Hae tästä blogista

lauantai 25. kesäkuuta 2022

Jyväskylä 3.6.

Lipassi v. 700 28.9, v. 1000 30.3

Esmeralda Bay v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Stars Trot Allan v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Conny Sisu v. 700 10.9, v. 1000 12.9

Downshifter v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Lazy Lulu v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Koivikon Miisu v. 700 26.4, v. 1000 26.8


Turku 3.6.

Stoneisle Tamasin v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Charlene Halm v. 700 14.7, v. 1000 14.1

Burnout v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Sheikki v. 700 22.3, v. 1000 22.0

He Is Felix v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Bossaround v. 700 12.6, v. 1000 14.9

Voice of Reason v. 700 13.7, v. 1000 14.4

keskiviikko 15. kesäkuuta 2022

Åby 2.6.

Exclusive J.M. v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Jello W. v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Moses Boko v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Denisa v. 700 11.7, v. 1000 12.1

King Only The One v. 700 12.1, v. 1000 12.8, v. 1700 13.4

Icecream In v. 700 11.3, v. 1000 13.2

Global Workaholic v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Seinäjoki 2.6.

Silent Starlight v. 700 18.8, v. 1000 18.1

Way To Go v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Izaak de Boulay v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Niemen Eemil v. 700 21.9, v. 1000 23.7

Maze Match v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Count Marcel v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Sipisee v. 700 23.7, v. 1000 24.5

Jamas Vilmer v. 700 26.1,v. 1000 27.2

Vermo 1.6.

Novan Varjolilja v. 700 26.4

Luxorious Lord v. 700 10.7, v. 1000 12.2

Run For Royalty v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Callela Exlover v. 700 15.3

Bluehill's Sparkle v. 700 12.4, v. 1000 15.3

Suven Sametti v. 700 22.9, v. 1000 23.3

American Zakke v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Leemark's Ghost v. 700 12.5, v. 1000 14.2

tiistai 14. kesäkuuta 2022

Eskilstuna 31.5.

Excusez Moi v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Queen Belina v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Ruffian v. 700 12.6, v. 1000 14.1

Livi Passion v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Notre Perle v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Global Collection v. 700 11.1, v. 1000 12.2

S.G.Charmant v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Cash Cowboy v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Teivo 31.5.

Ypäjä Pormestari v. 700 27.4

Lord Garmadon v. 700 17.0

Callela Nelson v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Leemark's Icy v. 700 12.3, v. 1000 14.6

Power Blaster v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Aatsi v. 700 22.1, v. 1000 23.7

Gliding Star v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Färjestad 30.5.

Joint Chief v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Imani v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Pingis v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Georgia Am v. 700 10.9, v. 1000 11.3

Strong de la Hoya v. 700 10.2, v. 1000 12.6

Prima Kaiser v. 700 11.7, v. 1000 13.3

The Primerose v. 700 9.6, v. 1000 11.5

Oulu 30.5.

Isac Journey v. 700 13.0, v. 1000 15.5

Mattilan Eemeli v. 700 29.1, v. 1000 29.0

BWT Gaia v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Lystilän Lento v. 700 24.2, v. 1000 24.1

Double Trouble E. P. v. 700 13.8, v. 1000 12.5

One Touch 12.4, v. 1000 13.6

Bring Me Bajern v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Cupido v. 700 26.7, v. 1000 27.7

Solvalla 29.5.

Dea Grif v. 600 9.8, v. 1000 10.6

Vaprio v. 600 10.6, v. 1000 10.2

Stallone v. 600 17.9, v. 1000 19.6

Etonnant v. 600 8.8, v. 1000 9.1

Vivid Wise As v. 600 7.7, v. 1000 8.6

Jewilla v. 600 11.3, v. 1000 12.0

Magic Madonna v. 600 10.9, v. 1000 10.6

Mellby Jinx v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Etonnant v. 600 9.6, v. 1000 9.6

Laradja Vrijthout v. 600 9.3, v. 1000 9.9

Estelle Godiva v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Härmä 29.5.

Lucky's Fighter v. 700 16.5, v. 1000 17.8

Love Cocktail v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Lake's Action v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Wauhti v. 700 23.2, v. 1000 24.2

Feeling Dream v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Ämpäri v. 700 25.4, v. 1000 27.0

Solvalla 28.5.

Milliondollarrhyme v. 700 9.8, v. 1000 10.9

Jason's Camden v. 700 9.0, v. 1000 10.9

Vitruvio v. 700 7.6, v. 1000 10.2

Sayonara v. 700 8.7, v. 1000 10.2

Digital Class v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Diamanten v. 700 9.0, v. 1000 12.5

Orkan Von Haithabu v. 700 9.0, v. 1000 10.9

Bara Mahara v. 700 12.9, v. 1000 11.8

Under Armour v. 700 10.8, v. 1000 10.9

Diable de Vauvert v. 700 8.4, v. 1000 9.3

Izor Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Vieremä 28.5.

Pomminpurkaja v. 700 30.4, v. 1000 32.3

Call It Doohan v. 700 12.1, v. 1000 15.2

The Story v. 700 16.2, v. 1000 16.3

Wonder Of You v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Matteus Kevätön v. 700 25.1, v. 1000 26.0

Keystone Bullseye v. 700 12.6, v. 1000 13.7

American Hero v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Parvelan Retu v. 700 20.0, v. 1000 22.4, v. 1700 23.5, v. 2000 23.8, v. 2600 23.4

Radetzky v. 700 12.7

Mo Sjur v. 700 22.4, v. 1000 22.9

Rallston v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Solvalla 27.5.

A Girl Has No Name v. 700 10.8

Joy Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Your Dreamlove v. 700 12.3, v. 1000 12.3

Campagne de Press v. 700 14.7, v. 1000 14.7

Goodygoodytwoshoes v. 700 10.2, v. 1000 11.1

Whothehillareyou v. 700 11.8, v. 1000 12.0

Every Day Elegant v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Ductus v. 700 15.9, v. 1000 15.3

Macy v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Turku 27.5.

Piece of Battle v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Bardot Savoy v. 700 3.4, v. 1000 14.6

Corazon Combo v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Halley Wania v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Ysikymppi v. 700 24.9, v. 1000 25.5

Rahajamatch v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Condesa v. 700 12.7, v. 1000 13.2

Cala Bona v. 700 13.7, v. 1000 14.2

Super Topaz v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Jägersro 26.5.

Walk of Life v. 700 13.6, v. 1000 14.5

The Flying Eagle v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Gubernaculum W.A. v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Amorcer Levallo v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Lucifer Boko v. 700 14.7, v. 1000 13.7

First One In v. 700 15.9, v. 1000 15.5

Cester v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Rackham v. 700 9.8, v. 1000 11.1

Rapunzel v. 700 13.4, v. 1000 13.8

sunnuntai 12. kesäkuuta 2022

Lahti 26.5.

Ivory Donut v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Tulipiirto v. 700 27.8, v. 1000 27.5

Arc Angel v. 700 16.2, v. 1000 16.1

Nu Del v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Lake's Cerafina v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Ville Kalle v. 700 22.3, v. 1000 22.0, v. 1700 21.7, v. 2000 22.8

Piteraq v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Panthera v. 700 23.8, v. 1000 24.8

Sands Gangster v. 700 13.7, v. 1000 15.6

Ylivieska 26.5.

Jagger Zon v. 700 15.4, v. 1000 15.6

Call It Fighter v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Tinderi v. 700 26.1, v. 1000 26.7

Count Marcel v. 700 14.6, v. 1000 16.0

M.C.Harald v. 700 15.4, v. 1000 17.3

Åby 25.5.

Star Cash v. 700 13.7, v. 1000 13.4

Holy Mearas v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Elton H.B. v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Cracker Jack v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Hunter Montana v. 700 13.5, v. 1000 13.0

Swish The Cash v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Ferrari Sisu v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Cabasse v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Romme 25.5.

Cash Number v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Fat Rabbit v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Livingstone v. 700 15.1, v. 1000 15.5

Robthebank v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Bandido Gar v. 700 8.6, v. 1000 10.1

Victorious Wine v. 700 11.1, v. 1000 12.8

Zante Grif v. 700 9.1, v. 1000 10.8

Vermo 25.5.

Miljoonasade v. 700 31.7

El Kickoff v. 700 11.9, v. 1000 14.2

No Limit Royalty v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Viktor Kärppä v. 700 23.6, v. 1000 23.7

Ava di Emelin v. 700 9.3, v. 1000 10.3

Benobi Zet v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Manny Muscle v. 700 8.3, v. 1000 10.3

Captain Cloud v. 700 13.9, v. 1000 15.1


Dannero 24.5.

Because The Night v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Declan v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Annie Lennox v. 700 12.6, v. 1000 14.7

A Knight's Victory v. 700 11.8, v. 1000 13.5

Eagle In Disguise v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Claude P.Hill v. 700 9.9, v. 1000 11.3

Jaguar Håleryd v. 700 13.6, v. 1000 15.3

Mikkeli 24.5.

Sally Tie v. 700 17.2

Luxorious Lord v. 700 10.2, v. 1000 10.7

Gianna Sisu v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Välkyn Tuisku v. 700 20.4, v. 1000 22.1

Let's Get It Up v. 700 10.7, v. 1000 11.6

Heart of Dynamite v. 700 10.6, v. 1000 12.3

Sirpsakka v. 700 22.4, v. 1000 22.8

Varma-Vilima v. 700 25.3, v. 1000 26.1

Edima v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Halmstad 23.5.

Destiny Effe v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Divane Godiva v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Sommerbrise v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Joe Dalton v. 700 12.7, v. 1000 12.9

Honor v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Edibear v. 70 10.7, v. 1000 11.5

Sangria Pellini v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Oulu 23.5.

Farzad Boko v. 700 9.8, v. 1000 11.3

Next To Wheels v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Elmino de la Fye v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Herra Heinämies v. 700 21.3, v. 1000 22.5

Bribes v. 700 15.4, v. 1000 15.1

Vihjeen Vinha v. 700 27.4, v. 1000 27.0

Blaze Beluga v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Scorzone v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Kaustinen 22.5.

Endless Memory v. 700 17.0, v. 1000 16.9

Hazella v. 700 13.8, v. 1000 14.5

Koveri v. 700 23.1, v. 1000 23.1

Hypnotique v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Ambriel v. 700 14.4, v. 1000 14.4

Helkan Urho v. 700 23.9, v. 1000 26.1

Caballo de Pino v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Gävle 21.5.

Beenthereseenthat v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Hunting Widow v. 700 11.0, v. 1000 11.3

Global Bookmaker v. 700 9.8, v. 1000 10.3

Graces Candy v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Calamari v. 700 9.8, v. 1000 12.0

Cab Frontline v. 700 9.8, v. 1000 11.3

Click Bait v. 700 8.9, v. 1000 11.3

Epimetheus v. 700 8.6, v. 1000 11.0

Show Must Go On v. 700 14.8, v. 1000 15.2

Forssa 21.5.

Siirin Santtu v. 700 26.7, v. 1000 29.2

Dorea Frido v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Rullebackens Gösta v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Franster v. 700 25.3, v. 1000 26.7

Dusktodawn Boogie v. 700 13.4, v. 1000 13.6

An-Dorra v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Bridge Commander v. 700 12.4, v. 1000 14.2

B. Riitu v. 700 23.6, v. 1000 24.6

Uccio v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Kujanpään Jyräys v. 700 23.1, v. 1000 25.8

Stormy Stride v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Lily v. 700 24.8, v. 1000 27.2


Romme 20.5.

Dirty Martini v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Best Ofdream Trio v. 70 10.9, v. 1000 11.0

Feel The Benefit v. 700 11.2, v. 1000 11.6

Illfindmywayhome v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Seinäjoki 20.5.

Let Her Go v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Eventful Swamp v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Ofelia Roc v. 700 15.3, v. 1000 15.6

Wallesmanni v. 700 28.4, v. 1000 29.7

Leonore Crown v. 700 14.7, v. 1000 16.1

Lystilän Lento v. 700 25.6, v. 1000 26.3

Tim Jerry v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Vinci Power v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Cashman Go v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Kouvola 19.5.

 Blue's Plan-B v. 700 17.2, v. 1000 17.2

Stoneisle Texas v. 700 15.5, v. 1000 16.8

Thai Profit v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Easy Bay v. 700 16.7, v. 1000 16.1

Brazen Leonore v. 700 12.9, v. 1000 13.1

Leemark's Icy v. 700 13.4, v. 1000 13.6

Gliding Star v. 700 14.8, v. 1000 15.6

keskiviikko 8. kesäkuuta 2022

Åby 18.5.

Hickoexplosive v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Amorcer Levallo v. 700 10.2, v. 1000 11.6

Candlewick v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Bismillah Face v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Nina Ginto v. 600 9.0, v. 1000 12.6

Floris Baldwin v. 700 9.9, v. 1000 11.2

Bowler Day v. 700 13.8, v. 1000 13.6

L.L.Royal v. 600 8.8, v. 1000 12.6

Let It Be Steel v. 700 16.6, v. 1000 15.5

Pure Fortune v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Solvalla 18.5.

Jiggi v. 700 13.3, v. 1000 13.6

Nuzzle'em v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Imami v. 700 15.4, v. 1000 15.3

Midyat Zaz v. 700 11.5, v. 1000 13.0

I Love You Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Mellby Kaxa v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Uptown Skift v. 600 11.6, v. 1000 12.7

Global C.Lucky v. 700 12.3, v. 1000 12.6

Eddy West v. 700 10.1, v. 1000 10.6

Sourire Frö v. 700 9.5

Vermo 18.5.

Kukkarosuon Kurko v. 700 25.6, v. 1000 27.1

Credit To Hope v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Peachonthebeach v. 700 11.7, v. 1000 14.0

Westcoast Skipper v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Dragon's Eye v. 700 11.3, v. 1000 13.8

Condesa v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Lake's Diana v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Goodygoodytwoshoes v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Gyro Gearloose v. 700 12.6, v. 1000 13.7

keskiviikko 1. kesäkuuta 2022

Axevalla 17.5.

