Hae tästä blogista

keskiviikko 31. heinäkuuta 2019

Jämsä 14.7.

Our Lexa v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Rokkoff v. 700 24.8, v. 1000 25.4
Cash In Press v. 700 14.6, v. 1000 15.8
What's Up Cloud v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Larvan Hurmos v. 700 23.5, v. 1000 23.6
Victor Quo Vadis v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Sävel-Taika v. 700 21.4, v. 1000 22.1
M.T.Kitty v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Inflammable Jam v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Hymynvälke v. 700 25.2, v. 1000 26.4
Curakao v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Ylivieska 14.7.

Harmicrobot Tinker v. 700 19.8, v. 1000 19.9
Ihalempi v. 700 27.1, v. 1000 28.3
Jimmy Ray v. 700 13.5, v. 1000 14.9
Super Classic v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Hipatsu v. 700 25.2, v. 1000 26.1
Dust Collector v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Elma Sol v. 700 17.0, v. 1000 17.6
I Feel On Fire v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Årjäng 13.7.

Highspeed Dynamite v. 700 13.6, v. 1000 13.8
Scotch Brodde v. 700 9.7, v. 1000 11.6
Corleone D.K. v. 700 10.3
Nana Boko v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Virginia Grif v. 700 7.3, v. 1000 9.1
Pegasus All Over v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Hope And Dreams v. 700 12.7, v. 1000 11.9
Red Rock Canyon Ås v. 700 9.8, v. 1000 11.2
Milligan's School v. 700 10.1, v. 1000 9.9

Tornio 13.7.

Punxsutawney v. 700 18.2, v. 1000 17.8
Fancy Creek v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Pofori v. 700 27.6, v. 1000 27.0
Erehys v. 600 28.1, v. 1000 25.8
Roberto Diver v. 700 15.1, v. 1000 14.1
She Is Cecilia v. 700 14.8, v. 1000 14.2
Vixen v. 700 24.4, v. 1000 22.6
Hesiod v. 700 13.7, v. 1000 13.5
Turno di Azzurra v. 700 13.0, v. 1000 12.2

Turku 13.7.

Elevis v. 700 28.5, v. 1000 27.9
Blandon v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Silenos Clearsky v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Selene Lune v. 700 14.2, v. 1000 14.1
Mellun Myrsky v. 700 25.1, v. 1000 25.1
Westcoast Skipper v. 700 14.5, v. 1000 14.5
Zertor v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Laari v. 700 27.0, v. 1000 26.9
No Limit Star v. 700 14.7, v. 1000 14.9

Jämsä 13.7.

Enjoy's Paycheck v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Forest Polestar v. 700 15.8, v. 1000 16.8
King Of Memory v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Such A Fairy v. 700 14.2, v. 1000 15.0

Axevalla 12.7.

Kantens Rose v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Bodybuilder v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Conrads Rödluva v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Racing Brodda v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Flaming Ace Sisu v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Zeta Kronos v. 700 8.9, v. 1000 10.6
Hankypanky Rubyred v. 700 11.4, v. 1000 12.4

tiistai 30. heinäkuuta 2019

Teivo 12.7.

Racing Boy v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Novan Voitto v. 700 25.5, v. 1000 26.8
Fulllhand Comery v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Summer Season v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Mattilan Miina v. 700 28.0, v. 1000 27.6
Liisan Tulilintu v. 700 19.6, v. 1000 21.9
Callela Louis v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Örebro 11.7

Acclamation v. 700 13.5.
Alesso v. 700 14.7, v. 1000 14.1
Airy Fairy v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Ural v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Twigs Florikash v. 700 9.1
Fort Knox v. 700 12.4, v. 1000 12.5
Intense Boko v. 700 11.2, v. 1000 11.9
Fairplay Pellini v. 700 10.4, v. 1000 11.5
Bailamos v. 700 13.6, v. 1000 13.3
Groupie Soll v. 700 11.7, v. 1000 12.3

Seinäjoki 11.7.

