Hae tästä blogista

torstai 30. marraskuuta 2023

Kalmar 24.11.

Kilimanjaro Face v. 700 12.5, v.1000 14.3

Kudos Kazoo v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Lexi S.T. v. 700 14.3, v. 1000 15.1

R.K.Countess v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Staro Leonardo v. 700 12.3, v. 1000 12.1

Place Royal v. 700 11.2, v. 1000 13.1

Bollnäs 24.11.

Bottnas Intense v. 600 13.6, v. 1000 13.4

Fortune Mearas v. 600 11.2, v. 1000 11.8

Ever Loving v. 600 15.8, v. 1000 16.0

Icon Mearas v. 600 11.5, v. 1000 12.4

Joensuu 24.11.

Kwakiuti Boko v. 700 18.1, v. 1000 17.8

Beauty Sleep v. 700 17.1, v. 1000 17.5

Hacek v. 700 18.6, v. 1000 18.5

All Chance v. 700 16.7, v. 1000 16.8

Love'n Cash v. 700 19.3, v. 1000 18.7

Fransua v. 700 31.4, v. 1000 30.9

Francis Goodland v. 700 16.1, v. 1000 16.1

Lahti 24.11.

Up Down Lily v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Payet v. 700 9.8, v. 1000 12.2

Tringa Oak v. 700 16.1, v. 1000 16.7

Tuurin Tuli v. 700 25.4, v. 1000 26.8

Vauhtis v. 700 26.9, v. 1000 26.5

Galileo Way v. 700 12.6, v .1000 13.7

Centodieci v. 700 15.6 ,v. 1000 16.3

Åby 23.11.

Ibiza Garbo v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Vikens Cashflow v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Önas Regina v. 700 12.6, v. 1000 14.7

Zebulon v. 700 12.0, v. 1000 14.0

Hannibal Face v. 700 10.0, v. 1000 11.6

Mazuocco Boko v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Almas Caviar v. 700 10.9, v. 1000 13.0

lauantai 25. marraskuuta 2023

Solvalla 22.11.

Marjons Mio v. 700 16.7, v. 1000 16.7

Cloud Busting v. 700 15.9, v. 1000 16.2

Big Best Helvin v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Victory Venus v. 600 14.7, v .1000 15.2

S.G.Dracarys v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Waypoint Sequence v. 600 13.0, v. 1000 13.9

Dats Tore v. 700 14.7, v. 1000 15.4

Chimi v. 600 13.1, v. 1000 14.3

Fat Rabbit v. 700 16.2, v. 1000 15.6

Vermo 22.11.

Too Match v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Costner v. 700 32.4, v. 1000 32.0

Sublime Soa v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Runforthehills v. 700 15.3, v. 1000 16.6

Taraori v. 700 29.6, v. 1000 30.1

Rosima v. 700 12.8, v. 100013.4

Aatsi v. 700 24.1, v. 1000 25.0

Brolle F. v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Stunning Spark v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Gävle 21.11.

Fish Story v. 700 15.6, v. 1000 16.8

Donatello Face v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Quinan Tooma v. 700 11.2, v. 1000 13.2

Crazy Life v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Run n' Cola v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Icone de l'Etre v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Zätamustangen v. 700 12.9, v. 1000 13.2

Don'taskdon'ttell v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Teivo 21.11.

Revontulen Farssi v. 700 31.4, v. 1000 32.8

Guts n' Glory v. 700 15.2, v. 1000 17.3

Dalton Buugi v. 700 28.8, v. 1000 28.8

Profar v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Might Be Romeo v. 700 14.5, v .1000 14.6

Fingerborg v. 700 14.5, v. 1000 15.5

MAS Flash v. 700 12.4, v. 1000 13.2

Naputus v. 700 25.0, v. 1000 25.8

Buck Lane v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Halmstad 20.11.

