Hae tästä blogista

keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

Kaustinen 19.6.

Jontikka v. 700 25.6, v. 1000 26.4
Six One v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Sahara Rouge v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Cape's Caroline v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Tarunlento v. 700 23.6, v. 1000 25.8
Glamour Check v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Callela Colibri v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Warre v. 700 27.8, v. 1000 28.9
Sokker v. 700 26.1, v. 1000 26.1
Keep Calm v. 700 14.0, .v 1000 15.8

Färjestad 18.6.

Ejoy The Life v. 700 13.0, v. 1000 12.7
Coin Perdu v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Al's Espresious v. 700 17.1, v. 1000 16.2
Vanquish Kronos v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Van Kronos v. 700 10.3, v. 1000 11.1
Dibaba v. 700 9.7, v. 1000 11.4
Violet Hill v. 700 9.5, v. 1000 11.3
Capitol Hill v. 700 9.0, v. 1000 10.4

Riihimäki 18.6.

Black Ice Boost v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Indianapolis v. 700 15.8, v. 1000 17.8
Neuland  v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Real Red v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Mellun Myrsky v. 700 25.7, v. 1000 27.6
Zeus Kemp v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Fill The Bill v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Ankle Socks v. 700 16.7, v. 1000 18.6

Joensuu 18.6.

Citadiction v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Tähen Toivomus v. 700 24.5, v. 1000 24.8
So Clueless v. 700 13.5, v. 1000 15.9

Oulu 18.6.

Hit That v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Zacus Victor v. 700 13.9, v. 1000 16.4
Miss Southwind v. 700 15.9, v. 1000 16.2
Nice My Sin v. 700 11.6, v. 1000 14.5

Boden 17.6.

Anaheim Kemp v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Only Eyes Broline v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Orlando Triss v. 700 13.7, v. 1000 13.9
Virunga v. 700 13.6, v. 1000 13.6
Whitehouse Express v. 700 10.2, v. 1000 10.6
Malgomaj B. v. 700 13.5, v. 1000 13.3
Julius Leejs v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Annabelle Dimanche v. 700 11.2, v. 1000 12.0
Etosha Boko v. 700 10.1, v. 1000 12.7
Elian Web v. 700 9.2, v. 1000 10.1

maanantai 26. kesäkuuta 2017

Kouvola 17.6.

Mr Point v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Vuvuzela v. 700 23.2, v. 1000 25.0
Berta Minore v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Arctic Muscles v. 700 11.2
Secret Angel v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Hevillä v. 600 25.8, v. 1000 26.6
Safe Crossing v. 600 12.3, v. 1000 13.6
Next Direction v. 700 12.7, v. 1000 12.8
A.T. Visku v. 600 22.2, v. 1000 22.3
Venice v. 700 11.2, v. 1000 12.0
Fury Heart v. 600 13.5, v. 1000 13.0
Workout Wonder v. 700 12.5, v. 1000 12.3
Dreammoko v. 700 9.9, v. 1000 10.9

Romme 16.6.

Carbure v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Tina Gel v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Nappa Scar v. 700 9.9, v. 1000 10.8
Alan Wadd v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Pori 16.6.

Aspenhill's Apache v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Carmalt Mustang v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Millcape's Devil v. 700 13.2, v. 1000 12.8
Elias Intomieli v. 700 23.4, v. 1000 22.4
Hamis Fameraiser v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Aragorn Hoss v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Malus Huvitus v. 700 29.4, v. 1000 29.4
Deanna Boko v. 700 11.0, v. 1000 13.5
Lily's Star v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Seinäjoki 15.6.

Beauty Erin v. 600 12.9, v. 1000 15.2
Feeling Fast Boy v. 700 10.4, v. 1000 13.1
Finally Famous v. 700 12.3, v. 1000 12.6
Kemun Muisto v. 700 22.8, v. 1000 24.1
Emanuel Web v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Boulder Lucky v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Akaasia v. 700 22.2, v. 1000 22.9
Malli-Maisa v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Unbeaten Stride v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Vaggeryd 14.6.

