Hae tästä blogista

lauantai 30. kesäkuuta 2012

Vermo 27.6.

Tatzy Savage v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Pefect Croft v. 700 17.1, v. 1000 16.5
Mack Swindler v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Principal Value v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Three July v. 700 13.4, v. 1000 13.2
Winston Neyenrode v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Masahiro v. 700 9.9, v. 1000 12.4
Theo de Villeneuve v. 700 11.3
Vieskerin Valo v. 700 21.1. v. 1000 22.2
Bluehill's Warning v. 700 13.2, v. 1000 13.6

Jyväskylä 27.6.

Caramella Luca v. 700 12.7, v. 1000 15.1
Kicking Redhead v. 400 12.9, v. 700 13.0, v. 1000 16.1
Souvenir Wood v. 700 17.9, v. 1000 17.8

Teivo 26.6.

Eija-Marianne v. 700 33.8, v. 1000 32.0
Sävel-Virta v. 700 26.7, v. 1000 26.9
Sweet Mama Blue v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Wild Vein v. 700 17.6, v. 1000 18.4
Iris Mic v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Evelyn Index v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Aatteli v. 700 25.0, v. 1000 25.8
Rouva Fortuna v. 700 25.8, v. 1000 26.8
Nelly Bye v. 700 17.4, v. 1000 17.2
Emmerline v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Soros v. 700 16.7, v. 1000 16.3
Albino Star v. 700 10.5, v. 1000 13.0
Redingman v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Hugo Terminal v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Assoluto v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Sirun Valpuriina v. 700 22.8, v. 1000 22.6
Oktaavia v. 700 24.1, v. 1000 23.9
Funny Farm v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Will Amirall v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Eva Noster v. 700 15.9, v. 1000 17.0
Kharon Adams v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Phiony Tag v. 700 18.3, v. 1000 18.6
Lonely Atlas v. 700 16.1, v. 1000 16.3

Kaustinen 25.6.

Amelia v. 700 28.3, v. 1000 28.0
Bebina v. 700 13.4, v. 1000 15.5
Krobi v. 700 25.3, v. 1000 26.6
Nicola de Mortree v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Kupori v. 700 24.3, v. 1000 26.0
Meno-Jokeri v. 700 23.3, v. 1000 25.4
Nous Esperons v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Wakopa Eagle v. 400 9.5, v. 700 10.7, v. 1000 13.9
Dragon Dream v. 400 14.0, v. 700 12.9, v. 1000 15.1
Almira v. 400 16.8, v. 700 15.2, v. 1000 16.3

perjantai 29. kesäkuuta 2012

Kokemäki 24.6.

Hillamari v. 700 31.8, v. 1000 31.8
Head Up High v. 700 16.2, v. 100 17.3
Jassoo v. 700 30.0, v. 1000 31.2
Eye of Laukko v. 700 15.3, v. 1000 16.9
Turon Viima v. 1000 27.4
Miss Barbenette v. 700 15.2, v. 1000 15.0
Rocky Kemp v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Kiss Me Quick v. 700 17.1, v. 1000 17.5
June Miracle v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Sahara Daydream v. 700 14.7, v. 1000 15.1

torstai 28. kesäkuuta 2012

Rovaniemi 24.6.

Timali v. 700 30.4, v. 1000 30.9
Skillful Glide v. 700 10.3, v. 1000 13.5
Adonis Boy v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Pigtails v. 700 11.3, v. 1000 14.0
Mojito v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Aabros v. 700 22.3, v. 1000 24.2
Callas Alexis v. 700 11.1, v. 1000 12.7
Metkutus v. 700 21.6, v. 1000 23.0
Pandora Girl v. 700 12.4, v. 13.4
Global Lively v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Victoria Sisu v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Camiseta Oro v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Tuikun Poju v. 700 23.2, v. 1000 24.5

keskiviikko 27. kesäkuuta 2012

Kokemäki 23.6.

Virilli v. 1000 28.4
Novan Vuokko v. 700 31.0, v. 1000 31.2
Peter Raymond v. 1000 15.1
One Big Family v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Dream Dresser v. 1000 16.5
Lover Shade v. 1000 14.8
Ujori v. 700 24.5, v. 1000 26.3
Felix Pro v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Sahara Showtime v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Luisterin Vire v. 700 26.2, v. 1000 26.2

tiistai 26. kesäkuuta 2012

Vieremä 22.6.

