Hae tästä blogista

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Bollnäs 11.3.

Cupido Sisu v. 600 11.5, v. 1000 11.5
Ninepoints Gaagaa v. 600 12.2, v. 1000 13.2
On Track Piraten v. 600 10.3, v. 1000 12.3
Uppohoppa v. 600 11.0, v. 1000 12.0
Merry Broline v. 600 11.2, v. 1000 11.9
Man At Work v. 600 10.8, v. 1000 11.8
Malkin v. 600 11.2, v. 1000 11.2

Kouvola 11.3.

Eeyore v. 700 16.0, v. 1000 17.5
Callex v. 700 29.2, v. 1000 29.0
Leon Dahlia v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Apardo v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Victory Zet v. 700 18.0, v. 1000 18.2
Tuurin Toivo v. 700 30.5, v. 1000 29.6
Pauhis v. 700 27.7, v. 1000 28.7
Big Sky Hurricane v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Costello v. 700 23.4, v. 1000 23.9
Past Or Flash v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Safe Crossing v. 700 14.1, v. 1000 15.1

Romme 10.3.

Pecorino v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Super Benny v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Invicta v. 700 14.8, v. 1000 14.7
Chip Dealer v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Solvalla 10.3.

Andy Pandy v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Radiance Broline v. 700 15.4, .v1000 15.7
Happy Pal v. 700 12.8, v. 100014.1
Tyron Power v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Fudge Ås v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Mr Mayday v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Jyväskylä 10.3.

Virin Veijari v. 700 28.3, .v 1000 29.5
Doolin Dalton v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Racehill Victory v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Korven Tinnitus v. 700 25.4, v. 1000 26.7
Emanuel Web v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Meredith Melodie v. 700 15.4, v. 1000 17.2

Eskilstuna 9.3.

Windy Ways v. 700 10.4, v. 1000 12.8
Lucifer Lane v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Countdown v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Overseas v. 700 15.3, v. 1000 15.5
Quota v. 700 11.0, v. 1000 13.4
Kitspirit v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Seinäjoki 9.3.

Mas The Boss v. 700 17.2, v. 1000 18.1
Grace Pezzo v. 700 18.7, v. 1000 18.7
Hamis Fameraiser v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Super Mango v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Mysteerio v. 700 25.5, v. 1000 26.1
Global Kid v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Gunvald v. 700 16.5, v. 1000 16.3

lauantai 25. maaliskuuta 2017

Åby 8.3.

Venere Lux v. 600 13.3, v. 1000 16.7
Angie Simoni v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Leonas Sami v. 600 15.6, v. 1000 16.3
Frankie Fiveangels v. 60013.7, v. 1000 14.1
Tyson A.P. v. 600 18.0, v. 1000 17.1
Liza With A Z. v. 600 14.0, v. 1000 14.7
Barkevius Mingo v. 700 12.6, v. 1000 12.1

Solvalla 8.3.

M.T.Master Don v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Lukas Zaz v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Platon Face v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Vincent Zaz v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Forecast v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Global Un Poco v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Escada B.R. v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Valeur v. 700 10.9, v. 1000 11.6

Vermo 8.3.

Golda Pretender v. 700 14.4, v. 1000 16.5
Issakan Pouta v. 700 27.3, v. 1000 27.3
Wasa Windy v. 700 13.1
Callum v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Juliette Lax v. 700 26.8, v. 1000 26.4
Cosmos Limburgia v. 70014.7, v. 1000 14.4
Stone Capes Liz v. 700 13.7, v. 1000 13.6
Bunker Shot v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Precocius Pal v. 700 14.3
Gene Touch v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Jägersro 7.3.

Philistine Face v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Celebrity Lane v. 700 11.3, v. 1000 11.9
Rushmore Face v. 700 12.0, v. 1000 11.8
Dracula Hornline v. 700 14.0, v. 1000 13.6
Super Photogenic v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Schatzi Fayline v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Teivo 7.3.

Erkaneva v. 700 29.8, v. 1000 30.4
Felippe Star v. 700 18.8, v. 1000 19.0
Vapperi v. 700 26.4, v. 1000 27.3
Anastacia Trot v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Huvin Viku v. 700 28.9, v. 1000 30.2
Not So Easy Blue v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Elliott Boko v. 700 13.2, v. 1000 15.4
Cold Lucky Girl v. 700 19.6, v. 1000 19.8
Carlos La Renta v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Immortal v. 700 15.4, v. 1000 16.4

Färjestad 6.3.

Fuzz v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Tax Shelter v. 700 14.0, .v 1000 15.1
Desefinado v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Spotlite Son M.L. v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Conrads Wilhelm v. 700 9.4, v. 1000 11.5

Oulu 6.3.

