Hae tästä blogista

lauantai 31. maaliskuuta 2012

Teivo 27.3.

Jyllin Jokeri v. 700 29.8, v. 1000 29.1
Shaka v. 700 29.1, v. 1000 28.8
Stevie Ray v. 700 17.3, v. 1000 18.8
Trinity Birch v. 700 18.4, v. 1000 19.3
Saichania v. 700 15.6, v. 1000 17.2
Augustus v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Ygroli v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Vilkun Poika v. 700 29.4, v. 1000 32.7
Zoogina v. 700 14.9, v. 1000 15.9
That's My Girl v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Poppuli v. 700 28.0, v. 1000 27.4
Hiskin Muisto v. 700 26.4, v. 1000 26.8
Victory Lane v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Sörgårdens Filippa v. 700 17.7, v. 1000 17.5
Incanto v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Flying Nicholas v. 700 16.9, v. 1000 17.9

perjantai 30. maaliskuuta 2012

Lappeenranta 25.3.

Aaron Hem v. 700 32.2, v. 1000 32.9
Vinkan Hovi v. 700 28.5, v. 1000 29.7
Falstaff v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Pokerchip Dell v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Saaga S v. 700 24.9, v. 1000 25.4
Bonboor v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Joiviri v. 700 23.0, v. 1000 24.1
Minoque v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Louis Abra v. 700 14.0, v. 1000 15.1
All In Birdland v. 700 15.6, v. 1000 16.9

Ylivieska 25.3.

Dellas v. 700 35.4, v. 1000 35.7
Monsieur Express v. 700 21.5, v. 1000 22.1
Kyrkebys Asta v. 700 17.3, v. 1000 19.1
Huivin Toivo v. 700 29.7, v. 1000 30.9
Quantanamera v. 700 18.2, v. 1000 19.4
Reel Streamline v. 700 18.6, v. 1000 19.6
Porukan Toivo v. 700 32.1, v. 1000 33.1
Brave Eight v. 600 19.6, v. 1000 18.8

tiistai 27. maaliskuuta 2012

Forssa 24.3.

Holari v. 700 25.5, v. 1000 27.5
BWT Typhoon v. 700 14.0, v. 1000 16.6
Vic Roulee v. 700 14.0, v. 1000 16.6
Volume Hoss v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Tuli-Hisker v. 700 26.4, v. 1000 27.2
Madde Moose v. 700 15.0, v. 1000 17.1
Oliver Jar v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Sirun Valpuriina v. 700 24.1, v. 1000 25.0
Virijori v. 700 24.4, v. 1000 26.8
Womanizer v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Hugo Terminal v. 700 12.5, v. 1000 15.1
Finest Heel v. 700 15.6, v. 1000 17.7

Kuopio 23.3.

Carmela v. 700 29.0, v. 1000 29.8
Rocking Pine v. 700 17.4, v. 1000 18.6
Gary Hoist v. 700 14.6, v. 1000 16.8
Road Meester v. 700 11.9, v. 1000 15.0
Rocktown Bailiff v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Mirkan Mirri v. 700 22.2, v. 1000 25.5
Pirtamo v. 700 24.2, v. 1000 24.4
Bequest v. 700 12.5, v. 1000 14.8
Dreamliner v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Vektorin Maine v. 700 26.1, v. 1000 27.3
Aces Brandon v. 700 14.1, v. 1000 16.2

sunnuntai 25. maaliskuuta 2012

Oulu 21.3.

Son of Ocean v. 700 18.1, v. 1000 19.6
Evertti v. 700 29.6, v. 1000 29.3
Beetle Ben v. 700 18.2, v. 1000 18.1
Finn Joska v. 700 17.3, v. 1000 17.2
E.V. Mace v. 70013.7, v. 1000 14.7

Vermo 21.3.

Hntin Victoria v. 700 17.5, v. 1000 19.1
Dojana Komp v. 700 15.8, v. 1000 16.6
Veeran Turo v. 700 24.2, v. 1000 25.2
Tamilphoto v. 700 11.5, v. 1000 13.5
Mr Popper v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Park's Balance v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Elit Enrico v. 700 16.6, v. 1000 17.1
Mr Exquisite v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Wired Explosion v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Karlos v. 700 27.6, v. 1000 29.5

Teivo 20.3.

Maisero v. 700 31.9, v. 1000 32.1
Yerro Lin v. 700 16.8, v. 1000 16.8
Yes Man Hoss v. 700 18.7, v. 1000 19.3
Vic Roulee v. 700 16.8, v. 1000 18.0
Peter Raymond v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Bombay v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Topin Musta v. 700 25.3, v. 1000 25.7
Fiery Sid v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Krossi v. 700 29.7, v. 1000 29.8

lauantai 24. maaliskuuta 2012

Seinäjoki 19.3.

