Hae tästä blogista

perjantai 29. tammikuuta 2010

Kouvola 28.1.

Salamatahti v. 700 34.8, v. 1000 33.6
Capehill's Tiny v. 700 21.1, v. 1000 20.0
Niiskun Muisto v. 700 31.2, v. 1000 30.7
Turkinpippuri v. 700 27.9, v. 1000 29.3
Hide And Seek v. 700 16.2, v. 100017.7
Stoneisle Get On v. 700 17.3, v. 1000 17.4
Beauty Concrete v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Bluehill's Mack v. 700 15.4, v. 1000 18.1
Livi Blaze v. 700 16.5, v. 1000 16.4
Ridgehead Damon v. 700 18.3, v. 1000 17.2

Seinäjoki 25.1.

Bobby Ale v. 700 20.1, v. 1000 18.8
Jolo v. 700 30.6, v. 1000 31.7
Rean Tähti v. 700 27.2, v. 1000 28.0
Gisela Farming v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Gunrunner v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Tuiskun Ilo v. 700 30.8, v. 1000 30.4
Vickwire v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Ermator v. 700 32.4, v. 1000 32.5
Larry Spike v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Ladypress v. 700 15.8, v. 1000 17.4

Vermo 27.1.

Haba Roy v. 700 17.2, v. 1000 18.5
Flying Check v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Lista Topgun v. 700 16.6
Late Night Games v. 700 16.2, v. 1000 17.1
Unique Groenhof v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Bosse v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Teivo 26.1.

Electric Adams v. 400 17.5, v. 1000 18.7
Pt's Nose Cone v. 700 16.8, v. 1000 17.8
Alex Maraille v. 700 17.2, v. 1000 18.2
Chiarra v. 700 18.5, v. 1000 19.2,
Juanna Iron v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Eternell Blossom v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Angry General v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Tough Kemp v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Timot Gillroy v. 700 16.2, v. 1000 16.7
Aabros v. 70029.7, v. 1000 29.4
Tilde Småbo v. 700 13.0, v. 1000 16.1
Tinorio v. 700 28.4, v. 1000 28.3

Kaustinen 24.1.

Angel of Ara v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Empire Tilly v. 700 16.2, v. 1000 16.0
Enter A Venture v. 700 16.4, v. 1000 17.6
Little Needle v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Turku 23.1.

Huvin Poika v. 700 27.0, v. 1000 29.0
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.8, v. 1000 25.5
Cannon Flame v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Take My Way v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Sydney's Duke v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Marimin v. 700 23.6, v. 1000 24.6
French Express v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Moussaka v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Courtney Belle v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Naglog v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Bosse v. 700 14.9, v. 1000 16.2

Lahti 21.1.

Tixa v. 700 30.8, v. 1000 30.5
Quest For Fire v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Jessin v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Livi Blaze v. 700 15.6, v. 1000 17.6
Zazak Betzei v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Don Avenger v. 700 14.5, v. 1000 17.1

keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Jyväskylä 18.1.

Paris Texas v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Ollin Myrsky v. 700 29.4, v. 1000 30.0
Lass Indus v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Vekas Katrin v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Two White Socks v. 700 15.5, v. 1000 17.9

Vermo 20.1.

U-Two Hoss v. 400 15.4, v. 700 14.8, v. 1000 17.2
Feast Your Eyes v. 400 14.8, v. 700 15.5, v. 1000 17.4
Justine v. 400 13.4, v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Briso Emma v. 700 14.3, v. 1000 16.8
Southwind Vennae v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Kamikaze Comery v. 400 12.9, v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Summer Power v. 700 15.4, v. 1000 16.8
Callela Boulevard v. 700 17.7, v. 1000 19.4

Teivo 19.1.

Salamatahti v. 700 33.0, v. 1000 34.3
Atlas Girl v. 700 17.8, v. 1000 19.0
Primo Ragazzo v. 700 17.8, v. 1000 19.0
Faithful Night v. 700 11.6, v. 1000 13.9
PT's Nose Cone v. 400 12.0, v. 700 11.3
Poppuli v. 700 26.9, v. 1000 27.7
Cherry Hall v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Gunrunner v. 700 12.2, v. 1000 14.6
Hot Male v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Havanna's Beth v. 700 13.1, v. 1000 15.2
Eklas Lapdancer v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Madeleine Key v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Queen of Diablo v. 400 16.1, v. 700 16.9, v. 1000 17.5
Keitaan Passi v. 700 29.5, v. 1000 31.5

Seinäjoki 17.1.

