Hae tästä blogista

sunnuntai 29. marraskuuta 2020

Bergsåker 18.11.

 Idomenio Sisu v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Global Adventure v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Unarmed Face v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Holdfast Am v. 700 13.5, v. 1000 13.1

Global U.S.A. v.  700 11.1, v. 1000 12.6

Shocking Superman v. 700 8.3, v. 1000 9.7

Solvalla 18.11.

 Daylight v. 700 20.5, v. 1000 19.5

Cab Lane v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Axel Combo v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Cactus v. 700 18.4, v. 1000 15.2

Bolt Kronos v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Erin Zet v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Nika v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Iceland Radio v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Vixus v. 700 20.2 ,v. 1000 20.7

Behind Bars v. 700 9.9, v. 1000 11.4

Vermo 18.11.

 Run And Repeat v. 700 13.6

Vietävän Patukka v. 700 25.7, v. 1000 27.3

Stormy Vice v. 700 19.8, v. 1000 18.5

Kaappi v. 700 24.4, v. 1000 24.6

Indyana Joness v. 700 14.9

Fuscus H.L. v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Santo Grial v. 700 13.8, v. 1000 14.2

Eskilstuna 17.11.

 Bridge Maid v. 700 14.5, v. 1000 15.7

Brasco Boko v. 700 18.1, v. 1000 17.6

Västerbo All In v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Carat du Goutier v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Mr Julian v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Maja Tooma v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Echo Gamble v. 700 16.1, v. 1000 16.4

Annie Flame v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Teivo 17.11.

 Metku Maikki v. 600 29.0

Lara Boko v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Jantter v. 700 27.4, v. 1000 29.1

No Limit Star v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Nefernefernefer v. 700 14.5, v. 1000 15.2

BWT Bayern v. 700 16.0, v. 1000 16.4

Mark More v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Selene Lune v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Love You Desiree v. 700 14.4, v. 1000 16.5

Mantorp 16.11.

 M.T.Magic Dream v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Gitane d'Inverne v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Goodlookin' Pepper v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Omega Superstar v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Fabio de Pervenche v. 700 11.2, v. 1000 12.0

Gullabo Däck Bling v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Lahti 16.11.

 Maze Match v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Meninkö v. 700 30.1, v. 1000 30.3

El Houdini v. 700 17.4, v. 1000 17.1

Galapagos Sisu v. 700 17.6, v. 1000 17.3

Vuaran Suvetar v. 700 25.7, v. 1000 26.9

Piteraq v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Seinäjoki 16.11.

 Kevinin Tähti v. 700 25.9, v. 1000 27.0

Star Town Kemp v. 700 15.7, v. 1000 15.0

Teppo Tuisku v. 700 27.0, v. 1000 27.2

Lovestory v. 700 13.0, v. 1000 12.6

Magical Princess v. 700 10.9, v. 1000 12.3

An-Dorra v. 700 13.0, v. 1000 13.6

keskiviikko 25. marraskuuta 2020

Joensuu 15.11.

 Murder Mike v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Rysky v. 700 27.6, v. 1000 28.1

Hard To Trick v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Daddy Boy v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Myrskyri v. 700 30.2, v. 1000 30.3

Big Bowl v. 700 16.8, v. 1000 17.4

Instatag v. 700 15.6, v. 1000 17.1

Romme 14.11.

 Victory Dreams v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Cuenca v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Kryptonite Hanover v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Laleh Pellini v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Milligan's School v. 700 15.0, v. 1000 13.5

He's Marvelous v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Overtimeosåfin v. 700 12.6, v. 1000 11.9

Oxidizer v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Global Winner v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Vermo 14.11.

 Vonkari v. 700 28.4, v. 1000 29.2

Rowhill's Killer v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Sorretun Voima v. 700 28.7, v. 1000 28.7

Deangelo v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Again Kronos v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Anything For You v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Mellun Myrsky v. 700 24.5, v. 1000 25.6

Joriini v. 700 25.6, v. 1000 25.1

Lexus Dream v. 700 10.7, v. 1000 11.8

Club Nord Elit v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Solvalla 13.11.