Quantum Tanqueray v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Caraway v. 700 12.3, v. 1000 15.4
Joyride Cane v. 600 11.8, v. 1000 13.1
Benjamin Evo v. 700 10.6
Virginia Grif v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Sandsjöns Revenue v. 600 11.6, v. 1000 13.0
Tinamo Jet v. 600 10.6, v. 1000 11.5
Bastian T v. 600 14.2, v. 1000 14.1
Bonete v. 600 12.9, v. 1000 13.6
Alfas Da Vinci v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Gunell Palema v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Vermo 14.6.

Nuga Rols v. 700 26.8, v. 1000 28.3
Eko Kristall v. 700 16.2, v. 1000 15.7
Batman Evo v. 700 11.9, v. 1000 12.0
Lover v. 700 22.0, v. 1000 23.6
Rose Coger v. 700 13.3, v. 1000 13.9
An-Maria v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Dreambow v. 700 10.7, v. 1000 12.5
Freelancer v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Lindesberg 13.6.

Emotion Man v. 700 18.5, v. 1000 18.2
Uzo Josselyn v. 700 13.2
Jack's Kitten v. 700 17.2, v. 1000 16.8
He's A Diffacolt v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Miss Melinda v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Estreet Zon v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Mellby Dashing v. 700 13.3, v. 1000 15.1

Mikkeli 13.6.

Ypäjä Kulkuri v. 700 29.1, v. 1000 29.9
Filemon Babar v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Hulmuska v. 700 29.0, v. 1000 30.1
Kukan Tutu v. 700 32.6, v. 1000 32.1
La Can Star Chip v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Sentry v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Roayl Andy v. 700 15.6, v. 1000 16.2
April Love D v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Tutun Tiltu v. 700 26.0, v. 1000 27.5
Blue Blood Lover v. 700 21.0, v. 1000 120.7

lauantai 24. kesäkuuta 2017

Färjestad 12.6.

Deimos Racing v. 700 8.1, v. 1000 10.2
Order By Heaven v. 700 10.7, v. 1000 13.5
Jartinec v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Vanity Blast v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Bruno Bagheera v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Fossens Bonus v. 700 10.2, v. 1000 10.7
Zola Grand Cru v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Kuopio 12.6.

Cooper Hoss v. 700 15.1, v. 1000 16.9
No Money No Honey v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Vienan Myrsky v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Lago Negro v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Boulder Luke v. 700 12.7, v. 1000 14.9
Virin Vihtori v. 700 26.9, v. 1000 27.6
Erica Nyx v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Miss Summer Star v. 700 19.1, v. 1000 18.3

Kokemäki 11.6.

Nopsan Vauhti v. 700 23.4, v. 1000 24.6
Vaulammin Helmi v. 1000 27.9
Larvan Hurmos v. 700 25.0, v. 1000 26.4
Muiston Prinssi v. 700 22.7, v. 1000 23.8
Hymynvirne v. 700 29.2, v. 1000 28.0
Mylverin Muisto v. 700 23.0

tiistai 20. kesäkuuta 2017

Östersund 10.6.

Dencos Moon Kilab v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Gizmo de Veluwe v. 700 13.4, .v 1000 13.9
Tiger Williams v. 700 11.3, v. 1000 11.8
Guinea Boko v. 600 11.0, v. 1000 12.7
Edgy Look v. 600 10.8, v. 100013.2
Queer Fish v. 600 9.7, v. 1000 9.7
Tobin Kronos v. 600 8.9, v. 1000 10.3

Jyväskylä 10.6.

Välikankaan Vilkko v. 700 23.9, v. 1000 26.8
Look Complete v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Menoks v. 700 24.1, .v 1000 24.6
Willow Pride v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Köppinen v. 700 24.6, v. 1000 24.0
Hotshot Luca v. 700 12.1, .v 1000 12.9
Juiceman v. 700 11.4, v. 1000 12.2
Caijus v. 700 25.2
Big Headache v. 700 10.2
Workout Wonder v. 700 9.2, v. 1000 10.7
Lissun Eerikki v. 700 21.1, v. 1000 21.8
Sörkän Kalle v. 700 21.1

Östersund 9.6.

Exit Light v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Evident Ås v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Casanova Sisu v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Geisha Sund v. 700 10.4, v. 1000 11.7
Evil Enok M.E. v. 700 9.0, v. 1000 11.3

Forssa 9.6.

