Hae tästä blogista

tiistai 28. helmikuuta 2012

Kuopio 25.2.

Casanova Harmi v. 600 14.6, v. 1000 16.1
Sohvin Simo v. 700 26.7, v. 1000 27.2
All In v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Grainfield Oz v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Red Pepper Hood v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Rituhelmi v. 700 27.5, v. 1000 27.9
Mönster v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Siirius v. 700 27.3, v. 1000 27.0
Franko v. 700 24.5, v. 1000 26.0
Zarahustra v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Swing King v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Rouva Kaasu v. 700 27.2, v. 1000 27.7
Don Romantique v. 700 15.4, v. 1000 16.4

Pori 24.2.

Suristin v. 700 34.5, v. 1000 35.6
Classic Frido v. 700 17.8, v. 1000 18.8
Raplinki v. 700 28.0, v. 1000 28.7
Simb Fruity v. 700 16.7, v. 1000 16.5
Lovely Leader v. 700 17.3, v. 1000 17.3
Veeran Turo v. 700 25.4, v. 1000 25.2
Flying Pirot v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Open Way v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Saichania v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Annan Alma v. 700 29.3, v. 1000 29.2
Smoke On The Water v. 700 15.0, v. 1000 16.0

sunnuntai 26. helmikuuta 2012

Lahti 23.2.

Spend It All v. 700 17.8, v. 1000 17.4
Aparaatti v. 700 28.9, v. 1000 31.0
Esperiina v. 700 28.5, v. 1000 29.0
Amazing Koks v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Goofy Journey v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Ingenio Mio v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Transformer v. 700 13.4
Vikkeni v. 700 27.2, v. 1000 28.0
Xfactor Kemp v. 700 16.5, v. 1000 17.2

Vermo 22.2.

Mysterious Match v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Tir de Caux v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Fast Hurricane v. 700 16.1, v. 1000 15.5
Weimar v. 700 17.0, v. 1000 17.3
Celsius Ås v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Roly Bear v. 700 13.1, v. 1000 15.3
Bokalle v. 700 24.3, v. 1000 24.0
Quite An Avenger v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Theo De Villeneuve v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Santalan Kaarna v. 700 26.4, v. 1000 27.8

lauantai 25. helmikuuta 2012

Turku 21,2.

Valvi v. 700 30.6, v. 1000 30.7
Simosn Miller v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Classic Frido v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Vietteli v. 700 29.2
Serenade Sound v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Jonnan Emeritus v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Mix Lex Pepper v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Assoluto v. 700 14.0, v. 1000 16.3
Poker Lux v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Flash of Genius v. 700 14.0, v. 1000 15.2

perjantai 24. helmikuuta 2012

Oulu 20.2.

Dmolition Jam v. 700 20.0, v. 1000 19.4
Craven Cottage v. 700 17.5, v. 1000 17.8
E.V. Mace v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Kenraali v. 700 28.5, v. 1000 28.8
Swing King v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Nouveaux De Vie v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Super Fall v. 700 17.4, v. 1000 16.7
Elias Intomieli v. 700 26.8, v. 1000 26.6

torstai 23. helmikuuta 2012

Lappeenranta 19.2.

Aparaatti v. 700 31.6, v. 1000 33.6
Mopoling v. 700 29.2, v. 1000 30.0
Roly Bear v. 700 13.6, v. 1000 16.3
Sweet Myy v. 700 18.8, v. 1000 20.7
Tujaus v. 700 27.7, v. 1000 28.4
Ben Lomond v. 700 12.9, v. 1000 16.7
David Ale v. 700 15.8, v. 1000 17.9

tiistai 21. helmikuuta 2012

Teivo 19.2.

Apilan Pallosalama v. 700 31.4, v. 1000 32.4
Waltter Birdland v. 700 19.0, v. 1000 20.9
Nauriskydön Veto v. 700 25.6, v. 1000 26.7
Trinity Kemp v. 700 14.9, v. 1000 17.0
Mr Henry v. 700 13.0, v. 1000 16.3
Asante v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Vickwire v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Peter Raymond v. 700 11.9, v. 1000 14.5
Novan Vuokko v. 700 31.7, v. 1000 31.2
Roberto Max v. 700 16.7, v. 1000 18.0

Seinäjoki 18.2.