 Cheek To Cheek v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Rocky Rauk v. 700 3.6, v. 1000 14.1

Devs Definitif v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Commander Victory v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Eddy West v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Victory Topline v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Illfindmywayhome v. 700 12.5, v. 1000 15.3

Forssa 13.11.

 Voice Of Reason v. 700 13.5, v. 1000 16.4

Highlove Tech v. 700 15.7, v. 1000 17-2

Ray Boy v. 700 13.5, v. 1000 15.7

Verbier v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Eetu Rols v. 700 24.4, v. 1000 26.9

Vikens Energy v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Ilo Hangover v. 700 13.8, v. 1000 16.0

Devil Step v. 700 14.3, v. 1000 16.9

Kalmar 12.11.

 Toddler v. 700 10.0, v. 1000 12.2

Västerbo Lexington v. 700 12.2, v. 1000 12.4

Aloha Zip v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Samson v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Bring Me Bajern v. 700 10.7, v. 1000 11.8

Global Workaholic v. 700 10.8, v.1000 11.8

Oulu 12.11.

 Langen's Hound Dog v. 700 17.0, v. 1000 17.7

Kivarin Merengue v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Pikku-Ryti v. 700 26.0, v. 1000 26.7

Easy Vacation v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Julienne Cne v. 700 15.8, v. 1000 16.8

Harjujen Roomeo v. 700 28.5, v. 1000 28.2

Midleton v. 700 14.0, v. 1000 15.3

tiistai 24. marraskuuta 2020

Åby 11.11.

 Borups Victory v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Woudstra v. 700 13.3, v. 1000 15.0

That's It v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Husse Boko v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Miss Silver v. 700 9.4, v. 1000 11.9

Vikens Ferdinand v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Radio Gaagaa v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Nanetta Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Solvalla 11.11.

 Mellby Interest v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Lee Harvey Bros v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Digital Lucky v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Charles Du Sud v. 700 11.9, v. 1000 11.9

Ivanka Amok v. 700 10.6, v. 1000 12.0

Global Bienvenue v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Young King v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Mellby Illusion v. 700 10.5, v. 1000 11.7

Galileo Journey v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Super Nice v. 700 9.8, v. 1000 11.2

Vermo 11.11.

 Uljas Suomalainen v. 700 23.7, v. 1000 24.9

Shackhills Flash v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Naputus v. 700 25.1, v. 1000 26.7

Willw Wind v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Nashville Nancy v. 700 14.1, v. 1000 15.9

Runaway Nina v. 700 11.8, v. 1000 14.1

Q-Rex Oak v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Noble Boy S v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Kwakiuti Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Gävle 10.11.

 Kona Boko v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Chopin Gar v. 700 11.5, v. 1000 14.1

Made Of Stars v. 700 11.9, v. 1000 14.1

Double Formula v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Kiara C.Boko v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Linus Boy v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Legendary Zon v. 700 13.9, v. 1000 13.4

Jyväskylä 10.11.

 Hazella v. 1000 16.4

Moonlight Velvet v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Yanru v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Imakeituptothesky v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Birthday Cloud v. 1000 12.7

Raskolnikov Frido v. 700 11.0, v. 1000 12.0

BWT Echo v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Coldspring v. 1000 15.4

Färjestad 9.11.

 Hazard Boko v. 700 11.1, v. 1000 11.7

Bara Du Chene v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Hopeusteponalego v. 700 10.3, v. 1000 11.9

Dusktodawn Sisu v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Witty v. 700 11.8, v. 1000 11.6

Kouvola 9.11.

 Varoitus v. 700 25.3, v. 1000 25.5

Callela Kickoff v. 700 13.7, v. 1000 15.8

Knowwhentohold'em v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Santo Grial v. 700 12.2, v. 1000 14.6

Look Complete v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Kaustinen 9.11.

 Sly Queen v. 700 17.2, v. 1000 17.5

Gitano Thieben v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Pärttyl v. 700 25.2, v. 1000 25.1

Twinquit v. 700 11.4, v. 1000 12.8

Kitzune G.G. v. 700 10.3, v. 1000 12.1

Eskilstuna 8.11.

