Hae tästä blogista

maanantai 27. elokuuta 2012

Kokemäki 24.8.

Passori v. 700 27.8, v. 1000 27.8
Cold Hard Princess v. 700 16.7, v. 1000 18.4
Witching Fame v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Excel Canyon v. 700 15.9, v. 1000 18.1
Hilan Taika v. 700 27.3, v. 1000 28.1
San Marino Wood v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Highlight Sound v. 700 17.5, v. 1000 17.8
Vilitar v. 700 32.7, v. 1000 31.5
Suristin v. 700 28.4, v. 1000 30.3
Sweet Mama Blue v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Forssa 24.8.

Mr Pekka v. 700 15.8, v. 1000 17.4
Croupier v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Mad Charmer Boy v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Dreamy Boom Boom v. 700 14.5, v. 1000 16.1

Lahti 23.8.

Super Pepper v. 700 15.8, v. 1000 18.0
Viksun Tyttö v. 700 26.7, v. 1000 29.2
As You Wish v. 700 17.7, v. 1000 17.6
Amazing Koks v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Firella Gold v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Barbara's Priha v. 700 15.4, v. 1000 17.4
Viirun Vitonen v. 700 26.5, v. 1000 26.8
Etoile Etain v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Mimosa Thumper v. 700 13.4, v. 1000 15.7

lauantai 25. elokuuta 2012

Vermo 22.8.

Southeast Joker v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Rikelme v. 700 24.4, v. 1000 24.6
Lady Bug v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Aldershore's Candy v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Einar Celeber v. 700 16.2, v. 1000 15.4
Kundun Östervang v. 700 14.2, v. 1000 14.0
Abandon Fire v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Edwin Ice v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Turbonina v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Meikun Merkki v. 700 23.1, v. 1000 24.7
Corona Boko v. 700 15.5, v. 1000 17.0

Teivo 21.8.

Wild Force v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Viinun Tuuri v. 700 26.5, v. 1000 27.6
Zelle's Escapade v. 700 13.6, v. 1000 16.1
Joint Oak v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Stone Capes Joy v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Multi Paris v. 700 15.2, v. 1000 15.8
An-Crater v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Gladius v. 400 12.0, v. 1000 14.5
R.R. Veera v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Ensilento v. 700 23.3, v. 1000 25.0
Tagline v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Mountain Bambi v. 700 13.4, v. 1000 15.4
Beyond A Glance v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Pike Princess v. 700 15.1, v. 1000 17.2

Turku 20.8.

Vikaro v. 700 32.2, v. 1000 32.2
Suvelan Tähti v. 700 24.7, v. 1000 25.5
BWT Engaged v. 700 19.2, v. 1000 19.3
Thomson Hoss v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Piiron Taiga v. 700 25.1, v. 1000 26.0
BWT Juggler v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Relax Ax v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Hangman Aria v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Enrico Narva v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Maravilla v. 700 15.4, v. 1000 16.6

perjantai 24. elokuuta 2012

Ylivieska 19.8.

Luni-Irina v. 700 30.0, v. 1000 31.4
Gonagans Josef v. 700 13.9, v. 1000 16.1
Dragon Dream v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Hurja-Aapeli v. 700 27.2, v. 1000 28.6
Sävelen Arttu v. 700 28.3, v. 1000 29.0
Julia Jat v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Fernando Kane v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Night Runner v. 700 17.4, v. 1000 18.1

Vaasa 18.8.

Near Airport v. 700 16.4, v. 1000 16.8
Akin Passi v. 700 23.9, v. 1000 25.4
Liukkaan Sissi v. 700 27.4, v. 1000 28.1
Brilliant Step v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Take The Cromwella v. 700 14.0, v. 1000 14.0
Napoleon Nova v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Huiman Muisto v. 700 32.2, v. 1000 31.8
Venus Raiso v. 700 17.1, v. 1000 18.0

Rovaniemi 18.8.

Elit Enrico v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Viespatar v. 700 31.9, v. 1000 32.1
Angelina Press v. 700 18.3, v. 1000 17.5
Emponce v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Zenita H v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Milady Leader v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Löten's Peanuts v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Lumi-Aatos v. 700 22.3, v. 1000 24.0
Alone Hope v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Felix Pro v. 700 11.2, v. 1000 12.7
Metkutus v. 700 25.2, v. 1000 25.1
Queen D's Rebel v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Passiton v. 700 24.7, v. 1000 26.0

Joensuu 17.8.