Hac Bonita v. 700 16.4, v. 1000 17.4
Vispoi v. 700 29.4, v. 1000 29.6
Eternall Blossom v. 700 14.7, v. 16.3
Jubilation v. 700 16.1, v. 1000 16.1
Little Needle v. 700 13.5, v. 1000 17.2
Sheena S v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Angel of Ara v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Täryte v. 700 29.7, v. 1000 30.2

Kuopio 17.1.

Victory of Peera v. 700 15.9, v. 1000 17.3
Tarmoni v. 700 31.3, v. 1000 32.0
Wisler v. 700 28.9, v. 1000 29.5
Little Smackdown v. 700 15.2, v. 1000 17.1
Keep The Toll v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Swing King v. 700 19.9, v. 1000 19.8
Harmigor v. 700 17.7, v. 1000 18.8
Hibotan v. 700 14.5, v. 1000 17.1

tiistai 19. tammikuuta 2010

Pori 16.1.

Femma v. 700 36.8, v. 1000 36.2
Frida Iver v. 700 17.6, v. 1000 19.1
Landlord's April v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Parsa v. 700 32.2, v. 1000 32.6
Marie Laveau v. 700 16.4, v. 1000 17.7
Kilun Peedro v. 700 26.8, v. 1000 27.6
Confess King v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Son of Zoogin v. 700 14.7, v. 1000 16.8
Lass Merci v. 700 17.7, v. 1000 18.0

maanantai 18. tammikuuta 2010

Kouvola 16.1.

Pilipalin Poika v. 700 30.0, v. 1000 29.0
Troy Kemp v. 1000 15.6
Bequest v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Zimbad Babar v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Little Sealord v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Pirtamo v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Beatasine v. 700 14.8
Zoogin Fibber v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Juliviri v. 700 26.7, v. 1000 27.5

Turku 15.1.

Rusty Ruffle v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Sydney's Duke v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Bambina B.R. v. 700 17.1, v. 1000 17.9
Axel M.L. v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Vekas Katrin v. 700 14.8. v. 1000 15.6
Freshman Lee v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Lahti 14.1.

Flying Check v. 700 11.0, v. 1000 13.6
Night Stella v. 700 15.7, v. 1000 17.6
Hovimäki v. 700 27.2, v. 1000 29.3
Fielders Choice v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Juanpablo Go Go v. 700 16.7, v. 1000 17.4
Kiikku's Downy v. 700 15.3, v. 1000 16.9

keskiviikko 13. tammikuuta 2010

Vermo 13.1.

Ditrivers v. 700 13.1, v. 1000 15.6
Marshal Steel v. 700 15.8, v. 1000 16.5
White Cross Hope v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Tähti-Vippe v. 700 27.4, v. 1000 27.3
Cherry Hall v. 700 13.2, v. 1000 14.5
The Classic v. 700 15.4, v. 1000 16.0
White Cross Angel v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Late Night Games v. 400 10.9, v. 700 12.0
Tilde Småbo v. 700 10.7, v. 1000 13.9
Free Arthur v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Teivo 12.1.

Fiery Sid v. 700 17.7, v. 1000 19.3
Chocolat Kiss v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Pinacolada v. 700 16.4, v. 1000 17.8
Gunrunner v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Married Man v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Stoneisle Feat v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Romeo Kähö v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Ouray v. 700 14.6
Sir Sound v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Juanna Iron v. 700 13.8
William Step v. 700 13.4, v. 1000 15.2
Natali Streamline v. 700 15.5, v. 1000 15.6
Nepal Rose Nova v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Allyhills Ulrika v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Huvin Poika v. 700 26.8, v. 1000 27.9
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.7, v. 1000 27.2
Quest For Fire v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Muscles Sue v. 700 14.9, v. 1000 16.6

Jyväskylä 11.1.

Simb Cinderella v. 700 15.6, v .1000 17.3
Night Love v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Siiling v. 700 29.2, v. 1000 31.0
Game Caner v. 700 15.8, v. 1000 16.7
Jenniferi v. 700 27.4, v. 1000 28.9
Energetic Kemp v. 700 13.7, v. 1000 15.6

maanantai 11. tammikuuta 2010

Seinäjoki 10.1.

Martsa v. 700 34.1, v. 1000 33.9
Bella Queenbox v. 700 21.6, v. 1000 22.6
Huuveri v. 700 29.5
Eternell Blossom v. 700 15.3
Angel of Ara v. 700 16.8, v. 1000 17.4
Simb Chester v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Najz Athena v. 700 13.8, v. 1000 16.8
Vauhti-Matti v. 700 30.3, v. 1000 30.9
Daring Daylight v. 700 15.3, v. 1000 17.0
Turon Petra v. 700 30.3, v. 1000 30.5

Lappeenranta 10.1.