Mr Nice Way v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Tarunlento v. 700 26.1, .v 1000 27.0
Reason To Believe v. 700 16.6, v. 1000 17.5
Binserta d'Eam v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Valppaus v. 700 28.0, v. 1000 28.4
Diesel Devoted v. 700 11.5, v. 1000 13.8
Saul v. 700 11.4, v. 1000 13.1
The Better Half v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Summerwind Son v. 700 13.7, v. 1000 15.8

Ylivieska 9.6.

Atupem v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Västerbo Yellowdirt v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Siirin Hilla v. 700 27.6, v. 1000 29.2
Jean G. v. 700 17.5, v. 1000 18.4
Carmela v. 700 22.1, v. 1000 23.8
Callela Colibri v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Papa Gallon v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Örebro 8.6.

Evin Boko v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Wollafur v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Final Dream v. 700 11.3, v. 1000 13.3
Unchained Feelings v. 700 13.3, v. 1000 13.6
New Generation v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Fideli Star v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Oulu 8.6.

Vermanto v. 700 26.0, v. 1000 26.5
Global Treasure v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Brightside Dreamer v. 70017.1, v. 1000 15.9
Anaheim Kemp v. 700 16.9, v. 1000 15.5
Strait Iron v. 700 13.3, v. 1000 13.8
I.P. Riimi v. 700 25.6, v. 1000 25.4
FrazierBoko v.  700 13.6, v. 1000 14.2
Västerbopaperdoll v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Solvalla 7.6.

Coys Rain v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Hublot Boko v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Izzy v. 700 9.9, v. 1000 11.6
Run Chica Run v. 700 9.1, v. 1000 11.4
Bellatrix Zet v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Fairplay Pellini v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Young Da Vinci v. 600 14.3, v. 1000 13.6
Victor A.U. v. 700 10.3, v. 1000 12.0
Magic Gwin v. 700 9.7, v. 1000 10.1

Vermo 7.6.

Angry Birdland v. 700 18.2, v. 1000 18.1
First Time Out v. 700 14.2, v. 1000 17.4
Nu I Nu v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Stricker v. 700 10.4
Twigs Voici v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Vallun Vire v. 700 29.2, v. 1000 29.1
Vekraus v. 700 28.4
Saaga S v. 700 20.3, v. 1000 22.9
BWT Caesar v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Lonely Rider v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Griminal Jack v. 700 15.5

Kalmar 6.6.

Right Broline v. 700 14.4, v. 1000 14.4
Global Tenderness v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Marduk v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Day Or Night In v. 700 8.3, v. 1000 9.3
Gomez v. 700 11.8, v. 1000 13.7

Teivo 6.6.

Ypäjä Kulkuri v. 700 30.2, v. 1000 30.3
Ankle Socks v. 700 17.3, v. 1000 18.7
Viriori v. 700 22.0, v. 1000 24.5
Stone Capes Nanet v. 700 12.5
Belly Button v. 700 13.5, v. 1000 13.5
Club Nord Elit v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Proper First Lady v. 700 15.2, v. 1000 14.8
Alvena Sonja v. 700 10.3, v. 1000 11.8
BWT Bayern v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Titan As v. 700 12.8, v. 1000 13.6

keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Årjäng 5.6.

Ivan v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Meyla Dream v. 700 13.5, .v 1000 13.5
B.T.'s Viclando v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Defi's Victory v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Zivertson v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Turku 5.6.

Stonecapes Questor v. 600 14.0, v. 1000 14.5
Scream Carambola v. 700 18.1, v. 1000 18.1
Freelancer v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Kilan Velperi v. 700 27.1, v. 1000 28.1
Get Going Goldie v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Sahara Foxylady v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Rialba RL v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Snowdon v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Mylverin Muisto v. 700 26.8, v. 1000 28.7

tiistai 13. kesäkuuta 2017

Axevalla 4.6.

Puisseguin v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Cantona America v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Carrotlover v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Unrestricted v. 700 12.1, v. 1000 14.4
Rolex Broline v. 700 13.5, v. 1000 13.5
Stepping Spaceboy v. 700 9.3, v. 1000 10.6
Devs Daffodil v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Kajaani 4.6.

