Hae tästä blogista

tiistai 31. maaliskuuta 2020

Åby 25.3.

Mr Mah Can v. 700 12.3, v.1000 12.8
Benellie v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Anice Cake v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Matteo v. 500 11.4, v. 1000 14.0
Piteraq v. 700 15.4, v. 1000 15.0
Rossi Palema v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Master Crowe v. 700 9.3, v. 1000 11.3

Solvalla 25.3.

Mellby Happy v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Amiral v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Timotejs Igge v. 700 13.2, v. 1000 15.5
Aperfecttric v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Digital Download v. 700 11.0, v. 1000 12.3
Unique Q.C. v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Minou Båven v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Lovely Secret v. 700 10.0, v. 1000 11.7
Je t'Aime Explosiv v. 700 12.9, v. 1000 13.5
D'Laina v. 700 9.2, v. 1000 11.8

Bollnäs 24.3.

Jacy Boko v. 700 18.8, v. 1000 18.9
Idun A'Lir v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Lyckans Quick v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Young Da Vici v. 700 14.3, v. 1000 13.9

Halmstad 23.3,

Bring Me Money v. 700 11.1, v. 1000 13.4
Diesel D.K. v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Livi Nam Nam v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Aguero v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Sandsjöns Enzo v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Cantona Mearas v. 700 9.2, v. 1000 11.3

Färjestad 22.3.

Puccy Italia v. 700 10.5, v. 1000 11.2
Janssons Frestelse v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Prince Palema v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Restless v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Kinky Boots v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Thelma de Glatigne v. 700 10.9, v. 1000 12.4

lauantai 28. maaliskuuta 2020

Bergsåker 21.3.

Naima Sjöhammar v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Splendid Choice v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Hadrianos v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Make Someone Happy v. 700 16.2, v. 1000 16.8
Betting Ace v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Merritt v. 1000 12.5
Mr Golden Quick v. 700 9.6, v. 1000 11.8
Cordelia I.S. v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Betting King v. 700 14.8, v. 1000 14.5

Romme 20.3.

Cuarto Käbb v. 700 11.4, v. 1000 12.6
O.P.Q.C. v. 700 10.1, v. 1000 10.8
Your Dreamlove v. 700 9.9, v. 1000 12.9
Global Thunder v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Fighter Mearas v. 700 13.0, v. 1000 13.0

Solvalla 20.3.

Slippery Runway v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Jas v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Ecco Qui v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Naughty Girl Tooma v. 700 13.5, v. 1000 14.0
J.J.Another Win v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Die Kaiserin v. 700 10.6, v. 1000 12.4

torstai 26. maaliskuuta 2020

Jägersro 18.3.

Samson v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Electric Shadow v. 600 13.4, v. 1000 15.7
Next Chapter v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Tequila L.L. v. 600 13.2, v. 1000 14.8
Bordeaux S. v. 600 12.4, v. 1000 14.1
Diamond Hall v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Osterc v. 600 7.4, v. 1000 11.3
Panamera v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Zanzibar Effe v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Solvalla 18.3.

Finland v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Mary Hotshot v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Shalako v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Chablis Ribb v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Raj's Oh Lord v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Moon Zappa v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Volare Gar v. 700 13.1, v. 1000 12.9
Uret v. 700 10.3, v. 1000 12.2
Makethemark v. 700 10.6, v. 1000 12.1
Digital Class v. 700 10.7, v. 1000 13.1

Örebro 17.3.

Fade To Black Ås v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Sancho v. 700 17.5, v. 1000 16.6
Donatella Center v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Oliver Hall v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Je t'Aime Explosiv v. 700 11.6, v. 1000 12.7
Linares v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Yeezuz v. 700 14.8, v.1000 15.1
Chris Crystal v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Sten Åke v. 700 15.3, v. 1000 15.8

Oulu 17.3.

Mick Windcape v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Daddy's First v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Ruhvanan Urho v. 700 23.7, v. 1000 26.2
Ypäjä Lamborghini v. 700 13.4, v. 1000 16.5
Stargazer Lily v. 700 11.9, v. 1000 14.1
Uutelan Myrsky v. 700 26.5, v. 1000 27.0
Stonecapes Pro v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Madickens  Solman v. 700 16.3, v. 1000 17.4

Mantorp 16.3.