Boletti v. 700 31.5, v. 1000 32.7
Run The Show v. 700 14.4, v. 1000 17.9
Mäen Hovi v. 700 25.6, v. 1000 28.0
Last Moment v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Mikko Mania v. 700 29.3, v. 1000 28.7
Exit Eden v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Spendermania v. 700 15.1, v. 1000 14.8
Bisquit Laukko v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Quality Pilot v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Sophie Savage v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Leading Zefyr v. 700 14.8, v. 1000 15.2

Mikkeli 17.8.

Yepsterv. 700 14.5, v. 1000 14.4
Caramella Luca v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Eko Hurricane v. 700 17.6, v. 1000 17.7
Ponnen Aatos v. 700 23.6, v. 1000 24.4
Tähen Topelius v. 700 23.3, v. 1000 24.8
Ekoloki v. 700 24.1, v. 1000 25.8

sunnuntai 19. elokuuta 2012

Solvalla 15.8.

Kash's Cantab v. 700 10.0, v. 1000 10.8
La Bellouet v. 700 9.6, v. 1000 10.9
Tamla Celeber v. 700 8.6, v. 1000 10.5
She Loves You v. 700 8.5, v. 1000 10.9
Keen Kemp v. 700 10.1, v. 1000 11.2
Aponia Boko v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Maxwell Mayday v. 700 8.2, v. 1000 9.2
Womanizer v. 700 7.7, v. 1000 8.8
Friction v. 700 8.6, v. 1000 10.1
Amaru Boko v. 700 9.1, v. 1000 10.1

Vermo 15.8.

Holari v. 700 25.5, v. 1000 25.8
Inverigo v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Maggie's Cloud v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Brad de Veluwe v. 700 9.5
Merriment v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Air Gunner v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Aino-Ilona v. 700 21.7, v. 1000 23.0
Seven In Time v. 700 10.4, v. 1000 12.6
Wizard Dream v. 700 14.5

Seinäjoki 15.8.

Goddess v. 700 18.7, v. 1000 19.4
Turbulenssi v. 700 29.2, v. 1000 29.0
Goodwin v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Take That v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Sister's Boy v. 700 15.2, v. 1000 16.5
Four Johannes v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Minoque v. 1000 13.3

Teivo 14.8.

Race On Dora v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Willson Birdland v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Luiskeri v. 1500 24.0, v. 1000 24.2, v. 500 22.6
Dominik v. 700 22.3, v. 1000 24.4
Gilding Saber v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Nike di Girifalco v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Hoco's Deja-Vu v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Markus Energy v. 700 16.3, v. 1000 16.0
Sundsvik Showman v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Surprise Lord v. 700 12.0, v. 1000 14.1
Multiple Choice v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Tupla-Prinsessa v. 700 29.6, v. 1000 29.2

Lappeenranta 13.8.

Moon Flower v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Fager v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Viksun Tyttö v. 700 24.5, v. 1000 28.1
Tuli-Hisker v. 700 25.2, v. 1000 28.5
Ego Even v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Rapkin v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Symppis Poika v. 700 15.2, v. 1000 15.0
Girl's Hope v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Oulu 13.8.

Orto v. 700 28.2, v. 1000 28.8
Halfmoon's Hugo v. 700 14.8, v. 1000 16.5
Krobi v. 700 33.7, v. 1000 31.9
Tilun Veto v. 700 26.5, v. 1000 24.6
Aces Brandon v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Hose Dahlia v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Marry Me First v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Dresscode v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Hecas's Donna v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Texas Gel v. 700 16.5, v. 1000 16.2

Kuopio 12.8.

Sadesälli v. 700 33.8, v. 1000 33.5
Forintti v. 700 31.8, v. 1000 33.4
Vakta v. 700 28.8, v. 1000 29.9
Caramba v. 700 28.9, v. 1000 29.0
Mäen Hovi v. 700 26.6, v. 1000 27.9
Keiman Pislari v. 700 28.5, v. 1000 27.9
Perhon Tyttö v. 700 26.8, v. 1000 27.7
Meikun Merkki v. 700 22.8, v. 1000 23.7
Ruutu-Viesker v. 700 23.4, v. 1000 25.8

Pori 12.8.

Joint Oak v. 700 15.9, v.1000 16.4
Suvelan Tähti v. 700 25.6, v. 1000 26.4
Ensilento v. 700 26.1, v. 1000 25.7
Kemun Tutu v. 700 24.1, v. 1000 24.2
Stensro Ivar v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Choconette Cross v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Tourgan v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Callela Brisbane v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Cankus Ofelia v. 700 20.6, v. 1000 19.9

torstai 16. elokuuta 2012

Forssa 11.8.