Simelius v. 700 31.8, v. 1000 32.8
Ginger Cake v. 700 17.5, v. 1000 19.4
Vilskin Loisto v. 700 24.6, v. 1000 26.4
Oklahoma Ås v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Rohee v. 700 28.4, v. 1000 29.8
Ugo v. 700 11.2, v. 1000 14.0
Perfect Croft v. 700 15.2, v. 1000 17.8
Wakopa Eagle v. 700 14.3, v. 1000 15.1
So Santiago v. 17.8, v .1000 18.0

perjantai 23. maaliskuuta 2012

Mikkeli 18.3.

Amaro v. 700 31.0, v. 1000 32.2
Aki- Vei v. 700 26.0, v. 1000 27.2
Tuiskuliinu v. 700 26.1, v. 27.5
Ice Bandmaster v. 700 18.1, v. 1000 18.7
Susan Sade v. 700 17.5, v. 1000 18.2
Nick The Best v. 700 12.1, v. 1000 15.9
Spider Lady v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Choco Moment v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Kardi v. 700 26,7, v. 1000 29.5

Joensuu 17.3.

Juntti-Jussi v. 700 28.2, v. 1000 29.0
Only Excel v. 700 17.8, v. 1000 18.1
Milli Check v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Camri v. 700 27.4, v. 1000 28.8
Roi de la Ville v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Hose Dahlia v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Krimori v. 1000 30.4
Glitter v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Vivaldi Flevo v. 700 11.6, v. 1000 14.0
Strong Buddy v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Diktaattori v. 700 23.9, v. 1000 24.2
Histuli v. 700 28.6, v. 1000 29.4
Minto's Minda v. 700 14.2, v. 1000 16.7

Turku 16.3.

Merran Emil v. 700 30.1, v .1000 31.6
Sieppori v. 700 32.7, v. 1000 32.3
Highlight Sound v. 700 17.0, v. 1000 18.2
Ribaude v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Arctic Coktail v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Titane Nordique v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Toivon Lohtu v. 700 24.7, v. 1000 14.8
Volume Hoss v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Adore Tomson v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Ella's Arrow v. 700 17.2, v. 1000 18.3

Kouvola 15.3.

Simelius v. 700 30.4, v. 1000 31.3
Come Alone v. 700 16.0, v. 1000 18.0
Digikuva v. 700 29.1, v. 1000 29.6
E.V. Towine v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Champion Luxx v. 700 13.1, v. 1000 15.5
Patrash Pasha v. 700 16.6, v. 1000 16.6
Roly Bear v. 700 15.0, v. 1000 16.3
A.T. Vekkuli v. 700 26.5, v .1000 26.7
Let Me Dream v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Jack Sparrow v. 700 17.3, v .1000 19.0

lauantai 17. maaliskuuta 2012

Vermo 14.3.

Go Down v. 700 14.3, v. 1000 17.6
B. Helmiina v. 700 23.4, v. 1000 24.7
Bluehill's Eagle v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Virin Santeri v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Tamilphoto v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Ouray v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Jester Bowl v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Yasur v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Vivad Poppet v. 700 14.4, v. 1000 15.0

perjantai 16. maaliskuuta 2012

Seinäjoki 14.3.

Ruskakukka v. 700 31.5, v. 1000 31.3
Aladdin Boko v. 700 17.4, v. 1000 18.7
Come As You Are v. 700 15.9, v. 1000 16.4

Teivo 13.3.

BWT Lovestory v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Legapress v. 700 17.9, v. 1000 17.9
Staro Feisty v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Passite v. 700 32.1, v. 1000 31.8
Raplinki v. 700 35.0, v. 1000 34.2
Journal v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Mac Duncan v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Magnat v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Vamos Kemp v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Hac Bonita v. 700 16.2, v. 1000 17.0
Stella Classico v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Vertical Limit v. 700 16.1, v. 1000 16.5
River Tempest v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Choklit Chip Chip v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Montalbano v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Leon Salama v. 700 26.3, v. 1000 26.6
Kokeva v. 700 24.4, v. 1000 25.4
Kihus v. 700 24.9, v. 1000 26.2
Max Moonlight v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Rosi's Rafael v. 700 13.3, v. 1000 15.4
Tatum v. 700 14.3, v. 1000 16.3
Waltter Birdland v. 700 15.2, v. 1000 16.7

Jyväskylä 12.3.

Vektorin Maine v. 700 29.7, v. 1000 30.1
Riikkeri R v. 700 32.8, v. 1000 32.2
Tuikun Poju v. 700 27.9, v. 1000 28.0
Green Pepper v. 700 14.3, v. 1000 17.0
Be Real Web v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Diktaattori v. 700 23.5, v. 1000 24.0
Venice v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Road Meester v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Sign of Victory v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Will Be Black Out v. 700 14.7, v. 1000 16.2

torstai 15. maaliskuuta 2012

Kouvola 11.3.

