Hae tästä blogista

tiistai 29. syyskuuta 2015

Färjestad 19.9.

Gitti v. 600 17.5, v. 1000 16.7
Pantarei Ans v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Ängens Kryptonit v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Amaru Boko v. 700 9.4, v. 1000 10.2
Ryan Kronos v. 1000 14.1
Search Launcher v. 600 9.6, v. 1000 10.6
Klöver All Over v. 600 11.4, v. 1000 11.8

Forssa 19.9.

Zelle's Escalade v. 700 131., v. 1000 15.1
Varjonova v. 700 25.2, v. 1000 26.6
Better Boost v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Victor Quo Vadis v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Laurila's Denethor v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Välähdys v. 700 23.7, v. 1000 25.6
Simb Catcher v. 700 13.2
Venice v. 700 10.3, v. 1000 12.2
Lyric Broline v. 700 14.7, v. 1000 16.2

Romme 18.9.

Västerbo Fantast v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Exclusive Zon v. 700 12.5, v. 1000 12.6
Ebony Boko v. 700 14.9, .v 1000 15.6
Francais Du Gull v. 700 9.8, v. 1000 10.3
Matchmaker As v. 700 12.9, v. 1000 13.1

sunnuntai 27. syyskuuta 2015

Forssa 18.9.

Callela Eliza v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Vind Farming v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Wiineri v. 700 26.6, v. 1000 28.1
Mr Exquisite v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Livi Import v. 700 11.6, v. 1000 14.8
BWT Casanova v. 700 14.5, .v 1000 15.7
Joyness v. 700 15.8, v. 1000 16.8

Åby 17.9.

Mythical Fortune v. 700 10.5, v. 1000 11.0
Liza With A Z. v. 700 13.1, v. 1000 13.0
Tattoo Widow v. 700 9.9, v. 1000 11.3
Othello Face v. 700 14.0, v. 1000 13.7
Frozen Royalty v. 700 13.5, .v 1000 13.7
Blackmagicwoman Ås v. 700 11.2, v. 1000 11.5

Lappeenranta 17.9.

Pramia v. 700 22.3, v. 1000 25.6
Maikkis v. 700 26.0, v. 1000 27.3
Vieskerin Virva v. 700 24.1, v. 1000 25.4
Fantom Sundance v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Arctic Model v. 700 10.4, v. 100 12.3
Sylvie De Vie v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Karl Adam v. 700 13.0, v. 1000 13.7
El Catwalk v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Heaven's Fire v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Solvalla 16.9.

Ridgehead Kwannon v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Cash Converter v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Kryssa Futura v. 700 10.4, v. 1000 11.4
Silvia Amok v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Facile Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Mellby Demon v. 700 14.0
Expensive River v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Digital Bronze v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Amity v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Fortune Boko v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Bryssel v. 700 10.5, v. 1000 11.6
She's From Above v. 700 12.6, v. 1000 13.3

keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Vermo 16.9.

Turoruutu v. 700 29.1
Silent Jack v. 700 19.5, v. 1000 18.5
An-Lady v. 700 10.0, v. 1000 12.3
Mökin Tähti v. 700 24.6, v. 1000 25.2
Apilan Pallosalama v. 700 21.5
Orchidea SLM v. 600 16.5, v. 1000 16.3
Riery Sid v. 700 14.7
Pesco Velvet v. 700 14.3, v.1000 15.6
Record Dei Rex v. 700 12.0, v. 1000 12.5
Bestseller v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Dark Dynamite v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Eskilstuna 15.9.

Ready For Money v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Pax v. 700 12.1, v. 1000 13.4
A La Partenza v. 700 12.9
Dominator v. 700 14.0, v. 1000 14.0
Coktail Bar v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Countdown v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Family Guy v. 700 15.7, v. 1000 15.4
Wannabe Kemp v. 700 12.2, v. 1000 11.9
Joy Ribb v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Saul v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Super Benny v. 700 15.8, v. 1000 15.2

Teivo 15.9.

Lady Milana v. 700 12.7, v. 1000 15.2
Pälvi Tuttu v. 700 31.3, v. 1000 31.1
Miss Persos v. 700 15.5, v. 1000 16.5
She's So Lady v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Joivi v. 700 23.5, v. 1000 24.6
Rocket Richard v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Don Corleon v. 700 11.7
Ranch Morrison v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Veeran Linkki v. 700 27.5, v. 1000 27.3
Beyond A Glance v. 700 16.7, v. 1000 17.6

Seinäjoki 14.9.

