Hae tästä blogista

keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Kouvola 16.10.

Panthera Leo v. 700 166., v. 1000 16.8
Meijän Tyttö v. 700 28.6, v. 1000 29.2
Mars Cake v. 700 16.9, v.1000 16.7
Riutan Lento v. 700 26.0, v. 1000 26.7
Chiari v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Quantum Aramis v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Cold Seastar v. 700 15.4, v. 1000 15.6
Erica Luca v. 700 15.9, v. 1000 17.4
Staone Capes Liz v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Vieskerin Valtti v. 700 29.7, v. 1000 30.4

tiistai 21. lokakuuta 2014

Bergsåker 15.10.

Semifinal v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Rocky Winner v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Chivas Boko v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Global Revolver v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Tell Me No Lies v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Solvalla 15.10.

Kentucky Love v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Standard Ribb v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Zenit Brick v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Kalido v. 700 14.5, v. 1000 14.4
Quiteanotherstory v. 500 11.4, v. 1000 12.8
Mellby Viking v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Travelling Man v. 700 9.3
Calypso Blue Chip v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Vermo15.10.

Chili Factor v. 700 15.7, .v 1000 17.2
Jaqueline Mon Ami v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Sista Waltter v. 700 28.1, v. 1000 28.6
Elite of Vice v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Rainbow Zet v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Tuli-Karkelo v. 700 24.7, v. 1000 26.5
Gollum v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Flory Emily v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Lord Ivar v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Jägersro 14.10.

Pin Kronos v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Lovelock v. 700 9.8, v. 1000 10.7
Si See Sea v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Chippen Rollax v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Gordonston v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Örbäckens Cruella v. 700 10.5, v. 1000 11.1

Teivo 14.10.

Arin Lento v. 700 32.7, v. 1000 32.1
Don't Mess With Me v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Lord of Spring v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Callela Fancyman v. 700 11.4, v.1000 12.6
Vaarin Vappu v. 700 28.7, v. 1000 28.2
Ellhill's Lofty v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Julius Jat v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Made In Shade v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Blind Maker v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Apilan Pallosalama v. 700 26.4, v. 1000 27.0

Färjestad 13.10.

Just Me v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Elsa F.M. v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Ågårds Mats v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Freia Maxim v. 700 11.1
Candor Hall v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Jyväskylä 13.10.

Sävel-Muisto v. 700 23.2, v. 1000 24.3
Maisema v. 700 25.2, v. 1000 26.6
Speed Sniper v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Västerbo AprilApril v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Amalthee v. 700 14.4, v. 1000 16.4
Victory Lane v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Ryyppy v. 700 29.4, v. 1000 30.5
Teeny Weeny v. 700 155., v. 1000 17.1

sunnuntai 19. lokakuuta 2014

Lappeenranta 12.10.

Egoa On v. 700 33.6, v. 1000 32.4
Hook Master v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Marvellous v. 700 13.3, v. 1000 16.3
Meijän Tyttö v. 700 25.0, v. 1000 27.6
Tuff Enuff v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Elite of Vice v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Big Headache v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Sundsvik Bazooka v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Oscar Fieldbee v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Ylivieska 12.10.

Cutman v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Angelina Press v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Blue Finn v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Star of Everwood v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Lento-Siretta v. 700 28.4, v. 1000 29.7
Crazy Valley v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Strait Iron v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Åby 11.10.

Ipod v. 700 14.0, v. 1000 13.8
Vice President v. 600 11.2, v. 1000 12.4
Isa Sånna v. 600 15.2, v. 100 15.0
Västerboonthenews v. 700 8.6, v. 1000 11.0
Lover Face v. 700 10.0, v.1000 10.8
Jumble Ås v. 700 9.1, v. 1000 11.0
Silver Annie v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Electrifying v. 700 10.2, v. 1000 12.0
High Stage v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Digital Ink v. 600 10.4, v. 1000 11.2
Xlnt Chili Tripel v. 700 11.6, v. 1000 13.9

Vermo 11.10.