Rambaldi v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Mad Charmer Boy v. 700 12.2, v. 1000 15.5
Wimdy Atlas v. 700 13.0, v. 1000 15.4
Wizard Stina v 700 22.1, v. 1000 23.8
Rim Bay Gabriel v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Ponnen Onni v. 700 20.1, v. 1000 22.3
Turbonina v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Oktaavia v. 700 19.4, v. 1000 22.0
Born In Birdland v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Albino Star v. 700 9.9, v. 1000 10.8
Amazing Soul v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Viipori v. 700 26.5, v. 1000 28.2
Southwind Tequila v. 700 11.0, v. 1000 13.1

sunnuntai 12. elokuuta 2012

Forssa 10.8.

Ekulius v. 700 25.0, v. 1000 26.1
Piiron Taiga v. 700 25.8, v. 1000 26.6
Grainfield Olivia v. 700 18.0, v. 1000 18.6
Lötens Blixt v. 700 25.3, v. 1000 27.6
Mellby Triumf v. 700 13.9, v. 1000 15.9
Exphoto v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Cherry Hall v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Sweet Mama Blue v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Stone Capes Luca v. 700 16.0, v. 1000 16.6
Omnia Response v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Kouvola 10.8.

Hello Kiti v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Jottei v. 700 27.8, v. 1000 28.5
Yepster v. 700 14.6, v. 1000 16.5
Ray Lloyd v. 700 14,5, v. 1000 15.5
Jane Sisu v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Mikkeli 9.8.

I.P. Tarina v. 700 30.0
Grant Me Glory v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Suivikas v. 700 22.8, v. 1000 23.1
Amazing Koks v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Esperiina v. 700 23.9, v. 1000 26.2
Mystery Velvet v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Large Leader v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Alone Hope v. 700 10.3, v. 1000 12.3
Lucky Toy Boy v. 700 15.5, v. 1000 15.2
Briso Hamilton v. 700 12.4, v. 1000 15.1

torstai 9. elokuuta 2012

Vermo 8.8.

Will Be Fever v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Jaguar Point v. 700 16.2, v. 1000 16.5
Rikelme v. 700 24.3, v. 1000 24.9
Greenhill's Bobby v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Andy Farming v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Minis Vang v. 700 9.8, v. 1000 10.7
Jaqueline Mon Ami v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Grainfield Leon v. 700 15.5, v. 1000 16.2

Kuopio 8.8.

Tender Pilgrim v. 700 18.5, v. 1000 18.9
Hillbilly Doris v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Aces Brandon v. 700 17.1, v. 1000 18.2
Loghill's King v. 700 17.8, v. 1000 18.2

Teivo 7.8.

Maisero v. 700 28.5, v. 1000 28.5
Ida Von Bentz v. 700 15.9, v. 1000 17.3
Empress Frido v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Holari v. 700 27.8, v. 1000 27.6
Eka-Assi v. 700 25.7, v. 1000 27.1
Eye of Laukko v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Livya v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Clarity v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Be Seen Free v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Vickwire v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Yoggi Yangster v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Ranch Jagger v. 700 15.7, v. 1000 15.8

Seinäjoki 6.8.

Werna v. 700 30.0, v. 1000 30.2
Bagheera Treasure v. 700 16.3, v. 1000 17.1
Texas Gel v. 700 15.9, v. 1000 16.3
Huvimeno v. 700 30.9, v. 1000 30.4
Feeling Girl v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Nous Esperons v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Aino-Ilona v. 700 22.9, v. 1000 22.8
Merriment v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Mimosa Thumper v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Jorilla v. 700 26.3, v. 1000 28.6

Riihimäki 5.8.

Marvin v. 700 34.5, v. 1000 35.3
Silent Bob v. 700 17.9, v. 1000 19.2
Citius v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Choconut Cake v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Temsin Tili v. 700 29.8, v. 1000 30.8
Linus Hip v. 700 11.5, v. 1000 14.8
Happy Days Vivian v. 700 13.6, v. 1000 17.4
Inner Circle v. 700 15.8, v. 1000 17.3
Duran Lord v. 700 16.7, v. 1000 17.4

tiistai 7. elokuuta 2012

Joensuu 4.8.

Sirkan Vire v. 700 28.9, v. 1000 28.8
Osmo Cosmos v. 700 15.1, v. 1000 15.2
Wizard Dream v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Vikkeni v. 700 25.1, v. 1000 26.0
Surprise Lord v. 700 9.6, v. 1000 11.0
Virijori v. 700 21.4, v. 1000 21.9
Hanna På Äng v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Aatteli v. 700 24.0, v. 1000 24.1
Vanquish v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Sign of Victory v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Maxwell Mayday v. 700 8.8, v. 1000 10.4
Hello Fabio v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Passiton v. 700 24.5, v. 1000 24.8

Turku 3.8.

