Hae tästä blogista

tiistai 28. helmikuuta 2017

Forssa 17.2.

Wille's Rainmaker v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Millstone's Vivid v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Stoneisle Jade v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Ekin Toive v. 700 22.9, v. 1000 25.0
Super Ray v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Hill's Manolito v. 700 18.3, v. 1000 18.7

Åby 16.2.

Chosen One v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Adamant v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Thor Gammelsbäk v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Caddie Jo v. 700 12.8
Let It Happen v. 600 14.7, v. 1000 14.2
Tour Knight v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Lahti 16.2.

Lipstick Aria v. 700 19.2, v. 1000 19.4
Suviruusuli v. 700 28.2, v. 1000 29.6
Cold Seastar v. 700 14.7, v. 1000 14.4
Sundsvik Orofebbre v. 700 15.5, v. 1000 17.2
Arctic Ile v. 70014.8, v. 1000 14.8
Safe Crossing v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Essi Van Press v. 700 12.4, v. 1000 14.6

Jägersro 15.2.

Europa Sisu v. 700 17.7, v. 1000 17.1
Caddie Kasandra v. 700 11.0, v. 1000 11.6
Completely Perfect v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Figadu U.R. v. 600 13.4, v. 1000 14.6
Quiz Töll v. 700 11.0, v. 1000 11.9
Tinamo Jet v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Wilma Leggrowback v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Georgie Mae v. 700 10.0, v. 1000 11.4
Christine Sixteen v. 600 12.2, v. 1000 14.4

Solvalla 15.2.

Global U.Turn v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Nontoxic v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Rihanna v. 600 13.6, v. 1000 15.9
Electrical Storm v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Unchained Feelings v. 600 11.2, v. 1000 13.2
Albäck Amy v. 700 10.5, v. 1000 12.8
Mellby Collector v. 600 12.2, v. 1000 13.8
Iasi v. 600 12.8, v. 1000 14.0
Etosha Boko v. 600 12.6, v. 1000 14.0
Je t'Aime Ruinart v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Vermo 15.2.

Sea Breeze v. 700 22.8, v. 1000 21.0
Fill My Pocket v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Turbori v. 70012.5, v. 1000 13.6
Victory Pilot v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Tuhori v. 700 28.2, .v 1000 28.4
Imun Siro v. 700 24.2, v. 1000 25.7
Lovetown v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Playboy Sala v. 700 11.4, v. 1000 13.1
El Bodyguard v. 700 13.2, v. 1000 14.8

Gävle 14.2.

Jack Zon v. 700 17.0, v. 1000 17.5
Guinea Boko v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Teyla v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Catch ME W.F: v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Opitergium v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Mellby Dealer v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Viola v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Teivo 14.2.

Tuulik v. 700 32.0, v. 1000 32.5
Leader Aria v. 700 16.7, v. 1000 18.2
Defiant Pie v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Callum v. 700 11.2, v. 1000 12.7
Memphis Minnie v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Moonlight Storm v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Ellix Rhyme v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Derek v. 700 25.5, v. 1000 27.8

Halmstad 13.2.

Stelina v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Cherie Kee v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Umberto Axe v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Right Broline v. 700 13.4, .v 1000 13.9
Mitos Gold v. 700 11.4, v. 1000 13.1

sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Jyväskylä 13.2.

BWT Banzai v. 700 18.3, v. 1000 17.8
Hissun Aarre v. 700 24.9, v. 1000 25.5
Wakeful Diver v. 700 18.6, v. 1000 18.7
Sir Robert v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Bebina v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Ida's Oliver v. 700 15.9, v. 1000 16.4

lauantai 25. helmikuuta 2017

Romme 12.2.

Sundbo Tibast v. 700 12.0, v. 100 12.9
Smirre Creek v. 600 12.7, v. 1000 14.6
Misirlou v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Turku 12.2.

Westcoast Dewey v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Ponnen Sisu v. 700 29.5
Vind Farming v. 700 13.6, v. 1000 13.4
Chianti Center v. 700 13.7, v. 1000 14.9
As De Pique v. 700 14.5, v. 1000 16.7

Solvalla 11.2.