 Zeolit v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Brother Bill v. 700 8.2, v. 1000 10.0

Unica Vega v. 700 16.3, v. 1000 15.8

Mellby Helios v. 700 12.0, v. 1000 13.1

MAS Capacity v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Chicharita v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Milady Grace v. 700 8.5, v. 1000 10.0

Vulcano O.P. v. 700 11.6, v. 1000 11.4

Loaded Maria v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Mellby Hurricane v. 700 8.7, v. 1000 11.2

Power v. 700 8.0, v. 1000 9.5

Manny Muscle v. 700 10.1 ,v. 1000 11.1

Mikkeli 8.11.

 Starry v. 700 14.7, v. 1000 16.5

Viesmanni v. 700 28.9, v. 1000 28.2

Makemake v. 700 13.4, v. 1000 15.7

Eli Wallach v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Camri v. 700 26.9, v. 1000 26.4

Rebel Rapid v. 700 11.3, v. 1000 13.4

Winds of Change v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Surprise Daisy v. 700 15.6, v. 1000 16.3

Pink Pine v. 700 14.2, v. 1000 15.9

Tiitukka v. 700 26.3, v. 1000 29.6

Pori 8.11.

 Shackhill's Thunder v. 700 14.3, v. 1000 16.6

Ypäjä Luotsi v. 700 23.9, v. 1000 25.1

Feels Like Flying v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Catahecassa Zest v. 700 12.9, v. 1000 14.0

The Revenant v. 700 13.1, v. 1000 15.2

Marigold With Love v. 700 13.8, v. 1000 15.7


Eskilstuna 7.11.

 James Gonzales v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Helios Di Quattro v. 700 11.3, v. 1000 11.8

Laleh Pellini v. 700 12.1, v. 1000 12.3

Dream Creation v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Strong Lover v. 700 12.1, v. 1000 13.9

Devs Daffodil v. 700 8.0, v. 1000 9.3

Carat Du Goutier v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Rally Hans v. 700 9.3, v. 1000 10.0

Ubiquarian Face v. 700 8.6, v. 1000 10.0

Zarenne Fas v. 700 10.5, v. 1000 10.9

Cargo Door v. 700 8.3, v. 1000 9.4

Lahti 7.11.

 Proud Angelique v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Maisteri Jutila v. 700 29.9

Quite A Lover v. 700 11.3

Cameleo Press v. 700 16.0

Tuviker v. 700 24.0, v. 1000 24.5

Stratton v. 700 15.1

Magical Princess v. 700 11.8, v.1000 12.9

Stonecapes Quiela v. 700 9.7

H.V. Tuuri v. 700 25.2

MAS Champ v. 700 8.5

Tzubodai v. 700 12.4

keskiviikko 18. marraskuuta 2020

Romme 6.11.

 Coin Perdu v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Rudisha v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Jacoby Keeper v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Fläsk Ken v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Moon Zappa v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Ylivieska 6.11.

 Mr Jones v. 700 15.8, v. 1000 16.4

Spectre v. 700 15.5, v. 1000 16.8

Fan d'Ep v. 700 17.5, v. 1000 18.5

Surprise Leader v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Absolut America v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Father Christmas v. 700 17.1, v. 1000 17.3


Turku 6.11.

 King Cole v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Finance Hoss v. 700 10.6, v. 1000 13.1

Dickson Shadow v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Hollaus v. 700 24.9, v. 1000 25.4

BWT Ellospank v. 700 11.8, v. 1000 13.1

True Noice v. 700 17.2, v. 1000 17.7

Magic Gas v. 700 17.3, v. 1000 16.7

Åby 5.11.

Global Benchmark v. 700 12.5, v. 1000 12.7

Jeppas Tarpon v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Booze v. 700 11.4, v. 1000 12.3

Nero Maximus v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Bordeaux S. v. 700 9.8, v. 1000 10.9

Lappeenranta 5.11.