Myspirit v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Moira Boko v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Global Bam Bautin v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Peak of Glory v. 700 13.0, v. 1000 14.6

Calling Out v. 700 14.6, v. 1000 15.1

King Only The One v. 700 12.4, v .1000 13.6

Lorens Flevo v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Seinäjoki 20.11.

Neiti Sävel v. 700 32.7, v. 100031.9

Uskotoivo v. 700 29.9, v .1000 29.7

Feels Like Power v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Myllyn Vili v. 700 23.9, v. 1000 23.4

Super Schissel v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Vapassi v. 700 25.4, v. 1000 26.4

Mc Lee v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Glitteri v. 700 30.2, v. 1000 32.1

Show Must Go On v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Artful Deimos v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Färjestad 19.11.

Selective Calling v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Global Billboard v. 700 13.0, v. 1000 12.9

Kattbo Dream v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Tabasco C.D: v. 700 11.7

Call It Home v. 700 14.2, v. 1000 15.9

Velocius Crowd One v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Penthouse v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Oulu 19.11.

Kalsarikännit v. 700 15.2, v. 1000 16.9

Battle Beast v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Capriccio d'Amore v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Hades v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Game Set Match v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Hissun Tellu v. 700 30.4, v. 1000 30.2

Chopin Blues v. 700 15.0, v. 1000 16.6


Turku 18.11.

Yosemite Sam v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Vivienne W. v. 700 14.3, v. 1000 16.3

Bold Lane v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Denise Combo v. 700 15.2, v. 1000 15.0

Wiiru v. 700 27.5, v. 1000 27.6

Eskilstuna 18.11.

Gianluca D.K. v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Freako v. 700 12.7, v. 1000 13.1

B.W.L.Fighter v. 600 13.3, v. 1000 14.1

Phoenix Photo v. 700 7.9, v. 1000 9.9

Fame And Glory v. 700 9.7, v. 1000 11.8

Power Doc v. 600 14.1, v. 1000 13.4

Cabaret Artist v. 600 10.8, v. 1000 11.7

Declan v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Ninetta Boko v. 600 9.6, v. 1000 11.3

A Fair Day v. 600 9.6, v .1000 11.0

Bourbon Brodde v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Jyväskylä 18.11.

Wiia v. 700 30.1, v. 1000 30.7

The First Boy v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Xanthus Kemp v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Global Crossover v. 700 12.8

One Of v. 700 13.9, v. 1000 16.0

Piece of Battle v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Vauhtis v. 700 25.0, v. 1000 25.8

BWT Gazeau v. 700 11.2, v. 1000 13.1

Varjosi v. 700 26.2, v. 1000 26.6

Tinderi v. 700 24.3, v. 1000 24.5

Bollnäs 17.11.

A Perfect Man v. 600 13.5, v. 1000 15.0

One Cristal v. 600 13.1, v. 1000 13.5

Kuopio 17.11.

Mandela Zon v. 700 11.5, v. 1000 14.0

Aquero v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Lorella Luca v. 700 15.2, v. 1000 15.8

Moon Riding High v. 700 13.7, v. 1000 15.4


Pori 17.11.

Forever First Lady v. 700 15.5, v. 1000 18.0

Speedy Norwegian v. 700 12.3 ,v. 1000 12.5

Cheeky Shade v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Not Bad v. 700 11.7, v. 1000 13.6

Stardust Comery v. 700 11.6, v. 1000 13.8

Rallin Muisto v. 700 23.6, v. 1000 24.3

Bluehill's Wizard v. 700 17.3, v .1000 17.4

Lahti 16.11.

Dreams v. 700 15.0, v. 1000 16.9

Erv Zet v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Yippee Ki Yay v. 700 13.8, v. 1000 16.0

Winetto v. 700 25.2, v .1000 27.3

Reload Pellini v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Legend Boko v. 700 12.8, v. 1000 13.9


torstai 16. marraskuuta 2023

Åby 15.11.