Au Gratin v. 700 12.3, v. 1000 13.5
M.G.Livin Miracle v. 700 14.4, v. 1000 16.4
Stepping Forever v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Felix V.M. v. 700 11.5, v. 1000 14.3
Emotion Man v. 700 13.0, v. 1000 13.4
Ninia's Boy v. 700 16.8, v. 1000 17.3

Forssa 16.3.

Rosi's Rodrigo v. 700 12.5, v. 1000 15.3
Mask Off v. 700 12.7, v. 1000 15.4
Burnout v. 700 14.0, v. 1000 17.2
Maracanazo v. 700 11.1, v. 1000 15.0

Joensuu 16.3.

Gizelle Nyx v. 700 12.0, v. 1000 14.4
Lumo-Pekuna v. 700 26.9, v. 1000 27.7
Eliot Ness v. 700 12.5, v. 1000 14.4
Faith In Life v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Axevalla 15.3.

Hera Sisu v. 700 17.2, v. 1000 16.9
Awaited v. 700 16.3, v. 1000 17.1
I Love Paris v. 700 10.1, v. 1000 11.5
Around The World v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Starbec's A.To Z. v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Jetsream Rapida v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Bastian v. 700 14.6, v. 1000 14.7

keskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Teivo 15.3.

Larvan Vilma v. 700 31.4, v. 1000 33.8
Tilun Taru v. 700 29.4, v. 1000 30.6
Oilsheik v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Makemake v. 700 14.2, v. 1000 16.2
Zoom Zoom v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Bilettäjä v. 700 28.3, v. 1000 28.7
Angry Beat v. 700 15.9, v. 1000 17.3
The Battle v. 700 16.0, v. 1000 17.0

Halmstad 14.3.

Chili Volo v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Twigs Got U. v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Moruga v. 700 12.6, v.1000 13.0
Wild Love v. 700 10.9, v. 1000 11.0
Maestro Crowe v. 700 12.0, v. 1000 11.9
Giveitgasandgo v. 700 16.9, v. 1000 14.6
Racing Ribb v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Image Rapida v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Grainfield Aiden v. 700 9.0, v. 1000 11.6
Adde S.H. v. 700 12.4, v. 1000 12.1
Önas Prince v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Vermo 14.3.

White Cross Esme v. 700 16.1, v. 1000 15.9
Fiona Journey v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Queen Adele v. 700 14.0
Zizzy Highness v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Sheikki v. 700 24.4, v. 1000 25.4
Stonecapes Poe v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Arctic Lover v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Tinderi v. 700 28.1, v. 1000 29.2
Diori v. 700 22.6, v. 1000 24.5
Lewis Ale v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Willow Pride v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Kalmar 13.3

French Quick v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Global Unspoked v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Bring Me Bajern v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Victory Lee v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Copaca Banana v. 700 12.4, v. 1000 14.1
J.A.Connie Bell v. 700 13.1, v. 1000 14.9

Solvalla 13.3.

Global Above All v. 70013.6, v. 1000 14.8
And Stitch v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Galileo Journey v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Amour Amour v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Guilty Pleasure v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Arnie Express v. 700 10.8, v. 1000 13.0
Jackpot Tooma v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Life Is Grand v. 700 16.0, v. 1000 16.6

Kaustinen 13.3.

Glimmer Creek v. 700 18.7, v. 1000 19.0
Donna Beyonce v. 700 15.5
Cankus Xport v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Lentävä Rols v. 700 27.7, v. 1000 28.3
Fastoche Thieben v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Joriini v. 700 21.7, v. 1000 23.3
Maize v. 700 15.4, v. 1000 16.9

Lahti 12.3.

Chief Orlando v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Paddock's Star v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Leaping Wolf v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Miss Maverick v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Ekosan v. 700 28.0, v. 1000 27.0
Haldiaz v. 700 18.0, v. 1000 18.6

lauantai 21. maaliskuuta 2020

Bergsåker 11.3.