 Stargazing v. 700 15. ,v. 1000 17.2

The Big Dipper v. 700 16.7 v. 1000 18.0

Royal Date v. 700 14.6, v. 1000 16.1

Fabrice Web v. 700 15.0, v. 1000 17.1

Othellos Magi v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Tähtituula v. 700 22.1, v. 1000 23.0

Nope's Dynamite v. 700 16.1, v. 1000 17.2


Seinäjoki 5.11.

 Valorous Leader v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Fayette Sisu v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Hotlinki v. 700 25.5, v. 1000 26.7

Gambino Degato v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Tuulian Sälli v. 700 27.8, v. 1000 27.3

Säihkeen Säväys v. 700 25.9, v. 1000 27.1

Boss Birdland v. 700 13.1, v. 1000 14.3

 

tiistai 17. marraskuuta 2020

Jägersro 4.11.

 Jakob K.Boko v. 700 14.4, v. 1000 14.1

Tidore Degato v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Firecrest v. 700 16.6, v. 1000 16.0

Frost Tabac v. 700 14.3, v. 1000 14.0

Globalizer v. 700 10.5, v. 1000 12.4

Daytona v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Mellby Jinx v. 700 15.7, v. 1000 14.5

Sobel Nils v. 700 16.8, v. 1000 16.0

Solvalla 4.11.

 Love Eagle v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Boston Wise L v. 700 9.7, v. 1000 11.6

Eruption v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Digital Eye v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Dynamit Raptor v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Listas Terminator v. 700 13.3, v. 1000 13.2

Chiru v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Västerbo Highscore v. 700 10.6, v. 1000 11.0

Staro Mojito v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Alien Hill v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Vermo 4.11.

 My Radio Gaga v. 700 15.1, v. 1000 15.5

Amour Mirage v. 700 17.1, v. 1000 16.8

Don Williams v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Again Kronos v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Stonecapes Tricky v. 700 12.5, v. 1000 14.1

Velaks v. 700 25.9, v. 1000 27.0

Sorretun Voima v. 700 26.5, v. 1000 28.0

Imakeituptothesky v. 700 12.5, v. 1000 14.1

sunnuntai 15. marraskuuta 2020

Axevalla 3.11.

 One In A Million v. 700 16.6, v. 1000 15.9

Supermarket v. 700 15.1, v. 1000 16.1

T.N.T.Dynamite v. 700 13.3, v. 1000 15.5

Samson v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Blue Frontline v. 700 13.9, v.1000 15.5

Alexi Quick v. 700 11.6, v. 1000 12.2

Profit Tile v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Eldorado Mearas v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Sergie Phefirst v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Teivo 3.11.

 Tuutinki v. 700 28.0, v. 1000 29.2

Kwakiuti Boko v. 700 17.4, v. 1000 18.8

Siirin Valtsu v. 700 31.8, v. 1000 33.9

Rokin Maxi v. 700 23.2, v. 1000 23.9

Amazing Tycoon v. 700 12.2, v. 1000 13.9

High Sky Jet v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Perfect Rainmaker v. 700 9.4, v. 1000 11.1

Donna Leonora v. 700 10.8, v. 1000 13.3

Maloney v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Halmstad 2.11.

 Gusto v. 700 11.0, v. 1000 12.6

Looks Likeaqueen v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Xet Diablo v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Quantum Roc v. 700 16.0, v. 1000 14.5

Spickleback Face v. 700 14.3, v. 1000 14.1

Durello v. 700 13.6, v. 1000 13.2

Jyväskylä 2.11.

 Vietävän Patukka v. 700 27.2, v. 1000 28.1

Ywonne Croft v. 700 16.2, v. 1000 16.5

The Breeze v. 700 15.2, v. 1000 16.1

Hotlinki v. 700 26.0, v. 1000 26.4

Santo Grial v. 700 12.8, v. 1000 14.4

Ridgehead Laurette v. 700 12.7, v. 1000 14.8

Oulu 2.11.

 Tarun Tuhkimo v. 700 27.6, v. 1000 28.2

Torrent d'Inverne v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Ariston v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Listas Hector v. 700 15.6, v. 1000 15.6

Stay Alert v. 700 14.3, v. 1000 15.9

Oulu 1.11.

