Hae tästä blogista

lauantai 30. syyskuuta 2017

Solänget 9.9.

So Gå Kleopatra v. 600 13.2, v. 1000 14.0
Strong Will v. 600 10.6, v. 1000 12.9
Wasa Thunder v. 600 13.1, v. 1000 14.4
Liam Dana v. 600 13.0, v. 1000 13.5
Premier Kronos v. 600 10.8, v. 1000 12.2
Carisma Sisu v. 600 16.8, v. 1000 15.7
Orlando Triss v. 600 12.1, v. 1000 13.4
Aron Palema v. 600 9.6, v. 1000 11.5

Kouvola 9.9.

Myllyn Valtti v. 700 23.7, v. 1000 23.6
Isabella Holm v. 700 17.4, v. 1000 18.8
Cool Conclusion v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Bonehill's Glide v. 600 14.9, v. 1000 15.5
Brown Recluse v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Rajatapaus v. 700 29.0, v. 1000 27.8

Oulu 9.9.

Robin Roof v. 700 11.9, v. 1000 11.7
Salesman v. 700 15.6, v. 1000 15.1
Jonnin Joutava v. 700 27.6
Vernanto v. 700 23.8, v. 1000 24.3
Disco Diandra v. 700 14.7, v. 1000 14.5
Jenny Shore v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Vixus v. 700 26.7, v. 1000 26.8
Tuulenpoju v. 700 21.8, v. 1000 22.3
A.T. Visku v. 700 25.4, v. 1000 25.6
Regent Zet v. 700 14.7, v. 1000 14.4
Hotshot Luca v. 700 14.4, v. 1000 13.4
Boulder Lucky v. 700 14.8, v. 1000 14.3

Romme 8.9.

Nappa Scar v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Fertilize Launcher v. 700 10.3, v. 1000 12.9
Ola Montana v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Super Zantos v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Queer Fish v. 700 8.7, v. 1000 10.0

Jyväskylä 8.9.

Orlando Point v. 700 14.1, v. 1000 16.6
Berto Vaikko v. 700 12.1, v. 1000 14.5
J.A. Ninja v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Savon Kuukuiskaaja v. 700 29.6, v. 1000 29.9
Red Guy User v. 700 14.5, v. 1000 16.0
K.P. Salama v. 700 25.7, v. 1000 27.4

Gävle 7.9.

Maintainability v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Electrical v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Scoccans Finest v. 700 10.1, v. 1000 11.8
Baron Gift v. 700 9.2, v. 1000 11.1
Lincoln Lawyer v. 700 9.5, v. 1000 11.6

Pori 7.9.

Grouse Man v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Johnny Begood v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Westcoast Titan v. 700 12.5, v. 1000 12.5
Rapin Aatos v. 700 24.9, v. 1000 24.4
Questionmark Me v. 700 11.5, v. 1000 13.8
Belenos v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Big Mas v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Amazing Warrior v. 700 13.8, v. 1000 15.0

keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Åby 6.9.

Maze Runner v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Tottenham v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Karl Sjöhammar v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Charlock Alma v. 700 16.2, v. 1000 15.7
Cool Bella v. 700 10.4, v. 1000 13.0
Vanquish Kronos v. 600 11.9, v. 1000 13.4
Viggo Laday v. 700 11.7, v. 1000 14.7
Lucifer Lane v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Valentino Strix v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Solvalla 6.9.

Victoria Viking v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Wellino Avenue v. 700 11.7, v. 1000 12.9
M.T.Malkin v. 600 12.9, v. 1000 14.4
M.T.Joinville v. 700 10.5, v. 1000  10.9
Mamasan v. 600 9.3, v. 1000 11.1
Heading Reference v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Iller Tooma v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Da Vinci Boko v. 700 10.7, v. 1000 11.9
My Angel Laday v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Electrical Storm v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Vermo 6.9.

