Hae tästä blogista

tiistai 31. heinäkuuta 2012

Teivo 28.7.

Eastwind Cooper v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Kicking Redhead v. 700 16.3, v. 1000 15.9
Finish Fast v. 700 12.0, v. 1000 14.4
Daniela Aria v. 700 14.5
An-Crater v. 700 12.5, v. 1000 13.7
R.R. Veera v. 700 25.4, v. 1000 26.4
Funny Farm v. 800 11.7, v. 1000 12.9
Ponnen Onni v. 700 20.7, v. 1000 21.9
Felix Pro v. 700 15.5, v. 1000 15.4
G. Moll v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Lucky Twotwo v. 700 17.0, v. 1000 16.7
Bosses Lilý v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Ranch Kiss Me Good v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Esperiina v. 700 28.4, v. 1000 27.4

Vieremä 27.7.

Jelemo v. 700 27.6, v. 1000 27.9
Hillbilly Doris v. 700 15.7, v. 1000 17.2
Horsetail's Jack v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Lass Jolly v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Virijori v. 700 22.2, v. 1000 23.2
Blue York Yankee v. 700 15.4, v. 1000 15.7
E.V. Towine v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Bags Berich v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Waru v. 700 26.4, v. 1000 27.1

maanantai 30. heinäkuuta 2012

Joensuu 27.7.

Kinley v. 700 15.1, v. 1000 16.6
David Rocket v. 700 16.9, v. 1000 18.6
Call It Quits v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Loviisa 26.7.

Joona's Wild Girl v. 700 17.3, v. 1000 17.4
Torin Mahti v. 700 31.0, v. 1000 31.8
Great Goljat v. 700 13.6, v. 1000 15.7
Critical Music v. 700 17.2, v. 1000 17.1
Farmer Rik v. 700 15.8, v. 1000 16.7
Tas Onnekas v. 700 25.1, v. 1000 24.8
Diamond Kid v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Choconut Cake v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Kujanpään Jyräys v. 700 27.4, v. 1000 27.6
Tofastandtofurious v. 700 14.3, v. 1000 15.2

sunnuntai 29. heinäkuuta 2012

Pori 26.7.

Turbulenssi v. 1000 31.2
Malabar Kroisos v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Kaarturi v. 700 30.5, v. 1000 31.0
Luiskeri v. 700 25.4, v. 1000 25.6
Be Seen Free v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Vippaskonsti v. 700 25.8, v. 1000 28.6
Mad Dog v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Thomson Hoss v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Girl's Hope v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Rainbow Beauty v. 700 16.7, v. 1000 16.9

torstai 26. heinäkuuta 2012

Vermo 25.7.

One Hour Photo v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Alone Hope v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Hard To Pass v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Ravi de France v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Topin Musta v. 700 23.3, v. 1000 24.1
Nella's Sweet v. 700 12.7
Rocket Richard v. 700 13.8, v. 1000 14.2
M.T.Frida v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Bluehill's Warning v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Snowline Storm v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Grainfield Leon v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Jottei v. 700 27.6, v. 1000 27.2

Teivo 24.7.

Temsin Tili v. 700 28.9, v. 1000 29.5
Sundbo Krita v. 700 30.7, v. 1000 30.8
Flavio v. 700 28.2, v. 1000 28.9
Poken Viasko v. 700 32.0, v. 1000 30.5
Kihiliina v. 700 24.5, v. 1000 26.0
Corona Boko v. 700 18.0, v, 1000 17.7
Massimo Meisels v. 700 20.4, v. 1000 19.7
Meadow Velvet v, 700 16.7, v. 1000 17.1
Zoogy Speed v. 400 11.6, v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Stratus K.A. V. 700 13.8, v. 1000 14.6
Clarity v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Rapin Aatos v. 700 26.1, v. 1000 26.9
Pristiina v. 700 28.4, v. 1000 28.2
Suvelan Tähti v. 700 26.3, v. 1000 26.7
Iris Mic v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Evelyn Index v. 700 15.3, v. 1000 15.2
Lass Love v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Digital Area v, 700 12.3, v. 1000 13.6
Will Amirall v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Enrico Narva v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Belmero v. 700 12.5, v. 1000 14.0
An-Betelgeuse v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Roxanne Ås v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Snellman Pepper v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Beyond A Glance v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Turku 23.7.

U-Two Hoss v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Belinda Web v. 700 18.2, v. 1000 19.4
Taikarilla v. 700 27.6, v. 1000 27.1
Vengeance v. 700 16.0, v. 1000 16.0
Mönster v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Donie Duo v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Sahara Flygirl v. 700 14.0
Multi Paris v. 700 15.0, v. 16.1

Mikkeli 22.7.

