Hae tästä blogista

perjantai 28. tammikuuta 2011

Kouvola 27.1.

Viivin Wallu v. 700 33.5, v. 1000 32.5
Backhack v. 700 15.7, v. 1000 17.4
A.T. Vekkuli v. 700 31.0, v. 1000 30.5
Bellissima v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Blue Jewel v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Tähen Tuuri v. 700 25.1, v. 1000 25.6
Bambina B.R. v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Luiskeri v. 700 29.2, v. 1000 28.9

torstai 27. tammikuuta 2011

Vermo 26.1.

Super Model v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Celsius Ås v. 700 14.3, v .1000 16.2
Present S v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Feelis v. 700 26.9, v. 1000 27.2
Bluehill's Hero v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Gold Wing Check v. 700 13.3, v. 1000 15.6
Elven Shadow v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Hoviaho v. 700 28.5, v. 1000 29.2
Annie Jet v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Westcoast Janica v. 700 17.4, v. 1000 18.5

Teivo 25.1.

Hurran Usva v. 700 31.0, v. 1000 31.9
Supreme Challenge v. 700 18.5, v .1000 19.4
Zoogina v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Rydens Cindy v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Eagle's Arrow v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Take My Way v. 700 12.3, v. 1000 14.3
Aamun Aria v. 700 24.0, v. 1000 25.2
Amore v. 700 24.5, v .1000 26.5
BWT Firefox v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Daphne v. 700 14.0, v. 1000 16.1

keskiviikko 26. tammikuuta 2011

Jyväskylä 24.1.

Metka-Elli v. 700 28.7, v. 1000 29.2
Turpentine v. 700 15.4, v. 100017.2
Digital Area v. 700 14.2
Wisler v. 700 26.3, v. 1000 27.0
Tananaa v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Royal Ringo v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Rihanna Kähö v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Kaustinen 23.1.

Temen Valeri v. 700 32.3, v. 1000 32.8
Sani's Star v. 700 16.9, v. 1000 17.5
Larry Spike v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Vinskatti v. 700 28.8, v. 1000 30.3
Gillpori v. 700 25.4, v. 1000 27.3
Pay Back Runner v. 700 13.6, v .1000 16.0
Come As You Are v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Sir Iron Ghost v. 700 17.7, v. 1000 18.9

Lappeenranta 23.1.

Santalan Kaarna v. 700 31.8, v. 1000 33.4
Roi De Soleil v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Make Me Turn v. 700 17.2, v. 1000 17.6
Stron Girl v. 700 19.3, v. 1000 20.3

maanantai 24. tammikuuta 2011

Turku 22.1.

Scioto Dawn v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Kihus v.700 28.9, v. 1000 29.5
Ranch Get On v. 700 12.7, v.1000 14.3
Fiery Sid v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Raimat v. 700 25.7, v. 1000 26.7
Etoile Etain v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Elegance Kemp v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.0, v. 1000 26.1
Baker Birdland v. 700 14.2, v.1000 15.7
Hard To Stop v. 700 13.7, v. 1000 15.3
El Miss Uptown v. 700 16.3, v. 1000 16.5
Timbal Lake v. 700 17.9, v. 1000 18.1

Forssa 21.1.

Nauriskydön Veto v. 700 29.3, v. 1000 31.0
Rituhelmi v. 700 28.4, v. 1000 31.9
Blue Pine Pax v. 700 12.0, v. 1000 15.7
Curly Cat v. 700 16.6, v. 1000 18.2
Veine v. 700 27.7, v. 1000 29.1
Nitro Kemp v. 700 13.0, v.1000 14.8
Freshman Lee v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Mr Pekka v. 700 14.0, v .1000 15.5

Teivo 21.1.

Celebrity Wood v. 700 12.7, v. 1000 16.1
Incredible Dream D v. 700 15.8, v. 1000 16.4
One Big Family v. 700 17.2, v. 1000 18.4
Double Dot v. 700 12.6, v. 1000 14.8
Sir Sound v. 700 12.6, v. 1000 14.9

Lahti 20.1

Hopihopi v. 700 30.2, v. 1000 30.8
Rose Woodland v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Player v. 700 12.8, v. 1000 14.2
BWT Shamal v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Jetstream v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Virin Väiski v. 700 25.2, v.1000 26.4
Ben Ditto v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Monopoly v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Donna Giovanna v. 700 14.3, v. 1000 16.2

Vermo 19.1.

Tiger Corner v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Diablo Blend v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Ego Gem v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Ziller Boko v. 700 13.4
Eros Fortis v. 700 13.6, v. 1000 15.7
French Express v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Incredible Dream D v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Aksentti v. 700 31.2, v. 1000 31.3
Quartier Latin v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Teivo 18.1.

