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Jägersto 14.2.

Mitzy Power v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Xia Lloyd v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Estelle S.H. v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Peak Cashflow v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Romero v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Vancouver High v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Federer v. 700 13.2, v. 1000 13.6

That's So Spicy v. 700 12.9, v. 1000 13.5

Solvalla 14.2.

Hope of Trix v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Localizer v. 700 11.5, v. 1000 13.9

Romulus Tooma v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Ninepoints Winner v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Betting Pacer v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Humble Man v. 700 16.8, v. 1000 16.2

De Niro Bi v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Funcio v. 700 14.2, v. 1000 14.3

Patriot Zon v. 700 17.5, v. 1000 17.4

Calista v. 700 14.0

keskiviikko 21. helmikuuta 2024

Vermo 14.2.

Callela Evlyn v. 700 17.7, v. 1000 19.0

Rummeli v. 700 28.8, v. 1000 30.8

Mieletön Melinda v. 700 24.5, v. 1000 25.7

Silenos Clearsky v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Think Big v. 700 13.6, v. 1000 15.6

La Courabou v. 700 15.5, v. 1000 15.1

Rahajamatch v. 700 12.4, v. 1000 13.8

Al's Boozy Suzy v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Teivo 13.2.

Bluehill's Ghost v. 70016.0, v. 1000 16.0

Loikkarilla v. 700 33.5, v. 1000 32.8

Jesper Williams v. 700 17.6, v. 1000 18.8

Grainfield Aiden v. 700 14.6, v. 1000 15.0

Very Match 17.1, v. 1000 17.2

Pilssin Taika v. 700 27.2, v. 1000 27.3

Father's Hope v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Stonecapes Violet v. 700 12.7, v. 1000 14.9

Gapminder Pellini v. 700 14.4, v. 1000 17.7

Vuoren Usko v. 700 31.2, v. 1000 31.5

Färjestad 12.2.

Sabasi v. 700 12.3, v. 1000 14.6
Colonello v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Gizmo v. 700 12.4, v. 1000 15.1
Mirakel Håleryd v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Irjas Stjärna v. 700 12.2, v. 1000 14.8

Lappeenranta 11.2.

Dream Joy v. 700 18.3, v. 1000 19.4

Madagascar v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Knows The Way v. 700 15.5, v. 1000 16.5

Benobi Zet v. 700 16.0, v. 1000 16.4

Walene v. 700 26.6, v. 1000 27.5

Albino Iceman v. 700 17.8, v. 1000 18.2

Supermackan v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Why Cane v. 700 18.1, v. 1000 19.6

lauantai 17. helmikuuta 2024

Axevalla 11.2.

Armand Dee v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Zmarta Tim v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Sweet Day v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Charliebrown Effe v. 700 12.8, v.1000 13.7
Adthemission v. 700 10.5, v. 1000 13.0
King Only The One v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Gelato Pellini v. 700 11.6, v. 1000 13.6

keskiviikko 14. helmikuuta 2024

Åby 10.2.

Norris v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Cubalibre Jet v. 600 13.0, v. 1000 13.9

Feline Burgerheide v. 600 13.9, v. 1000 13.9

Utah Southwind v. 600 13.8

Stens Retention v. 600 13.4 ,v. 1000 13.0

Deijay Bar v. 600 12.0, v. 1000 13.8

Nalanji Boko v. 600 13.1, v. 1000 14.4

Dark Roadster v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Make The Night v. 600 13.4, v. 1000 15.0

Seinäjoki 10.2.

Fourcade v. 700 16.7

Claire di Quattro v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Jutabo Rose v. 700 19.0

Kukkarosuon Kurko v. 700 24.5, v. 1000 26.2

Count Marcel v. 700 16.9, v. 1000 17.4

Vireveri v. 700 30.6

Show Must Go On v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Ken's Carlos v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Jason's Camden v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Ari Potter v. 700 29.9, v. 1000 29.1

Kalmar 9.2.

Delfo Nobel v. 700 13.2, v. 1000 13.0

Cojito v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Village Party v. 700 13.6, v .1000 14.7

Global Emotion v. 700 16.6, v. 1000 16.9

Västerbo Lookhigh v. 700 11.4, v. 1000 12.7

Eskilstuna 9.2.