Double Acorn v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Sirun Valpuriina v. 700 18.9
Oktaavia v. 700 20.3, v. 1000 20.9
I.P. Lento v. 700 21.5, v. 1000 21.5
Villihotti v, 700 20.5, v. 1000 21.0
Elmoori v. 700 21.2, v. 1000 21.5
Piispalan Santeri v. 700 21.4
Dance Photo v. 700 8.2, v. 1000 11.3
Rydens Hope v. 700 10.6, v. 1000 12.9
Dresscode v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Tamilphoto v. 700 10.6, v. 1000 11.7
Pihlajan Aaroni v. 700 21.7, v. 1000 22.2
Virijori v. 700 22.5, v. 1000 22.5
Sirun Valpuriina v. 700 23.8, v. 1000 23.7
Casher v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Wizard Stina v. 700 22.3, v. 1000 23.3

keskiviikko 25. heinäkuuta 2012

Mikkeli 21.7.

E.V. Divine v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Frankker v. 700 23.1, v. 1000 24.4
V.H. Suvituuli v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Aaron de Veluwe v. 700 10.3, v. 1000 10.4
Rikelme v. 700 20.4
Keisar v. 700 22.7, v. 1000 22.1
Metkutus v. 700 24.2, v. 1000 23.6
Pandora Girl v. 700 11.6, v. 1000 12.2
Oktaavia v. 700 20.7, v. 1000 22.2
Franko v. 700 22.1, v. 1000 22.8
Turon Myrsky v. 700 22.6, v. 1000 23.4
Multiple Choice v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Cyrus Duo v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Leila Highlander v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Lappeenranta 20.7.

Poika-Roman v. 700 33.6, v. 1000 33.1
Etoile du Nord v. 700 13.6, v. 1000 17.1
Moonlite Dance v. 700 16.9, v. 1000 16.7
Kervis v. 700 27.1, v. 1000 28.4
BWT Sonny Boy v. 700 14.9, v. 1000 16.0
The Gun v. 700 15.9, v. 1000 16.7
VirinSanteri v. 400 28.0, 700 29.1, v. 1000 28.9
HotMale v. 700 11.4, v. 1000 14.9
Morny Mayground v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Max Smith v. 700 16.0, v. 1000 16.5

sunnuntai 22. heinäkuuta 2012

Vermo 20.7.

Mad Big Girl v. 700 14.6, v. 1000 16.3
Indico Brave v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Zemeckis v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Fab Ditto v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Tia Zecca v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Ylivieska 19.7.

Lover v. 700 30.4, v. 1000 31.6
Blender Mixx v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Allun Salama v. 700 29.7, v. 1000 29.6
Mokomani v. 700 23.9, v. 1000 25.7
Amalfi v. 700 13.6, v. 1000 15.2
Charlie Bear v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Hillbilly Dolly v. 700 10.7, v. 1000 13.0
Tilite v. 700 28.5, v. 1000 29.6

Vermo 18.7,

Asante v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Da Vinci Laukko v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Variaana v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Lord Seger v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Bluehill's Hero v. 700 11.9, v. 1000 14.1
M.T.Frida v. 700 16.8, v. 1000 16.5
Southwind Tequila v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Tatzy Savage v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Jaquelince Mon Ami v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Oulu 18.7.

Trulli-Hela v. 700 29.1, v. 1000 28.8
Son of Avensis v. 700 16.5, v. 1000 16.5
Enjoytheparty F v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Tricky Hope v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Teivo 17.7.

Lento Viis Viis v. 700 28.8, v. 1000 28.7
Feeling Girl v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Venice v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Taikasalama v. 700 25.1, v. 1000 24.6
Chantal de Veluwe v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Only Excel v. 700 14.4, v. 1000 13.8
Super Mantariina v. 400 11.8, v. 700 12.6
BWT High Voltage v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Will Amirall v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Hit Avalanche v. 700 13.2, v. 1000 15.1

torstai 19. heinäkuuta 2012

Kaustinen 16.7.

Tysvaer Allan v. 700 32.5, v. 1000 32.9
My Challenger v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Woima v. 700 32.2, v. 1000 33.3
Nous Esperons v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Orto v. 700 26.8, v. 1000 27.8
Ruutu-Viesker v. 700 27.5, v. 1000 27.6
Better One v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Fernando Kane v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Lass Jolly v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Cousin Cap v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Kajaani 15.7.