Vasker v. 700 27.7, v. 1000 27.2
Seppälän Narri v. 700 25.3, v. 1000 25.3
Loghill's King v. 700 15.8, v. 1000 16.6
Tuikun Poju v. 700 23.2, v. 1000 24.9
Idol Dahlia v. 700 15.4, v. 1000 16.9
When In Rome v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Isolde Narva v. 700 12.8, v. 1000 15.3
Digger Dean v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Prelievo v. 700 18.0, v. 1000 16.5
Duran's Best v. 700 13.3, v. 1000 15.1

Mikkeli 21.6.

Lumi-Iiris v. 700 29.9, v. 1000 30.3
Priceless Ace v. 700 15.8, v. 1000 16.3
Nopsan Vauhti v. 700 26.0, v. 1000 27.0
Diana Director v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Cyrus Duo v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Villex v. 700 20.9, v. 1000 22.9
BWT Typhoon v. 700 12.2, v. 13.3
E L Unique v. 700 15.2, v. 1000 14.5
Karttuva v. 700 23.2, v. 1000 24.7
Lisa Marine v. 700 14.8, v. 1000 16.5

lauantai 23. kesäkuuta 2012

Vermo 20.6.

Gliding Saber v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Redrock Hood v. 700 13.4, v. 1000 15.4
Glenwood v. 700 12.0, v. 1000 14.0
I.P. Vipotiina v. 700 20.5, v. 1000 22.7
Madame Sisu v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Dreamy Boom Boom v. 700 16.0, v. 1000 16.0
Photocopy Jerk v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Cupid's Wings v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Etoile Etain v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Jyväskylä 20.6.

Bootsy Web v. 700 15.8, v. 1000 17.9
Mountain Bambi v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Trade A Photo v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Margaretha v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Nick The Best v. 700 16.6, v. 1000 16.5

Teivo 19.6.

Viinun Tuuri v. 700 28.7, v. 1000 28.8
Onyx Hill v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Wakopa Eagle v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Saratoga Springs v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Trinity Kemp v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Toivon Lohtu v. 700 23.7, v. 1000 24.3
Donna Hoist v. 700 14.8, v. 1000 15.5
A.T. Veeti v. 700 28.2, v. 1000 28.1
Zemeckis v. 700 15.1, v. 1000 16.0

perjantai 22. kesäkuuta 2012

Riihimäki 18.6.

Highest Hope v. 700 15.7, v. 1000 17.8
Temsin Tili v. 700 29.9, v. 1000 31.3
A.T. Vekkuli v. 700 28.0, v. 1000 29.2
BP's Comet v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Rainbow Betulina v. 700 17.8, v. 1000 19.0
Transformer v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Jessin v. 700 13.6, v. 1000 16.4
Choco Caramel v. 700 14.6, v. 1000 16.8
Speedy Lane v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Absolute Ruler v. 700 15.8, v. 1000 16.9

Joensuu 18.6.

Kartelli v. 700 28.1, v. 1000 32.0
Cocomin v. 700 14.6, v. 1000 17.2
Onskatar v. 700 28.6, v. 1000 28.9
Nopsan Vauhti v. 700 27.7, v. 1000 29.3
Minto's Romeo v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Glitter v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Resorilla v. 700 25.9, v. 1000 26.2
Bisquit Laukko v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Dreamliner v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Classic Ride v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Triolet v. 700 14.8, v. 1000 17.6

Forssa 17.6.

Kejsaren v. 700 31.4, v. 1000 32.8
Karlos v. 700 30.0, v. 1000 31.0
Capehill's Luca v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Härmän Aurora v. 700 26.0, v. 1000 27.4
Greenhill's Bobby v. 700 18.4, v. 1000 19.5
Miss Barbenete v. 700 12.9, v. 1000 15.6
Arctic Love v. 700 12.8, v. 1000 16.0
Fabulous Toy v. 700 14.3, v. 1000 17.2
M.T.Frida v. 700 16.9, v. 1000 18.4

torstai 21. kesäkuuta 2012

Kouvola 16.6.

Above Ace Tomson v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Perfect Croft v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Ranch Kelly v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Hurja-Ero v. 700 21.4, v. 1000 23.1
Prince de Montfort v. 700 14.4, v. 1000 13.7
Keisar v. 700 23.8, v. 1000 22.8
Gary Saknussen v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Brad de Veluwe v. 700 11.1, v. 1000 11.3
Boker v. 700 22.2, v. 1000 23.0
Bluesway Shoes v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Womanizer v. 700 12.0, v. 1000 11.5
M.V. Vinteli v. 700 22.7, v. 1000 25.4
Viva Arrow v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Pori 15.6.