Lumino v. 700 26.7, v. 1000 26.6
Countess Zolletta v. 700 12.5, v. 1000 15.6
Villimissi v. 700 27.9, v. 1000 29.3
Lex Legacy v. 700 17.9, v. 1000 18.0
Bond Eagle v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Sävel-Taika v. 700 23.2, v. 1000 24.3
Feeling Dream v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Bosse Nice v. 700 13.2, v. 1000 13.3
Mäen Eino v. 700 25.8, v. 1000 26.0
Sahara Rouge v. 700 12.1, v. 1000 12.4

maanantai 29. heinäkuuta 2019

Visby 10.7.

Falm v. 700 14.9, v. 1000 14.7
Mellby Highball v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Yieldson v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Global Welcome v. 700 14.0, v. 1000 13.9
Paris By Cash v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Perfect Spirit v. 1000 12.5
Magic Heart v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Llama Tooma v. 1000 15.8
Forever Newport v. 700 19.1, v. 1000 17.2
Enjoy's Topnotch v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Vermo 10.7.

An-Andree v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Mountain Twinkle v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Le Gros Bill v. 700 9.4, v. 1000 11.8
No Vice v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Vixeli v. 700 21.6, v. 1000 22.1
Cavalier Brodde v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Bosses Lady v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Vieskerin Virva v. 700 27.2, v. 1000 27.2

Solvalla 9.7.

Grevin Sisu v. 700 14.6, v. 1000 15.3
B.B.S.Day Dream v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Digital Service v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Uppohoppa v. 700 9.8, v. 1000 10.6
Ecurie D. v. 70010.1, v. 1000 12.7
Lady Zappa v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Cruise v. 700 14.1, v. 1000 15.1
King Sir Kir v. 700 10.3, v. 1000 11.3

Teivo 9.7.

Caroline Boost v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Glen Amore v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Diesel Degato v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Tuurin Elli v. 700 27.9, v. 1000 28.2
El Senor Deo v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Juiceman v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Santo Grial v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Vilju v. 700 26.9, v. 1000 26.4

Rättvik 8.7.

Villiam v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Hankypanky Pagan v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Avena Jet v. 700 11.7, v. 1000 12.7
Desideria De Soze v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Couteau Rapide v. 700 12.9, v. 1000 13.11

Turku 8.7.

Jumpper Frost v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Cavalier v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Välähdys v. 700 24.8, v. 1000 24.9
Hymynvälke v. 700 26.8, v. 1000 27.4
Bastian v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Joyride Luxi v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Sahar B Boy v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Samvais v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Badass v. 700 11.1, v. 1000 12.9

Riihimäki 7.7.

BWT Angryman v. 700 12.7, v. 1000 14.5
War Child v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Boss v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Ponutella v. 700 26.9, v. 1000 28.3
Stonecapes Respect v. 700 15.3, v. 1000 16.6

Halmstad 6.7.

Vainqueur R.P. v. 700 9.4, v. 1000 10.2
Lexus Håleryd v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Twinkle Face v. 700 12.6, v. 1000 12.3
Zizou v. 700 11.1, v. 1000 11.8
Eppur Si Muove v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Cyber Lane v. 700 7.9, v. 1000 9.0
Fantasia Sisu v. 700 10.3, v. 1000 11.4
Comance Moon v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Maggie Cash v. 700 11.1, v. 1000 11.3
Exclamation Mark v. 700 9.6, v. 1000 10.0
Utah Broline v. 700 14.7, v. 1000 15.6

lauantai 27. heinäkuuta 2019

Kaustinen 6.7.

Kevinin Tähti v. 700 26.3, v. 1000 28.6
Excute v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Hamlet Star v. 700 11.4, v. 1000 13.4
Amorcito v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Erehys v. 700 22.9, v. 1000 23.6
Staro Moschino v. 700 11.3, v. 1000 12.1
Joriini v. 700 22.9, v. 1000 23.7
Amorce Savage v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Raggari v. 700 21.4, v. 1000 22.8
Next Direction v. 700 9.1, v. 1000 9.7
Gute Band v. 700 12.3, v. 1000 13.1

maanantai 22. heinäkuuta 2019

Kaustinen 5.7.