Evolution Web v. 700 16.9, .v 1000 17.0
Sävel-Muisto v. 700 29.0, v. 1000 27.8
Will Be Crescent v. 600 9.9, v. 1000 13.4
Money And Caviar v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Volume Hoss v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Tuulensuvi v. 700 29.1, v. 1000 28.5
Rock On Roof v. 700 13.0, v. 1000 12.9
Pertturi v. 700 24.8, v. 1000 26.1
Bel Air v. 700 15.3, v. 1000 15.4

Kouvola 13.9.

Anders Evo v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Giampaolo Poof v. 700 15.4, .v 1000 15.7
Myllyn Valtti v. 700 27.0, v. 1000 26.6
Fritz Sjöhammar v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Minmind v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Simoni's Geisha v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Sabacan Savage v. 700 14.7, v. 1000 15.1
The Best Spruce v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Virin Eko v. 700 27.0, v. 1000 26.3

tiistai 22. syyskuuta 2015

Kuopio 13.9.

Kennerail v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Charlie Power v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Star Silvio v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Bero Vaikko v. 700 12.3, v. 1000 12.1
Ristikko v. 700 26.4, v. 1000 26.5
Sweet Laura v. 700 14.1, v. 1000 15.4

Bollnäs 12.9.

Hot Armani Stursk v. 600 14.6, v. 1000 14.5
Emil Tuffing v. 700 10.7, v. 1000 11.3
Xenia G.T. v. 600 11.6, v. 1000 11.8
Nimbus C.D. v. 700 8.8, v. 1000 9.9
Robic Lane v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Västerbofeelsofine v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Oulu 12.9.

Last Finn v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Kukkaron Matti v. 700 27.9, v. 1000 27.9
Luna Lady v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Ekoloki v. 700 22.9, v. 1000 24.0
Donna Linda v. 700 15.2, v. 1000 14.9
Viktor Kärppä v. 700 27.0, v. 1000 27.1
Tip Chip v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Tuikun Poju v. 700 22.8, v. 1000 23.4
Womanizer v. 700 15.1, v. 1000 15.0
Sue's Photo v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Tuulenpoju v. 700 28.3, v. 1000 27.9
Tarabuso Jet v. 700 17.1, v. 1000 16.0
Evelyn Sundance v. 600 15.6

Kalmar 11.9.

Sylvester America v. 700 8.9, v. 1000 10.8
Pepe Di Jesolo v. 700 10.4, v. 1000 11.5
Elvira Diablo v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Apple Lee v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Tor Mento v. 700 10.7, v. 1000 12.2
Radysin America v. 700 10.7, v. 1000 11.5

Axevalla 11.9.

Tokio Hotel Hall v. 700 10.5, v. 1000 11.0
Carame v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Trixarn v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Harkeröds Mimmi v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Peder Mykla v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Randal v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Joensuu 11.9.

Histuli v. 700 24.7, v. 1000 25.4
Yön Aavistus v. 600 27.0, v. 1000 26.9
Vilar Lake v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Ice Insanity v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Otto Twice v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Hilipee v. 700 27.0, v. 1000 27.2
Giant Photo v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Phantom Smith v. 700 13.0, v. 1000 13.7

lauantai 19. syyskuuta 2015

Gävle 10.9.

Goldwin v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Västerbo Keyholder v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Nuncio v. 700 8.3, v. 1000 9.5
Wannacmyguns v. 700 11.5, v. 1000 11.4
Neo Neon v. 700 12.6, v. 1000 13.7

keskiviikko 16. syyskuuta 2015

Lahti 10.9.

MAS Archie v. 700 16.0, v. 1000 17.6
Nelilyn Big Boss v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Global Option v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Better Boost v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Costello v. 700 23.8, v. 1000 25.1
Alvena Sonja v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Jyllätys v. 700 28.7, v. 1000 29.0
Micky Man v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Carleman v. 700 12.8, v. 1000 15.1

Åby 9.9.