Shaka v. 700 23.5, v. 1000 25.1
Flower's Glide v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Minto's Minda v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Hillbilly Dolly v. 700 12.9, v. 1000 13.0
Flower's Windy v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Horsetail's Jack v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Evitaquer v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Välkyn Tuisku v. 700 26.1, v. 1000 27.5
Robert Sam v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Pori 14.7.

Nevermind Me v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Fabulous Toy v. 700 12.7, v. 1000 15.8
Keisar v. 700 22.7, v. 1000 22.8
Turbonina v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Karttuva v. 700 28.2, v. 1000 29.1
Rojali v. 700 27.5, v. 1000 28.6
Don Maurizio v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Thomson Hoss v. 300 10.8
Topin Musta v. 700 23.6, v. 1000 23.7
Alice Laukko v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Hugo Terminal v. 700 15.9
Sanda Spirit v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Glenwood v. 700 10.5, v. 1000 11.6
Roxanne Ås v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Demonic Design v. 700 17.7, v. 1000 18.0

Forssa 13.7.

Rose Power v. 700 15.4, v. 1000 17.8
Highest Hope v. 700 14.6, v. 1000 16.6
Girl's Hope v. 700 14.1, v. 1000 17.1
Kansas Neva v. 700 12.9, v. 1000 15.3

sunnuntai 15. heinäkuuta 2012

Riihimäki 12.7.

Tatzy Savage v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Tuulen Natalia v. 700 30.4, v. 1000 30.6
Born Silvery v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Rouge v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Esperiina v. 700 26.6, v. 1000 28.7
Sundsvik Sowman v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Poken Viasko v. 700 23.7, v. 1000 26.0
Gabriel Fortis v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Marangoni v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Double Acorn v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Seinäjoki 12.7.

Careleo v. 700 28.5, v. 1000 28.6
Finish Fast v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Erikasson v. 700 20.8, v. 1000 21.5
May I Love v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Milady Leader v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Liquorice Pipe v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Vickwire v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Rain Rogue v. 700 19.1, v. 1000 18.3
Jackson Prize v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Vermo 11.7.

Variaana v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Yrs Man Hoss v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Suletti v. 700 31.3, v. 1000 30.8
Fortunatar v. 700 24.7, v. 1000 25.7
Tamilphoto v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Monsignor Moment v. 700 13.0, v. 1000 12.8
Baron Sundance v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Belmero v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Masahiro v. 700 10.5, v. 1000 12.7
Bluehill's Thunder v. 700 13.8, v. 1000 13.9
Cupid's Wings v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Henkan Huima v. 700 32.2, v. 1000 30.8

perjantai 13. heinäkuuta 2012

Oulu 11.7.

Vieskerin Toive v. 700 30.4, v. 1000 30.3
Crown Dirctor v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Park's Beauty v. 700 15.5, v. 1000 17.4
Hillbilly Doris v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Manda Frido v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Teivo 10.7.

Temsin Tili v. 700 30.6, v. 1000 31.1
Maisero v. 700 29.6, v. 1000 30.5
Luisterin Vire v. 700 30.0, v. 1000 30.0
Ermator v. 700 31.2, v. 1000 30.7
Stone Capes Luca v. 700 15.3, v. 1000 16.9
Get Going Gordon v. 700 14.3, v. 1000 16.3
Chantal de Veluwe v. 700 11.8, v. 1000 14.0
Gary Hoist v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Homehills Gold v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Hurdy Gurdy v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Happy Southwind v. 700 14.5, v. 1000 15.9
The Gun v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Frozen Riesto v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Born In Birdland v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Bogart Nass v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Marimin v. 700 20.7, v. 1000 22.2
Frans v. 700 21.6, v. 1000 22.7
Ponnen Onni v. 300 17.2, v. 700 20.4, v. 1000 22.1
Markus Energy v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Fabulous Toy v. 700 16.8, v. 1000 16.9
Kemun Tutu v. 700 25.8, v. 1000 26.1
Taikasalama v. 700 25.0, v. 1000 25.3

Oulu 9.7.

Luk d'Hilly SM v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Skillful Glide v. 700 16.0, v. 1000 15.7
Casher v. 700 14.5, v. 1000 14.4
Risatar v. 700 26.4, v. 1000 26.9
Corleone Shark v. 700 16.1, v. 1000 15.2
Zenita H v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Tricky Hope v. 700 10.1, v. 1000 12.1
E.V. Towine v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Turnaus v. 700 26.8, v. 1000 25.8

keskiviikko 11. heinäkuuta 2012

Forssa 8.7.