Boss Birdland v. 700 15.3, v. 1000 15.8
Lumi-Oosa v. 700 24.8, v. 1000 26.2
Wicasa Sioux v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Rupeltaja v. 700 23.9, v. 1000 25.1
Umberto Croft v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Jättipotti Pee v. 700 25.8, v. 1000 26.8
Willow Pride v. 700 10.0, v. 1000 11.0

Vermo 5.7.

Girl's Wish v. 700 17.1, v. 1000 17.6
Callela Everest v. 700 12.6, v. 1000 15.1
Truedream A.F. v. 700 14.2, v. 1000 13.7
Ruthless Chick v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Revenestor v. 700 13.1, v. 1000 14.7

Halmstad 4.7.

Sashay My Way v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Lord Flax v. 700 13.3, v. 1000 12.8
Vincent Horse v. 700 17.3, v. 1000 16.1
Undigious Diamant v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Pelle Barosso v. 700 15.0, v. 1000 14.3
Linda Sånna v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Evaluate v. 700 14.8, v. 1000 14.1
Viking Brodde v. 700 13.1, v. 1000 11.6
Zeus Bi v. 700 11.8, v. 1000 12.4
J.J. v. 700 13.9, v. 1000 12.8
Ochongo Face v. 700 17.4, v. 1000 16.3
Hevin Boko v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Evaluate v. 600 11.6, v. 1000 11.3
Tae Kwon Deo v. 700 10.3, v. 1000 10.7
Wood Lane v. 700 17.4, v. 1000 17.2

Mikkeli 4.7.

Kemun Muisto v. 700 24.9, v. 1000 25.8
Queenstyle v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Sippimies v. 700 24.9, v. 1000 25.4
Välkyn Tuisku v. 700 21.2, v. 1000 22.4
Destination One v. 700 17.0, v. 1000 16.3
Thai Profit v. 700 15.1, v. 1000 14.2
Pam Hallover v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Viksu Vilivei v. 700 25.3, v. 1000 26.9
Petis Mondon v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Gizelle Nyx v. 700 13.2, v. 1000 15.7

Lindesberg 3.7.

Angel Kronos v. 1000 16.7
Ad Hoc v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Canarsie v. 700 12.5, v. 1000 15.2
Zim Sala Bim v. 700 16.2, v. 1000 17.1
Jaques Noir v. 700 9.2, v. 1000 12.2
Mago v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Dexter Brick v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Elian Web v. 700 10.3, v. 1000 12.5
Poem In Motion v. 700 10.9, v. 1000 13.2
Global Anytime v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Vermo 3.7.

Rowhill's Killer v. 700 14.5, v. 1000 15.3
One Break Broline v. 70010.2, v. 1000 12.6
Hyvityksen Pyry v. 700 28.0, v. 1000 29.4
Pauhis v. 700 22.3, v. 1000 22.8
War Paint v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Roofer v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Zertor v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Starzinner v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Mark More v. 700 11.6, v. 1000 12.1

Solvalla 2.7.

Giordano Son v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Again Kronos v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Arras Cando v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Stonewashd Diamant v. 700 11.8, v. 1000 11.6
No Limit Queen v. 700 9.4, v. 1000 11.6
Power v. 700 10.4, v. 1000 10.8
Quarcia v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Hear For Home v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Staro Mcmillan v. 700 9.3, v. 1000 10.7

Teivo 2.7.

Elmo Etiäinen v. 700 30.7, v. 1000 31.1
Talisman Avenger v. 700 17.9
Donna Leonora v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Antin Onni v. 700 24.9, v. 1000 24.9
Angelico v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Inaccessible v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Heavy Beat v. 700 10.6, v. 1000 13.6
Liukon Vili v. 700 35.7, v. 1000 33.7
Free And Happy v. 700 15.1, v. 1000 15.7

Mantorp 1.7.

Shutter Island v. 700 13.3., v. 1000 13.9
Staro Nashville v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Tricky Face v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Miss Silver v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Zenzero Jet v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Ferry Boko v. 700 13.2, v. 1000 13.1

sunnuntai 21. heinäkuuta 2019

Joensuu 1.7.