Furious Francis v. 700 10.4, v. 1000 10.6
Spot Bi v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Rydens Jecan v. 700 11.4, v. 1000 14.1
Reckless v. 700 8.7, v. 1000 9.5
Treasure Kronos v. 700 10.5
Aroma Grim v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Takethem v. 700 9.6, v. 1000 11.3
Corinne af Solnäs v. 700 11.1
Breidabliks Nubbe v. 700 10.9, v. 1000 12.8

Vermo 9.9.

Syytinki v. 700 24.1, v. 1000 24.8
Love De Villeneuve v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Lord Ivar v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Romanina Ans v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Saaga S v. 700 23.1, v. 1000 23.7
Staro Fantastic v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Je l'Adore v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Samuel Sisu v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Classic Trotter v. 700 15.4

Örebro 8.9.

Social Network v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Challenge Hornline v. 700 16.7, .v 1000 16.9
Racke V.O.p v. 700 16.3, v.1000 16.4
Castor Boko v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Helga Palema v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Trinidad As v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Pantarei Ans v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Luckycharm Hanover v. 700 11.3, v. 1000 11.9
Circles v. 700 10.7
Io Eld v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Binserta d'Eam v. 600 14.0, v. 1000 14.3

Teivo 8.9.

Leksus Rols v. 700 29.0, v. 1000 29.2
Belly Button v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Kemun Muisto v. 700 25.9, v. 1000 26.6
Bluehill's Eagle v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Rocking Love v. 700 14.4, v. 1000 14.2
Magical Hannah v. 700 12.3, v.1000 14.7
Valtran Pimu v. 700 26.7, v. 1000 27.5
Cousin Canuck v. 700 15.1, v.1 000 16.1
Six One v. 700 14.4

tiistai 15. syyskuuta 2015

Mantorp 7.9.

Star Advisor Joli v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Curtsy Hanover v. 700 11.3, .v 1000 12.5
Prince Tagg v. 700 12.1, v. 1000 12.3
French Call v. 700 16.7, v. 1000 16.0
Pastor Dee v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Rhapsody Ås v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Turku 7.9.

Oiva-Sointu v. 700 27.6, v. 1000 28.5
Tourgan v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Callela Nutbush v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Milou Framing v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Fashion Duo v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Apropos S v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Callela Ladyboss v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Taruntuuli v. 700 25.0, v. 1000 24.6
Stone Capes Luca v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Varjonova v. 700 26.3, v. 1000 26.9

sunnuntai 13. syyskuuta 2015

Jägersro 6.9.

Kimon Pearl v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Ragga Lass v. 700 16.0, v. 1000 15.2
Upstream v. 600 14.6, v. 1000 15.3
Pike River v. 600 15.9, v. 1000 14.5
Drancy v. 1000 13.9
Evin Boko v. 700 11.1, v. 1000 11.8
Carabinieri v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Candor Hall v. 1000 12.1
Anton K v. 600 13.0, v. 1000 14.0

Kaustinen 6.9.

Viva Avenger v. 700 14.7, v. 1000 16.8
Paradise Leader v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Koskelan Akseli v. 700 27.2, v. 1000 27.3
Outlaw Merci v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Siirin Älli v. 700 23.2, v. 1000 23.9
Lucas Småbo v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Zap Ben v. 700 14.3, v. 1000 15.6

Jägersro 5.9.

Global Runaway v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Metallic Beat v. 600 10.4, v. 1000 12.5
Montreal v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Trust Launcher v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Mellby Ciceron v. 700 10.8, v. 1000 11.1
Rod Stewart v. 700 8.7, v. 1000 11.0
Speed Hill v. 700 16.3, v. 1000 15.8
Panoramic v. 600 12.5, v. 1000 12.8
McSteamy v. 700 9.2, v. 1000 10.5
Tyrrell As v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Tornatore Grif v. 700 13.9, v. 1000 13.7

Vermo 5.9.

Stoneisle Mustang v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Juntti-Jussi v. 700 24.9, v. 1000 24.8
Lucky Angel Face v. 700 10.7, v. 1000 11.6
Ranch Kelly v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Jaguar Point v. 700 11.1
Moonlight Love v. 700 12.6, v. 1000 12.5
Suivikas v. 700 21.0
Köppinen v. 700 20.5, v. 1000 21.8
Joe Di Maggio v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Ekoloki v. 700 24.8, v. 1000 25.7
Araw Hoss v. 700 13.4
Laurila's Denethor v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Mistress Annie v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Umåker 4.9.