Lago Negro v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Steel Anemone v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Mikkeli 5.3.

Lissun Eerikki v. 700 26.1, .v 1000 26.9
Don Joiner v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Dark Defender v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Bazire Brodde v. 700 13.7, v. 1000 15.7
Issakan Pouta v. 700 27.1, v. 1000 27.9
Intuto v. 700 16.7, v. 1000 17.1

torstai 23. maaliskuuta 2017

Kalmar 4.3.

Usain Henna v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Podium v. 600 18.0, v. 1000 15.8
Campo Dell v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Sphinx d'Inverne v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Othala v. 600 12.4, .v 1000 13.4
Target Kronos v. 600 10.5, v. 1000 12.2
Magic Happens v. 600 12.2, v. 1000 12.9
British Steel v. 600 10.2, v. 1000 12.0
Sadik America v. 600 9.9
Frankie Brodde v. 700 9.4, v. 1000 11.3

Vermo 4.3.

Sara Journey v. 700 14.6, v. 1000 16.8
Lover v. 700 24.4, v. 1000 26.0
Sacramento S v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Marshall Maurice v. 700 11.5, v. 1000 12.7
Grainfield Oliver v. 700 12.3
Millstone's Vivid v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Fly Icon v. 700 21.3, v. 1000 20.5
Tähen Toivomus v. 700 21.3, v. 1000 24.0
Kiikku's Chance v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Vitter v. 700 25.2, v. 1000 25.0
Zeus Kemp v. 700 14.0, v. 1000 14.3

keskiviikko 22. maaliskuuta 2017

Solvalla 3.3.

Hochthereitis Sox v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Bellis v. 600 15.3, v. 1000 14.9
Powerful Teemer v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Pyrolator v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Creme Fraiche v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Jyväskylä 3.3.

Atupem v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Angelico v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Free Soul v. 700 14.1, v. 1000 16.8
Dancing Missile v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Joriini v. 700 25.9, v. 1000 28.1
Big Sky Hurricane v. 700 14.7, v. 1000 15.3
BWT Boobs v. 700 13.5, v. 1000 16.9

Åby 2.3.

Peter Bagger v. 700 10.6, v. 1000 11.7
Elstar Rapida v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Kung Edward v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Cash Crowe v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Raise Broline v. 700 14.9, v. 1000 14.3
Tuffetto Jet v. 700 11.5, v. 1000 12.3

Kuopio 2.3.

Virin Eko v. 600 25.1, v. 1000 26.5
Wonder Woman v. 700 16.3, v. 1000 16.5
Tipsy v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Christopher Star v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Inglorious Jam v. 700 14.8, v. 1000 15.5

maanantai 20. maaliskuuta 2017

Bergsåker 1.3.

M.T.Ivanka v. 700 15.1, v. 1000 17.1
Todays Butterfly v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Tigertext Dynamite v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Tourbillon v. 700 16.9, v. 1000 16.9
Mellby Dealer v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Solvalla 1.3.

Gilbert Bris v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Under The Table v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Crowd Pleaser v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Catch My Love v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Mr Perfection v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Major Eck v. 700 13.5, .v 1000 13.9
Victor A.U. v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Un Dernier Rire v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Antonio Trot v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Explosive River v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Vermo 1.3.

Highlight Vixi v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Be Spontaneous v. 700 14.5, v. 1000 14.1
Nooranflikka v. 700 29.1, v. 1000 29.4
Arctic Lover v. 600 13.5
Eeyore v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Julmin v. 700 25.6, v. 1000 28.1
Winter's Luckylady v. 700 17.1, v. 1000 19.7
Sweet Surviver v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Jägersro 28.2.

Batman Godiva v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Prytzygo v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Caddie June v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Wingait Erik v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Tango Vang v. 700 12.2, v. 1000 11.9
Against All Odds v. 700 18.0, v. 1000 17.5
Troja Caesar v. 700 11.6, v. 1000 11.6
Västerbo Exact v. 600 12.2, v. 1000 12.2

Teivo 28.2.

Edustava v. 700 29.6
Boulder Rocket v. 700 16.4, v. 1000 16.5
P.T's Revit v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Pretty Ripped v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Haraldinho Zon v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Gabriella Sunsign v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Vieskerin Valo v. 700 26.0, v. 1000 28.1
Stratus K.A. v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Capo Birdland v. 700 14.8, v. 1000 17.0

Färjestad 27.2.

Lasken Palema v. 700 10.4, v. 1000 13.3
Wild Card v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Florella v. 700 18.0, v. 1000 18.5
Caddie Icon v. 700 11.2, .v 1000 12.8
Time Is Money v. 700 14.2, v. 1000 15.6

Lahti 27.2.