Antin Aamu v. 700 29.2, v. 1000 31.1
Black Dunnock v. 700 12.0, v. 1000 13.0
BWT Candyman v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Yahuu Hoss v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Vispaus v. 700 25.6, v. 1000 25.6
El Dirtyman v. 700 9.1, v. 1000 11.4
Vieskerin Virva v. 700 22.4, v. 1000 23.7
Party hard v. 700 11.3, v. 1000 13.6
Andree v. 700 14.2, v. 1000 15.7

tiistai 26. syyskuuta 2017

Eskilstuna 5.9.

Racing Brodda v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Hobby de 'lIton v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Solitary Champ v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Zeus Karsk v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Global Revenue v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Odessa Celeber v. 700 13.9, v. 1000 13.9
Miranda I.S. v. 700 15.0, v. 1000 14.5
Obi Degato v. 700 10.9, v. 1000 11.5
Ladyofthelake v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Coffie U.N.G. v. 700 12.1, v. 1000 14.0

Teivo 5.9.

Quite Fabulous v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Krääsä v. 700 26.4, v. 1000 27.7
Stoneisle Logan v. 700 15.1, v. 1000 15.2
Highscore Luca v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Sheikki v. 700 23.8, v. 1000 25.1
Ellix Rhyme v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Fakir Victory v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Gilda Ale v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Panthera Leo v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Mantorp 4.9.

Sphinx d'Inverne v. 700 11.8, v. 1000 13.5
Dream Night Palema v. 700 11,5, v. 1000 12.4
Gustavo Boko v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Global Trader v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Whisky Akema v. 700 10.1, v. 1000 11.4
Proserpine v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Seinäjoki 4.9.

Haley Web v. 700 16.2, v. 1000 17.1
Blackened v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Lolo Lee v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Takenote v. 700 22.6, v. 1000 24.6
Arctic Passion v. 700 10.0, v. 1000 12.2
Shiny Boss v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Grand Ale v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Lil Belinda v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Larvan Hurmos v. 700 27.2, v. 1000 26.7
Hipatsu v. 700 27.3, v. 1000 27.4

Jägersro 3.9.

Sciacallo O.M. v. 700 9.4, v. 1000 10.3
Elsztain v. 500 16.1, v. 1000 15.3
Smokin Joe v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Dev's Daffodil v. 600 12.3, v. 1000 12.9
Beppe Am v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Undies v. 700 11.8, v. 1000 13.1
Caddie Lisieux v. 600 9.7, v. 1000 10.8
Da Vinci B.K. v. 700 13.3, v. 1000 12.2
Gareth Boko v. 700 11.0, v. 1000 9.9
Odessa Cheri v. 600 12.2, v. 1000 12.8

Lahti 3.9.

Anne De Blend v. 700 17.0, v. 1000 16.7
Hugo Pepper v. 700 16.7, v. 1000 17.4
Vieskerin Valtti v. 700 25.8, v. 1000 26.5
Amazing Titania v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Crossiver v. 70015.7, v. 1000 17.9
Don Herkules v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Fantom Babar v. 70017.3, v. 1000 17.6
Emptybrook v. 700 16.5, v. 1000 17.2

sunnuntai 24. syyskuuta 2017

Jägersro 2.9.

Calle Crown v. 700 11.0, v. 1000 12.3
Global Tenderness v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Peakadilly v. 00 13.4, v. 1000 13.9
Generaal Bianco v. 700 10.7, v. 1000 10.5
Massitj v. 700 12.5, v. 1000 12.2
D.D.'s Hitman v. 600 9.3, v. 1000 11.8
Dan Josselyn v. 600 13.9, v. 1000 13.6
Demolition Man F. v. 700 13.7, v. 1000 12.5
Tinamo Jet v. 700 13.5, v. 1000 13.2
Starzinner v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Vermo 2.9.

Mellun Myrsky v. 700 23.3, v. 1000 23.3
Krampus v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Axel Foley v. 700 12.3, v. 1000 12.7
My Way Star v. 700 11.6, v. 1000 12.4
MAS Active v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Midnight Hour v. 700 8.4, v. 1000 10.3
Free Me v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Veeran Turo v. 700 20.0, v. 1000 21.2
Särkän Kalle v. 700 24.5, v. 1000 25.2
Next Direction v. 700 10.0, v. 1000 11.1
Zeus Kemp v. 700 11.1, v. 1000 12.5
I'm Just A Sund v. 600 10.6, v. 1000 12.4

Umåker 1.9.