Faye Bros v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Flynn Boko v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Malgomaj B. v. 700 12.3, .v 1000 13.6
Navaj Brodda v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Baryton v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Jägersro 4.9.

Search Launcher v. 700 9.4, v. 1000 10.9
Dizzy River v. 700 13.2
Almondo Rich v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Mr Hot SHot v. 700 15.2, v. 1000 14.5
Omerta' Del Nord v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Blackmagic woman Ås v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Kuopio 4.9.

Yön Aavistus v. 700 v. 700 27.0, v. 1000 28.4
Myllyn Valtti v. 700 23.6, v. 1000 25.3
Tuikun Poju v. 700 22.5, v. 1000 24.8
Villi-Anna v. 700 23.8, v. 1000 25.6
Ärsyke v. 700 26.2, v. 1000 26.5

keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Åby 3.9.

Åjo Hornline v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Devs Daredevil v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Undimede v. 700 8.8, v. 1000 10.9
Man Winner v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Remain Garbo v. 700 11.0, v. 1000 12.3
Huge Star v. 700 9.1, v. 1000 11.0

Kouvola 3.9.

Different Step v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Iron Smile v. 700 14.2, .v 1000 14.9
Yakuza v. 700 15.1, v. 1000 15.1
Arctic Passion v . 700 12.3, v. 1000 13.0
Rainbow Zet v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Alvena Sonja v. 700 12.1, v. 1000 13.8
Ekulius v. 700 25.5, v. 1000 24.7
Wasa Winner v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Shorthanded Jam v. 700 15.5, v. 1000 15.6

tiistai 8. syyskuuta 2015

Solvalla 2.9.

Deimos Racing v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Takeaway v. 600 11.0, v. 1000 13.5
Mellby Apollo v. 700 11.6, v. 1000 11.4
Robic Lane v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Desuper Filius v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Vacqueyras v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Cash Victory v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Zo Zo Hoss v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Amity v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Trabant v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Hot Armani Stursk v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Vermo 2.9.

El Dior v. 700 16.7, v. 1000 17.7
Mas Archie v. 700 17.0, v. 1000 17.8
Up Up And Away v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Romanina Ans v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Rapido Streamline v. 700 14.9, v. 1000 14.9
Pension Killer v. 700 15.7
Record Dei Rex v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Alert Kemp v. 700 16.5, v.1000 16.9
Arctic Helen v. 700 13.9, v. 1000 16.2
Valtran Pimu v. 700 29.4, v. 1000 29.3

Axevalla 1.9.

Dreams Take Time v. 700 12.4, v.1000 12.7
Explosive Attitude v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Caddie Jasmina v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Blue River Pipe v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Save Our Souls v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Teivo 1.9.

Shaun Murphy v. 700 21.9, v. 1000 20.9
Fannikka v. 700 26.2, v.1000 26.9
Don Corleon v. 700 14.6, v.1000 15.3
Kiss My Turku v. 700 13.2, v. 1000 15.0
Stardust Fibber v. 700 13.8, v. 1000 15.0
BWT Firefox v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Drinks Please v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Samuel Sisu v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Oulu 31.8.

Miss Gladiator v. 700 18.8, v. 1000 18.4
Vieskerin Toive v. 700 33.0, v. 1000 32.5
Quiet Leader v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Elian Web v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Leemark's Ambrose v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Meadow Match v. 700 14.1, v. 1000 14.9
O'littlebigjoe v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Gustav K v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Bessie Bliss v. 700 17.8, v. 1000 17.8

Romme 30.8.

Igucci v. 600 11.6
Digital Winner v. 700 12.0, v. 1000 13.5
Lucky Luke Zenz v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Romeus v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Dennis De Castella v. 700 11.7, v. 1000 12.0

Forssa 30.8.

Siirilli v. 700 25.7, v. 1000 27.5
Casino Zon v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Metsärinteen Valta v. 700 27.4, v. 1000 29.1
Ranch Morrison v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Lovesong v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Attrazione v. 700 14.4, v. 1000 16.5
Saxoi v. 700 14.1, v. 1000 16.3
Wild Force v. 700 16.5, v. 1000 17.0

Bergsåker 29.8.