Ritemi v. 700 30.8, v. 1000 31.3
Briso Herman v. 700 16.5, v. 1000 17.6
Westcoast Pirate v. 700 14.2, v. 1000 16.1
Angeles Stara v. 700 18.0, v. 1000 17.3
Vihin Mahti v. 700 28.4, v. 1000 28.7
Yllin Kyllin v. 700 26.3, v. 1000 26.8
Callela Deposit v. 700 18.1
Zoogina v. 700 16.3, v. 1000 16.3
Order By Koffe v. 700 15.9
Zoltan v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Come As You Are v. 700 16.1
A.T. Veli v. 700 25.5, v. 1000 25.6
Zimba Boko v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Risatar v. 700 32.8, v. 1000 32.4
Manstone's Caramia v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Kuopio 17.2.

Amaro v. 700 32.3, v. 1000 32.9
Xanthene Kemp v. 700 18.2, v. 1000 19.3
Tuiskuliina v. 700 26.3, v. 1000 28.8
Gary Saknussen v. 700 16.8, v. 1000 17.9
Camri v. 700 28.0, v. 1000 29.2
Ekoloki v. 700 27.5, v. 1000 29.3
Albino Star v. 700 14.0, v. 1000 16.9
Zarathustra v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Daughter Louise v. 700 15.4, v. 1000 16.3
E.V. Towine v. 700 18.2, v. 1000 20.0

Kouvola 16.2.

Critical Music v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Esperiina v. 700 28.5, v. 1000 28.4
Ice Bandmaster v. 700 18.6, v. 1000 18.4
Edla v. 700 26.1, v. 1000 25.7
Lili Nash v. 700 17.9, v. 1000 17.7
Song of River v. 700 15.7, v. 1000 18.2
Blue Jewel v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Strong Buddy v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Transformer v. 700 15.7, v. 1000 15.7
I.P. Maare v. 700 32.7, v. 1000 32.9

sunnuntai 19. helmikuuta 2012

Vermo 15.2.

Twist of Luck v. 700 15.4, v. 1000 15.8
The Bosses Lindy v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Con Affetto v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Noriko v. 700 21.3, v. 1000 23.3
Marimin v. 700 21.4, v. 1000 23.8
Flash of Genius v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Cold Hard Rock v. 700 13.8, v. 1000 16.1
Oliver Jar v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Assoluto v. 700 12.1, v. 1000 14.5
Vivad Poppet v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Vieskerin Taiga v. 700 27.3, v. 1000 27.3

Joensuu 14.2.

Meijän Tyttö v. 700 34.9, v. 1000 35.8
Neruda v. 700 15.2, v. 1000 18.9
Casanova Harmi v. 700 18.9, v. 1000 18.6
Daniela Aria v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Pikkukahveli v. 700 27.8, v. 1000 28.7
Shahdaroba v. 700 14.4, v. 1000 16.9
Krimori v. 700 27.6, v. 1000 27.4
Roi de la Ville v. 700 12.7, v. 1000 15.7
Nella's Sweet v. 700 14.8, v .1000 17.0

Oulu 13.2.

Topmar v. 700 35.2, v. 1000 35.0
Briso Herman v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Eija-Marianne v. 700 31.0, v. 1000 31.3
Virijori v. 700 25.6, v. 1000 25.8
Monsignor Moment v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Minto's Romeo v. 600 12.5, v. 1000 14.2
Antonio My Mate v. 700 17.1, v. 1000 17.3
Grainfield Oz v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Steel Windy v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Steel Strong v. 700 17.5, v. 1000 17.6

perjantai 17. helmikuuta 2012

Vermo 12.2.

Get Going Grace v. 700 17.1, v. 1000 18.1
Suvisteli v. 700 31.0, v. 1000 31.8
Diporex v. 700 26.4, v. 1000 27.3
Peter Pan Fellow v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Matsomppi v. 700 26.4, v. 1000 27.1
Räser Stina v. 700 17.3, v. 1000 17.8
Zimba Boko v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Maybe Birdland v. 700 15.4, v. 1000 16.3

Ylivieska 12.2.