Hipster v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Inga In Heaven v. 700 10.3, v. 1000 11.1
Quid Pro Quo v. 700 9.2, v. 1000 10.9
Marvelous v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Explosive Merlot v. 700 12.2, v. 1000 12.2
Global Unspoked v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Jägersro 1.9.

Ray Ban v. 700 9.1, v. 1000 11.5
Early Pactol v. 600 12.0, v. 1000 13.8
Frances Yoda v. 700 11.3, v. 1000 13.3
Bubba Degato v. 700 11.2, v. 1000 11.7
Classic Kimble v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Höwings Venus v. 700 16.6, v. 1000 16.0

Kuopio 1.9.

Hyvityksen Pyry v. 700 36.7, v. 1000 33.4
Dalton Hoss v. 700 16.9, v. 1000 16.9
Debra Boko v. 600 16.8, v. 1000 15.8
Sirkan Samu v. 700 26.7,v. 1000 26.6
Ready Press v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Take Me With You v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Classical Dream v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Jonnin Joutava v. 700 23.8, v. 1000 24.1

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Örebro 31.8.

Thorn Bird v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Tahiti Journey v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Mellby Fog v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Jager Oaks v. 700 14.8, v. 1000 13.8
Billy Flynn v. 700 11.9, v. 1000 12.0
Wollafur v. 700 11.7, v. 1000 11.8

Lahti 31.8.

Terroristi v. 700 27.0, v. 1000 27.4
King of the World v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Tarunlento v. 700 24.3, v. 1000 26.1
Rio Rita Face v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Apilan Pallosalama v. 700 23.1, v. 1000 23.8
Gambino Degato v. 700 10.4, v. 1000 12.4
Estelle Halm v. 700 12.4, v. 1000 13.5
MAS Awesome v. 700 17.4, v. 1000 17.9
Her Royal Highness v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Colorado Ecus v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Åby 30.8.

Logo Light v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Waffle v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Bonette v. 700 12.2, v. 1000 14.5
Miss Piggy v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Bo Kenneth v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Snow Angel v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Belong Life v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Trot Kronos v. 700 12.5, v. 1000 12.0
I Love Paris v. 700 10.5, v. 1000 11.3

Solvalla 30.8.

Mystical Fairytale v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Villiam v. 600 9.0, v. 1000 11.5
Maracanazo v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Global Trustful v. 600 11.6, v. 1000 12.4
Extra Fudge v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Brooklyn Hill v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Free To Party v. 700 16.4, v. 1000 15.2
Maharani De Baroda v. 700 9.4, v. 1000 10.7
Pierre v. 700 12.2, v. 1000 12.0
Hevin Boko v. 700 8.5, v. 1000 10.1

Vermo 30.8.

Club Nord Easy v. 700 17.4, v. 1000 18.2
Lillimanni v. 700 32.8, v. 1000 33.7
Callela Everest v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Exuberance v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Sheikki v. 700 23.8, v. 1000 23.8
Die Kaiserin v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Fury Heart v. 700 10.9, v. 1000 12.3
Hotshot Luca v. 700 11.1, v. 1000 11.7
Klena Vito v. 700 4.2, v. 1000 14.5
Vinksa v. 700 27.8, v. 1000 27.6

tiistai 19. syyskuuta 2017

Teivo 29.8.

Uljas Suomalainen v. 700 24.3, v. 1000 24.5
Langen's Cza Cza v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Carmela v. 700 21.9, v. 1000 23.1
Ypäjä Louvre v. 700 12.4, v. 1000 15.7
Global Spellbound v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Do It Valiant v. 700 13.4
Zo Zo Hoss v. 700 10.6, v. 1000 12.5
Astrophoto v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Sarah With Love v. 70016.1, v. 1000 15.0
Herman Halm v. 700 12.6, v. 1000 14.9

Halmstad 28.8.