 Roughenough Vice v. 700 15.3, v. 1000 16.8

Carmelt Mustang v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Cover Prince v. 700 14.9, v .1000 16.0

Giro Sting v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Enge Barack v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Thirst For Life v. 700 18.0, v. 1000 18.6


lauantai 14. marraskuuta 2020

Jägersro 31.10.

 Blue Max Inn v. 700 13.6, v. 1000 13.4

Bandit v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Shapes v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Oscar L.A. v. 700 10.1, v. 1000 9.9

Darah Bibo v. 700 15.1, v. 1000 14.2

Franklin Face v. 700 13.0, v. 1000 12.9

Baron Frontline v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Kennedy v. 700 14.7, v. 1000 14.2

Very Kronos v. 700 9.3, v. 1000 10.8

Backer T.R. v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Kouvola 31.10.

 Paakkarin Into v. 700 27.9, v. 1000 28.1

Hazelhen Hermes v. 700 12.7, v. 1000 12.5

Sahara Kellyanne v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Bourbon Shark v. 700 17.3, v. 1000 16.6

Effronte Photo v. 700 11.6, v. 1000 11.5

Vaellus v. 700 22.3, v. 1000 23.1

Jamir v. 700 24.3, v. 1000 25.0

Lovestory v. 700 14.9, v. 1000 14.7

T.Rex v. 700 11.5, v. 1000 12.3

Solvalla 30.10.

 Oxidizer v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Iceland Radio v. 700 10.6, v. 1000 13.1

Whelk v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Love No Pain v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Amorcer Levallo v. 700 13.7, v. 1000 13.6

Matamoros v. 700 12.4, v. 1000 13.1

keskiviikko 11. marraskuuta 2020

Kuopio 30.10.

 MAS Felipe v. 700 16.0, v. 1000 15.9

Farnorth Chap v. 700 15.0, v. 1000 17.2

Fernando Vixi v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Niceman Windcape v. 700 16.4, v. 1000 16.6

Margarida v. 700 28.1, v. 1000 28.2

Sahara True Lies v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Surprise Lily v. 700 15.2, v. 1000 17.5

Aamos Hem v. 700 27.1, v. 1000 28.1

Seinäjoki 30.10.

 Indigo Star v. 700 15.5, v. 1000 16.4

Siron Peli v. 700 30.8, v. 1000 30.3

Cheri Sane v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Bond Eagle v. 700 13.9, v. 1000 16.1

Gävle 29.10.

 Elian Web v. 700 9.3, v. 1000 10.5

Luna Nera Doc v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Galileo Journey v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Lahti 29.10.

 Por Nie BLues v. 700 14.6, v. 1000 15.8

Stratton v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Time Match v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Cpmway Cotter v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Truedream A.F. v. 700 12.7, v. 1000 12.8

Tzubodai v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Blade Runner D.K. v. 700 15.6, v. 1000 16.6

Redemption v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Night Guard v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Åby 28.10.

 Gloria Wee v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Bluewave v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Global Billboard v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Habit Silvio v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Twigs Got U. v. 700 11.7

Romantico v. 700 11.3, v. 1000 11.9

Joule V.S. v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Beauty Wind v. 700 10.1, v. 1000 12.3

Solvalla 28.10.

 Lee Harvey Bros v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Ivanka Amok v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Cavatappi v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Cheek To Cheek v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Mellby Good v. 700 13.3, v. 1000 13.8

Keepsake Boko v. 700 11.1, v. 1000 13.2

Zoccoloduro O.P. v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Xanthis Brazil v. 700 18.1, v. 1000 16.7

Vichy Grif v. 700 10.2 ,v. 1000 11.5

Vermo 28.10.

 Mellun Myrsky v. 700 24.8, v. 1000 24.9

Usko Eevertti v. 700 27.0, v. 1000 26.7

 Stallone v. 700 23.3, v. 1000 23.9

Handsome Sam v. 700 12.4, v.1000 13.9

Prodigy Shark v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Knows Best v. 700 12.7, v. 1000 13.0

Matter of Fact v. 700 11.7, v.1000 13.7

Piteraq v. 700 11.4, v. 1000 11.7

Eskilstuna 27.10.

