Hae tästä blogista

sunnuntai 27. syyskuuta 2020

Lappeenranta 17.9.

 Sorretun Voima v. 700 28.1, v. 1000 27.7

Riksun Tähti v. 700 26.7, v. 1000 28.3

Suven Sametti v. 700 27.6, v. 1000 28.8

Finsweden v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Roseland v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Mascate Match v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Monlight Velvet v. 700 14.8, v. 1000 15.2

She Rains v. 700 15.9, v. 1000 17.5

Tom Boy Poof v. 700 16.6

Jägersro 16.9.

 Felix Orlando v. 700 16.1, v. 1000 15.2

Tycoon Conway Hall v. 700 8.3

Forever Shadow v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Wild Nature v. 700 14.0, v. 1000 14.0

Chumani v. 700 13.7, v. 1000 13.6

Honeybee Frö v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Rackham v. 700 10.8, v. 1000 11.8

Durello v. 700 10.3, v. 1000 12.7

Solvalla 16.9.

 Mogas Ballerina v. 700 17.5, v. 1000 18.7

Hilltop Hawk v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Global Appearance v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Ideås Make It B.S. v. 700 15.8, v. 1000 15.3

Digital Indy v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Cab Lane v. 700 11.0, v. 1000 11.7

Keegan Trot v. 700 17.6, v. 1000 15.7

Estelle Nordique v. 700 10.5, v. 1000 12.3

Wild Love v. 700 7.8, v. 1000 9.2

Vermo 16.9.

 True Noice v. 700 14.0

Runoneito v. 700 25.3, v. 1000 25.0

Fernando Vixi v. 700 11.8, v. 1000 13.9

Selene Lune v. 700 12.6

Mr Big Money v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Briljantti Buugi v. 700 25.9, v. 1000 27.4

Diesel Degato v. 700 14.6, v. 1000 14.3

Time Match v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Julmin v. 700 22.9, v. 1000 23.8

Bollnäs 15.9.

 Axel Combo v. 700 12.9, v. 1000 14.9

Perfect Dynamite v. 700 14.2, v. 1000 14.1

Arctic Don v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Global U.S.A. v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Gianna Am v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Kaustinen 15.9.

 Belluka v. 700 16.0, v. 1000 16.9

Zulamit v. 700 12.8, v. 1000 14.6

Salaliitto v. 700 27.4, v. 1000 29.0

Amorcito v. 700 11.0, v. 1000 12.6

M.T.Master Don v. 700 11.8, v. 1000 11.9

Nalli Napero v. 700 26.9, v. 1000 27.5

Perfect Lane v. 700 12.7, v. 1000 14.6

Fiiling v. 700 22.9, v. 1000 24.4

Kuopio 14.9.

 Viliviima v. 700 26.0, v. 1000 27.3

Vaellus v. 700 20.9, v. 1000 22.0

Vilma Lyydia v. 700 24.1, v. 1000 24.5

Iinan Prinssi v. 700 26.6, v. 1000 26.6

Qepe Pointti v. 700 29.3, v. 1000 29.0

Turku 13.9.

 New Grove United v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Sahara Sandstorm v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Varjonova v. 700 23.3, v. 1000 23.3

Night Guard v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Beach Girl v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Stardust Comery v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Eetu Rols v. 700 26.0, v. 1000 25.8

Verbier v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Hagmyren 12.9.

 Västerbo Vixen v. 700 11.7, v. 1000 13.5

Matter Håleryd v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Aunique Juni v. 700 12.6, v. 1000 12.5

La Donna Future v. 700 15.3, v. 1000 14.5

Anything For You v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Milligan's School v. 700 8.0, v. 1000 10.0

Sir Henry P.Hill v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Oulu 12.9.

 Quantum Of Dream v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Farther Christmas v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Kitzune G.G. v. 700 12.0, v.1000 13.9

Vilahus v. 700 29.6, v. 1000 30.8

Taksvenla v. 700 21.4, v. 1000 23.7

Enigma Sisu v. 700 14.5, v. 1000 15.9

MAS Champ v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Tähen Toivomus v. 700 24.2, v. 1000 24.7

Don Williams v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Ville Kalle v. 700 26.2, v. 1000 26.0

An-Doora v. 700 14.0, v. 1000 14.1

Hallan Ruusu v. 700 27.6, v. 1000 26.9

Solvalla 11.9.