Västerbo Exact v. 700 9.5, v. 1000 10.9
Doyoucash In v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Vamp Kronos v. 700 9.1, v. 1000 11.3
Wingait Erik v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Twigs Briard v. 700 10.5, v. 1000 11.3
Liza With A.Z. v. 700 10.5, v. 1000 12.4

Seinäjoki 28.8.

Shine Lavec v. 700 15.4, v. 1000 15.6
Sävel-Tähti v. 700 25.5, v. 1000 25.6
Nice My Sin v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Rosi's Bianca v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Decena v. 700 14.3, v. 1000 14.2
Widewood Adeline v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Arabica Redneck v. 700 13.5, v. 1000 15.5

maanantai 18. syyskuuta 2017

Oulu 28.8.

Valotiru v. 700 25.1, v. 1000 26.2
Amorce Savage v. 700 15.6, v. 1000 14.7
Tuulenpoju v. 700 21.7, v. 1000 22.0
Malecon v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Diva Hoss v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Raggari v. 700 26.4, v. 1000 28.2
Lago Negro v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Minto's Romeo v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Special Director v. 700 15.5, v. 1000 15.9
The Last Vici v. 700 16.4, v. 1000 16.7

Ylivieska 27.8.

Proud Leader v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Last Finn v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Arthure v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Viano v. 700 23.8, v. 1000 23.8
Hot Wurst v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Turku 27.8.

Here Comes Marty v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Belly Button v. 700 14.7, v. 1000 14.6
Santamaan Nooa v. 700 28.2, v. 1000 29.0
Lily's Star v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Westcoast Titan v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Fakir Victory v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Especial Enough v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Mikori v. 700 26.2, v. 1000 26.4
Vilox v. 700 27.3, v. 1000 27.4

Joensuu 27.8.

Mondegreen v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Miss Sofia v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Earp Boko v. 700 12.0, v. 1000 13.5
Tas Onnekas v. 700 24.2, v. 1000 24.1
Blow In The Sky v. 700 15.3, v. 1000 16.0

torstai 14. syyskuuta 2017

Bergsåker 26.8.

Red White N Blue v. 600 13.4, v. 1000 14.2
Marlon Donvici v. 600 13.1, v. 1000 13.9
Fröken Sting v. 600 14.1, v. 1000 14.2
Quantum Estelle v. 600 11.6, v. 1000 12.9
Zigge Silvio v. 600 9.4, v. 1000 10.2
In Toto Sund v. 600 11.0, v. 1000 11.2
Propulsion v. 600 7.6, v. 1000 8.5
Ringostarr Treb v. 700 7.6, v. 1000 8.9
U.S. Male E.P. v. 600 12.7, v. 1000 11.8

Jyväskylä 26.8.

Exotic Linda v. 700 10.9, v. 1000 13.2
Rödberg v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Akaasia v. 700 24.3, v. 1000 24.8
T. Rex v. 600 10.4, v. 1000 12.7
Sävel-Taika v. 700 24.9, v. 1000 25.6
Zeus Kemp v. 700 11.3, v. 1000 11.9
Callex v. 700 26.0, v. 1000 25.9
Humiro v. 700 21.7
Västerbo Purse v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Piedmont v. 700 15.4, v. 1000 15.1

Bergsåker 25.8.

Mrs Lindy v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Global Welcome v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Dajmen Am v. 700 12.5, v. 1000 12.0
Uzo Josselyn v. 700 9.9, v. 1000 11.1
Spickleback Face v. 700 10.8, v. 1000 11.1
Roger America v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Super Zantos v. 700 11.4, v. 1000 12.2
April Love D v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Kouvola 25.8.

Saran Särmä v. 700 27.1, v. 1000 26.7
Ballerina Fastback v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Breezy Kemp v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Carleman v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Flynn Boko v. 700 13.2, v. 1000 13.1
Sun Sayen v. 700 16.3, v. 1000 16.4
Terroristi v. 700 28.1, v. 1000 27.7
Wild Blueberry v. 700 16.3, v. 1000 17.0

Åby 24.8.