Oogie Boogie v. 700 14.4, v. 1000 16.8
Carmikas v. 700 26.4, v. 1000 27.4
E.V. Jory v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Gold Narva v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Evelyn Sundance v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Heady Hunter v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Fiiling v. 700 22.9, v. 1000 23.9
Wheelie Awake v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Hissun Aarre v. 700 20.4, v. 1000 22.8
Tir Du Caux v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Outlaw Merci v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Pikkukahveli v. 700 19.4, v. 1000 21.3

Mantorp 3.6.

Vice President v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Casterly Rock v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Ultra Bright v. 700 12.3, v. 1000 12.0
Lincoln Lawyer v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Twigs Ceasar v. 700 10.6, .v 1000 11.8
Fossens Bonus v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Policy Of Truth v. 700 11.3, v. 1000 12.0
Carabinieri v. 600 11.2, v. 1000 11.3
Jas Ribb v. 700 15.6, .v 1000 16.0

lauantai 10. kesäkuuta 2017

Romme 2.6.

Ural v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Dionne Sisu v. 700 10.4, v. 1000 12.3

Forssa 2.6.

Wohlrab v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Humiro v. 700 26.5, v. 1000 27.3
T. Rex v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Liisan Tulilintu v. 70023.4, v. 1000 26.5
Fury Heart v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Fire Spruce v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Hurja-Ero v. 700 24.7, v. 1000 25.0
Rose Coger v. 700 13.4, v. 1000 15.2
Excellent Secret v. 700 14.1, v. 1000 16.4

Åby 1.6.

Cerveza v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Vasco Da Gama v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Dens Bea v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Robros Brazza v. 700 11.3, v. 1000 11.6
Talija Bi v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Yippie Chic v. 700 11.7, v. 1000 11.6

Lahti 1.6.

Jontte Boy v. 700 14.1, v. 1000 14.4
Creation Primero v. 700 12.4, v. 1000 15.3
Shadoom v. 700 11.6, v. 1000 12.0
Bakels Birdland v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Con Gas v. 700 16.1, v. 1000 16.0
Express Duo v. 700 9.5, v. 1000 11.1
Twilight Vixi v. 700 10.7, v. 1000 12.8
Her Royal Highness v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Eyeclass v. 700 15.8, v. 1000 15.6

tiistai 6. kesäkuuta 2017

Boden 31.5.

Gobo's My Story v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Comewithaflash v. 700 11.8, v. 1000 12.6
Don Juan Sisu v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Tahita Frontline v. 700 14.5
Selmer I.H. v. 600 10.1, v. 1000 12.4
Magnifik Brodde v. 700 10.8, v. 1000 13.1
Eva I.H. v. 700 10.6, v. 1000 11.7
Special Promise v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Self Future v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Vermo 31.5.

Le Gros Bill v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Vex Ant Hope v. 700 20.2, v. 1000 19.6
Merit v. 700 10.6, v. 1000 12.3
BWT Burnin Alive v. 700 10.2
Joe Di Maggio v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Valtran Pimu v. 700 23.9, v. 1000 24.9
Jackpot Aria v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Shadow Of Brisbane v. 700 12.2, v. 1000 12.7
A.T. Veeti v. 700 23.2
M.T. Jerebko v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Eskilstuna 30.5.

Global Tycoon v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Herin Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Xita Lavec v. 700 12.2, v. 1000 12.7
O.P.Q.C. v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Hitman Hearns v. 700 12.4, .v 1000 14.9
Porthos Race v. 700 15.9, v. 1000 15.4
Tobacco v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Dennis De Castella v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Jartinec v. 700 12.0
Brokad Brodda v. 700 12.5, .v 1000 14.8
Djorkaeff Sisu v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Seinäjoki 30.5.

Strait Iron v. 700 12.7, v. 1000 15.7
Gunvald v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Atos Palmen v. 700 15.5, v. 1000 16.6

Mikkeli 30.5.

Villivälke v. 700 31.2, v. 1000 31.4
La Can Star Chip v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Sohvin Santeri v. 700 27.3, v. 1000 27.7
Oberon v. 700 13.1
Silent Victory v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Cattleya v. 70012.2, v. 1000 14.0
Alvena Sonja v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Pikkukahveli v. 700 18.4, v. 1000 21.0
Kemun Muisto v. 700 25.5, v. 1000 25.1

Oulu 29.5.