Tiger Mint v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Jimmy Ray v. 700 18.9, v. 1000 19.5
Karl Adam v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Eeti v. 700 28.1, v. 1000 28.1
Sacramento S v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Giampaolo Poof v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Adventures Way v. 700 17.0, v. 1000 17.7
Xenia Lake v. 700 16.0, v. 1000 17.0

maanantai 13. maaliskuuta 2017

Gävle 26.2.

Höwings Star v. 600 12.4, v. 1000 11.6
Amazing Titania v. 600 18.2, v. 1000 16.2
Quatre Star v. 600 12.3, v. 1000 12.7
Starpoint Legacy v. 600 12.1, v. 1000 14.4
Tempura v. 600 13.6, .v 1000 13.8
Genuine Boko v. 600 12.3

Ylivieska 26.2.

Quick Sugar v. 700 14.6, v. 1000 16.5
Smooth Criminal v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Turoveli v. 700 24.1, v. 1000 26.1
Wasa Warrior v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Dear Josie v. 700 16.1, v. 1000 17.9
Cankus Thuderball v. 700 18.3, v. 1000 19.1
Dream Cream v. 700 20.2, v. 1000 18.3

Pori 25.2.

Black Tribe v. 700 18.6, v. 1000 18.8
Mysteerio v. 700 24.6, v. 1000 25.5
Super It v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Winehouse v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Dream And Hope v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Gunvald v. 700 15.8, v. 1000 16.9

torstai 9. maaliskuuta 2017

Eskilstuna 25.2.

Bonne Aparte v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Diffarn Am v. 700 10.5, v. 1000 12.4
Vernin Starlight v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Jetset v. 700 9.1, v. 1000 10.0
Amphibian Madness v. 700 10.3, v. 1000 12.0
Obi Wan v. 700 10.2, v. 1000 11.3
Robic Lane v. 600 10.6
Actual Star v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Sugarmakesmecrazy v. 600 11.4, v. 1000 12.1
Arctic Chime v. 600 20.2, v. 100 19.0

Lappeenranta 25.2.

Tulipiippu v. 700 28.9, v. 1000 29.0
Bex v. 700 14.4, v. 1000 16.6
Capri v. 700 27.7, v. 1000 28.3
Korven Tinnitus v. 700 24.9, v. 1000 26.1
M.T. Kitty v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Pihlajan Aaroni v. 700 21.0, v. 1000 23.0
Ricocone v. 700 16.7, v. 1000 17.3
Tuurin Toivo v. 700 23.6, v. 1000 25.6
Griminal Jack v. 700 11.3
Carleman v. 700 12.0, v. 1000 13.8
Grainfield Oliver v. 700 11.2, v. 1000 13.4

Romme 24.2.

Caligula Hornline v. 700 12.4
Maple Hills Zico v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Crimson Pirate v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Solvalla 24.2.

Bruiser Pace v. 600 16.5, v. 1000 16.3
Global U.Turn v. 700 15.6, v. 1000 16.5
Gene Autry v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Saint Gerda v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Rorri Bris v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Saga Doc v. 700 17.0, v. 1000 16.7
Tequila Palema v. 700 15.1, v. 1000 15.2

Turku 24.2.

Nelson Avenger v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Easy On The Eye v. 700 18.6, v. 1000 16.4
Power Age v. 700 15.6, v. 1000 15.9
T.M. Chagall v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Shadow Of Brisbane v. 700 13.1, v. 1000 12.8
Fine By Me v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Veeran Turo v. 700 25.8, v. 1000 25.6
Marshall Maurice v. 700 17.2, v. 1000 17.0

Kouvola 23.2.

Calle Corvette v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Eurovaltikka v. 700 29.0, v. 1000 28.9
Oberon v. 700 18.0, v. 1000 17.9
Elite Of Vice v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Axel Foley v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Beau Sancy v. 700 18.3, v. 1000 19.1

maanantai 6. maaliskuuta 2017

Åby 22.2.

Enjoy Day v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Rushmore Face v. 500 12.6, v. 1000 12.4
Sahara Redrama v. 700 16.6, v. 1000 17.4
Atomic Rain v. 700 16.5, .v1000 16.9
Uno Piccolino v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Barkevious Mingo v. 700 9.3, v. 1000 11.1
Liza With A.Z. v. 700 16.8, v. 1000 16.6
Offficer C.D. v. 600 13.9, v. 1000 13.7
Alvena Take It v. 700 10.3, v. 1000 11.6

Solvalla 22.2.