Salong v. 600 13.6
Grand Ale v. 700 17.7, v. 1000 16.2
Gin T.Deluxe v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Regent Zet v. 700 9.0, v. 1000 11.2
Rutger Gigant v. 700 11.3, v. 1000 11.4
Unique Julia v. 700 11.6, v. 1000 11.6
Baryton v. 600 11.8, v. 1000 12.6
Delicious U.S. v. 600 9.0, v. 1000 10.3

Jyväskylä 29.8.

Fire Within v. 700 19.8, v. 1000 21.6
Lilln Jytky v. 700 26.2, v. 1000 27.8
Rise Above v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Saaga S v. 700 25.0, v. 1000 25.2
Minto's Romeo v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Ryti-Tyttö v. 700 26.4, v. 1000 27.4
Hillbilly Hilda v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Suvelan Tähti v. 700 23.2, v. 1000 23.7
Landers Power v. 700 12.3
Vaellus v. 700 20.6, v. 1000 22.8
Pramia v. 700 25.6, v. 1000 26.8
Sweet Laura v. 600 16.1

Bergsåker 28.8.

Narold Vox v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Magic Number v. 700 9.6, v. 1000 12.1
Amaru Boko v. 700 10.3, v. 1000 11.7
Antti Sisu v. 700 10.7, v. 1000 12.2
Global Touchdown v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Solvalla 28.8.

Sapajou v. 700 12.4, v. 1000 12.2
Magnificient v. 700 15.2, v. 1000 15.0
Danne M.J. v. 700 13.2, v. 1000 13.4
True Blue For You v. 700 12.0, v. 100 12.8

maanantai 7. syyskuuta 2015

Pori 28.8.

Baron De Rive v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Cabernet v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Vieskerin Virva v. 700 27.0, v. 1000 27.1
Annie Bell v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Don Maurizio v. 700 10.7, v. 1000 12.5
Veeran Turo v. 700 23.3, v. 1000 24.5
Ebby Ride v. 700 12.4, v. 1000 14.0

sunnuntai 6. syyskuuta 2015

Åby 27.8.

Fruitcake v. 700 9.8, v. 1000 10.5
Tango Vang v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Gunell Palema v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Twin's Zindy v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Gematria v. 700 11.4, v. 1000 11.9
Tornatore Grif v. 700 10.0, v. 1000 12.1

Lahti 27.8.

Doolin Dalton v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Evel Knievel v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Sunbird Chelsea v. 700 13.1, v. 1000 15.0
Blendior v. 700 11.8, v. 1000 13.1
Taruntuuli v. 700 22.8, v. 1000 25.9
Global Official v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Meroko v. 700 25.7, v. 1000 27.0
Ranch Norma Jean v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Carleman v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Solvalla 26.8.

Ottens Casher v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Zoofin v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Takeaway v. 1000 12.2
PIcasso Tilly v. 700 14.9, v. 1000 15.0
Volstead v. 700 8.8, v. 1000 10.2
Ramboldo Jet v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Duffman v. 700 11.8, v. 100 12.4
Bacan Degato v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Claude Guegan v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Xenia G.T. v. 700 10.8, v. 1000 11.3
Kasper Roc v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Mille d'Atout v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Vermo 26.8.

Josveis v. 700 25.0, v. 1000 26.0
Sundsvik Mayday v. 700 20.3, v. 1000 18.6
Dreambow v. 700 13.9, v. 1000 13.6
WIlliam Birdland v. 600 12.5
Glory's First v. 700 16.3, v. 1000 16.1
Love De Villeneuve v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Victory Pilot v. 700 14.9, v. 1000 14.1
V.G. Vipori v. 700 24.9, v. 1000 24.9
Sahara Rouge v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Ina Star v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Moonlight Cloud v. 700 13.3, v. 1000 13.9

lauantai 5. syyskuuta 2015

Jägersro 25.8.

Beatinathedevil F. v. 700 10.5, v. 1000 11.4
Olympia Tilly v. 600 11.5, v. 1000 12.2
Centerline v. 600 12.6, v. 1000 12.9
Stay Alert v. 600 10.9, v. 1000 11.1
Västerbo Eclair v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Flex Lane v. 600 13.7, v. 1000 13.1
Olympia Gold v. 700 11.0, v. 1000 11.5
Staro Italy v. 500 10.8, v. 1000 11.3
Celebrity Lane v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Tampere 25.8.