Tazer v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Hello Kent v. 700 14.8, v.1000 16.3
Manin Muisto v. 700 23.5, v. 1000 24.5
Lewis Li v. 700 15.3
Piskon Pouta v. 700 24.2, v. 1000 24.8
Bad Moon Rising v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Rebel Royal v. 700 13.0, v. 1000 15.3
Bambalina Poof v. 700 17.1, v. 1000 17.9

Lahti 30.6.

Combatant Motion v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Mattilan Miina v. 700 25.7, v. 1000 27.5
Annin Vappu v. 700 21.9, v. 1000 23.8
Sun Capitano v. 700 11.8, v. 1000 12.0
Bobby Blue Frido v. 700 14.1, v. 1000 15.2
First Class Lady v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Graceful Swamp v. 700 12.2, v. 1000 13.9
BWT Divine v. 1000 14.1
Tähen Toivomus v. 700 20.0, v. 1000 20.6
Atupem v. 700 7.7, v. 1000 10.1
Feeling Dream v. 700 10.7, v. 1000 12.2

Eskilstuna 29.6.

Earl Variera v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Got To Dash v. 700 9.3, v. 1000 11.9
Southwind Hydro v. 700 9.3, v. 1000 9.7
Maximus M.M. v. 700 11.0, v. 1000 11.9
Zolly v. 700 11.8, v. 1000 12.3
On Track Piraten v. 700 13.2, v. 1000 13.3
Zalie Gar v. 700 8.7, v. 1000 9.9
Aetos Kronos v. 700 7.5, v. 1000 9.2
Mr Golden Quick v. 700 8.1, v. 1000 9.5

Lahti 29.6.

Sissin Sisu v. 700 24.0, v. 1000 25.0
Highscore Lica v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Eeti v. 700 25.3, v. 1000 25.3
Välkyn Tuisku v. 700 19.2, v. 1000 21.4
Atupem v. 700 9.2, v. 1000 11.1
Cameron Evo v. 700 8.0, v. 1000 10.2
Ranch Kelly v. 700 9.6, v. 1000 11.3
Stonecapes Queila v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Grant Boko v. 700 10.1, v. 1000 11.4
Le Gros Bill v. 700 10.2, v. 1000 13.1

Eskilstuna 28.6.

Flash Håleryd v. 700 12.3, v. 1000 12.1
On Stage Indika v. 700 16.1, v. 1000 15.9
Roller Coaster Ås v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Blissful Ignorance v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Liam Dana v. 700 9.4, v. 1000 11.2
Walkie Talkie v. 700 12.5, v. 1000 12.7

Vieremä 28.6.

Zio Paperone Jet v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Myrskyn Tuuli v. 700 27.6, v. 1000 28.7
Trouble Leader v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Mr Chance v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Tonight Leader v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Lappeenranta 28.6.

Quite So Yanky v. 700 17.6, v. 1000 18.4
Club Nord Chip v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Vilju v. 700 28.7, v. 1000 28.5
Max The Flax v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Berto Vaikko v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Brand Boost v. 700 15.9, v. 1000 17.7
Proud Angelique v. 700 16.8, v. 1000 16.6

keskiviikko 17. heinäkuuta 2019

Jägersro 27.6.

Muscle Valky v. 700 12.6, v. 1000 14.0
He Is In v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Global Venture v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Stud Muffin v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Bear My Name v. 700 10.5, v. 1000 11.6
Je t'Aime Perle v. 700 12.5, v. 1000 12.9
Ussara Mail v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Encore Un Sisu v. 700 10.7, v. 1000 12.0
Ferrari River v. 700 9.2

Jyväskylä 27.6.

Velaks v. 700 27.5, v. 1000 27.9
Vixeli v. 700 24.3, v. 1000 24.9
Lissun Eerikki v. 700 22.0, v. 1000 22.2
Merran Tahti v. 700 37.3, v. 1000 35.1
Lakuri v. 700 22.6, v. 1000 24.6
Liisan Tulilinti v. 700 22.7, v. 1000 23.6
Malkkin v. 700 24.7, v. 1000 26.0

perjantai 12. heinäkuuta 2019

Åmål 26.6.