Rex Texpress v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Filius Felix v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Dreaming Artist v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Boulder Lucky v. 700 14.6, v. 1000 14.7
Johnny Dahlia v. 700 14.9, v. 1000 15.0
Tähti Kepu v. 700 23.9, v. 1000 25.4
Anaheim Kemp v. 700 14.8, v. 1000 14.7
Wannabe Star v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Solvalla 28.5.

Urban Kronos v. 700 10.9, v. 1000 11.1
Robin Roof v. 600 10.6, v. 1000 10.4
Gizmo De Veluwe v. 600 12.0, v. 1000 12.4
Callela Lisbeth v. 600 11.6, v. 1000 12.0
Hotshot Luca v. 600 10.3, v. 1000 9.7
D.D.'s Hitman v. 700 7.6, v. 1000 7.8
Elian Web v. 600 8.6, v. 1000 9.5
Månprinssen A.M. v. 600 19.6, v. 1000 18.9
Zahara Goj v. 600 9.3, v. 1000 9.6
D.D.'s Hitman v. 600 7.5, v. 1000 9.4
Amazing Dynamite v. 600 9.6, v. 1000 10.0

Solvalla 27.5.

Västerbo Highflyer v. 600 9.3, v. 1000 9.7
King City v. 700 11.3, v. 1000 11.2
Volstead v. 700 8.9, v. 1000 9.7
Gorgeus Boko v. 700 13.4, v. 1000 12.3
Ranch Kelly v. 700 7.8, v. 1000 9.7
Now or Never Flair v. 700 9.6, v. 1000 10.1
Breidabliks Nubbe v. 600 9.7, v. 1000 9.3
Anything For You v. 700 9.8, v. 1000 10.3
Pandora Face v. 600 12.0, .v 1000 11.2
Order To Fly v. 600 9.3, v. 1000 9.5
Barkevius Mingo v. 600 9.0, v. 1000 9.9
Sorbet v. 700 11.2, v. 1000 11.0
Sauveur v. 700 10.9, v. 1000 10.7
Valeur v. 600 10.5, v. 1000 10.7

Vieremä 27.5.

Northern Star v. 700 15.7, v. 1000 16.7
E.V. Luca v. 700 13.4, v. 1000 14.2
M.T. Illustrious v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Juiceman v. 700 12.4, .v 1000 13.8
Nooran Vili v. 700 24.2, v. 1000 24.9
Piispalan Santeri v. 700 21.8, v. 1000 24.2
Grand Ale v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Donna Linda v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Victor Face v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Hagmyren 26.5.

Falco Di Quattro v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Francois Du Gull v. 700 9.9, v. 1000 10.9
Alva Garbo v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Solvalla 26.5.

Pense Kloster v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Rasoline v. 600 12.6, v. 1000 13.2
Capitol Hill v. 700 11.0, v. 1000 12.5
Fashion Love v. 700 14.2, v. 1000 14.1
Bruno Bagheera v. 700 10.7, v. 1000 12.5
Trovatore v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Deweykidumnhowe v. 1000 16.1
Very Kronos v. 700 12.0, v. 100 13.0
Puketorps Julius v. 700 16.4, v. 1000 17.2

Jyväskylä 26.5.

Malecon v. 700 13.1, v. 1000 16.2
Ellix Rhyme v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Up-Date Hoss v. 700 11.5, v. 1000 13.4
Särkän Kalle v. 700 20.5, .v 1000 22.9
Leyla Nova v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Aspenhill's Apache v. 700 15.1, v. 1000 16.6
Valnes Gary v. 700 13.0, v. 1000 14.9

maanantai 5. kesäkuuta 2017

Kuopio 25.5.

Rebel Mauritz v. 700 17.9, .v 1000 17.3
Mr Chance v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Humiro v. 700 26.8, v. 1000 27.7
Vilar Lake v. 700 10.4, v. 1000 12.8
Earp Boko v. 700 13.8, .v 1000 13.8
Villi-Anna v. 700 25.1, v. 1000 25.7
Just For Me v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Jägersro 25.5.

