Hae tästä blogista

maanantai 30. tammikuuta 2017

Färjestad 21.1.

Lookout Kemp v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Glenlivet v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Sansiro Gel v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Xanthis Amazing v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Titan Brodde v. 600 13.5, v. 1000 14.0
On Track Piraten v. 700 10.7, v. 1000
Indoor Voices v. 600 9.4, v. 1000 10.4
Västerbo Hard Cash v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Baharat v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Lahti 21.1.

Rock Bolt v. 700 14.6, v. 1000 15.5
B. Riitu v. 700 28.7, v. 1000 29.5
Denny Crane v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Sisuvius v. 700 25.2
Pihlajan Aaroni v. 700 22.1, v. 1000 23.1
Anastacia Trot v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Inglorious Jam v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Dreaming Blues v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Ranch Newman v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Carmela v. 700 23.2, v. 1000 24.6
Bouncing Hill v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Romme 20.1.

Agnäs v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Fleeton v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Twigs U.Canfly v. 700 9.2, v. 1000 11.5
Elles W.Linnea v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Solvalla 20.1.

This Is Alex v. 600 13.5, v. 1000 13.8
Pomypom v. 700 14.4
Juiceman v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Genuine Boko v. 700 13.7, v. 1000 16.0

Kuopio 20.1.

Deam Cream v. 700 16.2, v. 1000 17.6
A.T. Eka v. 700 23.6, v. 1000 24.5
Quiet Leader v. 700 14.8, v. 1000 14.7
Also Starring v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Fabulous Hangover v. 700 14.4, v. 1000 16.9
Flash Sandra v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Highest Express v. 700 18.9, v. 1000 18.5

Bergåker 19.1.

Starpoint Legacy v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Okalan Grazia v. 700 15.6, v. 1000 16.9
Chip Dealer v. 700 10.6, .v 1000 12.7
Claude Guegan v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Carisma Mearas v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Pori 19.1.

Hermes Boko v. 700 16.5, v. 1000 18.0
Stampede Alley v. 700 10.7, v. 1000 13.9
Veeran Turo v. 700 24.7, v. 1000 24.8
Ridge Journey v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Be Spontaneous v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Cousin Bowl v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Model Moon v. 700 15.0, v. 1000 15.7

sunnuntai 29. tammikuuta 2017

Åby 18.1.

New Cash v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Listas Spartacus v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Santiago Kyu v. 600 13.9, v. 1000 15.3
Frances Yoda v. 600 16.7, v. 1000 17.4
Enjoy Ginco v. 700 16.7, v. 1000 17.0
Volontary Simplcity v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Miss Montecristo v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Amphibian Madness v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Mellby Duke v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Solvalla 18.1.

Djorkaeff Sisu v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Dolph Composite v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Lavidaloca De Vie v. 700 16.0, v. 1000 18.0
Mellby Fire v. 600 14.2, v. 1000 16.6
Tellmewhattodo v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Falco Di Quattro v. 700 18.4, v. 1000 18.4
Mr Perfection v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Evening Prayer v. 700 16.6, v. 1000 17.3

Vermo 18.1.

Mylverin Jytky v. 700 27.1, v. 1000 27.9
Whisky Dancing v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Gilda Ale v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Anastacia Trot v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Tähtisäihke v. 700 24.2, v. 1000 24.7
Brilliant Player v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Purgatorio v. 700 15.1, v. 100 15.2
BWT Angryman v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Echauffour U.S. v. 700 13.5, v.1000 14.5

Eskilstuna 17.1.

Cilantro v. 700 17.4, v. 1000 16.8
Jewel Zon v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Global Taxevation v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Order To FLy v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Catch My Love v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Ladyofthelake v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Alfas Dimitri v. 700 13.6, v. 1000 13.6
Sheriff Bi v. 700 12.1, v. 1000 13.5
Luna Nero Doc v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Seaside v. 700 16.5

Teivo 17.1.

Vilunkipeli v. 700 35.1, v. 1000 33.6
Cattleya v. 700 15.1, v. 1000 17.1
Lipstick Aria v. 700 17.5, v. 1000 18.2
Salaus v. 700 26.5, v. 1000 26.9
Gabriella Sunsign v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Champion Lux v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Carleman v. 700 16.4, .v000 16.7
Derek v. 700 27.0, v. 1000 28.2
Pennsylvania v. 700 16.1, v. 1000 17.3
BWT Boobs v. 700 16.9, v. 1000 17.8

lauantai 28. tammikuuta 2017

Jyväskylä 16.1.