Swisha v. 700 12.5
Madame af Djupmyra v. 700 14.3, v. 1000 16.6
Miss Duffy v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Golden Dream M.E. v. 700 10.9, v. 1000 13.0
Reverend Wine v. 700 10.4, v. 1000 12.4
Staro Mary Lou v. 700 13.1, v. 1000 16.1
The Bald Eagle v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Solvalla 11.3.

Hector Eck v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Mr Alabama v. 700 10.7, v. 1000 12.6
Fantaghiro Brick v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Dream On v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Fighter Marke v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Digital Download v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Deep Pockets v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Star Costashorta v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Rally Hans v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Ribaude v. 700 11.1, v. 1000 12.8

Vermo 11.3.

Star Town Kemp v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Believer v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Hetviina v. 700 24.8, v. 1000 26.0
Rowhill's Killer v. 700 13.8, v. 1000 16.1
Stoneisle Quincy v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Nothing Else v. 700 14.5, v. 1000 15.8
Hazelhen Hermes v. 700 10.9, v. 1000 13.2
Hujake v. 700 26.2, v. 1000 27.0

Gävöe 10.3.

Hope d'Eronville v. 700 20.3, v. 1000 19.6
Make My Dream v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Enge Eros v. 700 11.8, v. 1000 13.8
Everest Sisu v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Amiral v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Queer Fish v. 700 10.3, v. 1000 12.1
Friendswithbenefits v. 700 16.0, v. 1000 16.5

Teivo 10.3.

Sillankorvan Toivo v. 700 29.3, v. 1000 29.8
Minecraft v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Trot Kronos v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Eeti v. 700 23.4, v. 1000 25.2
BWT Bayern v. 700 15.3, v. 1000 15.9
BWT Danger v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Perfect Rainmaker v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Easy Diamond v. 700 15.7, v. 1000 16.5
Quite A Rock v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Eskilstuna 9.3.

Maze Runner v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Hillton Band v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Oban Boe v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Rossi Palema v. 700 11.8, v. 1000 13.0
D'Laina v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Cherry Oh Baby v. 700 11.1, v. 1000 13.3

Kouvola 9.3.

Earl Oswald v. 700 18.6, v. 1000 18.3
An-Alf Centauri v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Leemark's Felicia v. 700 18.1, v. 1000 17.4
Suviruusuli v. 700 31.6, v. 1000 31.3
The Rector v. 700 17.9, v. 1000 17.2

Rovaniemi 9.3.

Armani Press v. 700 10.9, v. 1000 14.7
Jepulis v. 700 23.4, v. 1000 25.5
Suviprinssi v. 700 28.0, v. 1000 28.9
Gute Band v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Rose Töll v. 700 13.8, v. 1000 15.5
Stargazer Lily v. 700 15.0, v. 1000 17.5

Jyväskylä 8.3.

Tvitteri v. 700 28.6, v. 1000 29.3
Coldspring v. 700 13.3, v. 1000 16.2
Mustasukka v. 700 30.5, v. 1000 29.8
Nemea Geisir v. 700 13.0, v. 1000 15.8
Zumuman v. 700 13.8, v. 1000 17.9
Ruskarilla v- 700 28.6, v. 1000 31.0

Ylivieska 8.3.

Iinan Prinssi v. 700 26.9, v. 1000 29.0
Spitfire Effe v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Exploding Anna v. 700 16.4, v. 1000 18.6
Vanilla Price v. 700 15.4, v. 1000 18.0

Färjestad 7.3.

Impressive Choice v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Jeppas Tarpon v. 700 14.3, v. 1000 14.1
Young King v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Southwind Hydro v. 500 9.3, v. 1000 11.8
Green Mamba v. 600 12.3, v. 1000 13.1
Super Nice v. 600 10.6, v. 1000 10.9
Super Sarah v. 600 13.0, v. 1000 13.3
Barbaresco V.W. v. 600 13.4, v. 1000 14.3
Princess S.W. v. 700 9.8, v. 11.7
Divine League v. 700 16.6, v. 1000 18.0

Joensuu 7.3.