Pireus v. 700 28.1, v. 1000 29.8
Iikori v. 700 26.9, v. 1000 28.4
Turbo-Usko v. 700 28.2, v. 1000 26.9
Arctic Coktail v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Klöver All Over v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Forever Yours v. 700 18.1, v. 1000 18.7
Vickwire v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Rallan Hurmuri v. 700 29.6, v. 1000 28.3
Barbera v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Flying Nicholas v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Kaustinen 15.6.

Meno-Helmi v. 700 27.2, v. 1000 28.6
Madonnas Classic v. 700 14.4, v. 1000 15.5
Nous Esperons v. 700 13.6

tiistai 19. kesäkuuta 2012

Lahti 14.6.

Homehill's Gold v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Bosses Lily v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Hexan Lexa v. 700 26.6, v. 1000 25.9
The Gun v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Speedy Lane v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Ranch I Do I Do v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Cuba Libre v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Turbonina v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Hillamari v. 700 30.0, v. 1000 30.5

Vermo 13.6.

Ray's Elation v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Alien Lady v. 700 10.6, v. 1000 12.6
Rim Bay Gabriel v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Bluehill's Hero v. 700 11.1, v. 1000 12.2
Don Romantique v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Hard To Pass v. 700 11.8, v. 1000 13.0
A.T. Veeti v. 700 23.4, v. 1000 24.8
Golda Matador v. 700 16.7, v. 1000 16.5
Cupid's Wings v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Arctic Gentleman v. 700 13.1, v. 1000 14.9

Seinäjoki 13.6.

Bebina v. 700 13.9, v. 1000 16.3
Quick Nightmare v. 700 11.3, v. 1000 14.0
Diamond Pine v. 700 12.7, v. 1000 14.7
J.A. Monster v. 700 10.1, v. 1000 12.4
Ruskakukka v. 700 27.9, v. 1000 28.1

Teivo 12.6.

Qashqai v. 700 17.9, v. 1000 16.6
Elvis Elysee v. 700 17.4, v. 1000 16.5
Korean Adams v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Hillamari v. 700 29.5, v. 1000 28.8
Rottinki v. 700 32.1, v. 1000 30.7
Ramones v. 700 16.2, v. 1000 16.1
Halfmoon's Hugo v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Vennelmon Voima v. 700 32.3, v. 1000 32.8
Virikari v. 700 26.9, v. 1000 28.9
Werner Vicktrix v. 700 17.9, v. 1000 17.8
One Big Family v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Better One v. 700 17.7, v. 1000 17.8
Anton Von Bentz v. 700 17.7, v. 1000 17.8
Tuhti-Parooni v. 700 23.5, v. 1000 24.7
Kokeva v. 700 22.8, v. 1000 24.0
Etoile Etain v. 700 10.6, v. 1000 12.9
Westcoast Lord v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Tiger Wood v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Palomestari v. 700 26.7, v. 1000 27.1
Seppo Tuisku v. 700 27.1, v. 1000 27.0
Pike Princess v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Ranch Kangaroo v. 700 14.6, v. 1000 16.5

sunnuntai 17. kesäkuuta 2012

Oulu 11.6.

Casanova Harmi v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Callela Longdhot v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Saruman v. 700 25.0, v. 1000 25.7
BWT Faith v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Alegria Dream v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Monsieur Express v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Briso Dominic v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Yoggi Yangster v. 700 17.8, v. 1000 17.4
Turnaus v. 700 28.3, v. 1000 28.3

Lappeenranta 10.6.

Tutun Tähti v. 700 32.8, v. 1000 35.1
Prontus v. 700 27.4, v. 1000 28.4
Hekoheko v. 700 30.7, v. 1000 31.6
Caramella Luca v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Max Smith v. 700 13.6, v. 1000 15.9
Saaga S v. 1000 26.6
Vamos Kemp v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Teen Star Magic v. 700 14.5, v. 1000 16.8
Biodiesel v. 700 14.2, v. 1000 17.3

perjantai 15. kesäkuuta 2012

Ylivieska 9.6.

Roofers Ragdoll v. 700 13.4, v. 1000 15.2
Aatteli v. 700 23.3
Copper Wire v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Rydens Hope v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Franko v. 700 21.6, v. 1000 22.6
Diesel Star v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Aino-Ilona v. 700 23.8, v. 1000 24.1
Valiant Kemp v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Photocopy Jerk v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Womanizerv. 700 10.6, v. 1000 12.4
Hokkus Pokkus v. 700 28.4, v. 1000 28.0
Domino Windcape v. 700 15.4, v. 1000 16.9

Vieremä 8.6.