Coldspring v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Sweet Surviver v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Lemon Breezer v. 700 15.4, v. 1000 17.8
Finally Famous v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Hollywood Hills v. 700 16.9, v. 1000 19.8

Seinäjoki 15.1.

Ekopetus v. 700 27.3, v. 1000 29.7
Pink Floyd v. 700 15.7, v. 1000 17.6
Panthera Leo v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Cousin Bowl v. 700 14.0, v. 1000 17.0
Vikunpuuska v. 700 20.3, v. 1000 31.2
Zarrine Kemp v. 700 15.4, v. 1000 17.4

torstai 26. tammikuuta 2017

Jägersro 14.1.

Valentin v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Malkin v. 700 16.0, v. 1000 14.7
Unona v. 600 15.8, v. 1000 15.7
Diva Deo v. 600 14.9, v. 1000 15.2
Anna Mix v. 600 13.4, v. 1000 12.6
Conny Sisu v. 600 13.6, v. 1000 13.3
Devs Daredevil v. 600 13.6, v. 1000 13.6
British Steel v. 600 11.6, v. 1000 12.7
Jetset v. 600 13.5, v. 1000 12.8

Turku 14.1.

Sky's The Limit v. 700 17.7, v. 1000 19.5
Julmin v. 700 30.5, v. 1000 31.4
Vuvuzela v. 700 25.5, v. 1000 26.1
Holari v. 700 24.2, v. 1000 25.9
Marshall Maurice v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Black Maya v. 700 16.3
New Grove Safir v. 700 14.4
Astrodome v. 700 13.7, v. 1000 13.6
Costello v. 700 23.4, v. 1000 23.8
Maffioso Face v. 700 12.6, v. 1000 12.7
Wilhelm Nash v. 700 10.9, v. 1000 11.6

Kalmar 13.1.

Tuffetto Jet v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Juliet Ale v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Cantona America v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Caddie June v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Sphinx d'Inverne v. 700 12.0, v. 1000 15.1

Solvalla 13.1.

Boomer v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Staro Kung Fu v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Kabanoss v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Underworld v. 600 15.5, v. 1000 16.9

Lahti 13.1.

Nelilyn North Wind v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Piirka v. 700 27.1, v. 1000 29.1
Victory Pilot v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Diamond Koks v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Denny Crane v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Grainfield Fiona v. 700 13.2, v. 1000 14.8
New Life Wheels v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Brazen Fresita v. 700 13.2, v. 1000 15.3

keskiviikko 25. tammikuuta 2017

Åby 12.1.

My Sweet Devil v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Calypso Am v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Tumble Dryer v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Gustavo Boko v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Tahays Blue Amber v. 700 17.0, v. 1000 16.8
Ursus Hoff v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Kouvola 12.1.

Capeman v. 600 15.1, v. 1000 16.6
Iidan Tähti v. 70 27.1, v. 1000 27.4
Rim Bay Quebec v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Ida Glitter v. 700 16.7, .v 1000 14.8

maanantai 16. tammikuuta 2017

Bergsåker 11.1.

Indiana Sund v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Mellby Dealer v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Ready Lane v. 600 12.8, v. 1000 15.8
Farmers Kaliber v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Magnifik Brodde v. 600 14.1
Poochai v. 700 14.2, v. 1000 14.3
Angel Rain v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Solvalla 11.1.

Silver One v. 700 15.9, v. 1000 17.6
Luckyline Krok v. 700 17.6, v. 1000 18.0
Showman Brodde v. 700 16.6, v. 1000 18.1
Qahar Q.C. v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Radiance Broline v. 700 18.1, v. 1000 18.5
Callela Lancelot v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Cash A Cheque Em v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Ursel Gio v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Arctic Lord v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Quantum Outlook v. 700 19.0, v. 1000 17.8

Vermo 11.1.