 Chablis Ribb v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Eagle Eye Sherry v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Marre's Dreamboy v. 700 12.8, v.1000 12.7

Heloise Am v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Black And Quick v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Twigs Honor v. 700 14.4, v. 1000 14.1

Beauty Kronos v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Henry Flyer Sisu v. 700 9.0, v. 1000 10.8

Barbro Kronos v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Many Muscle v. 700 8.3, v. 1000 10.5

Comes With Age v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Krashed Eggs v. 700 10.7, v.1000 11.7

Jyväskylä 11.9.

 Rainbow Giant v. 700 15.9, v. 1000 16.4

Beast Mode v. 700 16.7, v. 1000 17.4

I.P. Vapari v. 700 24.1, v. 1000 15.0

Nope's Dynamite v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Quick Vald v. 700 12.8, v.1000 14.0

Werner Ors v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Oulu 11.9.

 Macchiat v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Moonlight Awsome v. 700 15.6, v. 1000 16.1

Hannalore v. 700 17.5, v. 1000 18.9


Gävle 10.9.

 Overtimeosåfin v. 70010.2, v. 1000 10.6

Christer v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Union Forces v. 700 8.8, v. 1000 10.9

Down And Dirty v. 700 10.4, v. 1000 12.5

perjantai 25. syyskuuta 2020

Lahti 10.9.

 Adven Ture v. 700 25.6, v. 1000 26.4

Sahara Sandstorm v. 700 12.5, v. 1000 12.6

The Queen Sylvie v. 700 15.5, v. 1000 16.2

Wilds Diamond v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Tinten v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Ilos Sansibar v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Åby 9.9.

 Zenato v. 700 12.0, v. 1000 14.4

Karfens Cash v. 700 14.6, v. 1000 14.1

Victory of Life v. 700 14.7, v. 1000 15.9

Omega Superstar v. 700 11.0, v. 1000 13.9

Spartak Face v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Eicas v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Eros Zola v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Princess Kloster v. 700 11.7, v. 1000 12.6

Hierro Boko v. 700 9.6, v. 1000 11.4

Solvalla 9.9.

 Versace Face v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Dr Byfuglien v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Thai Brooklyn v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Queen Ratzeputz v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Keegan Trot v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Global Bienvenue v. 700 12.2, v. 1000 14.8

Argbiggan v. 700 12.1, v. 1000 12.1

Juvelens Miss F. v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Vine Vision v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Big Shot v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Sidney Celeber v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Vermo 9.9.

 Angela Matter v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Orvar Iver v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Sitku v. 700 28.7, v. 1000 29.5

BWT Caesar v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Road TO Hill v. 700 11.9, v. 1000 13.2

The Breeze v. 700 11.7, v. 1000 15.0

Kastehelmi v. 700 26.0, v. 1000 26.8

Kiss Of Judas v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Eskilstuna 8.9.

 Marion Fouty Bon v. 70011.0, v. 1000 12.5

Habrik Am v. 700 13.7, v. 1000 14.4

P.S.Felix v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Tullibardine Boe v. 700 10.6, v. 1000 11.3

Börje Kosing v. 700 15.5, v. 1000 15.3

Big Farmer v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Self Explosive v. 700 13.6, v. 1000 14.0

Payet D.E. v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Viscount v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Teivo 8.9.

 Siirin Santtu v. 700 26.5, v. 1000 27.9

Rainbow Highlight v. 700 17.1, v. 1000 17.0

Humu-Liisa v. 700 26.5, v. 1000 27.3

Overdose v. 700 17.7, v. 1000 17.9

Rehulan Huvi v. 700 27.0, v. 1000 29.5

Hades v. 700 14.4, v. 1000 16.8

Prodigy Shark v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Madrid v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Will Daisy Beat v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Färjestad 7.9.

 Mahara Gutha v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Bransbys Juke Box v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Gigant Invalley v. 700 9.2, v. 1000 10.4

Wir Ideal v. 700 16.8, v. 1000 16.0

torstai 24. syyskuuta 2020

Seinäjoki 7.9.

 Taigo Blessed v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Time Match v. 700 14.4, v. 1000 16.2

BWT Dallas v. 700 13.1,v. 1000 15.2

Por Nie Rock v. 700 11.8, v. 1000 11.8

First Class Lady v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Troopers v. 700 12.9, v. 1000 13.0

Sjö Kongen v. 700 21.9, v. 1000 23.3

Wera Winner v. 700 14.7, v. 1000 14.8

Jägersro 6.9.