Staro Ivy League v. 600 12.7, v. 1000 13.0
Party Lane v. 600 12.9, v. 1000 13.0
Uncle di Poggio v. 600 10.2, v. 1000 12.1
Unheard Of v. 600 10.6, v. 1000 12.1
Final Dream v. 600 12.1, v. 1000 12.3
Zoko Lane v. 600 10.3, v. 1000 10.7
Augustus F. v. 600 9.1, v. 1000 11.3

Pori 24.8.

Don Corleon v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Mighty Man v. 700 14.0, v. 1000 15.0
A.T. Visku v. 700 21.2, v. 1000 22.2
Magnat v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Enjoy Pepper v. 700 9.8, v. 1000 12.8
Larvan Hurmos v. 700 20.9, v. 1000 23.4
May Rose v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Claudia Pueblo v. 700 17.4, v. 1000 17.2

maanantai 11. syyskuuta 2017

Jägersro 23.8.

Poulter v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Unter Uns v. 700 12.6, v. 1000 12.1
Caddie Lisieux v. 700 9.1, v. 1000 9.9
Cash Crowe v. 700 10.6, v. 1000 11.1
Test Drive v. 700 10.2, v. 1000 11.3
Stepping Spaceboy v. 700 10.1, v. 1000 11.1
Global Trustworthy v. 700 7.8, v. 1000 10.1
Gareth Boko v. 700 10.6, v. 1000 12.1
Unique Juni v. 700 9.3, v. 1000 10.0
Racing Mange v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Han Herred v. 700 12.3, v. 1000 12.3
Global Trust v. 700 13.5, v. 1000 13.1
Rhyme Broline v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Vermo 23.8.

Jyllätys v. 700 26.3, v. 1000 26.7
Golda Pretender v. 700 13.9, v. 1000 14.6
 Bean Coktail v. 700 16.9, v. 1000 17.7
Next Direction v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Elliot Boko v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Benjamin Evo v. 700 11.3, v. 1000 12.5
MAS Archie v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Sunbeam v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Gävle 22.8.

Vinnie Frontline v. 700 17.1, v. 1000 16.4
Everest Sisu v. 700 15.6, v. 1000 15.6
Cobbys Supervalue v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Special Offer v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Diamond Of Ace v. 700 13.0, v. 1000 12.8
Quick C.D. v. 700 13.2, v. 1000 13.0
Heal The World v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Teivo 22.8.

Space Cake v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Majestic Missy v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Newport Brodde v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Gambino Degato v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Maxx Birdland v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Tea Cake v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Summer Prince v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Apilan Pallosalama v. 700 22.7, v. 1000 23.0
Blady De Bandera v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Hovin Turbo v. 700 30.1, v. 1000 29.5

Färjestad 21.8.

Heavy Sound v. 700 7.2, v. 1000 10.7
M.C.C.Orlando v. 700 11.8, v. 1000 12.6
Lovely Vacation v. 700 14.3, v. 1000 14.4
Bear Abiba v. 700 10.9, v. 1000 13.4
Trecciadoro Rex v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Caresse v. 700 10.1, v. 1000 11.2

Oulu 21.8.

K.P. Salama v. 700 25.6, v. 1000 24.6
Hilarious Hangover v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Pelarin Tähti v. 70023.7, v. 1000 25.1
Global Solidarity v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Faith In Life v. 700 13.1, v. 1000 12.9
Walk A Mile v. 700 10.8, v. 1000 12.0
Sweet Malkin v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Minto's Macy Moon v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Årjäng 20.8.

Miss Bubbly v. 700 12.4, v. 1000 14.5
Racer Reo v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Chip Line v. 600 11.3, v. 1000 12.8
Wellino Avenue v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Quantum Outlook v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Magic Moves v. 700 11.5, v. 1000 13.9

sunnuntai 10. syyskuuta 2017

Lappeenranta 20.8.

Dragon Lady v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Ruskatar v. 700 24.5, v. 1000 25.7
Reverend Dred v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Smoky Ray v. 600 13.0, v. 1000 14.4
Prayer's Hope v. 700 11.9, v. 1000 14.0
Will Be Daylight v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Ready Press v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Lemmy v. 700 16.0, v. 1000 17.0

Romme 19.8.