Mopari v. 700 29.0, v. 1000 29.6
Queen D's Rebel v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Mac Duncan v. 700 16.5, v. 1000 17.0
Viuhkan Vauhti v. 700 30.1, v. 1000 30.4
Rydens Cremona v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Nilas Gene v. 700 11.5, v. 1000 14.2
Keisar v. 700 26.0, v .1000 26.3
Tino Kustaa v. 700 25.5, v. 1000 26.2
Stone Capes Gun v. 700 15.0, v. 1000 16.2
Take My Way v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Mr Daylight v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Faithful Night v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Zoogina v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Chardus v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Jyväskylä 17.1.

Jolanda Lax v. 700 29.5, v. 1000 31.0
Backhack v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Double Dot v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Sweet Roberta v. 700 17.6, v. 1000 19.1
My Cup of Tea v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Espinozo v. 700 13.7, v. 1000 16.5
Tähti-Viiva v. 700 26.8, v. 100029.9
Tempting Kemp v. 700 16.1, v .1000 17.4
Green Pepper v. 700 13.5, v. 1000 17.2

Pori 16.1.

Beat It Birdland v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Ujori v. 700 30.4, v. 1000 30.3
Falco v. 700 17.6, v. 1000 17.5
Salomon Max v. 700 15.3, v. 1000 16.1

Seinäjoki 16.1.

Kantri v. 700 32.5, v. 1000 33.4
Rohee v. 700 34.2, v. 1000 34.6
Debbie's Dartque v. 700 17.3, v. 1000 17.6
Miss Even v. 700 17.0, v. 1000 17.3

Kouvola 15.1.

Poika-Viesker v. 700 28.2, v. 1000 28.1
Nooran Poika v. 700 28.5, v. 1000 29.2
Blue Jewel v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Wired Explosion v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Gold Wing Check v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Hovimäki v. 700 24.9, v. 1000 25.1
Little Sealord v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Swedpac F.H. v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Topper v. 700 31.9, v. 1000 31.6
It's Maggie v. 700 17.0, v. 1000 17.9
Ida's Oliver v. 700 16.5, v. 1000 16.4

Turku 14.1.

San Marino Wood v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Ruutu-Viesker v. 700 28.9, v. 1000 30.7
Daphne v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Secret Challenge v. 700 15.4 , v. 1000 15.4
I.P. Piirto v. 700 26.4, v. 1000 26.8
Look La Marc v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Stensro Kamomill v. 700 17.1, v. 1000 18.4
U-Two Hoss v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Jack Tempest v. 700 17.9, v. 1000 18.3

lauantai 22. tammikuuta 2011

Lahti 13.1.

Night Love v. 700 16.6, v. 1000 18.0
Piece of Choco v. 700 13.6, v. 1000 16.5
Eros Fortis v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Callela Benefit v. 700 12.6, v. 1000 15.1
Summer Power v. 700 15.9, v. 1000 18.0
Romeo Karsk v. 700 15.6, v. 1000 16.7

torstai 13. tammikuuta 2011

Vermo 12.1.

Crybaby v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Will Amirall v. 700 18.9, v. 1000 19.5
Wayne Victon v. 700 13.5, v. 1000 13.9
Joiviri v. 700 26.5, v. 1000 27.7
Ziller Boko v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Keisar v. 700 28.1, v. 1000 29.6
Rydens Cremona v. 700 12.6, v. 1000 15.6
Vilma Småbo v. 700 17.1, v. 1000 18.4
Victor Hit v. 700 17.9, v. 1000 18.4
Mudfield Maori v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Rosalie Rock v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Joensuu 11.1.

Neville High v. 700 14.0, v. 1000 16.2
Alvar The Wave v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Rissen Paras v. 700 26.2, v. 1000 27.6
Prick Du Ling v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Callela Shotgun v. 700 16.3, v. 1000 17.0

Oulu 10.1.

Erppa v. 700 29.0, v. 1000 29.2
Minto's Miky v. 700 16.5, v. 1000 17.3

Kaustinen 9.1.

Feelis v. 700 27.2, v. 1000 27.4
Kuba Silas v. 700 16.2, v. 1000 18.0
Satin De Satellite v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Eternell Blossom v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Kirmon Vire v. 700 29.1
Oskariina v. 700 32.5, v. 1000 33.7
Cheridan v. 700 16.2, v. 1000 17.8
Royal Ringo v. 700 15.9, v. 1000 15.9

Teivo 9.1.