Annihelmi v. 700 33.0, v. 1000 34.1
Lasha v. 700 17.1, v. 1000 18.6
Soul Prince v. 1000 16.7
Edi v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Sävelen Arttu v. 700 27.2, v. 1000 28.7
Meadow Fox v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Ekku-Liina v. 700 33.3, v. 1000 35.0
Roletta Streamline v. 700 18.0, v. 1000 19.8
Temen Valeri v. 700 28.1, v. 1000 30.0

maanantai 13. helmikuuta 2012

Teivo 11.2.

Mac Duncan v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Solo Savoy v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Naughty v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Adore Tomson v. 700 13.2, v. 1000 15.0
Asante v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Oklahoma Ås v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Moonlight Beauty v. 700 15.9, v. 1000 16.2
Madde Moose v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Eagle's Arrow v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Siirius v. 700 26.2, v. 1000 26.2
Eka-Assi v. 700 27.6, v. 1000 28.1
Madrid v. 700 27.5, v. 1000 28.1
E L Unique v. 700 17.5, v. 1000 17.7
Mr Pekka v. 700 15.9, v. 1000 15.7
Visul v. 700 24.1, v. 1000 24.8
Kokeva v. 700 25.4, v. 1000 25.8
Viper Acktion v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Lista Topgun v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Willy Wanton v. 700 15.7, v. 1000 16.5
Secret Pilot v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Callela Benefit v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Montana D.K. V. 700 14.3, v. 1000 14.8
Rohee v. 700 28.0, v. 1000 29.0
Rouva Fortuna v. 700 30.4, v. 1000 30.4
Aurorasine v. 700 16.5, v. 1000 17.9
X-file Hoss v. 700 16.1, v. 1000 17.5

Pori 10.2.

Varjonante v. 700 34.2, v. 1000 34.6
Begin To Vice v. 700 16.3, v. 1000 18.4
Wild Rubin v. 700 13.8, v. 1000 16.2
General Raj v. 700 17.3, v. 1000 17.8
Costatantisoldi v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Kaukokiito v, 700 30.1, v. 1000 30.6
Baccus Fortis v. 14.1, v. 1000 15.9
Vaiva v. 700 23.5, v. 1000 24.8
Armstrong Transs R v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Holari v. 700 28.3, v. 1000 29.9
Precious Day v. 700 17.2, v. 1000 17.3

Lahti 9.2.

Leading Soprano v. 700 16.5, v. 1000 18.5
Sahara Daydream v. 700 15.2, v. 1000 17.4
Lover Avenger v. 700 14.0, v. 1000 17.9
Blitz Freak v. 700 16.9, v. 1000 17.3
Aparaatti v. 700 28.6, v. 1000 29.9
Enzo Express v. 700 16.5, v. 1000 17.0
Enrico Hassan v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Vind Farming v. 700 13.3, v. 1000 15.6
Make Me Turn v. 700 17.5, v. 1000 17.5

Vermo 8.2.

Goofy Journey v. 700 15.1, v. 1000 17.4
Violin Lake v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Kardi v. 700 29.2, v. 1000 29.5
Alien Lady v. 700 16.6, v. 1000 17.5
Racerstina v. 700 17.8, v. 1000 17.4
Keisar v. 700 26.5, v. 1000 26.8
Phandora v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Redrose Hood v. 700 14.6, v. 1000 16.9
Julian Code v. 700 15.4, v. 1000 17.5
Manimic v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Teivo 7.2.

Liukkaan Sissi v. 700 33.3, v. 1000 33.1
Shining Sofie v. 700 18.3, v. 1000 18.7
Clarity v. 700 18.0, v. 1000 18.7
Manstone's Caramia v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Enzo Express v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Magnat v. 700 15.7, v. 1000 16.5
Mr Popper v. 700 17.4, v. 1000 17.2
Max Moonlight v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Capitol v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.9, v. 1000 26.1
Kokeva v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Axel M.L. v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Golda Ivory v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Vihin Mahti v. 700 27.1, v. 1000 28.8
Nino Puzo v. 700 14.9, v. 1000 17.7

keskiviikko 8. helmikuuta 2012

Jyväskylä 6.2.

Meerian v. 700 32.9, v. 1000 32.9
Flying Nicholas v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Dreamliner v. 700 15.1, v. 1000 16.6
Veine v. 700 27.0, v. 1000 28.8
Witch It v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Wilma To Wee v. 700 15.1, v. 1000 16.2
May Cloud v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Spider Lady v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Rouva Kaasu v. 700 28.6, v. 1000 30.3
R.R. Humu v. 700 27.5, v. 1000 29.3

tiistai 7. helmikuuta 2012

Kouvola 4.2.