Knifetown Winner v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Lucky Dice v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Monfalcone v. 700 13.0, v. 1000 12.9
Callela Lisbeth v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Fire To The Rain v. 600 15.0, v. 1000 14.8
Rambo Rivner v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Smevikens Cruiser v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Executive Caviar v. 600 11.3, v. 1000 11.5
Twist Of Fate v. 700 10.6
Barkevius Mingo v. 600 10.7, v. 1000 11.0

Rovaniemi 19.8.

Firetail Avenger v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Sound Of Music S v. 700 13.4, v. 1000 15.4
Global Treasure v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Jonnin Joutava v. 700 22.6, v. 1000 25.4
Outfield Olga v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Vic De Luxe v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Vernanto v. 700 23.3, v. 1000 24.2
Zunami v. 700 15.1, v. 1000 15.0
Special Promise v. 700 9.0, v. 1000 10.8
Metkutus v. 700 27.3, v. 1000 27.0
Make It Quick v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Solvalla 18.8.

Builder's Diamond v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Kicki The Dancer v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Valour Kronos v. 700 11.0, v. 1000 12.0
Electrical Storm v. 600 12.9, v. 1000 13.4
Jazza Håleryd v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Comte Du Pommeau v. 700 12.4, v. 1000 13.6

Kuopio 18.8.

Surprise Rose v. 700 14.2, v. 1000 16.4
Absolut Africa v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Wasa Warrior v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Valtori v. 700 26.1, v. 1000 27.7
Coldspring v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Dream Divine v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Ärsyke v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Celebration Hope v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Lahti 18.8.

MAS Awesome v. 700 15.1, v. 1000 16.4
BWT Mirage v. 700 16.3, v. 1000 16.4
Rio Rita Face v. 700 11.7, v. 1000 13.5
MAS Active v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Korven Liideri v. 700 26.4
Brown Recluse v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Herman Halm v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Al E.Gador Zet v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Bergsåker 17.8.

Bältra Spider v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Anders Goodland v. 600 16.0, v. 1000 17.6
Comewithaflash v. 700 10.0, v. 1000 11.9
Elegance Brodde v. 700 10.1, v. 1000 11.0
Elit Håleryd v. 700 9.8, v. 1000 11.6

Jyväskylä 17.8.

Caijus v. 700 23.6, v. 1000 25.3
Callex v. 700 23.9, v. 1000 24.7
Humiro v. 700 25.6, v. 1000 26.0
Hevillä v. 700 24.7, v. 1000 24.7
Gangapurna v. 700 13.8, v. 1000 16.4
Beretta Hoss v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Maxwell Mayday v. 700 10.9, v. 1000 12.3
Vitesse v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Love You Forever v. 700 13.5, v. 1000 15.4

maanantai 4. syyskuuta 2017

Solvalla 16.8.

Ergo Am v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Einstein Sisu v. 700 17.7, v. 1000 17.7
Raffinos v. 700 11.5, v. 1000 11.7
Zigge Silvio v. 700 9.6, v. 1000 10.3
Mellby Dashing v. 700 11.2, v. 1000 11.8
In Toto Sund v. 700 11.7, v. 1000 11.4
Milligan's School v. 700 10.4, v. 1000 10.3
Han Herred v. 500 10.1
Cruzado de la Noche v. 600 8.7, v. 1000 8.9
Workout Wonder v. 700 8.9, v. 1000 9.1
Dice Man v. 600 10.3, v. 1000 11.7

Vermo 16.8.

El Elixir v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Helen Is Her Name v. 700 12.2
Sahara B Boy v. 700 12.9
Juiceman v. 700 9.5, v. 1000 10.9
Kukan Tutu v. 700 22.0
Viking Bagger v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Passing Game v. 700 17.6, v. 1000 17.0
Huvin Viku v. 700 26.4, v. 1000 26.7
Klena Vito v. 700 12.7, v. 1000 12.7

Jägersro 15.8.

Önas Nougat v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Variety Wise As v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Elliot Coger v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Croquet Rose v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Västerboonthenews v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Saliga v. 700 15.4, v. 1000 14.9
Robros Brazza v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Romantic Face v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Serengeti v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Mikkeli 15.8.