Infinite Mass v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Deuce v. 700 15.7, v. 1000 16.2

You To Ezme v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Boss Design v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Notre Perle v. 700 11.1, v. 1000 12.9

Anxious To Matters v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Hollywood Trick v. 700 12.1, v. 1000 12.4

Toto Barosso v. 700 9.3, v. 1000 10.6

Flotating Device v. 700 16.3, v. 1000 15.7

Teivo 17.5.

Stonehard v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Silent Starlight v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Werri v. 700 27.1, v. 1000 27.1

Suvelan Roihu v. 700 26.8, v. 1000 28.2

Vixpress Li v. 700 14.6, v. 1000 14.8

Voice of Reason v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Pälvi Tuttu v. 700 24.3, v. 1000 25.5

Thundergirl v. 700 14.5, v. 1000 15.0

Mantorp 16.5.

Jongleur v. 700 12.2, v. 1000 12.9

G.R.J.'s Wolverine v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Lucia di Quattro v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Ivory Am v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Black Fire v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Lucifer Lane v. 700 10.1, v. 1000 12.6

Birbone Gual v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Oulu 16.5.

Jantter v. 700 28.0, v. 1000 27.7

Manifican v. 700 18.5, v. 1000 18.8

Peppermint Betty v. 700 16.6, v. 1000 16.2

Exploding Anna v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Knows Mana v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Mahatma Gee v. 700 12.1, v. 1000 13.9

tiistai 31. toukokuuta 2022

Joensuu 16.5.

Mill Diva v. 700 14.5, v. 1000 15.6

Madame Royal v. 700 17.8, v. 1000 18.3

Hipsun Poju v. 700 24.1, v. 1000 24.9

Saint Salme v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Rallston v. 700 11.8, v. 1000 14.1

Wonder of You v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Fransua v. 700 25.9, v. 1000 25.5

Gonjamin v. 700 15.7, v. 1000 17.5

Jyväskylä 15.5.

Stonecapes Topgun v. 700 11.9, v. 1000 14.5

Atupem v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Profiili v. 700 28.0, v. 1000 29.4

Money Vice v. 700 13.3, v. 1000 14.4


maanantai 30. toukokuuta 2022

Umåker 14.5.

General Moneymaker v. 700 12.0, v. 1000 12.6

A Knight's Victory v. 700 13.8, v. 1000 13.4

Nyland v. 700 21.4, v. 1000 21.2

Frozen A.F. v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Don Fanucci Zet v. 700 8.2, v. 1000 10.5

Just A Flirt v. 700 11.2, v. 1000 11.6

Kurri Jari Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Krakas v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Leave Your Sox On v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Global Boost v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Kuopio 14.5.

Ywonne Croft v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Panttera v. 700 25.5, v. 1000 25.5

Stonecapes Queila v. 700 10.1, v. 1000 11.5

Tito C.A. v. 700 12.6, v. 1000 12.4

Luciano Bryne v. 700 10.6

Ukkoherra v. 700 22.4, v. 1000 23.7

Parvelan Retu v. 700 19.3, v. 1000 19.9

American Zakke v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Gogobet Sisu v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Solvalla 13.5.

Everglo Lemon v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Losch Boko v. 700 10.9, v. 1000 11.5

Narragansett v. 700 14.5, v. 1000 15.0

Born To Run v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Chaebol v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Izor Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Your Dreamlove v. 700 10.1, v. 1000 10.6

Waterford Wine v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Örebro 12.5.

Selected News v. 700 10.4, v. 1000 11.3

Livingstone v. 70015.1, v. 1000 15.9

Whothehillareyou v. 700 11.4, v. 1000 12.1

Souvenir d'Inverne v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Unfair v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Come With Age v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Ylivieska 13.5.

Governor Vice v. 700 17.0, v. 1000 17.7

Rommi Rohkee v. 700 26.7, v. 1000 27.8

Four On The Floor v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Lystilän Lento v. 700 24.8, v. 1000 26.1

Elaine Laurelton v. 700 14.3, v. 1000 16.2

Trouble Leader v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Kopran Taisto v. 700 24.7, v. 1000 26.3

Special Gun v. 700 14.3, v. 1000 16.3

Forssa 13.5.

Sahara Dangerous v. 700 15.4, v. 1000 17.2

Cala Bona v.  700 15.4, v. 1000 17.0

Whiskey In The Jam v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Shackhill's Flash v. 700 12.4, v. 1000 15.1

Kiikku's Giant v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Red Caviar v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Stormy Stride v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Morris v. 700 12.1, v. 1000 14.0

Chestnut Sala v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Elvis Exceptional v. 700 15.2, v. 1000 16.8

perjantai 27. toukokuuta 2022

Härmä 12.5.

Count Marcel v. 700 16.2, v. 1000 16.1

Lex Legacy v. 700 14.9, v. 1000 16.3

Vastatuuli v. 700 30.4, v. 1000 29.8

Speedy Scion v. 700 14.5, v. 1000 15.7

Crystal Bay v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Hipatsu v. 700 26.3, v. 1000 26.7

Lappeenranta 12.5.

Ivory Donut v. 700 13.9, v. 1000 17.1

Veetli v. 700 21.9, v. 1000 23.7

Giselle v. 700 15.7, v. 1000 15.8

Sirpsakka v. 700 24.1, v. 1000 26.5

El Indeed v. 700 11.8, v. 1000 13.7

La Donna Perfetta v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Robertino US v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Tiffanysky v. 700 14.6, v. 1000 15.8

Jägersro 11.5.

Conungen T.T. v. 600 13.4, v. 1000 14.0

Notos v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Dea Grif v. 600 10.1, v. 1000 11.6

Debutante v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Hidalgo Heldia v. 700 9.0, v. 1000 9.9

Red Mile Brodde v. 600 9.7

Jeans'n Passion v. 700 10.4, v. 1000 11.7

Under Armour v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Type A. v. 700 13.9, v. 1000 12.7

Solvalla 11.5.

Mellby Kaluha v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Jewilla v. 700 11.1, v. 1000 11.6

Dressed For Glide v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Decision Maker v. 700 11.9, v. 1000 13.3

A Girl Has No Name v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Bidensky v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Swan Hill v. 700 11.0, v. 1000 12.1

Milliondollarrhyme v. 700 9.6, v. 1000 10.9

Västerbo Pokerface v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Vermo 11.5.

Dorea Frido v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Bridge Commander v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Callela Exlover v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Ashley Man v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Briljantti Buugi v. 700 25.2, v. 1000 26.7

M.A. Piste v. 700 23.2, v. 1000 24.4

Manny Muscle v. 700 9.1, v. 1000 11.1

Rahajamatch v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Peak Lightning v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Eskilstuna 10.5.

Balotelli Face v. 700 12.0, v. 1000 14.3

Battuta Face v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Vinci Love v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Falcon Am v. 700 9.7, v. 1000 13.8

Fraizer v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Red Rum v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Aldebaran Rob v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Teton Miss Annie v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Calla Frontline v. 700 12.9, v. 1000 13.7

D.Day Zet v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Teivo 10.5.

Maranna v. 700 30.7, v. 1000 31.5

Markus Vane v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Langen's Rosalind v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Thai Profit v. 700 8.7, v. 1000 10.3

Demirci v. 700 16.6, v. 1000 16.3

Tuviker v. 700 21.7, v. 1000 22.7

Piteraq v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Suejedi v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Karman Jaromir v. 700 29.5, v. 1000 30.1

Romme 9.5.

Doyourbest v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Mael v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Dirty Martini v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Filippa B.J. v. 700 9.2, v. 1000 11.0

Hazyshadeofwinter v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Euskara v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Turku 9.5.

Quando v. 700 15.1 ,v. 1000 15.4

Ken's Carlos v. 700 14.2, v. 1000 1.46

Vonkari v. 700 24.2, v. 1000 26.0

Rallin Muisto v. 700 22.3, v. 1000 23.5

Speedy Norwegian v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Mask Off v. 700 12.0, v. 1000 12.2

Locusta v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Angela Rok v. 700 27.8, v. 1000 28.9

Vaggeryd 8.5.

Kookaburra Cheri v. 700 15.7, v. 1000 16.6

Epiche Riche v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Combat Fighter v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Ekus Zalming v. 700 11.5, v. 1000 14.0

Beckham v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Ingela K. v. 700 15.7, v. 1000 15.7

Calamari v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Milos Ganador v. 700 12.4 v. 1000 13.2

Kouvola 8.5.

Easy Bay v. 70014.4, v. 1000 16.4

All Important v. 700 16.3, v. 1000 16.9

Ysikymppi v. 700 26.0, v. 1000 25.7

Haldiaz v. 700 16.4, v. 1000 17.0

T.Rex v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Ray Boy v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Aaton Yllätys v. 700 27.8, v. 1000 27.5

Eivari v. 700 29.7, v. 1000 28.9

Embossed Lemon v. 700 16.0, v. 1000 16.4

Paukunawa v. 700 16.1, v. 1000 16.1

Åby 7.5.

San Moteur v. 700 8.2, v .1000 9.0

Catman di Celle v. 700 11.7, v. 1000 1.9

Chebba Mil v. 600 10.8, v. 1000 10.7

Usain Lobell v. 500 12.3, v. 1000 12.2

Honey Mearas v. 600 10.0, v. 1000 11.3

Charliebrown Effe v. 600 10.8, v. 1000 11.7

Oscar L.A. v. 600 9.2, v. 1000 9.6

Extreme v. 7.4, v. 1000 9.7

Holly Go Lightly v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Oulu 7.5.

Siirin Liisi v. 700 27.8, v. 1000 28.0

Fu King Fab Press v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Leijan Liito v. 700 26.8, v. 1000 27.1

Endless Story v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Callela Lincoln v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Exploding Anna v. 700 17.8, v. 1000 19.0

Vennelmon Varma v. 700 24.9, v. 1000 25.8

Herra Heinämies v. 700 21.1, v. 1000 22.7

Hotshot Luca v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Figaro Brick v. 700 15.1, v. 1000 15.2


Rättvik 6.5.

Samedi v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Faeza Zet v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Annie Lennox v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Hail Mary v. 700 7.8, v. 1000 10.0

Kalmar 6.5.

Racing Mange v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Platinium v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Global Workaholic v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Bijou Noir v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Aramis Face v. 700 9.6, v. 1000 10.6

Edibeear v. 700 14.7, v. 1000 14.0

Micro Vick v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Solvalla 6.5.

Cena v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Bentley Gar v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Florence Ima v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Radetzky v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Macy v. 700 14.2, v. 1000 13.2

Global Collection v. 700 11.7, v. 1000 12.6

Sparky's Dream v. 70014.3, v. 1000 14.5

Vieremä 6.5.

 Interlude Ferm v. 700 15.4, v. 1000 16.8

Isac Journey v. 700 17.7, v. 1000 18.5

Fransua v. 700 28.7, v. 1000 28.8

I.P. Vapari v. 700 25.5, v. 1000 26.5

Ne Quitte Pas v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Sobel Conway v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Silverado Wania v. 1000 14.2


Seinäjoki 6.5.

Belmiska v. 700 17.2, v. 1000 17.8

Goddess Go v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Xet Diablo v. 700 15.1, v. 1000 15.2

Björkeviking v. 700 23.9, v. 1000 24.7

Count Marcel v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Just A Flirt v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Stonecapes Topgun v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Suvionni v. 700 26.8, v. 1000 26.8

Siirin Valtsu v. 700 21.3, v. 1000 22.9

Love Cocktail v. 700 15.7, v. 1000 15.2

maanantai 23. toukokuuta 2022

Lahti 5.5.

Ice Star v. 700 14.9, v. 1000 16.0

Cupido Combo v. 700 12.5, v. 1000 14.9

Leemark's Icy v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Tristari v. 700 28.7, v. 1000 30.4

Vincent C.D. v. 700 11.5, v. 1000 13.1

O.P.Roc v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Tarunlento v. 700 28.9, v. 1000 27.9

Condesa v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Bergsåker 4.5.

Jolie Liss v. 700 15.6, v. 1000 17.1

Maybach W.F. v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Epicure v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Krakas v. 600 11.6

Oktan Håleryd v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Solvalla 4.5.

Greensboro v. 700 13.6, v. 1000 13.5

Ivanka Amok v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Run N'Cola v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Cala Mayor de B. v. 700 13.8, v. 1000 13.8

Zinco Jet v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Mellby Jinx v. 700 7.6, v. 1000 9.6

Every Day Elegant v. 700 9.8, v. 1000 11.8

Conrads Anette v. 700 9.9, v. 1000 11.5

lauantai 14. toukokuuta 2022

Pori 4.5.

Ava di Alessia v. 700 15.3, v. 1000 15.5

Brilliant Stride v. 700 12.1, v. 1000 14.7

Westcoast Skipper v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Rallan Ruhtinas v. 700 23.7, v. 1000 26.1

Donna Leonora v. 700 13.1

Globalsatisfaction v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Maze Match v. 700 12.2, v. 1000 13.9

maanantai 9. toukokuuta 2022

Jägersro 3.5.

Fairplay v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Jade Sisu v. 700 12.8, v. 1000 12.8

Hierro Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Honor v. 700 10.7, v. 1000 11.4

Conrads Massiv v. 700 12.1, v. 1000 12.2

Marabou Brodda v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Eagle Rock v. 700 10.1, v. 1000 12.4

Yuvaraj v. 700 12.0, v. 1000 13.1

Pure Fortune v. 700 15.3, v. 1000 15.0

Teivo 3.5.

Lake's Elmer v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Hiekkamäen Otto v. 700 29.3, v. 1000 31.1

Arrogance v. 700 13.5, v. 1000 14.4

What The Hell v. 700 16.9

MAS Gold Rush v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Kretonki v. 700 25.2, v. 1000 26.9

Vinci Power v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Unique's Smile v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Maxxio v. 700 15.6, v. 100016.2

Färjestad 2.5.