Volsunen v. 700 35.2, v. 1000 36.4
Tajutar v. 700 33.6, v. 1000 34.2
Raplinki v. 700 29.9, v. 1000 29.8
Krossi v. 700 33.0, v. 1000 32.2
Queen D's Rebel v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Da Capo Laukko v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Fiery Sid v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Grimaldi v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Mandy Gran v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Mr Daylight v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Golda Ivory v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Cindicillious v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Hildegard v. 700 29.5, v. 1000 31.0
Hipi Lyyli v. 700 29.7, v. 1000 31.2
Bobby Ale v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Enter Flamboyant v. 700 14.6, v. 1000 14.4
One v. 700 18.2, v. 1000 19.3
Nora Cruise v. 700 18.2, v. 1000 18.7

Vermo 8.1.

Ranch Irina v. 70013.2, v. 1000 15.6
Visme v. 700 23.1, v. 1000 24.4
Emilio Jet v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Franko v. 700 23.5, v. 1000 24.7
Mönster v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Bisquito v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Oktaavia v. 700 20.3, v. 1000 21.1
Viper Acktion v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Little Sealord v. 700 13.2, v. 1000 13.4
You Wish v. 700 14.9, v. 1000 14.5
BWT Shamal v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Turku 7.1.

Rissen Muisto v. 700 30.9, v. 1000 31.0
Allyhills Ulrika v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Timbal Lake v. 700 18.9, v. 1000 19.6
Axel M.L. v. 700 16.0, v. 1000 17.1
May Cloud v. 700 13.2, v. 1000 16.1

Kouvola 6.1.

Lehtolan Sonja v. 700 34.9, v. 1000 33.7
Winding Road v. 700 18.6, v. 1000 18.0
Blue Jewel v. 700 18.3, v. 1000 17.7
Alex Von Bentz v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Tofastandtofurious v. 700 15.1, v. 1000 15.0
Goose Aston v. 700 16.4, v. 1000 17.4
Rico Friday v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Taikapoju v. 700 28.2, v. 1000 28.5
Winding Avenue v. 700 18.4, v. 1000 18.7

keskiviikko 5. tammikuuta 2011

Vermo 5.1.

Vanity Hoss v. 700 17.0, v. 1000 18.6
Joivi v. 700 25.8, v. 1000 27.0
Aamun Aria v. 700 25.4, v. 1000 26.4
Alice Laukko v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Bluehill's Hero v. 700 13.2, v. 1000 15.8
Cindicilious v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Marshland Sky v. 700 12.9, v. 1000 15.3

Pori 4.1.

Venture Wish v. 700 16.4, v. 1000 18.1
Viksu Vikkelä v. 700 29.2, v. 1000 30.2
Mr Scovere v. 700 16.8, v. 1000 17.6
William Step v. 700 13.8, v. 1000 15.5
Mix Lex Pepper v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Still Sexy v. 700 14.2, v. 1000 17.4
Vietteli v. 700 30.4, v. 1000 30.7
Trimmi v. 700 26.5, v. 1000 27.4
Miss Barbenette v. 700 15.7, v. 1000 17.9
Asante v. 700 15.4, v. 1000 16.8

Seinäjoki 3.1.

Romeo Karsk v. 700 17.8, v. 1000 17.4
Wasa Aragorn v. 700 17.3, v. 1000 17.6
Charbora v. 700 15.6, v. 1000 15.3
Zoogina v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Senior Kievitshof v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Lokson Lipper v. 700 29.4, v. 1000 29.9
Waltter H v. 700 16.7, v. 1000 16.9

Kuopio 2.1.

La Liga v. 700 17.4, v. 1000 17.0
Two White Socks v. 700 17.2, v. 1000 19.1
Wisler v. 700 28.7, v. 1000 30.4
Athene v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Metka Elli v. 700 30.0, v. 1000 31.5
Vanille v. 1000 29.3

Forssa 2.1.

Merin Toive v. 700 33.9, v. 1000 34.9
Memento Vivere v. 700 16.4, v. 1000 17.9
Nujutar v. 700 27.1, v. 1000 30.0
Vittorio v. 700 15.1, v. 1000 18.4
Alex Von Bentz v. 700 13.2, v. 1000 15.8
Baccus Fortis v. 700 11.6, v. 1000 14.0
Mr Pekka v. 700 17.8, v. 1000 18.6

Teivo 1.1.

Vamos Kemp v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Awesome Cookie v. 700 16.4, v. 1000 16.9
May Cloud v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Zoogina v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Joiviri v. 700 26.3, v. 1000 26.6
Emilio Jet v. 700 15.5, v. 1000 15.6
Visul v. 700 24.1, v. 1000 24.8
El Mr Spur v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Baccus Fortis v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Swedpac F.H. v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Bianca Journey v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Hard Rock Angel v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Keisar v. 700 28.0, v. 1000 27.6
Scioto Dawn v. 700 17.1, v. 1000 18.1
Borups Ivan v. 700 17.2, v. 1000 17.4

Vermo 29.12.

