Hae tästä blogista

tiistai 30. marraskuuta 2021

Bergsåker 17.11.

Skype v. 700 15.6, v. 1000 16.3

Trixtons Pride v. 700 19.6, v. 1000 20.0

Iceland Radio v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Sara K.M.E. v. 700 13.9, v. 1000 16.0

L.L.Labero v. 700 15.5, v. 1000 16.4

Harper Seabrook v. 700 15.0, v. 1000 16.2

Rome Pays Off v. 700 13.8

Solvalla 17.11.

Carla Combo v. 600 12.5, v. 1000 14.2

Swept Wing v. 700 10.6

Shake The Booze v. 700 14.0, v. 1000 15.6

Mellby Jingle v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Habrik Am v. 700 9.1, v. 1000 10.5

Optimum Bankrobber v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Powerbank v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Staro Mojito v. 700 13.7, v. 1000 13.2

La Plus Belle v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Missle Hill v. 700 10.7, v. 1000 12.0

Vermo 17.11.

Hulluduunari v. 700 24.6, v. 1000 25.7
Alien Hill v. 700 13.6, v. 1000 13.1
Meren Maininki v. 700 33.3
Westside Lord v. 700 15.2, v. 1000 15.7
True Devotion v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Nu Del v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Oilsheik v. 700 13.3, v. 1000 13.0
Mico Mick v. 700 15.1, v. 1000 14.7

Kalmar 16.11.

Jakiro Mearas v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Finni Chap v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Speedy K v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Staro Leonardo v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Braddock v. 700 10.8, v. 1000 13.5

Fauntleroy v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Piccadilly v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Awesome Kronos v. 700 12.2, v. 1000 12.2

Kouvola 16.11.

Combat Indeed v. 700 15.7, v. 1000 16.4

My Radio Gaga v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Bag's Simoni v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Marlon Dee v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Kiikku's Trooper v. 700 15.8, v. 1000 15.5

Pretty Vision v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Posokka v. 700 26.4, v. 1000 28.2


Lahti 15.11.

Hermione Boost v. 700 15.6, v. 1000 16.3

Raven v. 700 15.2, v. 1000 16.7

Pegasos Evo v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Häyrilän Hero v. 700 23.0, v. 1000 25.3

Gal Gadot Racing v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Furiosa v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Joensuu 15.11.

Run Runaway v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Mr Midnight v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Hissun Feeniks v. 700 25.5, v. 1000 26.1

Notorious Nova v. 700 13.9, v. 1000 16.1

Intuto v. 700 10.5, v. 1000 12.6

Erik Flash v. 700 12.6, v. 1000 14.7

Liisinko v. 700 27.9, v. 1000 28.2

Ylivieska 14.11.

Absolut Arctica v. 700 13.8, v. 100 15.2

Cute Valeey v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Landen Paukku v. 700 23.0, v. 1000 24.6

Googla In v. 700 15.1, v. 1000 16.8

Horsetail's O'neil v. 700 13.3, v. 1000 15.5

Åby 14.11.

Pure Atlas v. 700 13.0, v. 1000 14.1

I.D.Excellent v. 700 13.6, v. 1000 13.4

Equal To None v. 700 14.2, v. 1000 14.8

La Sassicaia v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Merge'em v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Wish Lane v. 700 12.2, v. 1000 13.6

Digital Eye v. 700 10.3, v. 1000 12.1

Denco's Gallianao v. 700 11.1, v. 1000 13.5

Eenymeenyminymoedk v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Cruise v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Pori 14.11.

 Aura River v. 700 16.2, v. 1000 17.7

Joriini v. 700 20.8, v. 1000 23.2

Flight Deck v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Shackhills Thunder v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Embossed Lemon v. 700 13.3, v. 1000 15.7

Brilliant Shade v. 700 15.4, v. 1000 17.1

keskiviikko 24. marraskuuta 2021

Vermo 13.11.

