Hae tästä blogista

tiistai 28. marraskuuta 2017

Forssa 19.11.

Oxhouse Forty-Four v. 700 17.6, v. 1000 18.8
Rock On Roof v. 70013.1, v. 1000 16.0
Valssaus v. 700 30.1, v. 1000 30.8
Carmalt Mustang v. 700 14.1, v. 1000 16.1
Anastacia Trot v. 700 15.4, v. 1000 16.8
Blues Brother v. 700 14.2, v. 1000 17.0

Pori 18.11.

Silvester v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Selene Lune v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Mighty Man v. 700 16.2, v. 1000 16.3
Excalibur It v. 700 17.4, v. 1000 17.4
Power Cloud v. 700 17.9, v. 1000 18.1

maanantai 27. marraskuuta 2017

Jyväskylä 18.11.

R.R. Tuike v. 700 26.1, v. 1000 27.1
Bean Dead Cert v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Leemark's Giselle v. 700 17.1
Gracful Swamp v. 700 16.2
Ricocone v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Free Me v. 700 10.1, v. 1000 12.9
Mr Hot Shot v. 700 12.7
Callela Eliza v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Taiga Tuulia v. 700 27.0, v. 1000 28.9
Por Nie Rock v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Rajatapaus v. 700 27.0, v. 1000 27.8

Romme 17.11.

Global Thunder v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Photo v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Dragondamour Sisu v. 700 15.0, v. 1000 14.6
Calamara's Girl v. 700 12.0, v. 1000 14.6
Västerbo Grosbois v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Turku 17.11.

Star It v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Twist Of Fate v. 700 11.6, v. 1000 13.2
Nefertiti Frido v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Le Gros Bill v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Callela Lisbeth v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Shadow Of Brisbane v. 700 15.1, v. 1000 15.2
Axel Foley v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Tementikko v. 700 26.3, v. 1000 27.0

Åby 16.11.

Zoko Lane v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Apple Rose v. 700 19.5, v. 1000 18.7
Toutou v. 700 14.8, v. 1000 14.8
Global Upper Style v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Utrecht Rapid v. 700 13.7, v. 1000 13.4

Kouvola 16.11.

International Diva v. 700 17.2, v. 1000 16.7
Three Dee Nodo v. 700 16.6, v. 1000 17.1
Rowhill's Jack v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Rebel Rapid v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Bret Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Black Maya v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Koivun Tähti v. 700 26.5, v. 1000 26.2
Zavenue v. 700 17.7, v. 1000 17.8

sunnuntai 26. marraskuuta 2017

Bergsåker 15.11.

Guiseppe Boko v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Bergakungen F. v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Kaviar Viking v. 700 17.5, v. 1000 17.6
Cabourg Hanover v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Drizzle C.C. v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Forecast v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Global Teardrop v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Solvalla 15.11.

Dartagnan Sisu v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Global Welcome v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Villarrica v. 700 14.4, v. 1000 14.4
Attraversiamo v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Iller Tooma v. 700 11.1, v. 1000 13.7
Mint Sånna v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Arsenal v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Rainbow of Nando v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Vermo 15.11.

Let's Get Cloud v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Epione v. 700 32.0, v. 1000 31.9
Emptybook v. 700 16.3, v. 1000 16.5
Fakir Victory v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Tuiskuta v. 700 27.0, v. 1000 27.7
Cold Seastar v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Guido Di Quatto v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Yato's Red Flash v. 700 16.6, v. 1000 16.8
El Dirtyman v. 700 12.4, v. 1000 14.6

Jägersro 14.11.

Bamboleo v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Speedy Face v. 700 13.1, v. 1000 12.5
Filur Sisu v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Spartan Kronos v. 700 10.0, v. 1000 11.3
Alicia Bore v. 700  14.9, v. 1000 15.1
Önas Nougat v. 700 16.6, v. 1000 15.9
Liza With A.Z. v. 700 14.5, v. 1000 14.1
Uptothe Chapel v. 700 12.1, v. 1000 12.2
Xlnt Conways Class v. 700 13.8, v. 1000 13.8

Teivo 14.11.