Father Christmas v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Lennon Rapina v. 700 28.8, v. 1000 30.2
Hila's Elton v. 700 16.6
I Feel On Fire v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Ice Wine v. 700 11.1, v. 1000 13.6
Myrskyri v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Il Funny Li v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Kartier v. 700 22.1, v. 1000 23.8
Harmimatic Tinker v. 700 12.1, v. 1000 14.0
MAS Champ v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Tähen Toivomus v. 700 21.8, v. 1000 24.0

Romme 6.3.

Arcticmidnight Sun v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Zeus Bi v. 700 10.7, v. 1000 12.8
Alert Kronos v. 700 12.3, v. 1000 14.7
Love No Pain v. 700 11.0

Solvalla 6.3.

Magical Princess v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Mooney v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Athletic Lane v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Mellby Hurricane v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Frodo Vip v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Christer v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Vine Vision v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Shapes v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Forssa 6.3.

Lovestory v. 700 16.9, v. 1000 17.0
Sorretun Voima v. 700 23.8, v. 1000 27.1
Susan Sapphire v. 700 13.7, v. 1000 17.2
Night Guard v. 700 13.1, v. 1000 15.1
All Ready Match v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Freddy K. v. 700 15.1, v. 1000 17.0
Siporin Santtu v. 700 25.9, v. 1000 26.1

Seinäjoki 6.3.

Vikkeer v. 700 27.2, v. 1000 27.5
Gunvald v. 700 16.2, v. 1000 15.7
Everest De Ginai v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Jackpot Aria v. 700 13.2, v. 1000 15.0
Boss Birdland v. 700 14.2, v. 1000 16.2

Åby 5.3.

Vikens High Yield v. 700 10.6, v . 1000 12.1
G.R.Winnie v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Rexine v. 700 111.7, v. 1000 12.1
Aroseforyou v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Smokey Herman v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Springbank v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Kuopio 5.3.

Ninth Nobleman v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Nettier v. 700 18.5, v. 1000 19.2
Wild Bloom v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Enge Barack v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Elias Juonetar v. 700 24.7, v. 1000 24.7
Eliot Ness v. 700 13.2, v. 1000 14.4
The Battle v. 700 15.7, v. 1000 16.3

sunnuntai 15. maaliskuuta 2020

Jägersro 4.3.

Power Lane v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Supercute v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Massive Attack v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Havbergs Photo v. 700 16.5, v. 1000 16.2
Roofie v. 700 10.0, v. 1000 10.4
Velegance v. 700 10.3, v. 1000 11.0
Gustavson Be v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Chablis D.K. v. 700 12.4, v. 1000 12.0

Solvalla 4.3.

M.T.Perette v. 700 14.5, v. 1000 14.1
Guardian v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Galactica v. 700 10.8
Motive Match v. 700 13.7, v.1000 16.1
Tonique v. 700 12.6, v. 1000 12.1
Quickatore v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Belker v. 700 9.2, v. 1000 10.6
Coogan v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Timorol v. 700 16.4, v. 1000 16.0
Frankenstein Am v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Vermo 4.3.

Wille's Rainpower v. 700 14.7, v. 1000 16.5
Aging Well v. 700 15.5, v. 1000 17.0
No Chip Step v. 700 18.4, v. 1000 18.6
Ohikiitävä v. 700 29.0, v. 1000 29.1
Suejedi v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Daisy Nash v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Tuviker v. 700 26.6, v. 1000 27.5
Selene Lune v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Silvester v. 700 16.2, v. 1000 16.5

Axevalla 3.3.

Freckless v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Loes v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Gun Palema v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Fredric Palema v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Herakles v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Starbec's A.To Z. v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Athos Race v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Vien Ici v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Rockabilly Rebel v. 700 16.3, v. 1000 16.7

Teivo 3.3.

Larvan Vilma v. 700 31.7, v. 1000 33.0
Callela Socrates v. 700 16.4, v. 1000 18.2
Orvar Iver v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Tarunlento v. 700 29.0, v. 1000 30.1
Angry Beat v. 700 16.9, v. 1000 18.4
Joyride Luxi v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Quattro Tilly v. 700 17.5, v. 1000 17.1
Glint Match v. 700 17.0, v. 1000 18.0
H.V. Tureks v. 700 31.3, v. 1000 31.4

Halmstad 2.3.