Snazzy Match v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Double Boost v. 700 14.0
La Can Star Chip v. 700 17.4, v. 1000 18.3
Rocksox Savoy v. 700 17.3
Pope v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Katharine Bo v. 700 15.1, v. 1000 16.6
Välkyn Väiski v. 700 29.2, v. 1000 28.7
Sacramento S v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Ekin Toive v. 700 21.1, v. 1000 22.9
Lady Redcap v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Axevalla 10.1.

Ecupos Ahla v. 700 15.6, v. 1000 17.2
Björkets Bounty v. 700 14.9, v. 1000 16.8
Rapid On Line v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Dior Silvåkra v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Sambuco v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Caddie Icon v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Chosen One v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Pori 10.1.

All Ready Match v. 700 13.4, v. 1000 16.3
Topin Musta v. 700 25.9, v. 1000 27.4
El Bodyguard v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Enchanting Star v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Be Spontaneous v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Alf v. 700 24.5
Livi Internet v. 700 15.6, v. 1000 16.2

Oulu 9.1.

My Dream Anyway v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Pink Floyd v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Minto's Don Juan v. 700 13.9, .v 1000 15.5
Dreaming Blues v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Josveis v. 700 25.8, v. 1000 24.9
Valle Streamline v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Gustav K. v. 700 17.5, v. 1000 17.3
Dayhill Cinderella v. 700 17.2, v. 1000 17.2

Joensuu 8.1.

Välkyn Tuuli v. 700 31.5, v. 1000 31.5
Spejsat B.M.W. v. 700 16.4, v. 1000 17.7
Laurila's Dnethor v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Donaldinjo v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Kunnaan Einar v. 700 15.9, v. 1000 15.8

Romme 7.1.

Unchined Feelings v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Usain Henna v. 600 10.1, v. 1000 12.6
Beppe Am v. 700 9.2, v. 1000 10.9
Jager Oaks v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Amphibian Madness v. 700 11.9, v. 1000 12.3
Antonio Tabac v. 600 12.7, v. 1000 13.0

Teivo 7.1.

Kikan Sälli v. 700 31.2, v. 1000 31.4
Le Blixten v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Korven Tinnitus v. 700 26.7, v. 1000 27.5
Tuurin Toivo v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Enjoy Pepper v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Mountain Cleaver v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Hopeless Guy v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Grainfield Oliver v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Vitter v. 700 25.4, v. 1000 25.2

lauantai 14. tammikuuta 2017

Solvalla 6.1.

Dreams Burn Down v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Sunrise Boulevard v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Son of Triton v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Iasi v. 700 143., v. 1000 15.4
Largo v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Seinäjoki 6.1.

Ofelia Mick v. 700 18.1, v. 1000 17.7
Sisu Oskari v. 700 31.0, v. 1000 30.5
Elzevier Lloyd v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Pitch Command v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Sasku v. 700 30.7, v. 1000 29.3
Quiet Leader v. 700 13.4, v. 1000 15.5
Rapido Follo v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Kat's Commander v. 700 17.0, v. 1000 17.4

Bollnäs 5.1.

Uppohoppa v. 600 13.9, v. 1000 16.0
Lotus Girl v. 600 14.2, v. 1000 15.4
Maryland v. 600 12.2, v. 1000 13.6
Greenheart v. 600 14.5, v. 1000 15.3

tiistai 10. tammikuuta 2017

Åby 4.1.

Ubangi v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Fanny Band v. 700 15.8, v. 1000 17.1
British Steel v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Frances Yoda v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Dogge Sting v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Unique Sisa v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Une Di Poggio v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Pokemon Ås v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Solvalla 4.1.

Handsome Pelle v. 700 17.7, v. 1000 18.2
Alvena Utah v. 700 11.9, v. 1000 14.3
Marguerite Julie v. 700 13.5, v. 1000 16.0
Superpeggen v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Avec Wine v. 600 13.7
Jeppas Picasso v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Make It Quick v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Luckyline America v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Dedes Mythical v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Vermo 4.1.

Moonlight Awsome v. 700 18.8, v. 1000 19.8
Merry Adventurer v. 700 15.3, .v 1000 15.8
Dreambow v. 700 12.5, v. 1000 15.3
Intoiivari v. 700 26.3, .v 1000 27.8
Aisha Simoni v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Jeppas Pointer v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Costatantisoldi v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Consolation v. 700 17.5, v. 1000 17.7

Jägersro 3.1.