Gerald Comery v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Nujutar v. 700 31.0, v. 1000 31.2
Do It Best v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Wired Explosion v. 700 11.8, v. 1000 14.0
Even Steven v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Rikurilla v. 700 27.2, v. 1000 27.9
Big Girl v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Uncle Kemp v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Zilvester St v. 700 15.6, v. 1000 17.2
Timbal Lake v. 700 15.1, v. 1000 16.8

Teivo 28.12.

Vilma Småbo v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Mac Duncan v. 700 16.7, v. 1000 17.3
Vertical Limit v. 700 16.3, v. 1000 17.0
Titane Nordique v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Max Moonlight v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Emil Yankee v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Golda Ivory v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Mammal v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Sophielli v. 700 16.5, v. 1000 18.1
New Nightmare v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Jubilation v. 700 15.5, v. 1000 16.9
King Valley v. 700 14.2
Heilan Haave v. 700 32.6, v. 1000 32.8
Krossi v. 700 32.2, v. 1000 32.4

Lahti 26.12.

Thanksforthememory v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Little Cone v. 700 18.1, v .1000 18.3
Morgoli v. 700 29.0, v. 1000 29.1
Bisquito v. 700 11.9, v. 1000 13.8
Little Sealord v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Helmen Vili v. 700 26.8, v. 1000 27.5
Zazak Betzei v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Cranberry Pellini v. 700 14.5, v. 1000 15.6

sunnuntai 2. tammikuuta 2011

Vermo 22.12.

Fanny Farming v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Race Pilot v. 700 13.7, v. 1000 14.4
King Reinhold v. 700 14.2, v. 1000 14.0
Bluehill's Hero v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Oma Karsk v. 700 15.0
R.R. Tulos v. 700 26.6, v. 1000 28.6
Sahara Primasheet v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Awesome Cookie v. 700 15.7, v. 1000 17.4

Teivo 21.12.

Menopassi v. 700 34.5, v. 1000 33.3
Nauriskylän Veto v. 700 32.9, v. 1000 34.1
Phandora v. 700 14.6, v. 1000 16.5
Zoogina v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Big Girl v. 700 15.0, v. 1000 16.5
New Nightmare v. 700 14.7, v. 1000 16.5
William Step v. 700 14.5, v. 1000 17.4
Aamun Aria v. 700 25.1, v. 1000 26.2
Feelis v. 700 24.9, v. 1000 26.2
Cranberry Pellini v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Vertical Limit v. 700 16.2, v. 1000 17.8
Lindan Likka v. 700 28.8, v. 1000 30.3
Julianna Forbes v. 700 15.9, v. 1000 17.7

Lappeenranta 19.12.

Ustikka v. 700 25.9, v. 1000 27.1

Kouvola 18.12.

Rosalie Rock v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Roi De La Ville v. 700 18.5, v. 1000 17.3
Express Ernest v. 700 16.1, v. 1000 17.3

Seinäjoki 18.12.

Liquorice Pipe v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Visul v. 700 21.4, v. 1000 23.1
Zimba Boko v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Vilskin Loisto v. 700 28.9, v. 1000 28.9
Lista Topgun v. 700 12.6, v. 1000 15.1
Ballerina Luxx v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Ranch Get On v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Tagline v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Lucky Twotwo v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Nina Nicole v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Eyes On Vice v. 700 17.2 , v. 1000 18.0
Tino Kustaa v. 700 29.1, v .1000 28.3

Pori 17.12.

Asante v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Topin Musta v. 700 28.4, v. 1000 29.3
Deemed Reliable v. 700 16.8, v. 1000 16.0
I.P. Piirto v. 700 26.6, v. 1000 28.6
Allyhill's Ulrika v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Wiljam v. 700 29.4, v. 1000 29.6
Blue Pine Pax v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Angeles Stara v. 700 15.9, v. 1000 16.2
Marshland Sky v. 700 16.6, v. 1000 17.1

Forssa 17.12.

Memento Vivere v. 700 12.3, v. 1000 15.1
BWT Greenlight v. 700 11.6, v. 1000 14.4
Extreme Energy v. 700 15.3, v. 1000 16.5
New Nightmare v. 700 12.4, v. 1000 15.7

Lahti 16.12.

Ustikka v. 700 27.6, v. 1000 28.0
Exo Laros v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Rompi v. 700 29.1, v. 1000 30.2
Quartier Latin v. 700 14.6
Di Caprio Tuna v. 700 16.2, v. 1000 16.2
The Gun v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Transformer v. 700 14.7, v. 1000 15.8