Maccabi Yosef v. 700 17.0, v. 1000 18.2
Vennelmon Tyyne v. 700 34.4, v. 1000 32.8
Solo Laser v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Tapsan Tahti v. 700 28.2, v. 1000 27.7
Silvester v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Denny Crane v. 600 15.0, v. 1000 15.5
Finally Famous v. 700 14.8, v. 1000 14.7
Rock On Roof v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Västerbo Locksmith v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Liekin Muisto v. 700 27.9, v. 1000 28.7

lauantai 25. marraskuuta 2017

Mantorp 13.11.

Gravity Falls v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Yetsye v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Slade H.H. v. 700 12.4, v. 1000 15.1
Baja Rosa Akema v. 700 13.5, v. 1000 13.3
Mythology Bluechip v.11.2, v. 1000 11.8
On The Line v. 700 15.3, v. 1000 14.8

Kuopio 13.11.

Julle Boy v. 700 17.8, v. 1000 18.0
Vilma Lyydia v. 700 27.0, v. 1000 27.0
Silence Whish v. 700 17.0, v. 1000 18.6
Willy Wingston v. 700 13.8, v. 1000 14.6
E.V. Jory v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Malkkin v. 700 30.0, v. 1000 30.1

keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Seinäjoki 12.11.

Helen Is Her Name v. 700 16.7, v. 1000 17.2
Zelda Gowan v. 700 18.5, v. 1000 19.3
Manionni v. 700 24.6, v. 1000 26.8
Always To Excel v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Usko Eevertti v. 700 32.2, v. 1000 32.3
Proserpine v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Liinan Liekki v. 700 29.7, v. 1000 29.9
Angle of Nazareth v. 700 17.6, v. 1000 17.8

tiistai 21. marraskuuta 2017

Joensuu 12.11.

Ain't She Sweet v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Sirkan Samu v. 700 28.9, v. 1000 28.5
Gollum v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Earp Boko v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Eskilstuna 11.11.

Julia af Solnäs v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Tornado Jet v. 700 18.9, v. 1000 18.4
Remember Rivner v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Supr Nice v. 700 12.3, v. 1000 12.1
Very Kronos v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Nadal Broline v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Glenn Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Eelis v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Staro Ivy League v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Track Angle v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Enzo Boe v. 700 17.6, v. 1000 16.8

lauantai 18. marraskuuta 2017

Vermo 11.11.

MAS Bella v. 700 15.6, v. 1000 17.3
Tementikko v. 700 26.4, v. 1000 26.4
Merit v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Valppaus v. 700 27.8, v. 1000 27.7
Carleman v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Callaway Scoop v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Twist Of Fate v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Köppinen v. 700 23.8, v. 1000 24.9
Herman Halm v. 700 14.6, v. 1000 16.9
Rafa Parera v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Tir Du Caux v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Solvalla 10.11.

Qahar Q.C. v. 700 13.4, v. 1000 13.0
Son Of Triton v. 600 14.3, v. 1000 14.1
Undulat v. 700 14.3, v. 1000 13.9
Digital Furcola v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Fairplay Pellini v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Hawk Cliff v. 700 11.7, v. 1000 12.0

Ylivieska 10.11.

Atupem v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Archie Dream v. 700 13.5, v. 1000 15.9
Vilma Lyydia v. 700 24.9, v. 1000 26.3
Last Finn v. 700 15.9, v. 1000 17.3
Disco Diandra v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Metkutus v. 700 25.8, v. 1000 27.1
She Is Frida v. 700 17.9, v. 1000 18.8

Pori 10.11.

Chloe Hoo v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Hotheaded v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Say It v. 700 12.9, v. 1000 14.2
El Pat v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Suomipoika v. 700 25.9, v. 1000 26.8
Black Ice Boost v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Champagne Bath v. 700 16.2, v. 1000 16.7

Åby 9.11.

Wilma Leggrowbach v. 700 10.7, v. 1000 11.6
Mill Ultra v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Fabulous v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Raket Brodde v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Photo Lavec v. 700 11.3, v. 1000 12.7
Proserpine v. 700 11.5, v. 1000 11.9

perjantai 17. marraskuuta 2017

Lahti 9.11.