Mr Reddington v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Kilun Poika v. 700 29.2, v. 1000 32.4

Youyou v,. 700 14.8, v. 1000 15.8

Truly Easy v. 700 12.9, v. 1000 15.0

BWT Divine v. 700 9.8, v. 1000 11.2

Hilding v. 700 26.0, v. 1000 27.2

Nenuphar Noir v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Morison v. 700 24.1, v. 1000 24.6

Lumi-Oosa v. 700 23.1, v. 1000 24.1

Coogal v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Unique Creation v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Bollnäs 12.11.

Bältra Selene v. 700 11.6, v. 1000 13.8

Shehuntyoudown v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Solvalla 12.11.

Fade Into Darkness v. 700 15.4, v. 1000 16.7

Best In Show As v. 700 11.8, v. 1000 12.4

Freddy W.E. v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Eddy West v. 700 9.9, v. 1000 11.5

Biscaia v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Beckham v. 700 11.4, v. 1000 11.9

Önas Power v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Kuopio 12.11.

Spritesine v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Erik Flash v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Rivercapes Way v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Siirin Valtsu v. 700 28.0, v. 1000 29.3

Julianne Dahlia v. 700 25.4, v. 1000 25.7

Elliot Web v. 700 15.9, v. 1000 16.0

Profiili v. 700 28.0, v. 1000 28.2

Wat Arun Ax v. 700 15.7, v. 1000 17.4

Enjoy's Leon v. 700 16.4, v. 1000 16.6

tiistai 23. marraskuuta 2021

Åby 11.11.

La Sassicaia v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Prosecco v. 700 8.6, v. 1000 10.3

Oracle Tile v. 700 9.8, v. 1000 10.5

Lozano Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.4

Unacerveza Broline v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Imperias Juliette v. 700 10.6, v. 1000 12.1

Jyväskylä 11.11.

Villihaave v. 700 25.9, v. 1000 26.6

Margarida v. 700 28.2, v. 1000 29.4

Luck's Equ v. 700 13.5, v. 1000 15.8

Rocktown Inspector v. 700 15.4, v. 1000 16.3

Xanthus Wapid v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Piece of Hero v. 700 10.9, v. 1000 13.9

Forssa 10.11.

MAS Flash v. 700 14.9, v. 1000 16.8

Sarikan v. 700 31.3, v. 1000 34.2

Piece of Glory v. 700 26.9, v. 1000 27.8

Feels Like Flying v. 70015.5, v. 1000 17.2

Minecraft v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Virin Vihtori v. 700 24.6, v. 1000 26.5

Way To Go v 700 12.7, v.1000 14.7

Lapland Royal v. 700 13.2, v. 1000 15.3

lauantai 20. marraskuuta 2021

Jägersro 10.11.

Glide For The Win v. 700 13.5, v. 1000 13.6

Rapunzel v. 700 12.1, v. 1000 12.6

Nilz v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Nero Maximus v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Ytowns Carmen v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Sweetman v. 700 8.7, v. 1000 9.4

H D. v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Chatty Kronos v. 700 8.2, v. 1000 10.3

Hazard In v. 700 13.0, v. 1000 13.1

El Toro Pellini v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Solvalla 10.11.

Don't Catch Me v. 700 15.6, v. 1000 16.8

Waterford Wine v. 70013.5, v. 1000 15.1

Weather Chart v. 700 13.9, v. 1000 13.6

Damien v. 700 15.1, v. 1000 14.6

Final Dream v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Lake's Dream v. 700 13.6, v. 1000 13.0

Reshevsky v. 700 12.9, v. 1000 13.2

Marcos Gallon v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Bring Me Money v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Anna Montana v. 700 10.1, v. 1000 11.7

Romme 9.11.

Xerana C.D. v. 700 14.2, v. 1000 16.5

Mysjös Morgul v. 700 12.4, v. 1000 14.3

Don Fanucci Zet v. 700 8.8, v. 1000 10.3

Like A Monster v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Jackpot Band v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Make Him Young v. 700 16.0, v. 1000 15.7

Valley Brodde v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Corazon de B. v. 700 14.9, v. 1000 15.8

Elsa Bols v. 700 14.1, v. 1000 15.5

Teivo 9.11.