 Global Celebrity v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Brasco Boko v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Remus Eck v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Emma Rae v. 700 11.3, v. 1000 13.7

Vega Face v. 700 14.4, v. 1000 15.4

No Replica v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Hazard Boko v. 700 13.5, v. 1000 14.0

McGarrett v. 700 15.7, v. 1000 16.9

Dark Roadster v. 700 10.0, v. 1000 12.0

Joensuu 27.10.

 Cape's Primadonna v. 700 14.9, v. 1000 16.9

Rallston v. 700 13.0, v.1000 14.9

Tähtisekki v. 700 25.2, v. 1000 26.0

Nope's Dynamite v. 700 12.4, v. 1000 13.7

She Is Cecilia v. 700 9.7, v. 1000 11.7

Murder Mike v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Mantorp 26.10.

 Radel Attack v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Powerbank v. 700 11.4, v. 1000 12.7

G.R.J.'s Wolverine v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Bria Hagh v. 700 12.8, v. 1000 14.0

He's Marvelous v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Zizou v. 700 10.9, v. 1000 11.9

tiistai 10. marraskuuta 2020

Oulu 26.10.

 Tarun Tuhkimo v. 700 26.5, v. 1000 26.5

Vernanto v. 700 26.7, v. 1000 27.4

MAS Commander v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Hillbilly Bruce v. 700 15.3, v. 1000 15.4

Trouble Leader v. 700 12.3, v. 1000 15.1

One Memphis v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Teivo 26.10.

 Metsärinteen Rambo v. 700 31.1, v. 1000 33.0

Shackhill's Thunder v. 700 16.0, v. 1000 17.9

Tinten v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Matter of Fact v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Solvalla 25.10.

 Hill's Angel v. 700 11.9, v. 1000 12.1

Orlando v. 700 9.0, v. 1000 10.7

Power v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Sayonara v. 700 10.8, v. 1000 11.2

Rally Hans v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Selected News v. 700 11.4, v. 1000 10.7

Mascate Match v. 700 8.6, v. 1000 10.0

Manny Muscle v. 700 9.3, v. 1000 10.0

Barbro Kronos v. 700 9.9, v. 1000 12.2

Golden Tricks v. 700 10.6, v. 1000 11.6

San Moteur v. 700 11.3, v. 1000 11.5

Global Adventure v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Lappeenranta 25.10.

 Montsan Vippi v. 700 26.9, v. 1000 28.4

Orzo v. 700 14.6, v. 1000 17.5

Rapsodi v. 700 29.0, v. 1000 30.4

Turmalin v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Empire Shark v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Intuto v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Pegasos Evo v. 700 12.4, v. 1000 15.9

Örebro 24.10.

 Uto Broline v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Vasco v. 600 13.9, v. 1000 14.5

Mi Ma Ohtus v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Cab Lane v. 700 11.6, v. 1000 12.0

Kantens Rose v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Dixie Brick v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Opulent Tile v. 700 12.0, v. 1000 14.5

Seismic Wave v. 700 8.2, v. 1000 9.8

Frozen Queen v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Zarenne Fas v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Kim Di Quattro v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Pori 24.10.

Verbier v. 700 16.3, v. 1000 166.

Sanahelinä v. 700 24.2, v. 1000 27.6

Maria Sånna v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Hotlinki v. 700 24.8, v. 1000 25.0

Malfoy v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Stonecapes Poe v. 700 11.9, v.1000 13.2

Mellun Myrsky v. 700 25.8, v. 1000 26.8

Morison v. 700 22.0, v. 1000 22.7

Ville Kalle v. 700 24.4, v. 1000 24.6

MAS Champ v. 700 10.4, v. 1000 11.4

Troopers v. 700 9.7, v. 1000 13.1

Kalmar 23.10.