Jottei v. 700 32.0, v. 1000 31.9
Fighter Aria v. 700 18.9, v. 1000 18.8
Vietteli v. 700 26.8, v. 1000 27.1
John De La Vega v. 700 14.6, v. 1000 17.3
Kardi v. 700 29.0, v. 1000 28.5
Green Pepper v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Yepster v. 700 16.7, v. 1000 18.5
Bianca Duo v. 700 17.9, v. 1000 18.3

keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Lappeenranta 10.3.

Hello Elisabeth v. 700 14.3, v. 1000 16.2
B. Tuuma v. 1000 27.4
Upstream v. 700 11.9, v. 1000 15.5
Liekin Eko v. 700 26.4, v. 1000 27.5
Vaikin Pokko v. 700 27.6, v. 1000 28.7
Les Croisos v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Blue Jewel v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Redrose Hood v. 700 13.9, v.1000 15.9
Hepori v. 700 23.4, v. 1000 24.4
Roly Bear v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Womanizer v. 1000 13.4
I.P. Maare v. 700 28.1, v. 1000 29.6
Sweet Myy v. 700 17.1, v. 1000 18.5

Forssa 9.3.

Jyllin Jokeri v. 700 27.8, v. 1000 30.0
Rallin Huuko v. 700 26.8, v. 1000 28.5
Vind Farming v. 700 11.9, v. 1000 15.9
Adonis Kamer v. 700 14.2, v. 1000 16.8
Hugo Terminal v. 700 13.6, v. 1000 15.8
Dreamy Boom Boom v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Di Luca v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Flash of Genius v. 700 17.0, v. 1000 18.4
Westcoast Pirate v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Golda Ivory v. 700 13.8, v. 1000 15.9

Lahti 8.3.

Hovi-Verrari v. 700 29.1, v. 1000 28.9
Dark Vader v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Penelope Press v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Hot Male v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Korte-Sini v. 700 30.2, v. 1000 30.7
Blue Plem Li v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Siirius v. 700 25.3, v. 1000 26.4
Amazing Koks v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Super Model v. 700 14.8, v. 1000 16.5
Xanadu Hoss v. 700 16.1, v. 1000 17.8

maanantai 12. maaliskuuta 2012

Vermo 7.3.

Southwind Sun v. 700 15.7, v. 1000 18.1
Les Croisos v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Edla v. 700 30.7, v. 1000 29.7
Windy Power v. 700 17.4, v. 1000 18.7
Callela Deposit v. 700 18.2, v. 1000 19.0
Armstrong Transs R v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Bluehill's Hero v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Samurai Pee v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Säväyksen Onni v. 700 32.8, v. 1000 32.0

torstai 8. maaliskuuta 2012

Teivo 6.3.

Ulvin Hovitar v. 700 32.2, v. 1000 33.9
Odile de Sassy v. 700 18.7, v. 1000 19.5
Waltter Birdland v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Mr Popper v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Peter Raymond v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Vilskin Loisto v. 700 25.1, v. 1000 26.3
Vickwire v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Asante v. 700 11.3, v. 1000 14.1
Vamos Kemp v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Turku 5.3.

Vina v. 700 33.9, v. 1000 33.1
Holari v. 700 25.2, v. 1000 27.4
Somolli Bowl v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Vivad Poppet v. 700 15.4, v. 1000 16.4
Alex Von Bentz v. 700 15.5, v. 1000 15.5
San Marino Wood v. 700 16.2
Vekkulan Leevi v. 700 26.5, v. 1000 26.4
Rosi's Rafael v. 700 17.5, v. 1000 17.4
Yasur v. 700 16.2, v. 1000 17.5

Pori 4.3.

Loisto-Piirto v. 700 30.8, v. 1000 31.3
Alone In Photo v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Karttuva v. 700 29.1, v. 1000 29.5
Mad Dog v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Dynamit Harry v. 700 14.8, v. 1000 15,4
Pyrypolun Dumdum v. 700 26.0, v. 1000 26.3
Atomic Hall v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Di Luca v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Mikkeli 4.3.

Hello Fabio v. 700 18.3, v. 1000 18.8
Krigori v. 700 35.0, v. 1000 34.7
Winona v. 700 15.2, v. 1000 16.5
Win Diesel v. 700 17.7, v. 1000 18.5
Armaani v. 700 28.4, v. 1000 28.6
It's Hooligan v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Sun Leis v. 700 17.1, v. 1000 20.2
David's Cannon v. 700 15.7, v. 1000 17.6

Kaustinen 3.3.