Uusi-Valtsu v. 700 29.3, v. 1000 30.2
Hello Garfield v. 700 15.8, v. 1000 16.2
Allis Charmant v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Take A Bow v. 700 16.7, v. 1000 16.5
Golden Eleven v. 700 17.2, v. 1000 17.2
Valppaus v. 700 25.7, v. 1000 28.4
Yankee's Font v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Expectalot v. 700 16.6, v. 1000 18.3

Jägersro 8.11.

Il Vole v. 700 18.1, v. 1000 18.2
Cashmir v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Clay Neegård v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Miss General v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Triton Neegård v. 700 9.0, v. 1000 10.4
Earthquake Neo v. 700 10.7, v. 1000 12.7
Stud Muffin v. 700 10.2, v. 1000 11.7
Kash Brodda v. 700 10.5, v. 1000 11.7

Solvalla 8.11.

Duke Nukem v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Beautiful Bacardi v. 700 12.9, v. 1000 12.7
Mex Hösta v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Global Revenue v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Roofer v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Texas Elite v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Unique Juni v. 700 12.0, v. 1000 12.4
Mr Perfect v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Chaktar De Vandel v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Vermo 8.11.

Yato's Red Flash v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Picara v. 700 33.9, v. 1000 33.1
William Pine v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Rite On Birdland v. 700 17.1, v. 1000 17.6
Tähtimenevä v. 700 32.8, v. 1000 32.7
Joivaus v. 700 29.6, v. 1000 29.9
Laurila's Denethor v. 700 10.6, v. 1000 12.5
Astrophoto v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Axel Foley v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Sahara Preacherman v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Axevalla 7.11.

Malfoy v. 700 15.3, v. 1000 15.8
Woodland Avenue v. 700 15.5, v .1000 16.3
Home Run Sox v. 700 17.6, v. 1000 18.2
Livi Money Maker v. 700 14.9, v. 1000 14.6
Divine v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Tire Bouchon v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Baron S.T. v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Jejje Palema v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Naglo' Del Nord v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Georgia v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Teivo 7.11.

Kasturo v. 700 30.8, v. 1000 31.2
Maysa Mccool v. 700 18.4, v. 1000 18.1
Merran Jyske v. 700 29.1, v. 1000 30.1
Jeppas Pointter v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Rosi's Rodrigo v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Västerbo Purse v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Pyöriän Vilistys v. 700 27.4, v. 1000 27.6
Better Boss v. 700 15.5, v. 1000 16.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Jyväskylä 6.11.

Free Soul v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Rikastuva v. 700 28.9, v. 1000 28.7
Kips Patri v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Divo v. 700 15.7, v. 1000 17.5

Solvalla 5.11.

Serenity Hill v. 700 15.1, v. 1000 17.2
Fred Cobra v. 700 16.0, v. 1000 15.5
Gravity Falls v. 700 11.7, v. 1000 11.8
Barbouze Lascaux v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Ile Saint Louis v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Lady Rubinstein v. 700 14.1, v. 1000 13.9
Vida Loca Bi v. 700 10.2, v. 1000 13.1
Labellaragazza v. 700 13.9, v. 1000 13.8
Bucks To Burn v. 700 11.6, v. 1000 11.9

Oulu 5.11.

Make No Mistake v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Jolly Jane v. 700 20.4, v. 1000 21.1
Like Buljonki v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Tohari v. 700 28.6, v. 1000 29.0
Anaheim Kemp v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Remote Control v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Alfas Finans v. 700 18.5, v. 1000 18.8
Snowline Ace v. 700 18.8, v. 1000 19.6

Bergsåker 4.11.

Special Offer v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Viscount v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Barbed Wire Bronco v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Bryssel v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Global Trader v. 700 11.4, v. 1000 13.7
Izzy v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Don't Mind Me v. 700 11.2, v. 1000 12.5
Shadow Woodland v. 700 13.5, v. 1000 12.8
It's Showtime Zaz v. 600 10.9, v. 1000 11.1

Kouvola 4.11.