Blue Boy Face v. 700 13.9, v. 1000 14.0

Full Of Muscles v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Mister A v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Boots Hanson v. 700 10.9, v. 1000 12.6

Pastorns Lady v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Bat Marke v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Jyväskylä 2.5.

Aatsi v. 700 22.9, v. 1000 25.5

My Queen Hunter's v. 700 16.5, v. 1000 17.3

Viesmanni v. 700 26.2, v. 1000 26.9

Boulder Cannon v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Chasing Highs v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Enge Astarte v. 700 12.7, v. 1000 12.8

Over My Shoulder v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Mattilan Eemeli v. 700 28.7, v. 1000 30.2

Varma-Vilima v. 700 28.2, v. 1000 28.9

Vermo 1.5.

Ukkoherra v. 700 22.0, v. 1000 23.3

Corazon Combo v. 700 14.3, v. 1000 18.0

Siirin Valtsu v. 700 19.7, v. 1000 22.3

Dickson Shadow v. 700 15.5, v. 1000 14.8

Mr Reddington v. 700 15.2, v. 1000 14.8

Truedream A.F. v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Evartti v. 700 21.1, v. 1000 22.1

Unique Creation v. 700 15.6, v. 1000 15.9

Knows Best v. 700 9.5, v. 1000 10.9

Shackhill's Twister v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Mask Off v. 700 12.9, v. 1000 12.8

Gareth Boko v. 700 7.9, v. 1000 9.7

Örebro 30.4.

Bara Mahara v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Excellent Diamond v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Global Bookmaker v. 700 8.5, v. 1000 9.8

Hefner Am v. 600 11.0, v. 1000 12.0

Kentucky River v. 600 12.2, v. 1000 11.9

Iceland Falls v. 600 8.7, v. 1000 11.2

Katherine S.H. v. 500 14.2, v. 1000 13.6

Tom n'Jerrydiamant v. 600 10.5, v. 1000 11.9

Brother Bill v. 600 8.1, v. 1000 9.2

Selected News v. 600 10.8, v. 1000 11.3

Palace Bo v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Vermo 30.4.

Maisteri Jutila v. 700 22.7, v. 1000 23.0

Camriina v. 700 27.4, v. 1000 28.1

Ekosalama v. 700 26.4, v. 1000 25.7

Rallin Muisto v. 700 24.6, v. 1000 24.6

Kiikku's Giant v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Muska v. 700 14.8, v. 1000 14.1

Goodygoodytwoshoes v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Hetviina v. 700 22.4, v. 1000 23.1

Hopeusteponalego v. 700 16.4, v. 1000 15.6

An-Dorra v. 700 13.5, v. 1000 12.7

Bergsåker 29.4.

Woodcutter v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Huddlestone v. 700 10.2, v. 1000 11.0

Romme 29.4.

Captain P.R. v. 600 12.2, v. 1000 14.0

G.R.J.'s Wolverine v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Solvalla 29.4.

Global Delight v. 700 14.3, v. 1000 16.1

Izor Sisu v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Zenone Bar v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Mercenary v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Narragansett v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Djokovic v. 700 11.4, v. 1000 11.9

Bank Blow v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Nuzzle'em v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Åby 28.4.

Aroseforyou v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Laredo Boko v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Arrivederci Face v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Leroy Boko v. 700 9.3, v. 1000 11.0

Souvenir d'Inverne v. 700 10.2, v. 1000 12.0

Charliebrown Effe v. 700 12.6, v. 1000 12.7

Turku 29.4.

make It Up v. 700 19.4, v. 1000 18.2

Y.P. Son v. 700 29.1, v. 1000 28.8

Bardot Savoy v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Simon Angel v. 700 15.1, v. 1000 14.3

True Easy v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Ashley Man v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Layla v. 700 25.6, v. 1000 26.0

Activist v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Ylivieska 29.4.

Noble Boy S v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Hypnotique v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Larvan Pramia v. 700 26.9, v. 1000 28.0

Smilaggio v. 700 17.3, v. 1000 17.7

Edgeuptotop v. 700 13.1,v. 1000 13.1

Koskelan Akseli v. 700 23.0, v. 1000 24.0

Winetto v. 700 28.1, v. 1000 28.8

Lahti 28.4.

Irondanger v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Dynamike Savoy v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Tippy Grain v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Vennelmon Välkky v. 700 27.0, v. 1000 27.8

Yolo Savoy v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Bag's Simoni v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Kratos di Quattro v. 700 15.7, v. 1000 17.1

Jägersro 27.4.

Power Brigadoon v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Global Believer v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Pingis v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Luca di Quattro v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Zola Love v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Natorp Bo v. 700 11.0, v. 1000 12.0

King of Djazz v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Wild Love v. 700 11.9, v. 1000 12.1

Emma Häggenäs v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Sebbe Cee v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Solvalla 27.4.

Battuta Face v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Lukadu di Quattro v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Decision Maker v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Point of View v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Ready Trophy v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Rouge Tile v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Franklin Zet v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Margareta Tooma v. 700 9.5, v. 1000 10.7

Vermo 27.4.

Novan Varjolilja v. 700 25.2, v. 1000 26.9

Star Angus v. 700 15.6, v. 1000 16.2

Cala Bona v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Bluehill's Sparkle v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Werona v. 700 27.2, v. 1000 28.4

Ray Boy v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Bean Fighter v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Helmen Humu v. 700 25.1, v. 1000 26.2

keskiviikko 4. toukokuuta 2022

Bollnäs 26.4.

Global Dice v. 600 14.7, v. 1000 15.5

Katrine Hill v. 600 13.6, v. 1000 15.1

Damien v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Don Fanucci Zet v. 600 9.0, v. 1000 9.9

Show Must Go On v. 600 12.8, v. 1000 14.0

Magnificient Tooma v. 600 13.0, v. 1000 13.2

sunnuntai 1. toukokuuta 2022

Teivo 26.4.

Millstone's Folly v. 700 15.1, v. 1000 16.2

Wertti v. 700 27.8, v. 1000 28.0

Lakan Leija v. 700 23.0, v. 1000 24.2

Ken's Carlos v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Capercaillie Cock v. 700 15.2, v .1000 14.9

Royce Rolls v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Suvionni v. 700 26.9, v. 1000 27.8

Callela Exlover v. 700 13.4, v. 1000 13.3

Mantorp 25.4.

Hollywood Track v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Being Jolly v. 700 14.3, v. 1000 14.4

Chased v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Stella Nova Race v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Mister Hercules v. 700 12.5, v. 1000 12.2

Ups Face v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Oulu 25.4.

Patriotique v. 700 16.5, v. 1000 17.0

No Elle Gran v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Kopran Taisto v. 700 27.0, v. 1000 27.6

Enter Mayweather v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Stoneisle Tornado v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Dazzling Press v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Årjäng 24.4.

Dats So Cool v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Janita Honey Love v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Dats Pepito v. 700 13.2, v. 1000 13.4

Frodo S v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Bunch of Budgies v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Lappeenranta 24.4.

Farnese Blue v. 700 14.5, v. 1000 15.6

BWT Gabriel v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Unique's Smile v. 700 17.6, v. 1000 17.1

Camriina v. 700 28.0, v. 1000 28.0

Sand of Holmö v. 700 12.5, v. 1000 13.8

B. Riitu v. 700 25.2, v. 1000 25.6

Stonehard v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Halmstad 23.4.

Gina Follo v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Peak'n Roll v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Under Armour v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Four Guys Dream v. 700 7.7, v. 1000 8.5

Sangria Pellini v. 700 11.0, v. 1000 11.0

Ble Du Gers v. 700 11.1, v. 1000 11.1

Nanny's Girl v. 700 13.0, v. 1000 12.7

Twigs Honor v. 700 10.8, v. 1000 11.5

Staro Onyourmarks v. 700 10.9, v. 1000 11.4

Fromheaven Idzarda v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Platinium v. 700 11.0, v. 1000 12.8

lauantai 30. huhtikuuta 2022

Seinäjoki 23.4.

Wasa Rebel v. 700 12.6, v. 1000 14.9

Evartti v. 700 21.3, v. 1000 22.2

Noble Amok v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Varma-Konsti v. 700 29.7, v. 1000 29.1

Club Nord Elit v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Ilos Silmarillion v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Liisan Tulilintu v. 700 25.4, v. 1000 26.5

Sahara Flames v. 700 12.4, v. 1000 14.3

Siirin Valtsu v. 700 21.0, v. 1000 22.3

Kali Smart v. 700 9.8, v. 1000 11.0

Deangelo v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Åby 22.4.

Henrik Will v. 700 10.9

Glorious Rain v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Donna Summer v. 700 10.9, v. 1000 12.9

Francesco Zet v. 700 11.9, v. 1000 12.0

Aquarius Face v. 700 9.0, v. 1000 10.8

Mustang Racer v. 700 10.1, v. 1000 11.9

Deborah S.H. v. 700 8.9, v. 1000 11.7

Usain Lobell v. 700 8.3, v. 1000 10.3

Chebba Mil v. 700 7.3, v. 1000 9.8

Olga Tooma v. 700 12.4, v. 1000 14.4

Nan's Cash v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Kuopio 22.4.

Pink Lady v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Fairytale's Forever v. 700 17.0, v. 1000 18.5

Tiger Dillon v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Wilman Piika v. 700 27.5

Saint Salme v. 700 13.1, v. 1000 15.4

Flying Duck v. 700 13.7, v. 1000 14.4

N.P. Liitotähti v. 700 24.8, v. 1000 26.6

Stars Trot Allan v. 700 16.0, v. 1000 17.0

Pori 22.4.

Credit To Easy v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Dior Addict v. 700 18.1, v. 1000 18.7

Callela Nelson v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Gliding Star v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Warre v. 700 24.6, v. 1000 26.6

Meet Me In Shade v. 700 17.0, v. 1000 16.8

Uccio v. 700 12.2, v. 1000 13.4


Kouvola 21.4.

Paukunawa v. 700 16.1, v. 1000 16.4

Quick No Trouble v. 700 14.1, v. 1000 14.3

Vixeli v. 700 24.9, v. 1000 24.0

Applehill Express v. 700 15.0, v. 1000 14.6

It's Raining Man v. 700 14.4, v. 1000 14.4

Maisteri Jutila v. 700 22.8, v. 1000 24.7

River King v. 700 15.1, v. 1000 15.6

tiistai 26. huhtikuuta 2022

Bergsåker 20.4.

Essyes Mazzanti v. 700 15.3, v. 1000 15.8

Run N'Cola v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Joe Dalton v. 700 11.4, v. 1000 12.6

General Norrgård v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Ploquepin v. 700 11.3, v. 1000 13.5

Rome Pays Off v. 700 9.0, v. 1000 10.6

Huile d'Olive v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Global Lover v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Solvalla 20.4.

Everglo Leman v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Waterford Wine v. 700 12.9, v. 1000 14.6

The Black Box v. 700 13.1, v. 1000 14.7

Domenik Jet v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Faeza Zet v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Champagne de Press v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Digital Class v. 700 10.3, v. 1000 11.0

Columbia v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Zanella v. 700 12.5, v. 1000 12.4

Stoletheshow v. 700 8.4, v. 1000 10.2

Vermo 20.4.

Angela D. Garden v. 700 18.0, v. 1000 18.0

It's Morasin v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Ava di Emelin v. 700 10.1, v. 1000 12.1

Magical Princess v. 700 10.2, v. 1000 11.6

Faith In Cash v. 700 16.4, v. 1000 17.1

Gambino v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Tähtitie v. 700 24.0, v. 1000 24.7

Haukeli Expressen v. 700 22.1, v. 1000 23.2

Stonecapes Picasso v. 700 13.1, v. 1000 13.0

Cupido Combo v. 700 13.6, v. 1000 16.0

Jägersro 19.4.

Diva Necessitas v. 700 15.3, v. 1000 16.1

Doubleyou Bi v. 700 16.2, v. 1000 15.8

Ivory Am v 700 13.2, v. 1000 13.5

Hierro Boko v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Santos As v. 700 11.3, v. 1000 11.9

Joli Mearas v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Anastasia Tav v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Global Best Lover v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Free Bird v. 700 9.9, v. 1000 10.8

Dogleg v. 700 14.2, v. 1000 14.6

Teivo 19.4.

Passin Jätkä v. 700 33.6, v. 1000 33.9

Joker Pride v. 700 17.0, v. 1000 17.

Edward Snipes v. 700 12.8

Mask Off v. 700 10.6, v. 1000 11.3

Stardust Comery v. 70012.2, v. 1000 12.9

Parvelan Retu v. 700 19.8, v. 1000 20.8

Rahajamatch v. 700 11.5

Suvionni v. 700 26.0

Laurila's Ithildin v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Hagmyren 18.4.

Tattoo Avenger v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Zorocco Yamoz v. 700 11.7, v. 1000 13.8

Coin Perdu v. 700 10.3, v. 1000 11.2

Kalle Taxam v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Vermo 18.4.

Urho Ilmari v. 700 33.4, v. 1000 33.4

Arc Angel v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Meren Maininki v. 700 24.4, v. 1000 25.0

Bean Fighter v. 700 11.3, v. 1000 13.2

Zumuman v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Jäpikäs v. 700 25.2, v. 1000 26.4

Super Topaz v. 700 12.9, v. 1000 14.7

Imperator v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Let Her Go v. 700 13.2, v. 1000 13.4

Kaustinen 18.4.

Astrid Broline v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Spotlight Brodde v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Hercules Star v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Umberto Croft v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Ditchback Dice v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Little Caramel v. 700 17.2, v. 1000 18.1

lauantai 23. huhtikuuta 2022

Romme 17.4

he Rocket v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Woodcutter v. 700 8.9, v. 1000 11.4

Digital Dominance v. 700 11.0, v. 1000 12.1

Habrik Am v. 600 9.3, v. 1000 10.3

R.K.Queen v. 600 12.0, v. 1000 12.6

Spickleback Face v. 600 7.6, v. 1000 9.0

X.Tour v. 600 10.0, v. 1000 10.5

Borups Tornado v. 600 8.9, v. 1000 9.7

Xanthis Coktail v. 600 9.3, v. 1000 9.3

Eddy West v. 600 8.2, v. 1000 8.6

Forssa 17.4.