Vakta v. 700 28.1, v. 1000 29.8
Teskeri v. 700 26.3, v. 1000 27.8
E.V. Towine v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Buster Lee v. 700 15.9, v. 1000 15.7
Suletti v. 700 23.0, v. 1000 24.7
Cuba Libre v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Tuikun Poju v. 700 26.7, v. 1000 26.2, v. 10000 25.3
Primeggiore v. 700 15.8, v. 1000 17.4
Bearberus v. 700 15.4, v. 1000 15.8

torstai 14. kesäkuuta 2012

Turku 8.6.

Lento Viis Viis v. 700 32.3, v. 1000 32.4
Ella's Arrow v. 1000 15.7
Sir Royal v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Erikasson v. 700 20.8, v. 1000 22.3
Amai Koibito v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Married Man v. 700 17.9, v. 1000 16.5
Alien Lady v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Air Gunner v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Hitman Hutton v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Karttuva v. 700 26.9, v. 1000 27.6
Rainbow Betulina v. 700 16.6, v. 1000 17.9

maanantai 11. kesäkuuta 2012

Lahti 7.6.

Nelly Bye v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Turbo-Usko v. 700 26.0, v. 1000 27.6
Hangman Aria v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Golda Ivory v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Decor v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Jester Bowl v. 700 12.1, v. 1000 12.2
Aaron de Veluwe v. 700 10.6, v. 1000 11.6
Alone Hope v. 700 11.0, v. 1000 13.2
Lord Mint v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Preston Savage v. 700 16.8, v. 1000 16.8

keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

Vermo 6.6.

Yalumba Hoss v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Rive Crowder v. 700 14.7, v. 1000 15.8
BWT Erne v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Viva Arrow v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Hilkkerman v. 700 25.6, v. 1000 25.6
Merriment v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Tiger Feet v. 700 14.2, v. 1000 16.4
Arctic Gentleman v. 1000 16.0
Quality Pilot v. 700 11.9, v. 1000 14.0
Exponent Leber v. 700 16.0, v. 1000 15.8
Orderly v. 700 11.9, v. 1000 13.9
Jaguar Point v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Multi Tella v. 700 26.4, v. 1000 26.7

Kuopio 6.6.

Triolet v. 700 17.4, v. 1000 17.8
Hello Fabio v. 700 17.1, v. 1000 18.6
Aamuliitäjä v. 700 28.2, v. 1000 29.5
Perfect Step v. 700 14.8, v. 1000 16.7

Teivo 5.6.

Zeus v. 700 29.1, v. 1000 30.1
Ani-Aada v. 700 33.6, v. 1000 32.5
Rambaldi v. 700 15.9, v. 1000 17.2
Dats B.G. v. 700 20.3, v. 1000 20.3
Rojali v. 700 24.9, v. 1000 25.9
A.T. Veeti v. 700 25.0, v. 1000 26.6
Perfect Croft v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Solo Savoy v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Westcoast Janica v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Kansas Neva v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Globetrotter Man v. 700 17.6, v. 1000 16.6
Highlight Sound v. 700 16.1, v. 1000 15.5
Will Amirall v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Simb Lex Luthor v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Sign of Victory v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Be Seen Gift v. 700 18.1, v. 1000 19.0
Triplet v. 700 17.1, v. 1000 18.4
One Big Family v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Alfa Guerrier v. 700 23.3, v. 1000 22.3
Gilding Saber v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Riihimäki 4.6.

Qashqai v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Prototype Pellini v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Precious Day v. 700 16.4, v. 1000 17.8
Rocky Kemp v. 700 15.0, v. 1000 17.1
Santeriina v. 700 27.9, v. 1000 28.6
Lover Avenger v. 700 19.2, v. 1000 19.4
Laurilan Aamor v. 700 32.5, v. 1000 32.7
BP's Comet v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Jyväskylä 4.6.

Eka-Inka v. 700 31.3, v. 1000 31.8
Cherry Chapstick v. 700 16.8, v. 1000 18.6
Mr Dumbledore v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Albino Star v. 700 11.0, v. 1000 13.3
Beat It Birdland v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Vaikin Vauhti v. 700 25.0, v. 1000 26.6
Hilkkerman v. 700 24.5, v. 1000 25.6
Flying Pirot v. 700 13.6, v. 1000 13.8
Minto's Ria Royal v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Gilmor v. 700 24.6, v. 1000 28.9

Mikkeli 3.6.