Henkan Huima v. 700 25.1, v. 1000 27.4
Tinon Tempo v. 700 22.5, v. 1000 25.0
Patze Birdland v. 700 11.1, v. 1000 13.7
Rapin Aatos v. 700 24.9, v. 1000 26.5
Southwind Tequila v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Lupes v. 700 13.6, v. 1000 15.2
Gladius v. 700 11.0, v. 1000 13.2
Ranch I Do I Do v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Stratus K.A. v. 700 14.8, v. 1000 14.1
Clarity v. 700 11.8, v. 1000 13.8

tiistai 10. heinäkuuta 2012

Kaustinen 7.7.

Bebina v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Noriko v. 700 24.8, v. 1000 24.5
Tsingiska v. 700 22.5, v. 1000 23.2
Dammit v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Aatteli v. 700 23.9, v. 1000 25.0
Rydens Hope v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Vancouver S v. 700 10.6, v .1000 11.6
Order By Koffe v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Meno-Jokeri v. 700 24.2, v. 1000 24.1
Erä-Heppu v. 700 21.7, v. 1000 22.5
Dreamliner v. 700 11.8
All In v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Valiant Kemp v. 700 11.4, v. 1000 11.6
Sörkän Sälli v. 700 19.3
Melton Kronos v. 700 8.9, v. 1000 10.0
Dream Director v. 700 9.0, v. 1000 10.4
Virin Hiski v. 700 28.0, v. 1000 29.0
Will Amirall v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Joensuu 6.7.

Speed Coin v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Robert Sam v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Lady Susie v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Sing In Silence v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Kaustinen 6.7.

Meno-Helmi v. 700 26.5, v. 1000 28.1
Casher v. 400 12.5
Special Maestro v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Tähtijokke v. 700 25.6, v. 1000 25.8
Charlie Bear v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Seppo Tuisku v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Jokivarren Kunkku v. 700 21.9, v. 1000 24.4
Backwood's Cash v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Night Runner v. 700 13.5, v .1000 14.5

Mikkeli 5.7.

H.M. Into v. 700 32.9, v. 1000 33.4
The Magic Witch v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Liekin Eko v. 700 21.4, v. 1000 22.8
Lisa Marine v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Franko v. 700 19.3, v. 1000 19.5
Nick The Best v. 700 14.6, v. 1000 13.8
Susan Sade v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Rainbow Zorro v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Esperiina v. 700 24.4, v. 1000 26.9
Mountain Bambi v. 700 15.1, v. 1000 17.2

Vermo 4.7.

Catch Me Cloud v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Mockasin v. 700 9.3, v. 1000 12.1
Lover Shade v. 700 11.4, v. 1000 13.8
Ruiskumestari v. 700 24.1, v. 1000 25.9
Yoggi Yangster v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Maravilla v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Masahiro v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Bret Boko v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Tamilphoto v. 700 12.2, v. 1000 12.4
Lily Hooligan v. 700 11.8, v. 1000 12.4
Sirun Valpuriina v. 700 25.3, v. 1000 25.4
Oktaavia v. 700 19.7, v. 400 22.1
Contender v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Marshland Hope v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Arctic Gentleman v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Golda Matador v. 700 12.7, v. 1000 15.5

Oulu 4.7.

Park's Beauty v. 700 15.9, v. 1000 15.5
Justine's Joy v. 700 16.4, v. 1000 16.2
E.V. Mace v. 700 11.6, v. 1000 13.3
Sir Sound v. 700 16.6, v. 1000 15.6

keskiviikko 4. heinäkuuta 2012

Teivo 3.7.

Jassoo v. 700 30.7, v. 1000 30.7
Aika-Aatu v. 700 30.5, v. 1000 30.7
Ray's Elation v. 700 15.4, v. 1000 16.1
BWT Lovestory v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Tiger Feet v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Roofers Ragdoll v. 700 18.7, v. 1000 19.0
Cassy v. 700 15.0, v. 1000 15.6
William Step v. 400 9.2, v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Precious Day v. 700 18.2, v. 1000 17.3
Xavier Kemp v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Aki-Vei v. 700 25.5, v. 1000 25.6
A.T: Vekkuli v. 700 26.8, v. 1000 26.2
Trinity Kemp v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Mimosa Thumper v. 700 15.0, v. 1000 16.1
An-Crater v. 700 12.8
Amazing Koks v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Baron Sundance v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Four Johannes v. 700 10.8, v. 1000 12.7
Måxi v. 700 25.3, v. 1000 25.6
Palomestari v. 700 26.2, v. 1000 26.6
Sharp Edge v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Joensuu 2.7.