Valencia Grif v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Northern Trick v. 700 15.9, v. 1000 15.8
Rio Crowe v. 700 15.5, .v 1000 16.0
Emmett Brown v. 700 13.2, v. 1000 12.7
Right Broline v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Cantab's Alfa v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Triton Neegård v. 700 12.6, v. 1000 13.0
Niagara Broline v. 700 15.2, .v 1000 16.6

Teivo 3.1.

Lady Brangelina v. 700 16.9, .v 1000 17.9
Griska v. 700 28.7, v. 1000 29.7
Piirka v. 700 25.9, v. 1000 26.5
Even Better v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Past Or Flash v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Cincinnati v. 600 12.7
Vagabondo v. 700 11.5, v. 1000 13.4
Diesel Devoted v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Black Maya v. 700 13.8, v. 1000 15.5

Örebro 2.1.

Toronto Love v. 700 14.6, v. 1000 13.8
Milda Andover v. 700 13.3, v. 1000 13.3
Enge Lincoln v. 700 10.8, v. 1000 12.8
Quite A Turbo v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Gene Kelly Am v. 700 14.0, v. 1000 13.7
Arnold Scoop v. 700 14.8, v. 1000 15.8

Kaustinen 2.1.

Lindy Poppins v. 700 14.7, .v 1000 16.0
Glory's First v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Fade To Jam v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Sasku v. 700 29.4, v. 1000 29.5
Atos Palmen v. 700 14.3, v. 1000 16.0

Eskilstuna 1.1.

Royal Trophy v. 700 11.4, v. 1000 13.7
Global Revenue v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Sembs Rebir v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Tenzing v. 700 15.1, v. 1000 14.8
Estelle Web v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Beatinathedevil F. v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Forssa 1.1.

Hippo Hope v. 700 15.9, v. 1000 18.1
Pennsylvania v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Titan Neo v. 700 12.5, v. 1000 14.8
Neve Di Gio v. 700 11.8, v. 1000 14.6
Pazzo Lindy v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Erica Eme v. 700 16.2, v. 1000 17.1
Seapearl v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Drifting Apart v. 700 13.7, v. 1000 15.6

lauantai 7. tammikuuta 2017

Mantorp 31.12.

Spot Bi v. 700 12.3, v. 1000 13.8
A.Hannibal v. 700 14.1, v. 1000 13.9
Tjurkhults Stursk v. 700 16.3
Tiger Marke v. 600 16.8, v. 1000 15.7
Claes Boko v. 600 13.2, v. 1000 12.8
Jager Oaks v. 600 16.7, v. 1000 15.8
Staro Ivy League v. 600 12.7, v. 1000 12.5
Indoor Voices v. 600 12.0, v. 1000 12.2
Springover v. 700 12.6, v. 1000 12.8

Kuopio 31.12.

Valtran Tähti v. 700 33.8, v. 1000 32.1
Destination One v. 500 16.6, v. 1000 17.1
Turopella v. 700 28.1, v. 1000 28.5
Omega Leader v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Tag The Gel v. 700 15.0, v. 1000 15.5
A.T. Eka v. 700 24.8, v. 1000 25.3
Josveis v. 1000 25.0
Zeus Kemp v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Demi De Veluwe v. 700 15.2, v. 1000 14.5
Liisan Tulilintu v. 700 24.5, v. 1000 27.2
Flower's Victory v. 700 15.2, v. 1000 15.5

Turku 30.12.

Pennsylvania v. 700 15.7, v. 1000 16.9
All Ready Match v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Oiva-Sointu v. 700 29.2, v. 1000 28.2
Life Of Rose v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Griminal Jack v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Anything For You v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Playboy Sala v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Passing Game v. 700 20.0, v. 1000 19.6

perjantai 6. tammikuuta 2017

Oulu 29.12.

Sandelsson v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Elzar Creek v. 700 17.8, .v 1000 17.7
Next Direction v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Christel Face v. 700 17.7, v. 1000 17.4
Armadillo Armour v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Ypäjä Hereiam v. 700 14.1, v. 1000 13.9
Regent Zet v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Midnight Hour v. 700 11.5, v. 1000 12.0
Ranch Kelly v. 700 15.7, v. 1000 16.0

Halmstad 28.12.