Kartos v. 700 27.5, v. 1000 29.0

Keystone Bullseye v. 700 131., v. 1000 14.2

Huisi-Hippu v. 700 31.8, v. 1000 32.7

Rehab v. 700 14.8, v. 1000 15.9

Dragon's Eye v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Love'n Cash v. 700 12.0, v. 1000 13.6

Bismarck Comery v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Teppo Tuisku v. 700 24.1, v. 1000 25.0

Let's Get It Up v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Färjestad 8.11.

Blue Frontline v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Super Express S.W. v. 700 14.9, v. 1000 15.1

Testa di Cavolo v. 700 12.9, v. 1000 13.0

Ninja's Queen v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Seinäjoki 8.11.

Hotlini v. 700 25.4, v. 1000 25.6

Press Release v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Teppana v. 700 27.7, v. 1000 29.4

Figaro Brick v. 700 13.4, v. 1000 14.1

American Zakke v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Lake's Diana v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Raskolnikov Frido v. 700 11.3, v. 1000 11.6

Rovaniemi 8.11.

Massive Clout v. 700 12.9, v. 1000 16.0

Duke of Mine v. 700 15.1, v. 1000 16.2

Shotproof v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Diamond Lord v. 700 12.7, v. 1000 14.7

Asterisque v. 700 16.1, v. 1000 16.4

Eskilstuna 7.11.

Sundance A.E. v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Optimum Bankrobber v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Vega Face v. 700 14.8, v. 1000 14.6

Västerbo Imtheman v. 700 11.2, v. 1000 12.0

Nina Ginto v. 700 10.2, v. 1000 12.1

Indy Rock v. 700 8.6, v. 1000 10.5

Hilltop Hawk v. 700 10.4, v. 1000 11.3

Sayonara v. 700 9.6, v. 1000 11.1

Powerbank v. 700 14.0, v. 1000 14.1

Isabella Cash v. 700 9.2, v. 1000 11.1

Kouvola 7.11.

 Applehill Express v. 700 17.0, v. 1000 16.8

Laiffii v. 700 17.5, v. 1000 17.3

Pretty Vision v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Hurry Sundown v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Mahar Money v. 700 16.5, v. 1000 17.5

Alpertto v. 700 27.6, v. 1000 27.3

Kaustinen 7.11.

Zelante C.R. v. 700 12.7, v. 1000 12.8

Landen Paukku v. 700 25.2, v. 1000 25.6

Profiili v. 700 28.8, v. 1000 28.7

Lex Legacy v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Grainfield Boss v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Westside Lord v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Tinder Matt v. 700 15.9, v. 1000 17.1

Eskilstuna 6.11.

Immigrant Am v. 700 11.8, v. 1000 13.4

She Follow Me v. 700 

Djokovic v. 700 9.8, v. 1000 11.3

Mellby Free v. 700 10.2, v. 1000 11.2

Letthecowboysride v. 700 10.5, v. 1000 12.0

Harran Boko v. 700 8.6, v. 1000 9.6

Bowling El Mar v. 700 13.2, v. 1000 13.1

Kimi di Quattro v. 700 10.5, v. 1000 11.0

Majestic Man v. 700 10.7, v. 1000 12.6

Gooner v. 700 9.5, v. 1000 10.4

Global Classified v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Lahti 6.11.

Zest Boy v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Harlamov v. 700 30.9, v. 1000 31.6

Mr Reddington v. 700 14.3 ,v. 1000 14.6

Jackandjones Sisu v. 700 16.5, v. 1000 17.5

Bebe v. 700 27.5, v. 1000 26.9

Tapiro Jet v. 700 12.9, v. 1000 13.4

I.P. Vapari v. 700 26.4, v. 1000 26.5

He Is In v. 700 15.6

Morison v. 700 22.5, v. 1000 22.8

Global Bring It On v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Alien Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Frankenstein Am v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Bollnäs 5.11.