 Icelander v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Kali Smart v. 700 15.8, v. 1000 15.3

Fewofakind v. 700 13.6, v. 1000 13.9

Opulent Tile v. 700 11.7, v. 1000 13.7

Panamera v. 700 12.6, v. 1000 12.4

Au Gratin v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Grande Diva Sisu v. 700 9.2, v. 1000 10.4

Aura S.L. v. 700 10.3, v. 1000 10.9

Farlander Am v. 700 10.0, v. 1000 10.5

Aetos Kronos v. 700 9.3, v. 1000 9.9

Night Brodde v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Kuopio 6.9.

 Rallston v. 700 10.4, v. 1000 13.5

Decadent Desire v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Roiheir v. 700 28.6, v. 1000 29.9

Al's Sweet Svea v. 700 13.5, v. 1000 16.4

Perusliksa v. 700 25.1, v. 1000 25.9

Big Headache v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Phantom Smith v. 700 12.8, v. 1000 15.2

Ninth Nobleman v. 700 14.8, v. 1000 16.6

Jägersro 5.9.

 Brilliant Smile v. 700 16.8, v. 1000 15.9

Cleopatra Mystique v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Gulfstream Am v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Lucky Base v. 700 10.2 ,v. 1000 10.7

Upper Face v. 700 10.1, v. 1000 13.2

Rackham v. 700 9.9, v. 1000 11.0

Valborg Marje v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Pastore Bob v. 700 10.1, v. 1000 10.5

Southwind Hydro v. 700 9.6, v. 1000 10.4

T.Rex Face v. 700 10.6, .v 1000 11.1

Vikens Ferdinand v. 700 13.1, v. 1000 13.6

Vermo 5.9.

 Beach Girl v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Club Nord Elit v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Meren Maininki v. 700 26.0, v. 1000 26.1

Haltija v. 700 24.2, v. 1000 25.1

Poetry In Motion v. 700 12.8, v. 1000 12.9

Ricocone v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Evartti v. 700 18.0, v. 1000 20.0

Samvais v. 700 14.1, v. 1000 13.7

Peanuts v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Always Ready v. 700 0.1, v. 1000 12.0

Härmä 5.9.

 Money Vice v. 700 14.4, v. 1000 16.3

Maria Sånna v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Wanttera v. 700 26.9, v. 1000 27.7

The Swede v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Castor Troy v. 700 13.5, v. 1000 15.6

The Battle v. 700 17.1, v. 1000 16.7

Liinan Liekki v. 700 25.1, v. 1000 23.8

Bollnäs 4.9.

 Hevin BOko v. 700 10.1, v. 1000 10.7

Calla Frontline v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Bandido Gar v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Jacqueline Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Vermo 4.9.

Marcos Gallon v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Quite Special v. 700 11.2

Parvelan Retu v. 700 20.2, v. 1000 21.3, v. 1700 21.2, v. 2000 21.9

Quantum De Victor v. 700 12.6, v. 1000 12.8

Social Network v. 700 14.2, v. 1000 14.2

One Direction v. 700 11.4, v. 1000 12.2

I.P. Riimi v. 700 25., v. 1000 25.0

Tähen Toivomus v. 700 21.2, v. 1000 21.4

Next Direction v. 700 11.3, v. 1000 11.8

Zarenne Fas v. 700 9.8

Örebro 3.9.

 C.R.Nobless v. 700 12.1, v. 1000 12.2

Curie v. 700 14.2, v. 1000 14.6

Jullan Palema v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Veams Up And Run v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Önas Nougat v. 700 10.4, v. 1000 12.4

Young King v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Lahti 3.9.

 Wizard Wayne v. 700 18.9, v. 1000 17.8

Sahara Kellyanne v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Ivan Grain v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Maurizo v. 700 24.0, v. 1000 25.3

BWT Caesar v. 700 9.5, v. 1000 12.4

Proud Angelique v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Hurry Sundown v. 700 13.4, v. 1000 14.4

keskiviikko 16. syyskuuta 2020

Åby 2.9.

 Mr Brilliant v. 700 12.2, v. 1000 14.6

Begum Kronos v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Chipper Kronos v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Global Beware v. 700 11.7, v. 1000 13.6

Viking's Topline v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Gomez v. 700 10.0, v. 1000 11.9

Erik Youknow v. 700 13.7, v.1000 15.0

Pique v. 700 14.8, v.1000 15.3

Don't Be Shy v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Solvalla 2.9.