Can Lane v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Makera v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Spring Moon v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Hank Von Håleryd v. 500 9.4, v. 1000 11.8
Basic v. 500 12.1, v. 1000 12.4
Cagnes Sur Mer v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Magic Happens v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Get Lucky Pellini v. 700 14.4, .v 1000 14.7
Mellby Duke v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Tripolini V.P. v. 700 10.1, v. 1000 11.8

Vermo 28.12.

Fly Icon v. 700 17.2, v. 1000 19.5
Holari v. 700 26.5, .v 1000 28.0
Grainfield Oliver v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Derek v. 700 25.4, v. 1000 27.3
Tropical Beach v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Strong Position v. 700 16.9, v. 1000 17.9
Jeppas Pointer v. 700 12.1
Costatantisoldi v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Enrique Web v. 700 16.0, v. 1000 17.3

Teivo 27.12.

Amoriini v. 700 32.2, v. 1000 32.5
Carmalt Mustang  v. 700 17.2
Piece of Rock v. 700 13.8
Echauffour U.S. v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Katharine Bo v. 7000 13.3, v. 1000 14.9
Gene Touch v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Ekin Toive v. 700 24.6, v. 1000 25.3
Maryland Rose v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Viekra v. 700 26.0, v. 1000 27.2
Immortal v. 700 16.3, v. 1000 16.6

Solvalla 26.12.

License Holder v. 700 15.8, v. 1000 14.8
Lovely Lohr v. 600 15.7, v. 1000 15.9
Spanish Rose v. 700 16.0, v. 1000 15.2
Beppe Am v. 600 11.3, v. 1000 11.1
Fighting Bax v. 600 15.5, v. 1000 16.2
Nadal Broline v. 600 9.6, v. 1000 11.1
Georgie Mae v. 600 12.5, v. 1000 12.6
Alorac Mathbell v. 600 12.8, v. 1000 13.5
Pokemon Ås v. 600 13.1, v. 1000 13.1
Zenit Brick v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Pearl Face v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Pori 26.12.

Celebration Song v. 700 16.3
Volsuritar v. 700 29.5, v. 1000 31.3
Ranch Movie Star v. 700 16.8, v. 1000 18.6
Costello v. 700 26.0, v. 1000 26.9
Jasulito v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Quattro Tilly v. 700 22.8, .v 1000 23.2
Vieskerin Virma v. 700 29.2, v. 1000 29.4
Callum v. 700 18.2, v. 1000 19.4
Prey Frontline v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Manionni v. 700 31.6, v. 1000 32.2

keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Umåker 25.12.

Mellby Dealer v. 600 15.5, v. 1000 16.0
K.B.Millansen v. 600 14.8, v. 1000 15.8
Highland Q.Sister v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Just Wait And See v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Narold Vox v. 700 14.6, v. 1000 14.2

Örebro 23.12.

Alfa Light v. 700 12.3, v. 1000 12.1
Ioana Hanover v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Ladyofthelake v. 600 13.3, v. 1000 13.7
Greyhound Boko v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Diva Deo v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Aron The Baron v. 700 11.7, v. 1000 14.3
Diora From My v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Vermo 23.12.

Erica Eme v. 700 19.5, v. 1000 19.4
Fly Icon v. 700 16.3, v. 1000 18.2
Domino De Veluwe v. 700 19.8, v. 1000 20.0
Purgatorio v. 700 15.4, v. 1000 16.7

tiistai 3. tammikuuta 2017

Åby 22.12.

Peter Bagger v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Rekord Rune v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Gustavo Boko v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Snow Angel v. 700 14.1
Tahays Blue Amber v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Kouvola 22.12.

Amazing Titania v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Vasker v. 700 29.5, v. 1000 28.8
Sentry v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Costello v. 700 24.4, v. 1000 24.9
Jasulito v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Consolation v. 700 18.0, v. 1000 18.2
Yakuza v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Poika-Hotti v. 700 29.5, v. 1000 29.2

Bergsåker 21.12.

Julio Gold v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Nacron Walker v. 600 14.1, v. 1000 15.8
Thed Ty Tass Zet v. 600 13.4, v. 1000 15.1
Tempura v. 700 13.6
Emerald Boko v. 700 15.1, v.1000 15.1
Overtimeosåfin v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Poochai v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Solvalla 21.12.