Juliet Ray v. 700 14.2, v. 1000 16.3

Masavesa v. 700 27.8, v. 1000 28.6

On Track Rockstar v. 700 13.2, v. 1000 15.7

Ray Boy v. 700 10.9, v. 1000 13.7

Gyro Gearloose v. 700 15.0, v. 1000 16.1

T.Rex v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Suikun Chili v. 700 27.0, v. 1000 28.8

Bello Ragazzo v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Lahti 16.4.

Viesmanni  v. 700 27.7, v. 1000 27.6

Furioso Wohlrab v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Herra Heinämies v. 700 20.4, v. 1000 22.4

Winners Lane v. 700 14.1, v. 1000 15.4

Stonecapes Queila v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Furiosa v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Morris Match v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Naputus v. 700 24.0, v. 1000 25.4

Always Ready v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Donna Leonora v. 700 11.1, v. 1000 12.9

Joriini v. 700 23.0, v. 1000 22.7

Färjestad 15.4.

Babsans Bankir v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Born Winner v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Gambino Brick v. 700 10.1, v. 1000 12.3

Conrad Launcher v. 700 14.8, v. 1000 14.7

Estrella Diamante v. 700 11.4, v. 1000 11.9

San Moteur v. 700 8.7, v. 1000 9.7

Zim Sala Bim v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Honey Mearas v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Highland Sisu v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Big Top Lindy v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Joensuu 15.4.

Next To Wheels v. 700 16.0, v. 1000 16.9

Nerja v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Fransua v. 700 29.2, v. 1000 29.6

Dazzling Press v. 700 13.0, v. 1000 14.7

Cameleo Press v. 700 14.6

Koskelan Akseli v. 700 21.0, v. 1000 24.4

Sky Muscle v. 700 13.8, v. 1000 15.1

Jacksonville v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Turku 15.4.

Ken's Callahan v. 700 14.9, v. 1000 15.4

He Is Felix v. 700 13.6, v. 1000 13.2

Poken Roope v. 700 27.6, v. 1000 29.0

Mary Hotshot v. 700 15.4, v. 1000 15.1

Laari v. 700 27.4, v. 1000 27.7

Zest Boy v. 700 18.0, v. 1000 17.8

Red Caviar v. 700 14.6, v. 1000 16.5

Gävle 14.4.

Remember Me B.J. v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Wowfactor v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Certainly v. 600 12.3, v. 1000 12.8

Månlycke A.M. v. 700 19.4, v. 1000 21.0

L.A.Boko v. 700 10.0, v. 1000 12.6

Husar Norrgård v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Hankypanky Redbank v. 700 14.5, v. 1000 14.7

Staro Onyourmarks v. 700 10.3, v. 1000 11.8

Jaguar Dream v. 700 9.9, v. 1000 10.8

Jyväskylä 14.4.

Grove's Kajsa v. 700 15.9, v. 1000 17.7

Ivan B.R. v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Rivercapes Way v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Moonstone v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Spritesine v. 700 14.2, v. 1000 16.1

Evartti v. 700 21.7, v. 1000 23.9

Welldone v. 700 15.1, v. 1000 18.1

maanantai 18. huhtikuuta 2022

Åby 13.4.

Cheops v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Dartboard v. 600 11.5, v. 1000 12.3

Palace Bo v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Segway v. 700 11.7, v. 1000 13.3

Even Steven v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Global Barrister v. 600 10.6, v. 1000 13.4

Mainio v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Quantum Roc v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Nanny's Girl v. 600 9.6, v. 1000 12.2

Farfars Dream v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Solvalla 13.4.

The Black Box v. 700 14.5, v. 1000 14.5

Henry Flyer Sisu v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Fat Rabbit v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Iris Sisu v. 700 13.2, v. 1000 13.4

Tonique v. 700 10.0, v. 1000 11.4

Excellent Diamond v. 700 11.4, v. 1000 13.3

Eireann v. 700 11.9, v. 1000 14.0

Ductus v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Coquaholy v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Infinitus v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Vermo 13.4.

Manisteri v. 700 27.0, v. 1000 28.0

Piece of Precious v. 700 16.6, v. 1000 16.8

Laretta v. 700 28.7, v. 1000 29.0

Goldiico Hoss v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Raven v. 700 12.3, v. 1000 14.2

Tetrick Wania v. 700 10.4, v. 1000 10.7

Sirpsakka v. 700 23.1, v. 1000 24.4

Goodygoodytwhoshoes v. 700 9.3, v. 1000 11.1

Way To Go v. 700 11.3, v. 1000 11.5

Axevalla 12.4.

Blue Boy Face v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Imaybee v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Yagger Millpond v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Timotejs Jackpot v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Usain Tilly v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Easy Cash Pirat v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Bat Marke v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Gareth Boko v. 700 9.9, v. 1000 11.7

M.T.Rapunzel v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Al Pacino v. 700 11.3, v. 1000 13.4

Teivo 12.4.

Rosie Roof v. 700 16.5

Gianna Sisu v. 700 16.4, v. 1000 16.7

Evaluate v. 700 16.2

Suikun Chili v. 700 26.7, v. 1000 26.6

Donna Leonora v. 700 11.6, v. 1000 14.0

Ray Boy v. 700 11.1, v. 1000 13.7

Rocktown Judge v. 700 14.7, v. 1000 16.1

Heilis v. 700 29.0, v. 1000 29.2

Kuopio 11.4.

Massimo Hoist v. 700 15.5, v. 1000 17.1

MAS Felipe v. 700 19.2, v. 1000 19.5

Zio Paperone Jet v. 700 17.0, v. 1000 17.9

Hetviina v. 700 27.5, v. 1000 28.5

Mr Deauville v. 700 14.8, v. 1000 16.6

Rudebox v. 700 18.5, v. 1000 20.5

tiistai 12. huhtikuuta 2022

Solvalla 10.4.

Nuzzle'em v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Summerrazz v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Triton v. 700 16.9, v. 1000 15.5

Your Dreamlove v. 700 9.8, v. 1000 12.1

Ideal d'Ormoy v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Swan Hill v. 700 15.0, v. 1000 14.2

Devs Definitif v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Don't Touch Me I.T. v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Belle Up v. 700 11.9, v. 1000 12.0

Kaustinen 10.4.

Tinderi v. 700 24.9, v. 1000 25.5

M.T.Master Don v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Elaine Laurelton v. 700 15.9, v. 1000 16.4

Vincent Lax v. 700 32.2, v. 1000 30.5

Cankus Zorro v. 700 19.3, v. 1000 19.7

Scorzone v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Special Gun v. 700 18.2, v. 1000 19.2.

Jägersro 9.4.

Äkta Lavex v. 700 14.1, v. 1000 13.1

Bull's Eyes v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Sangria Pellini v. 700 12.5, v. 1000 12.5

Excuse Me v. 600 12.1, v. 1000 14.2

Lucky Guy Boko v. 600 15.5, v. 1000 15.6

E.Type Cash v. 600 13.7, v. 1000 12.6

High Line Pellini v. 700 18.2

Global Action v. 700 11.3, v. 1000 12.9

Upstate Face v. 700 10.1, v. 1000 10.9

Expelled v. 700 12.3, v. 1000 14.9

Pori 9.4.

Mega-Kulta v. 1000 36.7

Furiosa v. 700 15.7

Ken Carlos v. 700 17.4, v. 1000 16.7

Rahajamatch v. 700 14.3

M.A. Piste v. 700 27.9, v. 1000 28.5

Rarity Red v. 700 14.4

Core v. 700 26.0

Next Direction v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Vikens Energy v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Seinäjoki 8.4.

Ditchback Dice v. 700 18.8, v. 1000 19.7

Taj One v. 700 16.9, v. 1000 18.1

Hotlinki v. 700 29.9, v. 1000 30.4

Jimpeto Joy v. 700 16.9, v. 1000 17.1

Amongst Stars v. 700 16.3, v. 1000 16.4

lauantai 9. huhtikuuta 2022

Örebro 7.4.

Massive Speed v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Glamorous Rain v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Carbonfiber v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Ilos Sansibar v. 700 15.0, v. 1000 16.2

Bedazzled Sox v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Dozen of Oysters v. 700 14.2, v. 1000 15.6

Lappeenranta 7.4.

Gianna Sisu v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Hottine v. 700 25.9, v. 1000 27.1

Nettier v. 700 16.8, v. 1000 17.8

Sunlit Treasure v. 700 16.7, v. 1000 18.2

Hunter Dillon v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Camriina v. 700 27.6, v. 1000 29.1

Cataleya Evo v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Solvalla 6.4.

Domenik Jet v. 700 15.1, v. 1000 13.7

Chico de Calamar v. 700 12.7, v. 1000 13.2

Queen of Gunners v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Spike Razz v. 700 11.1, v. 1000 13.1

Sister Sledge v. 700 11.2, v. 1000 13.1

Wonderful Tonight v. 700 13.9, v. 1000 15.9

Southwind Boko v. 700 12.1, v. 1000 11.5

S.G.Charmant v. 700 18.5, v. 1000 17.9

Antonio Trot v. 700 9.6, v. 1000 10.7

Hemisphere v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Vermo 6.4.

Rock Vice v. 700 17.7, v. 1000 19.1

Tähen Lohtu v. 700 32.5, v. 1000 32.9

Spik Loke v. 700 23.3, v. 1000 24.5

Club Nord Elit v. 700 14.2, v. 1000 14.2

Tuuskanen v. 700 22.2, v. 1000 24.5

Imperator v. 700 13.0, v. 1000 15.3

Varma-Konsti v. 700 26.2, v. 1000 27.3

Piece of Hero v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Sofie Halm v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Eskilstuna 5.4.

Lilian Young v. 700 13.4, v. 1000 15.4

Every Day Elegant v. 700 12.7

Drill v. 700 13.1, v. 1000 16.1

M.T.Rick Nash v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Go For Manny v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Summit In Sight v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Illfindmywayhome v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Speedy Cash Vicane v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Baula v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Titan Yoda v. 700 13.0, v. 1000 13.0

Teivo 5.4.

Helmi Aleksantra v. 700 35.8, v. 1000 36.2

On Track Rockstar v. 700 16.9, v. 1000 17.4

Edward Snipes v. 700 16.2, v. 1000 16.6

Visler v. 700 31.7, v. 1000 31.0

Girls With Curls v. 700 16.1, v. 1000 16.3

Kujanpään Jyräys v. 700 25.3, v. 1000 25.8

Stardust Comery v. 700 14.0, v. 1000 15.5

Vinci Power v. 700 12.5, v. 1000 15.0

Suejedi v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Färjestad 4.4.

The Primrose v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Jennifer Web v. 700 10.7, v. 1000 13.5

Curie v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Run N'Cola v. 700 11.4, v. 1000 12.9

X.Tour v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Shapes v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Jyväskylä 4.4.

Complicated v. 700 16.5, v. 1000 18.6

Global Withdrawl v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Herra Heinämies v. 700 26.2, v. 1000 25.1

Rallan Ruhtinas v. 700 27.7, v. 1000 28.9

Explosive Elvis v. 700 16.1, v. 1000 16.5

Love Cocktail v. 700 15.8, v. 1000 18.2

Spritesine v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Halmstad 3.4.

Qillerbee v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Con Crowe v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Lollo Trot v. 700 16.5, v. 1000 16.4

Nikita Vrijthout v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Global Barrister v. 700 15.3, v. 1000 15.7

Glorious Rain v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Quantum Roc v. 700 15.6, v. 1000 15.2

Irvine Am v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Piccadilly v. 700 12.9, v. 1000 12.2

Galantis v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Mikkeli 3.4.

Norton Thoke v. 700 16.4, v. 1000 17.2

Furiosa v. 700 15.7, v. 1000 15.4

Rocktown Judge v. 700 12.9, v. 1000 14.9

Crossfire ERos v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Vauhtis v. 700 23.2, v. 1000 25.5

Ida's Owen v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Summarum v. 700 31,8, v. 1000 31.5

Redonline v. 600 15.2

Bersåker 2.4.

Jacara du Pont v. 700 12.0, v. 1000 14.3

For You v. 700 13.9, v. 1000 15.8

Digital Class v. 700 13.5, v. 1000 12.8

Dwayne Zet v. 600 13.1, v. 1000 13.4

Månlykke A.M. v. 600 18.9, v. 1000 20.7

Super Schissel v. 600 10.7, v. 1000 11.2

L.A.Boko v. 600 11.8, v. 100 14.1

Wolt v. 600 25.3, v. 1000 26.5

Fighter v. 600 13.9, v. 1000 14.0

Bugatti Miles v. 600 11.0, v. 1000 12.4

Immanuel K. v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Forssa 2.4.

Cala Bona v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Goldiivo Hoss v. 700 13.9, v. 1000 15.7

Suikun Chili v. 700 25.9, v. 1000 28.1

Maze Match v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Activist v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Leonore Adams v. 700 17.0, v. 1000 18.1

Kaustinen 2.4.

Savon Sisu v. 700 26.8, v. 1000 28.9

H.V. Tokka v. 700 29.0, v. 1000 29.8

Pilssin Taika v. 700 32.9, v. 1000 32.4

Ditchback Dice v. 700 16.3, v. 1000 17.0

Shining Armor v. 700 17.4, v. 1000 17.1

Troopers v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Naputus v. 700 29.5, v. 1000 29.7

Martin de Bos v. 700 16.0, v. 1000 17.0

Joriini v. 700 29.0, v. 1000 29.9

Esther Rich v. 700  13.3, v. 1000 15.0

Romme 1.4.