Mr Perfection v. 600 9.8, v. 1000 11.9
Quebec C.D. v. 600 9.8, v. 1000 11.5
Van Kronos v. 600 14.0, v. 1000 14.5
Mellby Duke v. 600 10.7, v. 1000 11.3
Red Rose America v. 700 10.3, v. 1000 11.0
Västerboonthenews v. 600 9.8, v. 1000 10.4
Avec Wine v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Globalsatisfaction v. 700 9.6, v. 1000 10.7
Indoor Voices v. 600 12.6, v. 1000 12.3
Carabinieri v. 700 8.9, v. 1000 10.4
Sahara Sun v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Vermo 11.2.

Celene Von Bentz v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Hetviina v. 700 25.8
Beatboxer v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Big Boss Kemp v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Stricker v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Pihlajan Aaroni v. 700 23.4, v. 1000 24.1
Glowing Love Luca v. 700 13.3, v. 1000 15.6
Ekin Toive v. 700 22.4, v. 1000 23.8
Bluehill's Storm v. 700 12.5, v. 1000 12.7
Twigs Voici v. 700 11.6, v. 1000 12.0
Zeus Kemp v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Bollnäs 10.2.

Cupido Sisu v. 600 12.7, v. 1000 13.5
Ruter Ess v. 600 11.9, v. 1000 13.5
Quatre Star v. 600 15.6, v. 1000 15.8
Andy Pandy v. 600 12.7, v. 1000 13.4

Solvalla 10.2.

Reggae Hall v. 700 10.8, v. 1000 12.2
Usain Cup v. 700 13.8
Lukas Zaz v. 700 9.7
Violet Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Duke Of Mearas v. 700 12.1, v. 1000 12.8

maanantai 20. helmikuuta 2017

Kuopio 10.2.

Walk A Mile v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Leon v. 700 14.7, v. 1000 18.1
Sandelsson v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Diktaattori v. 700 27.4, v. 1000 27.9
Midnight Mover v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Dream Cream v. 700 15.9, v. 1000 17.6

sunnuntai 19. helmikuuta 2017

Åby 9.2.

Go For Bananas v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Puisseguin v. 700 12.2, v. 1000 14.7
Benjamin Evo v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Muscle Lane v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Bikini So Teeny v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Usain Colt v. 700 11.6, v. 1000 14.4

Kouvola 9.2.

Merry Adventurer v. 700 17.0, v. 1000 17.6
Kake v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Myriam Kemp v. 700 15.4, v. 1000 16.8
Harmimatic Tinker v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Jamie Hyneman v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Tiger Shark v. 700 17.0, v. 1000 17.8

Bergsåker 8.2.

Devon Am v. 700 10.9, v. 1000 11.0
Joconelli v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Ready Lane v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Joy Ribb v. 700 11.5, v. 1000 11.8
Jeppas Picasso v. 600 9.2, .v 1000 12.3

Solvalla 8.2.

Undulat v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Queen Frecel v. 700 12.5, v. 1000 14.4
GoldenMile v. 600 13.1, v. 1000 15.0
Fitzcarraldo v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Carla D'Eronville v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Chosen One v. 700 13.9, v. 1000 13.6
Dedes Mythical v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Bellino B. v. 700 10.8, v. 1000 12.0

Vermo 8.2.

Sea Breeze v. 600 14.8, v. 1000 16.1
Ofelia Mick v. 700 13.8, v. 1000 15.5
Victory Pilot v. 700 11.0
Bosses Lily v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Laksin Lyyti v. 700 29.1, v. 1000 29.0
Millstone's Vivid v. 700 12.9, v. 1000 13.9
American Photo v. 700 11.9, v. 1000 13.8
Taruntuuli v. 700 24.2, v. 1000 25.6
Sacramento S v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Axevalla 7.2.

Mill Ultra v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Hunter Sund v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Starzinner v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Utrecht Rapid v. 700 12.8, v. 1000 15.2
Mood Indigo v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Roly Poly v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Västerbochecklight v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Barthold K. v. 700 13.8, v. 1000 14.0

Oulu 7.2.