Four Guys Dream v. 700 8.2, v. 1000 10.3
Nobella Winner v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Zoko Lane v. 700 10.2, v. 1000 11.8
Sobel Jasmine v. 700 10.2, v. 1000 12.5
Whirlwind B.R. v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Precious Lord v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Lappeenranta 2.3.

Tinkerbell Harmi v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Stonecapes Picasso v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Ranch Pronto v. 700 14.3, v. 1000 16.4
Myrskyri v. 700 24.5, v. 1000 26.7
Scotland Yard v. 700 16.4, v. 1000 16.1

Oulu 2.3.

Siinan Tähti v. 700 27.6, v. 1000 28.5
Reynoldsin v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Good Dynamite v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Enter Mayweather v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Make Me Rich v. 700 15.2, v. 1000 16.1

lauantai 14. maaliskuuta 2020

Mantorp 1.3.

Veiled v. 700 13.8, v. 1000 14.8
G.K.Ursus v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Yukon Bay v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Fame Boko v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Bicc's Avalon v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Dev's Dragon v. 700 12.2, v. 1000 13.2
My Liberty v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Mikkeli 1.3.

Quite A Lover v. 700 15.7, v. 1000 18.2
Spunky Girl v. 700 14.6, v. 1000 16.4
Euro Boy v. 700 14.3, v. 1000 14.9
N.P. Turbo v. 700 27.8, v. 1000 28.3
O.P.Roc v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Tinkerbell Harmi v. 700 16.3, v. 1000 17.7

Bergsåker 29.2.

Madame af Djupmyra v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Empir Brick v. 700 14.9, v. 1000 14.6
Takata v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Disco Volante  v. 700 10.2, v. 1000 11.2
Whitsun Madonna v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Religious v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Man At Work v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Strong Heartbeat v. 700 10.5, v. 1000 11.9
Global Brexit v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Lahti 29.2.

Mister Cannon v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Vokkeni v. 700 26.5, v. 1000 27.0
Might Be Romeo v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Lissun Eerikki v. 700 22.6, v. 1000 23.5
Selene Lune v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Hetviina v. 700 24.0, v. 1000 24.9
Callela Einstein v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Sheikki v. 700 21.7, v. 1000 22.5
An-Andree v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Willow Pride v. 700 10.1, v. 1000 10.6
Sahara Sandstorm v. 700 10.8, v. 1000 12.5

Bollnäs 28.2.

Frozen Queen v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Gala Shadow v. 700 14.6, v. 1000 16.3
Bad Manner v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Lugnets Sardonyx v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Up To Me v. 700 10.1, v. 1000 11.7

Pori 28.2.

Laptop Alley v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Nothing Else v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Mellun Myrsky v. 700 25.9, v. 1000 26.1
Star Martini v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Laval Rols v. 700 23.9, v. 1000 26.5
Suejedi v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Flying Sirius v. 700 16.8, v. 1000 17.7

Kouvola 27.2.

Vex Ant Hope v. 70013.2, v. 1000 14.3
Gene Touch v. 700 12.7, v. 1000 13.7
BWT Bayern v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Mr Bellamy v. 700 13.5, v. 1000 15.9
Heporix v. 700 26.2, v. 1000 25.4

Åby 26.2.

Sanson v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Red Sea Crossing v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Go For Fun v. 700 17.5, v. 1000 17.6
Mahjong v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Crossfire Simoni v. 700 9.5, v. 1000 12.6
Just Wait And See v. 700 14.0, v. 1000 13.8
I Am Boko v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Bellmondo v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Utah Broline v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Solvalla 26.2.

Swisha v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Solo Flight v. 700 12.7, v. 1000 12.3
Staro Nessie v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Countess Chiara v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Un Mec d'Or v. 700 15.8, v. 1000 15.8
Blownaway v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Everest Sisu v. 700 12.1, v. 1000 11.9
La Plus Belle v. 700 10.8, v. 1000 12.4
Reverend Dred v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Reverend Wine v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Vermo 26.2.