King Journey v. 600 18.6, v. 1000 18.9
Ranch Morrison v. 700 14.9, v. 1000 15.7
R.R. Tuike v. 600 24.0, v. 1000 25.1
Hunters Hero v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Magnat v. 700 11.8, v. 1000 11.9
Vinkan Hovi v. 700 28.3, v. 1000 27.4
Stoneisle Lilian v. 700 12.8, v. 1000 12.5
Vieskerin Valo v. 700 22.2, v. 1000 22.4
Costatantisoldi v. 600 12.1, v. 1000 13.5
Venice v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Agnese v. 700 14.0, v. 1000 13.7
Matterhorn v. 600 13.8, v. 1000 15.0

Umåker 10.10.

Magnificient Girl v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Lischla Dunder v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Handsome Fayline v. 700 15.8, v. 1000 15.0
Birmingham v. 700 18.7, v. 1000 18.1
Premier Kronos v. 700 13.7, v. 1000 13.1
Lord Rocket v. 700 12.4, v. 1000 12.3

Solvalla 10.10.

Dedes Mythical v. 600 14.1, v.1000 15.3
Carlos Santana v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Digital Call v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Dakota Chip v. 700 12.8, v. 1000 13.0
L'amour v. 600 11.7, v. 1000 14.0
Occasione Font v. 700 12.1, v. 1000 13.0
You To Luscious v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Joensuu 10.10.

Madman v. 700 15.6, v. 1000 17.8
Bonaki v. 700 32.4, v. 1000 32.6
Mikko Mania v. 700 27.8, v. 1000 27.6
East Star Girl v. 700 18.4, v. 1000 17.8
Vilar Lake v. 700 18.0, v. 1000 18.0
Lit Mane v. 700 16.2, v.1000 16.7
Villikamu v. 700 29.2, v. 1000 30.2
Lady Brooklyn v. 700 17.5, v. 1000 18.1

Åby 9.10.

B.B:Tigger v. 700 10.9
Karl Oscar Palema v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Ålands Vikingen v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Paolo America v. 700 11.3, v. 1000 11.7
I Love Champagne v. 700 11.2, v. 1000 13.7
Need For Speed v. 700 9.1, v. 1000 10.8

lauantai 18. lokakuuta 2014

Lahti 9.10.

Noble Heart Nova v. 700 15.1 ,v. 1000 16.6
Alf v. 700 28.3, v. 1000 28.9
Joker Photo v. 70014.7, v. 1000 16.0
Steel Robo v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Emmahall Laukko v. 700 14.2, v. 1000 13.6
Archie Dream v. 700 11.8, v.1000 12.9
Caerbannog v. 700 15.4, v.1000 15.1
Champion Luxx v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Adam C.K. v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Wice Star v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Ego Even v. 700 16.2, v. 1000 16.7

Jägersro 8.10.

Walt Disney v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Lancome Eson v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Missing Link v. 700 15.1 ,v. 1000  15.1
Without Hesitation v. 700 13.1 ,v. 1000 13.8
Neptunus Face v. 600 10.9, v. 1000 12.1
Denim Boko v. 700 9.7
Nabab Di Poggio v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Global Paranoia v. 700 10.1, .v 1000 12.1
Sergio H v. 700 10.9, v. 1000 10.9

Solvalla 8.10.

Excellent Boko v. 700 18.0, v. 1000 18.4
Ramboldo Jet v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Bella Beluga v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Clemenza Am v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Earp Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Bart M.M. v. 700 13.4, .v 1000 14.2
Hamdalla v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Lindys Jersey Boy v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Viggo Laday v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Corky v. 700 10.0, v. 1000 10.8

Vermo 8.10.

Blue Blood Lover v. 700 14.2 ,v. 1000 16.2
Tamila Pearl v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Shut The Gate v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Get Going Grace v. 700 12.3, v. 1000 15.2
Frosty Vice v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Tuli-Ritari v. 700 27.0, v. 1000 26.4
Ratu Palema v. 700 14.6, v. 1000 16.6
Ypäjä Engelbert v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Sista Waltter v. 700 26.2

Axevalla 7.10.

Spring Kronos v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Alkalizer Am v. 700 9.3, v. 1000 11.1
Handsome Knoght v. 700 11.5, v. 1000 12.7
Twin's Divigaflinga v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Artemis v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Conlight Ås v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Forssa 7.10.

Panthera Leo v. 700 13.1, v. 1000 15.3
El Catwalk v. 700 9.7, v. 1000 11.8
Who's Fabulous v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Stormysky v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Lisbeth v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Luck Carrier v. 700 12.4, .v 1000 15.1
Blind Maker v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Loisto-Piirto v. 700 25.3, v. 1000 26.4

Mantorp 6.10.