Callela Lancelot v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Il Diablo v. 700 16.0, v. 1000 16.6
Xanthis Brazil v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Global Top Notch v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Showman Brodde v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Petter Rags v. 700 13.4, v. 1000 13.2
Metis v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Ursel Gio v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Dedes Mythical v. 700 13.3, v. 1000 12.9

Vermo 21.12.

Harmimatic Tinker v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Oden Tilly v. 700 16.9, v. 1000 16.4
Maryland Rose v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Immortal v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Edlance v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Baron De Rive v. 700 18.8, v. 1000 19.1
Casmir v. 700 31.4, v. 1000 30.7
Arctic Lover v. 700 16.7, v. 1000 16.4

Jägersro 20.12.

Flash Photo v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Enjoy Ginco v. 700 17.1, v. 1000 16.9
Mr Hot Shot v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Francesco Boko v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Tuffetto Jet v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Gri Di Caprio v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Domestic Ås v. 7000 14.6, v. 1000 15.0
Steady Brodda v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Protector v. 700 12.4, v. 1000 13.3
McCabe v. 700 16.6, v. 1000 17.3

Seinäjoki 20.12.

Basswood Grove v. 700 17.9, v. 1000 18.5
Siirin Älli v. 700 25.1, v. 1000 26.2
Sort of Sorrow v. 700 13.1, .v 1000 15.3
Vikkeer v. 700 27.2, v. 1000 28.8
Hopeless Guy v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Ghost Story v. 700 16.9, v. 1000 16.6
Omega Leader v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Loikkaus v. 700 26.9, v. 1000 26.6

Färjestad 19.12.

Sheriff Bi v. 700 13.0, v. 1000 13.2
Judge Reo v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Iggi v. 700 17.2, v. 1000 18.0
Pampalo v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Global Tailwind v. 700 17.6, v. 1000 18.0

maanantai 2. tammikuuta 2017

Kalmar 18.12.

Broadway Surprise v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Carlos Lucky v. 700 16.1, v. 1000 16.9
M.T.King of Cash v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Magnifik Coktail v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Niagara Broline v. 700 10.4, v. 1000 13.6
Frankie Brodde v. 700 10.0, v. 1000 12.0

sunnuntai 1. tammikuuta 2017

Kaustinen 18.12.

Viulori v. 700 29.4, v. 1000 29.8
Mon Cheri Broline v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Caraway Runner v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Åby 17.12.

Faridah Sting v. 600 15.4, v. 1000 15.6
Basic v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Lorina Citron v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Mellby Duke v. 600 15.0, v. 1000 15.1
Valeur v. 600 11.2, v. 1000 12.6
Västerboonthenews v. 600 13.4, v. 1000 13.0
Önas Ida v. 600 14.7, v. 1000 14.9
Hall Of Fashion v. 600 14.3, v. 1000 14.2
Victor Käsgård v. 600 14.0, v. 1000 14.3
Carabinieri v. 600 13.6, v. 1000 13.3

Teivo 17.12.

Ain't She Sweet v. 600 11.7
Marshall Maurice v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Wilhelm Nash v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Eskel v. 700 27.9, v. 1000 27.9
Earthquaker v. 700 15.1, v. 1000 15.4
De Toy Zena v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Midnight Hour v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Carmela v. 700 25.1, .v 1000 24.8
All Laid Out v. 700 9.6, v. 1000 11.7
Veeran Poika v. 700 24.6, v. 1000 25.4
M.T.Kitty v. 700 12.9
Umberto Croft v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Solvalla 16.12.

Jager Oaks v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Man O'War v. 700 16.7, v. 1000 17.1
M.T.Klara v. 700 17.1, v. 1000 16.5
Mill Stepgirl v. 700 18.8, v. 1000 18.4
Magnus Roc v. 700 17.5, v. 1000 18.0

Jyväskylä 16.12.

Hotshot Luca v. 700 18.1, v. 1000 19.6
Phantom Smith v. 700 15.0, v. 100 16.6
Denny Crane v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Willy Wingston v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Glowing Love Luca v. 700 16.5, v. 1000 18.6

Åby 15.12.

Salsomaggiore v. 700 12.1, v. 1000 13.8
Cefalo v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Rally Esset v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Flashing Victory v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Mellis Akema v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Valentino Strix v. 700 12.8, v. 1000 13.1