Brambling v. 700 9.0, v. 1000 10.7

Woodcutter v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Electrical Storm v. 700 10.3, v. 1000 12.0

Chestnut v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Margareta Tooma v. 700 9.2, v. 1000 10.5

Solvalla 1.4.

Jewilla v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Delilas Magi v. 700 11.8, v. 1000 12.4

La Boheme v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Make Him Young v. 700 14.4, v. 1000 14.3

Zätas Forever Star v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Krakas v. 700 10.4, v. 1000 11.0

Kouvola 1.4.

 Haldiaz v. 700 15.3, v. 1000 17.0

Classic Primavera v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Stoneisle Saga v. 700 13.4, v. 1000 15.1

Amour Amiko v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Felisia v. 700 26.0

Stars Trot Allan v. 700 16.1, v. 1000 17.3

Åby 31.3.

Friend Of Elves v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Peak'n Roll v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Cruise v. 700 10.2, v. 1000 11.8

Extreme v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Exclusive J.M. v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Zenato v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Charlotta S.H. v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Lahti 31.3.

 Rocktown Judge v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Sands Gangster v. 700 14.9, v. 1000 16.8

Truedream A.F. v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Lake's Cerafina v. 700 14.6, v. 1000 17.2

All In Laddie v. 700 12.6, v. 1000 14.5

 No Limit Royalty v. 700 11.8, v. 1000 13.9

Hujake v. 700 24.3, v. 1000 25.9


lauantai 2. huhtikuuta 2022

Jägersro 30.3.

Luxury River v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Nocturne Zon v. 700 11.5, v. 1000 11.8

Epiche Riche v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Piemonte v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Benedict Lux v. 700 17.5, v. 1000 16.7

Rackham v. 700 9.9, v. 1000 11.2

E.Type Cash v. 700 8.4

Runner Brodde v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Zaira del Ronco v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Larry Wood v. 600 8.8

Sunrise v. 700 12.3, v. 1000 14.0

Solvalla 30.3.

M.T.Special Girl v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Coquaholy v. 700 12.0, v. 1000 12.9

The Big Harald v. 700 15.4, v. 1000 15.7

Winterburn v. 700 14.8, v. 1000 15.3

The Bald Eagle v. 700 12.3, v. 1000 12.4

Calltosayiloveyou v. 700 12.7, v. 1000 13.6

Unexpected Outcome v. 700 15.5, v. 1000 15.3

Oskar Run v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Biscaia v. 700 12.6, v. 1000 13.1

Vermo 30.3.

Carlso Cashman v. 700 16.3, v. 1000 14.7

Cupido Combo v. 700 12.8

Yolo Savoy v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Bridge Commander v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Ray Boy v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Deangelo v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Hetviina v. 700 22.5, v. 1000 23.5

Siirin Valtsu v. 700 23.5

Teivo 29.3.

Wilman Piika v. 700 25.5, v. 1000 28.4

Iron Queen v. 700 15.8, v. 1000 18.6

Stonecapes Sparrow v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Peak C.R.Seven v. 700 16.7, v. 1000 18.1

Piskon Pouta v. 700 24.9, v. 1000 25.4

Minnie Windcape v. 700 14.7, v. 1000 16.1

Call It Doohan v. 700 13.4, v. 1000 15.7

Mantorp 28.3.

Fighter Simoni v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Iris Sisu v. 700 14.4, v. 1000 16.1

Tasherit v. 700 16.0, v. 1000 15.6

Staro Peanut v. 700 13.2, v. 1000 13.2

Hipster Am v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Ploquepin v. 700 13.5, v. 1000 13.3

Seinäjoki 28.3.

Icarius Ellis v. 700 17.6, v. 1000 17.8

Stoneisle Tornado v. 700 13.2, v .1000 16.0

Ove v. 700 15.3, v. 1000 15.7

Kwakiuti Boko v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Vauhti Teppo v. 700 27.3, v. 1000 28.8

Troopers v. 700 12.6, v. 1000 14.3

Perfect TIme v. 700 15.8, v. 1000 17.3

Veli Pollea v. 700 27.6, v. 1000 29.1

Lumi-Oosa v. 700 23.5, v. 1000 23.5

Bollnäs 27.3.

Mizai v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Belle Up v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Global Bookmaker v. 700 8.7, v. 1000 12.6

Gitan de Touchyvon v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Solvalla 26.3.

Joe Dalton v. 70011.9, v. 1000 13.2

Ziva v. 700 13.8, v. 1000 15.1

M.T.Rapunzel v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Mellby Jinx v. 700 10.5, v. 1000 11.0

Borups Tornado v. 700 9.0, v.1000 12.4

Hurricane Woodland v. 700 11.7, v. 1000 11.1

Who's Who v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Dear Friend v. 700 9.6, v. 1000 11.8

Unico Broline v. 700 8.8, v. 1000 9.9

Devs Daffodil v. 700 13.5, v. 1000 13.3

Best Ofdream Trio v. 700 9.8, v. 1000 10.

Teivo 26.3.

Luciano Bryne v. 700 17.6, v. 1000 18.1

Stardust Comery v. 700 15.5, v. 1000 15.7

Juiceman v. 700 14.9, v. 1000 15.0

Vixeli v. 700 27.1, v. 1000 26.6

Esther Rich v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Tuulian Sälli v. 700 29.2, v. 1000 28.9

Jason's Camden v. 700 13.7, v. 1000 13.9

BWT Ellospank v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Mo Sjur v. 700 28.9, v. 1000 28.9

Jakob K.Boko v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Solvalla 25.3.

Björn v. 700 14.9, v. 1000 15.3

Aries v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Nallebjörn Tooma v. 700 13.1, v. 1000 13.3

Habrik Am v. 700 11.0, v. 1000 11.5

Zinon Dream v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Unfair v. 700 11.6, v. 1000 13.7

Victory Eagle v. 700 13.8, v. 1000 13.6

Joe Frazier  Boko v. 700 12.6, v. 1000 12.9

Conrads Anette v. 700 13.8, v. 1000 14.0

Mellby Invest v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Mikkeli 25.3.

Callela Keeneland v. 700 16.6, v. 1000 16.7

Essin Sävaäys v. 700 27.3, v. 1000 27.4

Racehill Victory v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Sahpe Of You v. 700 15.7, v. 1000 17.3

Vauhtis v. 700 25.8, v. 1000 26.9

Adrasthee v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Gävle 24.3.

Because The Night v. 700 11.3, v. 1000 13.3

High Five Pellini v. 700 12.7, v. 1000 14.0

For You v. 700 12.4, v. 1000 12.8

D.Day Zet v. 700 11.3, v. 1000 12.0

Snowstorm Hanover v. 700 10.2, v. 1000 11.2

Global Agency v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Lahti 24.3.

Inviato v. 700 16.4, v. 1000 18.0

Rawit v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Imperator v. 700 12.8, v. 1000 15.0

What The Hell v. 70014.6, v. 1000 16.1

Issakan Valo v. 700 25.2, v. 1000 26.5

William Birdland v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Bean Fighter v. 700 14.8, v. 1000 16.6

lauantai 26. maaliskuuta 2022

Åby 23.3.

Palace Bo v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Vicarius v. 700 13.9, v. 1000 16.3

Great Champion v. 700 15.4, v. 1000 15.9

The Natural v. 700 10.5, v. 1000 13.9

Easy Star v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Playit Flax v. 1000 16.0

Baronerosso Play v. 1000 14.7

King of Greenwood v. 1000 11.1

Randemar R.D. v. 1000 14.9

Solvalla 23.3.

Rouge Tile v. 700 14.9, v.1000 15.7

Dorothea Mil v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Every Day Elegant v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Queen of Gunners v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Kungfu Lady v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Agassi Broline v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Samurai Comery v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Hazyshadeofwinter v. 700 12.1, v. 1000 11.9

Vermo 23.3.

Mattilan Eemeli v. 700 32.7, v. 1000 35.1

Ivy Hoss v. 700 13.5, v. 1000 16.1

Pastori v. 700 25.6, v. 1000 27.5

Tour Knight v. 700 9.6, v. 1000 11.1

Panthera v. 700 29.5, v. 1000 29.9

Bee Combo v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Ray Boy v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Charlene Halm v. 700 12.0, v. 1000 14.8

Vikens Energy v. 700 11.2, v. 1000 12.7

BWT Fury v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Bridge Commander v. 700 11.5

Jägersro 22.3.

Jeans N.Both v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Expelled v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Tae Kwon Deo v. 700 9.0, v. 1000 10.5

Leroy Boko v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Akal Face v. 700 13.3, v. 1000 15.2

Tailored Arrival v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Nikita Vrijthout v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Ups Face v. 700 12.4, v. 1000 12.7

Emma Häggenäs v. 700 11.4, v. 1000 12.1

Lucky Guy Boko v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Mikkeli 22.3.

My Way Luxi v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Carmenella v. 700 31.1, v. 1000 32.6

Boss Amiraal v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Benobi Zet v. 700 14.4, v. 1000 13.5

Werona v. 700 27.8, v. 1000 27.7

Ypäjä O'Hannah v. 70016.7, v. 1000 17.5

Surprise Daisy v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Tuuskanen v. 700 23.7, v. 1000 24.4

Mieletän Melinda v. 70029.3, v. 1000 31.7

Massimo Heist v. 700 15.6, v. 1000 17.8

Axevalla 21.3.

X.O.X.O. v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Honfleur Mearas v. 700 10.6, v. 1000 12.3

I.G.Detecteur v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Oz Allegretto v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Husse Boko v. 700 13.8, v. 1000 13.2

Broadway Sun v. 700 12.5, v. 1000 12.8

Global Billboard v. 700 15.0, v. 1000 15.8

Oulu 21.3.

Flower's Prayer v. 700 19.0, v. 1000 18.6

Cod A'la Doc v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Kleppe Spödå v. 700 26.6, v. 1000 27.3

Callela Leonard v. 700 11.2, v. 1000 14.0

Roughenough Vice v. 700 17.3, v. 1000 17.1

Exther Rich v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Special Gun v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Romme 20.3.

Star Muscle v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Electrical Storm v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Amazing Lady N.O. v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Global Confession v. 700 10.7, v. 1000 12.4

Eliza Turf v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Parveny v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Locale Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Joensuu 19.3.

Ökymäen Silvia v. 700 29.7, v. 1000 30.2

Honey Trix v. 700 15.7

Amiraal Victor v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Call It Fighter v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Hopeusteponalego v. 700 14.6, v. 1000 14.4

Tuuli-Eikka v. 700 27.2, v. 1000 26.6

Sunrise Valkyria v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Capo v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Valtroks v. 700 28.1, v. 1000 28.7

Minto's Don Juan v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Vixeli v. 700 24.9, v. 1000 23.9

Solvalla 18.3.

Gavin Rich v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Rally Inge v. 700 11.0, v. 1000 13.7

Önas Power v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Midleton v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Boycott v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Massive Speed v. 700 10.9, v. 1000 11.1

Radetzky v. 700 9.2, v. 1000 10.5

Friend of Elves v. 700 14.0, v. 1000 14.2

Turku 18.3.

Wildrose Sala v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Grace Scion v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Juiceman v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Häyrilän Hero v. 700 27.0, v. 1000 27.7

Rarity Red v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Roseline Forbes v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Åby 17.3.

Stens Retention v. 700 13.1, v. 1000 15.0

N.O.Boy v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Hurricane Silas v. 700 12.1, v. 1000 12.1

Zinfandel v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Gabriels Love v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Ego Sisu v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Cubasse v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Ultra Violet v. 700 11.5, v. 1000 12.3

Van Gils v. 700 10.4, v. 1000 12.8

Conrads Diderot v. 700 15.1, v. 1000 15.1

Seinäjoki 17.3.

Ditchback Dice v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Fayette Sisu v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Joriini v. 700 24.6, v. 1000 24.6

Thai Profit v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Conrads Kickoff v. 700 13.3, v. 1000 16.0

Cheap Thrills v. 700 12.8, v. 1000 13.9

lauantai 19. maaliskuuta 2022

Jägersro 16.3.

 Victory v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Across the World v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Mimmi Lane v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Duchesse W.F. v. 700 15.1, v. 1000 14.9

Baltic Sun v. 700 14.3, v. 1000 17.3

Encore Cloc v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Black In Black v. 700 10.6

Moses v. 700 12.5, v. 1000 12.4

Felix Orlando v. 700 10.3, v. 1000 12.7

Solvalla 16.3.

Ida Orlando v. 700 15.3, v. 1000 16.1

Madame Norrgård v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Sunrise v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Verbeeck v. 700 16.2, v. 1000 16.1

L.A.Boko v. 700 11.2, v. 1000 13.2

Losch Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.6

 Herecomestheboom v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Southwind Boko v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Greta Sisu v. 700 10.5, v. 1000 11.7

Very Kronos  v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Vermo 16.3.

Varma-Konsti v. 700 27.3, v. 1000 29.0

Stonecapes Ulrica v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Lapland Royal v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Laurenz Von Bentz v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Corazon Combo v. 700 14.0, v. 1000 14.3

On Track Rockstar v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Ciiran Tähti v. 700 21.8, v. 1000 23.4

Solomon Joe v. 700 12.9, v. 1000 14.2


Eskilstuna 15.3.

Baron de Chita v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Carbonfiber v. 700 14.4, v. 1000 16.4

Gloster Gladiator v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Joli Mearas v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Isabelle Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Katri P.Boko v. 700 13.6, v. 1000 14.7

A Ninja Kid v. 700 12.9, v. 1000 15.8

Djokovic v. 700 10.8, v. 1000 11.2

Teivo 15.3.

Stabbers Star v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Suvelan Roihu v. 700 31.2, v. 1000 31.2

Bluehill's Sparkle v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Ilos Silmarillion v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Activist v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Nu Del v. 700 14.6, v. 1000 15.9

Grande Dragon v. 700 14.4, v. 1000 14.2

Jacques Hyneman v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Credit To Love v. 700 13.0, v. 1000 14.1

BWT Dictator v. 700 13.5


Halmstad 14.3.