 Gitan de Touchyvoen v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Cab Lane v. 700 12.0, v. 1000 10.8

Beauty Kronos v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Jaxon V.S. v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Dior Ima v. 700 10.9, .v 1000 11.7

Fuel Burn v. 700 11.2, v. 1000 11.9

Hoboken Am v. 700 10.6, v. 1000 12.0

Ecurie D. v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Dark Roadster v. 700 12.0, v. 1000 12.8

Henry Flyer Sisu v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Vermo 2.9.

Making Match v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Beach Girl v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Julmin v. 700 23.7, v. 1000 23.6

Mr Big Money v. 700 11.0, v. 1000 13.3

Eetu Rols v. 700 25.8, v. 1000 26.9

Fox Lover v. 700 1.9, v.1000 15.5

An-Dorra v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Petersin v. 700 11.9, v. 100012.6

Solänget 1.9.

 Haitkin Am v. 600 13.6, v. 1000 14.8

Vicomte d'Inverne v. 600 13.5, v. 1000 14.5

J.H.Manneheim v. 600 8.9, v. 1000 11.3

Buzzer Beater v. 600 10.2, v. 1000 12.4

Zolly v. 600 10.1, v. 1000 12.5

Marre's Dreamboy v. 600 11.6, v. 1000 13.0

Admiral As v. 600 9.7, v. 1000 12.4

Fabulous Pellini v. 500 9.4, v. 1000 11.9

Axevalla 1.9.

 Hanila Fayline v. 700 16.2, v. 1000 16.5

Calypso Coffee v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Calgary Games v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Hall Of Rings v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Matilda Cash v. 700 10.6, v. 1000 13.9

Vikens High Yield v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Tiger Face v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Zanbesia Dany v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Panther Face v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Räser Ulla v. 600 16.3, v. 1000 16.2

Seinäjoki 1.9.

 Satah v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Viedkoff v. 700 30.5, v. 1000 30.4

Hillbilly Pete v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Zulamit v. 700 12.9, v. 1000 15.9

Werner Ors v. 700 12.5, v. 1000 14.6

M.T.Lara Croft v. 700 10.7, v. 1000 12.6

Aparis v. 700 24.5, v. 1000 25.3

Halmstad 31.8.

 Bull's Eyes v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Caramelle T.T. v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Merzan v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Comes With Age v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Battle Ship v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Hasty Helene v. 700 12.6, v. 1000 13.3

First One In v. 700 14.0, v. 1000 13.9

Il Duce Boko v. 700 10.7, v. 1000 11.2

Niky Flax v. 700 10.1, v. 1000 10.9

Romme 31.8.

 Queen Ratzeputz v. 700 11.7, v. 1000 14.4

Flacco v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Chapuy v. 700 10.1, v. 1000 11.9

Titania I.S. v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Danilo Brick v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Hands Down D.E. v. 700 120.7, v. 1000 10.9


Oulu 31.8.

 MAS Commander v. 700 15.2, v. 1000 15.5

Erehys v. 700 27.1, v. 1000 27.0

Virin Camilla v. 700 27.6, v. 1000 27.0

Poulter v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Ville Kalle v. 700 24.3, v. 1000 25.4

Lara Luca v. 700 12.4, v. 1000 13.2

MAS Champ v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Twinquit v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Lahti 30.8.

Muscle Beach v. 700 15.4, v. 1000 17.0

Zeus Kemp v. 700 14.2, v. 1000 15.7

The Breeze v. 700 15.9, v. 1000 17.3

Fullhand Comery v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Runoneito v. 700 26.2, v. 1000 26.8

Bartholomew v. 70015.9, v. 1000 18.7

sunnuntai 13. syyskuuta 2020

Bergsåker 29.8.

 Pontiac S.W. v. 700 15.2, v. 1000 15.1

Sweet Eddie v. 700 9.3, v. 1000 10.7

Ribaude v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Borups Tornado v. 700 12.0, v. 1000 13.3

Mel Odin v. 700 24.6, v. 1000 23.4

Activated v. 700 9.1, v. 1000 9.5

Jackpot Tooma v. 700 13.5, v. 1000 13.3

Merritt v. 1000 10.4

Moni Viking v. 700 10.9, v. 1000 19.6

Unlimited Face v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Forssa 29.8.