Musett af Djupmyra v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Rally Hans v. 700 12.6, v. 1000 12.5

keskiviikko 17. marraskuuta 2021

Teivo 5.11.

Carmenere v. 700 17.4, v. 1000 18.2

Aliison v. 700 34.2, v. 1000 33.2

Up Easy v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Eetu Rols v. 700 27.6, v. 1000 27.4

Zen Fondant v. 700 17.5, v. 1000 18.0

Rarity Red v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Suvionni v. 700 29.3, v. 1000 29.2

Light Up v. 700 15.8, v. 1000 17.1


Kuopio 5.11.

My Way Luxi v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Entertainment Ås v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Villiheili v. 700 29.3, v. 1000 29.2

Zelos v. 700 28.3, v. 1000 27.3

Redemption v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Angela Matter v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Jones Legacy v. 700 17.7, v. 1000 18.7

Örebro 4.11.

Hands Down D.E. v. 700 10.1, v. 1000 12.9

Mack Joe v. 700 15.1, v. 1000 16.4

Sweet Muscles v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Bandido Gar v. 700 11.3, v. 1000 11.8

Pastorns Lady v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Oulu 4.11.

He Is Viktor v. 700 15.9, v. 1000 16.2

Pärttyl v. 700 24.5, v. 1000 25.9

Cover Prince v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Endless Story v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Absolut Arctica v. 700 16.0, v. 1000 16.4

Harley D. v. 700 15.6, v. 1000 15.5

Zogo Match v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Baby Challenger v. 1000 17.4

maanantai 15. marraskuuta 2021

Åby 3.11.

Runner Brodde v. 700 14.6, v. 1000 14.8

J.S.Peaky Blinders v. 700 15.4, v. 1000 14.9

Labyad Bros v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Manstone Two U. v. 700 10.7, v. 1000 13.4

Fighter Marke v. 700 8.5, v. 1000 10.8

Piccadilly v. 700 12.1, v. 1000 12.5

Hipster K. v. 700 15.5, v. 1000 15.7

Lucky Guy Boko v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Global Creation v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Olga Tooma v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Solvalla 3.11.

Round Cube v. 700 15.5, v. 1000 15.5

G.K.Justus v. 700 10.8, v. 1000 11.5

Hard Living v. 70013.9, v. 1000 14.6

Return of Mogens v. 700 12.3, v. 1000 12.1

Grisle Odin  G.L. v. 700 20.6, v. 1000 20.6

Bearwinner v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Gambino Brick v. 700 11.6, v. 1000 12.2

Thorondor v. 700 12.0, v. 1000 13.2

Swept Wing v. 700 12.4, v. 1000 13.6

Trumpie v. 700 13.8, v. 1000 13.0

Vermo 3.11.

Villipiikki v. 700 32.2, v. 1000 32.1

Salty Dog v. 700 12.0

Vernita Green v. 700 20.1, v. 1000 20.1

En Candy Till v. 700 11.5, v. 1000 13.9

Ukkoherra v. 700 25.6, v. 1000 26.7

Otto Erich v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Werner Ors v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Nenuphar Noir v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Masavesa v. 700 26.9, v. 1000 28.1

Jägersro 2.11.

Fia Godiva v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Mamaneedhismoney v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Irony v. 700 15.0, v. 1000 16.2

Versace Broline v. 700 13.7, v. 1000 12.7

Tetrick Wania v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Peak Princess v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Beat It v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Staro Leonardo v. 700 11.5, v. 1000 11.9

Zacapa U.S. v. 700 12.6, v. 1000 15.3

Digital Roof v. 700 14.1, v. 1000 14.3

Mikkeli 2.11.

Ennan Epeli v. 700 32.6, v. 1000 31.7

Rudebox v. 700 15.8, v. 1000 16.2

Valkia v. 700 24.6, v. 1000 25.1

Surprise Daisy v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Erik Flash v. 700 11.0, v. 1000 13.6

Capo The Amour v. 700 12.7, v. 1000 14.5

BWT Divine v. 700 11.5, v. 1000 13.6

Tutun Impi v. 700 23.9, v. 1000 24.7

BWT Fury v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Jäpikäs v. 700 31.5, v. 1000 30.7

Mantorp 1.11.