Ensemble Am v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Quick Tilly v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Coeur De Lion v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Lea Chip v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Gravity Falls v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Dionne Sisu v. 700 11.4, .v 1000 13.8
Unique Juni v. 700 11.5, v. 1000 13.2
Charmant Hornline v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Hotshot Luca v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Bouncing Hill v. 700 12.3, v. 1000 13.3

lauantai 4. maaliskuuta 2017

Vermo 22.2.

Guido Di Quattro v. 700 18.8
Dreamysine v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Costello v. 700 23.4, v. 1000 24.4
Baruk Ariel v. 700 18.4, v. 1000 18.9
Tähti-Aura v. 700 27.1, v. 1000 27.6
Harmimatic Tinker v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Stricker v. 700 16.5, v. 1000 17.5
American Photo v. 700 12.0, v. 1000 14.0

Jägersro 21.2.

Cantona Mearas v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Hank Von Håleryd v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Ulisse Kronos v. 700 13.6, v. 1000 12.8
Podium v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Astoria Ås v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Victoria Vixi v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Uncle Tupelo v. 700 14.2, v. 1000 14.1

Teivo 21.2.

La Comte v. 700 17.1, .v 1000 17.8
Gasoline Gal v. 700 15.8, v. 1000 16.3
King of Memory v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Get Going Goldie v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Piskon Merkki v. 700 32.6, v. 1000 32.2
Arrowrain v. 700 13.1, .v 1000 15.0
Pazzo Lindy v. 700 14.5, v. 1000 15.8
Big Boss Kemp v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Neiti Hurmos v. 700 27.0, v. 1000 28.0
Our Lucky Star v. 700 16.1, v. 1000 17.5

Mantorp 20.2.

Beatinathedevil F. v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Mr Creation v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Gizmo De Veluwe v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Capello Bob v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Jartinec v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Mr Rekatochklart v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Jyväskylä 20.2.

Bazire Brodde v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Mr Chance v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Cattleya v. 700 13.2, v. 1000 15.3
Taranella v. 700 25.6, v. 1000 28.0
Untero v. 700 25.1, v. 1000 26.5

Örebro 19.2.

Johnny Baffel v. 700 17.7, v. 1000 17.3
Flicka O.Z. v. 700 18.1, v. 1000 18.3
Carla d'Eronville v. 700 16.5, v. 1000 16.4
Cooper Sisu v. 700 14.3, v. 1000 16.3
My Ovi v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Final Dream v. 700 17.5, v. 1000 18.0

Oulu 19.2.

Grainfield Alex v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Smooth Criminal v. 700 13.0, v. 1000 15.1
Johnny Dahlia v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Sahara Crack It v. 700 17.3, v. 1000 17.2
Maana's Black Rose v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Lappeenranta 19.2.

Jottei v. 700 26.1, v. 1000 27.6
Enough Laugh v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Watanabe v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Scarlet Darban v. 700 13.0, v. 1000 16.9
Vasa Sund v. 700 15.2, v. 1000 17.2
Honey Hellrider v. 700 17.5, v. 1000 18.9
Star Victor v. 700 17.7, v. 1000 19.0

keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Axevalla 18.2.

Mack Dragan v. 700 16.5, v. 1000 16.9
Baron Gift v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Yrsa Brick v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Swimming Pool v. 600 15.5, v. 1000 16.1
Fika v. 1000 16.4
Ladyofthelake v. 600 16.6, v. 1000 16.4
Nuncio v. 600 10.1, v. 1000 12.7
Can Lane v. 600 16.9, v. 1000 15.9
Belfour v. 600 15.5, v. 1000 16.0
Globalsatisfaction v. 600 12.3, v. 1000 14.0

Seinäjoki 18.2.

Taksvenla v. 700 29.6, v. 1000 30.2
Lucky Tempest v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Umberto Croft v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Drinks Please v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Sisuvius v. 70023.5, v. 1000 24.7
Erica Eme v. 600 12.4, v. 1000 15.0
Quattro Tilly v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Sisu Oskari v. 1000 29.9
Finally Famous v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Diktaattori v. 700 22.6, v. 1000 22.9
Venice v. 1000 13.6, v. 500 10.2

Kalmar 17.2.

Elliot Coger v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Piraya Hästak v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Lajos Fawör v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Grappen v. 700 13.4, v. 1000 16.3
Whip The Wheel v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Hantorps Calvados v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Solvalla 17.2.

Robic Lane v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Gateway Fortuna v. 700 15.9, v. 1000 16.7
New Elegance v. 600 13.7, v. 1000 14.6
Pastell Tilly v. 600 12.0, v. 1000 13.0
Uptown Girl v. 700 13.1, v. 1000 14.9