Just For Show v. 700 14.4, v. 1000 16.3

Junious Heot v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Walk of Life v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Classic Saar v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Olga Utca v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Tug of War v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Carroty v. 700 10.1, v. 1000 12.1

Hustle Rain v. 700 12.6, v. 1000 12.9

Mack Love v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Solvalla 15.11.

Ninepoints Winner v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Spike M.M. v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Eowyn v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Maserati Hall v. 700 11.1, v. 1000 13.5

Keep Gamble v. 700 9.3, v. 1000 10.3

High On Pepper v. 700 10.5, v. 1000 10.9

Bottnas Justin v. 600 14.2

Kennedy Boko v. 700 15.2, v. 1000 15.2

Jimbaran Zon v. 700 9.6, v. 1000 12.1

Sun Summit v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Vermo 15.11.

Vivienne W. v. 700 15.2, v. 1000 16.8

Villiheikki v. 700 27.7, v. 1000 29.7

Kiikku's Giant v. 700 11.8, v. 1000 13.6

Staro Quincy v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Kiikku's Nea v. 700 14.4, v .1000 15.6

Maisteri Jutila v. 700 24.9, v. 1000 24.8

Too Fit For You v. 700 10.6, v. 1000 12.9

Isosalon Ilo v. 700 26.3

keskiviikko 15. marraskuuta 2023

Jägersro 14.11.

Global Euphoria v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Toni Barosso v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Don Cash v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Ko Samui v. 700 11.2 ,v. 1000 12.9

Classic Hill v. 700 15.1, v. 1000 16.4

That's So Spicy v. 700 13.5, v. 1000 15.3

Peak Cashflow v. 700 13.5, v .1000 14.0

Safira Diablo v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Yantra Slave Cal v. 700 10.5, v. 1000 12.1

Teivo 14.11.

Häijymies v. 700 37.1, v. 1000 35.7

Impressario v. 700 18.3, v. 1000 17.4

Centodieci v. 700 16.5, v. 1000 17.3

Leonore Adams v. 700 14.4, v. 1000 15.3

Heavy Secret v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Captain CLoud v. 700 13.2, v. 1000 15.1

Anything For You v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Ray Boy v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Närvänä v. 700 30.3, v. 1000 30.6

Färjestad 13.11.

Kendrick K.W. v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Åse Tim v. 700 13.4, v. 1000 16.1

Ruffian v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Ängens Straman v. 700 12.6, v .1000 13.6

Herme's Cape v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Daytona Roc v. 700 12.1, v. 1000 14.1

Nordetia v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Mikkeli 13.11.

Villilotta v. 700 26.9, v. 1000 27.3

Piece of Knowledge v. 700 19.5, v. 1000 19.4

Why Cane v. 700 17.2, v. 1000 17.3

Jinx v. 700 16.6, v. 1000 16.9

Paavolan Hurmos v. 700 28.0, v. 1000 28.9

Otto Erich v. 700 20.0, v. 1000 19.2

Taraori v. 700 25.1, v. 1000 27.3

Annan v. 700 24.6, v. 1000 25.5

Sublime Soa v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Forssa 12.11.

Perfect Player v. 700 16.3, v. 1000 18.8

Williamsburg v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Jagger Beyonce v. 700 13.4 ,v. 1000 16.0

Jetset Vice v. 700 12.1, v. 1000 15.5

Isosalon Isku v. 700 26.4, v. 1000 28.7

Our Lexa v. 700 16.1, v. 1000 18.4

Coconut Match v. 700 15.8, v. 1000 17.7

Bergsåker 11.11.

Dear Friend v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Ever Loving v. 700 13.5, v .1000 14.3

Phoenix Photo v. 700 8.9, v. 1000 10.5

Sayonara v. 800 10.9

Scorpion Tile v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Chimi v. 700 11.0, v. 1000 12.6

Kendall Jackson v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Kentucky Sisu v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Vermo 11.11.