 Xanthis De Roi v. 700 12.4, v. 1000 12.8

Japiro Star v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Dixie Dick v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Benjamin S.H. v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Jeans'n Passion v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Dev's Daffodil v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Jyväskylä 23.10.

 Tulipallo v. 700 27.2, v. 1000 27.4

Certo Cito v. 700 15.1, v. 1000 16.4

Federal Death c. 700 16.1, v. 1000 16.8

Arroyo Grande v. 700 13.1, v. 1000 17.0

Turku 23.10.

 Eddie Miller v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Dickson Shadow v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Heely's Andorra v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Vinci Power v. 700 13.2, v.1000 14.0

Sapphira v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Finest Class v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Kaustinen 23.10.

 Satah v. 700 15.7, v. 1000 16.4

Caramania v. 700 14.6, v. 1000 15.4

Little Boy Away v. 700 14.6, v. 1000 16.0

Moonlight Velvet v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Åby 22.10.

 Iwan Boko v. 700 10.1, v. 1000 12.0

Horizon Du Gers v. 700 14.9, v. 1000 14.7

Lovely O.O. v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Kick The Dust Ås v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Leon Zon v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Kouvola 22.10.

 Moose On The Loose v. 700 14.4, v. 1000 15.5

MAS Bella v. 700 15.8, v. 1000 15.5

Betty Roof v. 700 15.6, v. 1000 15.4

Perfect Rainmaker v. 700 14.4, v. 1000 14.1

Arcie's Arsenal v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Quite A Lover v. 700 13.4, v. 1000 13.4

Core Catcher v. 700 15.1, v. 1000 15.0

Magical Princess v. 700 14.3, v. 1000 14.0

Extrem Brodde v. 700 16.9, v. 1000 16.8


Jägersro 21.10.

 Spring One v. 700 14.6, v. 1000 15.4

Arquana As v. 700 11.0, v. 1000 12.7

Seventh Heaven v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Digital Races v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Best Occasion v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Armour As v. 700 12.6, v. 1000 12.5

Tidore Degato v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Panamera v. 700 14.3, v. 1000 14.3

Zio Tom Jet v. 700 12.6, v. 1000 12.5

Solvalla 21.10.

 New York Subway v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Arpasso v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Modern Times v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Souzy v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Erin Zet v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Cactus v. 700 8.2, v. 1000 10.5

C.R.Nobless v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Tullibardine Boe v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Alone v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Illfindmywayhome v. 700 10.3, v.1000 12.2

Vermo 21.10.

 Hannah Hoss v. 700 16.9, v. 1000 17.6

Easy Come Easy Go v. 700 14.6, v. 1000 17.1

Vappujätkä v. 70025.7, v. 1000 28.0

Deangelo v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Rowhill's Killer v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Holy Jack v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Ilos Sansibar v. 700 12.6, v. 1000 14.8

Trot Kronos v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Liisan Tulilintu v. 700 22.2, v. 1000 23.2

Romme 20.10.

 Oneiric Ocelto v. 700 15.4, v. 1000 16.1

James Gonzales v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Global Black Money v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Love No Pain v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Juvelens Miss F. v. 700 14.6, v. 1000 14.6

Dark Roadster v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Ottens Dibaba v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Brandy Flame v. 700 12.3, v. 1000 14.3

Teivo 20.10.

 Meno-Wilho v. 700 29.5, v. 1000 31.1

High Sky Jet v. 700 15.2, v. 1000 16.1

Kromaus v. 700 26.1, v. 1000 28.2

Volume Ace v. 700 14.2 ,v. 1000 14.5

Tuulensuvi v. 700 28.6, v. 1000 28.0

Callela Socrates v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Por Nie Rock v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Knocking Match v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Hazella v. 700 12.1, v. 1000 14.3

Halmstad 19.10.

 Ol Don Legai v. 70012.9, v. 1000 13.5

Henri Sisu v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Ovation L.A. v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Verona Brodda v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Princess S.W. v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Isco Boko v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Joyride Cane v. 700 10.0, v. 1000 10.1

lauantai 7. marraskuuta 2020

Forssa 19.10.