Best Yankee Face v. 700 11.9, v .1000 13.8

Dark Stted v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Zantanaz v. 700 14.1, v. 1000 15.1

K.F.C.Sox v. 700 14.8, v. 1000 14.8

Red Alert W.F. v. 700 13.4, v. 1000 15.4

Forssa 9.2.

Baron Dana v. 700 13.4, v. 1000 16.6

Sahara Cherie v. 700 13.9, v. 1000 16.1

Viulan Voitto v. 700 31.1, v. 1000 30.9

Ready For Tomorrow v. 700 18.8, v. 1000 19.7

Rahajamatch v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Space Oddity v. 700 13.1, v. 1000 15.0

tiistai 13. helmikuuta 2024

Gävle 8.2.

Devs Demimonde v. 700 12.4, v .1000 13.6

Underbarosåfin v. 700 12.7, v. 1000 14.1

Spader v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Over My Shoulder v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Kuopio 8.2.

Benobi Zet v. 700 13.1, v. 1000 15.8

Queen's Visa v. 700 17.7, v .1000 17.5

Joe's Hilda Who v. 700 15.7, v. 1000 16.8

Herbert Luca v. 700 16.9, v. 1000 17.8

sunnuntai 11. helmikuuta 2024

Solvalla 7.2.

Escargoat Gar v. 700 14.2, v. 1000 15.8

Final Whistle v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Cobelina Noa Bell v. 700 15.2, v. 1000 15.3

Yucatan Diamant v. 700 11.1, v. 1000 13.1

Jade Sisu v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Speedy Cash Vicane v. 700 11.6, v. 1000 12.1

Kate River v. 500 13.7

Kite Runner v. 700 18.1, v. 1000 17.7

Jopp v. 700 13.0, v. 1000 14.1

lauantai 10. helmikuuta 2024

Vermo 7.2.

Melkersson v. 700 30.1, v. 1000 31.6

Viki Lee v. 700 16.7, v. 1000 18.5

Callela Ikaros v. 700 11.9, v. 1000 14.3

The Greek Sox v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Luosalan Taisto v. 700 26.1, v. 1000 28.4

New Grove Xtacy v. 700 15.9, v. 1000 16.0

Tähtisekki v. 700 24.1, v. 1000 26.0

Jeppas Winston v. 700 12.3, v. 1000 13.7

The Fist Boy v. 700 15.4, v. 1000 18.0

Jägersro 6.2.

Arctic Dominant v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Maldini Pellini v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Eleven O'Clock v. 700 16.4, v. 1000 15.8

Global Empress v. 700 13.3, v. 1000 12.7

Blackhawk Face v. 700 11.8, v. 1000 11.9

Steady Victory v. 700 16.4, v. 1000 15.4

Gustav Simoni v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Lucifer Boko v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Lorenzo Boko v. 700 16.5, v. 1000 15.6

Teivo 6.2.

Jesper Williams v. 700 17.9, v. 1000 18.5

Knows Faith v. 700 14.4, v. 1000 16.7

Apteekkari v. 700 31.7, v. 1000 32.2

Dartboard v. 700 12.9, v. 1000 14.7

Preacher v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Lazy Lulu v. 700 14.2, v. 1000 16.1

Leemark's Icy v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Pate Pollea v. 700 26.4, v. 1000 26.9

Lujausko v. 700 31.5, v. 1000 32.2

Mantorp 5.2.

Victor Flax v. 700 11.9, v. 1000 14.2

That's It v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Ninepoints Lady v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Roger More v. 700 12.5, v. 1000 14.3

Dragster v. 700 12.1, v. 1000 11.9

Elettra Robin v. 700 12.3, v. 1000 13.9

Jaguar Hall v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Oulu 5.2.

Hannibal Ice v. 700 16.4, v. 1000 17.5

B.W.pica v. 700 15.1, v. 1000 14.8

Adde S.H. v. 700 14.2, v. 1000 14.4

Visual Alert v. 700 13.3, v. 1000 13.8

Party Hard v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Hissun Liisi v. 700 27.9, v. 1000 27.7

Tim Jerry v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Luxus Match v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Bollnäs 4.2.