Romero v. 700 11.9, v. 1000 11.9

Global Action v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Kontiki Evolution v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Maestro Michel v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Kentucly River v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Linares v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Precious Lane v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Jyväskylä 14.3.

Light Up v. 700 16.0, v. 1000 17.3

Kukkarosuon Veera v. 700 27.8, v. 1000 28.4

Hunter Dillon v. 700 13.2, v. 1000 15.4

Jostois v. 700 26.7, v. 1000 27.9

Callela Keeneland v. 700 16.0, v. 1000 18.4

Welldone v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Åby 12.3.

Dartboard v. 700 15.2

Ornello v. 700 10.5, v. 1000 13.3

Corazon De B. v. 600 10.8, v. 1000 11.9

Carna Sensei v. 700 10.7, v. 1000 12.1

Cuenca v. 600 11.9, v. 1000 12.7

Stoletheshow v. 600 10.1, v. 1000 10.2

Listas Tingeling v. 600 11.3, v. 1000 11.7

Amorcer Levallo v. 700 9.6, v. 1000 10.9

Unico Broline v. 700 7.7, v. 1000 9.7

Brack Face v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Vermo 12.3.

Neo Sånna v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Black Revenge v. 700 13.8, v. 1000 15.5

Karlo v. 700 24.5, v. 1000 25.7

Tippy Grain v. 700 16.9, v. 1000 18.1

M.A. Piste v. 700 25.8, v. 1000 26.2

BWT Ellospank v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Hallan Poika v. 700 27.1, v. 1000 27.6

Exuberance v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Willow Pride v. 700 10.0, v. 1000 12.3

Bollnäs 11.3.

Bugsy v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Ruger v. 600 12.7, v. 1000 13.4

Hazyshadeofwinter v. 600 11.3, v. 1000 12.1

Underbarosåfin v. 600 9.6, v. 1000 12.2

Solvalla 11.3.

Wonderful Tonight v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Radetzky v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Miss Youniverse v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Arabbiata Face v. 700 13.2, v. 1000 13.1

Qvidja's First v. 700 12.2, v. 1000 12.3

Biscaia v. 7000 10.9, v. 1000 12.4


Kaustinen 11.3.

Special Gun v. 700 18.6, v. 1000 18.7

Salaliitto v. 700 26.9, v. 1000 27.0

Langen's Greyhound v. 70014.7, v. 1000 16.4

Hypnotique v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Anni Sue v. 700 12.7, v. 1000 14.1

La Mirage v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Pori 11.3.

Simon Angel v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Stardust Comery v. 700 16.0, v. 1000 16.0

Roseline Forbes v. 700 16.7, v. 1000 16.3

Exceptional v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Let Her Go v. 700 15.5, v. 1000 15.7

Åby 10.3.

Backdraft v. 700 13.4, v. 1000 13.6

Gambino D.K. v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Bubba Degato v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Leroy Boko v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Emma Häggenäs v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Baronerosso Play v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Kouvola 10.3.

Peak Lighting v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Smokin Ride v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Ray Boy v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Maze Match v. 700 16.6, v. 1000 17.5

Cool On Photos v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Sheikki v. 700 25.8, v. 1000 25.6

sunnuntai 13. maaliskuuta 2022

Solvalla 9.3.

Chico De Calamar v. 700 12.9, v. 1000 15.0

Imhatra Am v. 700 10.4, v. 1000 12.1

M.T.Rick Nash v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Queen Ratzeputz v. 700 13.1, v. 1000 13.3

Devs Definitif v. 600 10.5, v. 1000 10.9

Coquaholy v. 70013.5, v. 1000 13.5

Ilhao des Ambres v. 600 13.9, v. 1000 14.7

Shejk v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Gandhi Boko v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Vermo 9.3.

Eka Eko v. 700 32.9, v. 1000 34.4

Krista v. 700 26.7, v. 1000 29.1

Bean Fighter v. 700 14.5

Carlos Cashman v. 700 13.8, v. 1000 15.8

Jiiveegee v. 700 29.7, v. 1000 30.5

Callela Exlover v. 700 12.8, v. 1000 15.2

Holy Jack v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Chekkonen v. 700 29.9, v. 1000 31.3

Lemieux Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Axevalla 8.3.

Surprice Trot v. 700 15.4, v. 1000 15.7

Diamond Ribb v. 700 14.7, v. 1000 15.4

M.T.Rapunzel v. 700 12.7, v. 1000 15.1

Prince Will v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Tumble Boy v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Iris Sisu v. 700 14.2, v. 1000 15.2

O.M.Gogentle v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Ganyboy v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Axel Rek v. 700 14.8

Teivo 8.3.

Wiiru v. 700 38.5, v. 1000 38.1

Rose Orden v. 700 15.9, v. 1000 17.7

What The Hell v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Zest Boy v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Viimavirta v. 700 27.0, v. 1000 27.8

Stoneisle Rocket v. 700 16.2, v. 1000 17.7

Sahara Sandstorm v. 700 11.4, v. 1000 12.7

Morison v. 700 25.0, v. 1000 25.7

Thundergirl v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Mantorp 7.3.

Lady Beluga v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Conrads Kim v. 700 14.3, v. 1000 15.5

Zinfandel v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Leandro Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.2

Triton v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Lass Revenue v. 700 13.2, v. 1000 13.3

Oskar Run v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Oulu 7.3.

Iron Queen v. 700 17.3, v. 1000 17.7

Lastsundayinmay v. 700 17.1, v. 1000 17.5

Amiraal Victor v. 700 13.8, v. 1000 14.6

Lystilän Lento v. 700 25.8, v. 1000 26.0

Cod A'la Doc v. 700 17.5, v. 1000 16.8

Ne Quitte Pas v. 700 16.6, v. 1000 17.5

Tamerlan Grain v. 700 13.8, v. 1000 16.0

lauantai 12. maaliskuuta 2022

Eskilstuna 6.3.

Holy Ground v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Ivanhoe Renka v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Gordini Brick v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Blues d'Ourville v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Watford Broline v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Jaguar Hill v. 700 10.3, v. 1000 12.7

Esther Cheri v. 700 11.4, v. 1000 13.5

Ylivieska 6.3.

Special Gun v. 700 16.3, v. 1000 16.7

One For You v. 70016.9, v. 1000 17.8

Mega-Hertsitär v. 700 28.0, v. 1000 29.1

BWT Ernie v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Shotproof v. 70014.0, v. 1000 16.7

Kalmar 5.3.

Eclectic v. 700 16.5, v. 1000 15.5

Notorious Zon v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Copaca Banana v. 700 11.3, v. 1000 12.6

Bransbys Jukebox v. 600 12.4, v. 1000 13.2

Inspiration v. 600 11.5, v. 1000 11.6

Staro Leonardo v. 600 9.0, v. 1000 10.5

LaFerrari Dimanche v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Sandsjöns Enzo v. 600 9.9, v. 1000 11.5

Devs Daffodil v. 600 10.9, v. 1000 12.6

Namur v. 600 11.1, v. 1000 12.3

Lightning River v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Kuopio 5.3.

I.P. Sisu v. 700 33.8, v. 1000 32.9

Fu King Fab Press v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Wonder Of You v. 70011.5, v. 1000 14.2

Lumino v. 700 28.0, v. 1000 28.1

Hopeusteponalego v. 700 13.8

Alpertto v. 700 26.4, v. 1000 26.0

Endless Story v. 700 11.7, v. 1000 13.3

Kartier v. 700 23.9, v. 1000 24.1

Maze Runner v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Run And Repeat v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Turku 5.3.

Noren Luxi v. 700 16.3, v. 1000 18.2

No Limit Royalty v. 700 12.7, v. 1000 14.8

Kretonki v. 700 30.5, v. 1000 29.9

Merciless Cat v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Ashley Face v. 700 14.1

Lysti Rols v. 700 30.3, v. 1000 30.4

Deangelo v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Speedy Norwegian v. 700 12.5, v. 1000 12.6


Romme 4.3.

Rally Inge v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Landing Data v. 700 13.4, v. 1000 15.8

Midleton v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Xanthis Coktail v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Solvalla 4.3.

Rocket Tile v. 700 15.3, v. 1000 14.7

Wilson Knight v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Nallebjörn Tooma v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Nova Effe v. 700 14.5, v. 1000 14.1

Jerka Sting v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Genie Am v. 700 10.7, v. 1000 14.2

Joe Frazier Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Wilda Knight v. 700 15.6, v. 1000 15.1

Seinäjoki 4.3.

Meadow De Lux v. 700 16.8, v. 1000 17.2

Million Lightyears v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Goncourt Dairpet v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Mootsartti v. 700 26.8, v. 1000 27.1

The Swede v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Top Class Kemp v. 700 15.1, v. 1000 16.6

Ditchback Dice v. 700 12.9, v. 1000 15.2

Åby 3.3.

Ziva v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Jeans'n Passion v. 700 13.0, v. 1000 12.6

Muscle Morique v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Echelon v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Midnight Special v. 700 11.5, v. 1000 12.4

Waitingashell v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Take Me Sober v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Lahti 3.3.

 Francis Coccola v. 700 14.0, v. 1000 16.3

Capo v. 700 13.0, v. 1000 15.2

BWT Gabriel v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Meren Maininki v. 700 24.3, v. 1000 25.7

Felix Journey v. 700 15.3, v. 1000 17.4

Shining Armor v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Rullebackens Göta v. 700 16.1, v. 1000 16.8

sunnuntai 6. maaliskuuta 2022

Bergsåker 2.3.

Loulou Web v. 700 14.5, v. 1000 17.4

Conch On Inn v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Gordini Brick v. 700 14.6, v. 1000 16.6

Nils Zonett v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Google Sisu  v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Spickleback Face v. 700 9.9, v. 1000 11.1

General Norrgård v. 700 15.6, v. 1000 17.6

Solvalla 2.3.

Crak di Girifalco v. 700 9.3, v. 1000 12.3

Djokovic v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Dorothea Mil v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Greta Sisu v. 700 11.3, v. 1000 12.0

Laird Hamilt Boko v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Racing Brodda v. 700 10.9, v. 1000 11.3

Hisco de Florange v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Point to Point v. 700 14.1, v .1000 14.1

Vermo 2.3.

Oiva Veikko v. 700 32.1, v. 1000 32.2

Rafale v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Karlo v. 700 23.3, v. 1000 25.0

Stardust Comery v. 700 16.5, v. 1000 18.5

Junjori v. 700 26.8, v. 1000 27.2

Chase v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Amadeus Possible v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Questionmark Me v. 700 11.4, v. 1000 13.7

Åby 1.3.

Herbie Peak v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Across The World v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Elegant C.N. v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Ups Face v. 700 12.7, v. 1000 14.4

Ornellaia Cheri v. 700 11.0, v. 1000 13.0

Hercule de Sarjan v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Namanja Bo v. 600 8.5, v. 1000 10.3

Tailored Arrival v. 700 14.2, v. 1000 13.8

Forssa 1.3.

Vekraus v. 700 27.9, v. 1000 28.8

Girls With Curls v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Highlove Tech v. 700 16.3, v. 1000 17.3

Ray Boy v. 700 12.2, v. 1000 14.9

Xenia Comery v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Örebro 28.2.

Flexible Journey v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Calltosayiloveyou v. 700 14.9, v. 1000 16.1

Denali Doc v. 700 11.0, v. 1000 11.4

Hippolito G.R. v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Massive Speed v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Gizmo v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Teivo 28.2.

Vektorin Valo v. 700 30.6, v. 1000 31.9

Orpo-Pimu v. 700 28.3, v. 1000 29.7

Remember My Name v. 700 15.3, v. 1000 16.3

Vauhti Teppo v. 700 25.8, v. 1000 27.3

Smokin Ride v. 700 14.3, v. 1000 15.5

Jakob K.Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Callela Everest v. 700 12.8, v. 1000 14.7

Thundergirl v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Rovaniemi 28.2.

Ivar Journey v. 700 17.0, v. 1000 17.6

Rappodina v. 700 25.2, v. 1000 25.8

Saxoi v. 700 16.6, v. 1000 16.9

Diamond Lord v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Sagredo Hanover v. 700 12.4, v. 1000 14.9

Ninth Nobleman v. 700 13.3, v. 1000 15.3

Romme 27.2.

The Bald Eagle v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Loveyouecus v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Lovely Princess v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Ozzy's Melody v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Kaustinen 27.2.

Sultan Maharajah v. 700 18.0, v. 1000 18.8

Taj One v. 700 13.9, v. 1000 14.9

New Sensation v. 700 14.9, v. 1000 16.2

Jugador v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Irvin Star v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Koveri v. 700 27.5, v. 1000 27.1

Axevalla 26.2.

Dats So Crazy v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Lucifer Sam v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Cole Moss v. 700 13.9, v. 1000 16.3

Unico Broline v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Kattis J.Boko v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Holy Water v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Bismarck Comery v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Darlington Fame v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Eenymeenyminymoedk v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Best Ofdream Trio v. 700 12.5, v. 1000 12.6

Parfait A.F. v. 700 12.4, v. 1000 14.1

lauantai 5. maaliskuuta 2022

Romme 25.2.

Husar Norrgård v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Cornerstone v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Be The One v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Ara v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Oskar of Sand v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Mikkeli 26.2.

Essin Säväys v. 700 25.7, v. 1000 26.5

Goddess Dione v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Vilkkaan Velmu v. 700 21.9, v. 1000 23.7

Ernesto v. 700 31.2, v. 1000 31.9

Lindy Poppins v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Royal Date v. 700 12.1, v. 1000 14.4

Hujake v. 700 23.4, v. 1000 24.8

Alladin Bro v. 70014.6, v. 1000 15.0

Erik Flash v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Nyland v. 700 24.5, v. 1000 25.9

Intuto v. 700 12.7, v. 1000 15.5

Kuopio 25.2.