Southwind Hillrazr v. 700 14.9, v. 1000 15.6

Let It Be Steel v. 700 11.1, v. 1000 13.0

Zola Love v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Teanie v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Precious Lord v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Hera Sisu v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Turku 1.11.

Sahara Secrets v. 700 15.1, v. 1000 16.8

Anna K. Garden v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Häyrilän Hero v. 700 26.1, v. 1000 26.1

BWT Ellospank v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Faith In Cash v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Celsius Evo v. 700 12.7, v. 1000 13.6

Kopsu v. 700 26.7, v. 1000 28.1

Jyväskylä 1.11.

Mercedesbergs v. 700 16.2, v. 1000 18.7

An-Dorra v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Feels Like Flying v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Venlan Vekkuli v. 700 27.9, v. 1000 29.3

No Limit Royalty v. 700 13.7, v. 1000 15.2

lauantai 13. marraskuuta 2021

Solvalla 31.10.

Invader AM v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Kungfu Lady v. 700 14.9, v. 1000 15.6

Champ Lane v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Digital Eye v. 700 12.6, v. 1000 12.1

Swan Hill v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Lumberjack Bros v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Georgia Am v. 700 13.5, v. 1000 13.4

Red Hot Roadster v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Red Jamie v. 700 12.0, v. 1000 12.8

Unico Broline v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Ylivieska 31.10.

Mac Light Prince v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Ivan Grain v. 700 17.6, v. 1000 19.2

Lake's Action v. 700 13.3

Hipsun Poju v. 700 28.6, v. 1000 28.3

Irvin Star v. 700 14.9, v. 1000 17.2

Jägersro 30.10.

Ivana Cash v. 600 15.5, v. 1000 15.0

Kentucky River v. 700 10.5, v. 1000 12.3

Beckham v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Emoji v. 700 8.1, v. 1000 9.8

Billi Time v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Ovation L.A. v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Black Mission v. 700 11.1, v. 1000 11.5

Hurricane Silas v. 700 10.1, v. 1000 11.7

Esprit Sisu v. 700 10.4, v. 1000 11.0

Somethingroyal v. 700 12.3, v. 1000 14.3

Kouvola 30.10.

Carlos Santana v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Laretta v. 700 29.2, v. 1000 30.2

Top Class Kemp v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Hottine v. 700 24.8, v. 1000 25.8

Alma Cotter v. 700 13.7, v. 1000 14.0

H.V. Tuuri v. 70 22.7, v. 1000 22.7

Sahara Sandstorm v. 700 14.6, v. 1000 14.4

Amour Amiko v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Lumi-Oosa v. 700 25.5, v. 1000 25.2

American Hero v. 700 12.5

True Devotion v. 700 12.4, v. 1000 12.7

Time Match v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Kalmar 29.10.

Precious Lane v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Dame de Tailleur v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Black Fire v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Gävle 29.10.

Secondary Stall v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Art Brown v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Big Cactus Zet v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Solvalla 29.10.

Lake's Dream v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Vicar v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Global Bitcoin v. 700 12.2, v. 1000 14.0

Heloise Am v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Carry Cash v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Anna Montana v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Final Dream v. 700 9.4, v. 1000 10.6

Digital Lucky v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Seinäjoki 29.10.

Joannamarie v. 700 17.1, v. 1000 18.0

Begin To Trust v. 700 14.8, v. 1000 14.4

Honor Boot v. 700 15.3, v. 1000 16.6

Julienne Can ev. 700 14.8, v. 1000 15.2

Endless Story v. 700 16.0, v. 1000 16.5

Lappeenranta 29.10.