Pannacotta Doc v. 600 11.9

L.A.Boko v. 600 10.0, v. 1000 12.0

Ytowns Dragon v. 600 12.3, v. 1000 14.1

For You v. 600 13.0, v. 1000 14.1

Itso Sisu v. 600 11.6, v. 1000 12.8

perjantai 9. helmikuuta 2024

Joensuu 4.2.

Honey Trix v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Leijan Liito v. 700 28.7, v. 1000 30.3

Francis Journey v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Herbert Luca v. 700 15.4, v. 1000 17.7

Solvalla 3.2.

Donatello Face v. 700 12.6, v. 1000 14.5

Kayla Westwood v. 700 13.7, v. 1000 13.3

Ballerina Girl v. 600 14.7, v. 1000 15.2

Quicka v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Corazon De B. v. 700 14.9, v. 1000 15.1

Express Cash v. 700 14.1, v. 1000 13.8

Milliondollarrhyme v. 600 12.5, v. 1000 13.7

Bear High v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Global Caps v. 600 13.6, v. 1000 12.3

Olga Utca v. 600 12.0, v. 1000 12.3

Danao Degli Dei v. 600 12.0, v. 1000 11.6

Northman Maxus v. 700 15.4, v. 1000 15.2

Vermo 3.2.

Royal Luca v. 700 12.5, v .1000 15.1

Rummeli v. 700 33.3, v. 1000 34.6

Bluehill's Wizard v. 700 16.0, v. 1000 16.2

Utamaro Kemp v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Magazine Match v. 700 16.0, v. 1000 16.8

Varma-Konsti v. 700 27.9, v. 1000 28.7

Mette-Marit v. 700 30.6, v. 1000 29.3

Ken's Carlos v. 700 10.6, v. 1000 12.1

Truthisoutthere v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Annan v. 700 25.6, v. 1000 26.3

Kyle Web v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Romme 2.2.

Phantom Express v. 700 12.3, v. 1000 14.4

Kuzma's Mother v. 700 11.3, v. 1000 13.7

Global Education v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Wings Level v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Jyväskylä 2.2.

Rim Bay Lion v. 700 15.2, v. 1000 16.6

Mister Provident v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Armell v. 700 13.4, v. 1000 16.1

Dreams v. 700 16.7, v. 1000 18.9

Jacques Hyneman v. 700 13.1, v. 1000 14.9

Father's Hope v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Shiny Princess v. 700 12.9, v. 1000 14.9

Åby 1.2.

Andragathos v. 700 15.0, v. 1000 17.7

La Crosta v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Albert Zonett v. 700 13.1, v. 1000 13.0

Hilding Tif v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Min Billy v. 700 14.2, v. 1000 15.8

Jameson K.W: v. 700 11.3, v. 1000 11.5

Twenty Dollar v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Jo Black v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Seinäjoki 1.2.

Jutabo Rose v. 700 15.7, v. 1000 17.5

Topeva v. 700 30.6, v. 1000 32.3

Xeven Leader v. 700 15.3, v. 1000 15.7

Iknowyouwantme v. 700 14.1, v. 1000 15.9

Bergsåker 31.1.

Burt Lancaster v. 700 15.0, v. 1000 16.9

Adora  Liss v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Essyes Mazzanti v. 700 13.5, v. 1000 14.7

Enge Eros v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Timeless Sunset v. 700 11.7, v. 1000 13.6

Alexi Quick v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Ice Cold Kent v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Solvalla 31.1.

Kueen Simoni v. 700 14.4, v. 1000 16.2

Never To Youg v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Fire Brigade v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Digital Damp v. 700 14.6, v .1000 14.8

Drill v. 700 14.2, v .1000 14.7

Ready For Take Off v. 700 17.0, v. 1000 17.0

Aragorn As v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Oracle Vixi v. 700 14.8, v. 1000 16.2

Sandokan v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Conrads Palle v. 700 13.0, v. 1000 14.6

Lahti 31.1.

Grande No Less v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Velvasseli v. 700 25.5, v. 1000 26.6

Global Withdrawl v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Macce v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Bridge Commander v. 700 11.1, v. 1000 13.1

Goodygoodytwoshoes v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Morison v. 700 21.4, v. 1000 22.5

Leemark's Icy v. 700 13.3, v. 1000 15.1

Jägersro 30.1.