Costner v. 700 25.4, v. 1000 27.5

Laird Hamilt Boko v. 700 13.8, v. 1000 15.6

Vauhtipoku v. 700 30.9, v. 1000 29.6

Silent Starlight v. 700 16.0, v. 1000 15.9

Mandela Zon v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Alman Ninette v. 700 23.9, v. 1000 25.4

American Cooper v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Goodygoodytwoshoes v. 600 13.0

Hurman Viesker v. 700 24.4, v. 1000 25.2

Kyle Web v. 700 12.6, v. 1000 13.6


Romme 10.11.

Mary Wadd v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Ximena v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Dark Roadster v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Zätamustangen v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Jax Journey v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Kouvola 10.11.

Arctic Dash v. 700 17.7, v. 1000 17.7

Profar v. 700 19.6, v. 1000 19.7

Tangen Ove v. 700 24.2, v. 1000 25.8

MAS Goes On v. 700 17.2, v. 1000 18.4

Enjoy's Leon v. 700 15.9, v. 1000 15.8

Cash Maker v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Hamilton d'Am v. 700 14.9, v. 1000 17.1

Anders v. 700 17.6, v .1000 18.4

Seinäjoki 10.11.

Show Must Go On v. 700 11.4, v. 1000 13.7

Manuzio Hanover v. 700 12.6, v. 1000 15.7

Christine L Garden v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Madrero v. 700 12.8, v. 1000 15.7

Rosetta Frido v. 700 16.9, v. 1000 18.5

Åby 9.11.

Västerbo Henry v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Meca Occagnes v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Zigge R.P. v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Fairplay v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Wingait Henke v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Global Bodyguard v. 700 9.5, v. 1000 11.1

perjantai 10. marraskuuta 2023

Ylivieska 9.11.

Leijan Liito v. 700 26.7, v. 1000 27.3

Capriccio d'Amore v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Havglimt v. 700 25.4, v. 1000 26.8

Sundsvik Al Buraq v. 700 17.5, v. 1000 17.8

Protector Tile v. 700 12.1, v. 1000 14.3

Cheval Mon Ami v. 700 16.0, v. 1000 17.0

Midnight Treasure v. 700 14.0, v. 1000 16.6

Jägersro 8.11.

Love Silvio v. 700 16.7, v. 1000 16.5

Oriana Boko v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Vancouver High v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Monster Wine v. 700 14.2, v. 1000 14.1

Labyad Bros v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Without A Doubt v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Soundtrack v. 700 13.0, v. 1000 12.7

Ka Boom Mearas v. 700 14.1, v. 1000 13.8

Vapovento Pax v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Cheri Cheri Lady v. 700 10.8, v. 1000 11.3

Solvalla 8.11.

Romulus Tooma v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Freako v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Matchmadeinheaven v. 700 16.5, v. 1000 16.1

Blast Pad v. 700 13.7, v. 1000 12.7

Lansky v. 700 14.9, v. 1000 14.8

Solkattens Star v. 700 116, v. 1000 12.7

Benchmark v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Tangen Bork v. 700 22.7, v. 1000 24.4

Yucatan Diamant v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Saonoi v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Joensuu 8.11.

Hacek v. 700 19.0

Posokka v. 700 35.1, v. 1000 24.0

Club Nord Caviar v. 700 18.3, v. 1000 18.4

Papassi v. 700 31.7, v. 1000 32.3

Global Crossover v. 700 16.1, v. 1000 15.6

Vauhtis v. 700 26.6, v. 1000 26.7

Global Deputy v. 700 16.3, v. 1000 15.8

Vuaran Vihu v. 700 33.3, v. 1000 32.1

La Courabou v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Franci Goodland v. 700 16.2, v. 1000 17.5

Gävle 7.11.

Java Å v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Relevant Stride v. 700 12.6, v. 1000 14.2

M.T.Rambling Rose v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Crazy Boy v. 700 16.3, v. 1000 16.4

Winner's Game v. 700 12.8, v. 1000 14.7

Express Cash v. 700 14.9, v. 1000 16.0

Happy Go Pepper v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Teivo 7.11.