Luck's Equ v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Lapland Royal v. 700 12.9, v. 1000 15.6

Villiveko v. 700 25.8, v. 1000 27.9

Tiitukka v. 700 26.3, v. 1000 28.0

Raven v. 700 10.9, v. 1000 13.2

Winnertakesitall S v. 700 11.5, v. 1000 14.2

Veeran Poika v. 700 23.4, v. 1000 24.5

Bismarck Comery v. 700 10.8, v. 1000 13.1

Happy Boost v. 700 14.9, v. 1000 16.2

Åby 28.10.

Akela Play v. 700 13.6, v. 1000 13.8

Deborah S.H. v. 700 14.3, v. 1000 13.8

Amorcer Levallo v. 700 12.6, v. 1000 11.3

Wilma C.D. v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Lexington Zon v. 700 14.1, v. 1000 15.5

Kattis J.Boko v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Lahti 28.10.

Phantom Opera v. 700 14.2, v. 1000 17.3

Halley Vania v. 700 16.8, v. 1000 18.6

Säihkeen Liekki v. 700 34.1, v. 1000 34.6

All Star Mint v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Global Bring It On v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Shining Armor v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Arnie's Emilie v. 700 10.7, v. 1000 12.9

Xanthis Wapid v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Hertus v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Bergsåker 27.10.

Jacara du Pont v. 700 14.5, v. 1000 16.8

Knutte Sting v. 700 12.2, v. 1000 13.6

Miss Silver v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Navona v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Gogobet Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Izola Silvåkra v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Selmer I.H. v. 700 10.6

Solvalla 27.10.

Bedazzled Sox v. 700 14.7, v. 1000 14.6

High On Pepper v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Zenith Millpond v. 700 14.7, v. 1000 14.9

Esther Cheri v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Brother Bill v. 700 8.7, v. 1000 10.1

Mellby Jupiter v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Sharp Dream v. 700 11.2, v. 1000 11.9

Grit Brodda v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Gloariana N.O. v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Testa di Cavolo v. 700 18.1, v. 1000 16.6

Vermo 27.10.

 Magarri v. 700 15.8

Jenny F.Boko v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Avot v. 700 25.8, v. 1000 27.3

Vekraus v. 700 26.9, v. 1000 27.6

Cazador v. 700 16.6, v. 1000 16.8

Haukeli Expressen v. 700 25.3, v. 1000 25.7

Suven Sametto v. 700 21.5, v. 1000 24.1

Sahara Sandstorm v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Vonkari v. 700 25.3, v. 1000 25.3

perjantai 5. marraskuuta 2021

Eskilstuna 26.10.

Xanthis Hilton v. 700 13.2, v. 1000 15.9

Charming Kronos v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Damien v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Helios Di Quattro v. 700 12.3, v. 1000 13.3

Mogas Money v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Biscaia v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Timetopaythepipe v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Hacker Am v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Nanna Tooma v. 700 10.7, v. 1000 13.5

Räser Helge v. 700 9.3, v. 1000 12.1

Teivo 26.10.

Tulipiirto v. 700 35.0, v. 1000 35.2

BET Ellospank v. 700 20.0, v. 1000 18.7

Ämpäri v. 700 30.9, v. 1000 30.5

Battle Jack v. 700 14.1, v. 1000 14.3

Gutsy Cobbler v. 700 15.2, v. 1000 16.1

Liinan Liekki v. 700 24.3, v. 1000 25.0

Oilsheik v. 700 15.2, v. 1000 15.2

Knockout Ses v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Shalom v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Halmstad 25.10.

Honeybee Frö v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Beluga West v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Cookie Girl v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Il Vole v. 700 14.4, v. 1000 14.2

Under Armour v. 70010.4, v. 1000 11.0

Spinal Tap A.T: v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Oulu 25.10.

Horsetail's O'neil v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Minto's Don Juan v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Nandino Ås v. 700 16.5, v. 1000 16.2

A Question Bi v. 700 15.6, v. 1000 15.9

Cheap Thrills v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Gognap v. 700 14.6, v. 1000 16.4

Hallan Poika v 700 26.8, v. 1000 28.0

Astrid Broline v. 700 18.2, v. 1000 19.3

Solvalla 24.10.