Daytona La Ma v. 700 15.9, v. 1000 16.0

Global Expensive v. 700 13.4, v. 1000 14.4

By Credit Hanover v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Made For Metalimo v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Vanity Flair v. 700 11.5, v. 1000 12.4

Caton v. 700 18.0, v. 1000 16.9

Musketeer v. 700 13.8, v. 1000 13.4

Charliebrown Effe v. 700 10.7, v. 1000 11.5

O.M.Highstep v. 700 14.6, v. 1000 14.2

Kuopio 30.1.

Gatlin Zet v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Hujake v. 700 25.5, v. 1000 26.3

Moonlight Dream v. 700 13.9, v. 1000 15.2

Fellaini Zet v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Ninth Nobleman v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Örebro 29.1.

Elva Rapid v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Millthalia v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Mikkeli 29.1.

Highlight Diana v. 700 15.8, v. 1000 17.1

Revenge Vici v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Stoneisle Unique v. 700 16.6

Malakki v. 700 27.7, v .1000 27.7

Afterglow v. 700 15.5, v. 1000 16.4

Sahara True Lies v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Vireveri v. 700 28.3, v .1000 29.3

Tinderi v. 700 24.4, v. 1000 24.5

Kiikku's Giant v. 700 12.7, v. 1000 13.7

lauantai 3. helmikuuta 2024

Örebro 28.1.

Precious Thing v. 700 12.6, v. 1000 14.3

M.T.Tapdancer v. 600 16.6, v. 1000 17.2

Amancio v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Loriseholms Crown v. 700 16.2, v. 1000 17.0

Teton Lindraj v. 700 17.4, v. 1000 17.5

The Pirate v. 600 15.1, v. 1000 16.0

Axevalla 27.1.

Lightiningflash v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Zmarta Tim v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Starbec's A.To Z. v. 600 17.1, v. 100015.2

Eddie Shadow v. 600 12.1, v. 1000 13.4

Crack Atout v. 600 10.9, v. 1000 11.7

Mose Eagle v. 600 13.9, v. 1000 12.9

Mayhem Mary v. 600 18.2, v. 1000 16.9

Utah Southwind v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Mulberry v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Bottnas Ideal v. 600 13.6, v. 1000 13.4

Turku 27.1.

Tiger Hill v. 700 16.0, v. 1000 16.2

Vikken Eemeli v. 700 31.2, v. 1000 32.2

Meriisa v. 700 32.0, v. 1000 33.1

Might Be Romeo v. 700 11.8

Ypäjä Norppa v. 700 30.7, v. 1000 30.8

Zidonia Comery v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Saonoi v. 700 13.2, v. 1000 15.8

Suvionni v. 700 24.1, v. 1000 25.0

Kaiser Wibb v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Hugo Journey v. 700 14.7, v. 1000 14.6

Kalmar 26.1.

It's MeD.K. v. 700 13.4, v. 1000 15.6

Delfo Noble v. 700 11.0, v. 1000 14.1

Ett Under v. 700 15.2, v. 1000 15.5

Jetpack v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Value For Moni v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Play It Flax v. 700 12.2, v. 1000 14.0

Teivo 26.1.

Maiteron Hilima v. 700 37.1, v. 1000 37.5

Bluehill's Ghost v. 700 15.4, v. 1000 16.5

Gryffindor v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Makes Me Credit v. 700 14.5, v. 1000 16.3

Mette-Marit v. 700 26.9, v. 1000 27.4

Lockdown Lady v. 700 14.5, v. 1000 16.7

Rahajamatch v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Kukkarosuon Kurko v. 700 25.8, v. 1000 26.6

Navy Blue v. 700 15.7, v. 1000 17.4

Gävle 25.1.

Herr Melin v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Cornerstone v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Lightzon v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Billionaire Face v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Oulu 25.1.

Facebook Am v. 800 15.4, v. 1000 16.4

Hissun Turbo v. 700 26.1, v. 1000 27.2

Millie de Veluwe v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Visual Alert v. 700 16.0, v. 1000 15.9

Astrid Broline v. 700 16.7, v. 1000 16.9

Northwind Magna v. 700 18.2, v. 1000 18.0

Nemea Katana v. 700 17.6, v. 1000 17.3