Up Down Lily v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Villiheila v. 700 26.5, v. 1000 27.5

Gladiator Comery v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Aronin Muisto v. 700 26.9, v. 1000 27.0

Ray Boy v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Stardust Comery v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Cecilia Cheerful v. 700 15.5, v. 1000 16.5

Ceisariina v. 700 31.1, v. 1000 30.6

Consalvo v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Eskilstuna 6.11.

Hoohoo Haahaa v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Even You v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Brasco Brodde v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Triton v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Diamond Sox v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Kaustinen 6.11.

Macabeo v. 700 16.2, v. 1000 17.4

Uhmapeli v. 700 29.2, v. 1000 29.2

Rivercapes Way v. 700 11.7, v. 1000 13.7

Jacksonville v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Show Must Go On v. 700 12.0, v. 1000 13.3, v. 1700 13.9

Javeri v. 700 27.6, v. 1000 28.1

Mandela Zon v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Solvalla 5.11.

Fame And Glory v. 1000 13.3

Cabaret Artist v. 600 9.6, v. 1000 11.1

Joy Sisu v. 600 10.0, v. 1000 10.8

Nelson Greenwood v. 600 9.7, v. 1000 12.4

Ninetta Boko v. 600 12.0, v. 1000 12.8

Elegance Kronos v. 700 10.1, v. 1000 11.4

Staro Mack Crowe v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Frustration v. 700 9.9, v. 1000 11.8

O'mara Zon v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Dream Combo v. 600 16.3, v. 1000 15.0

Xanthis Harvey v. 600 12.0, v. 1000 11.5

Bedazzled Sox v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Bjerke 4.11.

Ca'belli V.W. v. 600 10.4, v. 1000 12.0

Delicious Gar v. 700 9.1, v. 1000 10.6

Give Me Five N.O. v. 600 13.0, v .1000 13.6

Rome Pays Off v. 700 9.8, v. 1000 12.3

Daneo Degli Dei v. 700 11.8, v. 1000 12.1

Lipton Scott v. 70011.8, v. 1000 12.5

Demon v. 700 9.8, v. 1000 10.1

Ninja Zon v. 700 11.0, v. 1000 11.7

Örebro 3.11.

Husar Brick v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Syrah v. 700 12.9, v. 1000 14.7

Babsans Bankir v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Inferno Launcher v. 700 15.6, v. 1000 15.4

Drill v. 700 12.9, v. 1000 13.2

Bollnäs 3.11.

Ies General v. 600 14.1, v .1000 15.3

Sign Me Up Yankee v. 600 14.9, v. 1000 15.3

Kismet K. v. 600 12.9, v. 1000 14.8

Forssa 3.11.

Ecarte v. 700 14.6, v. 1000 17.3

Artful Funny v. 700 17.2, v. 1000 18.8

Rafaello Classico v. 700 15.2, v. 1000 17.8

Justice Ås v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Bebe v. 700 26.7, v. 1000 28.2

Flo Jo v. 700 16.0, v. 1000 18.3

Bold Lane v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Jyväskylä 3.11.

Top Hit v. 700 15.4, v. 1000 17.6

Arctic Estelle v. 700 14.9, v. 1000 16.0

Hentun Liisa v. 700 26.1, v. 1000 27.0

Villihanna v. 700 25.7, v. 1000 27.4

Isosalon Ihme v. 700 27.1, v. 1000 28.5

Smokin Ride v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Feels Like Flying v. 700 14.1, v. 1000 15.9

Feels Like Power v. 700 14.8, v. 1000 17.1

Mythical Ray v. 700 13.7, v. 1000 15.6

Edward Snipes v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Oulu 3.11.