Valoilmiö v. 700 27.3, .v 1000 27.9
Big Boss Kemp v. 700 17.6, v. 1000 18.7
Kasmilaaro v. 700 27.5, v. 1000 29.0
Rapin Aatos v. 700 22.5, v. 1000 23.3
 Tenry A Dance v. 700 18.1, v. 1000 17.2
Thomson Hoss v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Past Or Flash v. 700 12.7, v .1000 12.9
New Grove Reagal v. 700 14.3, .v 1000 15.0
Trade A Photo v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Rocking Love v. 700 11.3, .v 1000 12.6

Mantorp 24.8.

Twitter v 70 11.2, v. 1000 12.0
Gucci Degato v. 700 11.8, v. 1000 13.5
Je T'Aime Ruinert v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Melody Marke v. 700 14.6, v. 1000 14.0
Harry Haythrow v. 700 10.1, v. 100 11.3
Tyrrell As v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Joensuu 24.8.

Eldon Web v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Lady Brooklyn v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Suikun Rilla v. 700 23.9, v. 1000 23.9
Diesel Star v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Winter Cake v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Mäkelän Jero v. 700 28.2, .v 1000 27.5
So Clueless v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Saran Särmä v. 700 27.2, v. 1000 27.6
Boss Gutset v. 700 14.1, v. 1000 15.9

Gävle 22.8.

Jens Patrik v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Utter v. 700 15.7, v. 1000 14.6
Heavy Sound v. 600 8.8, v. 1000 10.3
Thai Broadway v. 600 11.1, v. 1000 11.2
Ninepoints Gaagaa v. 600 11.5, v. 1000 11.9
Only One Winner v. 600 10.6, v. 1000 11.9
Coldtown v. 700 9.7, v. 1000 10.1

Turku 22.8.

Vieskerin Virva v. 700 23.0, v. 1000 23.7
Drinks Please v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Suhhaus v. 700 21.3, v. 1000 22.6
Suvelan Tähti v. 700 22.0, v. 1000 22.1
Air Gunner v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Simoni's Geisha v. 700 13.4, .v1000 13.8
Stoneisle Lilian v. 700 10.5, v. 1000 11.0
Agnese v. 700 9.9, v. 1000 11.0
Jokiavarren Kunkku v. 700 19.9
Shadow of Brisbane v. 700 10.5, v. 1000 11.8
Somolli Bowl v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Gävle 21.8.

Token BI v. 700 8.9, v. 1000 11.4
Bijou Bourbon H.M. v. 700 10.1, v. 1000 12.1
Raffinos v. 700 10.3, v. 1000 11.3

Turku 21.8.

Isa Ale v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Bestseller v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Suomipoika v. 700 23.2, v. 1000 25.4
Valley Va Bene v. 700 15.7, v. 100 16.4
Bazire Brodde v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Zeus Kemp v. 700 12.5, v. 1000 12.5
Dreambow v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Kleine Maria v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Tupla-Erkki v. 700 25.0, v. 1000 25.3

keskiviikko 2. syyskuuta 2015

Bergsåker 20.8.

Ajja Dara v. 700 10.3, v. 1000 11.9
O.M.Annie Marje v. 700 11.3, v. 1000 13.7
Trees Ribston v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Xanthis Cornelis v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Thriller Ted v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Jyväskylä 20.8.

Vaellus v. 700 21.5, v. 1000 23.1
Pauhis v. 700 22.4, .v 100024.5
Vitter v. 700 20.9, v. 1000 23.7
MIcky MAn v. 700 14.2, .v 1000 14.9
Haltija v. 700 22.1, .v 1000 24.4
Stormysky v. 700 11.5, v. 1000 12.5
COunt Forever v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Gansu v. 700 14.6, v. 1000 16.3
Maxwell Malinga v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Imagine Look v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Lilin Jytky v. 700 26.3, v. 1000 28.1

Solvalla 19.8.