 Essi Fastback v. 700 15.0, v. 1000 17.0

Paakarin Myrsky v. 700 23.7, v. 1000 26.0

Bella Boom v. 700 12.3, v. 1000 14.8

Com Milton v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Kaappi v. 700 23.9, v. 1000 25.3

Quite Special v. 700 0.7, v. 1000 13.0

Arctic Lover v. 700 10.7, v. 1000 13.0

I.P. Vapari v. 700 27.7, v. 1000 28.2

Willow Pride v. 700 15.9

Night Guard v. 700 13.1, v. 1000 13.5

lauantai 12. syyskuuta 2020

Bergsåker 28.8.

 Trumpie v. 700 11.4, v. 1000 13.4

B.W.T.Devil v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Global Welcome v. 700 11.9, v.1000 13.9

Queer Fish v. 700 7.8, v. 1000 11.3

Iceland Falls v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Shapes v. 600 9.7, v. 1000 11.7

Forssa 28.8.

 Jet Ami v. 700 15.6, v. 1000 17.6

Aika-Valtti v. 700 28.2, v. 1000 28.6

Marcos Gallon v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Dream Girl v. 700 8.7, v. 1000 11.1

Briljantti Buugi v. 700 29.7, v. 1000 30.1

Diesel Degato v. 700 14.7, v. 1000 15.1

Hipatsu v. 700 20.2, v. 1000 24.0'

Proud Angelique v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Tonnere d'Inverne v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Joensuu 28.8.

 Golda Qruiser v. 700 16.1, v. 1000 16.7

Savon Kingi v. 700 27.5, v. 1000 27.8

Fernando Vixi v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Wonder Of You v. 700 15.7, v. 1000 15.7

Rebel Rapid v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Jolene v. 700 15.0, v. 1000 16.6


Örebro 27.8.

 Foreign Rain v. 700 15.0, v. 1000 14.9

Circus v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Valetta v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Golden Boy Sisu v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Gretzky Boko v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Victory Topline v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Bollnäs 27.8.

 Brambling v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Art Brown v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Barley Sugar v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Lisa S.E. v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Alcala v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Vine Vision v. 700 10.6, v. 1000 12.8


Kouvola 27.8.

 Alfred De Luze v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Bitch Of Spades v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Ballerina Fastback v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Proud Match v. 700 19.5, v. 1000 18.4

Jack Vader v. 700 12.0, v. 1000 12.3

Zirkonia Comery v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Lulun Taika v. 700 29.6, v. 1000 29.5

tiistai 8. syyskuuta 2020

Åby 26.8.

 Stepping Spacegirl v. 700 13.7, v.1000 15.8

Staro On The Rocks v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Unarmed Face v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Gangster v. 600 11.5, v. 1000 12.9

Appaloosa v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Southwind Queen v. 600 9.6, v. 1000 10.9

Eclipse Am v. 600 10.8, v. 1000 12.4

Florist v. 600 14.2, v. 1000 14.5

Zio Tom Jet v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Solvalla 26.8.

 Blossom Kronos v. 700 13.4, v.1000 15.3

Ural v. 700 9.0, v. 1000 10.0

Launch'em v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Västerbo Pokerface v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Cargo Door v. 700 11.0, v. 1000 11.6

Global Badman v. 700 9.9, v. 1000 10.8

Torrent d'Inverne v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Arizona Dream v. 700 11.8, v. 100012.3

Samaritana v. 700 9.8, v. 1000 13.2

Vermo 26.8.

 Smiley Match v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Peanuts v. 700 9.6, v. 1000 11.3

Tähen Toivomus v. 700 18.8, v. 1000 21.6

Raskolnikov Frido v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Q-Rex Oak v. 700 10.7, v.1000 11.6

 Samvais v. 700 10.5, v. 1000 13.3

BWT Echo v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Always Ready v. 700 10.4, v. 1000 10.6

Consalvo v. 700 12.2, v. 1000 14.7

Borgmester v. 700 12.8

Jägersro 25.8.

 Residual Thrust v. 600 13.5, v. 1000 12.9

Award Kronos v. 600 10.1, v. 1000 12.0

Tonique v. 600 13.4, v. 1000 12.3

American Hill v. 600 10.1, v. 1000 12.6

Aetos Kronos v. 600 9.4, v. 1000 10.5

Brother Bill v. 600 13.5, v. 1000 12.2

Don Fanucci Zet v. 600 10.8, v. 1000 11.5

Bansky v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Power v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Hail Mary v. 600 9.3, v. 1000 10.2

Bythebook v. 600 9.3, v. 1000 11.4

No Limit Queen v. 600 11.4, v. 1000 12.7

Teivo 25.8.