Ker Miel v. 700 16.1, v. 1000 17.3

Standalone Royalty v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Darwin P. v. 700 15.1, v. 1000 16.9

Exploding Anna v. 700 18.5, v. 1000 18.0

Next To Wheels v. 700 16.1, v. 1000 15.9

sunnuntai 5. marraskuuta 2023

Åby 2.11.

Magic Cider v. 700 15.8, v. 1000 17.0

Mcllroy v. 700 16.2, v. 1000 16.5

Mangiapane v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Dajanov v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Yantra Slave Cal v. 700 10.0, v. 1000 11.4

Fosbury Zet v. 700 13.9, v. 1000 13.6

Digital Eye v. 700 15.6,  v. 1000 15.6

Max Lane v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Lahti 2.11.

Shaqir v. 700 13.9, v. 1000 15.7

Villilotta v. 700 30.6, v. 1000 31.0

Revenge Vici v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Bergsåker 1.11.

Vera Wadel v. 700 16.0, v. 1000 17.4

Titan Yoda v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Västerbo Adventure v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Perkins v. 700 12.4, v. 1000 13.2

I.D.Gasolin v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Cigars Eagle Owl v. 700 12.5, v. 1000 12.9

West Wind v. 700 11.5, v. 1000 13.7

Solvalla 1.11.

Oracel Vixi v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Grace Trot v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Lacazeune v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Mellby Jail v. 700 12.4, v. 1000 13.3

High On Pepper v. 700 11.0, v .1000 10.3

Mister A. v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Funcio v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Mellby Kneckt v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Chestnut v. 700 9.9, v. 1000 11.2

Fat Rabbit v. 700 10.1, v. 1000 11.8

Vermo 1.11.

Impressario v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Costner v. 700 28.0, v. 1000 27.4

New Grove Xtacy v. 70015.7, v. 1000 16.5

Bean Fighter v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Papa Rock v. 700 11.3, v. 1000 13.4

Alman Ninette v. 700 26.9, v. 1000 27.1

Truly Easy v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Jeppas Winston v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Truedream A.F. v. 700 14.0, v. 1000 14.5

lauantai 4. marraskuuta 2023

Axevalla 31.10.

Ohio Boko v. 700 20.6, v. 1000 20.7

Anna Mae v. 700 15.9, v. 1000 16.4

Florio v. 700 18.0, v. 1000 16.8

Golden Crescent v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Vaiana Face v. 700 18.7, v. 1000 19.1

Daytona Roc v. 700 11.2, v. 1000 13.2

Knut Rapid v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Smajlis v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Criterion v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Teivo 31.10.

Wauhitta v. 700 30.3, v. 1000 30.5

Lady Cash v. 700 14.7

Super Schissel v. 700 11.0, v. 1000 12.6

Yuvarajah v. 700 14.8

Kiikku's Nea v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Nu Del v. 700 12.0, v. 1000 14.2

Vapassi v. 700 26.6, v. 1000 26.9

Anders v. 700 17.5, v. 1000 17.6

Halmstad 30.10.

Nugget Zon v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Wanderlust Pellini v. 700 13.9, v. 1000 13.9

King of the Hill v. 700 13.6, v. 1000 13.5

Nikki Lane v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Tuppen v. 700 13.3, v. 1000 11.7, v. 1700 12.6

Farbror Melker v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Seinäjoki 30.10.

Stoneisle Vega v. 700 17.8, v. 1000 18.2

Markin Tähti v. 700 30.5, v. 1000 29.8

Cassandra Orden v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Trouble Leader v. 700 13.7, v. 1000 13.5

Kuuselan Winneri v. 700 26.8, v. 1000 26.9

Hurman Viesker v. 700 24.0, v. 1000 24.2

Xenon Leader v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Mc Lee v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Turku 29.10.