Hiskin-Sälli v. 700 35.3, v. 1000 35.6
Radiant Force v. 700 16.0, v. 1000 19.1
Sunshine Lord v. 700 17.0, v. 1000 19.5
Vipanteri v. 700 25.4, v. 1000 27.3
Yellow Merit Rose v. 700 19.7, v. 1000 20.7
Roi de Soleil v. 700 16.6, v. 1000 18.8
Maggies Boy v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Spider Lady v. 700 14.8, v. 1000 16.4
The Fireball v. 700 18.0, v. 1000 20.2

Helsinki 9.1.

El James v. 700 18.0
Real Match v. 300 12.9, v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Courtney Belle v. 700 12.7, v. 1000 15.5
Swedpac F.H. v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Plantom v. 700 26.4, v. 1000 25.9
Marimin v. 700 25.6, v. 1000 25.5
Arbok v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Manaman v. 700 29.9, v. 1000 31.0
Havanna's Beth v. 700 14.6, v. 1000 16.8
Lucky Spender v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Daniel Palema v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Sir Nile v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Tiinan Vili v. 700 22.3, v. 1000 25.2
King Valley v. 700 16.4, v. 1000 19.3

Pori 8.1.

Dottie D. Kemp v. 700 16.2, v. 1000 15.9
Trimmi v. 700 28.9, v. 1000 28.9
Lancelot Steel v. 700 16.3, v. 1000 19.0
Vickwire v. 700 18.8, v. 1000 17.9
Mystic Julius v. 700 14.6, v. 1000 16.4
R.R. Humu v. 700 30.3, v. 1000 32.7

keskiviikko 6. tammikuuta 2010

Vermo 6.1.

Callela Boulevard v. 70016.9, v. 1000 19.1
Summer Power v. 700 14.9, v. 1000 17.7
Jedidja v. 700 18.7, v. 1000 18.9
Promissory v. 700 15.7, v. 1000 16.6
I.P. Piirto v. 700 26.7, v. 1000 17.6
Jim Småbo v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Cassoulet v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Go By Southwind v. 700 16.5, v. 1000 17.5
Multi Marigold v. 700 16.5, v. 1000 17.5
Visul v. 700 23.9, v. 1000 25.2
Classy Looking v. 700 16.0, v. 1000 16.8

Kuopio 5.1.

Callela Shotgun v. 700 16.0, v. 1000 17.5
Behind The Scenes v. 700 15.6, v. 1000 17.6
Roughenough Kemp v. 700 16.3, v. 1000 17.7
Piirron Tapi v. 700 29.1, v. 1000 28.7
Zanzibar Man v. 700 15.2, v. 1000 17.4
Hibotan v. 700 16.1, v. 1000 18.6

Oulu 4.1.

Turon Ajatus v. 700 30.1, v. 1000 29.9
Saturnus Hoss v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Palermo G v. 700 18.1, v. 1000 17.4
Zell Goldenhoof v. 700 18.2, v. 1000 18.0
Larry Spike v. 700 17.7, v. 1000 17.4

Forssa 3.1.

BWT Marci v. 700 18.4, v. 1000 20.2
John Von Birdland v. 700 13.8, v. 1000 16.5
Flying Check v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Cannon Flame v. u700 14.6, v. 1000 16.5

Jyväskylä 3.1.

Vanille v. 700 31.9, v. 1000 32.3
Lass Indus v. 700 14.7, v. 1000 17.6
Lake's Monster v. 700 16.6, v. 1000 18.1

lauantai 2. tammikuuta 2010

Teivo 2.1.

Baby Moose v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Bogart Nass v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Tähtijokke v. 700 26.2, v. 1000 27.8
Najz Athena v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Nobodypaymybills v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Lex Madonna v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Natari Streamline v. 700 15.0
Bank Laukko v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Plantom v. 700 26.5, v. 1000 27.5
Hero Leader v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Rydens Wesper v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Lars v. 700 25.6, v. 1000 26.2
Pyrypolun Dumdum v. 700 26.4, v. 1000 26.9
Grammy Brodda v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Arizona's Gold v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Futuristic v. 70013.9, v. 1000 15.5

perjantai 1. tammikuuta 2010

Kouvola 31.12.

Topper v. 700 30.9, v. 1000 30.6
Lass Indus v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Making Taking v. 700 15.9, v. 1000 17.8
Vivaldi Flevo v. 700 15.7, v. 1000 16.5
Alex Von Bentz v. 700 19.0, v. 1000 17.9

Oulu 28.12.

Saturnus Hoss v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Tähtijokke v. 700 26.5, v. 1000 27.1
Lemon Avenger v. 700 16.8, v. 1000 17.9
Hero Leader v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Billy Lee v. 700 16.5, v. 1000 16.9