Inceptional v. 700 15.9, v. 1000 15.5
Taiga Woodland v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Marit Udsen v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Medium v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Tack Wee v. 700 11.2, v. 1000 13.5
Sindy Skovsende v. 700 14.6, v. 1000 14.0
Defy Anything v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Vamp Kronos v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Perche' Si Jet v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Marta Chip v. 700 11.7, v. 1000 12.4

lauantai 3. kesäkuuta 2017

Pori 25.5.

Mysteerio v. 700 21.5, v. 1000 23.3
MAS Ambition v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Brilliant Player v. 700 11.3, v. 1000 13.6
Ducky v. 700 13.5, .v 1000 15.1
Likser v. 700 28.7, v. 1000 30.0
Quattro Tilly v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Better Boost v. 700 10.3, v. 1000 11.9
A.T. Visku v. 700 21.0, v. 1000 22.5
Tiger Shark v. 700 15.3, .v 1000 14.6
Onirique v. 700 12.0, v. 1000 12.5
Vapperi v. 700 23.9, v. 1000 25.3

Solvalla 24.5.

M.T.Master Don v. 700 11.8, v. 1000 12.4
Coys Rain v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Unexpected v. 700 12.6
Swarovski Broline v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Un Dernier Rire v. 700 10.3, v. 1000 11.9
Pane Vino v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Violet Hill v. 700 9.2, v. 1000 10.9
Hermes Boko v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Snyting v. 600 10.1, v. 1000 11.9
Wish Bone v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Queen Frecel v. 700 11.2, v. 1000 13.3

Vermo 24.5.

Vekraus v. 700 26.5, v. 1000 26.9
Stonecapes Poe v. 700 16.3, v. 1000 16.1
Yahuu  Hoss v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Finn Mccool v. 700 13.9, v. 1000 13.9
Marj-Lovviisa v. 700 24.1, v. 1000 24.7
Still Loving You v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Teivo 23.5.

Tuiskuta v. 700 29.1, v. 1000 28.9
BWT Caesar v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Sahara Foxylady v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Fabrice Duo v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Vieskerin Virva v. 700 24.2, v. 1000 24.6
Sun Vincent v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Fury Heart v. 700 9.7, v. 1000 11.8
Famous Legacy v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Kurt Sånna v. 600 14.3, v. 1000 15.0
Sisuvius v. 700 26.5, .v 1000 26.9

Årjäng 22.5.

He's A Diffacolt v. 700 12.3, .v 1000 12.9
Västerbo Realhigh v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Let'stake A Selfie v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Threetimesalady v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Red Bolt v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Oulu 22.5.

Cool On Photos v. 700 15.3, v. 1000 15.4
Flying Heel v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Turoveli v. 700 21.9, v. 1000 23.9
Tarabuso Jet v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Sahara Hotlady v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Oleg v. 700 25.8, v. 1000 27.3
Impress It v. 700 14.7, v. 1000 15.1

Solvalla 21.5.

Easy Creation v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Vincent Chase v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Top Model v. 700 12.8, v. 1000 12.9
Fertilize Launcher v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Dartagnan Sisu v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Builder's Diamond v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Jaques Noir v. 600 12.7, v. 1000 12.4
Poem In Motion v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Bugatti Brick v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Global Traveler v. 700 11.8, v. 1000 13.1

Mikkeli 21.5.

Rainbow Candy v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Her Royal Highness v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Dennis Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Royal Andy v. 700 13.6, v. 1000 13.8
Mars Cake v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Miss Summer Star v. 700 14.9, v. 1000 15.8

Kaustinen 21.5.

Vilkkaan Tuuri v. 700 27.9, v. 1000 28.5
Lightsonlightsoff v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Titan As v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Cankus Thunderball v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Grekor v. 700 26.3, v. 1000 27.9
Diannah v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Burning Flight v. 700 13.0, v. 1000 15.4

Kokemäki 21.5.

Summerwind Son v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Global Kid v. 600 14.6, v. 1000 15.4
Derek v. 600 24.8, v. 1000 24.2
Shark Arrow v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Ankle Socks v. 700 14.8, v. 1000 15.6