Global Vision v. 800 13.6
Frozen Elsa v. 800 13.2
Exciting Chip v. 800 13.2
Ottens Flamma v. 800 14.8
Simb Triumph v. 800 15.1
Souzy v. 800 13.8
Maze Runner v. 800 11.4
Ottens Dibaba v. 800 11.4

Vermo 26.6.

No Limit Star v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Joihari v. 700 28.8, v. 1000 28.2
Bourbon Shark v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Hijack'em v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Cavalier v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Antin Helmi v. 700 28.2, v. 1000 29.6
First Revenge v. 600 12.8
Frosty Vice v. 700 11.3, v. 1000 12.1
BWT Angryman v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Solvalla 25.6.

El Gumbert v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Civilon v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Diana Zet v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Don't Mind Me v. 700 10.3, v. 1000 10.8
Ara v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Magnolia Boy v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Nice And Quick v. 700 13.0, v. 1000 12.6
Waffle Cone v. 700 9.8, v. 1000 11.2
Visa As v. 700 10.8

Kaustinen 25.6.

Cubus v. 700 13.0, v. 1000 15.4
Pofori v. 700 24.7, v. 1000 25.5
Bugs Bunny Buzz v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Bero Vaikko v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Parvelan Retu v. 700 24.6, v. 1000 25.9
Säihkeen Sähinä v. 700 28.3, v. 1000 28.9
Fastoche Thieben v. 700 11.2, v. 1000 12.6
L Dees Maggiesbest v. 700 10.1, v. 1000 11.9
Lovely Easy v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Vappuäijä v. 700 21.9, v. 1000 22.6

Halmstad 24.6.

Usain Töll v. 700 11.1, v. 1000 13.1
Empire v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Spartan Kronos v. 700 9.2, v. 1000 9.3
Betting Gangster v. 700 11.7, v. 1000 11.6
No Matter v. 700 9.6, v. 1000 12.0
Zeta Wise As v. 700 10.1, v. 1000 11.3
Dallas As v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Maggie Cash v. 700 11.2, v. 1000 11.9
El Gaitero Sisu v. 700 10.0, v. 1000 12.3
Roofie v. 700 9.6, v. 1000 10.8
Jopi v. 700 12.6, v. 1000 12.9

Kuopio 24.6.

Juise Julius v. 700 30.6, v. 1000 30.1
Benjamin Song v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Was Vegaz v. 700 12.8, v. 1000 15.3
MAS Dominant v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Vilju v. 700 25.4, v. 1000 26.8
Roberto Diver v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Vie De Dream v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Valkia v. 700 29.2, v. 1000 29.4
Je t'Aime Zon v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Vokkeni v. 700 26.2, v. 1000 27.2

Kalmar 23.6.

Moruga v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Booze v. 700 10.8, v. 1000 13.2
Hickomisschampagne v. 700 10.2, v. 1000 12.0
Pastor Power v. 700 9.6, v. 1000 11.4
Red Rock Canyon Ås v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Baron Gift v. 700 7.7, v. 1000 9.4
Delicious Ice v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Rafiki Fri v. 700 10.5, v. 1000 11.3
Vischio Holz v. 700 9.9, v. 1000 11.9
Dear Friend v. 700 7.7, v. 1000 9.6
Zinzan Cash v. 700 11.2, v. 1000 13.9

Kokemäki 23.6.

Zizzy Highness v. 700 16.6, v. 1000 16.6
Mellun Myrsky v. 700 27.8, v. 1000 26.3
Shadow Of Brisbane v. 700 15.1, v. 1000 15.2
Marcos Gallon v. 700 14.5, v. 1000 16.1
War Child v. 700 15.0, v. 1000 16.2
Ove v. 700 15.9, v. 1000 16.3

tiistai 9. heinäkuuta 2019

Rättvik 22.6.