Las Glider v. 700 21.1, v. 1000 20.6
Red Raider v. 700 16.7, v. 1000 17.4
Freddie De Veluwe v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Armadillo Armour v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Boztheman v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Quiet Leader v. 700 14.1, v. 1000 14.7
Tähti Kepu v. 700 27.0, v. 1000 26.3
Hiphop Highlight v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Mantorp 6.2.

Une Di Poggio v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Tennis v. 700 10.9, v. 1000 12.9
Lovely Boy v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Cabaree F.C. v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Top Yllit v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Rigoletto Jet v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Joensuu 6.2.

Exuberance v. 700 16.7, v. 1000 17.2
Dancing Missile v. 700 15.2, v. 1000 17.7
Korven Tinnitus v. 700 28.8, v. 1000 31.4
Honorary Consul v. 700 16.9, v. 1000 17.5

lauantai 18. helmikuuta 2017

Kalmar 5.2.

Ibiza Nalan v. 700 17.1, v. 1000 17.5
The Muffin Man v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Stronger N'Therest v. 700 14.7, v. 1000 15.1
Harry Kee v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Reo v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Mellby Espri v. 700 13.4, v. 1000 15.9

Seinäjoki 5.2.

Jailhouse Diablo v. 700 16.9, v. 1000 16.5
Liivate v. 700 27.3, v. 1000 28.4
Carajoso v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Vakuus v. 700 29.0, v. 1000 28.4
Grace Pezzo v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Hidalgo Slim v. 700 14.2, v. 1000 16.1

Lappeenranta 5.2.

Dark Defender v. 700 15.4, v. 1000 17.5
Evelyn Index v. 700 15.7, v. 1000 18.6
Mr Mallorca v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Honey Hellrider v. 700 18.0, v. 1000 17.8
Phantom Smith v. 700 18.9, v. 1000 19.1

Åby 4.2.

Calypso Am v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Uptothe Chapel v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Origo Tilly v. 600 12.3, v. 1000 12.3
Rafiki Fri v. 600 11.9
Lovely Star v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Hanna Banker v. 600 13.6, v. 1000 13.8
Obi Wan v. 600 9.8, v. 1000 11.9
Magic Happens v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Master Crowe v. 700 10.1, v. 1000 12.2

Teivo 4.2.

Poika-Ramiini v. 700 27.6
Whisky Dancing v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Jepas Pointter v. 700 14.0, v. 1000 13.9
Tuurin Toivo v. 700 24.5, v. 1000 24.1
Big Boss Kemp v. 700 12.2
Juntti Jussi v. 700 21.9
Miss Gladiator v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Blues Brother v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Wilhelm Nash v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Midnight Hour v. 700 12.5, v. 1000 12.6
Pihlajan Aaroni v. 700 22.0, v. 1000 23.5

Romme 3.2.

Brio Du Biwetz v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Dinozzo Yamoz v. 700 11.4, v. 1000 13.3
Udo v. 700 12.7, v. 1000 15.1
Mr Dream Coktail v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Solvalla 3.2.

Boomer v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Crowd Pleaser v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Sansiro Gelj v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Trinidad As v. 700 10.2 ,v. 1000 12.1
Zeus Karsk v. 700 13.2, v. 1000 12.8

Turku 3.2.

Safe Crossing v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Uurestas v. 700 16.2, v. 1000 17.0
Made In Shade v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Winter's Luckylady v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Dreamy Chip v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Bombard v. 700 17.4, v. 1000 18.2

torstai 16. helmikuuta 2017

Åby 2.2.

Trecciadoro Rex v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Umberto Axe v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Day Sun Dream v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Cocktail Atout v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Thaitec v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Return To Sweden v. 700 11.0, v. 1000 14.5

Lahti 2.2.

Fly Icon v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Celene Von Bentz v. 700 17.9, v. 1000 17.9
Hopeless Guy v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Turoruutu v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Anything For You v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Hello Garfield v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Aliana Von Bentz v. 700 17.1, v. 1000 17.3
Denny Crane v. 700 13.5, .v 1000 14.5

maanantai 13. helmikuuta 2017

Jägersro 1.2.

Xanthis B.Good v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Wingait Erik v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Demokritos F. v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Tour Knight v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Shorthanded Jag v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Rapide Du Pommeau v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Cantab's Alfa v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Valentin v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Mitos Gold v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Solvalla 1.2.