No Niin No v. 700 19.3, v. 1000 19.5
Huvin Termiitti v. 700 30.7, v. 1000 29.2
Tosca Nordique v. 700 15.7, v. 1000 17.2
Hello Elisabeth v. 700 16.6, v. 1000 17.5
Meter Reader U.S. V. 700 14.8, v. 1000 16.2
Blue Jewel v. 700 14.3
Lycker v. 700 28.4, v. 1000 28.6
Ruletto v. 700 26.2, v. 1000 26.1
Vieskerin Valo v. 700 26.4, v. 1000 26.5
Tesantti v. 700 27.2, v. 1000 28.1
Vivaldi Flevo v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Suvin Sisu v. 700 30.2, v. 1000 29.7

Vermo 1.2.

Critical Music v. 700 16.5, v. 1000 17.9
Sunhill's Columbus v. 700 14.1, v. 1000 16.1
Mack Charging v. 700 13.4, v. 1000 15.6
Celsius Ås v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Kingdom v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Zimba Boko v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Nauriskydön Veto v. 700 31.3, v. 1000 30.8
Vind Farming v. 700 13.3, v. 1000 15.3
Bella Speed v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Karlos v. 700 27.7, v. 1000 28.9

Teivo 31.1.

El Miss Mesquito v. 700 15.6, v. 1000 17.6
Tupla-Prinsessa v. 700 30.2, v. 1000 32.3
Relax Ax v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Kemun Tutu v. 700 26.7, v. 1000 27.2
Golda Ivory v. 700 16.4, v. 1000 17.8
Vadå Q.L. V. 700 15.8, v. 1000 16.6
Some Sam v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Kihiliina v. 700 26.7, v. 1000 27.4
Mix Lex Pepper v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Red Rascal v. 700 17.5, v. 1000 17.7
Jessica Jat v. 700 15.9, v. 1000 17.9

sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Jyväskylä 30.1.

Flying Nicholas v. 700 15.3, v. 1000 17.8
Säväyksen Onni v. 700 33.7, v. 1000 35.3
Only Excel v. 700 17.8, v. 1000 19.6
Witch It v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Philhalldelphia v. 700 14.7, v. 1000 15.,9
April April v. 700 14.1, v. 1000 16.2
Keisar v. 700 26.2, v. 1000 27.6
Energetic Kemp v. 700 15.3, v. 1000 15.8
Willy Wanton v. 700 14.6, v. 1000 17.2

Turku 29.1.

Holari v. 700 28.3, v. 1000 28.9
Adonis Kamer v. 700 17.0, v. 1000 17.6
The King of Wood v. 700 18.9, v. 1000 18.9
What Is Love v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Fara Dero v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Fashion Biceps v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Open Way v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Carotin v. 700 16.9
Prince Victorioso v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Voinappi v. 700 31.2, v. 1000 32.1

perjantai 3. helmikuuta 2012

Ylivieska 29.1.

Duran's Best v. 700 19.1, v. 1000 20.3
Metkutus v. 700 30.3, v. 1000 31.3
Back of Slim v. 700 17.8, v. 1000 19.1
Dark Boy v. 700 15.6, v. 1000 18.4
Swing King v. 700 14.0, v. 1000 17.8
Witvos Mistral v. 700 17.8, v. 1000 20.2
Redry v. 700 19.1, v. 1000 20.7

Oulu 28.1.

Pikkukahveli v. 700 31.5, v. 1000 31.9
Stone Capes Joy v. 700 15.9, v. 1000 17.2
Tähti Kepu v. 700 28.6, v. 1000 28.7
Grainfield Oz v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Tittut It v. 700 17.3, v. 1000 16.8
Loran Herox v. 700 16.1
Tähen Tuuri v. 700 25.6
Digger Dean v. 700 13.4
Rydens Cindy v. 700 14.0
Hissun Virva v. 700 25.7
Order By Koffe v. 700 13.1, v. 1000 14.7
Eka-Assi v. 700 30.1, v. 1000 30.2
Costatantisoldi v. 700 14.9, v. 1000 15.1