Photo v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Istanbul Boko v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Zeta Kronos v. 700 9.0, v. 1000 10.5
Global Anytime v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Admiral As v. 700 11.2, v. 1000 13.8
Unique Juni v. 700 11.7, v. 1000 11.3
Evaluate v. 700 10.1, v. 1000 11.1

Kokemäki 22.6.

Härmä 22.6.

Katrin Ram v. 700 30.7, v. 1000 31.2
Indyana Joness v. 600 11.0, v. 1000 14.1
Conny Sisu v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Lakuri v. 700 24.8, v. 1000 25.3
Tequila Arette v. 700 10.8, v. 1000 13.1
Virginia Grif v. 700 11.4, v. 1000 12.1
Fiiling v. 700 20.4, v. 1000 21.9
President Lindy v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Real Red v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Tähen Toivomus v. 600 23.8, v. 1000 23.2

Vieremä 21.6.

Zio Paperone Jet v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Vernanto v. 700 23.6, v. 1000 24.1
Willy Wingston v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Lex Legacy v. 700 15.2, v. 1000 17.1
Lucky Cloud v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Harjujen Roomeo v. 700 26.2, v. 1000 27.9
Langen's Airborne v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Incredible Train v. 700 14.0, v. 1000 16.0

Härmä 21.6.

Hamlet Star v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Lumi-Nelli v. 700 27.4, v. 1000 28.1
Winds Of Change v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Zogo Match v. 700 13.4
Vixeli v. 700 21.1, v. 1000 22.1
Feeling Dream v. 700 10.7, v. 1000 12.0
Warre v. 700 22.8, v. 1000 23.6
Vixen v. 700 20.4, v. 1000 21.8
Juliette Lax v. 700 23.8, v. 1000 24.4
Outfield Olga v. 700 14.4, v. 1000 15.2

Dannero 20.6.

Spickleback Face v. 700 10.0, v. 1000 11.5
Te Queiro Grif v. 700 11.2, v. 1000 13.7
Chacha Sisu v. 700 11.8, v. 1000 12.6
Findus M. v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Härmä 20.6.

Hogan Star v. 700 17.5, v. 1000 17.1
Harppyee v. 700 17.2, v. 1000 16.5
Twinquit v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Mikkeli 20.6.

Lex Liberty v. 700 14.7, v. 1000 15.1
Kosen Kimallus v. 700 27.9, v. 1000 29.1
Justine Case v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Pauhis v. 700 21.6, v. 1000 21.0
Lonely Rider v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Santo Grial v. 700 11.5, v. 1000 13.9
Egoa On v. 700 20.6, v. 1000 22.6
Touhotin v. 700 28.9, v. 1000 29.0
Stonecapes Respect v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Vermo 19.6.

Cruise v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Click Bait v. 700 9.7, v. 1000 11.1
Mellby Free v. 700 9.1, v. 1000 9.4
Look Håleryd v. 700 10.7, v. 1000 12.2
Awaited v. 700 10.8, v. 1000 12.3
Who's Who v. 700 8.2, v. 1000 9.8
Real Caviar v. 700 10.0, v. 1000 10.8
Reckless v. 700 8.9, v. 1000 10.3
Avant Garde v. 700 9.1, v. 1000 10.2
Joyeuxanniversaire v. 700 10.6, v. 1000 12.0

Vermo 19.6.

Zebe Von Bentz v. 700 17.4, v. 1000 17.5
BWT Danger v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Frosty Vice v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Her Royal Highness v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Cape's Caviar v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Bring Me Brodde v. 700 12.2, v. 1000 12.1
Amour Amiko v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Pajas Face v. 700 12.0, v. 1000 12.4
Sand Pirate Ås v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Visby 18.6.

In Love Silas v. 700 13.4, v. 1000 14.5
She's My Secret v. 700 16.1, v. 1000 16.1
Playit Flax v. 700 17.7, v. 1000 17.6
Barbaresco V.W. v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Maharania Jons v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Xlnt Chili Tripel v. 700 11.1, v. 1000 11.0
Ottilia Fri v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Vespertilio Jet v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Teivo 18.6.