 Viirun Veikee v. 700 32.7

Zolamani v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Fia Finesse v. 700 15.0, v.1000 16.0

Sintukka v. 700 28.2, v. 1000 28.9

Ilos Sansibar v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Bismarck Comery v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Quartam De Victor v. 700 12.9, v.1000 14.6

Jugador v. 700 10.2

Viliviima v. 600 25.2

Halmstad 24.8.

 Padron Kloster v. 700 14.5, v. 1000 14.2

Namaste v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Pastore Bob v. 700 10.3, v. 1000 11.2

Almond Paste v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Global Annuity v. 700 12.8, v.1000 12.6

Velegance v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Oulu 24.8.

 Perfect Star v. 700 15.8, v. 1000 18.4

Stargazer Lily v. 700 13.8, v.1000 15.5

Four On The Floor v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Hilma Hilpeämieli v. 700 29.3, v. 1000 30.0

Erehys v. 700 25.4, v. 1000 27.1

Electric Eye Am v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Elliot Web v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Fifth Avenue Vice v. 700 14.7, v.1000 15.6

Univese Leader v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Solvalla 23.8.

 Afish v. 700 15.3, v. 1000 15.6

Sahara Jaeburn v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Bonkers v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Shapes v. 700 12.6, v. 1000 12.6

Iggy Boko v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Night Brodde v. 700 9.7, v. 1000 11.5

Quarcia v. 700 9.8, v. 1000 10.2

Hunt Am v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Royce Rolls v. 700 11.6, v.1000 11.7

Heavy Sound v. 700 10.6, v. 1000 10.9

Riihimäki 23.8.

 Funderbar v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Adorable Princess v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Ballerina Fastback v. 700 12.2, v. 1000 14.5

Zumu De La Vega v. 700 13.5, v. 1000 15.4

Enjoy Pepper v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Tito C.A. v. 700 9.7, v. 1000 12.2

Montsan Vippi v. 700 25.0, v.1000 26.9

Arnie's Emilie v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Pori 22.8.

 Unbridled Stride v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Maria Sånna v. 700 15.3, v. 1000 16.2

Here Comes The Sun v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Cheri Sane v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Joriini v. 700 25.7, v. 1000 25.2

Steinmetz Pink v. 700 16.9, v. 1000 17.3

Verbier v. 700 13.9

lauantai 5. syyskuuta 2020

Solänget 22.8.

Blue Bell v. 600 12.7, v. 1000 14.5

Kalashnikov v. 600 13.8, v. 1000 14.3

Lipstick Tooma v. 600 12.4, v. 1000 14.4

Don't Be Weak v. 600 15.2, v. 1000 14.4

Moses v. 600 11.7, v. 1000 12.4

Stay Alert v. 600 11.1, v. 1000 12.3

Everest Sisu v. 600 11.4, v. 1000 12.4

Esprit Sisu v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Florianne v. 600 14.0, v. 1000 14.5

Jyväskylä 22.8.

 Issakan Valo v. 700 26.1, v. 1000 26.9

Benjamin Song v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Just A Flirt v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Myrskyri v. 700 22.6, v. 1000 24.7

Amazing Warrior v. 700 10.2, v. 1000 11.8

Ilos Silmarillion v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Vixeli v. 700 21.8, v. 1000 22.2

Poetry In Motion v. 700 12.9, v. 1000 13.5

Parvelan Retu v. 700 22.1, v. 1000 23.4

Lakan Leija v. 700 22.2, v. 1000 23.7

Kalmar 21.8.

 Usain Henna v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Newlight Coger v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Aragorn As v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Bellzap v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Wild Love v. 700 8.9, v. 1000 10.8

Spartak Face v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Turku 21.8.

 Believe In Dream v. 700 14.4, v. 1000 16.1

North Lexus v. 700 10.5, v. 1000 11.3

Amoriini v. 700 24.0, v. 1000 25.1

Briljantti Buugi v. 700 26.8, v. 1000 27.6

Fox Lover v. 700 10.4, v. 1000 12.4

Quite Special v. 700 12.3, v. 1000 12.2

Nashville Nancy v. 700 12.5, v. 1000 14.8

Justine Case v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Kuopio 21.8.