Donna Arioso v. 700 15.6, v. 1000 17.0

Laird Hamilt Boko v. 600 16.1, v. 1000 15.0, v. 1600 14.0

Kukkarosuon Kurko v. 700 26.1, v. 1000 26.0

American Cooper v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Ranch Whodidwhat v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Albarino Sala v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Finest Urum v. 700 15.1, v. 1000 15.3

torstai 2. marraskuuta 2023

Jägersro 28.10.

Vermithrax v. 600 12.4, v. 1000 13.5

Tidore Degato v. 500 13.8, v. 1000 12.6

Jikken v. 600 11.7, v. 1000 12.9

Lucifer Boko v. 700 9.9, v. 1000 11.1

De Chambeau v. 600 12.9, v. 1000 12.9

Ultion Face v. 700 11.0, v. 1000 11.4

Game On Butcher v. 600  13.7, v. 1000 13.8

Lady Beluga v. 600 10.7, v. 1000 11.4

Even Steven v. 600 11.2, v. 1000 11.4

Deborah S.H. v. 700 9.1, v. 1000 10.8

Peak Cashflow v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Kouvola 28.10.

Zähikäinen v. 700 27.1, v. 1000 27.0

Quadriofoglio v. 70014.3, v. 1000 14.9

Icella v. 700 15.9, v .1000 15.8

Vonkari v. 700 28.0, v. 1000 27.0

Let's Get It Up v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Cobbys Angelica v. 700 12.0, v. 1000 14.2

Consalvo v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Stallone v. 700 23.6

Fly By Me v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Honey Trix v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Ylivieska 28.10.

Leijan Liito v. 700 26.8, v. 1000 28.2

Profar v. 700 15.8, v. 1000 17.4

Elenors Magic v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Carlos Combo v. 700 13.9, v. 1000 15.7

Ninth Nobleman v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Lexus Grimeton v. 700 18.1, v. 1000 18.6

Kalmar 27.10.

Far Wise As v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Laredo Boko v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Laban Lagö v. 700 11.9, v. 1000 12.0

Remember Me D.E. v. 700 13.9, v. 1000 13.9

A Fair Day v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Global Emotion v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Romme 27.10.

Youcan'taffordme v. 700 12.4, v. 1000 14.9

Blast Pad v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Apomorfin v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Reven Dejavu v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Banana Joe v. 700 14.2, v. 1000 14.2

Oulu 27.10.

 Hissun Turbo v. 700 24.2, v. 1000 25.2

Chased v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Interlude Ferm v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Adde S.H. v. 700 11.5, v. 1000 12.1

NIghtshifter v. 700 14.0, v. 1000 15.6

Olympia Luxi v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Kuopio 27.10.

Norton Thoke v. 700 15.9, v. 1000 17.5

I.P. Ruuti v. 700 34.6, v. 1000 34.0

The Big Payback v. 700 14.1, v. 1000 14.3

Incrdible Koks v. 700 14.6, v. 1000 16.2

Queens's Visa v. 700 14.3, v. 1000 15.9

Gävle 26.10.

Dark Roadster v. 700 10.6, v. 1000 11.4

Happy Go Pepper v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Zätanmustangen v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Lahti 26.10.

Grande No Less v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Amanda Evo v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Lake's Elmer v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Metsärinteen Pommi v. 700 26.9, v. 1000 27.1

Franselmi v. 700 22.5, v. 1000 23.3

Global Agency v. 700 11.9, v. 1000 13.0

El Kickoff v. 700 11.2, v. 1000 13.7

Black Cash v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Åby 25.10.

Vikens Love Kill v. 700 11.9, v. 1000 13.9

Qillerbee v. 700 10.9, v. 1000 13.6

Pickford v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Vikens Cashflow v. 700 13.4, v. 1000 144.

Pingu Superb v. 700 12.4, v. 1000 14.6

Remburs R.D. v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Nevio Boko v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Cypress Point v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Real Scotch v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Solvalla 25.10.