Villikuti v. 700 32.8, v. 1000 33.5
Donna Leonora v. 700 15.2, v. 1000 16.4
Hetviina v. 700 25.2, v. 1000 25.3
Starzinner v. 700 10.8, v. 1000 11.6
Lötens Elina v. 700 26.2, v. 1000 26.9
Spanish Rose v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Cavalier Brodde v.  700 12.7, v. 1000 14.0
O.F.V.Prince v. 700 11.2, v. 1000 13.3

Halmstad 17.6.

Gina Mearas v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Vertigo N.P. v. 700 13.5, v. 1000 13.9
Call Me Brodda v. 700 10.9, v. 1000 12.7
First One In v. 700 12.4, v. 1000 14.9
Zorn Brick v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Com Milton v. 700 12.0, v. 1000 12.3

Kuopio 17.6.

Lovely Girl v. 700 17.0, v. 1000 17.7
Boulder Dream v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Champion Boost v. 700 14.7, v. 1000 16.8
Ukebell Jet v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Lorutyttö v. 700 25.4, v. 1000 25.2
El Extreme v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Mäen Eino v. 700 26.5, v. 1000 27.2
Not A Clue v. 700 13.4, v. 1000 13.4

Turku 17.6.

Exceptional v. 700 14.6, v. 1000 14.7
Fiona Norr v. 700 15.0, v. 1000 16.2
Exclusive Koks v. 1000 13.8
Fired Up v. 700 13.8, v. 1000 14.1
New Grove United v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Peanuts v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Knows Best v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Madrid v. 700 12.5, v. 1000 12.7

Gävle 16.6.

Lord Of Tooma v. 700 11.0, v. 1000 12.9
Zolly v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Global Amazone v. 700 11.2, v. 1000 11.5
Aetos Kronos v. 700 9.1, v. 1000 10.1
Award Kronos v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Bythebook v. 700 11.3, v. 1000 11.7
Mascate Match v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Guzz Mearas v. 700 10.1, v. 1000 11.9
Cheerful Rivner v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Riihimäki 16.6.

Zumuman v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Hashtag v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Game Of Live v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Midsummer Love v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Jilian Lax v. 700 27.2, v. 100028.1
Joker Photo v. 700 12.8, v. 1000 13.0
Highscore Luca v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Touch Me Too v. 700 14.8, v. 1000 17.3

keskiviikko 3. heinäkuuta 2019

Boden 15.6.

Explosive River v. 700 13.0, v. 1000 13.1
PrettyBoy Floyd v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Macelleria v. 700 10.1, v. 1000 11.9
Hope And Dreams v. 700 9.9, v. 1000 10.9
Mellby Club v. 700 10.8, v. 1000 11.2
Bucks To Burn v. 700 9.1, v. 1000 9.7
Littleredcorvette v. 700 10.6, v. 1000 11.0
Milliondollarrhyme v. 700 8.5, v. 1000 9.7
Propulsion v. 700 8.3, v. 1000 9.7

Kouvola 15.6.

Morison v. 700 25.2, v. 1000 24.8
Carlos La Renta v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Hymynvirne v. 700 23.6
Builder's Caviar v. 700 11.6
Franklin Web v. 700 14.8
Don Corleone Trot v. 700 12.7
Club Nord Elit v. 700 12.4
Colonel v. 700 10.2
An-Andree v. 700 15.3

Teivo 14.6.

Liukon Vili v. 700 26.6, v. 1000 27.8
Feeling Classy v. 700 12.4, v. 1000 12.6
Bee Snipes v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Majestic Man v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Amazing Warrior v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Rapin Aatos v. 700 22.2, v. 1000 23.4
Tumble Dryer v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Mattilan Miina v. 700 26.9, v. 1000 26.8

Åby 13.6.

Pinto Bob v. 700 10.7, v. 1000 10.5
Leica Håleryd v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Dollar Rain v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Tipsy Face v. 700 15.8, v. 1000 16.2
Pelle Barosso v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Dallas As v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Seinäjoki 13.6.