Sisimiut Malibu v. 700 15.9, v. 1000 17.7
Cocktail Princess v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Koivun Tuisku v. 700 26.2, v. 1000 28.9
Finsweden v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Jemmatar v. 700 25.4, v. 1000 26.7
My Ways Not Yours v. 700 14.6, v. 1000 14.1
Fundover Match v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Jägersro 25.2.

Noworries v. 700 17.9, v. 1000 17.6
Livi On The Run v. 700 18.4, v. 1000 17.8
Eagle Simoni v. 700 16.8, v. 1000 16.8
Hurricane River v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Run Brodde Run v. 700 19.8, v. 1000 18.9
Feel The Rush v. 700 15.6, v.1000 17.1
Demolition Man F. v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Very Many Legs v. 700 19.3, v.1000 18.3
Freddy C.K. v. 700 18.7, v. 1000 18.9

Teivo 25.2.

Thundergirl v. 700 15.7, v. 1000 17.3
Goldiivo Hoss v. 700 16.2, v. 1000 16.8
Kukkarosuon Veera v. 700 36.0, v. 1000 34.5
Axel Foley v. 700 11.7, v. 1000 14.4
Bilettäjä v. 700 23.8, v. 1000 24.8
Freddy K. v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Black Ice Boost v. 700 13.1, v. 1000 14.9
I.P. Vapari v. 700 26.1, v. 1000 26.4
Nazareth v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Halmstad 24.2

Cheri De Vie v. 700 11.3, v. 1000 13.6
Maestro Crowe v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Call The Shots v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Copimade v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Zanzibar Effe v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Night Brodde v. 700 9.4, v. 1000 10.7

Vermo 24.2.

Minecraft v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Laura Savage v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Rivaltti v. 700 26.0, v. 1000 26.9
Silvester v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Si Lucky v. 700 12.1, v. 1000 12.6

Jyväskylä 24.2.

The Battle v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Quite A Rock v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Melkeri v. 700 25.9, v. 1000 27.4
Pope v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Troopers v. 700 12.3, v. 1000 14.6

Solvalla 23.2.

Cachaca Razz v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Bitcoin d'Arc v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Melizza v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Body Contact v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Horatio Fortuna v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Mogas Casandra v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Mr Southwind v. 700 10.2, v. 1000 13.0
Je t'Aime Explosiv v. 700 10.5, v. 1000 12.4

Kuopio 23.2.

Wild Bloom v. 700 16.6, v. 1000 17.5
Eliot Ness v. 700 15.7, v. 1000 15.3
Orlando Knick v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Silica Man v. 700 19.2, v. 1000 18.6

Axevalla 22.2.

Vikens Generate v. 700 16.4, v. 1000 16.2
Vici Supreme v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Vagabond Bi v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Burning Man v. 700 13.1, v. 1000 14.3
I.T.Inventor v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Leonas Sami v. 700 14.1, v. 1000 13.8
Valorg Marje v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Martin Tooma v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Gareth Boko v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Martuín De Bos v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Noras Princess v. 700 14.9, v. 1000 15.0

sunnuntai 1. maaliskuuta 2020

Mikkeli 22.2.

Aamos Hem  v. 700 33.9, v. 1000 34.0
Earl Oswald v. 700 20.1, v. 1000 20.9
Albino Esker v. 700 19.2, v. 1000 20.5
Stoneisle Quincy v. 700 18.3, v. 1000 19.6
BWT Danger v. 700 18.4, v. 1000 18.6
Hetku v. 700 32.9, v. 1000 32.6
Jemmatar v. 700 29.8, v. 1000 30.3
Shadow Pro Mcqueen v. 700 18.9, v. 1000 18.7
Korven Tinnitus v. 700 25.9, v. 1000 28.0
Celebrity Lane v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Harmimatic Tinker v. 700 14.8, v. 1000 16.1

Romme 21.2.

Bill Gates v. 700 15.8, v. 1000 15.8
Da Vinci Boko v. 700 10.0, v. 1000 13.5
U.R.Amazing v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Bling Bling v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Milord v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Åby 20.2.

Counterfeighter v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Listas Terminator v. 700 17.1, v. 1000 16.4
Elche v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Ecupos Ahla v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Allocco Jet v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Sam The Man v. 700 13.3, v. 1000 13.6