Braceforimpact v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Kurtz v. 700 15.9, v. 1000 15.9

Dedes Vici v. 700 12.6, v. 1000 13.1

Bear High v. 700 8.7, v. 1000 11.5

Decision Maker v. 700 9.7, v. 1000 10.4

Jobspost v. 700 9.5, v. 1000 11.8

THe Box v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Wings Level v. 700 9.6, v. 1000 12.1

Dareios di Poggio v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Vermo 25.10.

Argangel Garden v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Parttime Priest v. 700 15.9, v. 1000 17.2

Hurman Viesker v. 700 24.9, v. 1000 26.3

American Cooper v. 700 10.1, v. 1000 12.1

Goodygoodytwoshoes v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Sands Gangster v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Uptown Kemp v. 700 13.7, v. 1000 16.7

M.A. Piste v. 700 26.1, v. 1000 26.6

BWT Gazeau v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Winetto v. 700 28.6, v. 1000 29.4

Eskilstuna 24.10.

Captain Adore v. 700 15.0, v. 1000 16.6

Jerka Sting v. 700 9.5, v. 1000 10.9

Brilliant Flair v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Even You v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Powerbank v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Halle Westwood v. 700 11.0, v. 1000 12.9

Andy Gel v. 600 11.2, v. 1000 11.1

Solar Wind v. 700 12.6, v. 1000 15.0

Winner's Game v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Teivo 24.10.

James v. 700 30.3, v. 1000 32.1

Dollar Haven v. 700 16.8, v. 1000 17.7

Cheeky Shade v. 700 18.4, v. 1000 19.4

Villiheila v. 700 28.8, v. 1000 31.2

Amazing Hunter v. 700 16.9, v. 1000 17.9

Wild Mind v. 700 17.8, v. 1000 17.3

Anuýthing For You v. 700 13.9, v .1000 14.9

Celeritas Savage v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Impressario v. 700 16.4, v. 1000 17.2

Mantorp 23.10.

Västerbo M.A.S.H. v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Hera Hammering v. 700 12.4, v. 1000 13.2

Simb Lone Star v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Kismet K. v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Drill v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Theycallmesixten v. 700 10.7, v. 1000 11.6

Forssa 23.10.

Vivienne V. v. 700 16.4, v. 1000 18.3

Morison v. 700 24.4, v. 1000 26.4

Ronaldo Malibu v. 700 11.9, v. 1000 13.

Ready For Tomorrow v. 700 14.2, v. 1000 16.6

Adrasthee v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Yippee Ki Yay v. 700 14.4, v. 1000 16.2

Romme 22.10.

Olga Tooma v. 700  13.2, v. 1000 14.0

Orlando Viva v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Ies General v. 600 11.2, v. 1000 13.8

Coral Coger v. 700 12.7, v. 1000 13.0

Illfindmywayhome v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Jyväskylä 22.10.

Profar v. 700 15.1, v. 1000 16.3

Ywonne Croft v. 700 13.1, v. 1000 14.8

Mini Pepper v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Careless Guy v, 700 12.4, v. 1000 14.1

Liston v. 700 28.7, v. 1000 28.8

Rogue Rover v. 700 14.4, v. 1000 16.3

Örebro 21.10.

Charlie Trot v. 700 15.3, v. 1000 15.2

Kipketer Mearas v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Matchmadeinheaven v. 700 14.8, v. 1000 15.8

Kinky Boots v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Joint Chief v. 600 12.3, v. 1000 13.7

O.M.Hazelbrouck v. 600 12.1, v. 1000 13.0

Wilson Laylock v. 700 14.9, v. 1000 15.0

Power Doc v. 600 10.5, v. 1000 12.2

Faeza Zet v. 600 12.4, v. 1000 13.0

Indy Rock v. 700 10.3

Hoonigan v. 700 17.3, v. 1000 17.8

Boden 20.10.

Lilium Sisu v. 700 16.2, v. 1000 16.6

Nolimitjimit v. 700 11.6, v. 1000 12.5

King of Djazz v. 700 12.3, v. 1000 13.2