Mootsartti v. 700 23.3, v. 1000 24.6
Celeritas Savage v. 700 14.5, v. 1000 16.6
Laura Express v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Warre v. 700 25.4, v. 1000 26.2
Hudson Web v. 700 12.8, v. 1000 12.9
Lakuri v. 700 21,9, v. 1000 23.0
Fade To Jam v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Cheri Sane  v. 700 12.6, v. 1000 14.3

tiistai 2. heinäkuuta 2019

Vaggeryd 12.6.

Express Lime v. 700 15.5, v. 1000 17.2
I'm Sailing v. 700 13.7, v. 1000 13.9
Beauty Leg v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Betting Queen v. 700 12.7, v. 1000 14.6
Elliot Coger v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Mr Creation v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Jesper Trot v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Kennedy v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Alegra B v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Vermo 12.6.

Flaviano v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Merran Tahti v. 700 26.4, v. 1000 27.1
Stonecapes Respect v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Sheikki v. 700 24.5, v. 1000 24.8
Conny Sisu v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Uccio v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Heavy Beat v. 700 10.5, v. 1000 12.6
Three Dee Nodo v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Solvalla 11.6.

Expensive v. 700 11.5, v. 1000 13.5
Visual Condition v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Prometheus v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Esprit Sisu v. 700 10.7, v. 1000 11.7
Joyeuxanniversaire v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Zaragoza v. 700 12.2, v. 1000 12.6
Flash Am v. 700 9.4, v. 1000 11.1
Alone v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Pori 11.6.

Meet Me In Shade v. 700 13.8, v. 1000 15.7
Huima Lento v. 700 24.7, v. 1000 25.3
I Had Enough v. 700 17.7, v. 1000 19.0
New Life Wheels v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Antin Onni v. 700 22.0, v. 1000 23.0
Hijack'em v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Langen's Cza Cza v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Hilun Vipinä v. 700 27.5, v. 1000 28.4
Queen Of The World v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Eskilstuna 10.6.

Policy Of Truth v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Jubel v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Mellby Hawaii v. 700 12.1, v. 1000 13.7
In Love Boko v. 700 12.0, v. 1000 11.7
La Mauresque v. 700 10.7, v. 1000 13.1
Sweet On You v. 700 12.6, v. 1000 14.3

Oulu 10.6.

True Lanc ev. 700 15.6, v. 1000 16.5
Fancy Creek v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Vaellus v. 700 24.1, v. 1000 24.1
Alladin Bro v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Little Boss v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Global Solidarity v. 700 13.5, v. 1000 13.9
Blady Saga v. 700 16.6, v. 1000 16.7
Take Home Message v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Joensuu 9.6.

Mercedesbergs v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Vilju v. 700 25.7, v. 1000 27.7
Brisenda v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Tuikun Poju v. 700 23.5, v. 1000 24.6
Hard To Trick v. 700 11.2, v. 1000 12.7
Easy Ri v. 700 18.5, v. 1000 17.2
Gizelle Nyx v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Kokemäki 9.6.

Råger v. 700 25.7, v. 1000 25.7
Pure Tanic E. v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Star It v. 700 16.6, v. 1000 17.4

Östersund 8.6.

Juliana Bore v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Requem Fora Dream v. 700 15.6, v. 1000 14.8
Digital Performer v. 700 9.7, v. 1000 12.0
Walkie Talkie v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Global Winner v. 700 10.9, v. 1000 11.7
Knifetown Lover v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Milligan's School v. 700 7.9, v. 1000 10.5
Te Queiro Grif v. 700 9.2, v. 1000 10.0

Jyväskylä 8.6.

Vappujätkä v. 700 24.7, v. 1000 26.7
Laareni v. 700 28.2, v. 1000 28.8
Hymynvirne v. 700 24.4, v. 1000 25.8
Parvelan Retu v. 700 25.5
Callela Louis v. 700 10.2
Mattilan Miina v. 700 27.7, v. 1000 28.5
Le Gros Bill v. 700 9.6
Marschall Match v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Tähen Toivomus v. 700 18.5, v. 1000 21.4
Surprise Rose v. 700 10.9, v. 1000 13.0
President Lindy v. 700 8.8, v. 1000 10.9