Mr Golden Quick v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Genuine Boko v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Party Hanover v. 600 12.4, v. 1000 14.1
Queen Frecel v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Mariluck v. 600 12.4, .v 1000 13.3
Obelix Skift v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Jager Oaks v. 700 10.4, v. 1000 12.4
Eclipse Boko v. 700 12.6, v. 1000 13.2
British Steel v. 700 9.6, v. 1000 11.2
Pokemon Ås v. 700 10.9, v. 1000 13.2

Helsinki 1.2.

Näätinki v. 700 29.8, v. 1000 30.0
Athletic Style v. 700 15.6, v. 1000 16.9
Memphis Minnie v. 700 15.1, v. 1000 16.7
Love De Villeneuve v. 700 12.8, v. 1000 13.2
Intoiivari v. 700 24.0, v. 1000 24.7
Pennsylvania v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Pinest Chocolate v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Beatboxer v. 700 11.1, v. 1000 13.8
Stricker v. 700 11.2

sunnuntai 12. helmikuuta 2017

Eskilstuna 31.1.

Zilence v. 700 17.4, v. 1000 17.1
Last Robin Hood v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Xceed G.T. v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Juiceman v. 700 16.3, v. 1000 15.9
Teyla v. 700 13.0, v. 1000 15.1
Banthechocolate v. 700 13.3, v. 1000 15.4
This Is Alex v. 700 12.1
Mistelle v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Teivo 31.1.

Villin Viksu v. 700 32.9, v. 1000 32.9
Blue Flash v. 700 18.9, v. 1000 19.0
A.T. Veeti v. 700 29.2, v. 1000 29.5
Dream And Hope v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Power Ligth v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Arrowsrain v. 700 13.8, v. 1000 15.5
Air Gunner v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Echauffour U.S. v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Rojaltti v. 700 29.5, .v 1000 29.1
Ray Mysterio v. 700 15.4, v. 1000 17.5

Kaustinen 30.1.

Inflammable Jam v. 700 18.6, v. 1000 18.5
Diktaattori v. 700 23.6, v. 1000 25.5
Stone Capes Nougat v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Fiiling v. 700 26.8, v. 1000 28.0
Up Up And Away v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Umberto Croft v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Cankus Thunderball v. 700 16.7, v. 1000 17.3

Solvalla 29.1.

Actual Star v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Global Secrecy v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Aroma Grim v. 600 11.2, v. 1000 10.8
Astrodome v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Global Un Poco v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Linus Boy v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Hazelhem Hermes v. 700 14.3, v. 1000 14.0
Usain Henna v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Rubacuori Alca v. 700 10.9, v. 1000 12.5
King's Call v. 700 13.3, v. 1000 14.9

lauantai 11. helmikuuta 2017

Kuopio 29.1.

Boss Gutset v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Ilon Ari v. 700 27.1, v. 1000 27.2
Donnie Brasco v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Apardo v. 700 18.4, v. 1000 18.7

keskiviikko 8. helmikuuta 2017

Bergsåker 28.1.

Malkin v. 600 14.6, v. 1000 14.5
Pimpinette Face v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Niceguysdontbother v. 600 14.1, v. 1000 14.3
Fitzcarraldo v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Poochai v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Avec Wine v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Mountain Cleaver v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Zenit Brick v. 700 10.3, v. 1000 11.9

Oulu 28.1.

Perfect Reverie v. 700 16.1, v. 1000 17.9
I.P. Soturi v. 700 30.0, v. 1000 130.5
Tessa's Devil v. 700 16.4, v. 1000 16.2
Miss Gladiator v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Armadillo Armour v. 700 17.5, v. 1000 17.0
Enjoy's Paycheck v. 700 16.8, v. 1000 16.6
Wilhelm Nash v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Koivikon Kalle v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Midnight Hour v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Turku 27.1.

Lover v. 700 25.5, v. 1000 25.5
Emanuel Web v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Safe Crossing v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Stratus K.A. v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Shadow Of Brisbane v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Sky's The Limit v. 700 16.7, .v 1000 16.6

Bollnäs 26.1.