Quadroon v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Mr Southwind v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Fourteen Karat v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Diamond Duo v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Quantum Striking v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Iponema v. 700 10.7, v. 1000 11.5

Oulu 6.10.

Abrasax v. 700 17.1
Darya I Nur v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Crazy Valley v. 700 15.8, v. 1000 15.3
Bone's Quick Girl v. 700 15.0, v. 1000 14.6
I.P. Sankari v. 700 26.8, v. 1000 26.3
Beijing Silas v. 700 14.4, v.1000 14.9
O'littlebigjoe v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Hokkus Pokkus v. 700 27.3, v. 1000 28.2
Count It v. 700 12.87, v.1000 15.0
Pramia v. 700 29.4, v.1000 29.0

Romme 5.10.

Sea of Heartbreak v. 700 13.6, v. 1000 14.8
So Cute Indika v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Baggå Busen v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Star From Heaven v. 700 11.0, v. 1000 13.1
Elstar Pride v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Turku 5.10.

Stanley Savage v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Konrad v. 700 30.4, v. 1000 29.7
Hang It All v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Costello v. 700 30.0, v. 1000 29.4
Un Euro v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Golda Most v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Sands Pepper v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Express Duo v. 700 11.0, v. 1000 11.6
Black Lender v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Vaasa 5.10.

Sweet Choco v. 700 14.9
Hastalavista v. 700 27.5, v. 100028.4
Star of Everwood v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Tiltun Topi v. 700 28.9, v. 1000 28.4
John Palmen v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Crystal Eye v. 700 14.2, v. 1000 14.4

Hagmyren 4.10.

Fire Fighter v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Harry The Rat Zenz v. 700 15.1, v. 1000 14.3
Time Machine v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Uranium v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Shaq Is Back v. 700 9.5, v. 1000 11.6
Skymaster v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Willmore Trot v. 700 12.6, v. 1000 13.0
Quality Quetioned v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Teivo 4.10.

Callbird v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Enormous Hangover v. 700 14.9, v. 1000 14.6
Made In Shade v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Holiday Ors v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Pandora Girl v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Sopun Aino v. 700 28.5, v. 1000 28.1
Herbie Sisu v. 700 15.5, v. 1000 15.1
Hilight Kemp v. 700 11.4, v. 1000 12.9
B. Vilunki v. 700 23.9, v. 1000 24.2
Kihisee v. 700 24.6, v. 1000 25.5
Säihkeen Säpinä v. 700 23.8, v. 1000 25.0
Magnat v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Eros Cane v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Fabrice Duo v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Jontte Boy v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Enrico La Renta v. 700 11.7, v. 1000 15.4
Sweet Mama Blue v. 700 11.0, v. 1000 14.8
Backyard Blues v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Solvalla 3.10.

Djorba Oldesson v. 700 13.3, v.1 000 15.1
Capone Boko v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Utter v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Diamonds of Gold v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Super Otto v. 600 8.0, v. 1000 12.8
Withma v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Jyväskylä 3.10.

Terhon Tuuri v. 700 28.6, v. 1000 28.9
Matterhorn v. 700 12.6, v. 1000 14.6
Apilan Pallosalama v. 700 23.8, v. 1000 25.7
Night Bird v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Rikasson v. 700 31.9, v.1000 32.0
Scofield v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Mikkeli 3.10.

Dione v. 700 31.2, v. 1000 30.4
Thunder Joy v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Baltic Bead v. 700 15.5, v.1000 16.3
Chipper v. 700 12.2, .v 1000 14.6

Kouvola 2.10.

Mary Valentine v. 700 16.7, v. 1000 18.1
Sundsvik Bazooka v. 700 16.2, v.1000 17.2
Marilii v. 700 26.0, v. 100 26.4
Chiari v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Elite of Vice v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Frosty Vice v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Frost Flower v. 700 19.3, v. 1000 18.3
Vilman VIli v. 700 27.1, v. 1000 25.9
Starito v. 700 14.6, v.1000 16.1

tiistai 7. lokakuuta 2014

Solvalla 1.10.