 Vonkari v. 700 27.1, v. 1000 29.6

Galileo Way v. 700 14.5, v. 1000 16.7

Zebe Von Bentz v. 700 15.4, v. 1000 16.0

Rallin Muisto v. 700 27.1, v. 1000 28.5

Selene Lune v. 700 13.1, v. 1000 14.7

BWT Ellospank v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Kuopio 19.10.

Call It Fighter v. 700 16.8, v. 1000 18.3

Fight Back v. 700 16.3, v. 1000 17.1

Elaiza Camto v. 700 16.1, v. 1000 15.8

Piedmont v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Valtori v. 700 26.1, v. 1000 26.2

Axevalla 18.10.

 Mahara Gutha v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Keylor Navas v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Air Space v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Arc En Ciel v. 700 11.2, v. 1000 12.9

Valhorna Face v. 700 14.8, v. 1000 15.0

Sato v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Eldorado B. v. 700 10.1, v. 1000 10.9

Lahti 18.10.

 Rising Thunder v. 700 18.3, v. 1000 18.8

Sorretun Voima v. 700 26.0, v. 1000 26.4

T.Rex v. 700 9.0, v. 1000 11.1

Vietävän Patukka v. 700 26.4, v. 1000 27.5

Ihagua F.Boko v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Truedream A.F. v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Lotus One v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Max Mili v. 700 18.7, v. 1000 19.3

Carls Santana v. 700 14.1, v. 1000 16.0

Gävle 17.10.

 Hombre D v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Radetzky v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Speedy Tilly v. 700 9.4, v. 1000 11.4

Millie Millionaire v. 700 9.6, v. 1000 10.8

Global Agreement v. 700 8.2, v. 1000 9.9

Heavy Sound v. 700 8.3, v. 1000 10.2

Indra's Secret v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Heading Referece v. 700 9.8, v. 1000 10.4

Jaguar C.Boko v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Vermo 17.10.

 Julmin v. 700 22.5, v. 1000 24.6

Hollaus v. 700 24.8, v. 1000 26.0

Mascate Match v. 700 10.5, v. 1000 12.0

He Is Felix v. 700 12.5, v. 1000 13.3

MAS Bella v. 700 14.0, v. 1000 14.5

Malkkin v. 700 24.5, v. 1000 25.1

Com Milton v. 700 9.2, v. 1000 11.7

Lexus Dream v. 700 9.7, v. 1000 11.1

Seinäjoki 17.10.

 Want To Wheels v. 700 14.2, v. 1000 14.2

Pofori v. 700 26.9, v. 1000 28.0

Poulter v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Matteus Kevätön v. 700 29.1, v. 1000 29.6

Säihkeen Sähinä v. 700 24.7, v. 1000 24.5

Fast Time v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Jamir v. 700 25.0, v. 1000 25.7

Troopers v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Oulu 16.10.

 Mick Windcape v. 700 16.3, v. 1000 17.2

Hard To Trick v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Boogiewoogie Laday v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Stargazer Lily v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Tarun Tuhkimo v. 700 25.4, v. 1000 25.9

Mountain St Leo v. 700 16.4, v. 1000 16.2

Solvalla 16.10.

 Admiral As v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Alet It GO v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Kantens Rose v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Madronjo v. 700 15.4 ,v. 1000 15.3

Dearest v. 700 15.2, v. 1000 15.1

Raja Knight v. 700 15.0, v. 1000 15.0

Pori 16.10.

 Talisman Avenger v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Ville Kalle v. 700 24.3

Huisi Hemmo v. 700 25.8, v. 1000 26.0

Hope Sunrise v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Eetu Rols v. 700 28.2, v. 1000 28.5

In Royalty Boko v. 700 9.7, v. 1000 11.1

He Is In v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Maze Match v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Chestnut Sala v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Mikkeli 16.10.

 Gianna Sisu v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Valkia v. 700 26.2

Zamantha Knick v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Spunky Girl v. 700 13.1, v. 1000 13.3

Nuga Rols v. 700 25.9, v. 1000 25.5

Delightful Moment v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Ashley Face v. 700 15.4, v. 1000 16.5