Setä Satuli v. 700 28.3, v. 1000 28.6
Mikko Mania v. 700 24.6, v. 1000 25.1
Winter Cake v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Virin Väiski v. 700 22.5, v. 1000 23.1
Wall Field v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Glitter v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Huivin Toivo v. 700 25.0, v. 1000 26.3
Kenneth Mick v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Mr Malcom v. 700 17.1, v. 1000 17.1
In Beat v. 700 17.4, v. 1000 19.1

Turku 2.7.

I.P. Ritari v. 700 32.3, v. 1000 31.6
Viipori v. 700 27.5, v. 1000 28.2
Golda Goodwill v. 700 13,7, v. 1000 14.4
Taikasalama v. 700 27.2, v. 1000 26.0
Kingcobra v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Cupid's Wings v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Center Careliano v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Snowflake S v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Lahti 1.7.

Sahara Hotshot v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Bluewhite Wind v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Edwin Ice v. 400 11.2, v. 700 11.8, v. 1000 11.8
Bullo Citrullo v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Rockabilly Ace v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Sahara Flygirl v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Donna Hoist v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Donie Duo v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Sörkän Sälli v. 700 21.0, v. 1000 21.4
Franko v. 700 20.5, v. 1000 21.1
The Gun v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Julian Code v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Stonyridge v. 700 11.4
Doug Careliano v. 700 9.0, v. 1000 11.2
Amazing Soul v. 700 8.8, v. 1000 11.2
Westcoast Lord v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Vaasa 30.6.

Careleo v. 700 33.2, v. 1000 32.4
Night Love v. 700 17.4, v. 1000 17.5
Vanja Myrberg v. 700 28.5, v. 1000 29.6
Queen Streamline v. 700 18.5, v. 1000 17.9
Lady Charlot v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Take That v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Suitero v. 700 28.3, v. 1000 30.0
Harry Cane v. 700 17.2, v. 1000 17.4

tiistai 3. heinäkuuta 2012

Lahti 30.6.

Little Star Becca v. 700 20.0, v. 1000 18.2
Flying Nicholas v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Vikkeni v. 1000 24.9
Embassy Caviar v. 700 10.9, v. 1000 11.6
Amazing Soul v. 700 10.5, v. 1000 11.8
Target Hoss v. 700 12.5, v. 1000 12.6
Aaron de Veluwe v. 400 7.4, v. 700 9.4
Jester Bowl v. 700 9.7, v. 1000 11.7
Ponnen Onni v. 700 21.0 v. 1000 22.4
I.P. Osuma v. 700 21.0, v. 1000 22.7
Cioccolata v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Turon Myrsky v. 700 21.9, v. 1000 21.8
Mosignor Moment v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Surprise Lord v. 400 9.7, v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Ranch Kelly v. 700 16.1, v. 1000 15.7
Deep Insight v. 700 15.9, v. 1000 15.2

Vieremä 29.6

Riitun Ritari v. 700 29.4 v. 1000 29.9
Crystal Glass v. 700 16.9, v. 1000 17.7
Willy The Wild v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Erä-Heppu v. 400 21.3, v. 700 23.5, v. 1000 25.2
Meo Modo v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Tähti-Tino v. 700 23.0, v. 1000 24.8
Nouveaux de Vie v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Bonne Fiona v. 700 16.6, v. 1000 18.0
Hillbilly Doris v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Flying Heel v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Pori 29.6.

Pepin Peikko v. 700 28.1, v. 1000 30.1
Rocky Streamline v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Rail Mondo v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Morgoli v. 700 26.9, v. 1000 27.5
Duran's Hope v. 700 17.1 v. 1000 17.8
Vickwire v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Valvi v. 700 27.2, v. 1000 27.3
Photograf v. 700 17.8, v. 1000 18.8

Lappeenranta 29.6.

Amaran v. 1000 14.7
Sweet Myy v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Mr Trader v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Zoesja Kievitshof v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Pokerchip Dell v. 700 15.8, v. 1000 15.1

Mikkeli 28.6.

Biodiesel v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Nopsan Vauhti v. 700 27.0, v. 1000 28.1
Better One v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Diablo Blend v. 700 14.9, v. 1000 14.9
Kundun Östervang v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Sopun Haaste v. 700 21.9, v. 1000 23.2
Daniela Aria v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Hurmuri-Humu v. 700 24.6, v. 1000 25.2
Smilng Igor v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Jelemo v. 700 29.2, v. 1000 29.0