Digital Call v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Ambush Avenue v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Nose Gear v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Checkpoint v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Rose Hill Dream v. 700 12.3, v.1000 12.6
Calypso Blue Chip v. 700 9.4, v. 1000 11.5
Panama As v. 700 12.3, v. 1000 11.6
Paparazzi M. v. 700 9.1, v. 1000 9.9
Bubbly v. 600 11.9, v. 1000 13.1
Quesy v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Bergsåker 1.10.

Oregano Broline v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Isadora v. 600 11.4, v. 1000 13.5
Domine Quo Vadis v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Andra Journey v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Seattle Zet v. 600 12.3
Kadett C.D: v. 700 10.3, v. 1000 11.2
Above All Ås v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Trailing Edge v. 700 13.6

Vermo 1.10.

Timeless Croft v. 700 16.1, v.1000 16.3
Outlaw Merci v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Broadway Soprano v. 700 13.5, v.1000 14.9
Taikasalama v. 700 25.9, v.1000 26.2
Get Going Grace v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Thula Sana v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Global Option v. 700 13.1, v. 1000 15.3
Syytinki v. 700 28.7
Twilight Vixi v. 700 14.1 ,v. 1000 15.0
Don't Mess With Me v. 700 12.1, v. 1000 14.6

Eskilstuna 30.9.

Wannabe Kemp v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Andover Rex v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Cantab Sisu v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Twigs Briard v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Simb Ruby v. 700 9.4, v. 1000 11.0
Oakshoots Highland v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Teivo 30.9.

Sivellin v. 700 27.5, v.1000 28.0
Sanya Set v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Wild Force v. 700 14.2, v.1000 15.0
Embassy Caviar v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Viinun Tuuri v. 700 23.0, v. 1000 24.3
Cabernet v. 700 11.5, v. 1000 13.8
M.T. Hopeandglory v. 700 14.5, v.1000 13.9
Elena For Ever v. 700 16.2, v. 1000 17.3
R.R: Tuike v. 700 26.5, v. 1000 26.7
Westcoast Sun v. 700 16.9, v. 1000 16.1

Halmstad 29.9.

Staro Ironmaid v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Kamanda v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Greenhill's Cindy v. 700 141. ,v. 1000 14.6
Don't Cry v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Pike River v. 700 11.5, v. 1000 11.6
Västerboonthenews v. 700 9.2, v. 1000 10.7

maanantai 6. lokakuuta 2014

Kuopio 29.9.

Hevillä v. 700 29.0, v. 1000 29.3
Big Headache v. 700 12.3, v.1000 13.6
Vieskerin Toive v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Berto Vaikko v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Right Away v. 700 15.3, v.1000 15.0
Wice Star v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Agony Passage v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Willy Wingston v. 700 16.3, v. 1000 18.2

Solvalla 28.9.

Essnece Ås v. 700 15.9
Ravine v. 700 11.9, v. 1000 12.3
Errol Boko v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Secret Service v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Differenceadaymade v. 600 13.6, v.1000 14.0
Danielle v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Remo Gas v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Buddha v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Je t'Aime Express v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Rugiada Dei Rex v. 700 12.9, v.1000 12.8
Air Frame v. 700 10.5, v.1000 11.3
First Love Boko v. 700 16.0
Ipod v. 600 13.0, v. 1000 11.9

Seinäjoki 28.9.

Viesker-Siru v. 700 30.8, v. 1000 30.7
Zacus Turbo v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Christalsine v. 700 15.6, v. 1000 16.5
Inferno v. 700 15.0, v. 1000 16.0
V.G. Vipori v. 700 26.8, v. 1000 26.4
Superieur v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Chipper v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Jamas Victor v. 700 32.1, v. 1000 31.2
Diablo Star v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Joensuu 28.9.

Pavel Bosco v. 700 18.0, v. 1000 18.9
Bonaki v. 700 28.0, v. 1000 28.5
East Star Girl v. 700 15.8, v. 1000 17.4
V.G. Wilman Tähti v. 700 24.9, .v 1000 27.3
Kenneth Mick v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Quaint Dell V. 700 16.2, v. 1000 17.9
Gonagas Josef v. 700 15.1, v. 1000 16.9

sunnuntai 5. lokakuuta 2014

Solvalla 27.9.