 Fernando Vixi v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Al's Swt Svea v. 700 12.2, v. 1000 14.5

Elliot Web v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Viliviima v. 700 25.2, v. 1000 26.7

Bongo v. 700 17.1, v. 1000 17.7

Vilikin Varma v. 700 27.2, v. 1000 27.8

Gakariini v. 700 15.5, v. 1000 15.8

Grove's Apple Poof v. 700 15.0, v. 1000 16.4

Kaustinen 21.8.

 Gitano Thieben v. 700 15.4, v. 1000 16.9

Perfect Lane v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Nice My Sin v. 700 15.2, v. 1000 ,3

Seekerin Sara v. 700 27.9, v. 1000 28.1

Callela Kassius v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Åby 20.8.

 Zelante C.R. v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Take It Easy Tour v. 700 12.8, v. 1000 12.8

Estreet Simoni v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Jaxon V.S. v. 700 12.3, v. 1000 12.7

Iwan Boko v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Little Brigadoon v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Kouvola 20.8.

 Siirin Valtsu v. 700 33.6, v. 1000 33.9

Runaway Nina v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Fullhand Comery v. 700 15.1 ,v. 1000 15.1

King Of Alabama v. 700 15.3, v. 1000 16.5

Revenestor v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Hymeri v. 70026., v. 1000 26.7

Puketorps Julius v. 700 13.2, v. 1000 14.0

El Houdini v. 700 15.4, v. 1000 16.4

keskiviikko 2. syyskuuta 2020

Solvalla 19.8.

 Arctic Don v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Kryptonite Hanover v. 600 15.9, v. 1000 13.8

Iceland Falls v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Ble Du Gers v. 600 10.8, v. 1000 12.3

Mellby Free v. 600 9.7, v. 1000 9.3

Aperfecttric v. 600 7.3, v. 1000 9.9

Sashay My Way v. 600 10.3, v. 1000 10.8

Sesimic Wave v. 600 12.0, v. 1000 12.3

Missle Hill v. 600 8.8, v. 1000 10.4

Click Bait v. 600 9.5, v. 1000 9.9

Romanesque v. 600 10.4, v. 1000 10.9

Vermo 19.8.

 Bee Combo v. 700 16.4, v. 1000 17.1

Piece Of Hero v. 700 13.3, v. 1000 14.7

Tuviker v. 700 22.5, v. 1000 24.6

Piteraq v. 700 10.7, v. 1000 12.1

Safööri v. 700 28.9, v. 1000 28.6

Redemption v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Mask Off v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Better Boss v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Justice Ås v. 700 10.4, v. 1000 12.4

Essie Gonzales v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Gävle 18.8.

 Powerbank v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Alcala v. 700 11.5, v. 1000 14.1

Balotelli Crown v. 700 10.3, v. 1000 12.5

Chestnut v. 600  13.4, v. 1000 14.1

Västerbo Grosbois v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Jasmine de Veluwe v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Haitkin Am v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Forssa 18.8.

 Humu-Liisa v. 700 27.1, v. 1000 28.0

Piece of Glory v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Look Complete v. 700 10.0, v. 1000 12.8

BWT Ellospank v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Chapitre Un v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Night Guard v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Golda Paris v. 700 10.4, v. 1000 12.6

Flexible Journey v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Meri Font v. 700 13.9, v. 1000 17.1

Eskilstuna 17.8.

 Reigning Moni v. 700 11.5, v. 1000 12.0

Pre Calculated v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Eicas v. 700 9.9, v. 1000 11.6

A.S.Abbe v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Juvelens Miss F. v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Rocky Tilly v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Lappeenranta 17.8.

 Rapsodi v. 700 26.1, v. 1000 27.2

Blaze Beluga v. 700 15.4, v. 1000 15.7

Caakao v. 700 11.8, v. 1000 13.8

Wonder Of You v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Rebel Rapid v. 700 11.1, v. 1000 13.0

Tuviker v. 700 21.9, v. 1000 24.3

Phantom Smith v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Thai Sky Saga v. 700 19.0, v. 1000 18.4

Riihimäki 16.8.

 Zara Taj v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Kikan Velperi v. 700 26.1, v. 1000 26.8

Amadeus Possible v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Carlos Santana v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Ballerina Fastback v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Stonecapes Poe v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Great Hurricane v. 700 14.4, v. 1000 17.2

Arkentiina v. 700 28.2, v. 1000 29.8