Graceful Swamp v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Lexus Dream v. 700 13.0
Västerbo Locksmith v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Aira Cloc v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Intuto v. 700 16.0, v. 1000 15.9
B. Tuuma v. 700 27.1, v. 1000 27.8
Maxwell Mayday v. 700 13.1
Tas Onnekas v. 700 27.1
Virin Eko v. 700 27.0
Cameron Evo v. 700 14.5, v. 1000 14.8

Romme 3.11.

M.T. Joinville v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Heading Reference v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Bear Abiba v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Knifetown Winner v. 700 10.8, v. 1000 11.5

Turku 3.11.

Yato's Red Flash v. 700 17.3, v. 1000 18.3
Confident Chip v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Shadow Of Brisbane v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Pälvi-Tuttu v. 700 28.2, v. 1000 28.9
Empire Shark v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Xavier K.A. v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Knockout Ses v. 700 16.5, v. 1000 17.0
Rafa Parera v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Samuel Sisu v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Kaustinen 3.11.

Laura Express v. 700 17.8, v. 1000 18.0
L. Dees Maggiesbest v. 700 14.8, v. 1000 16.9
Fade To Jam v. 700 13.8, v. 1000 13.9
Global Sensation v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Don Pescador v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Ryti-Tyttö v. 700 27.6, v. 1000 27.5
Mountain Hooligan v. 700 16.0, v. 1000 17.2
The One And Only v. 700 14.4, v. 1000 16.1

Kuopio 2.11.

Torahiko v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Club Nord Easy v. 700 16.2, v. 1000 16.7
Capricorn Lindy v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Lissun Assi v. 700 30.5, v. 1000 30.1
Kobardi v. 700 25.9, v. 1000 27.0
Venice v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Turtsin Tähti v. 700 27.9, v. 1000 29.3
Johnny Dahlia v. 700 13.4, v. 1000 15.1
Le Puy En Velay v. 700 15.7, v. 1000 15.7
Eka Inka v. 700 26.2, v. 1000 27.2

maanantai 13. marraskuuta 2017

Åby 1.11.

Bring Me Love v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Cuba Libre Ice v. 70011.4, v. 1000 11.5
Deferre Des Quatre v. 700 15.8, v. 1000 15.5
Ironman Pellini v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Tour Knight v. 700 13.0, v. 1000 13.1
Bonete v. 700 15.0, v. 1000 14.9
Conrads William v. 700 12.7, v. 1000 12.9
Cantona America v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Above All v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Solvalla 1.11.

Sallys Euphoria v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Digital Performer v. 700 10.7, v. 1000 12.6
Van Gils v. 700 15.1, v. 1000 14.8
Åskar v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Whataboutyou Zaz v. 700 14.9, v. 1000 16.9
Indoor Voices v. 700 12.7, v. 1000 12.8
Mr Perfect v. 700 12.4, v. 1000 13.0
D.D's Perseverance v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Vermo 1.11.

Masterstroke Aria v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Exuberance v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Angelico v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Rajatapaus v. 600 28.1, v. 1000 27.4
Lover v. 700 28.9, v. 1000 28.9
Laurila's Denethor v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Por Nie Rock v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Get Lucky v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Get Going Ginny v. 700 15.7, v. 1000 17.6

Axevalla 31.10.

Livi Magic v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Mightiness v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Fleet Hanover v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Fixie v. 700 13.2, v. 1000 13.6
Smevikens Cruiser v. 700 12.2
Viking Olympic v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Felicity Shagwell v. 700 10.3, v. 1000 12.9
Royal Fighter v. 700 11.2, v. 1000 11.6
Suner Sommar v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Teivo 31.10.

Sahara Preacherman v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Millcape's Devil v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Joriini v. 700 24.9, v. 1000 25.1
Vekoriina v. 700 30.5, v. 1000 31.0
Helen Is Her Name v. 700 21.6, v. 1000 19.6
Ribery v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Star Martini v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Club Nord Star v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Viekra v. 700 31.9, v. 1000 30.8
Callela Irene v. 700 14.3, v. 1000 15.0

sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Seinäjoki 30.10.

My Dream Anyway v. 700 15.1, v. 1000 16.1
High Profile v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Kat's Commander v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Mopolily v. 700 28.9, v. 1000 28.8
Outlaw Merci v. 700 12.0, v. 1000 12.4
A.T. Eka v. 700 24.6, v. 1000 26.1
Strait Iron v. 700 14.2, v. 1000 14.0
Wicasa Sioux v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Astrophoto v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Solvalla 29.10.