Åhlunda Muscleman v. 600 13.0, v. 1000 14.5
Cut Him Some Slack v. 600 12.1, v. 1000 13.3
Jeppas Pronto v. 600 12.1, v. 1000 12.4
Arrivederci v. 600 13.1, v. 1000 13.8
Caligula Hornline v. 600 14.3, v. 1000 15.3

Kouvola 26.1.

Sara Journey v. 700 16.9, v. 1000 17.4
Sarinan Samppa v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Jottei v. 700 26.6, v. 1000 26.4
Maryland Rose v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Finest Chocolate v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Arnold Halm v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Jamie Hyneman v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Gabriella Sunsign v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Åby 25.1.

Now Or Never Flair v. 700 14.6, .v 1000 14.5
Livi Love v. 700 14.1, v. 1000 13.9
Aros Line v. 700 11.2, v. 1000 12.9
Can Lane v. 600 12.6, v. 1000 14.5
Countdown v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Global Respons v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Quiz Töll v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Melkin N.O. v. 700 14.4, v. 1000 15.3

Solvalla 25.1.

Emelie Hall v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Ebony Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Thelma De Glatigne v. 700 13.3 ,v. 1000 15.2
Gateway Fortuna v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Grefstads Royalty v. 700 13.3 ,v. 1000 14.4
Iasi v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Kenzi v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Amalia Cash v. 700 14.5, v. 1000 16.6
Staro Kung Fu v. 600 13.5, v. 1000 15.4
Mellby Collector v. 700 12.0, v. 1000 13.1

Vermo 25.1.

Gilda Ale v. 700 18.0, v. 1000 18.5
Pazzo Lindy v. 700 15.2, .v 1000 16.7
Passing Game v. 700 16.6, v. 1000 17.8
Costello v. 70023.9, v. 1000 23.9
Stricker v. 700 13.5, v. 1000 13.2
Diesel Devoted v. 700 14.2, .v 1000 14.6
Playboy Sala v. 700 12.4, v. 1000 14.6

lauantai 4. helmikuuta 2017

Jägersro 24.1.

Olle Rols v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Saliga v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Fayette Mall v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Mr Lindy v. 700 10.1, v. 1000 12.5
Sagarmäthä v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Hertig Shim v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Uptothe Chapel v. 700 14.5, v. 1000 13.9
Day Sun Dream v. 700 13.8, v. 1000 11.5
Snow Angel v. 700 11.9, v. 1000 12.2
Esteban Boko v. 700 16.9, v. 1000 16.4

Forssa 24.1.

Westcoast Dewey v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Maryland Rose v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Pennsylvania v. 700 16.0, v. 1000 17.5
Safe Crossing v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Victory Pilot v. 700 12.2, v. 1000 14.5
Intoiivari v. 700 25.6, v. 1000 26.9
Winter's Lucky Lady v. 700 16.7, v. 1000 18.5

Halmstad 23.1.

Thengill v. 700 10.8, v. 1000 12.1
New Moon Pellini v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Breidabliks G.T. v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Magnifik Coktail v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Jyväskylä 23.1.

Finish Amiraal v. 700 15.4, .v 1000 16.8
Sundsvik Orofebre v. 700 17.2, v. 1000 17.9
Cold Seastar v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Ato v. 700 27.2, v. 1000 28.5
Hamis Fameraiser v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Pope v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Bollnäs 22.1.

Overseas v. 600 12.5, v. 1000 14.3
Primus Altero v. 600 13.7, v. 1000 14.5
Origo Tilly v. 600 9.3, v. 1000 11.8
Rebecka Broline v. 600 12.9, v. 1000 15.2
Picasso Tilly v. 600 12.4, v. 1000 13.4

Kaustinen 22.1.

Walk A Mile v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Lucas Gran v. 700 17.6, .v 1000 17.6
Pikku-Ryti v. 700 27.4, v. 1000 27.8
Carajoso v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Joensuu 22.1.

Turoveli v. 700 28.3, v. 1000 28.1
Vilar Lake v. 700 14.1, v. 1000 17.5
Exuberance v. 700 14.0, v. 1000 16.5