Ramboldo Jet v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Muchmoremuscles v. 700 13.3, v. 1000 13.0
Bonbon Mearas v. 600 12.7
Sandra Volo v. 700 9.7, v. 1000 10.2
Red Rapide v. 800 8.6
Bon Frecia v. 700 10.8, v. 1000 10.5
Kemas Winnie v. 800 12.0
Eketorpets Tess v. 800 10.4
Riff Kronos v. 700 10.1, v.1000 11.1
Chad Boko v. 800 15.3
Iponema v. 600 11.9, v. 1000 12.3

Lappeenranta 27.9.

Taran Olivia v. 700 28.3, v. 1000 29.6
Go Down v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Viksun Tyttö v. 700 27.3, v. 1000 28.4
Oracle v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Sweet Hope v. 700 13.6
Virijori v. 7000 22.4, v. 1000 22.9
De Toy Zena v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Pörnä-Tyttö v. 700 25.1, v.1000 26.6
Costatantisoldi v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Stoneisle Lilian v. 700 11.6, v. 1000 12.2
Tuli-Ritari v. 700 23.4, v. 1000 24.3
Yahuu Hoss v. 700 17.5, v. 1000 16.8

Boden 26.9.

Elian Web v. 600 15.6, v. 1000 17.4
Willmore Trot v. 600 12.6, v. 1000 13.9
Victyory Streamline v. 600 11.5, v. 1000 14.1
Grand Ale v. 600 13.0, v. 1000 14.5
Callela Longshot v. 600 12.3, v. 1000 13.1
Putte Topline v. 600 10.3, v. 1000 12.9

Solvalla 26.9.

Erin Boko v. 700 13.6, v. 1000 13.1
Emilia v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Andover Tommy v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Diamonds of Gold v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Bart M.M. v. 700 10.2, v. 1000 12.9
Speed Hill v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Limoncelli v. 600 13.7, v. 1000 14.6
Rock Hard v. 700 15.1, v. 1000 15.3
New Charger v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Pori 26.9.

Robocop XO v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Summer Prince v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Pireus v. 700 28.7, .v 1000 29.6
Caerbannog v. 700 13.8, .v 1000 15.2
Callum v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Feast Your Eyes v. 700 16.5, v.1000 18.0
Edgar Boko v. 700 16.1, v. 1000 18.1
Over Going v. 700 18.7, v. 1000 18.4
Sekottaja v. 700 28.1, v. 1000 28.1

Lahti 25.9.

Villikamu v. 700 28.2, v. 1000 29.5
Blind Maker v. 700 16.7
Begemot Frido v. 700 16.6, v. 1000 18.7
Lass Indus v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Demolition Pezzo v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Lyric Broline v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Champion Luxx v. 700 14.3, v.1000 15.0
Hiskin Heppu v. 700 25.9, v. 100 26.3
Jailee v. 700 14.5, v. 1000 16.4
Johnny v. 700 15.2, v. 1000 16.9

Åby 24.9.

Sucre v. 700 17.5, v. 1000 17.3
Sassafras v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Hopeful Sund v. 500 16.3
Mr Hot Shot v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Keeping Julia v. 700 13.4, v 1000 13.4
Largo Launcher v. 700 11.6, v. 1000 14.1
Ready To Glide v. 700 17.8, v. 1000 17.5
Zonguldak v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Solvalla 24.9.

M.T.Keepontrotting v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Carpenter on Tor v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Flynn Boko v. 700 20.5, v. 1000 20.3
Godiva Ås v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Faciel Boko v. 700 10.7, v. 1000 13.5
Shadow Woodland v. 600 11.3, v. 1000 12.8
Panama As v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Finish Future v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Zatopek Hoss v. 700 11.6, v. 1000 12.3
A.Hannibal v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Vermo 24.9.

Hanson Laukko v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Bleu Nuit v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Saketti v. 700 24.7, v. 1000 24.8
Stone Capes Luca v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Tamilphoto v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Hot Way v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Funy Farm v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Eicku v. 700 26.8, v. 1000 27.4
Unlimited Kemp v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Kap Verde v. 700 16.9, v. 1000 17.8

Jägersro 23.9.

Vici Lane v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Bonhomme v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Holiday Sund v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Gordonston v. 700 11.0, v. 1000 13.6
Drogba Bob v. 700 10.6, v.1000 12.5
Pelikan Trio v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Teivo 23.9.