Glamorous Rain v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Honey Mearas v. 700 9.5, v. 1000 11.3

Kuyt F.Boko v. 600 9.5, v. 1000 11.2

Francesco Zet v. 600 9.5, v. 1000 10.5

Isabelle Cash v. 700 11.9, v. 1000 11.6

Fifty Cent Piece v. 700 11.3, v. 1000 11.8

Ninepoints Lasse v. 700 9.8, v. 1000 10.6

Rihanna W.I. v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Hoboken Am v. 700 11.2, v. 1000 11.6

Aquarius Face v. 700 10.7, v. 1000 11.8

San Moteur v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Mister Hercules v. 700 9.3, v. 1000 10.4

Joensuu 24.10

Goddess Dione v. 700 17.6, v. 1000 18.8

Minbrisk v. 700 16.0, v. 1000 16.9

Hard Chip v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Huihari v. 700 29.3, v. 1000 29.1

MAS Dominant v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Uljas Suomalainen v. 700 24.1, v. 1000 24.1

Pate's Boy On Edge v. 700 15.0, v. 1000 16.1

Örebro 23.10.

Matchpoint Pellini v. 700 14.9, v. 1000 14.5

Gliding Eagle v. 600 12.1, v. 1000 13.0

Västerbo Cookie v. 600 13.4, v. 1000 13.7

Vien Ici v. 600 15.8, v. 1000 14.7

Majesti Man v. 600 9.7, v. 1000 12.0

Prosecco v. 600 10.8, v. 1000 12.8

Milliondollarrhyme v. 600 7.4, v. 1000 9.4

Platinum Tile v. 600 11.9, v. 1000 13.2

Restless Heart v. 600 11.8, v. 1000 11.7

Moses v. 600 12.3, v. 1000 11.9

Vice Versa Diamant v. 600 9.5, v. 1000 10.3

Pori 23.10.

Trixton Jr v. 700 14.1

Häyrilän Hero v. 700 26.2, v. 1000 26.2

Faith In Cash v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Karlo v. 700 26.6, v. 1000 26.8

Shadow Leader v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Joriini v. 700 23.8, v. 1000 24.1

Esther Rich v. 70013.1, v. 1000 14.9

Siirin Valtsu v. 700 21.6, v. 1000 22.4

Willow Pride v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Prince Palema v. 700 14.8, v. 1000 14.0

Lake's Action v. 700 9.6, v. 1000 11.4

Kalmar 22.10.

Al Pacino v. 700 10.9, v. 1000 14.5

Lilliannes Love v. 700 12.5, v. 1000 12.5

Arvid S.H. v. 700 11.3, v. 1000 12.9

Niford des Baux v. 700 10.6, v. 1000 12.8

Akilles Face v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Bollnäs 22.10.

Ready Doc v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Perpetuate v. 700 13.7, v. 1000 13.8

White Walker v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Torte Lini v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Turku 22.10.

Proven Dream v. 700 14.1, v. 1000 16.4

Macy S v. 700 15.7, v. 1000 15.7

Truedream A.F. v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Bella Follo v. 700 15.3, v. 1000 15.2

Stonecapes Ulrica v. 700 17.3, v. 1000 18.1

Jyväskylä 22.10.

Furiosa v. 700 16.9, v. 1000 18.6

Downshifter v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Rallston v. 700 14.9, v. 1000 16.8

Crossfire Eros v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Larkko v. 700 27.8, v. 1000 29.5

keskiviikko 3. marraskuuta 2021

Gävle 21.10.

Missle Hill v. 700 11.1, v. 1000 11.6

Gitte Silvåkra v. 700 11.2, v. 1000 12.8

Kouvola 21.10.