Iron Queen v. 600 19.3

Some Come v. 600 16.3, v. 1000 18.4

Walene v. 600 26.2, v. 1000 26.5

Zio Paperone Jet v. 600 14.5, v. 1000 15.4

Globalsatisfaction v. 600 14.2, v. 1000 16.0

Sandcastle v. 600 16.9, v. 1000 17.9

Turku 25.2.

Furiosa v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Global Venture v. 700 15.5, v. 1000 15.5

Stonecapes Tiffany v. 700 16.4, v. 1000 17.7

Kromaus v. 700 27.2, v. 1000 27.9

Ray Boy v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Kretonki v. 700 26.5, v. 1000 27.0

Åby 24.2.

Precious Lane v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Nan's Cash v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Fighter Vang v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Ornello v. 700 12.3, v. 1000 14.0

Boston Trio v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Kouvola 24.2.

Amelia Earheart v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Myllyn Vili v. 700 28.1, v. 1000 28.9

Mr Capito v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Vex Ant Hope v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Gambler Sisu v. 700 18.4, v. 1000 18.1

Sand of Holmö v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Rim Bay Royal v. 700 18.0, v. 1000 18.6

Jägersro 23.2.

Gold Eagle v. 700 13.8, v. 1000 15.6

Woodbury Wine v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Global Commission v. 700 14.9, v. 1000 15.3

Fantom Godiva v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Excellent Torkdahl v. 700 14.2, v. 1000 13.9

Ni Talar Bra Latin v. 700 14.3, v. 1000 13.7

The Revenant v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Lancaster v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Amorcer Levallo v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Across The World v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Solvalla 23.2.

Endless Love v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Hard Landing v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Breakingthelaw Ås v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Diamant Vendil v. 700 11.8, v. 1000 15.2

Xerava C.D. v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Lady Dee v. 700 12.0, v. 1000 13.8

Aurora Show v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Oskar Run v. 600 13.3, v. 1000 13.7

Bellatrix Club v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Antonio Trot v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Vermo 23.2.

MAS Gold Rush v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Gal Gadot Racing v. 700 11.6

Tutun Tiltu v. 700 25.8, v. 1000 26.6

T.Rex v. 700 12.9

Rarity ed v. 700 12.8

Lemieux Boko v. 700 13.2, v. 1000 15.1

Heros du Monde v. 700 15.8

O.Å. Erikuva v. 700 26.4, v. 1000 28.3

sunnuntai 27. helmikuuta 2022

Gävle 22.2.

Younger v. 700 13.3, v. 1000 15.8

Mercedes Hall v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Ruger v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Run N'Cola v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Staro Onyourmarks v. 700 10.1, v. 1000 12.3

O.M.Hazebrouck v. 700 14.6, v. 1000 16.1

Mellby Ess v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Fighter v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Teivo 22.2

Rawit v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Kretonki v. 700 26.1, v. 100 27.6

Astrum v. 700 9.6, v. 1000 12.6

Varma-Konsti v. 700 29.3, v. 1000 29.8

Knockout Ses v. 700 14.8, v. 1000 15.6

BWT Dictator v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Light Up v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Fiori v. 700 29.5, v. 1000 30.7

Färjestad 21.2.

Power Doc v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Hickory Jaam v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Randemar R.D. v. 700 12.4, v. 1000 13.1

So Superb v. 700 14.2, v. 1000 14.6

Mäster Sauron v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Current Leader v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Seinäjoki 21.2.

Count Romeo v. 700 15.9, v. 1000 18.1

Mini Pepper v. 700 16.3, v. 1000 17.4

Tuulian Sälli v. 700 27.7, v. 1000 28.4

Gutsy Cobbler v. 700 13.9, v. 1000 15.7

H.V. Tokka v. 700 28.9, v. 1000 29.6

Grace Pezzo v. 700 15.7, v. 1000 6.3


Lahti 21.2.

Let Her GO v. 700 17.9, v. 1000 18.7

Ashley Face v. 700 15.2, v. 1000 15.2

Mr Big Star v. 700 16.1, v. 1000 15.9

Grande Dragon v. 700 16.2, v. 1000 15.6

Rallin Muisto v. 700 26.4, v. 1000 27.1

Leemark'sIcy v. 700 15.1, v. 1000 15.2

Joensuu 20.2.

Benobi Zet v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Wonder Of You v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Goddess Dione v. 700 17.4, v. 1000 17.9

Mountain Maddox v. 700 16.8, v. 1000 17.7


Bergsåker 19.2.

L.A.Boko v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Heide K. v. 700 12.1, v. 1000 12.3

Grace's Candy v. 1000 13.3

Parveny v. 700 14.2, v. 1000 13.8

Eddy West v. 700 10.7, v. 1000 12.0

Fabulous Pellini v. 1000 11.8

Anchor Man v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Global Adventure v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Young Danne v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Oulu 19.2.

Ceresthee v. 700 17.1, v. 1000 16.4

Hallan Humu v. 700 29.5, v. 1000 30.1

Smokin Ride v. 700 13.5, v. 1000 14.7

Nuclear Tile v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Neo Sånna v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Twinquit v. 700 18.9, v. 1000 19.2

Joriini v. 700 23.6, v. 1000 24.8

Callela Leonard v. 700 10.7, v. 1000 12.6

Tähtitie v. 700 27.2

Hopeusteponalego v. 700 12.1

Romme 18.2.

Zinco Jet v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Zolatin v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Blue Jay v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Cuenca v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Pori 18.2.

Remember My Name v. 700 15.4, v. 1000 17.7

Rarity Red v. 700 13.8, v. 1000 14.5

Questionmark Me v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Caijus v. 700 27.7, v. 1000 28.0

Highlove Tech v. 700 14.8, v. 1000 15.7

So Long Suckers v. 700 14.9, v. 1000 16.3

Brilliant Stride v. 700 15.4, v. 1000 18.0

Åby 17.2.

Emma Häggenäs v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Labyad Bros v. 700 15.3, v. 1000 15.3

Draipner v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Akela Play v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Ready Häggenäs v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Moses v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Jyväskylä 17.2.

Careless Guy v. 700 15.8, v. 1000 17.0

Herra Heinämies v. 700 27.0, v. 1000 28.7

Hunter Dillon v. 700 15.5, v. 1000 15.9

My Match v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Holy Jack v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Easy Lover .v 700 14.3, v. 1000 17.5

My Marigold v. 700 17.1, v. 1000 18.2

perjantai 25. helmikuuta 2022

Solvalla 16.2.

Ain't Gonna Lose v. 700 15.0, v. 1000 16.5

Denali Doc v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Mellby Invest v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Hollywood Story v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Wilda Knight v. 700 11.6, v. 1000 13.7

King of Everything v. 700 15.6, v. 1000 15.9

M.T.Sollentuna v. 700 16.8

Aurora Show v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Vermo 16.2.

Krista v. 700 27.6, v. 1000 28.3

Charlene Halm v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Ashley Man v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Don Pedro v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Usko Eevertti v. 700 29.1, v. 1000 29.0

Jacques Hyneman v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Hulluduunari v. 700 25.2, v. 1000 25.4

Vikens Energy v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Rahajamatch v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Eskilstuna 15.2.

Ductus v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Ziva v. 700 13.2, v. 1000 16.9

Calltosayiloveyou v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Fernando Vixi v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Episode Nine v. 700 15.9, v. 1000 16.6

Esther Cheri v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Solar Wind v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Amazing Warrior v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Seatbelt Sign v. 700 12.9, v. 1000 15.5

Teivo 15.2.

Taksomykke v. 700 34.4, v. 1000 35.1

Redemption v. 700 11.5

Tuulian Sälli v. 700 28.0, v. 1000 28.6

Donna Leonora v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Suvionni v. 700 27.3, v. 1000 27.4

Adrasthee v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Knockout Ses v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Ken's Carlos v. 700 15.0, v. 1000 16.6

On Track Roadstar v. 700 19.0, v. 1000 19.1

Halmstad 14.2.

Maestro Crowe v. 700 15.8, v. 1000 15.7

Chic Bi v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Fighter Vang v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Diversity Pellini v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Amorcer Levallo v. 700 11.7, v. 1000 12.8

Woodbury Wine v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Forssa 14.2.

Elsa The Snowqueen v. 700 17.3

Moonlight Magical v. 700 15.7

Säfööri v. 700 24.3, v. 1000 26.5

Melinda Ses v. 700 12.2, v. 1000 15.1

Mark More v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Credit To Hope v. 700 13.2, v. 1000 16.0

Kuopio 14.2.

Hopefully Quick v. 700 15.1, v. 1000 15.5

Wildest Dreams v. 700 15.0, v. 1000 16.5

Oxan Cockadoodledo v. 700 12.0, v. 1000 15.3

Hipsun Poju v. 700 26.4

Tuuli-Eikka v. 700 27.7, v. 1000 28.5

Gonjamin v. 700 15.3, v. 1000 18.0

maanantai 21. helmikuuta 2022

Åby 12.2.

Gone v. 700 15.0, v. 1000 16.4

Swish The Cash v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Cash And Carry v. 700 14.0, v. 1000 13.7

Unacerveza Broline v. 700 17.0, v. 1000 15.9

Digital Indy v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Kabor Boko v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Letthecowboysride v. 700 16.2, v. 1000 16.2

Legend Act v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Beartime v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Herkules Gertorp v. 700 16.2, v. 1000 16.1

lauantai 19. helmikuuta 2022

Lappeenranta 12.2.

Chase v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Demon A.F. v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Chekkonen v. 700 29.0, v. 1000 30.4

Core v. 700 26.5, v. 1000 27.1

The Story v. 700 12.2, v. 1000 14.9

Shining Armor v. 700 13.2

Hujake v. 700 25.6, v. 1000 27.1

Yolo Savoy v. 700 11.9, v. 1000 14.5

Nyland v. 700 26.3, v. 1000 26.4

Maze Runner v. 700 11.5, v. 1000 13.5

La Cerise v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Bollnäs 11.2.

Västerbo Highscore v. 700 9.5, v. 1000 11.9

Kobe Web v. 700 11.8, v. 1000 14.2

Bellatrix Club v. 700 14.9, v. 1000 14.6

Macy v. 700 12.0, v. 1000 13.9

My Andovra v. 700 15.1, v. 1000 15.4

Turku 11.2.

Merciless Cat v. 700 15.7, v. 1000 17.0

Kretonki v. 700 26.8, v. 1000 27.3

Kurri Jari Boko v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Erna's King v. 700 15.1, v. 1000 16.2

Some Adolf v. 700 15.4, v. 1000 16.2

Örebro 10.2.

Zenit Brick v. 700 13.3, v. 1000 14.7

Hyannis Port v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Parfait A.F. v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Bunch of Budgies v. 700 16.5, v. 1000 16.7

Vice Versa Diamant v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Bransbys Juke Box v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Lahti 10.2.

Rose Orden v. 700 17.9, v. 1000 19.2

Hetku v. 700 25.7, v. 1000 26.5

Quick No Trouble v. 700 13.2, v. 1000 15.3

Bridge Commander v. 700 17.7, v. 1000 18.7

Hertus v. 700 16.4, v. 1000 16.9

No Limit Royalty v. 700 10.6, v. 1000 12.9

Sunlit Treasure v. 700 14.6, v. 1000 15.4

tiistai 15. helmikuuta 2022

Bergsåker 9.2.

Love No Pain v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Young Hope v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Soraya Ås v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Brunello Hall v. 700 13.6, v. 1000 13.5

Elian Web v. 700 11.4, v. 1000 13.4

Chestnut Bojje v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Gibson Brick v. 700 13.0, v. 1000 14.9

Solvalla 9.2.

Twenty Dollar v. 700 16.5, v. 1000 17.5

Habrik Am v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Mellby Kaxa v. 700 19.8, v. 1000 19.4

Ies General v. 700 15.2, v. 1000 16.8

Freddy W.E. v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Breakingthelaw Ås v. 700 16.6, v. 1000 16.5

Fauntleroy v. 700 17.7, v. 1000 16.9

Önas Power v. 700 16.5, v. 1000 16.5

Genie Am v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Ozzy's Melody v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Vermo 9.2.

Passin Liinu v. 700 28.2, v. 1000 28.8

Elvis Exceptional v. 700 16.1, v. 1000 17.9

Sands Gangster v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Selene Lune v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Zest Boy v. 700 15.7, v. 1000 15.4

Lapland Royal v. 70 11.4, v. 1000 12.7

BWT Gabriel v. 700 11.8, v. 1000 13.9

Kromaus v. 700 24.0, v. 1000 24.9

Bosse Nice v. 700 14.3, v. 1000 15.9

Way To Go v. 700 11.7, v. 1000 13.7

Jägersro 8.2.

Dea Grif v 700 13.8, v. 1000 14.3

Herbie Peak v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Tom n'Jerrydiamant v. 700 11.1, v. 1000 13.1

Jestin Love v. 700 15.8, v. 1000 15.2

Galantis v. 700 17.0, v. 1000 15.5

Stenson v. 700 12.9, v. 1000 13.2

A Good Point v. 700 13.2, v. 1000 13.1

Bear A Perfection v. 700 14.1, v. 1000 13.8

King Knas v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Teivo 8.2.

Leonore Adams v. 700 18.9, v. 1000 19.5

Heilis v. 700 30.8, v. 1000 32.6

Gutsy Cobbler v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Donna Leonora v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Kulta Into Pii v. 700 29.5, v. 1000 30.4

Stonecapes Unity v. 700 12.7, v. 1000 16.4

Morison v. 700 23.8, v. 1000 25.1

So Ling Suckers v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Mei Tai v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Färjestad 7.2.

Goldstile v. 700 11.7, v. 1000 13.9

Zim Sala Bim v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Boke Palema v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Born WInner v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Borups Tornado v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Mikkeli 7.2.