Bellatrix Zet v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Looks Likeaqueen v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Callela Lisbeth v. 700 11.3, v. 1000 10.7
Coin Perdu v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Makethemark v. 700 10.7, v. 1000 10.4
Xperia Knick v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Monark Newmen v. 700 11.6, v. 1000 11.8
Global Un Poco v.  700 12.1, v. 1000 12.4
Candy La Marc v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Muscle Hustle v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Husse Boko v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Uncertain Age v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Lahti 29.10.

Criminal v. 700 20.2, v. 1000 20.7
Stone Capes Liz v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Vieksa v. 700 30.3, v. 1000 30.6
Touched By Love v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Le Samuel v. 700 17.3, v. 1000 18.7
Mamajuana v. 700 14.3, v. 1000 16.8

Ylivieska 29.10.

Fjelstad Goggen v. 700 26.7, v. 1000 28.6
Blue For You v. 700 16.5, v. 1000 18.2
Camiel Kievitshof v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Atos Palmen v. 700 15.9, v. 1000 16.3
Felippe Star v. 700 16.4, v. 1000 17.9

Jägersro 28.10.

Fritjof v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Seprit Sisu v. 600 10.6
Staro Leonardo v. 600 13.6, v. 1000 14.2
Staro Ivy League v. 700 13.0, v. 1000 12.7
Now Or Never Flair v. 700 10.3, v. 1000 10.7
Arsenal v. 700 13.6, v. 1000 12.8
Wollafur v. 600 14.5, v. 1000 13.5
Generaal Bianco v. 700 11.1, v. 1000 12.9
Zenit Brick v. 700 10.3, v. 1000 10.0

Lappeenranta 28.10.

Nizza v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Milady Amok v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Klena Vito v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Lassard v. 700 13.9, v. 1000 16.2
We're Gonna Win v. 700 15.3, v. 1000 18.4
Rebal Race v. 700 18.6, v. 1000 19.5

Pori 28.10.

Modena Meisels v. 700 17.4, v. 1000 17.7
Beat Of Love v. 700 16.9, v. 1000 16.4
Andree v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Larvan Hurmos v. 700 28.1
Sirukasson v. 700 37.0, v. 1000 35.7
Välähdys v. 700 29.1, v. 1000 27.2
Inspis Arioso v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Reason To Believe v. 700 17.7, v. 1000 18.7
Turelius v. 700 29.5, v. 1000 28.9
Venice v. 700 14.6, v. 1000 16.8
Tulinko v. 700 25.7, v. 1000 26.2

Örebro 27.10.

Massitj v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Barmaid v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Love Matters v. 700 9.4, v. 1000 10.7
Shiraz Chess v. 700 14.8, v. 1000 15.3
 Happy Pal v. 700 13.1, v. 1000 13.2
Stan Libuda v. 700 11.1, v. 1000 11.9

tiistai 7. marraskuuta 2017

Jyväskylä 27.10.

Black Maya v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Marotte v. 700 27.1, v. 1000 28.9
Tir Du Caux v. 700 11.2, v. 1000 13.4
Take A Bow v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Apilan Pallosalama v. 700 26.0, v. 1000 26.1
Moonlight Storm v. 700 14.0, v. 100014.7
Rallin Tähkä v. 700 27.6, v. 1000 27.7
Shade Woodland v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Quite A Rock v. 700 16.3, v. 1000 17.1

Gävle 26.10.

Castleman v. 700 13.5, v. 100013.8
Jager Oaks v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Boys Going In v. 700 9.5, v. 1000 11.2
Chenin Blanc v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Kouvola 26.10.

Pyöriän Vilistys v. 700 28.4, v. 1000 27.4
Wild Luck Love v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Cooper Hoss v. 700 14.1, v. 1000 14.4
Diva Hoss v. 700 14.4, v. 1000 14.6
Juggernaut v. 700 13.7, v. 1000 13.5
Hotshot Luca v. 700 13.6, v. 1000 14.6
North Lexus v. 700 16.1, v. 1000 14.9
It Is Express Man v. 700 17.4, v. 1000 15.9
Joker Photo v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Brown Recluse v. 700 14.6, v.1000 15.1

Åby 25.10.