Rikelme v. 700 21.4, v. 1000 22.2
Matt Smith v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Call It Quits v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Mojito v. 700 10.3, v. 1000 12.7
Ekoloki v. 700 23.3, v. 1000 23.4
Diablo Blend v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Global Lawbreaker v. 700 12.3, v. 1000 12.4
Tas Onnekas v. 700 22.6, v. 1000 22.3
Principal Value v. 700 11.5, v. 1000 12.7
Daniel Palema v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Erikasson v. 700 20.6, v. 1000 21.7
I.P. Maare v. 700 25.0, v. 1000 26.5
El Bowl v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Seinäjoki 2.6.

Tuli-Ohjus v. 700 34.9, v. 1000 34.5
Stone Capes Lassy v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Allun Salama v. 700 28.1, v. 1000 28.8
Monsieur Express v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Rojali v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Urban Express v. 700 14.7, v. 1000 16.0
G. Moll v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Lord Winner v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Agobra Mylord v. 700 15.5, v. 1000 17.4

Pori 1.6.

Photo Back v. 1000 18.4
Kupori v. 700 33.1, v. 1000 31.1
Sahara Flygirl v. 700 18.5, v. 1000 18.2
Flash of Genius v. 700 16.8, v. 1000 18.7
Haastava v. 700 30.0, v. 1000 30.2
Cioccolata v. 700 17.8, v. 1000 20.5
Poppuli v. 700 27.0, v. 1000 27.2
Montalbano v. 700 20.6, v. 1000 20.9
Mac Duncan v. 700 18.5, v. 1000 20.3
Highest Hope v. 700 22.8, v. 1000 23.0

Kouvola 31.5.

Wildrose Jane v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Cold Seastar v. 700 17.7, v. 1000 17.4
Ray's Elation v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Dominik v. 700 27.0, v. 1000 26.3
Maika's Nightrun v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Härmän Aurora v. 700 24.7, v. 1000 25.2
Big Brave v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Sinkker v. 700 27.5
Walking On Sunshine v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Mamori v. 700 29.5, v. 1000 28.5

Vermo 30.5.

Rocket Richard v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Victory Lane v. 700 13.3, v. 1000 14.5
York Kemp v. 700 13,9, v. 1000 14.7
A.L. Viri v. 700 29.6, v. 1000 29.6
Hard To Pass v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Winston Neyenrode v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Ladakh Jiel v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Luck Smith v. 700 11.7, v. 1000 12.9
A.T. Visku v. 700 23.9, v. 1000 23.8
Tesantti v. 700 22.9, v. 1000 23.7
Milou Farming v. 700 15.1, v. 1000 15.7
E.V. Towine v. 700 13.4, v. 1000 15.0

maanantai 4. kesäkuuta 2012

Teivo 29.5.

Kihinrita v. 700 29.7, v. 1000 30.0
Cim Aria v. 700 33.6, v. 1000 34.0
Ranch Jagger v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Ridgehead Damon v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Excellent Flash v. 700 14.9, v. 1000 17.0
Pace Maker Peak v. 700 15.9, v. 1000 17.7
Saichania v. 700 13.9, v. 1000 16.1
B. Vilunki v. 700 22.7, v. 1000 23.7
Frans v. 23.2, v. 1000 24.2
Velin Vinke v. 700 22.2, v. 1000 23.6
Stonyridge v. 700 17.3, v. 1000 17.6
Werner Vicktrix v. 700 13.4, v. 1000 15.4
Sundsvik Showman v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Fire Leader v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Swedpac F.H. v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Vickwire v. 700 10.9, v. 1000 12.8
Mad Dog v. 700 17.4, v. 1000 16.7
Forever Yours v. 700 16.2, v. 1000 16.1
Asante v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Westcoast Spider v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Tsingiska v. 700 26.9, v. 1000 26.7
Krossi v. 700 24.7, v. 1000 25.0

sunnuntai 3. kesäkuuta 2012

Vaasa 28.5.

Akaasia v. 700 32.3, v. 1000 32.1
Iron Gun v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Smoke On The Water v. 700 14.1, .v 1000 14.3
Porukan Toivo v. 700 25.2, v. 1000 26.3
Large Leader v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Vieluusi v. 700 25.6, v. 1000 25.9
Elvis Elysee v. 700 14.9, v. 1000 14.6
Haba Roy v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Lord King Pine v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Lumi-Aatos v. 700 27.1, v. 1000 27.1

Forssa 27.5.

Eva Noster v. 700 15.0, v. 1000 16.7
Valvi v. 700 26.3, v. 1000 28.5
Sahara Daydream v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Fonzie v. 700 25.3, v. 1000 26.4
Sorvan Seila v. 700 24.0, v. 1000 25.4
Flash of Genius v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Kingcobra v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Westcoast Lord v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Toy Joy Mum v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Klöver All Over v. 700 16.9, v. 1000 19.2