T.J. Jakari v. 700 27.3, v. 1000 28.0
Leemark's Eden v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Viksu Vilivei v. 700 27.4, v. 1000 27.3
Ali Baba Rajmar v. 700 10.7, v. 1000 12.0
Vilma Lyydia v. 700 23.0, v. 1000 23.3
Party Hard v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Gisela Luxi v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Rikelme v. 700 21.7, v. 1000 22.5
Leemark's Beauty v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Maxx Birdland v. 700 11.0

sunnuntai 3. syyskuuta 2017

Turku 14.8.

Sapphira v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Lovesong v. 600 14.9, v. 1000 13.4
Holari v. 700 21.9, v. 1000 22.2
Langen's Cza Cza v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Angelico v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Voimalinja v. 700 26.3, v. 1000 26.6
Snowdon v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Robert Maguire v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Dannero 13.8.

Cobourg Hanover v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Nikki Celeber v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Nadal Broline v. 700 8.4, v. 1000 9.9
Le Miracle v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Riihimäki 13.8.

Diamond Nibs v. 700 14.4, v. 1000 17.1
Freddy K. v. 700 18.7, v. 1000 21.3
An-Valpuri v. 700 13.4, v. 1000 16.3
Hetviina v. 700 26.4, v. 1000 26.9
Amelie Frost v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Don Corleon v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Stoneisle Logan v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Get Lucky v. 700 16.8, v. 1000 17.0

Åby 12.8.

Global Raceway v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Explosive Merlot v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Darling Hornline v. 700 9.9, v. 1000 11.7
Midnigh Hour v. 600 9.7, v. 1000 10.4
J.H.Mannerheim v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Bälsta Palema v. 600 12.5, v. 1000 12.8
Midnight Hour v. 600 42.46, v. 1000 11.2
Reckless v. 600 12.2, v. 1000 11.6
Rosso Pomodoro v. 600 12.4, v. 1000 12.1
Muscle Hustle v. 600 9.4, v. 1000 13.9
Husse Boko v. 600 12.0, v. 1000 12.8

Teivo 12.8.

Doolin Dalton v. 700 14.1, v. 1000 14.3
On Va Voir v. 700 12.0, v. 1000 14.2
Viano v. 700 24.7, v. 1000 26.3
Ida's Owen v. 700 10.1, v. 1000 10.2
Special Comet v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Hymynkare v. 700 24.5, v. 1000 24.6
Por NIe Rock v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Regent Zet v. 700 8.3, v. 1000 11.2
Pyörylän Paroni v. 700 21.6, v. 1000 23.2
Gloria Web v. 70011.4, v. 1000 12.5
Lovetown v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Pori 11.8.

Over And Out v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Angel of Nazareth v. 700 16.7, v. 1000 17.4
Mylverin Muisto v. 700 26.1, v. 1000 16.6
Emanuel Web v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Rose Coger v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Magnat v. 700 10.1, v. 1000 11.6
Ilon Ari v. 700 23.5, v. 1000 24.3
Lily's Sta v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Vieremä 11.8.

Euphoria v. 700 17.5, v. 1000 18.4
Cakebaker Savoy v. 700 17.4, v. 1000 17.8
Lissun Myrsky v. 700 27.9, v. 1000 28.0
Wish Upon A Tara v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Mickey The Artist v. 700 17.0, v. 1000 17.6
Lago Negro v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Satiinin Saku v. 700 22.8, v. 1000 23.1
Minto's Macy Moon v. 700 14.4

Härmä 11.8.

Diesel Degato v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Västerbo Purse v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Rapid Leader v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Archie Dream v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Ruskatar v. 700 24.8, v. 1000 26.7
Bianca Creek v. 700 16.0, v. 1000 15.8
Classical Dream v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Bollnäs 10.8.

Quantum Estelle v. 600 14.1, v. 1000 14.4
Weekend Fun v. 600 11.4, v. 1000 13.3
Knifetown Winner v. 600 12.8, v. 1000 13.1
Global Tuxedo v. 600 13.1, v. 1000 13.9
Raja Ribb v. 600 10.6, v. 1000 12.2