 Kiirilla v. 700 26.5, v. 1000 27.0

Ibn Battuta v. 700 15.9, v. 1000 16.0

Sahara Flames v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Sahara Sandstorm v. 700 13.2, v. 1000 13.0

Time Match v. 700 15.1, v. 1000 15.1

Voice of Reason v. 700 18.1, v. 1000 16.7

Nineeleven v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Planbee v. 700 15.1, v. 1000 15.2

Love'n Cash v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Jägersro 20.10.

Urban Africa v. 700 16.2, v. 1000 14.4

Aberdeen Face v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Rexori v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Denedict Lux v. 700 15.4, v. 1000 16.4

Federer v. 500 17.2, v. 1000 13.5

I D Excellent v. 700 11,7, v. 1000 13.0

Bordeaux S v. 700 12.1, v. 1000 12.3

Global Workaholic v. 700 14.3

Solvalla 20.10.

Herman Hazelaar v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Lovely Concord v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Mercedes Hall v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Broadway Oro v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Digital Class v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Teton Miss Annie v. 700 10.1, v. 1000 11.2

Silver Bullet v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Swept Wing v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Vermo 20.10.

 Jackandjones Sisu v. 700 16.5, v. 1000 16.4

Elan v. 700 27.0, v. 1000 27.6

Samvais v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Fake Super Fast v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Run And Repeat v. 700 12.6, v. 1000 13.1

Bosse Nice v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Mask Off v. 700 12.3, v. 1000 13.6

BWT Caesar v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Ajatustenlukija v. 700 26.4, v. 1000 28.0

Salty Dog v. 700 12.7, v. 1000 13.5

tiistai 2. marraskuuta 2021

Axevalla 19.10.

 Heartbeat Thunder v. 700 17.2, v. 1000 17.3

Funky Style v. 700 16.0, v. 1000 16.8

Önas Patricia v. 700 16.6, v. 1000 15.8

Digital Eye v. 700 14.0, v. 1000 15.5

Marlon Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.3

The Fastlove v. 700 17.2, v. 1000 17.5

Saonoi v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Bransbyns Juke Box v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Handsome Brad v. 700 12.5, v. 1000 12.7

Ulla Palema v. 700 15.4, v. 1000 16.0

Kuopio 19.10.

Hentun Liisa v. 700 33.0, v. 1000 32.9

Damiano v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Gognap v. 700 11.7, v. 1000 14.1

Alladin Bro v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Camri v. 700 23.0, v. 1000 25.4

Smokin Ride v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Wat Arun Ax v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Rättvik 18.10.

Awaited v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Filippa B.J. v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Iram Sisu v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Nicki Minaj v. 700 12.7, v. 1000 14.5

On Track Piraten v. 700 11.3, v. 1000 12.3

B.G.Arne v. 700 11.9, v. 1000 14.0

Kaustinen 18.10.

Miya Gran v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Shadow Leader v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Landen Paukku v. 700 26.3, v. 1000 25.7

General Moneymaker v. 700 17.3, v. 1000 17.0

Pajas Face v. 700 10.9, v. 1000 12.8

Esther Rich v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Felisia v. 700 27.9, v. 1000 28.7

Adalmina Buzz v. 700 20.1, v. 1000 20.1

Amaranth v. 700 15.4, v. 1000 17.4

Teivo 17.10.

William Way v. 700 15.7, v. 1000 16.0

Sirpan Silver v. 700 30.2, v. 1000 31.2

Midnight Prince v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Eetu Rols v. 700 27.1, v. 1000 28.4

Come On Wheels v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Don Pedro D.K. v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Father's Hope v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Rawit v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Solänget 16.10.

Gogobet Sisu v. 700 13.0, v. 1000 15.1

Pontiac v. 700 17.4, v. 1000 16.6

Minnestads Ecuador v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Vista Do Mar v. 700 13.0, v. 1000 15.4

Diones Smaragd v. 700 14.1, v. 1000 13.9

Seismic Wave v. 700 13.6, v. 1000 13.4

Simb Zacky v. 700 15.2, v. 1000 15.1

Racing Brodda v. 700 12.6, v. 1000 12.1

Xanthis de Roi v. 700 12.4, v. 1000 12.1