Taikasalama v. 700 23.8, v. 1000 23.5
Michael Zolin v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Hit Avalanche v. 700 11.7, v. 1000 13.4
Loisto-Piirto v. 700 26.9, v. 1000 27.3
Golda Matador v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Asante v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Peakhill's Max v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Emmerline v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Clarity v. 700 13.2, v. 1000 15.4

Forssa 3.8.

Mad Charmer Boy v. 700 17.4, v. 1000 17.7
Croupier v. 700 14.0, v. 1000 16.5
Snowflake S v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Mack Charging v. 700 13.4, v. 1000 14.8

maanantai 6. elokuuta 2012

Kouvola 2.8.

I.P. Tarina v. 700 35.1, v. 1000 33.2
Cankus Que v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Vinteriska v. 700 28.2, v. 1000 27.9
Enzo Express v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Con Affetto v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Ravi De France v. 700 14.6, v. 1000 14.0
Mr Dumbledore. V. 700 15.9, v. 1000 17.4
Zunniva Hornline v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Henkan Huima v. 700 29.2, v. 1000 29.1

Helsinki 1.8.

Pearls For Girls v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Good Vibration E v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Callela Topclass v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Hexan Lexa v. 700 26.3, v. 1000 26.5
Stratus K.A. v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Tähen Topelius v. 700 23.4, v. 1000 24.3
Einar Celeber v. 700 14.0, v. 1000 14.0
Only Nice Power v. 700 17.3, v. 1000 17.7
Morning Workout v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Haastava v. 700 27.5, v. 1000 28.7

Seinäjoki 1.8.

Do It Dancing v. 700 17.2, v. 1000 18.3
Tupla-Prinsessa v. 700 29.2, v. 1000 28.9
Chipleader S v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Carajoso v. 700 16.8, v. 1000 17.5
Four Johannes v. 700 15.9, v. 1000 16.8

Lappeenranta 31.7.

Sirkan Vire v. 700 25.8, v. 1000 27.8
Biodiesel v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Vennelmon Voima v. 700 29.3, v. 1000 30.8
Amber Diablo v. 700 9.2, v. 1000 12.5
Meikun Merkki v. 700 23.0, v. 1000 24.8
Bablo Pellini v. 700 15.9, v. 1000 18.1
Jose Boy v. 1000 14.6
Heartbreaker Kid v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Hip Swing Up v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Nemea Beluga v. 700 13.7, v. 1000 17.3

Jägersro 31.7.

Winmecredit v. 700 11.0, v. 1000 11.1
Paisley v. 700 11.1
Up Date Hoss v. 700 9.4, v. 1000 10.5
Mermaid's Legacy v. 1000 12.6
Orione Spin v. 700 10.5, v. 1000 11.3
Resplendent Caviar v. 700 10.8, v. 1000 11.3
Aries v. 700 9.9, v. 1000 11.0
Quaker Jet v. 700 11.3, v. 1000 10.6
Legend Face v. 700 10.7, v. 1000 12.8

torstai 2. elokuuta 2012

Oulu 30.7.

Mian Mari v. 700 28.3, v. 1000 31.1
Rocky Croft v. 700 18.2, v. 1000 18.1
Eka-Assi v. 700 26.2, v. 1000 26.6
Erä-Heppu v. 700 23.7, v. 1000 24.0
Stoneisle Honey v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Railroad Man v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Lit Mane v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Hillbilly Dolly v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Magical v. 700 15.7, v. 1000 14.6
Briso Hamilton v. 400 12.8, v. 700 15.3, v. 1000 17.1

Vaasa 29.7.

Magical Annie v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Queen Streamline v. 700 12.1, v. 1000 13.5
Viipori v. 700 28.1, v. 1000 27.7
Margaretha v. 1000 15.4
Evert Kyu v. 1000 15.2
Anthony v. 700 13.1, v. 1000 13.7
So Santiago v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Goodwin v. 700 16.6, v. 1000 16.5

Riihimäki 29.7.

Victory Fling v. 700 18.3, v. 1000 19.4
Tiuhtityttö v. 700 30.6, v. 1000 31.5
Lonely Atlas v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Tiger Wood v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Hovin Arttu v. 700 31.4, v. 1000 30.8
Flower's Windy v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Mack Charging v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Hopihopi v. 700 22.7, v. 1000 24.7
Grainfield Hugo v. 700 13.4, v. 1000 16.8
Winter Cake v. 700 14.3, v. 1000 15.0