Tunika v. 700 9.6
Upstream v. 700 16.0
Gin T.Deluxe v. 700 12.9
Sir Ratzeputz v. 700 11.4
Ninepoints Lucy v. 700 11.4, v. 1000 11.9
Blended Scotch v. 700 8.7
Pythagoras Face v. 700 9.8, v. 1000 11.1
Robin Roof v. 700 11.4
Sylvester America v. 700 8.5, v. 1000 9.7
Creatine v. 700 7.8
Sauveur v. 700 7.3
Coco De Vie v. 700 11.0
Radysin America v. 700 10.7
Askö Q. v. 700 12.9

Vermo 19.8.

Swagman v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Kielas v. 700 30.7, v. 1000 29.9
Alert Kemp v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Västerbo Mission v. 700 13.6, .v 1000 12.9
Pazzo Lindy v. 700 11.6, .v 1000 12.6
Maisema v. 700 24.2, v. 1000 24.3
Ranch Kelly v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Flynn Boko v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Red FInger v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Kuopio 18.8.

Saran Särmä v. 700 25.9, v. 1000 25.4
Jamir v. 700 23.3, v. 1000 24.5
Boss Gutset v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Naughty La Marc v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Tip Chip v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Reve Sewermouth v. 700 12.7, v. 1000 15.1

tiistai 1. syyskuuta 2015

Färjestad 17.8.

Reckless v. 700 9.1, v. 1000 11.2
Bella Jaam v. 700 14.2, .v 1000 14.8
Pastor Dee v. 700 10.4, v. 1000 12.3
Galactica v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Gateruds Galan v. 700 13.8, v. 1000 14.0
O.P.Q.C. v. 700 10.7, v. 1000 13.2

Oulu 17.8.

Olsbo Shakira v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Hilun Huiske v. 700 31.6, v. 1000 30.5
Carmel v. 700 13,9, v. 1000 14.3
Hit That v. 700 15.4, .v 1000 15.3
Mike Face v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Kalmar 16.8.

Hank Von Håleryd v. 600 11.9, v. 1000 13.7
Vdeo Pick v. 600 11.9, v. 1000 14.3
Blue Motion v. 600 10.1, v. 1000 12.8
Enrico Di Quattro v. 600 12.5, v. 1000 13.5
Priscilla Spin v. 500 10.9, v. 1000 12.6
Tycoon Conway Hall v. 600 9.1, v. 1000 10.5

Åby 15.8.

Picasso Sama v. 700 9.8
Salina D.K. v. 700 9.0
Snabba Cash v. 700 11.6
Västerbo Highflyer v. 700 8.5, v. 1000 9.3
Digital Product v. 700 9.7, v. 1000 11.2
Funny Tornado v. 700 10.0, v. 1000 11.9
Venkatesh v. 700 9.4, v. 1000 9.9
Ipod v. 700 10.4, v. 1000 11.0
Alfas Da Vinci v. 700 11.3
Support Justice v. 700 9.4, v. 1000 9.7
Mister J.P. v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Evin Boko v. 600 11.4, v. 1000 13.4

Teivo 15.8.

Sävel-Muisto v. 700 23.1, v. 1000 25.0
Juntti-Jussi v. 700 23.8, v. 1000 24.8
Minmind v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Nahkaparturi v. 700 22.8, v. 1000 23.4
Oden Tilly v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Roche' Fans v. 700 11.6, v. 1000 13.1
Keisar v. 700 20.2
Regent Zet v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Good Dynamite v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Angry Lady v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Victory Bonsai v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Kiikku's Chance v. 700 10.1
Wasa Warrior v. 700 13.6, v. 1000 13.3
Global Resource v. 700 12.1

Bollnäs 14.8.

Donna Lyjam v. 600 11.9, v. 1000 13.7
Video Pick v. 600 11.9, v. 1000 14.3
Aalto v. 600 12.2, v. 1000 12.6
Delicious U.S. v. 600 6.8, v. 1000 7.7

Ylivieska 14.8.

Kukkaron Matti v. 700 26.9, v. 1000 27.9
Taksrok v. 700 26.7, v. §000 27.0
Will Be Crescent v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Mian Mari v. 700 22.3, v. 1000 23.8
Sophie Savage v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Peaberry v. 700 11.9
Last Finn v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Luna Lady v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Pramia v. 700 26.4, v. 1000 28.3