Tähtituula v. 700 30.6, v. 1000 31.2
Taruntuuli v. 700 27.9, v. 1000 28.6
Kihisee v. 700 26.4, v. 1000 27.4
Fire Spruce v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Glory Dancer v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Oliwer Hip v. 700 13.4
Winter's Iceman v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Freezing Duo v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Victory Lane v. 700 17.5, v. 1000 15.9
Special Firebird v. 700 16.7, v. 1000 16.9
Seliseli v. 700 25.9, v. 1000 26.7
Konjakki v. 700 25.5

Färjestad 22.9.

Johan Roc v. 700 10.7, v. 1000 12.5
Elita M.I. v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Call Me Keeper v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Hunter Mahan v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Montreal v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Bar Plombier v. 700 11.1, v. 1000 11.5

Oulu 22.9.

Ariel Hope v. 700 17.2, v. 1000 16.9
Steel Robo v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Vieskerin Toive v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Barcelona F v. 700 15.8, v. 1000 15.1
Bory v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Pikku-Ryti v. 700 28.4, v. 1000 29.6
Strait Iron v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Sweet Linda v. 700 13.3, v. 1000 15.2

torstai 2. lokakuuta 2014

Årjäng 21.9.

Noras Bean v. 700 12.8, v. 1000 13.3
Trouville v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Monfalcone v. 700 11.8, v. 1000 14.0
French Destiny v. 600 13.8, v. 1000 13.6
Pippi v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Mikkeli 21.9.

Säveling v. 700 28.0, v. 1000 29.3
Take A Bow v. 700 14.0, v.1000 14.9
Venkan Veto v. 700 30.0, v. 1000 30.6
Saturnus Dell v. 700 14.1, v. 1000 16.6
Vaikitar v. 700 26.1, v. 1000 26.4
Cold Seastar v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Diktaattori v. 700 22.4, v. 1000 24.2
Pop Up v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Stone Capes Liz v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Erica Luca v. 700 16.6, v. 1000 18.2

Vaasa 21.9.

Ryti-Tyttö v. 700 29.1, v. 1000 29.0
Cousin Bowl v. 700 15.2, v. 1000 15.1
Sävel-Muisto v. 700 30.2, v. 1000 30.1
Pimi Lable v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Pink Floyd v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Imagine Look v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Forssa 20.9.

Costello v. 700 23.9, v. 1000 25.2
Al Dente v. 700 12.5, v. 1000 15.4
Extreme Luca v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Laurilan Aamor v. 700 23.2, v. 1000 24.6
Star Martini v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Jaguar Point v. 700 10.4, v.1000 12.3
Vinkan Hovi v. 700 20.3, v. 1000 22.4
Fast Motion v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Köppinen v. 700 22.0, v. 1000 23.2
Venice v. 700 9.3, v. 1000 10.7
Get Going Grace v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Aarni's Fire v. 700 9.8, v. 1000 12.4

keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Romme 19.9.

Uranium v. 600 10.3, v. 1000 11.9
Rida Ranka v. 600 15.8
Prince Di Poggio v. 700 11.6, v. 1000 12.2
Magic Tonight v. 700 9.3, v. 1000 10.4
Chelsea Boko v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Solvalla 19.9.

Philip S.F. v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Backorder v. 70013.2, v. 1000 13.5
Veams Eclipse v. 70013.2, v. 1000 14.1
Flight Instrument v. 70014.5, v. 1000 15.0
Big Ben v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Venkatesh v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Forssa 19.9.

R.R. Ruskariina v. 700 25.8, v. 1000 27.1
She Want Victory v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Baron Ses v. 700 13.8, v. 1000 16.2
Vilen Vesa v. 700 25.7, v. 1000 26.8
Stone Capes Nougat v. 700 15.2, v. 1000 16.5
Order By Boss v. 700 11.7, .v 1000 13.6
Eicku v. 700 23.0, v. 1000 26.3
Ego Even v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Suipelo v. 700 28.8, v.1000 29.9
Evita De Veluwe v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Gävle 18.9.

Blue Rocket v. 700 10.1, v.1000 11.7
Reina La Caballo v. 700 11.5, v. 1000 11.8
M.R.Hungry Eyes v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Bostonz Credit v. 700 11.0, v. 1000 11.7
Premier Kronos v. 700 10.7, v. 1000 11.9