Seppälän Narri v. 700 27.2, v. 1000 28.4
Lexington v. 700 15.9
Kilimu v. 700 27.6, v. 1000 29.5
A.T. Veli v. 700 24.8
Suikun Syke v. 700 25.8, v. 1000 26.8
Stonehead's Keep v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Back Of Slim v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Sirun Valpuriina v. 700 22.1, v. 1000 22.8
Little Sealord v. 700 11.1
Grainfield Oz v. 700 13.5, v. 1000 13.5
Swing King v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Stevie Ray v. 700 16.1, v. 1000 17.4
Minto's Minda v. 700 13.5, v. 1000 15.7
Lovely Mora v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Kuopio 2.3.

Dellas v. 700 34.9, v. 1000 34.8
E.V. Towine v. 700 17.2, v. 1000 18.5
Global Lively v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Sohvin Simo v. 700 28.9, v. 1000 29.7
Titane Nordique v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Meno-Jokeri v. 700 26.8, v. 1000 27.2
Not A Joke v. 700 14.0, v. 1000 16.3
Diesel Star v. 700 15.5, v. 1000 17.4
Histuli v. 700 29.9, v. 1000 30.2
Corleone Shark v. 700 18.3, v. 1000

Kouvola 1.3.

Meerian v. 700 32.8, v. 1000 31.7
Go Down v. 700 16.5, v. 1000 17.5
Tuiskuliinu v. 700 26.3, v. 1000 27.7
Hello Elisabeth v. 700 14.1, v. 1000 16.8
Choco Hornet v. 700 17.4, v. 1000 16.4
Breaking News v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Rikelme v. 700 27.2, v. 1000 26.5
Blue Jewel v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Boxing Barbi v. 700 14.6, v. 1000 15.7

tiistai 6. maaliskuuta 2012

Vermo 29.2.

Edwin Ice v. 700 12.0, v. 1000 14.2
Oliver Jar v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Turbo-Urpo v. 700 24.1, v. 1000 25.4
Celsius Ås v. 700 15.5, v. 1000 15.9
River Tempest v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Amazing Sunrise v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Mr Popper v. 700 12.7, v. 1000 15.1
Preston Savage v. 700 12.9, v. 1000 15.2
Tinon Tykki v. 700 26.7, v. 1000 27.5
Blue Pine Rebus v. 700 18.8, v. 1000 18.6

Jyväskylä 29.2.

Sentenced v. 700 18.5, v. 1000 19.9
Åbo Queen v. 700 14.8, v. 1000 17.4
Win Diesel v. 700 14.8, v. 1000 16.7
Fast Hurricane v. 700 15.7, v. 1000 16.9
New Nightmare v. 700 15.0, v. 1000 16.3

sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Teivo 28.2.

Vic Roulee v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Korall Broline v. 700 16.4, v. 1000 18.0
Triplet v. 700 14.8, v. 1000 16.7
Marimin v. 700 22.3, v. 1000 23.2
Huiman Pyste v. 700 25.0, v. 1000 25.7
Wind of West v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Mr Pekka v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Leon Salama v. 700 27.6, v. 1000 27.3
What Is Love v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Come On Love v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Solo Savoy v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Mix Lex Pepper v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Fanny Farming v. 700 12.1, v. 1000 13.8
I.P. Maare v. 700 27.3, v. 1000 28.6

Seinäjoki 27.2.

Avalon Kiv v. 700 17.8, v. 1000 19.6
Agostiinisin v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Harmix Tinker v. 700 17.5, v. 1000 17.9
Reel Streamline v. 700 16.5, v. 1000 17.7
Madde Moose v. 700 14.2, v. 1000 14.1
Pystö v. 700 27.8, v. 1000 28.8
Bombay v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Tohari v. 700 31.3, v. 1000 32.8

lauantai 3. maaliskuuta 2012

Kaustinen 26.2.

Diamond Pine v. 700 14.0, v. 1000 16.3
Sironeuvos v. 700 33.4, v. 1000 34.6
Dojana Komp v. 700 13.7, v. 1000 16.8
Margaretha v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Vieskerin Toive v. 700 31.0, v. 1000 30.7
Metkutus v. 700 27.8, v. 1000 28.6
Velin Vinke v. 700 26.8, v. 1000 27.0
Lass Merci v. 700 16.3, v. 1000 18.2
Tijuana v. 700 18.5, v. 1000 18.9
Steel Strong v. 700 16.8, v. 1000 18.1

Forssa 26.2.

Hovi-Verrari v. 700 28.2, v. 1000 30.6
Saranova v. 700 29.2, v. 1000 30.7
Ah So Exciting v. 700 16.4, v. 1000 18.6
That's My Girl v. 700 14.4, v. 1000 16.9
Tejas v. 700 28.1, v. 1000 30.0
Irene Max v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Mad Dog v. 700 13.1, v. 1000 15.7
Maria Von Bentz v. 700 17.1, v. 1000 18.0
River Extreme v. 700 15.2, v. 1000 17.2
BWT Typhoon v. 700 14.9, v. 1000 17.0