Ceresthee v. 700 13.5, v. 1000 15.8

Erik Flash v. 700 12.6, v. 1000 14.8

Classic Primavera v. 700 15.7, v. 1000 17.0

Vilkkeen Velmu v. 700 23.8, v. 1000 25.0

Il Funny Li v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Viesmanni v. 700 25.4, v. 1000 27.8

Oulu 7.2.

Calista v. 700 16.1, v. 1000 16.6

Riutan Taika v. 700 29.0, v. 1000 29.2

Earl Grey v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Cavalier Brodde v. 700 13.2, v. 1000 14.3

True Noice v. 700 13.6, v. 1000 15.7

Valtori v. 700 27.6, v. 1000 27.8

Gambino Degaro v. 700 13.0, v. 1000 14.1


Solvalla 6.2.

Carbonfiber v. 700 21.2, v. 1000 21.1

Sundance D.E. v. 700 16.7, v. 1000 16.8

Riptide R.D. v. 700 13.9, v. 10000 16.5

Midas Mirakel v. 700 15.6, v. 1000 15.3

Rose Hill v. 700 14.6, v. 1000 16.0

Kenzoki Boko v. 700 14.5, v. 1000 16.3

Seinäjoki 6.2.

The Swede v. 700 14.3, v. 1000 14.4

Rim Bay Willmore v. 700 18.8, v. 1000 18.3

Amongst Stars v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Ranch Rocky Road v. 700 16.5, v. 1000 16.7

Solvalla 5.2.

Global Dancer v. 700 15.6, v. 1000 15.6

Bravo Unita v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Luciano Bryne v. 700 12.1, v. 1000 13,4

Eddy West v. 700 11.8, v. 1000 11.8

Equal To None v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Parveny v. 700 12.6, v. 1000 12.2

Crashed Eggs v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Astrum v. 700 12.3, v. 1000 13.7

Milligan's School v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Image Rapida v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Wilda Knight v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Pori 5.2.

Hila's Elton v. 700 15.3, v. 1000 16.2

Nyland v. 700 24.6, v. 1000 25.5

Luck's Equ v. 700 14.5, v. 1000 15.7

Siriliisi v. 700 26.9, v. 1000 26.9

Ice Wine v. 700 16.6, v. 1000 16.4

Excalibur It v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Suvionni v. 700 27.8, v. 1000 29.2

Celsius Evo v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Kalmar 4.2.

Romero v. 700 11.2, v. 1000 14.0

Il Forte v. 700 15.6, v. 1000 16.2

Inspiration v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Dig For Ember v. 700 13.8, v. 1000 16.5

 Behind Bars v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Jeans'n Passion v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Jyväskylä 4.2.

Honey Trix v. 700 14.4, v. 1000 16.6

Sunrise Valkyria v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Mark More v. 700 13-4. v- 1+++ 14-3

Vinci Power v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Get Involved v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Herra Heinämies v. 700 20.4, v. 1000 24.2

tiistai 8. helmikuuta 2022

Åby 3.2.

Galewindsonthepath v. 700 12.4, v. 1000 13.8

Rosie Access v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Gina Follo v. 700 15.3, v .1000 16.2

Amore Bello v. 700 14.8, v. 1000 16.4

The Natural v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Natorp Bo v. 700 10.0, v. 1000 12.2

Lahti 3.2.

Lisa Elmqvist v. 700 16.2, v. 1000 17.5

Long Leg Lizzy v. 700 15.3, v. 1000 15.7

Ukkoherra v. 700 25.2, v. 1000 27.0

Leemark's Icy v. 700 12.8, v. 100 015.1

Pretty Vision v. 700 14.0, v. 1000 16.3

Koivun Tuisku v. 700 27.8, v. 1000 9.4

Mahani v. 700 19.1, v. 1000 18.3

Jägersro 2.2.

Emperor Godiva v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Athena Face v. 700 14.4, v. 1000 13.6

The Revenant v. 700 13.1, v. 1000 14.7

Chic Bi v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Beckham v. 700 11.6, v. 1000 12.1

Micro Vick v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Ecco Elholm v. 700 16.7, v. 1000 15.7

Jeopardy v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Wingait Henke v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Tailored Arrival v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Solvalla 2.2.

Hollywood Story v. 700 12.2, v. 1000 12.4

Nail'em v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Run N'Cola v. 700 16.9, v. 1000 16.5

Lade Dee v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Going Behind v. 70013.8, v. 1000 15.3

Calla Frontline v. 700 11.4, v. 1000 12.8

Ozzy's Melody v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Bellis Frontline v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Heloise Am v. 700 11.4, .v. 1000 12.0

Vermo 2.2.

Picardie v. 700 16.1, v .1000 16.3

Youyou v. 700 13.9, v. 1000 15.4

On Trackroadster v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Villilempi v. 700 28.5, v. 1000 28.9

Morris Match v. 700 15.4, v. 1000 16.4

Quite A Boy v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Vekraus v. 700 24.6, v. 1000 26.1

lauantai 5. helmikuuta 2022

Eskilstuna 1.2.

Informed Am v. 700 16.2, v. 1000 17.2

Lino Band v. 700 12.3, v. 1000 13.7

Laredo Boko v. 700 11.0, v. 1000 12.6

Dior Lilly v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Gabi Goes To Paris v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Fighter v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Samurai Comery v. 700 10.6, v. 1000 12.3

Teivo 1.2.

Kukkarosuon Kurko v. 700 29.4, v. 1000 20.6

Merciless Cat v. 700 15.1, v. 1000 16.6

Vicky Savoy v. 700 12.9, v. 1000 16.1

Furiosa v. 700 13.3, v. 1000 14.4

BWT Dictator v. 700 12.6, v. 1000 15.1

Ray Boy v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Shining Armor v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Vikken Tähti v. 700 30.3, v. 1000 31.7

Rullebackens Göta v. 700 15.3, v. 1000 16.8

Salli Sorjonen v. 700 28.1, v. 1000 29.5Bergsåker 31.1.

Light On Me v. 700 12.0, v. 1000 14.8

Kanonen v. 700 16.1, v. 1000 16.7

Google Sisu v. 700 15.3, v. 1000 15.3

Fabulous Pellini v. 700 11.4, v. 1000 13.5

Krakas v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Lappeenranta 31.1.

Redonline v. 700 16.9, v. 1000 17.5

Jacques Hyneman v. 700 12.8, v. 1000 14.7

Rebel Rapid v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Ierikka v. 700 24.7, v. 1000 127.9

Kaustinen 31.1.

Marin Tase v. 700 25.7, v. 1000 28.6

Amazing May v. 700 16.2, v. 1000 18.3

Hipsun Poju v. 700 26.4, v. 1000 29.2

Hopeusteponalego v. 700 12.4, v. 1000 14.7

Earl Grey v. 700 15.4, v. 1000 17.0

True Noice v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Axevalla 30.1.

Kattis J.Boko v. 700 12.1, v. 1000 14.2

Funky Style v. 700 17.3, v. 1000 17.1

Unico Broline v. 600 10.4

Liza Bore v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Linnea Fargo v. 700 15.3, v. 1000 15.4

Oskar Run v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Joensuu 30.1.

Oxan Cockadoodledo v. 700 14.9, v. 1000 17.0

Nettier v. 700 17.0, v. 1000 17.7

Wonder of You v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Sisu Syke v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Pennymaker v. 700 15.9, v. 1000 17.9

Östersund 29.1.

Debtors Adversary v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Correct W.F. v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Axl Brown v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Cornerstone v. 700 14.1, v. 1000 15.9

Master of Zon v. 600 14.0, v. 1000 13.5

Van Cogh Z.S. v. 600 12.3, v. 1000 12.8

Lyckans Cash v. 600 18.4, v. 1000 16.7

Dollar Doc v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Vermo 29.1.

Days Go By v. 700 21.1, v. 1000 19.8

M.A. Piste v. 700 26.4, v. 1000 26.2

Quandary Tile v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Vikens Energy v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Siriliisi v. 700 24.8, v. 1000 25.8

La Donna Perfetta v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Ashley Face v. 700 12.1, v 1000 14.0

Lumettaja v. 700 30.3, v. 1000 29.7

Marlon Dee v. 700 18.9, v. 1000 18.0

Maze Runner v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Romme 28.1.

Adlon Amok v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Sanibel v. 700 11.5, v. 1000 14.4

Joan P.Hill v. 700 12.3, v. 1000 13.7

Gordon Brodde v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Solvalla 28.1.

Snick Snack v. 700 19.1, v. 1000 19.1

Bank Blau v. 700 13.9, v. 1000 15.2

Tiptop Southwind v. 700 13.4, v. 1000 15.6

Visual Alert v. 700 13.3, v. 1000 15.5

Maj Doll v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Cash Kid Gwen v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Devs Definitif v. 700 11.3, v. 1000 13.0

Turku 28.1.

Kromaus v. 700 27.9, v. 1000 27.6

Ray Boy v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Picardie v. 700 16.9, v. 1000 17.6

BWT Devil v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Black Revenge v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Lahti 27.1.

El Jackpot v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Rocket Unicorn v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Royalsky v. 700 14.9, v. 1000 15.8

El Indeed v. 700 12.5, v. 000 14.3

Ierikka v. 700 24.7

William Birdland v. 700 13.3, v. 1000 14.3

lauantai 29. tammikuuta 2022

Åby 26.1.

Lord Tobin v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Notorious Zon v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Our Pearl v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Namur v. 700 11.3, v. 1000 12.9

Bellmondo v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Joker of Steel v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Ingela K. v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Keegan Trot v. 700 14.7, v. 1000 14.7

Valokaja Hindö v. 700 13.7, v. 1000 13.5

Digital Stair v. 700 14.8, v. 1000 15.9

Solvalla 26.1.

Drake Kronos v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Love No Pain v. 700 11.0, v. 1000 11.6

Dirty Martini v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Summerrazz v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Perveny v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Ciak Bi v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Nagai Ashii v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Saga Doc v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Strong Heartbeat v. 700 11.6, v. 1000 13.0

Charming Kronos v. 700 14.2, v. 1000 13.9

Oulu 26.1.

Fu King Fab Press v. 700 16.9, v. 1000 17.2

Tähtite v. 700 25.2, v. 1000 27.5

Minnie Windcape v. 700 13.5, v. 100014.7

Nyland v. 700 26.3, v. 1000 26.0

Sweetman v. 700 14.6, v. 1000 16.5

Moonlight Velvet v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Cover Prince v. 700 15.0, v. 1000 16.2

Smiley Match v. 700 15.5, v. 1000 15.9

Bollnäs 25.1.

Hankypanky Pinkman v. 600 10.8, v. 1000 12.9

Global Bookmaker v. 600 11.4, v. 1000 13.9

Mercedes Hall v. 600 12.6, v. 1000 13.8

A Diva I Am v. 600 14.8, v. 1000 15.3

M.T.Montpelier v. 600 11.7, v. 1000 14.5

Harlekin Sign v. 600 17.3, v. 1000 17.0

Seinäjoki 25.1.

Polara v. 700 26.8

Plastic Bag v. 700 18.2, v. 1000 18.4

Tuulian Sääli v. 700 23.5, v. 1000 26.2

Blue Cates v. 700 13.5, v. 1000 15.2

Troopers v. 700 11.7, v. 1000 14.4

Ove v. 700 16.4, v. 1000 15.9

Mantorp 24.1.

North Dakota v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Innersniffen v. 700 16.5, v. 1000 18.0

Lancaster v. 700 15.1, v. 1000 17.2

The Black Rose v. 700 16.9, v. 1000 17.1

Cassius Ima v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Sato v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Kouvola 24.1.

Million Lightyears v. 700 21.7, v. 1000 21.0

Helkan Toivo v. 700 26.0, v. 1000 27.5

Hopefully Quick v. 700 14.7, v. 1000 16.5

Blade Runner DK v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Bosse Nice v. 700 13.7, v. 1000 14.2

Moonstone v. 700 17.7, v. 1000 18.4

Pori 24.1.

Some Adolf v. 700 13.6, v. 1000 14.4

On Track Rockstar v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Kuutti v. 700 26.6, v. 1000 27.4

Karlo v. 700 24.4, v. 1000 25.3

New Line Wheels v. 700 13.2, v. 1000 13.5

BWT Ellospank v. 700 12.5, v. 1000 14.9

Ranch Rocky Road v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Halmstad 23.1.

Danilo H.B. v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Exclusive Matter v. 700 13.6, v. 1000 13.3

Bear A Perfection v. 700 15.5, v. 1000 15.8

Hercule de Sajan v. 700 16.6, v. 1000 16.3

Maroma Wibb v. 700 14.2, v. 1000 14.5

Xet Diablo v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Dats So Crazy v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Veiled v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Jyväskylä 23.1.

Francis Journey v. 700 13.9,  v. 1000 15.8

Infinito v. 700 16.7, v. 1000 17.5

Benajmin Song v. 700 15.4, v. 1000 16.4

Hunter Dillon v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Essin Säväys v. 700 27.1, v. 1000 28.3

tiistai 25. tammikuuta 2022

Färjestad 22.1.

Embrace My Dream v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Samurai Comery v. 700 11.9, v. 1000 12.0

Hattusa v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Prince Will v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Kimi Di Quattro v. 500 10.3

Devs Daffodil v. 700 13.1, v. 1000 12.8

Elian Web v. 700 12.7, v. 1000 12.0

Global Classified v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Hannibal Face v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Nero Maximus v. 700 9.8, v. 1000 11.5

Sundance D.E. v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Teivo 22.1.

Wild Mind v. 700 16.1, v. 1000 17.5

Tuli Uljas v. 700 32.0, v. 1000 32.3

Fayette Sisu v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Bosses Lady v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Celsius Evo v. 700 10.7, v. 1000 12.8

Wildest Dreams v. 700 16.9, v. 1000 17.0

Hulluduunari v. 700 25.8, v. 1000 26.4

Knockout Ses v. 700 16.6, v. 1000 16.7

Delightful Moment v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Herra Heinämies v. 700 25.2, v. 1000 26.2

Ice Wine v. 700 13.1, v. 1000 14.2