Pinto Bob v. 700 13.5, v. 1000 15.2
Felipe Web v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Evan Williams v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Awesome Deal v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Rinamo Jet v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Stoms Mia v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Fleet Hanover v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Digital Product v. 700 12.1, v. 1000 12.6

Solvalla 25.10.

Uakari v. 700 16.2, v. 1000 16.2
Undulat v. 700 12.5, v. 1000 12.9
Very Charming v. 700 16.5, v. 1000 15.9
Chaktar De Vandel v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Athos Race v. 700 10.1, v. 1000 11.4
Qahar Q.C. v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Ebba B.R. v. 700 15.7, v. 1000 15.3
Takeaway v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Dajmen Am v. 700 10.6, v. 1000 10.7
King City v. 600 9.9, v. 1000 11.1

Vermo 25.10.

The Rector v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Metsärinteen Valta v. 700 27.1, v. 1000 27.2
Glide On Fire v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Fury Heart v. 700 10.9, v. 1000 12.9
Ypäjä Hereiam v. 600 11.8
Axel Foley v. 700 11.1, v. 1000 12.8
He Is Emil v. 700 14.3, v. 1000 14.9
B. Tuuma v. 700 24.2, v. 1000 24.3
Bret Boko v. 700 10.3, v. 1000 13.2
One Break Broline v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Eskilstuna 24.10.

Cause I Can v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Esther Fall v. 70013.4, v. 1000 14.3
Emile Zola Sisu v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Xanthis April v. 700 12,7, v. 1000 13.2
Incora Zon v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Don't Mind Me v. 700 10.1, v. 1000 11.3
Xanthis Cowboy v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Teivo 24.10.

Man of Mill v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Chestatee v. 700 15.8, v. 1000 17.6
Blue Eyes v. 700 17.7, v. 1000 17.6
Cicciolina Sisu v. 700 12.9, v. 1000 15.2
All Ready Match v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Taiga Tuulia v.700 24.6
Prin Holz v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Liivate v. 700 30.5, v. 1000 30.8
Amour Kemp v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Especial Enough v. 700 13.3

lauantai 4. marraskuuta 2017

Halmstad 23.10.

Shelby Glide v. 700 11.8, v. 1000 12.4
All Star Boy v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Travolta Treb v. 700 10.8, v. 1000 11.6
J.H.Respons v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Igor Ribb v. 700 11.9, v. 1000 13.8
Sugar Brodda v. 700 14.3, v. 1000 114.9

Kuopio 23.10.

Fast Icon v. 700 17.1, v. 1000 17.7
Hello Garfield v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Iloas Amadeus v. 600 16.7, v. 1000 17.0
Herra Hanuri v. 700 24.6, v. 1000 25.1
Willy Wingston v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Le Puy En Velay v. 700 14.9, v. 1000 17.0
Cold Lucky Girl v. 700 15.0, v. 1000 15.8

Solvalla 22.10.

Krossteknik v. 700 16.7, v .1000 16.0
Metallica I.R. v. 600 16.2, v. 1000 16.2
Twilight Speed v. 600 13.0, v. 1000 13.5
Dominator D.T. v. 600 11.5, v. 1000 14.5
Titan Bridde v. 700 12.6, v. 1000 12.4
Namit Southwind v. 600 11.4, v. 1000 13.1
Andthedanceisover v. 700 14.0, v. 1000 13.7
Reverend Wire v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Barbara L.Hanover v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Bucks To Burn v. 700 11.3, v. 1000 13.5

Seinäjoki 22.10.

Eloy d' Avignere v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Glamour Check v. 700 12.6, v. 1000 13.6
El Fitzgerald v. 700 13.1, v. 1000 16.5
Nokeva v. 700 25.7, v. 1000 26.7
Spirit Squad v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Valtran Pimu v. 700 25.4, v. 1000 26.4
Rocknroll Kronos v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Global Tootsie v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Timo Frontline v. 700 15.7, v. 1000 16.1